"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2011. szeptember 25., vasárnap

Zsidók öltek zsidókat, hogy a túlélőket Izraelbe kényszerítsék


A palesztin állam létrehozása körüli huzavona kapcsán ideje rátérnünk a "kitalált újkor", a "hamis történelem" egyik legközpontibb kérdésére, de a Kertész Ákos-botrány is jelzi, mennyire alapvető fontosságú LENNE szembenézni korunk egyik legnagyobb hazugságával. Kiemelten a "jobboldalon", a "hazafias táborban", mert épp ez az a közeg, ami a hamis történelemcsinálók kedvenc célcsoportja, ezek a megcélzott közegek fogadják el a legnaívabbul a háttérhatalom által nekik gyártott "hősöket", valójában a világszétverők ügynökeit.
A fenti címmel természetesen egy jóval nagyobb horderejű kérdésről lesz majd szó, a Nagy Holokausztvallás központi témájáról, de bemelegítésnek itt egy fontos adalék a cionista háború egy mellékhadszinteréről, az arab és más iszlám országok zsidóságának eszközként kezeléséről.

Naeim Giladi : “Ben Gurion botrányai: Hogyan gyilkolt a Hagana és a Moszad zsidókat


Jellemző, hogy az Amazon lehagyja a cím “kényes” részét, és hogy : ”Out of Print–Limited Availability.” - a könyv elfogyott…
“Naeim Giladi, Iraki születésű amerikai zsidó újságíró: “Azért írtam ezt a könyvet, hogy elmondjam az amerikai embereknek, főleg a zsidóknak, hogy az iszlám országokból a zsidók nem önszántukból emigráltak Izraelbe, hanem azért, hogy erre kényszerítsék őket, zsidók zsidókat öltek; és hogy még több arab föld elkobzására nyerjenek időt, zsidók számos alkalommal elutasítottak őszinte békejavaslatokat arab szomszédaik részéről. Arról írok, amit az első izraeli miniszterelnök “kegyetlen cionizmusnak” nevezett. Azért írok erről, mert én is résztvevője voltam.” Giladi bemutatja a fájdalmas igazságot Palesztina cionista meghódításáról és arról, hogy David Ben-Gurion hivatali idejében mesterségesen keltettek antiszemitizmust az iraki zsidó közösségek ellen, hogy az iraki zsidókat Izraelbe vándorlásra ösztönözzék. A cionisták célja a nyers zsidó munkaerő importja volt a Közel-Keletről, hogy legyen, aki szánt és vet a frissen üressé tett földeken. Szintén fel kellett tölteni a hadsereget sorkatonákkal, hogy legyen aki megvédje a lopott területeket.”
 Itt elolvasható a könyv angolul.

Az alábbi interjúban  Giladi részletezi a zsidó titkosszolgálatok által zsidók közé dobott gránátokat, bombákat és általuk gyártott és Irakban terjesztett antiszemita röplapokat. Hogy az izraeli kormány az iraki angolbáb kormányt rávette, fossza meg a zsidókat állampolgárságuktól, mert zömük inkább maradt volna. A tapasztalatlan fiataloknak meg fűt-fát igértek az “igéret földjén”.
Nem minden zsidó ősi álma volt az alija, ezeket ösztönözni kellett, szó szerint “fegyvert tartva a homlokukhoz”. A fegyvert cionista zsidók tartották.

Volt persze ugyanenek a háborúnak egy hadszíntere a II. világháború alatti és utáni Európában is. Utóbbiban különösen a frissen szovjet megszállás alá került országok, közte hazánk túlélő zsidói ellen a zsidó vezetésű kommunista titkosszolgálatok által megszervezett pogromok az érdekesek. Természetesen a kommunista rezsim mindenestől a cionizmust is ESZKÖZÉÜL használó globális (nagyrészt zsidó származású vezetőkkel rendelkező) nagytőke műve, ahogy a hitleri rezsim is, de ez utóbbit még a radikális jobboldali, "antiszemita" közeg jókora, talán nagyobb része se képes felfogni. Működik a történelemhamisítás...

részletek:
“Ben Gurionnak a “keleti zsidók” azért kellettek, hogy megműveljék a sokezer hektár földet, amit az izraeli csapatok által 1948-ban elűzött palesztinok hagytak hátra.
És kezdtem megtudni, milyen barbár módszerekkel szabadították meg a születő államot annyi palesztintól, amennyitől csak lehetséges. A világ ma hátrahőköl a baktériumhadviselés gondolatától, de valószínűleg Izrael használta ezt először a Közel-Keleten. Az 1948-as háborúban a zsidó csapatok kiűzték az arab falvak lakosságát, gyakran fenyegetéssel, néha egyszerűen lelőve egy féltucat fegyvertelen arabot, elrettentő például a többiek részére. Hogy az arabok ne térhessenek vissza újrakezdeni az életüket ezekben a falvakban, az izraeliek tífusz- és vérhasbaktériumokkal fertőzték meg a kutakat.
Uri Mileshtin, az Izraeli Hadsereg hivatalos történésze írt és beszélt a baktériumfegyverek használatáról. Mileshtin szerint Moshe Dayan, akkoriban hadosztályparancsnok adott parancsot 1948-ban az arabok kiűzésére falvaikból, házaik lebulldózerezésére és kútjaik használhatatlanná tételére tífusz- és vérhasbaktériumokkal.
Acre olyan fekvésű volt, hogy gyakorlatilag egyetlen géppuskával meg tudta magát védeni, ezért a Hagana baktériumiokkal fertőzte meg a forrást, amely vízzel látta el a várost. A forrás neve Capri volt és északról, egy kibuc mellől folyt a vize. A Hagana elfertőzte a vizet, a lakosság megbetegedett és a zsidó csapatok megszállták Acre-t. Ez olyan jól ment, hogy egy Hagana-osztagot arabnak öltözve beküldtek Gázába, ahol egyiptomi csapatok voltak, és az egyiptomiak elkapták őket, amint két doboz tífusz- és vérhasbaktériumot juttattak a vízellátó rendszerbe, mit sem törődve a civil lakossággal. “Háborúban nincsenek érzelmek” mondta az egyik elfogott Hagana-tag.”
"Az 1950-51-es es bombamerényletek
    Az 1941-es zsidóellenes zavargások kiváló ürügyet teremtettek a briteknek, hogy bevonuljanak Bagdadba visszajuttani a hatalomba a britpárti régenst és britpárti miniszterelnökét, Nouri el-Szaidot.  Szintén ürügyet nyújtottak a palesztinai cionistáknak egy iraki illegális cionista mozgalom létrehozására, először Bagdadban, majd más városokban is,  Bászrában, Amarában, Hillában, Diwaneiában, Abrilban és Kirkukban.
A második világháború után gyorsan váltották egymást az iraki kormányok. A palesztinai cionista hódítás, különösen a deir jasszini palesztinok lemészárlása felerősítette a britellenes mozgalmat Irakban. Amikor az iraki kormány új barátsági szerződést írt alá Londonnal 1948 januárjában, az egész országban zavargások törtek ki. A szerződést nemsokára érvénytelenítették és Bagdad követelte a brit katonai misszió kivonását, amely 27 éve irányította az iraki hadsereget.
1948 folyamán később Bagdad Palesztiinába küldött egy katonai különítményt a cionisták eleni harcra és amikor Izrael májusban kikiáltotta függetlenségét, Irak lezárta a haifai olajfinomítót ellátó olajvezetéket. Abd al-Ilah azonban még mindig régens volt és a britek quislingje, Nouri el-Said újra miniszterelnök volt. Én az Abu Gréb börtönben voltam 1948-ban, ahonnan csak 1949 szeptemberében szöktem meg Iránba.
Hat hónappal később – konkrétan március 19-én – bomba robbant Bagdadban az Amerikai Kulturális Központ és Könyvtárnál, megrongálva az épületet és többeket megsebesítve.  A központ a fiatal zsidók kedvenc találkozóhelye volt.
Az első közvetlenül zsidókra dobott bomba 1950. április 8-án 9.15-kor robbant. Egy három fiatallal arra hajtó autóból dobtak gránátot a bagdadi  El-Dar El-Bida Kávézóra, ahol zsidók ünnepelték a Pészahot.  Négy ember súlyosan megsérült.  Azon az éjjelen szórólapokat osztogattak, amelyek a zsidókat Irak azonnali elhagyására szólították fel.
Másnap rengeteg zsidó, többségükben szegények, akiknek nem volt mit vesztenie, zsúfolódott össze a kivándorlási hivatalokban, hogy lemondjon állampolgárságáról és beadja Izraelbe vándorlási kérelmét. Olyan sok volt a kérelmező, hogy a rendőrségnek zsidó iskolákban és zsinagógákban kellett regisztrációs irodákat nyitnia.
Május 10-én hajnali 3-kor egy gránátot dobtak a zsidó tuljadonban levő Beit-Lawi Automobil Vállalat kirakata felé, részben lerombolva az épületet. Személyi sérülés nem történt.
1950. június 3-án   egy újabb gránátot dobtak ki egy száguldó autóból Bagdad El-Batawin negyedében, ahol a legtöbb gazdag zsidó és középosztálybeli iraki élt.  Senki nem sérült meg, de a robbanást követően cionista aktivisták sürgönyöket küldtek Izraelbe, hogy az Irakra szánt bevándorlási kvótát növeljék meg.
Június 5-én 2.30-kor bomba robbant a zsidó tulajdonban levő Stanley Shashua épületnél az El-Rashid utcán, anyagi kárt okozva, de személyi sérülés nélkül.
1951. január 14-én délután 7-kor gránátot dobtak  a Masouda Shem-Tov zsinagóga előtt tartózkodó zsidók csoportjára.  A robbanás elszakított egy nagyfeszültségű vezetéket, három zsidót ért halálos áramütés, köztük egy fiatal fiút, Itzhak Elmachert, és 30 másik sebesült meg. A támadás után a zsidók kivándorlása napi 6-700 főre ugrott.
A cionista propagandisták máig azt állítják, hogy az iraki bombákat zsidógyűlölő irakiak robbantották, akik ki akarták űzni a zsidókat országukból.  A szörnyű igazság az, hogy a bombákat, melyek iraki zsidókat öltek és nyomorítottak meg és megrongálták a tulajdonukat, cionista zsidók dobták.
Úgy gondolom, hogy a könyvemben szereplő dokumentumok között a legfontosabbak közé tartoznak két röpcédula példányai, melyeket az illegális cionista mozgalom adott ki és amiken a zsidókat Irak elhagyására szólították fel.  Az egyik 1950. március 16-I, a másik 1950. április 8-I keltezésű.
A kettő közötti különbség döntő jelentőségű. Mindkettő feltüntették a kiadás dátumát, de csak az április 8-i mutatja az időpontot: délután 4 óra. Miért tüntették fel az időpontot? Ilyen pontosság példa nélküli volt. Még a vizsgálóbíró, Salaman El-Beit is gyanúsnak találta. Vajon a du. 4 óra feltüntetői alibit akartak a bombamerénylet idejére, amiről tudták, hogy öt órával később fog bekövetkezni?   Ha igen, honnan tudtak a merényletről? A bíró arra következtetett, hogy onnan tudták, hogy az illegális cionisták és a merénylők kapcsolatban álltak egymással.
Erre a következtetésre jutott Wilbur Crane Eveland, a CIA korábbi magasrangú tisztje is, akivel volt alkalmam találkozni New Yorkban 1988-ban. Homokkötelek c. könyvében, melynek megjelentetését a CIA ellenezte, Eveland ezt írja:
"Abból a célból, hogy az irakiakat Amerika-ellenesnek mutassák és hogy megrémítsék a zsidókat, a cionisták bombákat telepítettek az USA Információs szolgálat könyvtára és zsinagógák közelébe. Nem sokkal később röplapok tűntek fel, Izraelbe vándorlásra biztatva a zsidókat. . . .  Bár később az iraki rendőrség bizonyítékokat adott át nagykövetségünknek arról, hogy a zsinagóga és könyvtár elleni támadások, valamint a zsidóellenes és Amerika-ellenes röplamkampányok a földalatti cionista szervezet művei voltak,  a világ nagy része elhitte a jelentéseket, hogy arab terrorizmus váltotta ki az iraki zsidók menekülését, akiket a cionisták “megmentettek”, valójában azért, hogy növeljék Izrael zsidó lakosságát."
Eveland nem részletezi a cionistákat a támadásokkal összekötő bizonyítékokat, de én megtettem a könyvemben. Pldául 1955-ben szerveztem egy bizottságot iraki származású zsidó ügyvédekből, hogy képviseljék olyan iraki zsidók követeléseit, akik még mindig rendelkeztek Irakban tulajdonnal. Egy jól ismert ügyvéd, aki kérte, hogy ne közöljem a nevét, tudomásomra hozta, hogy az iraki laborvizsgálatok igazolták, hogy az Amerikai Kulturális Központ elleni bombatámadásnál talált röplapok ugyanazon az írógépen készültek és ugyanazon a stencilgépen lettek sokszorosítva, amiken a cionista mozgalomnak közvetlenül az április 8-i bombatámadás előtt terjesztett röplapjai.
Elemzések kimutatták azt is, hogy a Beit-Lawi támadásnál használt robbanóanyag megegyezett egy Yosef Basri nevű iraki zsidó aktatáskájában talált robbanóanyag-maradványokkal. A jogász Basrit Shalom Salih cipésszel együtt 1951. decemberében perbe fogták a támadásokért és a következő hónapban kivégezték. Mindketten a Hashura, a földalatti cionista szervezet katonai szárnyának tagjai voltak. Salih végül bevallotta, hogy ő, Basri és egy harmadik férfi, Yosef Habaza hajtották végre a támadásokat.
Az 1952 januári kivégzések idejére a becslés szerint 125 ezres iraki zsidóság 6 ezer fő kivételével már Izraelbe menekült.  Ráadásul a britbarát és cionistabarát báb el-Said befagyasztotta a vagyonukat, beleértve a készpénzt. (Volt lehetőség iraki dinárok kivitelére, de amikor a bevándorlók beváltották őket Izraelben, azt kellett tapasztalniuk, hogy az izraeli kormány megtartotta magának az értékük 50%-át.) Még azok a zsidók is elveszítették állampolgárságukat, akik nem jelentkeztek kivándorlásra, de éppen külföldön tartózkodtak, amennyiben nem tértek vissza egy meghatározott időn belül. Felszámoltak egy ősi, kulturált, prosperáló közösséget és tagjait áttelepítették egy keleteurópai zsidók által uralt országba, akik kultúrája nemcsak idegen, de teljesen gyűlöletes volt számukra."


Hasonló témájú bejegyzések:

"... én ma is kész vagyok rá, önként, hogy elvégezzem Izrael népéért a mocskos munkát, hogy szükség szerint arabokat öljek, hogy száműzzem, elkergessem, megégessem őket, hogy meggyűlöltessem magunkat, hogy forróvá tegyem a talajt a diszpórában élő zsidek lába alatt, és arra kényszerítsem őket, hogy jajgatva, de gyorsan idefussanak az országba.  Még ha itt is, ott is fel kéne ezért robbantanom egy csomó zsinagógát."


"... a németség pozíciói a háború és főleg Hitler tevékenysége nyomán sokkal rosszabbak, mint a háború előtt voltak!
Ezzel szemben a főleg zsidó eredetű (a judaizmus nihilista irányzataival kapcsolatban levő) globalista bankárelit tevékenysége minden területén nyert Hitler háborús tevékenysége és személyes döntései következtében"

"Ez a (végső) Megváltás ... magában fogja foglalni az összes nemzet lerombolását, elpusztítását, legyilkolását és kitörlését: az övéket, az őrzőangyalaikét és az isteneikét. ... A Szent (Isten), aki áldott legyen, el fogja pusztítani az összes nemzetet, Izrael kivételével." 

"A férfi a zsinagógába viszi a gyermekeit és ott, a Tóraszekrény előtt leöli őket: "És ráfröccsentette vérüket a Tóraszekrény oszlopaira ... és ezt mondta: 'Legyen ez a vér vezeklés az összes bűnömért' "

22 megjegyzés:

Névtelen írta...

Ezt ismeri?

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Jew_of_Linz

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nem ismertem. Ez érdekesen hangzik:
"Both Hitler's oratory and Wittgenstein's philosophy of language derive from the hermetic tradition, the key to which is Wittgenstein's "no-ownership" theory of mind, described by P. F. Strawson in his book Individuals (1958)"

A kitalált történelem kérdéséhez kulcs a "mágia". A mágia eszköze a kitalált sztorikkal való ember-befolyásolás, a történelem "megmásítása" ezt már egész nagy tömegek szintjén űzi.
Érdemes lesz megvizsgálni ezt a szálat is.

Névtelen írta...

idézve vagy a kurucon:

https://kuruc.info/r/9/119153/

Bobkó Csaba írta...

Igen, láttam. Kíváncsi vagyok, mikor linkelik a Lauder kapcsolatot, meg a Kaméleont... :-)

kételkedő írta...

http://judaizmus.blogspot.hu/2013/11/haza-zsidok-haza-vasarnapi.html

Tökéletesen beleillik az elméletedbe.

Bobkó Csaba írta...

Sajnos nem az én elméletem, csupa zsidó szerzőtől olvastam... :-) Krausz következetesen képviseli a hivatalos cionista álláspontot és valóban jellemző, hogy nem tartja rossznak, hogy vannak "nácik". Más kérdés, hogy ő nem egy ravasz észlény, a tényleges zs irányítók tudatosan hagyatták a helyén pl. a pesti zsidóság zömét, jól jönnek ők azóta is. Pl. kikből töltötték volna fel az ÁVÓT, vagy a 89 utáni kormányokat?

Karatnai Bodó Attila írta...

Ez mind nem számít!
Az viszont örvendetes, hogy a világ diaszpóra zsidóságát végre valakik egy államba, egy politikai nemzetként akták egybegyűjteni.
MIÉRT?
Talán valakik azt szeretnék, hogy minél több zsidó éljen minél több helyen?

A neológ zsidók fáznak attól, hogy a z idegen etnikumok közé bebábozódott értelmiségi kasztjuknak a zsidó állam végét jelentené, és valaki feltenni nekik a kérdést, hogy miért nem saját zsidó nemzetállamukban élnek és miért máshol keverik a szart?

Bobkó Csaba írta...

Álláspontod a tipikus cionista álláspont, mint ilyen, nemcsak a lehető legantiszemitább, hanem egyebek között súlyosan magyarellenes is. Az iraki akciók apróságok a "zsidókat öl a zsidó titkosszolgálat, hogy a megijesztett zsidók Izraelbe fussanak" elv alkalmazására, nagyban ezt Hitler hatalomra juttatásával és a második világháborúval játszották el.
Először is a zsidók is emberek és súlyosan embertelen megrendezett katasztrófákkal megtéveszteni, akaratuk ellen valahova vándorlásra kényszeríteni embertömegeket. A cionizmus propagandája ellenére nem a zsidók védelmi ideológiája és szervezete, hanem fordítva, a kiszsidókat kényszerítették bele, hogy ők legyenek Izrael Államért, nem fordítva.
A zsidó bankárok által hatalomba finanszírozott Hitler harci feladata volt kiszelektálni a megszállt területek cionista zsidóságát, ezeket fennakadás nélkül Palesztinába küldeni, a zsidó vagyon jókora részével együtt, majd kiirtani a nemcionista, tehát az asszimilációra kész zsidók tömegeit és azokat, akik a cionisták számára feleslegesek voltak.
A zsidókérdés igazi humánus megoldását akaró zsidó szerzők nem cionisták, hanem arra tanítják zsidó társaikat, hogy a judaizmus, a mások gyúlöletére alapozott kollektív identitás egy megreformálhatatlan zsákutca, a megoldás a zsidók számára hazájuk többségi nemzetéhez csatlakozni, legyenek jó németek, jó magyarok, jó lengyelek, jó keresztények, vagy jó mutzulmánok, attól függően, hol élnek. Zsidónak lenni tragédia, mert addig zsidó valaki, amíg elhiszi, hogy gyűlölnie kell a nemzsidókat. A cionista hamiszászlós akciók gaztetteiért ma például a magyarságot állítják be örök bűnösnek, miközben az elkövető a cionizmust is mozgató zsidó eredetű bankártőke volt, amelynek bábjai ma minket vádolnak. Ezeket a köröket dicséred te a cionista projektjükkel együtt.

Névtelen írta...

Persze bonyolult ügy. De nem úgy tűnik, hogy a sötét arab világ eleve gonosz embereket nevel...
Hanem úgy, mint nálunk is: negatív reflexek vannak folyamatosan ingerelve - aztán lehet az egész magyarságot gonosznak bemutatni a világ színe előtt.

Na ehhez azért kellenek világpolgárok!
Én csak azt nem értem, hogy miért csak nagyon kevés zsidó ember nyilatkozik ezekről - hisz ezáltal bárki azt gondolja róluk, hogy mind sunyi gonoszak.
Olyan, mintha egy rejtett hatalomvágy fontosabb volna, mint az igazság - így lehet hazug világot építeni.
És lehet magyar-zsidó hazafivá lenni - úgy hogy sem a múltat, sem a jövőt nem akarjuk tisztázni...
meg ugye ezzel sajnos tovább-ingerelni egy Jobbikot.

kételkedő írta...

Talán ide illik ez a cikk:
http://hvg.hu/kultura/20140331_Budapest_a_mi_Jeruzsalemunk?
Sok mindent igazol a felvetéseidből úgy általában (reformkor, zsidó intergráció, cionizmus, kik csinálták a forradalmat és nacionalizmust, antiszemita párt marginalizálása stb) és még az ún összeesküvés elméletekből is (mi a terv Magyarországgal stb). Mégpedig belülről, zs szemszögből! Ebből is látszik, hogy csak nyitott szemmel kell járni, semmi nincs titokban tartva.

Bobkó Csaba írta...

Valóban jó anyag, jellemző, milyen torzítóan értékeli a tényeket az elfogultságai alapján. Például nyilvánvaló, hogy Herzl összecsókolnivaló szövetségesnek tekintette az olyanokat, mint Istóczy és ez mindent elmond a cionizmusról. Szegény Istóczy meg hasznos idióta volt, bár jószándékát nem vonom kétségbe.

Bobkó Csaba írta...

"Alkalaj ezzel szemben azt hirdette, hogy a messiás nem feltétlen egy személyben testesül meg, hanem lehet folyamat is, amit bárki beindíthat. "
Ezt már Novák Attilától (a cionista szövetség volt elnökétől, jelenleg tel avivi kulturális attasénktól) is idéztem a cionizmusról, hogy az Ember saját Megváltójává válik e mozgalomban. Csakhogy ez egy nem polkorrekt ordas eszme-igazságra vezet minket pár rövid logikai lépésben. Yuvaltól idéztem, (de a vallásilag képzett zsidók mind tudják), hogy a zsidó Megváltástan része, hogy a Messiás kiirtja a gojokat. Az pedig ókori zsidó próféciáktól kezdve kötelező elem, hogy a zsidó megváltás folyamatában a zsidók többsége elpusztul, csak az átmentő maradék, a Választottak Választottjai jutnak vissza a Cionba. Alkalaj és a többi társa, aki emberi kézbe vette a zsidók Megváltását, eszerint emberi kéz által megvalósítandó feladatnak tekintette a zsidók nagy részének kiirtását a Cionba való visszatérés előtt (keveseké előtt!) és később a gojok kiirtását is... Izraeli és globális atomprogramok...

Bobkó Csaba írta...

http://www.remeny.org/remeny/2002-tavasz-5762-adar-niszan-ijjar-szivan/novak-attila-a-csaladi-gyokerek/

"Novák Attila: A családi gyökerek"
Herzl családja és a korai cionista rabbi kapcsolata - meg sok más. A zárszó szintén elhazudja, hogy Herzl az antiszemitákat a legjobb barátaiknak nevezte. Mármint a cionistákénak.

Névtelen írta...

Azért a CION szóval vigyázni, mert egészen mást jelent magyarul, mint ahogy ti használjátok. A szó eredetjelentését megváltoztatták, és ha rosszul használod, ezzel is segíted azokat, akik kárt okoznak a magyaroknak.
CI-on CI-CI-ből megtudod az eredetjelentést. A CIO-ban a "O" betű kerek, gömbölyűt jelent.

Unknown írta...

Szevasztok!

Szóval a CION - induljunk ki először a CIO szóból melynek jelentése:
röv. a Congress of Industrial Organization /a.m. az ipari szervezet kongresszusa/ ÁLCA - szervezet mögé bujva - Hitler is alkalmazta - szóval a:
CIONISTA héber - latin szó a cionizmus híve - a ciunizmus ügyét szolgáló /politika stb./

A CIONIZMUS héber-latin szó -pedig a zsidóságnak Izraelben való tömörítésére törekvő zsidó nacionalista mozgalom..." idézve idegenszavak szótára 138 oldaláról...
Kezdeményezője Herc Tivadar volt akkor még utópisztikusnak tűnően - ma 2015-ben megvalósultan a multi - kulti ipari nagyhatalom a nemzetek államok népek felett levő PÉNZHATALOM a Föld lakosságának kb. 1 % -a
az én megítélésemben közönséges köztörvényes bűnözők - amit egy józan paraszti ésszel elfogadni sem lehet soha!
id. Kiss László
ui: küldöm ma 2015, február -4-én 05:33 óra KOR -

Névtelen írta...

Nagyon sérült lehet agyilag,ki ezt össze babralta ,baromságtol a rosszindulatig . Kezeltettnie kell önmagát és társait akik ezt itt be kajaljak. ........
Azzal hogy a gyűlölködő pervezitasodat itt kieled, atol meg a világ marad olyan amilyen lesz... max amit csinálhat az melytorok szaporán.
Jo Tanács nektek gyulolkodok!!!

Próbáljátok az eletettekek ne gyűlöletet élni és akkor élvezetek is a életet. .. egyszer elunk gyagyak.

Unknown írta...

szevasztok!

Látod - hallod - ez a ti bajotok a névtelenség és a felelősség alóli kibújás - annak áthárítása gondolva azt, hogy mostam kezeimet, mert a kivitelezést is az ártatlanokkal csináltassátok meg!
ide írod értelmetlenül idézlek és utána magyarul leírom neked nagybetűkkel:

"... Próbáljátok az eletettekek ne gyűlöletet élni és akkor élvezetek is a életet. .. egyszer elunk gyagyak.
2015. november 26. 1:04 ..."
szóval magyarul helyesen írva:
PRÓBÁLJÁTOK AZ ÉLETETEKET NE GYŰLÖLETTEL ÉLNI, ÉS AKKOR ÉLVEZITEK IS AZ ÉLETET.... EGYSZER ÉLÜNK GYAGYÁK

ugye érted?
Nem gondoltál rá, hogy saját gondolatod ami te vagy vetíted ki környezetednek ez vagy gyűlölő.
A test - a lélek - a szellem - az ember ebből áll! Három dimenzió - kettő láthatatlan míg egy megfogható a fizika világában - mint a hármat táplálni kell, mert különben ha nem táplálod a fizika világában akkor azt mondjuk elhagyja a lélek - vissza marad a test és szelleme.
Tehát a gyűlölet és a szeretet között kell döntened, hogy a lélek szellemi táplálékát szeretettel vagy gyűlölettel töltött fel! Az egyik ölet a másik etet...
Ugye érted? Az etet az életre való mert eteti a fizikatestet a lelket és az elmét!

A bűnöző az ölet a nem bűnöző az etet - mert szeret - szerelmes az élet csoda voltában - míg az ölet pusztít - tedd harmóniában a hármat a testet a lelket és szellemet - és akkor leszel csodákra képes!
Semmi sem az aminek látszik - mutatják és sulykolják - az ember által leírtakból azt tárold el tudatodban ami helyes - ebben az írásban - ból is - MI A VALÓSÁG - ne igazság oldaláról közelítsd meg - mert igazság nincs csak valóság van de az van!
Ez a helyes út a tökéletes felé ezen haladj és környezeted erre inspiráld - gondolatban és tettben - egyaránt!
tisztelettel:
id. Kiss László

Bobkó Csaba írta...

Névtelen, ismered a zsidó mondást, hogy ha egy zsidó hülye, akkor az nagyon hülye? Én elutasítom ezt, mint a zsidó kiválasztottságtdat tipikus megnyilvánulását... :-)
Ez azon kevés bejegyzéseim egyike, amik lényegében teljesen mások művének fordításai. Ha úgy véled, hogy Naeim Giladi agyilag sérült és perverz volt, amikor ezt megírta, akkor te feltételeuzhetően egy elég szerény szellemi képességű zsidó vagy, akiben azért értékelhetjük, hogy szeretne ragaszkodni közösségéhez és megvédeni annak becsületét. Ez derék hozzáállás! Kár, hogy a szellemi terep nem neked való... Ha lenne eszed, az cuikk elolvasása után már tudnád, hogy Giladi egy tipikus szemtanú, eredetileg zsidó volt, sőt olyan lelkes cionista, hogy ezért a halálbüntetést is vállalta. Izraelben katonaként szolgálva és civilként élve tapasztalta meg, hogyan bánnak el a hozzá hasonló cionisták az őslakókkal és ez keltette fel a gyanúját, ezért kezdett nyomozni, hogy hogyan kényszerítették az ő iraki zsidó közösségét a cionisták alijára hamiszászlós merényletekkel. Ez nem beteg elme perverz szüleménye, hanem korrekt tényfeltárás egy volt cionista részéről, aki a valóság megismerése után már zsidó se akart többé lenni, úgy döntött, hogy anyanyelve szerint ő innentől iraki születésű arab. Hidd el, minket is felháborít mindaz, amikről írt. Ha találkozol egy tőled okosabb zsidóval, kérd meg, próbálja meg megcáfolni Giladit. Alig várom... :-)

am írta...

Raffay Ernötöl hallottam hogy a két világháború közti antiszemita mozgalmak levéltári kutatásai szerint mind cionista hátteret mutatnak.

Pálos Trend írta...

SZÉTSZAKAD A MÁTRIX KÁRPIT!!!
VETÍTETT VILÁGUNK OSZLÁSNAK INDULT!!!
Nagyon szánalmasra sikeredett ez a kép, hiszen hanyag kísérletezőink által a velünk láttatott eddigi „világkép” totális összeomlását igazolja!...
A földfelszíni emberiség egyedeinek eddig NAPként vetített tüzes égitest ugyanis képtelen összeszedni magát…- egységként működni…1 szánalmas technikai hiba miatt!!!
Nyilván, mint minden génkísérleti központban itt is adódnak orbitális hibák…
Itt is ez játszódik le és látszódik „élethűen” sokak megvilágosodásaként, míg még többek likvidálásával!!!

Szerencsétlen Földanyánk ún. élettel betelepítő „organizmusainak” nyilván alul honorált vetítőinek és kisemmizettjeinek a hibájából oszlik ez az undorító és véres Mátrix; - amit eddig a balga emberiségnek könnyűszerrel fent tudtak tartani „génmanipulátoraink”!


A helyzet az, hogy a fotón éppen az látszik, amikor is a minket a Földre teremtők díszleteinek kódja megváltozik a Mátrix „képernyőjén”.
Ez azért kellemetlen, mert a világvége nevű projektek előtt történt – amit ráadásul épp a kísérleti teremtmények filmeztek le és kockáztak ki túl finom és precíz pixeleken…

…hogy közérthető legyek…

A Mátrixban Neo lát egy fekete macskát sétálni, majd egy másikat is, ami pontosan úgy viselkedik, ahogyan az előző…
Na, ezt a torzítást a Nabukodonozor legénysége rögvest analizálta is…- és 1ből tudta az OKát…- a Lafayette Hotel megváltozott…
Ez volt az orbitális hiba a Mátrixban.

Kibaszott nagy a baj „emberek”!!!
…mert épp ezt az azonos elven működő illúziós, világfenntartási technikai meghibásodást láthattuk most a saját naprendszeri NAPunk esetében!!!

A hibát elkövető szerzők persze itt is ugyanazok, mint a MÁS…SÍK…VILÁGOKBAN, ami code9 néven futnak.
Ebből is hűen kitetszik, hogy minden ún. univerzum KÓDOLT és olcsó mozi technikákkal vetített „VILÁGKÉP” fenntartási rendszer!!!

Pálos Trend írta...

JÓISTENÜNK MAGyar = MAGERŐ ORSZÁGA és IGAZSÁGAI, azaz a COVID KÖD deKÓDja 11.
MI is KELLETT KÖROSZTÁSÚ JELZÉS=JÉZUS KRISZTUS NAP-KIRÁLYUNKNAK A KERESZTRE FESZÍTÉSÉHEZ?
1 db. JELZÉS=JÉZUS=JÁSZ…ŐS
1 db. KERESZT=KÖR…OSZTÁS
1 db. KORONA ama TÖVISES azaz a KORONA CSOKOR=SUGARAS NAP ÁBRÁZOLÁS ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ MINDEN KORON ÉS KÖRÖN: A NAP KIRÁLY!!!
3 db. SZEG=SZÖG
…ÍME, a 3 MAGYAR IGAZSÁG és az 1 RÁADÁS!!! – MERT ISTEN MAGYARUL AZ EGY=ÉGI=IGE ÁLTAL TEREMTETTE KEREK E VILÁGUNKAT, HOGY ÉRVe=RÉVbe ÉRve=VÉRré VÁLJON!!!

STN = i S T e N (i,e MAGAS magánhangzók) S a T a N (a, MÉLY) öSZTöN…- valahol a kettő között vagyis KEREK E VILÁGON: ÉP(P)EN KÖZÉPEN!!!

Hat éve osztottam meg ezt a táblázatot és milyen igaz…- még Ma is!
Itt másként ábrázoltam (tükör szimmetrikus táblába írva!); - de ha csak balról jobbra egymás alatt felváltva írod is ezt a két…tő-mondatot, amely tulajdonképp egy középen elválasztott mondat (mono adat!), avagy a második az első foly(a)tatása: ős Szeged, ír tanod (tan, koronatan) ősszeged, ír tanod... - akkor is KÉPes ÉG=EG…ÉSSZé áll össze: ESSZÉMBEN!!!

Szóval ezt ismétled egymás alatt felváltva és mit ’á(l)d’ Isten átlóban szintén egymás alatti sorokban ezt kapod: Istened – Országod!!!
Miként (ÉNT=TÉNy=TEN!) is van az a régi magyar mondás? : Isten - Haza - család? Magyarok Istene - Magyarok országa!!!
IT-TEN kérem megint valami nagyon fontos + üZENet van, mert ha egy nép elveszti az országát, akkor más népekbe olvad be avagy más népek es azok Istenének az alárendeltje lészen’!
Azok befolyása alá kerül, és ha akarja, ha nem azoknak a rendszerét, gazdagodását, gyarapodását, szolgálja…- még ha nem is tud róla…- mert mást mondanak és ismételnek neki a TELE…VÍZIÓBAN!
A modern kori birodalmak ugye ún. gazdasági birodalmak... - hiába élsz Magyarországon, ha pl. német tulajdonú gyárakban kényszerülsz letölteni (életed napi 10 óráját is, akár!!!), amelyek a német gazdaságot/gazdagságot erősítik és a német ember terjeszkedését, szaporodását!
Az élelmiszert, ruhát, autót, cipőt is német hipermarketekben veszed…- míg ezek az idegen érdekeket érvényesítő cégek!!!...- még véletlenül sem Magyarországon forgatják majd vissza a „nyereségüket”; - ami valójában a családodtól ellopott idő, vér és verejték „gyümölcse”!!!
Ezt úgy hitették el a nagyon sok buta, agy-mosott „munkavállalóval”= rabszolgával, hogy percenként sulykolták beléje az egyenlő Európai UNIÓ dogmáját!!!
Tehát nem mondták/mondják meg, hogy ez valójában ugyanolyan kegyetlen lélek és testrombolás, „szellemes gyarmatosítás” valóságos mészárszék.
…mint anno és most az ún. „Római Birodalom” (VATIKÁN A FENEVAD KÖZPONTJA!!!)…- ahová a haszon (adó, „nyereség”, profit) mind a mai napig „UTALÓDIK” mindenünnen a világ tájairól.
…ahol is az ún. zsidó-kereszténység zászlaja alatt bevitték a „TRÓJAI FALOVAT”, BANKOT, VALLÁST, PETRO-DOLLÁRT, ADÓT, VÍRUST stb. ama örök rabszolgává silányító: UZSORA-KAMATOT!!!
Ahogyan az akkori gyarmatokon is maguk közül választhattak „képviselőket” a beprogramozott és kizsákmányolt dolgozók=droidok…- úgy ’MÁMA’ is!!!

A látszatszavazásokon az ún. pártokkal pedig csupán a hely(i)tartókat lehet „megválasztani”…- és ezek a tartók (nevükből adódóan!) minden-áron távol is tartják maguktól (gazdáiktól) az emberek, vagyis MAG(J)ÁNAK A NÉPnek: A…KAR…TETTjét: AKARATÁT!!!

Szerrel és tettel: Jakity László és PáLoS TReND.

https://www.youtube.com/watch?v=Myt3pAagkfc
https://www.youtube.com/watch?v=wzQEolKADKI
https://www.youtube.com/watch?v=QYw20QUul3Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wnvm796mNmA

Unknown írta...


Látod - hallod - ez a ti bajotok a névtelenség és a felelősség alóli kibújás - annak áthárítása gondolva azt, hogy mostam kezeimet, mert a kivitelezést is az ártatlanokkal csináltassátok meg!
ide írod értelmetlenül idézlek és utána magyarul leírom neked nagybetűkkel:

"... Próbáljátok az eletettekek ne gyűlöletet élni és akkor élvezetek is a életet. .. egyszer elunk gyagyak.
2015. november 26. 1:04 ..."
szóval magyarul helyesen írva:
PRÓBÁLJÁTOK AZ ÉLETETEKET NE GYŰLÖLETTEL ÉLNI, ÉS AKKOR ÉLVEZITEK IS AZ ÉLETET.... EGYSZER ÉLÜNK GYAGYÁK

ugye érted?
Nem gondoltál rá, hogy saját gondolatod ami te vagy vetíted ki környezetednek ez vagy gyűlölő.
A test - a lélek - a szellem - az ember ebből áll! Három dimenzió - kettő láthatatlan míg egy megfogható a fizika világában - mint a hármat táplálni kell, mert különben ha nem táplálod a fizika világában akkor azt mondjuk elhagyja a lélek - vissza marad a test és szelleme.
Tehát a gyűlölet és a szeretet között kell döntened, hogy a lélek szellemi táplálékát szeretettel vagy gyűlölettel töltött fel! Az egyik ölet a másik etet...
Ugye érted? Az etet az életre való mert eteti a fizikatestet a lelket és az elmét!

A bűnöző az ölet a nem bűnöző az etet - mert szeret - szerelmes az élet csoda voltában - míg az ölet pusztít - tedd harmóniában a hármat a testet a lelket és szellemet - és akkor leszel csodákra képes!
Semmi sem az aminek látszik - mutatják és sulykolják - az ember által leírtakból azt tárold el tudatodban ami helyes - ebben az írásban - ból is - MI A VALÓSÁG - ne igazság oldaláról közelítsd meg - mert igazság nincs csak valóság van de az van!
Ez a helyes út a tökéletes felé ezen haladj és környezeted erre inspiráld - gondolatban és tettben - egyaránt!
tisztelettel:
id. Kiss László

2015. november 26. 7:34
Ide írtam: https://kitalaltujkor.blogspot.com/2011/09/zsidok-oltek-zsidokat-hogy-tuleloket.html
Ma 2020. 11. 06.-án véletlenül ami nincs újból utamba került - igaz 5 év eltelt azóta és ez nem nagy idő – alap véleményem álláspontom nem változott, minden egyes leírt betűjét felvállalom újból és újból tudatos felelősséget vállalok - mert tényt írtam és mindig tényt írok, amit köztudottan nem kell bizonyítani normális körülmények között! DE NINCS NORMÁLIS ÁLLAPOT SEHOL SE E VILÁGBAN – LÁSD VÍRUS HISZTÉRIA MA 2020. 11. 06.-ÁN AMIKOR ÍROM – E SOROKAT!
Tehát csak bővítem 2015-ben leírt soraimat, mert okosodtam az óta:
VÉDELMEMBE VESZEM EZT A NÉPET, FAJT-KASZTOT NEVEZHETJÜK BÁRMINEK IS! MERT NAGYON NAGY A BAJ AZ EMBERI FEJEKBEN… FIKCIÓBAN LEÍRVA EGY KITALÁLT TÖRTÉNETTEL:
A BÍRÓSÁGON:
Elnök: Vádlott önt azzal vádolja az emberiség, hogy folyamatosan pusztítja őket és végcélként ki akarja irtani őket – fedi a valóságot ez a vád?
Vádlott: Tisztelt bíróság nincs neki valóságtartalma a vádnak, mert köztudott, hogy a gójok egymás ellen harcolnak és ölik gyilkolják egymást !
Elnök: Értem, de a parancsot ön adta ki nekik nem?
Vádlott: Igen - de hoztam törvényt, hogy népellenes parancsot meg kell tagadnia!
Elnök: Bűnösnek érzi magát az eddigi világ és helyi háborúk miatt?
Vádlott: Nem.
Elnök: Nem fogadom el, mert az igaz, hogy egymást gyilkolják – de ön a dezertőröket – akik elszöknek abból a pokolból… megöleti ezzel kimeríti az emberölés tömeg gyilkosság bűnének büntethetőségét - ezért valódi életfogytiglan önellátó börtönre ítélem: Mit kíván az utolsó szó jogán előadni:
Vádlott: Nincsenek bűnösök – csak vétkesek és ebben mindannyian vétkesek vagyunk!
saját megjegyzésem: ..bizony vétkezünk, és az által ártunk annak a közösségnek, amiben élünk – ezért a közélettisztasága nem kéri ha nem megköveteli: mert létkérdése a legkisebb vétekért is börtönbe kell zárni a vétkezőket, ab normálisokat, mert a normális az ami az emberi közösség érdekét létét segíti építi - viszi előre!