2014. szeptember 17., szerda

A katár Csipkerózsikától a feminista Demónáig


A 19. századi álfolklór felforgató/illuminátus gyökerei és a mai dús (mérgező) termés


A "Tojásviadal: mágikus mesék harca a kamatos kamat körül" című bejegyzésben már szóba hoztam, hogy a radikális vakoló Benedek Elek a "magyar népmesék" hamisítása keretében elsősorban nyugati, de gyakran keleti vakoló sztorikat, gnosztikus legendákat dolgozott át és nevezett ki magyar népi hagyománynak. Ott idéztem Vaneigemet is, aki felvetette, hogy sejtése szerint a katár eretnekek gnosztikus legendái az európai "folklór" egy fontos forrását jelentik. Benedek Elek hamisító tevékenységének átfogóbb értékelésére később térjünk vissza, addig azonban egy bulvárcikkecske nyomán elindulva nézzünk egy példát, hogy az "Elek Apó" által magyarított mesék közül a Csipkerózsika, melynél ugyan nem tagadhatta le, hogy Grimméktől fordította, és az egyik legismertebb mese, eredetileg, nem éppen gyerekeknek való formában valóban a katárok idejéből és földjéről származik! (sőt még korábbról, de ne szaladjunk előre...)

Napjaink gnosztikus hátterű tudatipara pedig boldogan lerántotta a sötét sztoriról az azt gyerekmesévé álcázó  maszkot, olyan tartalmakat, üzeneteket emelve ki, melyek jelentős részben épp a gnosztikus katárok világromboló eszméiben  gyökereznek.

A mai mese POZITÍV főhőse a feminista ördögnő. A Gonosz a Férfi...


Érdemes újra felidézni Raoul Vaneigem telitalálatnak minősülő sejtését : "A kereszténységgel szembeni ellenállás. Az eretnekségek, mint a 18. század forrása" c. műve 29. fejezete ("A Katárok")  végéről a dualista eretnekmozgalmak legendákba öltöztetett mitikus világképe és a ma "népmesékként" ismert történetek közötti kapcsolatról:
"A mesék, melyek egy valóságos mitológiává álltak össze, szines történetek által mondták el a Tökéletesek tanítását (egy sárkány viszi el az angyalokat a farka ráncaiban; csaták egy üveg égbolton, mely összetörik a démonok súlya alatt; a Lucifer által életre keltett Gólem története...). Ezek hatását a folklórra még nem kutatták."
Témánk szempontjából már Vaneigem könyvének címe is kiváló irányjelző: a világrombolást magasabb fokozatra kapcsoló modern kort elindító "Felvilágosodás" valóban a korábbi, nagyrészt gnosztikus eretnekmozgalmak utóda, nem véletlen, hogy a mai tudatipar az eretnekeket hősöknek és a gaz kereszténység mártírjainak állítja be. (Vaneigem persze nem ellenfele a felvilágosodásnak.)
Nagyon jellegzetes képviselői a magát felvilágosodásnak hazudó elsötétülés irányzatának az illuminátus Grimm-fivérek, az eretnek rejtett (okkult) tartalmat hordozó felforgató legendákat  népi hagyománynak álcázó és hamis mitikus "nemzeti" őstörténeteket gyártó program élvonalbeli harcosai. Benedek Elek természetesen ezen irányultságukat tökéletesen ismerve és helyeselve vált Grimmék "magyar hangjává".

A Csipkerózsika-sztorit nálunk leginkább Grimm-meseként ismerik, de nyugatabbra sokfelé inkább a 17. századi végén tündérmesegyűjteményt kiadó francia Charles Perraulthoz kötik. Grimmék valóban tőle vették át, de a legenda ettől is sokkal régebbi. Egy, az Indexen nemrég címlapra került felületes blogbejegyzés felvetette, hogy a mese eredetileg nem is olyan szép és nem gyerekeknek való:

Index blog - Ma is tanultam valamit: "A Csipkerózsika eredetijében borzasztó dolgok történnek"
Az eredeti verzió a Grimmék nyomán elterjedt mai változathoz képest az első oldalakon még csak apró részletekben tér el: nem annyi tündér-keresztanyát hívnak meg a keresztelőre, másik születésnapra szól az átok, és hasonlók. Aztán eljut a mese addig, hogy jön a szőke herceg a fehér lovon, és a gyerekmese hirtelen egészen másba fordul át.
Míg a mai változatban a herceg az igaz szerelem csókjával ébreszti fel a kómából a királylányt, az eredetiben konkrétan megerőszakolja. Csipkerózsika azonban ettől sem ébred fel, viszont teherbe esik, és kilenc hónap múlva ikreknek ad életet, továbbra is kómában. Ebből végül azért ébred fel, mert az egyik csecsemő kiszívja az ujjából a mérget. Csipkerózsika később eljut a királyi udvarba, ahol a királyné (ja, mert a hős megmentő, és a gyerekek apja mellékesen nős) csapdába csalja és megpróbálja elevenen elégetni, de a király közbelép, és inkább a feleségét veti a máglyára.
Aztán boldogan élnek, míg meg nem halnak.
(Egyébként sok Grimm-mese eredetije is eltér a ma széles körben ismert változattól, a Hófehérke eredetijében például a törpéknek nincs nevük.)
A bejegyzés linkel egy korábbi Index-cikket (Kannibál volt Hófehérke mostohája), melyből meg is tudunk pár érdekes dolgot, melyek cáfolják, hogy Grimmék valódi népmeséket gyűjtöttek volna (most ne menjünk bele, hogy mi a "valódi népmese", hogy egyáltalán létezik-e olyan), ahogy később persze Benedek Elek se adta meg egyetlen "népi adatközlője" nevét sem (mert nem volt olyan). Még azt is tudatja a cik, hogy több Grimmék által feldolgozott mesének az eredeti általuk közreadott verziója tele volt rémes és szadista elemekkel, pl. kannibalizmussal, vagy a feljebb említett álombeli szexszel. Azonban Hófehérke "mostohájáról" csak azt írják, hogy kannibálként meg akarta enni Hófehérke tüdejét és máját is és úgy is tudta, hogy tényleg azt fogyasztotta el, amiért végül tüzes cipőkben végezték ki. Csak a lényegről nem tud a cikk, pedig elég nagyot durranhat: Grimmék eredeti, 1812-es változatában a serdülőlány szépségére halálosan irigy "mostoha" nem mostoha, hanem hófehérke ÉDESANYJA!!! Ezt mesélje a kicsiknek elalváshoz az anyukájuk... (És ez durvább attól, hogy a törpéknek nincs neve.)

Az említett blog linkeli még a Csipkerózsika általa emlegetett álombeli nemi erőszakos régebbi változatát, de az 1634-es publikáció olasz szerzője, Giambattista Basile nevét meg sem említve. Nagyon jellemző, hogy Basile verziójának címe: "Nap, Hold és Tália", ahol Tália (Thália!) a később Grimméknél Csipkerózsikára keresztelt hercegnő, a Nap és Hold pedig álmában fogant ikergyermekei neve. A Nap és a Hold, mint nevek, egyből felkelthetik a gyanúnkat, hogy a szerző okkultizmussal is foglalkozott, Tháliára pedig visszatérünk. Beleillik a sorba, hogy a történet és sok más ismert tündérmese következő ismert közreadója, Charles Perrault a Francia Akadémián zajló "Ősiek és Modernek vitája" során a modernek vezéralakjaként azt az irányzatot képviselte, mely az antik szerzők és műveik tekintélyének megkérdőjelezése révén utat tört a Biblia megkérdőjelezése és kritikus kutatása irányába, vagyis a kutatás jogát önmagában nem kétségbevonva láthatjuk, hogy tevékenysége lényegében a kereszténység aláásására irányult.

Angol wikipédia-cikke (és a forrásául szolgáló kutatók) szerint az "Alvó szépség" mese legkorábbi ismert forrása az Arthur király-mondakört variáló Perceforest francia románc (meseregény, lovagregény?), melynek keletkezését 1330 és 1344 közé teszik. Az "alvó szépség" (Csipkerózsika)-motívum a románc "Troïlus és Zellandine históriája" c. epizódjában bukkan fel.  Troïlus már ebben a változatban is álmában teszi anyává Zellandine-t, mint később Basilenél, azonban a Perceforest szócikk felhívja rá a figyelmet, hogy ez mégsem a motívum legkorábbi ismert előfordulása:
"...egy gyakran figyelmen kívül hagyott korábbi változat található egy kevésbé ismert okszitán 'novas'-ban..."
Okszitánia természetesen a katárok egyik törzsterülete és a Perceforest 1330 körüli keletkezési idejét megelőző korszak épp a katárok kora! A történet perverz elemei nagyon is passzolnak a katár legendák világához, a korábban Lansingtól idézett sárkányos legendában is a házasságtörő szex volt az egyik központi elem, és a belőle születő gyermekre királyság vár... Szintén alátámasztani látszik sejtésünket (miszerint a Csipkerózsika-mese elődje a keresztényellenes eretnek-felforgató közeg teológiáját a hívők tömegeinek illusztráló mitológia eleme), hogy Basile a sztori tartalmában nagyon hasonló "Nap, Hold és Tália" változatát Itáliában, a katárok másik fő központjában publikálta. (Igaz, a katárok nyílt jelenléte után pár évszázaddal.)

Most pedig ássunk még mélyebbre, az alábbi lelet tudtommal a sajátom, se a wikin, se a tündérmese-tematikájú szájtok Csipkerózsika (Alvó Szépség) cikkeiben nem láttam, pedig kiüti az ember szemét!
Miért pont Tália-Thália az ikrek (Nap és Hold) álmában fogant anyja neve Basilenél?

Wikipédia (angol): Thália (nimfa)
A görög mitológiában Thalia (Θάλεια / Tháleia, vagy Θάλια / Thália, "a Vidám, a Virágzó", a θάλλειν / thállein, "virítani, zöldellni") szóból, egy nimfa, Héphaisztosz gyermeke. Egyúttal a növényi élet és és hajtások másodlagos antropomorf istensége, esetleg a vulkáni hamu trágyakénti alkalmazására vonatkozó tudás alapján, ami jellemző volt a vulkáni altalajokon folytatott ősi szőlőművelésre, mint például Thíra és Szantoríni szigetein.  A rá vonatkozó hagyomány zavaros, alakja valószínűleg összekeveredett az ugyanilyen nevű Múzsáéval, Gráciáéval, vagy Nereidáéval.  Macrobius Szaturnáliák-ja (V. ének) leírja, hogyan ragadta el Tháliát Zeusz egy sas alakjában, éppúgy, mint Aiginát, Létót és Ganümédészt. Ezután szeretkezett vele a szicíliai Symethe folyónál, majd a földbe temette, hogy elkerülje Héra féltékenységét. Emiatt Thália ikergyermekei, a Palikok a földből születtek, bár egyéb szerzők szerint a Palikok Héphaisztosz fiai.
Néhány főeleme alapján még akkor is azonosíthatnánk a mítosz Macrobius-féle verzióját a Csipkerózsika-sztori Basile-féle korai változatával, ha Basile nem lett volna szives kitenni a Thália névtáblát a leendő Csipkerózsikára! Basile meséjében Tália meghal az öregasszony orsóján levő lenszálkától, mely a körme alá szúródik, de apjának nincs szive a földbe eltemetni szépséges lányát, ezért ülteti egy azután elhagyott vidéki kastélyában trónra. Tehát a lány Macrobius-féle földbe temetési motívuma, ami a mitológiában központi jelentőségű, mert Héphaisztosz-Thália-Palikok földalatti, ALVILÁGI kötődésű istencsalád tagjai, ún. khthonikus istenek, Basilénél-Perraultnál-Grimméknél egyfajta élőhalotti állapottá szublimálódik, a lényeg, hogy a lány az Alvilágba kerül, az Alvilágé. A föld alatt, illetve élőhalottként, az alvilágban Macrobius Tháliája és Basile Táliája egyaránt ikreket szül. Az uralkodó apa mindkét esetben nős ember, akinek felesége, királynéja nagyon féltékeny a fiatal ágyasra és férjének attól született fattyaira, ezeket meg kell védeni tőle. A későbbi mesékben elsikkad annak nyílt kimondása, hogy ez a "király" a mennyek királya, az Olümposzé, tehát maga az Isten, illetve Főisten. De sejtésem szerint a katároktól Basilén át Grimmékig, sőt Benedek Elekig minden beavatott, okkultista és titkostársasági kötődésű feldolgozó tudta/sejtette az ilyen elrejtett jelentéseket!

Ha egybevetjük a sztorit a már idézett katár sárkányos legendával, melynek motívumai szintén megjelennek (a nyugati vakoló hagyomány közvetítésével) Benedek Elek álnépmeséiben is, egy hátborzongató párhuzam sejlik fel előttünk, ami egyúttal magyarázza, hogy miért használták fel a katár közegben épp ezt az antik mítoszt, annak az eredetin túlmenően egy sötét szimbolikus jelentést adva.

(forrás: Carol Lansing: Hatalom és tisztaság - Katár eretnekség a középkori Itáliában, 113. old.):
"Azt mondják, hogy Lucifer a gonosz isten fia volt és hogy felment a mennybe és ott találta a menny királyának feleségét a férje nélkül, aki az Isten. Ott sikerült neki az asszonnyal hálnia. Mikor először az asszony ellenállt, Lucifer azt mondta neki, hogy ha egy fiút nemzhet, azt királlyá teszi a királyságában, ahol istenként fogják imádni. Így hát az asszony engedett neki"
A két legenda természetesen nem teljesen azonos, nem ugyanannak a változatai, egyes részletek eltéréseitől függetlenül mégis kirajzolódik az analógia: van egy alvilági isten(család) és egy mennyei isten(család). Az egyikből a férfi házasságtörést elkövetve összeszűri a levet a másikhoz tartozó nővel, és az ebből születő gyermek (gyermekek) ezáltal részben alvilági/pokoli származású. A mennyei istencsalád megcsalt tagját letaszítják/kijátsszák (a meseváltozatban tűzbe vetik) és a világ (királyság) feletti uralom az alvilági/pokoli származású trónörökös(ök)re vár. Ideális mítosz egy kereszténységellenes-felforgató szekta, vallás, mozgalom számára! Hogy többszörös csavar is lehet a sztoriban, azt a sárkányos esetben látjuk, ahol egyrészt Jézust Lucifer fiának nevezik a katárok, hogy démonizálhassák a kerszténységet, másrészt azonban épp ők és utódaik, a forradalomszervező felforgatók, illuminátusok, stb. hajtják végre ezt az alvilági puccsot a vallási és a világi-politikai szférában egyaránt, mely számukra elválaszthatatlan és a politikacsinálás, történelemmanipulálás az emberkéz által elősegített Eszkaton eszköze.

Ironikus egybevetni a Csipkerózsika-mese így megtalált forrásait a Gimm-fivérek-Benedek Elek stb. Herder, Schlözer és illuminátus társaik nacionalista nemzettudatépítési programja keretében elkövetett álfolklór-gyártásának indoklásával:

Wikipédia (angolul): A Grimm-fivérek
"...A Grimm-fivérek megismerkedtek Johann Gottfried Herder eszméivel, aki úgy gondolta, hogy a német irodalomnak vissza kell térnie az egyszerűbb formákhoz, melyeket ő a műköltészet (Kunstpoesie) ellentéteként népköltészetként (Volkspoesie) definiált. [7]"

Mint Csipkerózsika példáján látjuk, a valóságban Grimmék "német népmeséi" pl. kései antik elitszerző művén alapulnak... Ugyanez a helyzet Benedek Elek "magyar népmeséivel". (Mellékesen ez az illuminátus Herder ábrándozott a magyarok "nemzethaláláról".) Grimmék nagyon jól tudták, hogy például a Csipkerózsika nem német népmese (szerintem tudták a többiről is), hiszen agyba-főbe dicsérték Basile "Pentamerone" mesegyűjteményét:
"Bár egy időre feledésbe merült, a munka nagy figyelmet kapott, miután a Grimm-fivérek az első nemzeti tündérmese-gyűjteményként magasztalták.[1] E tündérmesék közül soknak ez az első ismert változata.[2]

Például a Hamupipőkének is. A Basile-Perrault-Grimm mesék még cenzúrázás előtti szörnyű elemei, pl. gyakori gyermekevő kannibalizmus forrása tehát nem a német, vagy más európai középkori valóság, amivel a horrorelemeket pl. a wiki Grimm-szócikkében magyarázni próbálják, hanem pl. a görög mitológia, ahol az olümposzi istenek gyakran tesznek ilyesmiket családtagjaikkal is, illetve eretnek vallási szubkultúrák gyakran perverz mítoszai.

Az is sejthető, miért volt érdekes a gnosztikus katároknak és későbbi utódaiknak, okkultita-neoplatonista és illuminátus szerzőknek, kivétel nélkül a kereszténység ellenfeleinek egy olyan mítosz, melyet Macrobius Szaturnáliájában közölt.

Wikipédia: Macrobius
"Macrobius Ambrosius Theodosius, közismert nevén Macrobius egy római volt, aki az ötödik század elején tevékenykedett. Főleg írásairól ismert, köztük a Saturnaliáról, mely az ősi római vallási és régiségtörténeti ismeretek gyűjteménye, és a Commentarii in Somnium Scipionis-ról, ("Magyarázatok Scipio álmához"), mely a platonizmus fontos forrása volt a latin Nyugaton a középkorban..."
Wikipédia: Platonizmus-Neoplatonizmus

Plótinosz tanítványa, Porphüriosz, akit Iamblikhosz követett, a rendszert tudatosan a kereszténységet ellenzővé fejlesztette.
A 234-305 között élt Porphüriosz  a kereszténység egyik legharcosabb filozófus ellenzője és a pogányság védelmezője volt, neves (csak a rá adott keresztény válaszokból ismert) műve "A keresztények ellen" (Adversus christianos) volt.

Wikipédia: Macrobius - Saturnália
Az első könyv a Szaturnália és Janus ünnepe eredetének kutatásával foglalkozik, ami a római naptár történetéhez és tárgyalásához vezet, valamint egy kísérlethez, hogy mindenféle vallási kultuszt a nap-tiszteletből vezessen le.

Wikipédia: Szaturnália - egyéb ókori magyarázatok
Porphüriosz neoplatonista filozófus allegorikusnak tekintette a Szaturnáliát. Az ünnep felszabadítás- és feloldás-témáját "a lelkek halhatatlanságba való kiszabadítása" jelképének tekintette — mely interpretációt valószínűleg a Mithrász-hívők is osztottak, mivel sok rabszolga és felszabadított rabszolga volt köztük.[85] Porphüriosz szerint a szaturnália azért volt a téli napforduló közelében, mert a nap akkor lép a Bakba, a Szaturnusz asztrológiai házába.[86] Macrobius Szaturnáliájában a szaturnália közelsége a téli napfordulóhoz a szoláris monoteizmus kifejtéséhez vezet,[87] mely hit szerint a Nap (lásd Sol Invictus) végső soron magába egyesíti az összes istenséget.

Ez a Porphüriosz fejlesztette a neoplatonizmust kimondottan keresztényellenes irányzattá! Ehhez természetesen joga volt, de itt csak arra akarok rámutatni, hogy teljesen érthető, hogy a középkori és újkori okkult kereszténységellenes irányzatok számára értékes források voltak ezek a szerzők és szoláris monoteizmusuk, ezért hasznosították örömmel Macrobius Thália-mítoszát és ezért fejlesztettek ki belőle egy mítosz-csomagolást a kereszténységgel szembeni ellenvallásukhoz! Itt most nem térek ki rá, hogy a modern (romboló) nacionalista nemzettudatok kifejlesztéséhez álfolklórt gyártó illuminátus-szabadkőműves felforgató közeg által máig dicsőített Kopernikusz-Giordano Bruno-Galilei és az e közeg által "tudományellenesként" démonizált katolikus egyház konfliktusa mögött épp az állt, hogy az említett, kivétel nélkül okkultista tudósok a heliocentrizmus elméletét (melyet mára a tudomány meghaladt) egy hermetikus, kereszténységellenes Napkultusz "tudományos" álruhájaként használták. Jellemző, hogy Kopernikusz a heliocentrikus elméletét bemutató, "Az égi pályák körforgásairól" c. művében Hermész Triszmegisztoszra hivatkozik:
“Ennek értelmében [tekintettel a nap központi helyzetére], nem ostobaság, hogy a napot a világegyetem lámpásának, vagy agyának, vagy uralkodójának nevezik. [Ez] Triszmegisztosz látható Istene…”

Forrás: Lynn Picknett -  “A Tiltott Univerzum: A Tudomány okkult eredete és Isten elméjének keresése
“Titkos társaságok, híres tudósok, ősi egyiptomi misztika, és egy izgalmas adalék az ‘isten kontra tudomány’ vitához: a katolikus Egyház. (...) a Tiltott Univerzum feltárja, hogy a modern tudomány alapjai hogyan alapultak az egyház lerombolásának vágyán. A Reneszánsz és korai Felvilágosodás hatalmas úttörő tudósai (köztük Kopernikusz, Galilei, és Sir Isaac Newton) a hermetizmus filozófiai/misztikus rendszerének lelkes hívei voltak. A kor legfontosabb tudósai közül sok, köztük Galilei egy ‘Giordanisták’ nevű titkos társaság tagja volt, melynek programja az Egyház megdöntése és a hermetikus uralom Új Korszakának létrehozása volt"

Most már értjük, hogy a hermetikus-neoplatonista tudósforradalom kortársa, Basile "meséjében" Thália ikergyermekei miért éppen a Nap és a Hold! Egyértelmű, hogy az összeesküvő körök az alvilági eredetű Thália gyermekével szimbolizált pogány napkultusszal kívánják helyettesíteni a kereszténységet és az ezen rejtett üzenetet hordozó mítoszban a "Menny Királya" megsemmisítendő, tűzbevetendő felesége a katolikus egyházat jelképezheti.

Érdemes még idézni e hosszú korokon átívelő kereszténységellenes mozgalom hazai propagandista-költője, Petőfi "1848" című versének befejezését, mely jelzi, hogy e körök kedvenc eszméi között milyen alapvető, minden beavatott számára ismert volt ez a pogány "szoláris monoteizmus":

Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!

Korábban kimutattam a pokoli vérontáskultusz és a Lucifer-hit elemeit is ugyanebben a versben! Nem meglepő, hiszen az egész Thália-Csipkerózsika mítosz alapeleme, hogy a "Nap"  az alvilági istennő gyermekeként kerül a kereszténység helyére. Erre nem fog rácáfolni a Demóna-féle új tudatipari interpretáció sem...

Ezek után már cseppet sem csodálkozunk, hogy a felforgató ideológusok álfolklór-meséjéhez forrásul szolgáló mítosz épp a Szaturnália eredetének kutatása kapcsán szoláris monoteizmusról értekező Macrobiustól származik. A Szaturnália ugyanis a megszokott rend felforgatásának, feje tetejére állításának napja is, melyen az ünneplők tömegesen pileust, frígiai sapkát viselnek (a rabszolgák felszabadulásának jelképét)! A frígiai sapka pedig köztudottan az illuminátus francia forradalmárok és követőik, pl. a Márciusi Ifjak kedvenc jelképe is volt az általuk hazudott "zsarnokság" elleni harcban.


Maleficent/Demóna - Csipkerózsika legújabb hollywoodi jelenése


Az Alvó Szépség sztori legújabb hollywoodi feldolgozása látszólag erősen újraértelmezi a "klasszikus mesét", azonban a fentiek alapján valójában csak az álcázást hántja le róla és a korábbiaktól nyíltabban mutatja fel a mese rejtett, okkult üzenetét, melyet a sztori feldolgozói a katároktól a Grimm-fivérekig mindig is tudatosan terjesztettek benne.

Mellékszál, de érdekes, hogy a magyar szövegben az angol Stephan-Istvánról épp Lipótra változtatják a gonosz férfikirály nevét. Lipót egy Gaz Habsburg, a kurucok ellenfele, tehát a magyar szövegben a fősodor magyar történelem-mitológiát követve lesz a Gonosz Férfi archetípusának keresztapja. (Nem mondom, én se hagytam volna meg a gonosz király nevét Istvánnak, bár újpogány körökben az siker lett volna, tehát passzolt volna a mese Tália-napkultusz vonulatához...)

A Perrault-Grimm sztorikban a Férfi a Megmentő, pozitív hős, a mai feminizmus- és genderideológia-kori Demóna idejére ez már természetesen kicenzúráztatott, a Férfi az igazi Démon, az Ördög, Demóna a démonnevű-ördögkülsejű angyal. Nem meglepő, hogy a sztori már a katároknál is megvolt, hiszen a modern tudatipar a katárokat a feminizmus előfutáraiként is reklámozza. Az eredeti görög mítoszban és a Perceforestben, Basilenél, illetve az általam analógnak vélt katár sárkányos mítoszban sem megmentő a férfi, és a nőt eleve nem kell tetszhalott állapotából felébreszteni. A nő alvilágisága eleve adottság, nem baleset (Basile), vagy átok eredménye (Perrault, Grimm) a férfi szerepe nem a megmentőé, hanem a tenyészhímé, a nemzés célja, hogy a világ ura alvilági származású lehessen. Ehhez is visszatér az új hollywoodi mítosz, Auróra-Csipkerózsikát a korábbi meseváltozatok gonosz tündéréből rokonszenves ördögnővé evolvált Demóna koronázza a Világ Úrnőjévé. Fiúbarátja, Fülöp herceg csak egy statiszta mellette, amikor korábban megcsókolja a még alvó Aurózsikát, a varázs nem működik, a hercegnő nem ébred fel. Grimmék felforgatás terén szerzett érdemeit megbecsülik Hollywoodban, de ezt a hímsoviniszta botlásukat, ezt a perverziót (a nőnek szüksége van a férfira, fúj!) ideje volt kitakarítani a normalitás irányába züllő  felforgató meséből. Még jó, hogy nem kasztrálták a herceget, mint a Szexmisszió ásatásból előkerülő élő hímfosszíliáival tervezték... A lényeget illetően természetesen kasztrálták, csókja nem hat, impotens, nincs rá szükség.

Természetesen a háttérhatalom és tudatipara által nyomatott modern trendek, napjaink globális feminista- és genderpropagandája, törvénykezése, társadalomszétverése mind e sötét vízió tudatos megvalósításának irányába mutatnak.

Egy újabb katár-illuminátus-hollywoodi fikció, mint a tény előfutára, forgatókönyve...

76 megjegyzés:

 1. gratulálok, nagyon jó írás lett!

  z

  VálaszTörlés
 2. Köszönöm!
  Csak belefutottam az Indexen a szenzációs hírbe, hogy Csipkerózsikát megerőszakolták és hogy a hét törpének nem is volt neve, és gondoltam, ebben a témában vannak nagyobb szenzációk is. :-)

  VálaszTörlés
 3. Amúgy a sztorinak magától értetődően vannak csillagmítoszi vonatkozásai, a wiki-cikkek is említenek ilyeneket, de ezt hozzáértés híján meghagyom Csanádnak. Kedves Csanád, tied a pálya! :-)

  VálaszTörlés
 4. Nagyon jó írás! Korábban megnéztem ezt a Demóna filmet, gondoltam is, hogy most már semmi álca, hollywood az ördögszarvas démonját akarja lenyomni a publikum torkán pozitív szereplőként.
  A feminista vonal is tetszett, nagyon találó!

  VálaszTörlés
 5. Nagyon jó írás.
  Itt egy esti mese, jó éjszakát gyerekek :)
  http://www.youtube.com/watch?v=fiJJQSnuokQ

  VálaszTörlés
 6. Ez olyan jó, hogy beleírom majd a bejegyzésbe is: az orsó-guzsaly és a tükör-fésű páros a leggyakoribb jelkép volt a késő-római birodalmi női sírokon, e szerszámok a túlvilág kapuját jelképezték nők esetén!

  http://www.kre.hu/portal/doc/orpheus/Orpheus_Noster2011.1.pdf

  (T. Bíró Mária: A guzsaly és orsó szerepe a római temetkezési kultuszban) Tehát a Csipkerózsika és a Hófehérke mesében sem a német parszti kultúra velejáróiként jelennek meg épp a hősnők halálának baljós előjeleiként, ahogy ma sok kutató véli, hanem a Grim-mesék valódi forrásvidékét jelentő későantik mitológia és vallási kultuszok képi világából származnak! Enyit a "magas kultúra felváltásáról a népi kultúrával" Grimmék idején... Petőfi népi imázsa ugyanez, a menedzsere és futtatója, Vahot találta ki neki ezt az arculatot és járatta látványosan "népiesch" hacukákban, amit az addig a legújabb párizsi divat szerint öltözködő, fővárosi értelmiségi létére nagyon büszke és trágyaszagú falun maradt rokonait lenéző Petőfi nagyon utált!:-)

  VálaszTörlés
 7. Kedves Csaba,
  Mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás? Benedek Elek népmeséi vagy a manicheista történetekek, vagy esetleg valami más, mely évezredekkel is megelőzi az előző kettőt?

  A "Nap, Hold és Tália", ahol Tália (Thália!) Csipkerózsikára kapcsolatról nem tudtam, de ez nagyon érdekes. Az oldalamon visszatérő téma a NAP-HOLD-VÉNUSZ hármasság, akár az Antigoné halálesetei, a trójaiakat támogató istenekről legyen is szó. A ma feltett új írásomban is utalok pont erre a hármasságra Siva szemein keresztül... http://www.naput.hupont.hu/70/iliasz-es-a-saros-ciklus

  Miről is van szó, adott a NAP-HOLD-VÉNUSZ hármasság, ahol a Vénusz hol a szélnek felel meg (lásd magyar népmesék, Csengersima templom kazettás mennyezete), hol a TŰZ-nek (pl Siva harmadik szeménél), hiszen nem a Merkur a tűzes bolygó, hanem a VÉNUSZ! És Thalia nevének jelentésére Te is utalsz, ami megint egy vénuszi tulajdonság a javából...

  Az álmában megfogant ikrek nevei, a Nap és Hold páros pedig Horusz szemét juttatja az eszembe.
  Thomas Mannak igaza van : „Mélységes mély a múltnak kútja”.

  Utalsz a frígiai sapkára, mely köztudottan az illuminátus francia forradalmárok és követőik, pl. a Márciusi Ifjak kedvenc jelképe is volt…
  De ugyanez a sapka látható a híres ravennai három királyok fején is. http://sztmszc.hu/node/393 . És ezt a sapkát mások a zaharusztra követőivel hozzák kapcsolatba.

  Ahogy említettem a manicheizmus területi térhódítása kapcsolódik Attila hunjainak mozgásához. És így érthető a ravennai sapka szimbóluma is.

  Tyúk vagy a tojás? Isten vagy sátán műve. Hiszek abban, hogy Sátán nem alkot újat, csak koppint, másol és a tiszta szimbólumokra, gondolatokra telepszik rá - ahogy a rák is teszi az egészséges szervezetben.


  Írod, hogy a Basile-Perrault-Grimm mesék még cenzúrázás előtti szörnyű elemeit, a wiki Grimm-szócikkében magyarázni próbálják, pl. a görög mitológia, ahol az olümposzi istenek gyakran tesznek ilyesmiket családtagjaikkal is. Ahogy már korábban is írtam, egyre inkább kétségbe vonom, a görög mitológiai ókori eredetét, hiszen a legtöbb ehhez kapcsolódó alapmű (Pl Homérosz eposzai) nagy eséllyel középkori kézíratok. De erről bőven olvashattál eddig is tőlem. Ez viszont téged igazol...

  Végül egy könyv ajánlat, mely pont ezekkel a Grim mesékkel foglalkozik. Hajdan a kedvenc könyveim közé tartozott:
  Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek

  Üdv és köszönet az újabb írásodért
  Cs

  VálaszTörlés
 8. üdv, mint Mr. Charrington Jr. szeretnék beleszólni nickname-ként: hogyan lehet ilyen nicknamet vélasztani?

  VálaszTörlés
 9. Most Holy Father and Lord, we know and from the chronicles and books of the ancients we find that among other famous nations our own, the Scots, has been graced with widespread renown. They journeyed from Greater Scythia by way of the Tyrrhenian Sea and the Pillars of Hercules, and dwelt for a long course of time in Spain among the most savage tribes

  VálaszTörlés
 10. Mr. Charrington Jr.2014. szeptember 19. 2:49

  The Mac... donalds, gregors, adams, maxwell, mac's well macarthur, macadam...

  VálaszTörlés
 11. Csöppke Józsika és története ill. a belebeszélt Grimm mese semmiképpen nem terjedt el a középduna- medencében. Tízenkét éves kora körül egy leány gyermekneknek, már tudnia kellett tűvel megsebeznie magát, hiszen a varrás és egyéb házonbelüli: életrefelkészítő építő és javító munkálatok már a kis ujjában voltak. Gyűszű használata ideig-óráig elkerülhetővé tette a sebesülést, de ilyenkor azt hallotta: Katonadolog. Egy ruhája volt az adott alkalomra, el is fért egy ládában, cipőkkel együtt.

  VálaszTörlés
 12. Ha bemásolhatnám egy 1947-ből való újságcikket, akkor érthetővé válna a Mérges-, Párduc- és egyéb galócafélék fogyasztásának hatása a nyugat-európai irodalom és termékeinek huszadik század közepi értelmezésének valóságos mondanivalója. Mivel nem tudom idézni, ezért utánakeresek és illesztem!

  VálaszTörlés
 13. azon gondolkodom, hogy az általad említett antiknak mondott irodalmi klasszikus eredetije X. sz-i bizánci „forrás”, akkor lehet-e ez a Kisázsiából származó és előretörő gnosztikus paulikánusok hatása?

  z

  VálaszTörlés
 14. Érdemes lehet utána nézni, de én az álljtás ellenőrzésével kezdeném, hogy ki, mire alapozva mondja, hogy antik irodalmat a 10. században hamisítottak. Nem mintha helyből kizártnak tartanám, elnézve a 19. századi nagy folklórhamisításokat, benne olyan, "antik" "népi eposzokkal", mint az Osszián és a Kalevala.Majd nyomukban cseh, magyar és más őseposzgyártásokkal, mitológiagyártásokkal. Vagy ahogy a Biblia Ószövetségi részében gyártottak hősi zsidó múltat pl. A Kánaán harcos elfoglalásáról, vagy a "dicső" zsidók általi perzsairtásról Perzsiában. A reneszénsz kezdetén Itáliába került görög iratok a neoplatonista-hermetista kör kincsei voltak, e kör pedig összefonódik a gnosztikus-kabbalista irányzatokkal.

  VálaszTörlés
 15. Csak most került a kezembe a Magyar Hüperión legújabb száma és látom, hogy az egy "tematikus szám" épp Grimmékkel, tündérmesékkel. Még nem volt időm komolyabban belenézni, de látom, hogy egyrészt ők is tudják, hogy a görög mítoszoknak van köze a Grimm-mesékhez, ebben egyetértünk, másrészt viszont nem tekintik Grimméket hamisítónak, ha így van, ebben nem értünk egyet. Szegény Bogár Laci bácsi meg... de hagyjuk.

  VálaszTörlés
 16. Ez is érdekes. Egy fiatal mese illusztrátor honlapja:

  http://www.lucifairyworks.com/hirek

  Már a választott név is sokat mondó, de nézd meg a galériáját: minden rajzban ott a szimbolika,homlokszemek, mindent látó szemek, főnix, ördög, stb. Mi visz rá egy fiatal lányt erre? Szülői, családi indíttatás? Véletlen nem lehet, a szimbolika konzisztens.

  VálaszTörlés
 17. És javában folyik a gender korrekt mesék legyártása is a mai gyerekek számára, már magyarul is:
  https://kuruc.info/r/2/133329/

  VálaszTörlés
 18. "A történet valóban egy tündérmese, de szerintem végül a való világ is eljut arra a pontra, hogy nem érdekli majd az embereket a másik ember szexuális orientációja."

  A probléma az, hogy ezeket a propagandistákat semmi más nem érdekli a világon, kizárólag a többiek szexuális orientációja...

  VálaszTörlés
 19. Az illusztrátorcsaj valóban járatos a kabbala, alkímia világában:

  http://www.szerencsedhogy.blogspot.com/2012/06/szer-elem-4-elem-magiaja.html

  A stílusa nem áll messze a "deviant art" irányzattól, amivel pl. gyerekkórház kifestését is láttam Lengyelországban. Persze, hogy Lucifairy és Asmodeust szeretetangyalként említi blogbejegyzésében. Illusztrált már Benedek Elek-kiadást.
  Szerintem a mai gyerekkönyvkiadást kézbentartó csapat zöme beavatott és jól tudják, mik rejlenek e mesékben.

  Benedek az álfolklór mellett Adyával vetekedő vadlibsi publicisztikát is írt lapokba és keményen nyomatta a kurucos áltörténelemgyártást, ezeket ma is tömegesen kiadják. A kuruckultusz épp az ő idejében Trianon egyik fő elősegítője volt, hogy az emberek "felszabadulásnak" érezzék Károlyiék őszirózsás forradalmát.

  VálaszTörlés
 20. A borzasztó az ebben, hogy mindenki el vaj ájulva tőle (valóban tud rajzolni), és veszik a gyerekeknek ezt a képi világot. Jó példa arra, hogy a tehetséget hogyan lehet tudatos rombolásra használni. Még mindig ugyanaz a kérdésem, mi visz ilyenre egy fiatal lányt?

  VálaszTörlés
 21. Mi vitte erre a fiatal Petőfit, meg a többi márciusi ifjút? Fiatalokat könnyű divattal, neveléssel befolyásolni. Gondolom, a fiatal rajzolólány családjában, közegében már gyerekkorától jelen volt az okkultizmus.

  VálaszTörlés
 22. Más, amikor fiatalokat befolyásolnak, itt tetten érhető egy kiforrott rendszer. És meg is van: ennek a gnosztikus-sátánista egyháznak lehet a tagja:

  http://arkadiafenyei.hu

  Olvasd csak el a szektavezető üzetetét:

  http://arkadiafenyei.hu/villas-bela-ev-vegi-uzenete.html

  VálaszTörlés
 23. A lány valami Fény Házában is kiállított Pesten. Ennek a szekta-cégnek igen sok területi képviselője/lelkésze van felsorolva:
  http://arkadiafenyei.hu/kepviseloink.html

  Honnan gondolod, hogy épp ennek tagja? Biztos van több ilyen.

  VálaszTörlés
 24. Onnan, hogy egyik blogbejegyzésében ennek az oldalnak a linkjét tette be. Az ilyesmi általában nem véletlen.

  "Esetünkben a Szeretet angyalát, Ashmodelt hívtam meg a festésem idejére és kértem, árassza el fényével minden mozdulatom. (ha erről többet szeretnél tudni, akkor katt ide: www.arkadiafenyei.hu)"

  forrás: http://www.szerencsedhogy.blogspot.hu/2012/03/tiszta-magia-boszorkanyos-elixir.html

  VálaszTörlés
 25. Köszönöm és gratulálok, ez szép lelet! De gyanús, hogy nem az egyetlen forrása a csaj ezotérikus ismereteinek. Ez a szekta a fényköreivel lefedi az országot és a határon túli nyelvterület jó részét, ha jól sejtem, még én is ismerek olyat szülővárosomban, aki látogatja a feketemiséiket... :-) Egyébként a honlapjuk szerint ennek helyszjne pl. nálunk a városi művház.
  Asmodeus egy ördög, nem a szeretet angyala. Persze ezek a szekták a szerepcsere mesterei.

  VálaszTörlés
 26. Olvasva az újévi köszöntőt, az jutott eszembe, hogy a legveszélyesebb szavak mindig azok, amiket nem mondanak ki. Ha kiragadunk egy-egy részletet, bizonyos dolgokkal egyet is lehet érteni. Még azzal is, hogy a kínzó bűntudat nem egy jó dolog. Más kérdés, hogy nem az a megoldás, hogy az ember igyekszik figyelmen kívül hagyni minden morális szempontot, akár a saját, akár más tetteiről van szó.

  VálaszTörlés
 27. Az idézett Index blog kapcsán megállapítható, hogy Pedro Almodovar sem a kisujjából szopta az Hable con ella (Beszélj hozzá) c. filmje alapmotívumát.
  Tihamérffy

  VálaszTörlés
 28. Arma, ismét remekeltél, gratula.

  A Grimm mesék tk. szinte mindegyike ősi mitoszoknak és szimbólumoknak a sokadik feldolgozása. A Rapunzelről már kimutatták, hogy a fő motívumok még 1000 környékén, az iráni Ferdowsi könyvében, a Shahnameh (Királyok könyve) című kötetben lettek először leírva. Vagyis a keletkezése még korábbi . Nagyon is elképzelhető, hogy a paulikiánusok (akiket hol örmény, hol iráni eredetűnek sorolnak be, mindenesetre a manicheusok és a kathárok/bogumilok között képeztek átmenetet/hidat, fénykoruk pedig 800-as évek eleje) „szállították” a motívumot nyugatra, , Giambattista Basile-hez, Mademoiselle de le Force-hez és így tovább. Talán érdekes, hogy a közvetítők és adatközlők között feljegyeztek egy hugenottát is (Dorothea Viehmann).

  Még érdekesebb, hogy a motívum megihlette a katolicizmust is, mert nagyon valószínű, hogy Szent Borbála, a ,,hirtelen és készületlen halál'' ellen oltalmazó szent, aki a 3.-4. szd.-ban élt valamikor, története is tükrözi a motívumot. Érdekesen függnek össze a dolgok: Szent Borbála Antiochiában született (egyik változat), Szent Pál Kilikiában (majdnem ugyanott) a paulikiánusok pedig különleges nézeteket vallottak Pállal kapcsolatban és helyileg ott is ténykedtek. (Apropó Arma, nem tervezed, hogy írsz egyszer egy posztot Szent Pál és a gnosztikusok viszonyáról? - mert sok ellentmondásos nézetet lehet olvasni erről. )

  Nekem egyébként kisgyerekként bejött Grimm, jobban, mint Andersen, vagy Benedek E., a romantikus-horrorisztikus-titokzatos stílusával. Aztán akkor is bejött, amikor német-tanulóként a németek néplelkét akartam megismerni: Vasjankó (ez volt az egyik kedvenc mesénk, amikor a kisebbik fiamnak még meséket olvastam fel. Akkor még nem tudtam, hogy ez a mese egyben a Skorpiókról szóló mese, nem véletlen volt kedvenc…)

  VálaszTörlés
 29. http://www.naput.hupont.hu/71/nap-hold-csipkerozsika

  Csaba, a felkérésedre íme a Csipkerózsikával kapcsolatos gondolataim bővebben.

  Cs

  VálaszTörlés
 30. Mr. Charrington Jr.2014. szeptember 24. 23:51

  Üdv Bobkó Csaba
  Alább idéznék néhány gondolatsort, kíváncsian várom engedi-e a leközlését:
  Hajlandók lennétek:
  - föláldozni életeteket?
  - gyilkosságot elkövetni?
  - olyan szabotázscselekményekre, amely ártatlan emberek százainak halálát okozhatják?
  -Elárulnátok nemzetünket idegen hatalmaknak?
  - Hajlandóak lennétek csalni, hamisítani, zsarolni, gyermekek lelkét megrontani, tiltott kábítószereket árulni, a prostitúciót elősegíteni, nemi betegségeket terjeszteni, azaz mindent megtenni, ami csak erkölcsi züllést okozhat és gyengíti a Párt hatalmát?
  " További olvasásra 1984 G.O. 191. old. és néhány lap.

  VálaszTörlés
 31. Csaba,

  A hosszú álomba (kómába) merült Zellandinet (Csipkerózsikát) egy TROILUS/ TROYLUS nevű herceg erőszakolja meg álmában. Ugyanaz a név, amivel Párisz trójai herceget is illetik a középkori íratok.
  A szobrokon, domborműveken Páriszt szinte mindig a szkíta, frigiai sapkában ábrázolják.

  Folytatás itt olvasható:
  http://www.naput.hupont.hu/73/a-frigiai-sapka

  cs

  VálaszTörlés
 32. Kedves Csanád, köszönöm, a Trójai herceg-Troylus azonossággal egy döntő elemet illesztettél be a mozaikba és két eddigi bejegyzésed további részei is izgalmasak. (miközben pár aprósággal vitatkoznék, de ez nem lényeg).Csak egy pontosítás: engem nem háborít fel Csipkerózsika álmában történő anyává tétele , a "megerőszakolás" az Index bugyuta cikkében szerepel , én azt a cikket csak ürügyül használtam, írója semmit nem ért. Számomra az a perverz a katár legendákban, hogy megfordítják az értékrendet, ahogy te is íros, hogy eredetileg pozitív jelképeket negatív ügyek szolgálatába állítanak, hogy náluk Jézus Lucifer fia, vagy unokája, stb. Tehát , hogy hitük egy burkolt sátánizmus.

  VálaszTörlés
 33. Üdv!

  Jók ezek a mai filmeket érintő posztok. Nagyon eszi őket nép.
  Demóna például 756 millió dollárt hozott világszinten.

  Csaba!
  Ridley Scott Robin Hood-ja után lesz mit elemezni a decemberben (épp karácsonyi szezonkor?) megjelenő Mózes fimben (Exodus: Gods and Kings). Istenek? :)

  Kíváncsi vagyok mi a véleményed erről a két filmről?

  300 (2006) R.: Zack Snyder
  Noé [Noah](2014) R.: Darren Aronofsky

  Az utolsó most tervezem megnézni.
  Találtam a filmmel kapcsolatban 1 érdekes írást:
  http://idokjelei.hu/2014/04/a-noe-film-bukott-angyal-hosei/

  Name7

  VálaszTörlés
 34. Kedves Csaba,
  ELnézésedet kérem, ha félreértelmeztem a soraid, talán mert én sem tudom eldönteni mit érezzek ilyen tényekkel szemben. Sokáig a "Talk to her" volt a kedvenc filmem, mely ilyen témát feszengetett éppen.
  A közös kirakósjátékunk újabb részletét tettem fel a netre. A rejtélyes Mithrász kultusz áll a Szent György ábrázolások mögött...
  http://www.naput.hupont.hu/75/avar-kori-fibula
  Üdv
  Cs

  VálaszTörlés
 35. Szerintem egyáltalán nincs "nemi erőszak" a sztoriban, ezt az indexes és más felületes cikkírók is félreértik. Az alvás, illetve a földbe temetés annak az allegóriája, hogy a királylány ALVILÁGI istennő. Tehát az én értelmezésemben a vele való (erőszak nélküli) nemzés célja, hogy a nászból alvilági trónörökösök születhessenek, akik elfoglalhatják a Menny trónját, letaszítva onnan az addigi királynét, anyaistennőt, hogy ne az ő fiai uralkodjanak a mennyben. Tehát egy kozmikus forradalom mesés allegóriája a sztori és ezt a földi forradalmakat szervező közeg ravasz ideoológus-propagandistái vetették be és nevezték ki népmesének.

  VálaszTörlés
 36. Kedves Name7, a Noét még nem láttam, de Aronofsky egy maximálisan okkultista-kabbalista zsidó rendező, a neten jó, értő elemzések találhatóak a hátborzongató Fekete hattyújáról és egy alapvető kabbalai témát dolgoz fel a Szökőkút, ami viszont a hattyúval ellentétben nem lett tömegsiker, mert unalmasra sikerült. A 300 leginkább a legföldhözragadtabb, közönséges neokon politikai propaganda az Irán elleni háború PR-jaként (azóta kissé jegelték a projektet). Annyi azért feltűnik, hogy ha a neokonok politikai PR-filmjéről van szó, abban megengedik maguknak, hogy buzizzanak! A spártaiak igazi férfiak, még gonosz árulóiknak is nő kell, bezzeg a perzsa zsarnok egy viszolyogtató buzi. :-) És ezt a perverziókkal és homoszexuálisokkal teli Hollywood készségesen legyártja...

  VálaszTörlés
 37. Kedves Csanád, és mitől folyik egybe Szent György alakja Szent Mihályéval, a katárok-vakolók-Makoveczek, általában gnosztikusok kedvenc hőséével?

  VálaszTörlés
 38. Ezt nem értem Csaba. Hogy lehet a sátánt letaszító Szent Mihály a vakolók hőse? Nem ellenségük lenne?

  VálaszTörlés
 39. Csaba, ezek csak gondolatatok. Egyenlőre még sejtések, melyeket vélhetően lassan majd igazolni is tudok régészeti bizonyítékokkal:

  Kérded miért mosódik össze Szt György és Szt Mihály alakja? Erre hosszabban kell válaszolnom.

  Egyik fő ok, mert mindkettő -véleményem szerint – a Mithrász kultuszhoz kapcsolódik. Szent György a bikaküzdelemhez, míg Szt Mihály a sziklából születő Mithrász ábrázoláshoz. Mihtrász történetének ez a két fő eseménye: a születése és a bika leszúrása, melyet a kultusza részeként rendszeresen és szinte kizárólagosan ábrázoltak. Létezik pár kiegészítő ábrázolása is, de ezek csak "mellékleteként" a fő témák mellett, ilyen pl partizása a Napistennel, mielőtt még ő maga Is azzá vált volna….

  Szt Mihály az égből taszítja le Lucifert, majd Szt György immár a Földön győzi le újra. Nem véletlen, ahogy a wiki fogalmaz: “Szent Mihály földi megtestesülése Sárkányölő Szent György.” Egyik fenn, a másik lenn… akár a zodiákus évkörön, hiszen a nevük napja között pont 6 hónap telik el.

  De a Szent Mihály ábrázolások eredetéhez véleményem szerint hozzátartozik a másik misztikus kultusz irányzat is, ami téged jobban izgathat: a Jupiter Dolichenus kultusz, mely a Mithrász kultusszal együtt hódított és szinte egy időben tűnt is el. Ennek okát a Tóth Gyula Fantomkor elmélete jól igazolja – tényleg érdemes elolvasni! A Jupiter Dolichenus név ne tévesszen meg, ez nem római, hanem keletről származó vallás. Hettita alapokkal, ami aztán keveredett mindenféle vulkán és egyéb istenségek tulajdonságaival. Van benne Zeuszi (Jupiteri) villám és Jahve vulkánisten karekter is némi csipetnyi a perzsa Mazda irányzatból is. Nem sok, de annyi elég, hogy pont a fehérből fekete, vagy legalábbis szűrke váljon....

  folytatás az oldalomon:
  http://www.naput.hupont.hu/31

  Remélem hasznos gondolatok. Légy szí jelezz majd vissza.
  Cs

  VálaszTörlés
 40. Aldro, ez a szerepcsere miatt avan. A felforgató gnosztikus-vakolók a Gonoszt Jóistennek hazudják és viszont. Tény, hogy Szent Mihály kultfigura köztük, pl. Makovecz is állandóan emlegette és mellékeltem képet a Ridley Scott-féle Robin Hoddból.

  VálaszTörlés
 41. http://www.tradicio.org/kvintesszencia/mithras.htm
  A Mithrász-misztériumok beavatottjának élményei kapcsán, egy fent már említett rítusról, az úgynevezett apothanatismosról kell még szólni. Ebben a mithraista sajátságok a gnoszticizmusból s más, mágikus hagyományokból eredő elemekkel vegyültek össze. E szuggesztív szöveget – Dieterich, a fordítás első ( 1903) megjelentetője – „liturgiának” nevezte. A kifejezés nem egészen pontos, ugyanis itt nem himnuszokkal s effélékkel megtöltött szertartásról van szó, hanem egy utasításokat, mágikus formulákat és invokációkat tartalmazó rítusról, illetve az ezekkel összefüggő élmények leírásáról. A rítust feltehetőleg egy előbeavatás előzi meg, mivel az első invokációban a neophyta kijelenti, hogy a „szent szertartásokon” már megtisztult, továbbá hogy „a félelmetes erők erejének” s a „fáradhatatlan jobb kéznek” már birtokosa. Most az „öröklétben való születésre”, az alacsonyabb világokat irányító Végzet törvényének a széttörésére vállalkozik, s az istenek és azAEon (a „tündöklő glória Ura”) látására készül. A rítus arra vonatkozik, miként tárulnak fel a kapuk, felfedvén a Hét Létezőt, akik először női, majd – mint a „Mennyei Pólus Urai” – férfiúi arculatukban tűnnek elő. A teurgikus akció a Hét Létező fölé ragadja a neophytát,amikor villámlások s vakító fényáradat közepette egy alak tűnik elő: maga Nap–Mithrász, akivel a mistének szembesülnie kell. Végül, paranccsal el kell érnie, hogy ne válhassanak el többé, s hogy (felvéve természetét) maga transzformálódjon Nap-Mithrásszá, a „halál pillanatáig, egyesülve a palingenesisben (újraszületésben), s ebben a maradéktalan egyesülésben elérje a tökéletességet.”

  cs

  VálaszTörlés
 42. A Noé-film elemzése a Vigilant Citizenen: http://vigilantcitizen.com/moviesandtv/noah-biblical-tale-rewritten-push-agenda/
  Nem láttam a filmet, de találónak tűnik és a Vigilant megbízhatóan érti ezeket. Jellemző, hogy Russell Crove egyike a kedvenc szinészeknek a gnosztikus filmekben. Az Elit által most előrejelzett új "Vízözön" lehet az a Pusztulás, amit a milánói menórás magyar pavilon tervezője, Ertsey Attila emlegetett kritikusainak a közelgő világpusztulásként. Az ő köreikben, (Makovecz-szekta és hasonlók) rég emlegethetik ennek szükségességét. Gnosztikus alaptan.

  VálaszTörlés
 43. Kedves Csanád, ugyanott olvashatjuk: "Ami a Miles fokozatot illeti, Tertullianus azt mondja, hogy amikor a törekvő e szintre emelkedett, felajánlottak neki egy kardot s egy koronát, hogy válasszon. Természetesen a kardot kellett választania, elutasítva a koronát, mondván: „az én koronám Mithrász”." Azonnal beugrik az I. András és öccse, Béla sztorijaként ismert "Korona és kard"-történet! Egy újabb példa arra, hogy történetírók antik mintát szőnek bele munkájukba, e módszerre te utaltál.

  VálaszTörlés
 44. Ez nagyon jó észrevétel!

  A nagyharsányi fibuláról írtam már. De kettő van ám belőle.

  Vaday a tanulmányában kettőt mutat be belőle
  http://www.magyarregeszet.hu/wp-content/uploads/2013/04/Vaday_13T.pdf
  Egyik egy arkangyal - Mihály... a másik a lovas ábrázolás - György.... Azonos stílus. De miért csak ez a kettő...
  A válasz Mithrász és a kétfajta ábrázolása.

  Lassan írok erről is további érdekességekkel.

  VálaszTörlés
 45. Én láttam a Noé bárkáját, és annak idején írtam is neked róla, de azt már nem tudom, hol.
  Egyértelmű a szimbolikája, a kifordított istenhit. A bukott angyalok mint pozitív szereplők, a fény központi szerepe, a kígyóbőr, amit a "jók" nemzedékről nemzedékre továbbadnak. A várandós nő gyerekeit Isteni parancsra legyilkoni akaró Noé, mert emberi lényt erre a világra hozni bűn, ki kell irtani mindenkit, stb, stb. Kösz a linket, majd el fogom olvasni, biztosan lesz sok olyan, amit nem vettem észre.

  VálaszTörlés
 46. Csaba,egy újabb érdekesség számodra.

  A középkori Pokol-elképzelések legpontosabb és legrészletesebb rajzát Dante adja az Isteni Színjátékban. Eszerint a Pokol egy óriási tölcsér, amelyet az égből a földre zuhanó Lucifer teste vájt ki (vö. Iz 14,15). A tölcsér a föld középpontja felé egyre szűkülő gyűrűkből áll, amelyekben a mind súlyosabb bűnöket elkövető bűnösök szenvednek. Legmélyén a háromarcú Lucifer áll, derékig befagyva a Sztüxbe, szájában a három főbűnöst, Júdást, Brutust és Cassiust marcangolja. Lucifer testén át vezet az út ki a Pokolból a földgömb másik felére a szabad ég alá.

  És némely Szent Mihály ábrázolásban a lángoló pallós a globusszal párosul...
  cs

  VálaszTörlés
 47. Csaba,
  Feltettem az oldalamra az újabb tanulmányom Szent Mihály és Mithrász kapcsolatáról. A kulcs a baranyai Nagyharsányban talált két késő hun női zarándokereklye.

  http://www.naput.hupont.hu/76/nagyharsanyi-masik-fibula

  VálaszTörlés
 48. Kapcsolódik a témához valamennyire:

  Arma: Egy neo-reakciós blogon, amit olvasok, pont a kedvenc témádról készült cikk:

  http://anarchopapist.wordpress.com/2014/10/03/the-principles-of-sorcery/

  VálaszTörlés
 49. Kedves Csaba! Gratulálok, lassan társszerkesztővé válsz a “gnosztikus” oldalamon. A mithrász kultusz szimbólikájáról írtam és belefűztem a kard/korona észrevételed is. Köszi
  http://www.naput.hupont.hu/74/mithrasz-bika-koponyeg

  VálaszTörlés
 50. Kedves Csanád, örülök a sikeres együttműködésnek, nem vagyok ellenséges a munkáddal szemben, még ha a csillag-oldal megértéséhez hiányzik is a tudásom. Nem gondolom, hogy gnosztikus, vagy bármilyen értelemben ártó szándékú lenne, amit csinálsz, akiket le-gnosztikusozok, azoknál az ártás nyilvánvaló. Persze ez a névhasználati vita már felmerült a tradícionális iskola kapcsán. Nagyon érdekes és igéretes az árpádházi hagyomány és a Mithrász-kultusz párhuzamainak kérdése. Ami a magyar pálos-rendet illeti, egy nemsokára következő bejegyzésben fogok mellékesen rámutatni egy összefüggésre, ami az általad is idézett szerzők egy részét kellemetlenül érintheti. Illetve minden érdeklődőt az eddigi felfogás átgopndolására. Javasolnám számodra is átgondolni, hogy használhatod-e a széles körben megszokott módon a "népmeséink" kifejezést, ahogy a kazettás mennyezetek igazi eredetéről is megfogalmaztam már saját elméletemet.

  VálaszTörlés
 51. Csaba, remélem nem bántottalak meg a „gnosztikus” közreműködéssel. Tényleg fontosnak tartom, hogy tudunk együtt gondolkodni egy csomó kérdésben, mégha nem is értünk mindenben egyet. Engedd meg, hogy pár apró gondolatot megemlitsek, amit már elkezdtem írogatni:
  A mithrász kultusz jóval túlmutat önmagán. Ezer évekkel korábbról indult, vélhetően i.e 5-6. Évezredben az Ikrek világkorszakából. Majd az ikrekből átváltott Bikává, onnan újabb kétezer év elteltével Mihtrásszá, a bika leölőjévé... és ... Mintha valami szellemi fő áramlatnak lenne egy időszakos kivetülése csak Mithrász. Ami meglepő, hogy a betlehemi „játékunk” is sokban kapcsolódik ehhez a kultuszhoz, amit mi már észre sem veszünk, de erről majd az Advent közeledtével írok majd bővebben.

  Mit akarok ezzel mondani. Az ősisége, folyamatossága és kultikus ereje adja, hogy minden irányzat valamilyen formában igazodik hozzá, rátapad. (Vagy éppen a Mithrász irányzat a még ősibbre). Ezek a kapcsolódások lehetnek jó vagy éppen rossz szándékúak. Sajnos ugyanazon név alatt is történhet mindkettő, elég legyen csak arra utalni, hogy hány száz millió ártatlant öltek meg már Jézus nevében. És hasonló történt a manicheizmus irányzatával is, ahova majd lassan azért el is fogok érkezni a irományaim sorában.

  A mithrász szimbólumok írása közben kétszeresen is meglepődtem: Ilyen alap szimbólikai összefüggésekre hogy nem jött még rá senki eddig? Továbbá a Mithrász kultusz ismertetése kapcsán legtöbbet idézett szerző - Julius Evola (akit én a Te kategóriád szerint tipikus „gnosztikus”, kereszténység gyűlölőnek is tekintek, aki számomra hihetetlenül ellenszenves, veszélyes figura, aki véleményem szerint a fekete mágiától sem riad vissza...), hogy válhatott a Te táborodba tartozó, Pap Gábor ellen uszító gondolkodók egyik legtöbbet idézett szerzőjévé. Csaba, ez nem neked szólt, nem is az Evolát idézők támadását szolgálta. Pusztán csak annak a veszélyét akartam bemutatni, hogy mennyire képlékenyek a határok – főleg a gnoszticizmus kérdéskörében.

  Más: Talán két hét múlva teszek fel egy újabb írást a honlapomra a spanyol bikaviadalok és a Mithrász kultusz kapcsolatáról. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mit keres a Mithrász kultusz ilyen erősen (H)Ispán – iában, a kapitányok földjén. És itt megint majd fontos szerep jut a Képes Krónikánknak és a Kézai mester Krónikájának, ahogy Tóth Gyula könyvének is. De ne szaladjunk annyira azért előre.

  A (nép) mesékre visszatérve. Adott valami ősi gondolkodásmód, mely kapcsolódik ezer szállal a csillagos éghez. Ez valamilyen formában továbbél. Valahol időszakosan kipusztul, eltűnedezik, vagy csak vegetál időszakosan. Máshol meg éli világkorát, még ha elrejtve is a nagyvilág szeme előtt. Aztán valami történik is ez a tudás újra erőre kap. A kérdés, hogy mitől, kinek az érdekének megfelelően? Ez olyan mint a „spontán” forradalmak születése – más a mese és más a valóság. A kitől kit mit vett át, ezért nehézkes pontosítani.
  Szerinted Benedek Elek a manicheista ördögi mesékből merítette meséi jelentős részét. Lehet. De honnan származnak ezek a manicheista mesék?
  Itt idéznék Tóth Gyulától aki szintén hihetetlenül írtózik minden gnosztikus gondolattól, csillagmitoszi megközelítéstől, viszont szenzációs logikával összerakja a történelem összekuszált de mégis valós kirakós darabjait, kiszelektálva a fantom, hazug, soha meg nem történt eseményeket.

  VálaszTörlés
 52. „Ami a manicheizmust illeti... ennek is a történelmi vetületére közelítenék rá. Ugyanis lehetetlen nem észrevenni, hogy a manicheus jellegű irányzatok éppen azokban a régiókban ütötték fel a fejüket, ahol Attila hun seregei megfordultak és ahol ezekről a seregekről jelentősebb csoportok leszakadtak. Főleg Dél-Franciaország és a Balkán érintett. A dél-francia területeken ez katár eretnekség néven volt ismert, a Balkánon pedig bogumiloknak hívták őket. Igen ám, de azt már jóval kevesebben tudják, hogy a bogumilok eredeti megnevezése így hangzott: kutuger! Vagyis ami nyugaton katár, az a Balkánon kutuger. Amikor ezekkel a nevekkel szembesültem, lehetetlen volt nem észrevennem azok eredetét és gyökerét. Igazából ezzel a témával egy harmadik Gutkeled fejezetben szerettem volna foglalkozni, de ha már szóba került, akkor elmondom: az egyik annak a nemzetségnek a neve, amelybe maga Attila is tartozott, a másik pedig kutrigur, kuturgur népnevünk szakasztott mása. Ez nyilván nem lehet véletlen. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy a legkorábbi hun idősík beazonosításával megteremtődött az időrendi kapcsolat a pártusok kora és Attila kora között. Úgy tűnik tehát, hogy ezt a vallási irányzatot még a Pártus-Perzsa birodalom területéről hozta magával az a roppant népáradat, amely a hunok expanziója során Európába vetődött. (Mondom mindezt úgy, hogy jómagam nem tudok azonosulni a manicheus világképpel.) Azonban az is teljesen világosan áll előttünk, hogy maga Attila (talán a pápával való találkozásakor?) tudatosan szakított ezzel az irányzattal…”- Tóth Gyula

  Tehát a manicheizmus nagy eséllyel kapcsolatban van a hunokkal, magyarokkal és a mithrász kultusszal is. Így mégha Benedek át is vett sok mesét a gnosztikus irányzatoktól, mégis hazai talajába ültette bele, ahol aztán pillanatok alatt szárnyra kapott. Miért is mondom ezt. Mert több országban is volt hasonló kisérlet erre, tőlünk keletre, nyugatra és délre is. Erről megint lehetne egy érdekes tanulmányt írni, miért volt más hatása a német nyelvterületen, a délszlávoknál, görögöknél... Vélhetően Lengyelországban voltak ilyen kisérletek, érdemes lenne olvasni róla. De mégis miért nem jártak olyan „sikerrel” ezek a kísérletek, mint nálunk Mo-n. Ennek is megvannak az okai, hogy mitől váltak Benedek Elek írásai, koppintásai „magyar népmesékké”
  Cs

  VálaszTörlés
 53. Ez mindenhol sikeres volt. A lengyelek, németek, angolok "népmeséi", a finn Kalevala, a modern skót nemzettudat mesterséges mítosz-alapzata, stb. Benedek Elek koppintásait a műveltebb, olvasó réátegek olvasták gyermekeiknek, illetve azok maguk és elhitték, hogy ezek népmesék, de igazából még a folklorizálás is csak nagyon elvétve ment végbe, a népig nem szivárgott le túlságosan, azóta meg a "nép" meg is szűnt az autentikus hagyománnyal rendelkező mezőgazdasági termelők közösségei értelmében. Ezek soha nem voltak népmesék. A hun-katár összefüggésben lehet valami, de vesd össze Maurice Pinay írásával is, ahol a szerzők a zsidó összefüggésre helyezik a hangsúlyt.

  VálaszTörlés
 54. Kedves Csanád, a mithrász-ügyi észrevételeid szerintem nagyon izgalmasak és hasznosak. Nem tartalak gnosztikusnak, és persze nem tartozok SEMMILYEN táborba, illetve egy olyanba azért eléggé, amit leginkébbb Pezenhoffer neve fémjelez, nem Evoláé. A tradícionalistákról többször írtam, hogy szerintem ők azért ítélik el a forradalomcsináló gnosztikusokat, mert azok szerintük "rosszul vakolnak". Ők meg jól. Én általában a vakolás ellensége vagyok, de becsülöm a tradícionalistákban, hogy elítélik az örök lázadó forradalomgyártókat. Lenne velük vitám, de nem ők az ellenfeleim. Ezt akár rád is mondhatom... :-) Természetesen nagyon hasznos, eredeti és izgalmas, amit csinálsz, örülök, hogy virtuálisan találkoztunk és várom a további leleteidet. Virágozzék száz virág, főleg a nem mérgezőek, ha mindegyiknek van is egy-két tövise. A mérgezőket meg tapossuk közösen! :-)

  VálaszTörlés
 55. igazából egy teológia-politikai érdekesség, hogy miért az evangélikusok szavasztak a nácikra: http://pangea.blog.hu/2014/09/28/mit_brennender_sorge

  (és egy cáfolat arra is, hogy miért próbálják még a Róm. Kat. egyházra dobálni a sarat, hogy teológiai zsidógyűlöletük hogyan vezetett el a holokauszthoz)

  z

  VálaszTörlés
 56. Csanádnak mondom:

  Sztem Jankovics Marcell munkáit érdemes olvasni, ő nagyon képben van, az antik hagyomány, a gnosztikus hagyomány, népszokások, népmesék, csillagászat és kalendárium összefüggései kapcsán.

  z

  VálaszTörlés
 57. Kedves Z!
  Ismerem Jankovics Marcell könyveit. Kamasz koromban az ő könyvei kezdtek rádöbbenteni a szimbólika fontosságára. De már akkor is több esetben logikai hibákat éreztem a gondolkodásában. Ma már biztosan merem állítani, hogy sokszor nagyon felületesen társít össze gondolatokat és csillagképeket oda nem illő szimbólikával. Ez legyen akár Heraklesz 12 égi munkája, vagy Mithrász szimbólika értelmezése... És a listát még sorolhatni lehetne. Ettől függetlenül nagyon sok jó vizuális ötletei és munkái is vannak.
  Amitket Bobkó Csabától olvashat róla véleményként, azokkal nagyjából egyetértek. Ettől függetlenül nagyon tisztelem és sokra tartom a munkásságát.
  A rajzfilmei közül a Fehérlófia hatalmas melléfogásnak tekintem, míg a Küzdőket telitalálatnak. Az ember tragédiáját fele-fele eredményűnek, talán mert nagyon régóta vártam már erre. Sajnos a madáchi adoptációból pont a legkorábban alkotott színeket tartom a legizgalmasabbnak.... de ezekről még lehetne hosszan írni. Azért köszönöm az ajánlását.
  cs

  VálaszTörlés
 58. Kedves Csaba,

  A WD 50 évvel ezelőtti Sleeping Beauty feldolgozás gonosz tündére ugyanaz a design, ami a fő fotódon is visszanéz.

  Egyébként ma tettem fel egy újabb írást, ami előkészíti a következő tanulmányom is, amiben igazolom, hogy a planetárium programok is csalnak az időben.

  http://www.naput.hupont.hu/78/a-fantom-ido-es-a-spanyol

  Üdvözlettel
  Cs

  VálaszTörlés
 59. Igen, ezt a wiki is tudja Maleficent alakjáról, a megjelenés megvolt már Disneynél, de ott az ördögszarvak valóban gonsoz szereplőhöz passzoltak és a mai filmesek ezt fordították visszájára, jónak varázsolva a gonoszt.

  VálaszTörlés
 60. Kedves Csaba,
  Láthatóan leragadtam a Mithrász kultusznál. Újabb érdekesség: Emese álma szimbóluma szintén megfeleltethető a Mithrász kultusznak, sőt a nagyszentmiklósi aranykincsek "égberagadási" jelenetein is a Mithrász szimbólumok köszönnek vissza...

  http://www.naput.hupont.hu/83/mithrasz-es-az-emese-alma
  Üdv
  Csan

  VálaszTörlés
 61. Nagyon sok érdekeset találok a bejegyzéseidben, bár persze az asztrológiához nem értek. A múltkori fejtegetés a mór-perzsa azonosságról elég meredeknek tűnt, de meg kellene vizsgálni alaposan, ahogy a kitalált középkor kérdését is. Ha jól értem, az általad elfogadott elméletből nem következiuk automatikusan, hogy Nagy Károly nem létezett, nem? Tudatosan nincs a blogon fórumod?

  VálaszTörlés
 62. Csaba, A múltkori mór-perzsa azonosságot tovább folytattam két másik irományban is. Egyikben a Mithrász kultusz perzsa változásást, másikban a planetárium programok azon sajátosságát ismertettem, amivel igazolható, hogy tényleg létezik –egy több száz éves fantom korszak! Ami minimum 532 év... És ebben nemcsak a nyugati krónikások ludasok, hanem a mi krónikásaink is.

  http://www.naput.hupont.hu/80/planetarium-programok-es-a-fantom-korszak

  Pár hete te hívtad fel a figyelmem a Kard-Korona választás és a Mithrász kultusz kapcsolatára. Ugyanez érvényes Emese történetére is. Sőt...
  Több személy és esemény kik a magyar krónikás hagyomány fő vonulatát adják soha sem léteztek, hanem csak a meglévő események, kultikus történetek reinkarnációi, újracsomagolásai.
  A következő témám is ehhez kapcsolódik majd: Miszerint a dicső Bulcsú sztorinkban is az Attila halála utáni hun polgárháború köszön vissza 532 évnyi csúsztatással. Bulcsú személyében Csaba bújik meg, míg a német származású Aladár immár Ottóként születik újjá a krónikák lapjain. Mivel Mithrász most a fő szempont, ezért természetesen a Nap-Hold-Vénusz hármasságot is jobban megvizsgálva - a Künde-Gyula-Harka hármasság elemzésével...
  Csaba, kérdezed Nagy Károlyt. Ebben (is) maximálisan osztom Tóth Gyula nézeteit. „Nagy”, vagy „Martell” ... Károlyok (azaz királyok) ilyen formában sosem léteztek, sosem éltek. A személyeik művi alkotások, kik mögött inkább Attilát vagy éppen a német származású fiát Aladárt kell keresni!
  Egyre inkább formálódik bennem egy gondolat, hogy Marcus Aureliust követő római császárok korától kezdve I. András magyar királyig nagyon nagy gond van a történelmi szereplők valós személyével. Azaz közel 1000 év gázos valamilyen formában!
  Marcus Aurélius utáni római császárok többségében Marcus Aurélius utángyártásai (érdemes csak az eredeti neveiket megnézni ezen uralkodóknak). Az évszázadok alatt vert császári érmék inkább úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a Eurós érmék manapság. Ahány tagállam, annyi féle, de mégis nagyjából azonos. Azaz a térbeli eltérést, időbeli különbséggé minősítette a történelem tudomány... A néhány mégis eltérő nevű császár pedig inkább hun vezetőkhöz köthetők, amit részben még el is fogad a tudomány – főleg az utolsóknál...
  A kora feudális uralkodók banális hazugságokon alapuló kitalációk. Hiába az oklaevelek döntő többségét egyenként hamisnak tekinti a történelemtudomány, mégis a rájuk hivatkozó elméleteket viszont valósnak. (Erről bővebben Tóth Gyula és Illig könyvében). Szinte minden nép történetírásávan azonos szereplők, események, hősök jelennnek meg, csak más-más névvel. Ezek pontosan egymást másolták? Elbohóckodva az eseményeket: Ha az egyik felemelte a bal kézét, akkor az összes uralkodó Dániától a Frank földig azt tette, Ha a másik megpödörte a bajszát Angliában, akkor a többiek is ezt tették Sziciliáig... mégha nem is volt bajszuk. Ez így viccnek tűnik, de nem az: Lásd Kopasz Lajos történetét tőlem, vagy a Honoriusz császár esetét Tóth Gyulától. Tényleg kabaré a történelem hamisítás pofátlansága és felszínessége... Ezért is javaslom mindig mindenkinek Tóth Gyula könyvének elolvasását. Az 532 évnyi időmanipuláióra vonatkozó meglátása kitűnő.

  De én mégis jóval hosszabb időszakról beszélek. Mi van a többi idővel? Itt vagyok gondban. Látom a kavarást, a csúsztatást egyes történetekben külön-külön de... Ráadásul a planetárium programok idő csúsztatása is ehhez a közel 1000 évhez igazodik, nem pedig az 532 évhez. Ha már a planetárium programok Napút programja is csúszik a tényleges precessziós Nap járásához képest, ott valamit nagyon sumákolnak!
  Szóval lassan haladok előre, de továbbra is a manicheizmus megértése lebeg a szemem előtt, ehhez pedig véleményem szerint a Mithrász kultusz és annak rejtett „továbbélésének” pontosabb megértése szükséges.

  Cs
  Kérded a forumom. Sajnos az nem járt az oldalhoz, de a utolsó lapon szerepel a kommenteléshez használt naputhupont@gmail.com email cím, ahol azért sokan elérnek, mégha nem is publikálom a levelezést.

  VálaszTörlés
 63. Kedves Csanád! Olvasom a blogod, és mivel nekem eredetileg a témád leginkább az ironizálásra való ok volt, még óvatos vagyok a benyomásaim értékelésében. Annyi biztos, hogy rajtad nem gúnyolódnék, mert mind a racionális gondolkodás, mind a jóindulat jellemzi a felfogásodat, ez világos. Nekem kicsit túlzás, hogy mnindenben a hunokkal töltöd ki a leleplezett csalások nyomán megnyíló űrt. Továbbá kicsit elveszít az olvasód minden fogódzót, amint sorra kiütöd a régi történelemkép plafonja alól az oszlopokat, mert így összedől az egész és nem marad semmi. Féálre ne értsd, ez nem hiba, simán lehet, hogy jól látod és a mai történelemkép az érett középkor előtt egy óriási hamisítványhalmaz, nekem bejön az általad vázolt kép, mint egy gondolkodási folyamat kreatív káosz-fázisa. Egy fórum azért más lenne, mnt a levelezés lehetősége.
  Kapásból a magyar krónikák ügyéhez: a legtüöbb hazai lelkes rajongó elfelejti ezeket üösszevetni a kortársajkkal. Pl. feltételezik egy teljesen autentikus keletui hagyomány ismeretét a mi krónikásainknál, de ha összevetjük a cseh Cosmas krónikájával, ott Hunor és Magor helyett Cseh, Leh és Rusz a három fivér, akik túlnépesedett őshazájukból új hazát keresni indulnak népeikkel (cseh, lengyel, orosz) és van olyan verzió, ahol egy csodazsarvast űznek, illetve Lech egy Turul-féle sas fészkénél alapítja meg Gnieznót (lengyelül a fészek szóra emlékeztet a név), az első lengyel fővárost. És persze a cseh nép dicső ősét is a Bibliából vezeti le, mint a magyar krónikák a miénket Nimródtól. A korabeli krónikaírás egy irodalmi műfaj volt...
  Az adománylevelek ügye is jogos felvetés, Dugovocs Titusz sem létezett, stb.
  Majd rászánok egy kis időt a hamis naptár témára, de nem most. Hogy duplázódott meg a 280 év eltérés?

  VálaszTörlés
 64. Pontosan! Egy csomó nép kultúrájában hasonló rejlik, csak nem merjük külön-külön összenézni. És az egyik közös szál közöttük éppen a Mithrász-kultusz. Az a mithrász kultusz aminek a perzsa továbbélését már feszengettem, de ami egyben a manicheizmus egyik forrása is! Említed a cseheket és a lengyeleket én meg megemlítem a bosnyákokat és a bolgárokat... szkíta szál, manicheista kapcsolatok át és átszövik ezen népeket. Van egy kérdés amivel igazából nem tud még Pap Gábor sem mit kezdeni, miért támadják a legnagyobb királyaink (pl Mátyás) a bosnyákokat és a huszitákat? Tehát a manicheistákat!
  Zokon veszed, hogy a hunokhoz jutok vissza mindig. Ez részben igaz, de ennél mélyebbre is fogok majd menni advent környékén egy betlehemi játékokkal kapcsolatos eszmefuttatásomban. Most nem akarom előre lelőni a poént, de még idő kell ennek a megírásához. Annyi legyen elég, hogy a hun kérdés, nemcsak Attila korát jelenti, hanem egy sokkal régebbi időszakot is, amikor az íjfeszítők az Atlanti óceántól a Japán tengerig hozzávetőlegesen azonos földrajzi szélességben szabadon mozogtak. Hiszen Thomas Mann óta túdjuk, hogy „Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?”

  VálaszTörlés
 65. Amúgy a szláv kérdés is megérne egy hosszabb témát. Nekem nagyon tetszett Tóth Gyula felvetése amit nehéz röviden összefoglalni, így viszont hihetetlenül hangzik. A szláv nem szlave-szolga, hanem fehér (hun). Mégis röviden mit jelent ez: (ha egyszer elolvasod az írását és akkor könnyebb lehetne erről is beszélni)
  Adott az íjfeszitők/szkíták élettere az eurázsiai térségben. Hatalmas terület sok ezer km-n át, ahol életmód váltás nélkül lehet szabadon vándorolni. Sok fajta népcsoporttal, kik laza szövetségben élik mindennapjaikat és kiknek a gyűjtőnevét már emlitettem. Egyes csoportok időnként északra szorulnak fel, mások délebbre húzódnak, de ez a kelet-nyugati irány ezeréveken át megmaradt.
  Szkíták, de külön nevekkel, jelzésekkel, mely legegyszerűbben az égtájakhoz és a színekhez köthető. Ez melyet a feng-shui is mai napig használ, a hunoktól átvéve. 4 égtáj – négy szin:
  „kínaiak az egyes égtájakat különböző színekkel jelölték. A kék szín felelt meg például a keleti égtájnak, a vörös a délinek, a fehér a nyugatinak, a fekete pedig az északinak. Ráadásul az is igen valószínű, hogy a kínaiak éppen a hunoktól vették át ezt a fajta égtáj-szín szimbolikát. Fölmerült tehát bennem a kérdés, hogy a hunok vajon miért éppen a fekete színnel jelölték az északi égtájat? Figyelembe véve, hogy az „észak” szavunk egyértelműen az „éjszaka” szóból eredeztethető, hamar világossá vált, hogy eleink az északi és déli égtájakat az ezekkel teljesen azonos megnevezésű napszakoknak feleltették meg. Vagyis az egyes napszakok sajátosságai alapján adtak nevet ezen égtájaknak. A dél, mint égtáj a déli napszakról lett elnevezve, mert minél délebbre megyünk, annál magasabban látszik ragyogni a Nap, tehát egyre hasonlóbbá válik a természet déli napszakhoz.”- Tóth Gyula
  Élik a minden napjaikat és sokasodnak, mely eredményekét időnként tovább kell vándorolniuk, hiszen legelő kell az állataiknak. Ki erre, ki arra, ki jobbra- ki balra távozik.
  Aki balra ment (nyugatra), az lett a bal ág, a fehér ág... Ezért van tele fehér színnel a balkán, a Kárpát medence, sőt Észak-Eu is (Pl Belgrád, Balkán...). Tóth Gyula bőven beszél erről a szín megoszlásról. Én csak két gondolatot közlök tőle:
  “Bíborbanszületett Konstantin De Administrando Imperio c. munkája támasztja alá legfényesebben a fenti levezetést. A 32. fejezetben ugyanis, melynek címe A szerbekről és a földről, melyen most laknak, a következőket olvashatjuk:„Tudnivaló, hogy a szerbek a kereszteletlen szerbektől származnak, akiket fehéreknek is neveznek...”

  A germán valójában KARA-MAN, vagyis fekete nemzetség, a szláv pedig SZÁR-ÁB vagyis fehér nemzetség
  Tapasztalva azonban a kérdéses korszakban az R–L hangváltozás gyakoriságát, szinte biztosra vehetjük, hogy ez a SZÁR-ÁB később SZÁL-ÁV formát öltött. A SZÁL-ÁV azonban a mássalhangzó-torlódás úgyszintén gyakori jelensége után már SZLÁV formában jelenik meg.
  Ha tehát valaki felteszi a kérdést, hogy hol vannak a szlávok és hogyan illeszthetők be az előttünk feltáruló képbe, akkor a válaszom így szól: A szláv nép valójában fehér hun nép. Az egykori hatalmas, egész Eurázsiára kiterjedő szkíta-hun törzsszövetség nyugati ága, amely a történelem hajnalán mezopotámiai őshazánkból a sztyeppe felé törve a BAL-ÁG szerepét vállalta magára. Innen jön a Polák, innen jön a Bolgár, de innen jön a Balkán-félsziget megnevezése is, ahogy azt Pap Gábor korábban már észrevette.”
  Ennyi kiragadott mondat legyen elég Tóth Gyulától újra. Tehát a szláv nem szlave, hanem hun, ráadásul fehér hun. Ma már hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy Attila két ok miatt támadta Rómát, (és ezért is vált az isten jogos ostorává): a kereszténység és a szláv testvérek védelmében. A szomorú, hogy ezek közül már egyikről sincs tudomásunk!

  VálaszTörlés
 66. Tehát amikor a hunokról beszélek, akkor nemcsak a magyarokról van szó, hanem a szerbekről, lengyelekről, csehekről, horvátokról, bolgárokról is. Sőt bizonyos skandináv népek és a skótok is részben ide tartoznak. Közös a múltunk, mégha ezt le is tagadtatják velünk. Ez a szalámi politika része a történelemben is.
  Csaba, ezek után érdemes hozzáolvasni a felsorolásod. Idéztél különféle szláv krónikákat- ez nem véletlen... Ezért is örültem a felsorolásodnak.
  Dugovics: Hamis hősöket lehet gyártani, elég legyen csak a partizánmozgalmakat megnézni... El lehetne játszani a név jelentésével. Általában az sem véletlen.
  Kérded újra az 532 évnyi hamisítás lényegét.Tóth Gyula nagyon pontosan elmagyarázza az oldalán az utolsó négy fejezetben. Bár nincs jogom hozzá, de kicsit átfogalmazva a mondatait belevágok ennek a megmagyarázásába. Talán ez segit, ha kicsit komikusra veszem a figurát:
  Sose létezett, sose használt Mártir kornak nevezik el a párhtus időszámítást, mely alapján Jézus a 248. évben született. Ez nem is olyan nehéz, csak a P-ből kell M-et gyártani elv alapján, a Partianból Martian lesz.(ahogy az Orsolya mártír történetében is a 11 Mártir, 11 M-é alakul át, ami a római számok alapján már 11 000 mártirt jelent ) Adott tehát ezt a bizonyos Martir korszak, amit csak hozzá kell rendelni egy sose létezett római császárhoz, akinél elkezdődtek a keresztény üldözések (Bár már Marcus Auréliusnál megkezdődtek a keresztény üldözések és a birodalom szervezeti felosztása, mégis erről nem beszélve Diocletianus nevét kell becsempészni Marcus helyett). Igy a sose létezett Diocletianusz Mártir korszaka adja annak a naptárrendszernek az indulását, amihez hozzácsapnak még 248 évet, hogy megkapják immár a Jézus születésével viszonyított – kitalált és hamis- 532. évet.
  Az apró gondok ezzel. Soha senki máshol nem használt Mártir kalendáriumot. Továbbá a hivatalos történettudomány szerint is 284-ben még nem volt keresztényüldözés, az majd csak később indul be. Akkor miért innen számolják mégis. Továbbá az átszámolást végző szerzetes visszamenő hatállyal is elvégzi a húsvé számítást, aminek aztán semmi gyakorlati oka. Miért?...
  Olyan mint a lácbafűzött adócsalás. Nehéz kibogozni, sőt számonkérni is. Míg az adócsalásnál fantom cégek állnak a sorban, a történelemben fantom krónikák, fantom személyek és fantom események. És mindezt Jézus nevével kell hitelesíteni, mert ő a sérthetetlen és illik mindenkinek elfogadni, ha mégsem tenné akkor viszont pogány és ördöggel cimborál. Sátáni játék az idővel! Mivel senki sem számolt korábban ezzel a rendszerrel, így senkinek sem szúrhat szemet a hazugság, vagy ha igen, akkor a Jézus nevével lehet elhalgattatni... A többit már olvashattad tőlem és Tóth Gyulától is.
  Cs

  VálaszTörlés
 67. '"Ezek nem mesék, hanem rémálmok" - a Grimm fivérek igazi arca '

  http://hvg.hu/kultura/20141112_Ezek_nem_mesek_hanem_remalmok__innen_gyu

  "Az amerikai Princeton egyetem kiadónál azonban most még inkább visszamentek az időben: egyetlen vaskos kötetbe gyűjtötték a legkorábbi kiadások anyagait, illetve az azok alapjául szolgáló nép- és tündérmeséket. Jacob és Wilhelm Grimm ugyanis komoly alapanyagot gyűjtöttek össze a világ minden tájáról, mielőtt ezeket a történeteket a saját képükre formálták volna."

  Ennyit arról, hogy ezek "német népmesék" lettek volna.

  "Az új kiadás fogadtatása nyilván sok olvasónál kicsapja majd a biztosítékot. Ahogy arról a Guardian is beszámol, a történeteket összegyűjtő és angolra fordító Jack Zipes valóban teljes mértékig ragaszkodott a legelső kiadásban olvasható részletekhez. Ezek azok a pikáns részletek, amik kimaradtak a későbbi kiadásokból, mivel a két Grimm nem akarta kihúzni a gyufát a korabeli vallásos középosztálynál. A mostani új kiadásból nem maradt ki semmi: így az sem, amikor az egyik történetben a mészárlósat játszó gyerekek egymást ölik meg, vagy amikor egy másik "mesében" az anyuka annyira elszegényedik, hogy saját gyermekével csillapítja étvégyát. Zipes úgy gondolja, a gyomorforgatóbb részek ellenére, ebből a könyvből is választhat bátran esti mesét a szülő, csak meg kell találni melyik történet alkalmas erre. "

  Én ezt nem javaslom. Ideje felfogni, hogy Benedek Elek szabadkőműves Testvér a "magyar Grimm", ugyanúgy szélhámosan állította, hogy magyar népmeséket gyűjtött.

  VálaszTörlés
 68. Csaba, ideje újból szóbahozni a manicheizmus kérdést. Sokat gondolkodtam róla és elég sok újabb infora akadtam. Tényleg biztosak lehetünk benne, hogy a dávid csillag dávidtól származik? (Sőt abban is, hogy Dávid tényleg létezett?) Hiszen ez a jelkép egy alkimiai alapjegy (a négy alapelem, a tűz, viz szabályos, egymásba forgatott háromszögeit, valamint a föld-levegő alapelemek szintén egymásba forgatott trapéz formáját rejti magában).

  De erről kicsit konkrétabban Israel Shahak, a jeruzsálemi Héber Egyetem holokauszt túlélő professzora tollából:
  https://internetfigyelo.wordpress.com/2009/11/24/dr-israel-shahak-honnan-szarmazik-a-david-csillag/

  “Meg kell jegyezni, hogy a zsidóknak sem a régiségben, sem a középkorban nem volt semmi nemzeti vagy vallási jelképük, annak ellenére, hogy esetenként használtak különféle jelképeket, főként a hétágú gyertyatartót (Izrael hivatalos jelképét) és az ágaskodó oroszlánt.
  A Dávid pajzs története az 1648. évben, Prágában kezdődik. A Harmincéves Háború utolsó évében a svéd hadsereg ostromolta Prágát. A várost jobbára a felfegyverzett polgárok védték, akik között zsidó egységek is voltak. A svédeknek nem sikerült bevenniük a várost, ezért a német császár, III. Ferdinánd elhatározta, hogy kitüntető zászlókat és egyéb díszeket adományoz a polgári őrsereg alakulatainak, mégpedig az általuk meghatározott hovatartozásuknak megfelelően. Ebbe a zsidók is beletartoztak. Azonban Bécsben senki sem tudta, hogy miféle jelképet helyezzenek el a zsidóknak szánt zászlón. Még az Openhaimer család, a császár “udvari zsidai” sem tudták, hogy mit kéne tenni. Tanácstalanságukban a tudós bécsi jezsuitákhoz fordultak, hogy találjanak már ki egy zsidó jelképet. Ők végül arra a következtetésre jutottak, hogy Dávid király “biztosan a nevének az első és utolsó betűjét, a D-t viselte a pajzsán”. Tudták, hogy a zsidó ábécé 400 évvel Krisztus előtt alakult át arámmá, noha a korábbi ábécét is használták ünnepélyes alkalmakkor. Például a régi zsidó pénzeket ezekkel a régi betűkkel feliratozták, amelyek megegyeznek a föníciai betűkkel. Ebben az ábécében a D betű egy háromszög, hasonlóan a mai görög deltához (Δ). Ezért egymásra helyezték a két háromszöget, amely így kiformázta a Dávid pajzsot. Ezt azután ráhímezték a zsidó zászlóra és odaajándékozták a prágai zsidóknak, mint egy megtisztelő kitüntetést az országnak tett szolgálataikért.
  A zsidóknak viszont tetszett a jelkép …”

  Ha ez mind igaz, akkor mennyire áll az eddigi manicheizmussal kapcsolatos feltételezésed? Hiszen a náluk lévő dávid-csillag jelképek inkább alkimista jelképeknek tekinthetők, sem mint zsidónak! Azaz a katar, bogumil ábrázolásoknak nincs köze a zsidósághoz, de annál több a magus, káldeus valláshoz.

  A dávid-csillaggal kapcsolatosan egy további link:
  https://www.youtube.com/watch?v=V9UOnzvAxtk

  Born Gergely: A Kárpát medence alkímiája –előadásában több érdekességet közöl az alkimia eredetéről, igy a Kabbala eredetéről is – de nem részletezem, csak javaslom a megnézését. A lényeg, hogy a kabbalát is vélhetően csak kisajátitotta magának az állitólagos a “kiválasztott nép” https://www.youtube.com/watch?v=M95_7ofYTxA

  folyt köv

  VálaszTörlés
 69. A másik -aktuális- téma:

  A mostani március 15-I ünnepségek sajátossága volt, a forditottan kifeszitett zászló (http://www.maszol.ro/index.php/szajtato/44513-kinos-baki-tortent-a-marcius-15-i-allami-unnepsegen ), ahogy 2011-ben az Eu zászlóval is ugyanez történt. De nem csak ekkor. A Szent Korona Parlamentbe vitele egyéb aztán bővelkedett egyéb “érthetetlen” szimbólikai megoldásokkal, többek között a megforditott Szent Korona bevitellel…

  Ajánlom figyelmedbe a következő video 5 percét. Ez az öt perc teljesen eltér a fő témától, de nagyon is illik a te területedhez:
  https://www.youtube.com/watch?v=rYSektCU_bo
  A 38. perctől a 43. percig Born Gergely a skót ritusú szabadkömmúves szimbólumokra utal a Szent Korona háttal történő bevitele, majd az “alászúrása” kapcsán – és még valami mással is. És a miniszterelnök mindig ugyanaz. Ez véletlen?
  “Orbán viktor a 33.miniszterelnök, aki a páholyban helyet foglalhat” – idézet a tv közvetitésből…

  Amúgy a Grimm mesékkel kapcsolatban újabb tanulmányt dobtam fel az oldalamra A béka segge és a húsvéti feltámadás cimmel.
  http://www.naput.hupont.hu/92
  Üdv: Cs

  VálaszTörlés
 70. Gershom Scholem: Dávid pajzsa

  http://www.multesjovo.hu/hu/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/831/

  VálaszTörlés
 71. Mai Bergoglio csemege:
  https://kuruc.info/r/4/144784/
  Az évszámokat bele se kellett volna írniuk, bár azokkal együtt ütősebb a cikk.
  Isten nagyobb dicsőségére!

  VálaszTörlés
 72. Már azt hittem, beteg a papa, de látom, erőre kapott és ott folytatja a provokátorkodást, ahol pár hónapja majdnem abbahagyta... :-)

  VálaszTörlés
 73. Hát betegnek elég beteg... Majd előszedem miket írt Bangha Béla az amerikai pénzen felhúzott itáliai valdens templomokról.

  VálaszTörlés
 74. Maurice Pinay : Összeesküvés az Egyház ellen. "A zsidók, mint az Egyház legveszélyesebb ellenségei - A waldensek": "Majd a 12. századi zsidóság a zsidó Pierleone bíboros segítségével megkísérelte átvenni a hatalmat a pápaság felett és az albigensek szektája titokban a kor legnagyobb forradalmát készítette elő. Ennek a kereszténységet kellett megsemmisítenie, valamint egyidejűleg titokban más szektákat is alapítottak, melyek célja az egész Európa feletti uralom, a fennálló rend megszüntetése és a Szentegyház lerombolása volt. Tehát a zsidóság nem korlátozta tevékenységét egyetlen szekta, egyetlen forradalmi mozgalom szervezésére, hanem titokban több, egymástól különböző ilyen létrejöttét idézte elő. Ezek ideológiája és elvei különbözőek voltak, hogy mindenki megtalálhassa az ízlésének megfelelőt. Ha valaki nem értett egyet az egyik szekta programjával, dogmáival, vagy hitvallásával, akkor esetleg egy másiké meggyőzhette. És ha az egyik szekta megbukott, egy másik győzhetett. Mindenesetre ezek titokban kölcsönösen támogatták egymást, még akkor is, ha látszólag ellentétes és össze nem egyeztethető programokat követtek. Vagyis a zsidóság kezdte alkalmazni egy másik taktikáját: nem bízni egyetlen szervezet győzelmében, hanem sok szervezetet létrehozni eltérő, sőt ellentétes ideológiákkal, melyek kielégítették a legkülönfélébb vágyakat és véleményeket. A zsidók épp ezt teszik ma is." http://kitalaltujkor.blogspot.com/2014/05/a-katarizmus-es-kabbala-az-okszitaniai.html

  VálaszTörlés
 75. Az alábbi cikk eloszlatja Grimmek, Arany Jánosok, Benedek Elekek és társaik által politikai okból költött mítoszt a magaskultúrától "elszigetelt" "népmesékről". Ahol a nép valóban ismert ilyen sztorikat pl. a XIX. században, annak oka a... többszáz éve létező könyvnyomtatás volt... https://www.academia.edu/34408448/Fairy_Tales_Old_Wives_and_Printing_Presses?auto=download&campaign=weekly_digest

  VálaszTörlés