2015. december 30., szerda

Starkiller Bázis - a Világrombolás gnosztikus-"szadista" víziója

"Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására."

A Csillagok Háborúja rókájának legújabb, hetedik lenyúzott bőrében a sok ötlettelen ismétlés között szintén igazán csak mennyiségileg sikerült fokozni a korábbi Halálcsillagok utódja, a Csillagölő Bázis (Starkiller Base) pusztító kapacitását. A korábbi, egy rongyos bolygó megsemmisítésére elegendő pusztítóerővel szemben az új szuperfegyver már egész naprendszereket képes megszüntetni - egyelőre a filmesek meséjében. A filmipar gazdáinak és beavatott szakembereinek e gnosztikus-gonosztikus víziója a Teremtést gyűlölő irányzat "nagy" öregjétől származik. A csillagok/napok energiáját leszívó és ezzel bolygókat felgyújtó, de a kifacsart napot is elpusztító fegyverről a Nihilista Forradalom hírhedt, ballib körökben máig imádott ideológusa, Sade márki ábrándozott először...


A Csillagok Háborúja VII: Az Ébredő Erő c. filmben, mely a vetítés első 12 napja során több, mint egymilliárd dollár bevételt hozott, az új Gonosz Birodalma, az Első Rend új szuperfegyvere a Starkiller (Csillagölő) Bázis, mely már egész naprendszerek megsemmisítésére képes. A Csillagölő a korábbiakban látott két bolygóromboló Halálcsillag továbbfejlesztett utóda. A sztori szerint a Csillagölő egy-egy közeli nap energiáját szívja le, ennek igénybevételével "sötét energiát" tárol el a jégbolygón kiépített bázis központi tárolójában és annak feltöltődése után nagyerejű sötét energia-sugarakkal tudja célpontjait lerombolni. A folyamat során az energiaforrásul használt nap is megsemmisül, mint egy kifacsart citrom...Műfaja alapján nem biztos, hogy a filmben mindent szó szerint kell venni, mindenesetre a The Huffington Post elméleti fizikus cikkírója szerint a koncepció ellentétes a fizika ma ismert törvényeivel. (Bár, ha jól látom, cikkében egyáltalán nem foglalkozik a "sötét energia" ki tudja, mit jelentő fogalmával.)

Mindenesetre a tudatiparban a filmeken túl is nagyon kedvelt elképzelésről van szó, például egy közkedvelt számítógépes játék is a Planetary Annihilation, azaz Bolygómegsemmisítés címet viseli.
A játék weboldalán, a nyitólapon szerepel a felhívás a játékos kedvű kis és nagy kamaszokhoz (gondolom, 8-tól 88 évesig):
"ZÚZZ SZÉT BOLYGÓKAT! Semmisíts meg egész bolygókat pusztító szuperfegyverekkel!"
Egy ilyen bolygókilövés, mint hangulati csúcspont a legújabb verzió reklámfilmjében:A filmek és játékok nem véletlenül mosnak a  - főleg fiatal - nézők agyába épp ilyen képeket. A föld népességét szemfényvesztő képekkel programozó tudatipar az anyagi világot gonosz börtönnek, egy Gonosz Teremtő, Demiurgosz művének tulajdonító gnoszticizmus világnézetét képviseli. A témáról például Eric G. Wilson amerikai professzor írt könyvet Secret Cinema: Gnostic Vision in Film (Titkos mozi: Gnosztikus vízió a filmben) címmel. A Voegelinview  oldal közli a könyv előszavát. Wilson a konteós szerzők leleplező stílusát és erkölcsi elítélő hozzáállását mellőzve a fősodor kutatás módszertanán és modorán belülmaradva, de öncenzúrázó polkorrektségtől nem fertőzve olyan konkrét filmek során mutatja ki a készítők gnosztikus, kabbalai és alkímiai koncepcióit, mint például a Mátrix, a Szárnyas fejvadász, vagy az American beauty. Természetesen a könyv megjelenése, 2006 óta is minden évben futószalagon ontja Hollywood a gnosztikus filmeket, mint pl. a Noé, vagy most legutóbb az Ébredő Erő. Csak egy fontos mondatot idézek Wilsontól, akinek magyarázatát, hogy a gnosztikus kereskedelmi filmek elsősorban mégiscsak piaci árucikkek, részben vitatom:
"...napjaink gnosztikus filmjei elsősorban árucikkek és csak másodsorban művészeti alkotások. Ezek a filmek alapvetően olyan termékek, melyeket úgy terveznek, hogy a lázadás csábító képeinek terjesztésével hozzanak pénzt."
Teljesen igaza van Wilsonnak a lázadás központi jellegének kihangsúlyozásában, csak annyiban vitatom megállapítását, hogy a gnosztikus víziókkal telt tudatú iparági döntéshozók és látvány-szakemberek számára nincs ellentmondás, kompromisszum a profitcsinálás és a filmekbe rejtett gnosztikus üzenet célbajuttatása között. Szerintem nem is elsősorban művészi ambícióik vannak (amik háttérbe szorulnának), a fő cél számukra a gnosztikus program terjesztése és agyakba mosása, amihez a pénzközpontú világrend és a profitorientált filmipar is csak egy kiváló eszköz. Természetesen a tehetségesebbjeik e felforgató propagandát néha művészi szinten képesek kivitelezni, miközben még pénzt is keresnek vele. Visszatérve a lázadásra, mint központi elemre, ez nem más, mint a gnosztikus világnézet lényege. A gnosztikusok lázadnak a Teremtés Rendje, a Teremtett Világ ellen, a Teremtőt gonosz Demiurgosznak bélyegzik és az anyagi világot börtönnek, illetve illúziónak tekintik, melyből szerintük e "börtön" lerombolásával szabadíthatók ki az "Isteni Szikrák", az anyagi világon túli lelkünk.

A gnosztikusok gyűlölik az anyagi világot, az Univerzumot és gyűlöletük az anyagi világ elleni agresszió mítosszá váló fantáziaképeiben fogalmazódik meg. A régi gnosztikus mítoszok mai hatásos újrakifejezési formáját nyújtják a modern "virtuális valóság" teremtésére ("teremtésére") alkalmas digitális filmes technológiák. A szemfényvesztő tudatipar módszerei a kuliszák mögé látók számára egyúttal le is leplezik a gnoszticizmus alapvető hazugságát és gonoszságát, ami miatt magyarul kifejező szójátékkal egyúttal gOnosztikusoknak is nevezhetjük őket: miközben a valóságot vádolják azzal, hogy az csak látszat, illúzió és ezt el is akarják pusztítani, éppen ők hoznak létre egy szemfényvesztő álvalóságot, hamis képi illúzió-díszletet hazug világnézetük terjesztésére. Vagyis ők maguk játsszák el a Teremteni igazából képtelen, azt csak imitáló szélhámos Demiurgosz szerepét, mely szereppel a valódi Teremtőt vádolják hamisan! Agressziójuk, pusztításvágyuk e valódi Teremtő valóságos teremtett világa, Univerzuma ellen irányul, melynek emberi szemszögből monumentális megjelenítői a csillagok és a bolygók.

A gyűlölt világ felgyújtásának, lerombolásának vágya már a legkorábbi gnosztikus művekben is megjelenik. A CCXXIIII jelű zsoltár a manicheus Bema Zsoltárokból (részletek):
"Ez az egész Világ egy időszakra áll szilárdan, mert egy nagy Épület épül a Világon kívül. Abban az Órában, amikor az Építész befejezi, az egész Világnak meg kell szűnnie. Fel kell gyulladnia, hogy a tűz eleméssze" (...) "Egy új Eón fog épülni a világ helyén, mely fel fog oldódni, hogy a Fény hatalmai uralkodjanak benne, mert ők maradéktalanul beteljesítették az Atya akaratát, legyőzték a gyűlölt gonoszt, ..................... felette örökre. Ez Mani Tanítása, imádjuk és áldjuk őt."
Ezt a világgyűlöletet modern korunk hajnalán a máig nagy hatású, felforgató körökben, például a tudatiparban nagyon népszerű nihilista ideológus, Sade márki fogalmazta meg olyan hatásos képben, hogy az láthatóan inspirálja a mai filmipari illuzionistákat is:
"Utálom a természetet. Szeretném szétvágni földgömbjét, megakadályozni keringését, leállítani a csillagok körzését, kidönteni a térben lebegő bolygókat, lerombolni, ami a természetet szolgálja, védeni, ami kárt tesz benne — egy szóval: tevékenységemmel ártani akarok neki... Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására. Ezek bűnök lennének a javából!"
A fenti formában Richard Wurmbrand idézi Sade szavait a sátánista Marxról írt kiváló könyvében. Ebben a formában az idézet forrása a Justine harmadik változatában Madame d'Esterval szavai. (A magyar fordítás nem ezen a változaton alapul.) A második rész megismétlődik Sade másik undorító művében, a Szodoma 120 napjában is, melyben saját gnosztikus-nihilista-libertinus világnézetét szintén az általa hazug módon démonizált "ancien régime"  fiktív, nem reális képviselőiének tünteti fel:
"Csak két-három olyan bűn van a világon, amit érdemes elkövetni – mondta Curval –, ha ezeket elkövetnénk, azzal mindent megtennénk; a többi másodlagos, s az ember nem is érez közben semmit. Az istenit, hányszor nem fogott el a vágy, hogy nekironthassunk a napnak, megfosszuk tőle a világot, vagy vele borítsuk lángba a földtekét! Az lenne a bűn, s nem azok a kis apró-cseprő kilengések, amiket itten mi művelünk s amivel mindössze annyit érünk el, hogy pár tucat teremtményt egy éven belül sárrá változtatunk." (Magyar fordítás: Vargyas Zoltán)
Sade kezdettől inspirálja a felforgatás őt követő gnosztikus ideológusait és propagandistáit, köztük például Marxot és Petőfit is. Wurmbrand idézi Marx ifjúkori, Oulanem c. verséből, mely egyértelműen rímel Sade szavaira:
"Ha van Valami, mely elemészt, Közepébe ugrok, ezáltal lerombolom a világot — A világot, mely köztem és a Mélység között magasodik Szilánkokra zúzom kitartó átkaimmal. Nyers valója köré vetem karjaimat: Velem ölelkezve a világ némán kimúlik, És akkor lesüllyed az abszolút semmibe, elpusztulva, létezés nélkül — Ez élet lenne a javából!"
Petőfi a forradalmár köreiben nyilvánvalóan példaképnek tekintett Sade világromboló eszméit visszhangozva több versében is kéjelgett a világ felgyújtásának, a földteke felrobbantásának víziója felett:
Egy fiatal íróhoz

Jőj és ontsd lelked villámait,
S lángjaikkal gyujtsd föl a világot;
Rendűljön meg a föld, amidőn
Mennydörgő jelszódat elkiáltod.
Hegyen ülök

Ősszel szép csak a természet énnekem,
A haldokló természetet szeretem. (...)

Szeretném, ha vadfa lennék erdõben,
Még inkább: ha tüzvész lenne belõlem; 
Elégetném ezt az egész világot,
Mely engemet mindörökké csak bántott. 
Az őrült

Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról.
Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.
Még várok holnapig;
Ha holnap sem lesz a végitélet:
Beások a föld közepéig,
Lőport viszek le
És a világot a 
Levegőbe röpítem... hahaha!


Ugyanezt a világpusztításról álmodó misztikus nihilizmust képviselte a gnosztikus zsidó szekta alapítója, Sade kortársa, Jacob Frank is, akinek szektájából lényegében kinőtt a mai globális háttérelit. Paweł Maciejko: "A frankizmus"
"Az Élethez Vezető Útnak van egy mélyen apokaliptikus jellege is; ez nemcsak a kialakult intézmények lerombolását foglalja magában, hanem a teremtés világának abszolút megtagadását is, a látható világegyetem teljes építménye lerombolásának megkísérlése formájában."

A gnosztikusoknak ez a régi kozmikus rombolási vágya tér vissza Az Ébredő Erő Csillagölő Bázisával. Mint a jegybevételek mutatják, az önkéntes tömegek indoktrinálása a világgyűlölő képekkel a ravasz terv szerint halad és nagyon sikeres. A szemfényvesztő iparág mögött álló erők azonban egyelőre csak ábrándozhatnak a bolygók és csillagok felrobbantásáról, illetve csak virtuálisan imitálhatják azt. A ténylegesen kezükbe került eszközökkel, atom-, vegyi- és biológiai fegyverekkel legfeljebb a mozinézők és családtagjaik, embertársaink milliárdjait képesek ténylegesen kiirtani - önmagukkal együtt. Úgy tűnik, már alig várják...

---------------------------

korábbi bejegyzések a témában:


1848 Romboló Géniuszai: Petőfi-Marx-Lucifer

Az atomrakéta, a gnosztikus világpusztítás tudatosan kifejlesztett eszköze

"Mert ez a világ el fog pusztulni. Hamarabb, mint gondolnátok."

41 megjegyzés:

 1. Csaba te ünnepekkor sem pihensz!? :)

  Kis információ a cikkhez:
  - Stalkiller név eredete Star Wars világában:
  http://offmedia.hu/aztaaa/most-akkor-skywalker-vagy-starkiller

  Volt már SW könyvekben hasonló fegyver:
  Sun Crusher (Napzúzó): "...A bukott Jedi arra használta a Napzúzót, hogy egy torpedót lőjön a Carida rendszer napjába, beindítva egy szupernóvát, amely megsemmisítette a birodalmi bázist a Caridán." Kevin J. Anderson: Star Wars: Jedi Akadémia-trilógia

  És ezeket a hivatalos posztereket nézzétek:
  http://starwarsmedia.hu/comment.php?comment.news.767

  Szóval semmi meglepő nincs (Hollywood), de ezektől függetlenül szórakoztató popcorn film lett.

  Végül is a gonoszok unszimpatikus fegyverét a jó fiúk elintézik.:O)

  Üdv:
  Name7

  VálaszTörlés
 2. Nekem akkor van ünnep, ha ilyeneket írhatok... :-) Az, hogy Égbenjáró Lukács eredetileg Csillagölő Lukács lett volna, jelzi, hogy a film kitervelői éppenséggel a főhőst szánták a Sade-ista világromboló eszmény képviselőjének, mert ez az ő eszményük. Taktikai engedményt tettek, hogy ezt a nap- és bolygóirtást a gonosz figiűurák hobijává tették, mert átmenetileg a világközvélemény még nem kész a nyíltan sátánista hősök elfogadására. A bejegyzés hangsúlya azon van, hogy a mai filmipar csak él a modern technika lehetőségeivel az ősi gnosztikus mítoszok és eszmények új ruhába öltöztetése során, de ezek a gonosz eszmények nagyon régiek és képviselőik a mai tudatipar és gazdasági-politikai vezető körök kultikus példaképei, ideológusai, iránytűi.

  VálaszTörlés
 3. Főgonosz fénykardja elégé fordított kereszt. Másoknak is feltűnt. Mém is született belőle:
  http://wp.production.patheos.com/blogs/exploringourmatrix/files/2014/12/Jesus-in-Star-Wars-Episode-VII.jpg

  És az 1szemű poszterekről mi a véleményed?

  Name7

  VálaszTörlés
 4. Ilyen alapdolgokat itt már szóba se hozunk... :-) Persze, köszönöm, hogy említed. Talán a keresztben nem a fordítottságra céloztak a nem túl keresztény filesek, hanem, hogy a kereszt a gonoszság jele. Az egyszeműsködés tényleg egyenruha a film-, zene- divatipar minden valamirevaló szereplőjénél. Beleértve a vatikáni pápajelmezes celebeket is, stb.

  VálaszTörlés
 5. Ok, én amatőr, kezdő vagyok ezekben a dolgokban. :D
  Én ilyen filmeket elsősorban azért nézek, hogy kikapcsoljanak, szórakoztassanak. Viszont kezd nagyon zavaró lenni ez a sok elrejtett, vagy szembeötlő okkult, pusztító jelkép. SW hasonló pl.: az Avatar.
  Ridley Scott Robin Hood filmében sem tűntek volna fel nagyon, ha nem írsz róla.

  VálaszTörlés
 6. Egy jó filmen én is tudok továbbra is szórakozni. Pl. jó volt látni nemrég a Pentameront, miközben eléggé "kutatási témám" az is, hisz a 19. századi nacionalizmusok ideológiájához legyártott hamis "népi hagyományok" egyik fő sztoriforrása volt Grimmék számára és rajta keresztül Benedek Elek számára is. De a filmet látni jó volt. Az Avatar is élvezhető. Persze, amint belátunk a felszín mögé, akkor esetleg kevésbé. Az Avatárban a gonosz emberek veresége a katartikus élmény, a főhős ki is bújik emberbőréből, ez számára az evolúciós előrelépés vagy egyfajta "megváltás"...

  VálaszTörlés
 7. Hoppá épp most olvastam ezt: "Striciknek adtam el a Star Warst"
  http://hu.ign.com/star-wars-az-ebredo-ero/9666/news/striciknek-adtam-el-a-star-warst

  Nem kell aggódni Lucast nem a fenti dolgok zavarják, hanem az ismétlő elemek. Mondjuk jogosan.

  Csaba nekem Kubrick Tágra zárt szemek című filmje a nagy kérdő jel. Kubrick beakarja mutatni ezt a világot, vagy teljesen más volt a célja? Tudom nem érte meg a premiert, de...

  Boldog Új Évet! Köszönöm az elégé nehezen emészthető, de érdekes munkádat! Jövőre is lesz? :)

  Name7

  VálaszTörlés
 8. Kubrick életét adta a kulisszák mögé betekintésért, szimpatikus figura. (Azelőtt meg Nekik dolgozott.) Ha lesz jövő év és leszek én, lesz jövőre is... :-)

  VálaszTörlés
 9. Kubick "kitért"?, ezt követően szívroham,70 évesen? GÉPNARANCS - a végén még ajánlott lesz.

  VálaszTörlés
 10. Kiváló irányba megyünk, ugyanis a Gépnarancs hősének pusztításvágyához, erőszak-kultuszához is Sade az egyik mintaadó ideológus. Illetve elvi alapja a gnosztikus nihilizmus, "a bűn általi üdvözülés" luriai kabbalán alapuló elve. Ahogy a főhőst játszó zsínész is megbánta, hogy eljátszotta az öncélú erőszakot dicsőítő szerepet, és Burgess is magyarázkodhatott, úgy talán Kubrick is vezekelt e múltjáért a Tágra zárt szemekkel. Ha megölték, akkor mártír és gondolom, el is nyeri megfelelő jutalmát... :-)

  VálaszTörlés
 11. - mivel szóba került: novemberben találkoztam az Alexadra könyvespolcain De Sade: Szodoma 120 napja c. könyvvel. ISBN elemzés nélkül, 10 Ft alatti oldalankénti áron (közepes minőségű papíron) kifejezetten a könnyű szórakoztató regények, bestseller áron (ennél csak néhány siker-író műveit lehet olcsóbban kapni - ezeket értékelik le 50-40- sőt 80 %-al) A Gépnarancs-ról jutott eszembe,az óraszerkezet időnként beindul és overkill folyik, hogy stílszerű legyek.

  VálaszTörlés
 12. Nem akarok minden mögött összeesküvést látni és kutatási szempontból hasznos is, ha Sade-ot kiadják, de bevallom, még nem olvastam végig, egyszerűen undorító, aljas. Lehet, hogy van célzatosság a pokoli nihilizmus "olcsó könyvtár" árszintű terjesztése mögött. Csak remélem, hogy én tudatilag és lelkileg fel vagyok vértezve az ellen, hogy egy ilyen mű végigolvasása ne tegyen bennem valami kárt. Nem hinném, hogy a fiatal olvasók zöme biztosan fel van vértezve. Kapásból: vessük össze a pornó hatásával. (nem állítom, hogy csak hallomásból tudom...) Vagy az öngyilkos death-metal zenészek nem kis számával.

  VálaszTörlés
 13. Én sem tudtam sokáig olvasni a könyvet, ekkor gondoltam, megnézem a többit filmen. Nem feltételeztem, hogy a könyv ocsmányságát túl lehet szárnyalni, de aztán kiderült, hogy mégis. Szó szerint felfordult a gyomrom, hányingerem lett tőle... Mondjuk Pasolini sem volt egy matyóhímzés... nem is ágyban, párnák között szabadult meg a test börtönétől...
  /fortesinfide/

  VálaszTörlés
 14. Mégsem említeném őket egy lapon. Sade semmi szépet, jót nem csinált, Pasoliniben volt egy kettősség, volt egy jobbik énje. Ahogy mondjuk minden 40-ik versében Petőfiből is csak kibújt ilyen... :-) Vagy mondjuk Frida Kahlo rajongott a felforgatásért, de a képein átsüt a tehetség, nem volt gonosz. Vagy vannak jóindulatú művészek, akik kacérkodnak az okkultizmussal, de láthatóan nem fog rajtuk, mert a szívüknek van egy jóság-védőburka. Csontváry, Loreena McKennitt? A Parfüm Süsskindtől például ott egyensúlyoz egy magasban kifeszített kötélen a jó és gonosz között, hogy sokat tud az okkult ügyekről, az látszik, vannak alantas húzásai, de összességében érdekes és nem alpári, vagy gonosz, mint Sade.

  VálaszTörlés
 15. Persze. De azért az is beszédes, hogy a meggyilkolása színhelyére állítólag pont az inkriminált film tekercseivel csalták...

  VálaszTörlés
 16. Gyűlnek a rendezők, akik életüket adták egy filmjükért. Kőműves Kelemen magát falaztatja a várba... :-)

  VálaszTörlés
 17. Hmmm... Most eszembe jutott 1 másik film, ami szerintem illeszkedik ide:

  Képlet (Knowing) (2009)

  Nekem semennyire sem tetszett a film, de vége elégé hátborzongató:
  https://www.youtube.com/watch?v=iO_W7cMWBMg

  Name7

  VálaszTörlés
 18. Köszönöm, sajnos telitalálat ide! Ez a film a világunk elpusztulására és "Az Édenbe való visszatérésre" vonatkozó gnosztikus vízió teljesen nyílt filmes ábrázolása. A főhős család boldogan veszi tudomásul a gonosz kelippák pusztulását, közte saját magukét, szóval derék gnosztikus család... Egyúttal egy másik motívum is jelen van benne, amit aktuálissá tesz a minapi holótagadási ítélet: az ószövetségi próféciák Átmentő Maradéka, akikkel a Megváltás után újrakezdődik az élet az Édenben, Izraelben. A túlélők, Édenbe alijázók családtagjaira Holokauszt, tűz általi pusztulás vár a Diaszpórában, de ne sajnáljuk őket, ez elrendelt sorsuk...

  VálaszTörlés
 19. Kiegészítettem a bejegyzést egy idézettel egy manicheus zsoltárból, amelyben egyfajta Hitvallásként szerepel a világ tűz általi elemésztése a Megváltás részeként. Tudom, hogy a katolikus tanokban is szerepel a világ megszűnése, a történelem vége, de a testben való feltámadás tana jelzi, hogy ez ellentétes a gnosztikusok világgyűlöletével. A kereszténység nem tekinti az anyagot börtönnek, a Gonosz Demiurgosz teremtményének. És főleg nem törekszik emberi kezekkel elpusztítani.

  VálaszTörlés
 20. Szórakoztató látni, amikor bölcsész kis pöcsök - lehetőleg szülők által eltartva, soha életükben semmi munkát nem végezve, az egyetemen lógva - véleményt mondanak 150 éves érzésekről. Mintha a világ ideológiákból állna, s nem emberekből. Petőfit szidni igazi kis impotens okoskák szokták, kezükben Evolával, fejükben bemagolt tudálékossággal, nőt minden bizonnyal csak az interneten látva. Persze annak se a princípiumát, inkább az alászállásait XD

  VálaszTörlés
 21. Ezen az oldalon jó filmelemzések szoktak lenni, ez most pont aktuális. Arma te biztos ismered, de hátha valaki még nem látta:
  http://mediavadasz.info/csillagok-haboruja-kicsit-maskent/
  http://mediavadasz.info/ossztuz-star-wars-ebredo-ero/

  VálaszTörlés
 22. Az elsőre hivatkoztam A Pál utcai fiúk-bejegyzés bevezetőjében. :-)

  VálaszTörlés
 23. Most jelentettek be, hogy az uj resz jovo majus helyett jovo decemberben jon, dec. 15-en. Egesz veletlenul megint karacsonyra idozitik...

  VálaszTörlés
 24. http://www.thehiddenrecords.com/religion

  VálaszTörlés
 25. A gravitációs hullámok állítólagos felfedezése kapcsán támadt egy ötletem, hogy ez esetleg haladékot ad az emberalkotta Armageddonig, legalábbis az emberek egy részének... Attól tartok, hogy a gonosztikus háttérhatalom most kapott egy okot, hogy ne kapkodjon az emberiségkiirtó atomháborúval. Felcsillan előttük a lehetőség, hogy ha még egy kicsit várnak, tényleg a kezükbe juthat a technológia a csillagok elpusztításához is… Sade és társai kéjelgő természetromboló fantáziáit végülis megfejthetjük: EZEK Istent szeretnék kinyírni...

  VálaszTörlés
 26. Sok igazság van ebben az írásban és a Médiavadászon megjelent kritikákban is a Csillagok Háborújával kapcsolatban. Gondolok itt az emancipált nőnemű és egyéb emberszabású "hősökre". A 7. epizódban semmi új sincs, ötletszegény az egész.
  Azonban lehet más szemmel is nézni a sztorit! A Starkiller Bázis "náci" díszletén nem lehet észrevenni, hogy hatszögletű (nem, nem hatágú, dehogy is, csak hatszögletű! :-) ) a szimbólum keretezése???
  Nem kelt-e undort a nézőben a nemzet-... bocsánat: bolygóközi, kevert fajú, sokszínű, kozmopolita, bűnöző söpredék látványa és viselkedése? (De igen, és nagyon ismerős!)
  Nem árt visszamenni a történet elejére. Hogyan is alakul ki a sötét, gonosz galaktikus világbirodalom? Hogy kezdődnek a bajok? Úgy, hogy - az akkor már valamilyen fekete mágikus (sith) titkos társaság tagja, - Palpatine szenátor (értsd: magas pozícióba furakodott rózsakeresztes!) lepaktál a kereskedők (!) szövetségével. Senkinek sem jutnak eszébe a szabadkőműves Rotschild-ok, vagy az Illuminátus Rend, az IMF, a WTO és a többiek?
  Ilyen szempontból nagyon is jelen korunkról szól a Star Wars sorozat.
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 27. Igaz, összetett a film üzenete. Egyrészt nehéz is teljesen a fantáziából írni, másrészt a fikció és a valóság mindig kapcsolatban van egymással. Mindig az egyikről mintázzák a másikat... :-)

  VálaszTörlés
 28. De ha Palpatine a rózsakeresztes, titkos társaság tagja, akkor mégsem a Jedi lovagok a Júda lovagok? A Médiavadász bár felfedi a kontrolláló erővel bíró jedik veszélyességét, és mintha Darth Vader lenne Jézus Krisztus, de ennek mégis ellentmond, hogy ha Palpatinék a rosszak.

  Én már semmit sem értek. Ezért is utálom a Star Warst. Egy baromság. Ha tényleg mese, ahogy sokan hivatkoznak rá: hát kit érdekel? Inkább olvasnék Bán Mórt.

  VálaszTörlés
 29. Még egy észrevétel. Nézzük meg újra a fentebb említett jelenetet a Starkiller Bázison: a "náci" díszlet vörös zászlaján a hexagon alsó csúcsa és a két függőlegesen futó fekete vonal lent egy "M" betűt formáz. "M", mint Mason? Az USA alapítóinak kőműves kötényein láthatunk hasonlót. (Szemből nézve éppen ennek közepén áll a a beszédet tartó figura.) Érdekes...
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 30. Kedves Csaba!

  És mi a helyzet ezzel a könyvvel, mármint az elemzésével:

  Révai József: Marx és az 1848-as magyar forradalom

  VálaszTörlés
 31. Egyelőre beszereztem a könyvet, de még nem volt időm elolvasni. Kapásból azt gondolom, hogy bizonyára komolyan vehető, amit ír. Hogy Marx és gazdái ügyét szolgálta a 48-as világforradalmi kísérlet. Ne becsüljük le a Révai-féléket, mint szerzőket... :-)

  VálaszTörlés
 32. Tihamérffy megjegyzéséhez, engem a tie (úgy ejcsük, hogy "tye" ty-vel, mint "tyúk") vadászgépek szárnya vagy antenna, vagy mi a fene az, emlékeztet a Dávid csillagra, mintha izraeli felségjel lenne egy vezérsíkon... A tie vadászpilóták sisakján is a hatágú izé van :))) üdv.: fabéla

  VálaszTörlés
 33. „EZEK Istent szeretnék kinyírni.” Igen, Csaba, ő a legfőbb ellenség, ez nem kétséges. Ő az Ellenség. Az a-teizmus, az istentagadás csak előszobája az anti-teizmusnak, az istenellenességnek. Csupán egy „fejlődési fázis”. Manapság már divatjamúlt is lett. Manapság már elavult ateistaként meghatároznia magát az embernek. Talán annak is szerepe lehet ebben, hogy Istent már „kiiktatták”. Minek tagadni egy halott Istent?! Sőt, az istenellenesség is csupán a „döglött oroszlán” rugdosásának minősített esete. Persze, még mindig jól esik jó nagyokat rúgni bele, mert még mindig nem párolgott el belőlünk a düh, amellyel „kicsináltuk”. Mert bizony hosszú ideig tartott, amíg ez a legfőbb összeesküvés meghozta a maga gyümölcsét. Sokat kellett rá várnunk! Isten azonban már, hála Istennek, nem „tényező”. Isten halála már Nietzsche által „közhírré tétetett”, de amit ő tett, az egyszerűen nyílt megfogalmazása volt annak, amit előtte már kimondatlanul is sokan tudtak. Nietzsche pusztán tiszta vizet öntött a pohárba: konstatálta, hogy a nyugati embert az elmúlt évszázadokban az istengyilkosság törekvése mozgatta, és végül is siker koronázta törekvését: megvalósult a megálmodott Isten nélküli világ. Merthogy Isten nem természetes halállal „múlt ki”. Nem, őt megölték! „Mi öltük meg őt – ti és én” – mondja önvád és diadalmámor között hánykódva Nietzsche. „Isten halála” azt jelenti, hogy poszt-keresztény korban élünk, amelyben Isten már nem Istenként „funkcionál”, mert a társadalmi lét középpontjából annak sarkába száműztük; mit száműztük?! – térdepeltettük, természetesen kukoricára, és mint a „lelkiismereti szabadság” tárgyának, jelentősége körülbelül aszimptotikusan közelít a nullához. Istenben hinni vagy nem hinni: e kettő között tulajdonképpen már megszűnt a különbség, vagyis e téren is megvalósult a híres egyenlőség, mert aki „hisz”, akár valamelyik egyház vagy vallás tanításának mentén, akár „a maga módján”, az világunk összes jelentős kérdésének vonatkozásában éppen olyan álláspontot fog elfoglalni, mint aki nem hisz. „Az ördögök is hisznek, és rettegnek” (Jakab apostol levele 2:9). Isten – és a belé vetett hit – egyszerű függelékké vált, metafizikai féregnyúlvánnyá, amely ugyan ott van, de immár „nem használ semmit” (Evangélium János szerint 6:63); sőt, inkább csak galibát okoz. Isten mint díszpinty! Az istenhitből ma már nem következik semmi. Ha tudós, ha politikus, ha művész, ha bróker, ha színész, ha orvos az illető, mindent pontosan ugyanúgy tesz, mintha nem hinne Istenben. Lassan ha pápa lesz, az sem fog jelenteni semmit. Amikor még élt Isten, akkor mint principium principiorumból, mint az összes őselv őselvéből, belőle következett minden – politika, gazdaság, művészet –, ha nem is gyakorlati, de legalábbis elvi síkon. Ma már a vallás sem belőle következik.

  Szóval Isten már meghalt. Ez a mai kiindulópont. De művei, melyek keze nyomát viselik, még – minő botrány! – itt vannak körülöttünk. Sürgősen tenni kell valamit! Ez így nem maradhat! És ez az, ami az Isten halála utáni embert mozgatja. Ki kell küszöbölni a világból ezeket a fölöttébb bosszantó maradványokat; ki kell küszöbölni minden jelet, amely a Teremtőre utal: még csak nyoma se maradjon annak, hogy egykoron ő teremtette s uralta a világot. Még csak nyoma se maradjon annak, hogy ez a világ egykoron az ő világa volt.

  A szorosan vett emberi világban viszonylag könnyű dolga van az Isten halála után magára maradt embernek, mert hiszen a technikai civilizáció kreatúráival sikerült teljesen „lecserélni” azokat a dolgokat, amelyek még Isten keze nyomát viselték magukon. Most már mindaz, ami körülvesz bennünket, amivel közvetlenül dolgunk van, az Ember keze nyomát viseli magán. És ez azért megnyugtató. Már nagy baj nem lehet.

  VálaszTörlés
 34. Persze itt van még a természet a maga flórájával és faunájával. Ez azért elég kellemetlen, mert ezeket a fajokat és egyedeket, bármennyire is botrányos, nem az ember teremtette, vagyis ezek még egy isteni kreátorról tanúskodnak. Persze, az evolucionizmus megtette a magáét, és most már tudjuk, hogy ezeknek a fajoknak semmi közük semmiféle Istenhez, de azért, darwinizmus ide, darwinizmus oda, mégiscsak itt vannak ezek a botrányos lények, akiket mai tudásunkkal még nem tudunk „legyártani”, és tudományunk még mindig csak szájtátva bámulja azokat a törvényeket, amelyek alapján egykoron valaki „megcsinálta” a növény- és állatvilágot. Merthogy roppant kellemetlen, hogy az embernek mind ez ideig még nem sikerült életet előállítania az élettelenből. Pedig, jaj Istenem, mennyit próbálkoztak, mennyit kísérleteztek vele, nem kímélve sem időt, sem pénzt, sem energiát! Az ember szinte szánja őket. De ha már ez nem sikerült, akkor legalább keressünk életet a Földön kívül; már azzal is megelégednénk, ha találnánk életet a földön kívül. Hátha sikerült akklimatizálódnia egy-két véglénynek a Vénusz kénsavas felhőihez!

  Persze a „bioszféra” ellen is megvan az ellenszer. Ennek csak legfelszínesebb eleme a környezetszennyezés, az ökológiai katasztrófa folyamatos – tudatos és öntudatlan – előkészítése. Növények és állatok lassan mind az ember új, immár maradéktalanul emberszabású világának részét fogják alkotni. Az erdőket megregulázzák, a fákat elvágólagosan ültetik. Sajnos tyúkjaink azonban még minden erőfeszítésünk ellenére sem tudnak kocka alakú tojásokat tojni. De van itt még valami: érdemes megfigyelni, hogyan néznek ki a TV-stúdiók. Ezekben az ember maga eszményi világát – életkörnyezetét – fogalmazza meg. Van benne növény? Soha! Ami az alap-„feelinget” adja, az az életidegenség. Előszeretettel alkalmazzák a majdhogynem csírátlanító fényt. Fa még bútorok formájában sincs jelen. Csak fém, műanyag, üveg, fém, műagyag üveg. Csak semmi, ami az Élet nyomait viselné magán, csak semmi, ami nem emberi kreálmány. Az embernek ez az „eszményi” környezete igazi csírátlanított környezet. Gondolom, tervezőiknek és a tervezők mögötti sugalmazóknak örök bánatuk, hogy még vannak bennük emberek, és nem sikerült felcserélni őket humanoid robotokra.

  Persze a maguk virtuális világában már megtették ezt a lépést. A sci-fi filmek ugyanezt a flóra és fauna nélküli világot „álmodták meg” a jövő emberének. És ebben a megálmodott mesterséges világban immár – végre valahára! – az emberek is felcserélhetők humanoidokra és biomachine-okra. Persze a tudománnyal ellentétben a tudományos fantasztikum azt is tudja, hogy ez az ember végét fogja jelenteni. De juszt is megcsináljuk! Ha beledöglünk, akkor is bevisszük még ezt az utolsó balhorgot Istennek! Megmutatjuk annak a hétpróbás gazembernek, hogy mi sem vagyunk különbek a Deákné vásznánál!

  Tehát, úgy néz ki, vége a „bioszférának” is, annak, ami a Földet a kietlen Univerzum egyetlen kies helyévé – valódi Paradicsomává és Édenkertjévé – varázsolta. Pusztuljon az Élet is, helyettesítsük önmagunkat is gépekkel, mert ez által is bebizonyosodik, hogy mi magunk is csak gépek: biomachine-ok vagyunk.

  VálaszTörlés
 35. De ez még mindig kevés! Ha végre sikerül a „végére járni” a növényi és állati életnek a földön, és persze az emberi életet is sikerül biomachine-okkal helyettesíteni, még mindig itt vannak a Teremtő tevékenységének fölöttébb bosszantó jelei: a bolygók és csillagok. Milyen kellemetlen! De Sade mondta ki azt, ami az egész modernség legfőbb bánata, és ugyanakkor vágya: elpusztítani a Napot is, a csillagokat is, a bolygókat is. Persze nem magukkal a csillagokkal van baj, hanem magával a Renddel, amely kozmikus formájában még mindig a Teremtő nyomát viseli magán. Ha de Sade ismerte volna az anyag mikrostruktúráját, bizonyára legszívesebben az atomokat is elpusztította volna. Szétrúgni az összes atomot: ennek azért már „lenne szaga”. Van is! A baloldaliság non plus ultrája az anarchia, vagyis a rendezettség teljes hiánya. A tökéletes rendezetlenség. A rend ugyanis egyfajta magasabb instancia. A rendben benne van a hierarchia eszméje is, mert a rendező elv mindig fölötte áll a rendezettnek. Ha rendbe szedem az életemet, akkor azt is a legfelső elv, a „superego” (szakrális király) teszi: ő az, aki megmondja a középső elvnek, az „egó”-nak (vezír), hogyan járjon el a legalsó elvvel, az „id”-del, az „ősvalami”-vel (nép) szemben – már hogy a freudi kategóriákat antifreudista módon alkalmazzam. A Rend tehát korlátozza a Szabadságot, amit pedig a modern ember tesz – à la Freud –, az a gyeplő bedobása a lovak közé. És a lovak egy szép új világba röpítik az embert. Ott aztán „lészen majd sírás-rívás és az fogaknak csikorgatása” (Evangélium Máté szerint 8:12).

  Azért azt megnézném, hogy fog ez menni. Mindenesetre ez leend voltaképpen a humanizmus végső kiteljesedése: a mindenség „humanizálása” – amikor minden elveszíti Isten-arcát, és ember-arcot ölt. Persze a humanizmus is csak egy átmeneti dolog. Itt van már a küszöbön a transzhumanizmus, amiről, Csaba, te is „megemlékeztél” az egyik bejegyzésedben.

  Nem akarom itt hosszasan továbbvinni a gondolatmenetet, csak éppen megemlítem, hogy az inkriminált törekvés fő céltáblája a Rend mellett a Szépség, és ezzel kapcsolatban elegendő csak a modern művészetre, és azon belül is az építészetre gondolni, amely ezen a blogon már úgyszintén megkapta a kellő figyelmet. De a nő és általában a női öltözködés szexualizálása is jellegzetesen szépségellenes. A nő valamikor a szépség klasszikus megnyilvánulási „területe” volt. Ma már az a nő, akire odafigyelnek, nem annyira „szép”, mint inkább „jó”: „Jó nő!” Hogy ennek a jósághoz mennyi köze, van, hagyjuk. A mai divatos „cucc” is minden, csak nem szép: csinos, szexi, dögös etc. De nem szép. És sajátosképpen minél inkább extravagáns, annál kevésbé szép. Ami ellenben szép a szó klasszikus értelmében, az a népviselet (és itt nemcsak a magyar népviseletre gondolok), de a szakrális öltözetek is mind szépek.

  A Jóságról már fölösleges is beszélni. Ha a Marsról készülne ide valaki (bár ez a felvetés kissé már „retrós” ízű), és előtte tájékozódni akarna, hogy mi is ez a Föld, és mintegy „lehallgatná” a különböző sugárzott adásokat, műsorokat, itt is, ott is belehallgatna hírekbe, azt láthatná, hogy a Föld lakói rendkívüli mértékben erőszakos lények, egész életük az erőszak körül forog, a híradásaik nagy része erőszakról szól, a filmjeik erőszakról szólnak, a játékaik, amelyekre gyermekeiket szoktatják, úgyszintén erőszakról szólnak. És ebben az értelemben az Iszlám Állam csupán megvalósítja azt, amit mi itt, a civilizált Nyugaton csak álmodni merünk...

  VálaszTörlés
 36. Kedves Birgi Zorgony, köszönöm gondolataidat! Sade-ról még tervezgetek írni, de lehet, hogy kikeresem egyik elég értő elemzőjét, miért is volt programja a karmaiba kerülő emberek testének elpusztítása. Végülis te már megírtad. Az érdekes az, hogy a tudatipar időnként gonoszként mutatja be azokat a tendenciákat, melyeket maga szolgál. Pl. az Equilibrium c. film disztópiájában a rendőrség üldözi az érzésbűnözőket, ki akarja irtani az érzelmeket. Épp ezt teszik mai világunkban a modernista építészek és mindenfajta dizájnerek a sterilitás kultuszával. Az egyik legdurvább megnyilvánulása ennek, ha szabad Hamvas Bélának a bor szentségét felmutató írására utalni (csak igaza volt ebben-abban...), amikor ma kultikus borvidékeken, Somlón, Badacsonyban elvileg jó borokat előállító borászatok Hitler-bunker stílusú steril épületszörnyeteget emelnek borház gyanánt, vagy ilyen stílusú boroscímkéket terveztetnek. Vagy mondjuk "Skizo" bormárkát vezetnek be a piacra valóban skizo-jellegű címkével. (nem reklám akar lenni) Na EZ szentségtörés a javából... Bolygóra már ne is vadásszanak...

  VálaszTörlés
 37. Jó, hogy említetted a bort, Csaba! Hegyközségek, borfesztiválok, borlovagrendek ide vagy oda, - már a drágább, legalább is az én pénztárcámnak drágább kategóriás borok is csak kesernyés lőrék. Kénezést vagy a pancsoló anyagok ízét érezni rajtuk (pl. a vörösbor színezésére használt meggylét). Az EU sok szőlősgazdával kivágatta az ültetvényét, egyszeri támogatás fejében, s mára már nagyítóval kell keresni a tisztán szőlőből készült, jó magyar bort. De emögött nem csak a konkurencia kiiktatása lehet a motiváció. A bor mellett még a kenyér (lásd: "koleszterinbomba", "lassú gyilkos", "fúúúdeegészségtelen", stb. vádakat) és a só is a célpontok között szerepel (lásd: A napfény íze c. film "sugallatát", vagy a káliumkloriddal mérgezett konyhasókat!). A kuruzslók... bocsánat: természetgyógyászok is gyakran óvják ezektől a betegeiket, vagy inkább áldozataikat.
  Nem tűnik fel?
  Kenyér, bor, só... Érdekes, ezek, mint jelképek elég nagy hangsúlyt képviselnek az Evangéliumban.
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 38. Valóban, a minap gúnyolták az Eucharisztiát abortusztablettával, korábban volt itt egy sejtésem a Pál utcai fiúk kapcsán ugyanerről a gittel, a könyvben és filmben is. Vagyis a felforgató körökben ez egy fontos hagyománynak számít. A Napfény ízében mi volt ilyen elem? Nem ugrik be.

  VálaszTörlés
 39. Ezen a videon 9:25-től látható az említett filmrészlet:

  https://www.youtube.com/watch?v=mcKvATZd2e0

  Bár Papp Lajos újpogány allűrjeivel önmaga hitelét rontja, de itt most nem ez a lényeg.
  Tiamérffy

  VálaszTörlés
 40. A cikkhez nem tudok hozzászólni, mert távol áll tőlem a csillagos filmek nézése (2 hete a legendás állatokat "kellett" végigszenvednem, kezdettől antipatikus főhőssel, jellemzően a filmben az egyetlen cuki állat nem varázsolt, hanem igazi volt, a mopsz... persze az is már "mű"). De a kommentekhez néhány észrevétel:

  Gépnarancs: a könyv szinte hatástalan volt, akikre a film hatott, nem olvasnak könyveket, de a film már hatott rájuk, a rendező sem lehet véletlen. A filmnek komoly kultusza lett az ultra-violencet zászlóra tűző angliai ifjúsági szubkultúrák ("természetesen" ateista-hedonista-nihilista) körében, ami a mai napig tart. Jellemző, hogy a film be is volt tiltva Angliában, és amikor mégis vetítették, tömegverekedés zajlott le a moziteremben. A film külsőségeiben is hatással volt a bomlasztó rock'n'roll által agymosott fiatalságra, lásd a The Adicts zenekart. De a film megjelenése után is voltak fiatal csoportok, akik a film szereplőinek ruhájába öltözve mászkáltak Anglia utcáin, erről rengeteg kép van.
  Csontváry: Pap Gábor szereti, egyébként a Tavasz Mostarban c. festménye békében ábrázolja egymás mellett a keresztény és muszlim templomot, a boszniai muszlimokkal fricskát adva az erőszakos iszlámnak (persze ma már a protestánsok sem erőszakosak).
  Süskind: a Parfüm mellett ismerem egy másik művét: A nagybőgő. Egyszereplős nagymonológ kb. 70 percben. Budán láttam még februárban. Majd lefordultam a székről: a főhős dicséri Mozartot tehetségéért ANNAK ELLENÉRE, hogy tudja róla, hogy szabadkőműves volt. El is hangzik a szó. Süskind számára a szabadkőművesség elítélendő, de ha művészi tehetséggel párosul, meg van bocsátva.

  FL

  VálaszTörlés
 41. ORBÁN ELSŐDLEGESEN A MAGYAROK KIIRTÁSÁÉRT FELELŐS!!!
  ORBÁN TERROR 2019.05.03.‼️⚠️
  MÁJUS 3-án REGGEL 09.00-kor 1125. TRENCSÉNI UTCA 34. BÍRÓ ICA KILAKOLTATÁSÁT AKARJA ORBÁN VIKTOR EBRD BANKÁR-CSICSKA; - MÍG DÉLUTÁN 14.00.-kor A MÁSIK LAKÁSÁT IS EL AKARJA RABOLNI TŐLE A 1122. KRISZTINA KRT, 2-4 FÉL EMELET 8/A SZINTEN‼️��
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=38xDYE9iRgk

  VálaszTörlés