"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. január 27., vasárnap

Hitler, a cionista báb


Ma van az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának 68. évfordulója, a mai nap az ENSZ határozata nyomán  2005 óta "A Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja".

Általánosságban is és a bejegyzés nyomán esetleg feljelentésre gondolók kedvéért is előre kell bocsátanom, hogy nem tartozok sem azok közé, akik a Holokausztot tagadják (bár az elnevezését, mint majd látni fogjuk, miért, tragikusan bizarrnak tartom), sem pedig azok közé, akik pl. a kurucinfón szokásos vicc alapján "nem tagadják, de helyeslik".

Elítélem a holokauszttagadás törvényi tilalmát, magától értetődőnek tartom a "revízionista" történészek tevékenységét, de nem azért, mert kétségbe vonnám, hogy a második világháború idején zajlott egy tudatos népirtás, zsidóirtás, melynek során ártatlan emberek tömegeit küldték a halálba származási alapon. Ezt a népirtást aljasságnak, az emberiség elleni bűnök egyis súlyos esetének tekintem, épp ezért felháborító, hogy az áldozatok emlékén élősködő körök hamis adatokat és hazug legendákat sulykolnak a köztudatba hivatalos állami kultuszok keretében és a kultuszok hazugságait megkérdőjelezőket, például a valódi tényeket kutató történészeket börtönnel fenyegetik, vagy sújtják.

Az áldozatok emléke és az igazsághoz ragaszkodás, illetve a történelmi tanulságok levonásának igénye is megköveteli, hogy a "revizionistának" bélyegzett kutatás a szakma szabályai alapján szabadon folyhasson és ne legyen tabu se az áldozatok száma, se a tömeggyilkosságok során alkalmazott technológia, se semmilyen hasonló kérdés. Ne legyen Gondolatbűn a törvény erejével védett hivatalos kultusz dogmáit megkérdőjelezni, legyen ez a történettudomány egyik munkaterülete a sok hasonlóval azonos módon!

A fentiek értelmében természetesen a Kérdések Kérdése, ami sokkal fontosabb a technikai részletek, vagy az áldozatszám kérdésénél (de azokat is fel kell tárni!), hogy kik a főfelelősök ezért a népirtásért, melynek hatásai máig súlyosan befolyásolják az emberiség életét.
 • Hogyan keletkezett a zsidóirtásért felelős ideológia és politikai program?
 • Hogyan jutott hatalomra a zsidóirtást kivitelező náci rezsim?
 • Van-e a népirtásnak vallási, teológiai oka és ha netán igen, mi az? (MELYIK VALLÁSBÓL???) 
A fenti kérdéseknek természetesen a népirtás által érintettek leszármazottait, a zsidókat elvileg még sokkal inkább érdekelnie kellene, mint bárki mást. Hiszen nagyon nem mindegy, ki miatt került krematóriumba a dédnagymama! Érdekes módon csak egy kisebbségük elég nonkomformista ahhoz, hogy feltegye ezeket a kérdéseket és alaposabban utána is járjon a tényeknek, használva közben az elemi logikát. A többség beéri az agyába mosott, előregyártott tananyaggal, helyesebben "programmal". Igazi robothoz illően...

A bejegyzés folytatása

Minket, nemzsidókat, például magyarokat pedig a történelmi problémákat illető általános tudásvágyon túl azért is érdekelhetnek ezek a kérdések, mert a világméretű hivatalos Holokauszt-kultusz és a politikai korrektség terrorja jegyében állandóan bombáznak minket a propagandával, hogy bűntudatot kell éreznünk háborús elődeink, nagyapáink nemzedéke kollektív bűnössége miatt, és természetesen örök kárpótlással tartozunk ezért "áldozataink" utódainak.

A bennem régebb óta gyanút ébresztő hivatalos, egyedül üdvözítő, kanonizált Holokauszt-"Szentírás" magját érdekes, de nem meglepő módon igazából az e szempontból vett politikai-világnézeti spektrum két szélsőségén egyaránt elfogadják. A zsidóság zöme, illetve a ballib tábor egy az egyben, az "antiszemita", vagy idézőjel nélkül antiszemita, az Izrael-ellenes, anticionista, vagy gyakran csak hazafias közönség pedig a látszat ellenére szintén bekapja a horgot. Az ennek ellentmondó látszat az, hogy az utóbbi körbe tartozók általában vevők a revízionista nézetekre, vitatják a zsidóirtás áldozatszámát, hogy volt-e gázkamra, stb, és maguk is úgy vélik, hogy elutasítják a hivatalos Holokauszt-dogmákat. Azonban e kör jókora része hősének tartja Hitlert és úgy gondolja, hogy a hitleri zsidóellenes intézkedések indokoltak voltak és egy heroikus, bár végül elbukott önvédelmi harc részét jelentették a német nemzet, az európai, keresztény civilizáció, a fehér faj, stb. részéről a cionizmus, a zsidóság mételye ellen. Ezzel azonban lényegében elfogadják a cionisták magyarázatát a történtekre, csak éppen "a másik csapatnak szurkolnak".

Csakhogy néhány nyilvánvaló tény és a logika ellentmond ennek a lényegében közös történelemképnek.
Először is Hitler tevékenysége nyomán az általa vezetett Németország a háború végén romokban hevert, elvesztette sokmillió állampolgárát, illetve a keleti németség tagját, a statisztika bizonytalanságai ellenére valószínűleg többet, mint a zsidók veszteségének nyilvánvalóan felnagyított hatmilliós számát. (A cionista szervezetek a háború előtt az európai zsidóság összlétszámaként emlegették a hatmilliós létszámot. A Holokauszt-propagandához automatikusan átvették ezt a számot, ami köreikben rég megszokott volt, miközben nem halt meg minden közép- és kelet-európai zsidó a háborúban.)

Németország valószínűleg örökre elvesztette jókora keleti területeit és a megmaradt rész is évtizedekre ketté lett  szakítva, a keleti részen szovjet megszállással és politikai rendszerrel. A Németországon kívüli keleti németség túlnyomórészt eltűnt. A németség szinte napjainkig a háborús bűnös nemzet szerepébe került a nemzetközi színtéren (a szövetségesek közül szinte egyedüliként a magyarsággal együtt), a német politika örök rituáléja a vezeklés és az ország örökös kárpótlási sarcra van kötelezve Izrael felé, a német nemzettudat is romokban hever. (Az ez elleni lázadási reakciók pedig a frusztráció miatt ritkán teljesen egészségesek.)

Vagyis a németség pozíciói a háború és főleg Hitler tevékenysége nyomán sokkal rosszabbak, mint a háború előtt voltak!

Berlin, 1945

Ezzel szemben a főleg zsidó eredetű (a judaizmus nihilista irányzataival kapcsolatban levő) globalista bankárelit tevékenysége minden területén nyert Hitler háborús tevékenysége és személyes döntései következtében:
Tehát logikusan úgy tűnik, hogy a globalista-cionista körök számára Hitler tevékenysége annyira kapóra jött, hogy ha nem lett volna,  nekik kellett volna kitalálniuk... 

1948. Ben Gurion deklarálja Izrael Állam létrejöttét. Hitler nélkül nem ment volna.

Természetesen e logika alapján a háború óta sok, a kérdésen gondolkodó emberben, szerzőben, köztük zsidókban fogalmazódott meg az intuíció, hogy akkor bizonyára ezek a körök is találták ki, építették fel, és e kutatók egy része szép számmal fel is tárt olyan tényeket, melyek azt a sejtést alátámasztják. (Vagy, mondjuk ki: bizonyítják.)

Nem minden ilyen témájú valóságfeltáró kutatás mondta ki végszóként, hogy a hitleri, náci rezsim, netán a Holokauszt a cionista bankárelit műve, az ilyen leleplező munkák egy része csak egyes részletekre koncentrált és részfelelősségeket állapított meg, azonban sokunk számára ezekből is összeáll egy kép, egyes szerzők pedig le is vonják ezt a végső következtetést.

Ilyen szerző például a világháborús német veterán Hennecke Kardel, akinek "Hitler, Izrael alapítója - Izrael zsidók elleni háborúja" (Hitler, founder of Israel - Israel in war with Jews) c. könyve elsők között fogalmazta meg ezt a tételt kompletten és akinek könyve a náci vezérkar jónéhány prominens tagja zsidó származásának állításával indul, köztük magáéval Hitlerével.


Kardel könyve kiemeli a cionisták és a nácik közötti érdekazonosságot és együttműködést a Palesztinába irányuló cionista bevándorlás, az alija ösztönzése terén. E témával számos zsidó szerző és forrás is foglalkozik.

Reinhard Heydrich, a Biztonsági és Rendőrfőnök, akit elsősorban a zsidók ellenőrzése kötött le, felfedezett egy katolikus zsidót, aki Haifában született, beszélt héberül, jiddisül és németül, és aki gyermekként apjával együtt Solingenbe, majd Linzbe került. Már jóval az Anschluss előttt a Führerért harcolt Ausztriában. Ezért Adolf Eichmannak Németországba kellett menekülnie, ahol csatlakozott az SS-hez. Adolf Hitler zsidóellenes professzora, Leopold Poetsch történelmet tanított a linzi középiskolában és Eichmann telve a leendő SS-karrier iránti reményekkel szintén a diákja volt. Hitler, aki egykor ugyanabba az iskolába járt, ahova Eichmann, találkozott vele, és erdei sétájuk során Hitler szorosan átölelte Eichmannt és hosszan a szemébe nézett. Ezután Heydrich mindenről gondoskodott és Solingenben gyártottak egy új születési anyakönyvi kivonatot az új elvtársnak, aki később alapos kiképzést kapott Heydrich felügyelete alatt. Tovább képezte Leopold von Mildenstein, a zsidó származású SS-tiszt és a cionizmus csodálója, aki lobbizott a tervért, hogy a zsidókat önkéntes Palesztinába vándorlásra kell ösztönözni. Miután túltették magukat a meglepetésen, amit Eichmann kirívóan szemita orra okozott, mely úgy nézett ki, mintha "a zsinagóga kulcsa meredezne az arca közepén",  SS bajtársainak nemes társasága csak ennyit mondhatott: "Pofa be! Ez a Führer parancsa!" - és mindenkinek minden egyértelmű volt, mert a Führernek mindig igaza volt. Eichmann tehát fel volt készítve, hogy megkezdhesse munkáját berlini Irodájában, a munkát, melyért védőügyvédje, Servatius a hatvanas években a jeruzsálemi bíróság előtt érdemrendet követelt neki, nyilvánvalóan Eichmann áldott tetteiért, amelyek a zsidók Palesztinába települését eredményezték.

Tisztafajú Árja. Közel-Keleti Típus...

Elég korán megjelent tehát az elmélet, mely szerint a farok csóválta a kutyát, vagyis propagandájával ellentétben a cionizmus nem az üldözött zsidók védelmére jött létre, hogy menedéket nyújtson nekik a Cionban, hanem épp ellenkezőleg, a nagy ötletre nem vevő zsidók tömegeit igyekezett mesterséges antiszemita provokációkkal, sőt, tömeges, Európa nagy részére kiterjedő zsidóüldözéssel és -irtással a Cionba vándorlásra kényszeríteni. Mivel Palesztina nem fogadhatta be az összes zsidót és az öregek, betegek, gyengék, szegények, analfabéták stb. tömege eleve felesleges volt a cionista utópiaépítéshez, egyrészt ezeket lehetett "leselejtezni" az országépítéshez használható emberanyag megriasztásául, másrészt a rájuk, mint tömeges áldozatokra hivatkozással lehet a világot azóta is örök szégyenkezésre, sajnálkozásra és kárpótlásra kényszeríteni. Továbbá a túlélő zsidók is hosszú történelmi korokra hiszterizálhatók, vagyis a cionista világelit számára könnyebben irányíthatók, manipulálhatók lettek a veszteségeik miatti érthető trauma következtében. "Gazdáik" kegyetlenül alkalmazták velük, elvileg "hitsorsosaikkal" szemben a pavlovi reflexeken alapuló kollektív idomítást. A cionizmus nem zsidó érdekvédelmi, hanem aljas céljai érdekében időnként zsidóirtást szervező ideológia és politika! A módszer alkalmazása nem ért véget a háborúval, egy korábbi bejegyzésben idéztem Naeim Giladi könyvéből, hogy hogyan szerveztek izraeli titkosszolgálatok véres zsidóellenes merényleteket pl. Irakban, hogy megsürgessék az alijázni nem kívánó, az országot hazájuknak érző ottani zsidókat:
Zsidók öltek zsidókat, hogy a túlélőket Izraelbe kényszerítsék

Hasonló célt szolgáltak a háború után a szocialista országokban a zsidó káderállományú kommunista titkosrendőrségek, ÁVH-k által szervezett véres zsidópogromok a koncentrációs táborokból visszatért zsidók körében (pl. Diósgyőr, Kunmadaras, Kielce, stb.), ezekkel érdemes lesz egy későbbi bejegyzésben is foglalkozni. Hogy a kommunista ávószsidók nem azért szerveztek zsidógyilkosságokat, mert már semmi közük nem volt a zsidósághoz, ahogy azt az esetek naív kommemntátora, Pelle János, vagy recenzora, Varga Domokos György feltételezi, hanem épp azért, mert nagyon is volt kapcsolatuk a globális szervezett zsidóság hatalmi központjaival, és végig azok utasításait követték akkor épp ávós egyenruhában, azt bizonyítja Szűrös Mátyás megjegyzése:
” Az első munkahelyem a külügyminisztérium volt, én ott találkoztam először ezzel a világgal.
A főnököm akkor, 1960-ban a Rákosi-titkárság egykori vezetője volt. Épp akkor fogták el Adolf Eichmannt Argentínában, s szállították Izraelbe titokban. A főosztályvezetőm ekkor azt mondta nekem, mint német referensnek, hogy menjek el egy megadott budapesti címre, s érdeklődjem meg az ott lakó úriembertől, hogy van-e nekünk bármiféle teendőnk az Eichmann-üggyel kapcsolatosan. Hangsúlyozom, egy magánlakásról volt szó. Becsöngettem, s Komlós János humorista, újságíró nyitott ajtót. Később tudtam meg, hogy az ÁVH egykori ezredese. Kérdésemre elmondta, hogy Magyarországnak semmiféle feladata nincs az Eichmann-ügyben, a Moszad teszi a dolgát, nekünk nem osztanak itt lapot. Ekkor találkoztam először titkosszolgálati emberrel.”
Hogy a misztikus céloktól vezérelt globális szervezett zsidóság helyi káderei mennyire szívbaj nélkül tudják váltogatni az egyenruháikat és identitásaikat, arról már volt szó a korábbi bejegyzésben:  Kitalált történelem: a kommunizmus "bukása" . Az idézett könyv bőségesen adatolja, hogy a wall streeti bankárok által létrehozott kommunista Szovjetuniót és a többi kommunista országot végig a bankárok rokonai, helyi zsidó káderek irányították, hogy amikor olyan döntés született "fent", a bankárközpontban, akkor ezek belülről bontották le a rezsimet és privatizálták az elődeik által korábban államosított vagyont maguknak és főnökeiknek és hogy a KGB és más szolgálatok (pl. NDK, de nyilván magyar is) káderei tömegesen vették fel a "rendszerváltáskor" az izraeli állampolgárságot, tovább üzletelve két "hazájuk" között. Amelyiket netán üldözte az új rendszer ügyészsége az emberiségellenes bűneiért, mint pl. Salamon Morelt, annak persze Izrael menedéket nyújtott, az "Utolsó Esély" akció csak egy irányba működik. Persze máris láttuk az okot, amiért eleve tragikomikusak a nácivadász akciók is, ahol a háborús bűnök tervezői és szervezői üldözik az általuk létrehozott zsidóirtó gépezetben egykor kis csavar funkcióját betöltő aggastyánokat.

Most az elképesztő folyamat vallási okaihoz szeretnék eljutni, azonban előbb érdemes bemutatni az egész elméletet (miszerint a zsidóirtást a cionizmus legfőbb irányítói szervezték meg) alátámasztó tényeket, folyamatokat.

Addig is még egy megjegyzés: fel kell, hogy tűnjön, mennyire képtelenség, nulla valószínűségű eset az, hogy a világ egyik legnagyobb ipari-gazdasági-katonai és kulturális hatalmát képviselő nagy ország élére, melynek a többi hatalomhoz hasonlóan jól bejáratott elitutánpótlási mechanizmusai vannak, egyszercsak, mintegy varázsütésre egy ismeretlen külföldi állampolgár utcai festőcske kerül! Ahhoz képest, hogy például az első világháborúban résztvevő Német Birodalom vezető posztjaira milyen gigantikus tőkekoncentrációt képviselő és a hagyományos arisztokráciával összekapcsolódó gazdasági érdekcsoportok küldhették képviselőiket és hogy a nagynémet hazafiság imázsát is e körök formálták a kezükben tartott tudatipar révén (lásd az UFA filmgyár létrehozását a hazafias propaganda céljaira, persze csupa zsidó szakemberrel, az UFA-logóban már akkor benne rejlik a horogkereszt), a hitleri "csoda" csakis tudatos manipulációnak tekinthető, mely mögött a hatalom igazi ura, a nagytőke állt. A háborús vereség utáni válságban az utcáról halászott országmentő kisember-hős imázsa egyébként tudatos választás volt, Jeanne d'Arc példája járt a Királycsinálók és PR-osaik eszében.

Mayr szerint Erich Ludendorff tábornok (1865-1937), az első világháború hőse hetente találkozott nagyiparosok egy csoportjával a Müncheni Négy Évszak szállóban és bosszút forralt velük Németország háborús vereségéért.
A probléma az elfásult német munkás mozgósítása volt, hogy újra harcoljon. Ludendorff úgy döntött, egy Jeanne D'Arc-figurára van szükségük, egy közemberre, aki Isten szavára hallgatva vezeti őket csatába. Még a bajor Alpokat is bejárta a "vörös hajú parasztlányt" keresve, akit el lehet adni, mint isteni hírvivőt.
Ludendorff és barátai "olyanok voltak, mint a tehetséget kutató hollywoodi fejvadászok". Ekkoriban Hitler a hadsereg egy "kísérletének" résztvevője volt. " Pénzt kapott, hogy a Német Munkáspárt részére kocsmákban találkozókat tartson és mindenkinek vegyen virslit, sört és perecet. Néhány lelkesítő dal után mindenki "boldog és hálás volt", Hitler felugrott egy székre, vagy asztalra és rákezdett: "munkás-társak, Németország, ébresztő!"
"Ilyen derűs hangulatban jólesett a munkásoknak ébredni és emberesen éltetni mindent." Mayr ezt írja: "A Hitler bevonásával végzett kísérletet szponzorai kiemelkedően sikeresnek értékelték" és Hitler megkapta a Jeanne D'Arc-melót
Nem biztos, hogy a sztori mindent elmond Hitler kiválasztásáról, nem is biztos, hogy teljesen igaz, mégis elég jól megvilágítja a "válogatott cigánylegényből lett a királyfi" mesés jelenségét és okait.

Különféle szerzők, szervezetek a tények feltárása során az alábbi főbb tendenciákat mutatták fel, melyek alátámasztják az elméletet, hogy a második világháborús zsidóirtást a szervezett zsidóság legfőbb vezetői, a cionizmust is eszközként használó körök szervezték, amihez a nemzetiszocialista rendszert épp olyan bábrezsimként építették fel, mint kicsivel korábban a bolsevik rezsimet; és hogy Hitler és rezsimje harci feladata nem a német nemzeti érdek szolgálata volt hanem az okkult zsidó bankároké (ebbe a Ludendorff-félék nemigen voltak beavatva):
 • A Wall Street zsidó bankjai finanszírozták Hitlert és pártját
 • Zsidó szerzők és szervezetek szerint a cionista szervezetek vezetői szabotálták a nem Palesztinába irányuló zsidómentést
 • Szoros együttműködés volt a náci rezsim és a cionisták között, Hitler a Transzfer-egyezménnyel finanszírozta Izrael állam létrejöttét, pedig erre semmi nem kényszerítette és saját apparátusa figyelmeztette, hogy ez ellentétes a német érdekekkel
 • A náci vezérkar sok prominens tagja zsidó származású volt, köztük Hitler is
 • Hitler szabotálta a német háborús győzelmet, vagy akár a veszteség csökkentését, harci feladatai közé tartozott Németország teljes vereségének előidézése is

1. Hitler finanszírozói:


Antony C. Sutton: Wall street and the rise of Hitler - A Wall Street és Hitler felemelkedése

A mű egy trilógia része, Sutton a három részben bemutatja, hogy ugyanazok a wall streeti bankok és ugyanazok a személyek álltak a bolsevik forradalom pénzügyi támogatása, F.D. Roosewelt elnökké választása és Hitler hatalomba finanszírozása mögött. Hangsúlyozza a nácizmus okkult, misztikus hátterét. A német hadiipar újjáépítése amerikai pénzügyi segítséggel és technológiatranszferrel megszakítás nélkül tartott 1918 óta, a náci hatalomátvétel ebben nem jelentett változást. A globális háttérhatalom az előző világháború végétől készült a második világháború Nagy Előadására, melyben minden szereplőt maga fegyverzett fel! Hitlert, pártját, az SA-t és az SS-t a kezdetektől főleg olyan németországi multinacinális óriáscégek támogatták, melyeket  a 20-as évek elejétől amerikai kölcsönökből építettek fel és melyeknek a 30-as években amerikai igazgatói és nagyrészt amerikai hitelezői voltak.

"Robert H. Williams őrnagy számolt be 1950 februári "Williams hírszerzési összefoglaló"-jában, James P. Warburg részvételéről a kereszténység elleni összeesküvésben. Ezt írja: "Múlt év novemberében a néhai Ludendorff tábornok özvegye a nürnbergi perben elmagyarázta, miért szakított a férje Hitlerrel, a jelentéseket meggyőző részletekkel igazolta.
Azt állította, hogy '...James P. Warburg már 1929 nyarán elvállalt egy feladatot amerikai pénzügyi köröktől, melyek kizárólagos befolyást akartak gyakorolni Németországra egy nemzeti forradalom elindítása terén. Warburg feladata volt egy megfelelő ember megtalálása Németországban, ő pedig Adolf Hitlerrel lépett kapcsolatba, aki ezután 1932 január 30-ig összesen 27 millió dollárt kitevő pénzösszegeket kapott, majd később még hétmilliót, amely lehetővé tette számára mozgalma finanszírozását.' "

Ludendorff is későn jött rá, hogy az ő őszintén hazafiasnak vélt tevékenysége a német visszavágás megszervezésére szintén csak a globális uzsorahatalom hasznos idiótakénti kiszolgálása volt...
A két világháború pokoli színjátékát előre megírták, többek között Németországnak, Magyarországnak és a keresztény civilizációnak a vesztes szerepét osztva!

2. A cionista szervezetek szabotálták a zsidómentést, kivéve a Palesztinába irányulót, de oda se engedtek akárkit:


Ezt a részt a bejegyzés túlzott meghosszabbítása ellenére is részletesen alátámasztom idézetekkel, olyan árulkodóak a cionizmus igazi arcáról.

A fenti vádat elsősorban a világi cionizmust és Izrael állam létét ellenző ortodox-zsidó szervezetek fogalmazzák meg, köztük az eléggé ismert Neturei Karta.

Az 1937-es londoni Cionista Világkongresszuson Dr. Chaim Weizmann (a Cionista Világszervezet elnöke, majd Izrael Állam első köztársasági elnöke ) szavaival kijelölte a politikai irányvonalat:
 "Európa hatmillió zsidójának reményei az emigrációra összpontosulnak. Megkérdeztek engem: "Ki tud hozni hatmillió zsidót Palesztinába?' Azt válaszoltam, 'Nem". ...A tragédia mélységeiből kétmillió fiatal embert akarok kimenteni... Az öregek meg fognak halni. El fogják viselni a sorsukat, vagy nem. Por voltak ők, gazdasági és morális por egy kegyetlen világban. ... Csak a fiatalság ága élheti túl... Ezt tudomásul kell venniük."
Innen a hatmilliós szám, 1937-ből, a Holokauszt előttről!!! Logikus, hogy a zsidóirtás áldozatainak összlétszáma nem egyezhet meg ezzel a háború előtti számmal, hiszen volt tömeges Palesztinába vándorlás és voltak lakóhelyükre visszatért, vagy (pl. Budapesten) onnan el sem hurcolt túlélők. A "Holokauszt-ipar" propagandája egyszerűen újrahasznosította a cionista mozgalomban a háború előtt amúgy is rutinosan ismételgetett számot, elvégre minél nagyobb ÁLDOZAT-létszámot kell felmutatni a jobb tárgyalási pozíciókhoz... (Ezt nem a Neturei Kartától idézem, B.Cs.)

Ben-Gurion ( a cionista mozgalom egyik fő vezetője, Izrael állam első miniszterelnöke) mondta 1938-ban
"Ha tudnám, hogy az összes németországi (zsidó) gyereket kimenthetjük Angliába, vagy csak a gyerekek felét Erec Izraelbe, én a második megoldást választanám. Mivel nekünk nemcsak e gyerekek életét kell számításba vennünk, hanem Izrael népének történelmét is."
"A cionizmus szerepe a Holokausztban":

1940. február 1-én Henry Montor, az Egyesült Zsidó Felhívás szervezet igazgató alelnöke visszautasította, hogy közbenjárjon egy, a Dunán veszteglő, zsidó menekültekkel telt hajó utasai érdekében, kijelentve, hogy
 "Palesztina nem árasztható el... öreg, vagy nemkívánatos emberekkel."
1943. február 16-án Románia felajánlotta, hogy fejenként 50 dollárért a Dnyeszteren túli terület 70,000 zsidó menekültje távozhat. Ezt publikálták a new yorki újságok.
Yitzhak Greenbaum, a Zsidó Ügynökség  Mentési Bizottsága elnöke a Zionista Igazgatótanács 1943. február 18-i ülésén Tel Avivban ezt mondta: 
"mikor megkérdeztek, "nem tudnál pénzt adni az Egyesült Zsidó Felhívás pénzalapjaiból az európai zsidók megmentésére? azt feleltem: NEM! és újra azt mondom: NEM!...az embernek ellen kell állnia ennek a hullámnak,  amely a cionista tevékenységet a második helyre szorítja vissza."

"1944-ben a Zsidó Embereket Mentő Vészhelyzet Bizottság felszólította az amerikai kormányt egy Háborús Menekült Tanács létrehozására. Stephen Wise a kongresszus egy különbizottsága előtti meghallgatáson ellenezte ezt a javaslatot.

A fent említett tárgyalások során Chaim Weizman, az első "zsidó államférfi" kijelentette: "A zsidó nemzet legértékesebb része máris Palesztinában van, a Palesztinán kívül lakó zsidók pedig nem túl fontosak."  Weizman társa, Greenbaum szinezte a megjegyzést: "Egy tehén Palesztinában többet ér, mint az összes európai zsidó".  (Ez egy idézet volt egy akkor ismert cionista regényből, B.Cs.)

És akkor, a zsidó történelem legkeserűbb epizódja után a cionista "államférfiak" arról győzködték a nincstelen menekülteket a deportálótáborokban, hogy maradjanak az éhségben és nélkülözésben és utasítsanak el minden Palesztinán kívüli letelepedést; csak azért, hogy az Ő államukat építsék.

1947-ben William Stration kongresszusi képviselő törvényjavaslatot nyújtott be 400,00 menekült azonnali befogadására az Egyesült Államokba. A törvényt a cionista vezetés bírálata hatására nem szavazták meg."

"Az alábbi kivonat szó szerinti fordítása a levélnek, amit a csehszlovákiai Zsidómentő Bizottság kapott a cionista "Zsidó" Ügynökség igazgatóságától Svájcból:"

"Ez válasz volt a Zsidómentő Bizottság bizonyító dokumentumokkal ellátott segítségkérő levelére a nácik által megszállt Európa zsidósága milliói ügyében."
"Azért írunk Önöknek, hogy emlékeztessünk arra tényezőre, amit soha nem szabad szem elől veszíteniük: hogy végül a Szövetségesek fogják megnyerni a háborút. Győzelmük után az országhatárok át lesznek szabva, akárcsak az első világháború után. Akkor nyitva lesz az út mostani célunk felé. Mivel közeledik a háború vége,  mindent meg kell tennünk, ami módunkban áll, hogy Eretz Yisroel-t Medinat Yisrael-é változtassuk (Izrael Földjét, Országát Izrael Állammá, BCS) és máris sok lépést tettünk ennek érdekében. Ezért süket füleket kell mutatnunk a Kelet-Európából áradó követelések és sirámok felé. Emlékezzenek erre: a szövetségesek mind súlyos veszteségeket szenvedtek és ha mi nem nyújtunk hozzájuk hasonlóan emberi áldozatokat,   hogyan nyerhetünk jogot arra, hogy a konferenciaasztalnál ülhessünk, ahol újraszabják az országhatárokat? Emiatt meggondolatlanság és arcátlanság lenne részünkről tárgyalni a zsidó életekért cserébe nyújtott pénzről, vagy árukészletekről. Hogy merészelhetnénk arra kérni a szövetségeseket, hogy pénzt cseréljenek életekre, amikor naponta súlyos veszteségeket szenvednek el? Tehát, ami a tömegeket illeti: RAK B'DAM TIHJE LANU HAAREZ, (Erec Jiszroel csak úgy lesz a miénk, ha vérrel fizetünk érte), ami viszont a belső köreinket illeti:  ATEM TAJLU. A küldönc, aki ezt a levelet viszi, el fogja látni Önöket pénzzel erre a célra".
"Mikor képes voltam elolvasni ezt a nem szokványos írást, reszketni kezdtem, amikor felfogtam a "RAK B'DAM TIHJE LANU HAAREZ" jelentését. De hosszú hetek teltek el és még mindig nem értettem az ATEM TAJLU jelentését. Egyszer csak egy napon belémhasított: ATEM TAJLU azt jelentette: "Ti meneküljetek!", ahol a "tiyul" (kirándulás) szót használták eufémikus rejtjelként a "menekülés"-re. Ezen azt értették, hogy ti, "a Belső Párt tagjai" tizenöten, vagy huszan meneküljetek el Csehszlovákiából és mentsétek az irhátokat. Erec Jiszroel ára a férfiak és nők, ősz aggastyánok és karonülő csecsemők vére - de nem a TI véretek!  Ne rontsuk el ezt a tervet azzal, hogy a tengelyhatalmakat támogatjuk zsidó életek mentéséért cserébe.  De nektek, Elvtársak, mellékeltem az utiköltséget a menekülésetekhez.  Ez egy rémálom! A cionista ügynök "diplomata" eljön Csehszlovákiába és azt mondja: 'Ez egy nagyon drámai időszak. De ahhoz képest ez egyáltalán nem drámai nektek, csapdába esett zsidóknak. Mivel van egy sokkal fontosabb szükséglet, konkrétan a BINYAN HA-ARETZ (a Medinat Yisrael-ért fizetendő ár). Boldogan ontsátok a véreteket, mert a ti véretek olcsó. De a ti véretekért cserébe az Ország (Izrael) a miénk lesz!'  "

3. Együttműködés a náci rezsim és a cionisták között:

Hogy a cionizmus számára az antiszemitizmus nem valami ellenfél, hanem erőforrás, annak elvi alapjai egyértelműek:

Benny Morris izraeli történész fogalmazta meg, hogyan tervezte Herzl az antiszemitizmus kiaknázását a cionizmus megvalósítása érdekében. Kijelentette:
"Herzl a cionizmus győzelmét elkerülhetetlennek tartotta, nemcsak azért, mert Európa egyre elviselhetetlenebbé vált a zsidók számára, hanem azért is, mert Európa érdeke volt megszabadulni a zsidóktól és az antiszemitizmustól: az európai politikai elit idővel meg lesz győzve, hogy támogassa a cionizmust. Herzl felismerte, hogy az antiszemitizmus felhasználható az ő cionista céljaira." (Righteous Victims,  21. old.)
Vagyis a farok csóválta a kutyát, Herzl nem megszüntetni akarta a zsidók és nemzsidók közti ellentéteket, hanem kihasználni terve céljára. Volt egy Megoldása, és ahhoz kereste a Problémát... (helyesebben felhasználta a létezőt, a kivándorolni nem akaró zsidókat pedig rákényszeríteni szándékozott a saját Megoldására, elvégre ő jobban tudta, mi kell a zsidóknak, mint azok maguk.)

Herzl Naplója: "Az antiszemiták a legmegbízhatóbb barátainkká fognak válni, az antiszemita országok a szövetségeseinkké."
A cionizmus propagandacélokra felépített, kitenyésztett saját "szentje", A Zseniális Einstein se árult zsákbamacskát, hogy a cionizmus, mint FAJELMÉLETEN alapuló ideológia antiszemitizmus nélkül hatástalan lenne, tehát Isten őrizz fellépni az antiszemitizmus ellen, értsd: megszüntetni az okait a zsidók asszimilációja útján:

"Az antiszemitizmusnak köszönhető, hogy megőrizhetjük létezésünket, mint faj; feltétlenül így gondolom."  Albert Einstein, 1920
(anticionista forrás eredeti újságmásolattal,  cionista forrás ugyanerről. Az Einstein-kultusz cionista céljairól és sok más témánkbavágó dologról lásd: C.J.Bjerknes: The Manufacture and Sale of Saint Einstein - The Propaganda of Supremacy)


A nácik és cionisták közötti gyakorlati együttműködés témáját jól összefoglalja Mark Weber cikke: A cionizmus és a Harmadik Birodalom ( Történelmi Revízió Intézet)
1935 elején egy, a palesztinai Haifába tartó utasszállító hajó hagyta el a német Bremerhaven kikötőjét. A tatján héber betűkkel viselte a nevét: "Tel Aviv", míg az árbocon egy horogkeresztes zászló lengett.  És bár a hajó cionista tulajdonban volt, kapitánya a Nemzetiszocialista Párt tagja volt. Évekkel később a hajó egyik utasa a szimbólumok e kombinációjára, mint "metafizikai abszurditásra" emlékezett vissza. Abszurd, vagy nem, ez csak egyetlen lap a történelem egy kevéssé ismert fejezetéből: a cionizmus és Hitler Harmadik Birodalma közötti széleskörű együttműködéséből. 
A cikk ismerteti, hogy a látszólag ellenséges nácizmus és cionizmus között a zsidókérdésben létezett egy felfogásbeli- és érdekazonosság: egyik se akarta, hogy a németországi zsidók asszimilálódjanak, hogy németek és zsidók keveredjenek, mindkettő azt akarta, hogy Németországot szabadítsák meg a zsidóságtól. A cionisták célja a zsidók Palesztinába vándoroltatására beleillett a nácik terveibe. (De már láttuk, hogy a cionisták nem számoltak az összes zsidó Palesztinába vándorlásával, ami valóban képtelenség lett volna, tehát a "feleslegesek" áldozattá, a békekonferencián és a leendő Holokausztipar zsarolásai során alkudozási aduvá tételére kellett nekik a náci rezsim, de ezt Weber nem írja! ) A hatalomra jutó Hitlernek a Német Cionista Szövetség udvarló hangvételű nyilatkozatban ajánlotta fel együttműködését a németek és zsidók elkülönítésére.

Az együttműködés meg is valósult, a náci kormányzat 1933-tól a világháború kitöréséig, sőt 1940-41-ig (amíg volt rá gyakorlati lehetőség) aktívan támogatta a cionizmust és a zsidók Palesztinába vándorlását. A náci párt és az SS lelkesen támogatta a virágzó cionista mozgalmat, cionista sajtót, könyvkiadást, sport- és kulturális egyesületeket, ifjúsági táborokat, stb.

Leopold von Mildenstein SS-tiszt és Kurt Tuchler, a Cionista Szövetség tisztviselője egy hat hónapos közös utazáson járták be Palesztinát, hogy felmérjék az ottani cionista fejlesztéseket. Tapasztalatairól von Mildenstein 1934-ben 12 illusztrált cikkben számolt be a berlini Der Angriff párt-napilapban, "Egy náci Palesztinába utazik" címmel. A cikkekben magasztalta a cionizmust és annak jótékony hatását a zsidókra és a világra, az "új zsidó" születését, a zsidó telepesek eredményeit, úttörő szellemét. A cionista kivándorlás elősegítése érdekében von Mildensteint az SS biztonsági szolgálata zsidó ügyosztálya élére nevezték ki. A közös SS-cionista utazás emlékére a Der Angriff egy speciális emlékérmét bocsátott ki, egyik oldalán szvasztikával, a másikon Dávid-csillaggal:
(Az utazásról és összefüggéseiről beszámol  Boas Jacob: A Nazi travels to Palestine  - Egy náci Palesztinába utazik c. cikke. Hogy a "furcsa pár" tagjait nem kizárólag valami befogott orral elviselt érdekközösség fűzte össze, azt jelzi, hogy  - mivel mindketten feleségestől vettek részt az utazáson - a Mildenstein és Tuchler-családok a háború után is tartották a kapcsolatot! Kardel szerint Mildenstein is zsidó származású volt - illik az elméletbe.)

A német hatóságokkal való együttműködés keretében a cionista csoportok egy kb. negyven táborból és mezőgazdasági központból álló hálózatot létesítettek Németország-szerte, ahol a leendő telepeseket képezték ki palesztinai új életükre.  Bár a nürnbergi törvények megtiltották a zsidóknak, hogy kitűzzék a német zászlót, meg volt nekik engedve, hogy kitűzzék a fehér-kék zsidó nemzeti lobogót. A leendő izraeli állami zászló lobogott a cionista táborok és központok felett Hitler Németországában. /19
Himmler biztonsági szolgálata együttműködött a Haganával, a palesztinai földalatti cionista fegyveres szervezettel. Az SS ügynökség Feivel Polkes Hagana-tisztviselőt fizette a palesztinai helyzetről szóló információkért és segítette a zsidó kivándorlást Palesztinába irányítani. Ezzel egyidejűleg a Hagana is jól volt informálva a német tervekről egy, az SS berlini főhadiszállásán elhelyezett kéme révén. /20 A Hagana-SS együttműködés még titkos német fegyverszállításokat is magában foglalt a zsidó telepesek számára a palesztin arabok elleni harcaikhoz. /21
A német államérdek, illetve a náci rezsim hivatalos propagandájával egybeeső érdek képviseletében az államaparátus vezető tisztviselői figyelmeztettek az együttműködés veszélyeire:
A Külügyminisztérium 1937. júniusában diplomatáinak küldött tájékoztatója szerint egy palesztinai zsidó állam létrejötte nem állna Németország érdekében, mert az nem tudná befogadni a világ összes zsidóját, de egy további hatalmi bázisul szolgálna a nemzetközi zsidóság részére, nagyrészt úgy ahogy Moszkva szolgált ilyenül a nemzetközi kommunizmus számára. /24

Egy SS hivatal azt jósolta, hogy egy zsidó állam "speciális kisebbségvédelmet hozna a zsidóknak minden országban, ezáltal jogi védelmet nyújtva a világzsidóság kizsákmányoló tevékenységéhez."/27  
Hitler személyesen vizsgálta felül a kérdést 1938 elején és a cionizmus ellen hangoztatott "szkepticizmusa" ellenére a Palesztinába irányuló kivándorlás még erőteljesebb támogatása mellett döntött azzal az indoklással, hogy Németország zsidóktól megszabadításának előnyei felülmúlják a zsidó állam létrejöttének potenciális veszélyeit. Hogy mit gondolt magában, őszintén, vagy mire kapott parancsot, netán agyprogramozást, azt csak ő tudhatta...

A náci-cionista együttműködés központi eleme a Cionista Világszervezet palesztinai központjával 1933-ban megkötött Transzfer Egyezmény, héberül "Haavara" egyezmény volt, amely több tízezer német zsidó számára tette lehetővé, hogy vagyonával együtt vándoroljon ki Palesztinába.
E nem mindennapi megoldás által minden Palesztinába tartó zsidó pénzt helyezett letétbe egy speciális németországi számlán. A pénzt német gyártmányú mezőgazdasági eszközök, építőanyagok, szivattyúk, műtrágya és hasonlók vásárlására fordították, melyeket Palesztinába exportáltak és ott eladta őket a tel avivi zsidó tulajdonban levő Haavara-cég. Az eladásból származó összeget a Palesztinába érkező bevándorló kapta meg németországi letétjének megfelelő összegben. Német áruk ömlöttek Palesztinába a Haavarán keresztül, amit nem sokkal később kiegészített egy barter egyezmény, melynek keretében palesztinai narancs cserélt gazdát német faáruval, autómobilokkal, mezőgazdasági gépekkel és egyéb javakkal. Az Egyezmény tehát szolgálta a cionista célt, hogy zsidó bevándorlókat és fejlesztési tőkét hozzanak Palesztinába, miközben egyidejűleg szolgálta a német célt, hogy megszabadítsák az országot egy idegen csoporttól.
Egyes német tisztviselők, például Németország jeruzsálemi főkonzulja, Hans Döhle 1937-ben, rendszeresen bírálták az Egyezményt. Rámutatott, hogy a német áruk más piacon eladva valutát hoznának, amit az Egyezményért feláldoznak. A Haavara monopóliuma sértette a térségbeli német és arab kereskedőket, a cionizmus hivatalos német támogatása pedig piacvesztést okozhatott az arab világban.
Egy 1937 decemberi német belügyminisztériumi feljegyzés áttekintette a Transzfer Egyezmény hatását:
"Semmi kétség, hogy a Haavara Egyezmény a legdöntőbb mértékben járult hozzá Palesztina fejlődéséhez 1933 óta. Az Egyezmény nemcsak a legnagyobb pénzforrást nyújtotta (Németországból!), de egyúttal a bevándorlók legintelligensebb csoportját is, és végül behozta az országba a fejlesztéshez nélkülözhetetlen gépeket és ipari termékeket."
A belügyminiszter az előnyök és a Döhle által is említett hátrányok összegzése után megállapította, hogy az egyezmény hátrányai mára meghaladták az előnyeit és ezért azt fel kell mondani.

A vitában csak Hitler dönhetett, személyesen vizsgálta felül az irányvonalat 1937 júliusában és szeptemberében, majd újra 1938 januárjában, és minden alkalommal az egyezmény fenntartása mellett döntött.

Hitler a tisztviselők által kifejtett német államérdekkel szemben csökönyösen támogatta a leendő cionista állam fejlesztését, miközben erre semmi nem kényszerítette! A háborús győzelem szabotálásáról szóló ponttal egybevetve ez is arra utal, hogy nem a német nemzeti érdek képviselete irányította, hanem a cionista, illetve a cionizmust is eszközül használó globális zsidó körök érdekeit szolgálta!

A cikk kitér a Haganából kivált Irgunból kivált Lehi ("Izrael Szabadságharcosai"), vagy ahogy az angolok és a palesztinai zsidó vezetők nevezték, "Stern bandája" részéről a náci Németországnak az angolok elleni közös harc érdekében 1941 januárjában felajánlott katonai szövetségre. Nem meglepő, hogy a marginális, szélsőséges  fegyveres csoport (melynek tagjai, majd vezetői között volt Jichak Samir későbbi miniszterelnök) kezdeményezésére a németek sem válaszoltak (legalábbis nincs nyoma ilyennek), és a palesztinai cionista elit is az angolokkal való együttműködés pártján volt Hitler legyőzéséig.

Az e bejegyzésben kifejtett elmélet helyessége esetén ez nem is lehetett másként, ugyanis a cionista vezetés egyrészt Hitlernek az Ördög szerepét osztotta a Nagy Előadásban (kiválóan játszotta...), vagyis fegyveres cionista nem harcolhatott Hitlerrel szövetségben, másrészt a globális cionista érdekérvényesítéshez, Izrael állam létjogosultságának vitathatatlanságához betervezték a Hitler által megszállt területeken kiirtandó zsidók vérét, mint föld- és hatalomszerző, örök kárpótlás-szerző "érvet". A Lehi által javasolt terv német elfogadása esetén pedig a zsidóirtásra nem került volna sor, hiszen a terv szerint fel kellett volna fegyverezniük és katonai kiképzésben kellett volna részesíteniük a megszállt területek zsidó férfijait, nyilván a családjukat békénhagyva. Ez a megoldás (a náci ideológia eredendően antiszemita jellege miatt egyébként is abszurd volta mellett) ellentétes lett volna a cionista tervekkel. Tehát Stern nem volt beavatva a cionista vezérkar elképzeléseibe. Meg is ölték nemsokára...

Lenni Brenner: Zionism in the age of the dictators - A nácizmussal együttműködő cionizmus


Henry Makow:  Zionism: A Conspiracy Against Jews


4. A náci vezérkar, köztük Hitler jónéhány prominens tagjának zsidó származása 


forrás: Henry Makow
Hitler zsidó származása egy sokat emlegetett téma, de egyértelműen bizonyított nincs a sokféle elmélet között. A Rotschild-házból való származását nem is linkelem, mert olyan kevéssé meggyőző. A Führer zsidó származásáról Németországban már a nácik hatalomra jutása előtt is pletykáltak, állítólag Angliából érkezett unokaöccse zsarolni is próbálta ilyen iratokkal. A Grazi Frankenberger, vagy Frankenreiter nevű családdal való kapcsolatot, ahol Hitler nagyanyja lett volna cseléd, Ormos Mária hazai Hitler-életrajza is megemlíti, de a wikipédia cikkéhez hasonlóan bizonyíthatatlanként.Ezt a származási adatot Hans Frank közölte kivégzésére várva. (Kardel könyve őt is a zsidó származású nácik között említi, neve megegyezik Jacob Frankéval, a nihilista zsidó álmessiáséval....) A Múlt-Kor cikke szerint (Hitler elátkozott családja):
"Nyilvánvaló, hogy Adolf Hitler olyan családból származik, ahol a vérfertőzés, a közeli rokonok házasodása, nemi érintkezése egymás között inkább szabály volt, mint kivétel."
 Csak spekuláció, de e blogon egyből beugorhat a zsidó nihilista misztikus frankisták perverz vérfertőzős-beltenyészetes szubkultúrája, amelyből például Freud is származik és melynek szokásai alapján alkotta meg perverz szexcentrikus elméleteit, az egész emberiségre kivetítve.
"A Hitler-család története" cikk szerint a vérfertőzés miatt a családban gyakori elmebeteg Hitler-rokonok egyike áldozatul is esett a náci eutanázia programnak.

A Hitler-család genetikai anyagának mai tudományos vizsgálata is azt bizonyítja, hogy az "árja faj tisztaságának" programja tragikomikus volt épp a Führertől:  Haaretz, Izrael - "A DNS tesztek felfedik Hitler zsidó és afrikai gyökereit" . A Hitler-rokonok "genetikai ujjlenyomatát" jelentő domináns haplócsoport-kromoszómák kimondottan ritkák Észak- és Nyugat-Európában, de dominánsak Észak-Afrikában és az askenázi, illetve a szefárd zsidók körében.

Hogy Hitler nem volt éppen biztos saját árjaságában, vagy éppen hogy biztosan tudta, hogy van mit takargatnia, azt lényegében bizonyítja, hogy a családi múlt emlékeit szó szerint letöröltette a térképről:
"A Hitler család, avagy a keserű örökségek krónikája":
"Schicklgruber Alois osztrák vámhivatalnok apjának Georg Hiedler volt a neve, de csak papíron, mert Alois (Adolf apja) törvénytelenül jött a világra, s így szülőanyja, Theresie Schicklgruber nevén anyakönyvezték. Alois csak 1875-ben vette föl a Hitler nevet, amikor 39 esztendős volt. A név olyan bizonytalanul szerepelt a különböző okmányokon, hogy az magyarázatul szolgálhat a dollersheimi körzeti elöljáróság (és vele együtt az irattár) megsemmisítésére. Amikor ugyanis Hitler megszállta Ausztriát, 1938 májusában parancsot adott, hogy a falut (apja szülőhelyét) és a körzet temetőjét tegyék alkalmassá a tüzérség és a gyalogság hadgyakorlatai számára. A lakosságot kiköltöztették házaikból, és az egész területet a temető valamennyi sírjával együtt, ágyútűz alá vették. A „Führer”, a nemzeti szocialista népirtás atyja, aki pusztulásra ítélte mindazokat, akik nem tudták igazolni, hogy a „Herrenvolk”-hoz tartoznak, gondosan megsemmisítette a saját iratait. Szülőhelyének, Braunaunak, sőt egész családfájának minden regisztrációját Dollersheimben őrizték. A halálos „igazoltatások” megkövetelője önmagát sohasem igazolta, innen valók a legkülönbözőbb és legsajátosabb találgatások és kombinációk a származását illetően. "
Őszintén meglep, hogy egy ilyen kényes témáról az Amerikai Népszava (is) közölt adatot...
Hogy zsidó körökben elterjedt volt a pletyka, azt Kardel könyvének bevezetése is jelzi, ahol a szerző egy Leningrád ostromából ismert egykori bajtársától, akinek ismerte nem árja származását, a háború után egy atlanti szigeti kaszinóban kérdezte néhány ital után:
"Amigo, teljes zsidó létedre hogyan hordhatod ezeket az érdemrendeket és kitüntetéseket a szavasztikával a melleden?" "Nos", érkezett a válasz szép bécsi zsargonban: "miért nem kaparod meg magát Hitlert? Akkor látni fogod, hogy egy olyan bécsi zsidó fog előtűnni, mint én."
Anton Mayer, Hitler "árjásított félzsidó" katonája
Bryan Mark Rigg: "Hitler zsidó katonái" c. könyvéből kiderül, hogy a Leningrádot ostromló bécsi zsidó katona nem volt fehér holló a Wehrmachtban, legalább 150 ezren harcoltak a "teljes zsidónak", vagy "keveréknek" minősülők közül Hitler seregében, köztük két hadseregtábornok és tizenöt tábornok. Kb. 20 zsidó katona kapta meg a német lovagkeresztet. Erhard Milch, a Luftwaffe helyettes parancsnoka születési anyakönyvi kivonatát maga Göring hamisította meg, azzal válaszolva a kritikákra, hogy "Én döntöm el, ki zsidó és ki árja!", amivel persze csak az egykori kedélyesen "zsidófaló" antiszemita bécsi polgármestert, Luegert idézte. Jellemző, hogy mindkettőjüket, Göringet és Luegert is gyanúsítják zsidó származással, ami csak erősíti a hipotézist, hogy az antiszemitizmus a cionisták csodafegyvere, kedvenc manipulatív eszköze. Göring öccséről azóta dokumentálták, hogy zsidómentéssel foglalkozott, (ahogy eszerint a báty is...), tehát Kardel Bronder nyomán nagy eséllyel Göringet se alaptalanul sorolta a zsidó származású náci vezetők közé, az alábbi hátborzongató névsorban:

Hitler, Eichmann, Heydrich, Hess, Strasser, Göbbels, Rosenberg, Frank, Himmler, Ribbentrop (Weizmann, az első izraeli elnök barátja!), egy sor más fontos náci vezető és Haushofer professzor is.
Mindezek az okkult Thule Társaság tagjai, ami egy fontos kapocs lehetett a nácik harci feladatát kitűző, szintén misztikus célok által vezérelt cionista világközpont felé.

Természetesen a névsorban szereplő főnácik zsidó származásának hitelessége nem garantált, de Bronder ( a Before Hitler came c. könyv szerzője) maga is német zsidó volt, tehát jellemző, hogy egyes zsidó körökben ilyesmi teljesen hihetően hangzott.

Ugyanezen zsidó közeget képviseli George Tabori, magyarországi zsidó származású szerző, aki Mein Kampf című abszurd bohózatának Nemzeti Színház-beli előadását a Mazsihisz kritikusa nem igazán kedvelte meg:
"A Mein Kampf című darab a modern és tabudöntögető művészet eszközeit használja, amellyel magában nem lenne baj. Ízlés és gyomor dolga."
"A Meink Kampf című színdarab bulvármű, amely meghökkentőnek szánt állításait pletykákra és többször megcáfolt szóbeszédekre alapozta. A holokausztra és annak 6 millió áldozatára konkrétan csak egyszer, egy mondat erejéig utalnak, viszont tényként (!) közlik és sulykolják, hogy Hitler zsidó volt. A Sinkó László által játszott Herzl nevű könyvkereskedő Adolf Hitlert testvéremnek szólítja, amit Hitler (Mátyássy Bence) először beismer, majd tagadni kezdi."
 A kritikusnak az én blogom jelen bejegyzése se tetszene:
"Emlékeztetőül, Hitler zsidó származásának felemlegetésével legutóbb az iráni elnök egyik tanácsadója operált. Ahmeninedzsádék mindezt arra használták fel, hogy bebizonyítsák: Hitler az egész holokausztot egy zsidó összeesküvés részeként csak azért vitte végbe, hogy a zsidók később megalapíthassák Izraelt."
Ahmadinedzsád csak tudja, lehet, hogy ő is bennfentes, elnézve egyrészt a származására vonatkozó pletykákat, másrészt, hogy tipikusan az egyik "korunk Hitlere" mumus-szerepet tölti be a cionisták számára, akivel ijesztgethetik, fegyelmezhetik az izraeli zsidó köznépet, rabszolgáikat, miközben az iráni lakosságnak kb. annyira hiányzik az anticionista mártírsors, mint egykor a Hitler karmaiba került német népnek...5. Hitler szabotálta a német győzelmet, a háború egy gonosz színjáték volt


Ez is tipikus összeesküvéselmélet-téma, közte persze mesés elméleteké is, azonban józan ésszal nézve Hitler és a háború más vezetőinek sok, látszatra irracionális döntését jól magyarázza elméletünk.
Néhány fontosabb a különféle cikkek, blogbejegyzések által felsorolt érthetetlen "hibák" sorából, melyek viszont racionálisak, ha Hitlert nem a németség érdekéért élő-haló vezetőnek, hanem a cionizmust irányítók ügynökének tekintjük:
 • Hitler megengedte a Dunkerque-nél bekerített brit-francia csapatok evakuációját
 • Miért nem vette kézbe Hitler a francia flottát?
 • Miért nem zárta le Hitler a Gibraltári szorost? (a rendelkezésére álló francia flottával)
 • Miért folytatta Hitler az Angliai Csatát a siker esélyét kizáró módon?
 • Miért kezdett kétfrontos háborút?
 • Miért osztotta meg csapatait a Szovjetunió területén?
 • Miért tiltotta meg a visszavonulást a vesztésre álló csatákban, pl. Moszkva és Sztálingrád?
 • Tudta, hogy a siker esélye nélkül támad Kurszknál, mégis feláldozta páncélosai felét.
 • Hitler elutasította a szovjetekkel a különbéke tárgyalásokat, ahogy korábban Sztálin szövetségi ajánlatát is a Nyugat ellen.
 • Hitler feleslegesen ment Afrikába, de ha már ott volt, nem adott Rommelnek időben elég forrást a győzelemhez. Több katonát vesztett ott, mint Sztálingrádnál!
 • Értelmetlenül üzent hadat az USÁ-nak. (ettől még a háború köztük elkerülhetetlen volt)
 • Hitler akkor rendelte el a zsidók tömeges megsemmisítését, amikor már világos volt, hogy a háborút Németország nem nyerheti meg. Szándékosan növelte az ellenség bosszúvágyát és bosszú-indokát, kiszolgáltatva nekik a német népet.
Nemcsak Hitler szabotált, hanem más vezetők, Sztálin, Roosevelt is, utóbbi például előre tudott a Pearl Harbori támadásról, stb, ezek is a háború egy központból tervezettségének jelei. A fenti irracionális döntések egy része a háború elhúzódását és a nagyobb áldozatszámot, több szenvedést célozták. Ahogy a zsidó üldözötteket sem mentették a cionisták (csak kiválasztottakat), úgy a többi féle áldozatok számának csökkentése sem volt cél. Ennek gonoszul praktikus és rituális céljai egyaránt lehettek, de erre a folytatásban térek ki részletesebben.

Források (melyek mindig kritikusan kezelendők!):

Robert Pye:  Történelmi anomáliák a II. Világháborúban - Hogy irányította a Globális Elit mindkét oldalt (szektás elfogultsága miatt több ponton durván torzít!)

Hitler szándékosan vesztette el a háborút? (egy zűrös blogról)

Henry Makow (zsidó származású keresztény):
Nyolc jel, hogy a II. Világháborút az illuminátusok vezényelték
Illuminátus zsidók felelősek a Holokausztért?
Hitler egy illuminátus ügynök volt?

Katonai szempontból lehet találni komolyabb szaktörténész forrásokat is, de nekünk ide ez elég. Makow a maga területén komoly forrás.

Összefoglalva: a fentiek elegendő tényt, forrást jelentenek ahhoz, hogy megállapíthassuk, a világháborút gonosz színjátékként előre eltervezhették, a háborús felek mindegyikének felfegyverzése mögött ott állt ugyanaz a globalista uzsoratőke, Hitler, mint a színjáték Főgonoszának, Ördögének rezsimjét látszólagos ellenségei, amerikai zsidó bankárok építették fel, finanszírozták hatalomba. E háttérből mozgató körök nagyrészt zsidó származásuk ellenére megrendelői voltak a tömeges zsidóirtásnak, miközben a céljaikra kiszelektált zsidó "emberanyaggal" megteremtették Izrael államot. A "Holokauszt"-nak elnevezett népirtás cinikus eszköz volt a (nagyrészt) zsidó bankárok kezében.

Eddig a pontig az elmélet nem különösen tartozik a vallási területéhez, elvileg ilyen gigantikus manipuláció elképzelhető egyfajta gonosz praktikus, machiavellisztikus hozzáállás alapján. Az összeesküvéselméletek jókora része nem is megy túl az ilyenféle materialista magyarázaton, a gonosz összeesküvő háttérhatalom végső mozgatórugójaként a globális pénzuralom, egy Új Világrend megteremtését és fenntartását feltételezve. Természetesen már korábban is foglalkoztam a blogon azzal, hogy a globális felforgató körök tevékenységének végső mozgatórugója valójában vallási, misztikus, okkult jellegű, hogy konkrétan ez áll a Holokausztnak nevezett zsidóirtás mögött is, azt a folytatásban fejtem ki.


A bejegyzés folytatása: Kiddush Hashem - a Holokuszt zsidó receptje - II.rész - A vallási háttérKapcsolódó bejegyzések:

111 megjegyzés:

Névtelen írta...

További anomáliák a teljesség igényével:

Hitler folyamatosan szabotálta és akadályozta az ún csodafegyverek bevetését amikor mégis zöld útat adott nekik már nem tudták érdenben befolyásolni a hábórú kimenetelét.
Arra viszont jók voltak hogy kipróbálásra kerültek valódi hábórús körűlmények közepette a győztesek számára....

A német atombomba kutatást maga a nagy Heisenberg szabotálta el az volt csak a kikőtése hogy az atombombát ne vessék be hazája ellen..
Érdemes lenne elovasni : Heisenberg hábrúja cimű művet ott szó van arról ,hogy személye lesz a garancia arra hogy a náciknak az elözetes megállapodás értelmében nem lesz bombájuk.Végig kapcsolatban állt a Los alamosban dolgozó atomtudósokkal hogy minden a terv szerint alakuljon......

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nagyon fontos kiegészítés!

Bobkó Csaba írta...

Lényegében ide tartozik, hogy a háború végén a hadifogoly náci tudósok, szakemberek tömegét vette át az "ellenség", a szovjetek és az amerikaiak is, utóbbiak az "Operation Paperclip" keretében. Emögött nemcsak az a praktikus megfontolás állt, hogy kellett von Braunék tudása a rakétákhoz, hanem az is, hogy a magasrangú döntéshozók valóban nem éreztek gyűlöletet a náci szakemberek iránt, mert egyrészt tudták, hogy csak a szereposztás miatt dolgoztak átmenetileg "odaát", másrészt Amerikában is emberiségellenes programokban vettek részt, pl. az MK-Ultra tudatmódosítási programban.
Ez emlékeztet arra, ahogy zsidó származású káderek harci feladatuk alapján az eleve véges szavatossági idejűnek szánt (használat után eldobandó!) náci rezsim működtetésében vettek részt, pl. hogy irányítsák Palesztinába a szükséges ember-nyersanyagot.

Unknown írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Unknown írta...

"Hogyan jutott hatalomra a zsidóirtást kivitelező náci rezsim?"

- ezzel a kérdéssel az a baj, hogy egy olyan állítást is tartalmaz, amelyet - valószínúleg az írás egésze - de az összegzés mindenképpen tagad. Ugyanis nem teszi kérdésessé, hanem axiómaként kezeli azt az állítást, ami a holo-mítosz egyik kulcsa, hogy t.i. a náci rezsim kivitelezte a zsidóirtást. Az összegzés egy mondata és a kapcsolódó bejegyzés címe ugyanis így szól:

"A "Holokauszt"-nak elnevezett népirtás cinikus eszköz volt a (nagyrészt) zsidó bankárok kezében.
(...)
Kapcsolódó bejegyzések:

Zsidók öltek zsidókat, hogy a túlélőket Izraelbe kényszerítsék"

Tehát a kapcsolódó bejegyzés már a címében is jelzi, hogy zsidók öltek zsidókat. Ezért a náci rezsimen keresztül a német nép kollektív elítélése és megbélyegzése indokolatlan! Ezt valamiképpen, akár az idézett kérdésben fogalmazott állítás törlésével vagy módosításával is, jelezni kellene, hogy egy szándékosan hibás sztereotípiát ne éltessünk tovább! A német nemzetiszocialista rendszernek a bűne ugyanis az volt, minden háttérhatalmi irányítás ellenére, hogy a kisemberek érdekében tevékenykedett, nem pedig a pénzhatalom érdekében.

Az írás egyébként nagyon jó, gratulálok!
(Az eltávolított bejegyzést javítottam, kiegészítettem.)

Unknown írta...

A háttérhatalmi irányítás témájához kapcsolódóan érdemes elolvasni a Rakovszkij vallomást, amely a http://ebredezes.hu/rakovszkij_vallomasa/ oldalon található rövidített tartalommal.

Sajnos semmi nem fehér, aminthogy semmi nem teljesen fekete. A tisztát már alig találjuk, csak abból következtethetünk létére, hogy a sötét még nem teljesen fekete.

Bobkó Csaba írta...

Azt hiszem, kiderül a bejegyzésemből, hogy sem a német nép, sem a magyar nép kollektív bűnösségében nem hiszek, ahogy persze a zsidókéban sem.
A nemzetiszocialista rezsimet viszont bűnösnek tartom, például Németország, a németség alapos tönkretételében, egy tömeges zsidóirtásban és például hazánk belerángatásában egy nagy katasztrófába, nem beszélve a többi európai népnek okozott veszteségekről.

A nácik nem tevékenykedtek a kisemberek érdekében, csak átmenetileg, pár évre tűnhetett úgy, hogy jót tesznek velük. Már amelyikkel, mert például a szellemi fogyatékos, vagy zsidó származású német kisemberekkel kezdettől sem tettek jót még látszatra sem... A rezsim által eluralt államgépezet egy időre megvalósította olyan szakemberek koncepcióit, akiket valóban a közjó vezérelt. Hitler harci feladata azonban végső soron a rombolás volt.

Névtelen írta...

Heló!
Ez a "Hitler cionista ügynök volt" teória nem rossz!
Esetleg érdemes lenne kidomborítani a korai "művészi" ambícióit is...

Névtelen írta...

Ez a mondat nincs jól megfogalmazva,és nem is "szerencsés"...:
A nácik nem tevékenykedtek a kisemberek érdekében, csak átmenetileg, pár évre tűnhetett úgy, hogy jót tesznek velük. Már amelyikkel, mert például a szellemi fogyatékos, vagy zsidó származású német kisemberekkel kezdettől sem tettek jót még látszatra sem... A rezsim által eluralt államgépezet egy időre megvalósította olyan szakemberek koncepcióit, akiket valóban a közjó vezérelt. Hitler harci feladata azonban végső soron a rombolás volt.

Bobkó Csaba írta...

A KORAI művészi ambícióival nem volt gond, tűrhetően festett, kár, hogy nem maradt meg a szakmánál. A későbbiek, pl. a "Germánia" városrendezési terv már marhaság volt, de azért a régi Berlint gondosan letakaríttatta a föld színéről, hogy kezdődhessen az új építése...

Bobkó Csaba írta...

A meló része volt, hogy átmenetileg Hitlernek meg kellett javítania a kisemberek életét, hogy szavára menjenek a frontokra elhullani a globalista nagytőke háttérterve szerint. A tömeges nyomort, munkanélküliséget alapvetően a hadiipar felfuttatása szüntette meg, abba pedig be volt programozva, hogy az átmenetileg elégedettő váló melósok tömege nemsokára mehet a keleti frontra, meg a többire fűbe harapni, hadifogságban éhenhalni, miközben családtagjai otthon jókora eséllyel esnek angol-amerikai terrorbombázások áldozatául.

Névtelen írta...

Üdv!

Ezt olvastad már?

http://beszelo.c3.hu/cikkek/egy-„ismeretlen”-a-magyar-veszkorszak-nyitanyarol

MN

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nagyon jónak ígérkezik! Illik a képbe.

Névtelen írta...

A Heisenberg háborujában tényleg ez szerepel, Heisenbergnek jóval a háború vége utáni nyilatkozatai alapján, azonban pechére egy volt tanára Niels Bohr ezt egy levélben tulajdonképpen cáfolja. A levél megtekinthető az alábbi linket követve: http://www.nba.nbi.dk/release.html
Heisenberg egyébként nem volt zsidó.

Bobkó Csaba írta...

Maga Hitler szabotálta az atombombát is. Az atomtudósok nem mindegyike volt zsidó, de az jellemző, hogy a zsidók dominálták a területet és ők hemzsegtek az atomprogramok körül, mert az ő kulturális hátterüknek volt része az apokaliptikus világkép, melyben a világnak el kell pusztulnia.

Névtelen írta...

egy érdekesség ahhoz kapcsolódóan, hogy a III. birodalom 1930-as években anyagilag támogatta Palesztinát:

már egy amerikai zsidó női humorista (Sarah Silverman - Jewish People Driving German Cars) is észrevette, hogy az amerikai zsidók mennyire szeretik a német autókat, ill. Izrael útjai is tele vannak Mercedesekkel.

z

Névtelen írta...

"utcai festőcske" ????? Na itt botlott meg a sztori :)ezt nem gondoltátok komolyan ugye ?:) A kor legkiemelkedőbb alakjáról, aki még tudósainál is okosabb volt és művészi képeket festett, amelyeket ma is meg lehet tekinteni, ismétlem MŰVÉSZI!!! Felfoghatnátok már, hogy Hitler soha nem volt szobafestő -.-" (zsidó propaganda)

Bobkó Csaba írta...

De, komolyan gondolTUK! :-)
Természetesen tudjuk, hogy Hitler soha nem volt szobafestő, hisz az utcai festőcske nem a házak falát festi az utcán, hanem pl. bécsi városképeket fest meg, mint Hitler is tette. Azt hiszem, művészi képeket festett, ezzel nincs is baj, kár, hogy nem maradt meg az ecsetnél. Kiemelkedő volt, mint a kor egyik ledsötétebb alakja. Németországot a földdel tette egyenlővé, a kiszsidók tömeges kiirtásával pedig a cionisták elvárásait teljesítette. Mit szeretsz rajta, ha nem vagy cionista?

Névtelen írta...

hatmillió éhhalál fenyegette rongyos európai zsidóról már 1919ben írtak az American Hebrew c. lapban (ahhoz képest 20 év múlva a nácik nem kevés brilliánst, aranyat, műkincset szedtek össze ettől a hatmillió rongyos éhezőtől)

Névtelen írta...

Hatmillió éhhalál fenyegette, rongyos európai zsidóról már 1919ben írt az American Hebrew.
Érdekes, hogy 20 évvel később brilliánsokat, aranyat, műkincseket tudtak összeszedni a nácik ettől hatmillió rongyos éhezőtől.

Bobkó Csaba írta...

Reciklálták a jól bevált hatmilliós számot.

Névtelen írta...

Egy kis érdekesség, hogy mivel töltötte a két szolga az időt míg várták a pénzt a bécsi Rothschildoktól.
http://www.szentkoronaradio.com/jacks-corner/2009_09_04_hitler-es-lenin-sakkozott-egymassal-foto

Unknown írta...

itt egy érdekes adalék
http://mno.hu/kulfold/hatborzongato-bizonyitek-hitler-es-hollywood-kapcsolatarol-1170920

Bobkó Csaba írta...

Ez a szerző megcsinálta a nevét, a sztori rendkívül izgalmas és tökéletesen alátámasztja a bejegyzés elméletét, hogy a zsidóirtást a cionisták rendelték meg bábrezsimjüktől. Némi anyaggyűjtés után ez egy további bejegyzésért kiált. Jellemző, hogy nemigen harsogják a médiumok.

Névtelen írta...

A halálösztön ,a gyűlölet , a destruktivitás határtalanul találékony.
Az oldal egyedüli és nyilvánvalóan magától értetődő célja, az antiszemitizmus fűtése.

Bobkó Csaba írta...

Az a cionisták cinikus célja. Ez az oldal a tényekkel szembesíti a legendákat.

Kim Yoo-ra írta...

Hitler sosem vol cionista bab es nem volt zsido. A hatterhatalom pedig abszolut nem satanista, ahogy sokan hiszik, es ahogy te, te al-magyar zsido berenc terjeszted. A hatterhatalom, az Illuminati ZSIDO, cionista zsido, a legtobben frankista-sabbateanusok. Nem satanistak. Legnagyobb kollaboransuk a Vatikan es a keresztenyseg, kereszteny szektak, amit ok maguk a zsidok hoztak letre es uralnak.
A keresztenyseg a vilag legnagyobb atverese, amit azert hoztak letre a zsidok, hogy rabszolgasorba dontsek a nem zsidokat, es hogy az osi, spiritualis tudast eltavolitsak. A bibliat is ezert irtak meg illetve at, a sajat erdekeik szerint, es persze hogy egy tortenelmet igazoljanak maguknak vele. Emellett a biblia, mint a legerosebb tudatmanipulacios eszkoz, hatasos volt minden spiritualitas eltavolitasara...

http://exposinghun.heliohost.org/

Kim Yoo-ra írta...

A nácizmusról:

http://spiritsoferidu.files.wordpress.com/2012/08/a-harmadik-birodalom-666.pdf

A sátánizmusról:

http://magyarjos.heliohost.org/

Nem vagyok hajlandó vitatkozni senkivel amúgy, amíg a fenti weboldalakon található összes bizonyítékot, írást, leleplezést el nem olvassa.

Aki nem felnőtt, gondolkodó, értelmes ember módjára viselkedik, és előítéletmentesen nem vizsgál meg mindent, ahogy én is tettem rég, csak hajtogatja a zsidó oktatás és média által beléje sulykolt hazugságokat, az nem szólhat semmit.

Bobkó Csaba írta...

Petőfi, Vasvári: "Börtönbe a Szabadság ellenségeivel!" :-)

Kim Yoo-ra írta...

Az igazság a nácizmusról:

http://spiritsoferidu.files.wordpress.com/2012/08/a-harmadik-birodalom-666.pdf

Kim Yoo-ra írta...

A Tűz csiholója

Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.

Az első emberi bátorság
Áldassék: a Tűz csiholója,
Aki az ismeretlen lángra
Úgy nézett, mint jogos adóra.

Mint egy Isten, hóban vacogva
Fogadta szent munkája bérét:
Még ma is MINDEN BÁTOR EMBER
CSÖRGEDEZTETI AZ Ő VÉRÉT.

Ez a világ nem testálódott
Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:
Legkülömb ember, aki bátor
S csak egy külömb van, aki: bátrabb.

S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bőrét gyáván nem óvja:
Mint ős-ősére ütött Isten:
A fölséges Tűz csiholója.

(Ady)

Bobkó Csaba írta...

Azt írtad, antiszemita vagy. Adynál filoszemitább költőnk nem volt. Korrobori?

Kim Yoo-ra írta...

Az általad egekig magasztalt Makow-ról annyit, hogy így beszél az illumináti agyprogramozott áldozatáról, Cathy O'brien-ról:

"Cathy sokszor kapta az apja farkát a szájába, cumisüveg helyett."

EZ A PERVERZ RETKES ZSIDÓ MOCSOK! Milyen ember az, aki így beszél? Úgy tesz, mintha együtt érezne, de közben ocsmány módon beszél róla!

"ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÚ KERESZTÉNY" ? Ez is egy retkes taktika. Mintha a zsidóság és kereszténység egymás ellen lenne valóban, holott nem így van. A kereszténységet a zsidók hozták létre. A hívők, mind a kiszsidók, mind a bigott keresztények azt hiszik, hogy

Makow az egyik legnagyobb mocsok a világon, az egyik legjobb ügynökük, aki folyamatosan terjeszti azt a hazugságot, hogy a háttérhatalom sátánista és hogy a zsidók valóban támadják a kereszténységet. Senki nem teszi fel a kérdést, hogy érdekes módon az elmúlt 2 évben főleg miért szaporodtak meg nagyon gyorsan az ilyen keresztény "leleplező" blogok? Senki nem jön rá, hogy ez az alternatíva, amit maga a háttérhatalom ad? Senki nem érti, hogy a háttérhatalom direkt leplezi le magát részben, közben az igazságot keverve a hazugságokkal?
Senki nem látja, hogy azért népszerűek a "kikeresztelkedett" zsidók által írt blogok, könyvek, mert a háttérhatalom nyomatja őket? Mit mondanak ezek a látszólag "becsületes" zsidók? Hogy a kereszténységet támadják és el akarják pusztítani...Tudjátok náluk mit értenek igaziból a keresztény szó alatt? A keresztény szó egy kódszó a dzsentilre, azaz nem zsidóra! A Talmudban is! A zsidók nem csak a birkáik, a keresztények ellen vannak, hanem az egész emberiség ellenségei, az összes nem zsidót gyűlölik és rabigába akarják hajtani, a fehér árja fajt pedig kiirtani!

Megosztják magukat, "sátánista" illuminátira és a "segítő" kereszténységre, hogy megosszák az embereket, és hogy a még nem keresztényekkel is elhitessék, hogy ez egy sátáni világrend.

Egyesek, mint ez a gennyes Makow, még a cionistákat is mosdatják. Holott az egész bagázs kőkemény cionista, és az új világrend is egy zsidó, cionista világrend!

http://www.exposinghun.heliohost.org/NWO.html

http://web.archive.org/web/20110810170631/http://www.666blacksun.com/NEW_WORLD_ORDER.html

http://web.archive.org/web/20110810164058/http://www.666blacksun.com/Illuminati.htm

És ajánlanám még David Lane minden írását:

http://www.davidlane1488.com

Kim Yoo-ra írta...

HAHAHAHA!
EZ NEM IGAZ! Vagy elmebeteg vagy, már megbocsáss, vagy tényleg nem ismered Ady költészetét.
Javaslom olvasd át újra a fenti verset Prométheuszról, azaz Sátánról, az igaz teremtőnkről és olvasd el Ady összes költeményét is. :)

Kim Yoo-ra írta...

Azért írtad, hogy filoszemita költő mert megint össze akarod kapcsolni a zsidókat Sátánnal.
Adynak sok sátánista jellegű verse volt, és zsidóellenes versei.
Teljesen egyértelmű hogy nem volt filoszemita, hiába játszák el egyes zsidók, hogy szeretik.

Sátán a zsidók ellensége.

http://666blacksun.blogspot.hu/2011/11/what-jewish-rabbis-have-to-say-about.html

Bobkó Csaba írta...

Hogy a Sátán kivel van azt elvileg neked kell tudnod, elhiszem, hogy Ady közétek tartozik. Azonban őrültül filoszemita és magyargyűlölő jrásairól Raffay Erné mostanában adot ki egy könyvet. Előtte is fent voltak a neten Ady egykori magyargyalázó és zsidódicsőítő újságcikkei.

Kim Yoo-ra írta...

***A hívők, mind a kiszsidók, mind a bigott keresztények azt hiszik, hogy
a zsidóság és a kereszténység nagyon különbözik, pedig nem így van.

A biblia: Egy zsidó összeesküvés a dzsentilek ellen:

http://www.exposinghun.heliohost.org/Bible_Conspiracy.html

A keresztény program célja:

http://www.exposinghun.heliohost.org/Purpose.html

Nem furcsa senkinek, hogy lehet, hogy mindenhonnét, még a csapból is ez a hazugság folyik: "sátáni" világrend...a "sátánista" illuminátihoz csatlakoztak bizonyos zsidók, akik valójában nem is zsidók...
"a kereszténység fog megmenteni minket"... "Jézus Krisztus le fogja győzni a háttérhatalmat és a "gonosz" Sátánt"...

Ez mind aljas megtévesztés, hazugság!

Bobkó Csaba írta...

http://henrymakow.com/000683.html
"Both women were sexually abused as babies. Cathy O'Brien was often given her father's penis instead of a baby bottle."

Szörnyű dolog, amiről ír (nem tudom, igaz-e), de szerintem te nem tudsz angolul. Makow ismertet egy könyvet, melynek írója saját gyermekkoráról számol be, vagy igazat írva, vagy nem. Mocskos és perverz az eset, de nem Makow stílusa.
A gentile magyarul nem dzsentil, hanem goj, gojok...

Kim Yoo-ra írta...

Sátán az emberiséggel van, azokkal is, akik nem fogadják el őt, mert félnek tőle a zsidó-keresztény manipulációk miatt, és azokkal is, akik nem hisznek benn.
Sátán a zsidók és a zsidók csatlósainak ellensége.
Rövidesen mindenre fény fog derülni...

Azokat nyilván nem Ady írta, amiket említesz. Hiszen akkor teljes ellentmondásba kerül önmagával.
Ady megvetette azokat a magyarokat, akik birka módon tűrték a zsidó elnyomást, vagy épp csatlósai lettek a zsidóknak, és elkeseredésében írhatott olyat, amit később elferdítettek magyargyűlöletnek.

Egyébként a magyargyűlöletről meg annyit, hogy az az igazi magyargyűlölő, aki pontosan tudja, hogy a kereszténység a zsidók eszköze, mégis hirdeti.

"Asszony leköphet csúfolódva,
Ügyes zsidó röhöghet nagyot...
(Én fiatal maradok)

Gőgös, gazdag grófra s gazdagult zsidóra
Haragszunk és vagyunk egyazon haraggal,
Tán ki sem mondható gyilkos indulattal.
(A márciusi naphoz)

Grófék élik, mi érték,
Zsidó fölszedi bérét,
Barátságos a magyar világ.
(Itt, a bozótban)..."

Még sokat lehetne idézni, de itt befejezhetjük. Mert nem ez a lényeg, én nem ezért vagyok itt.

Kim Yoo-ra írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.
Bobkó Csaba írta...

írj mocskolódás és dührohamok nélkül.

Kim Yoo-ra írta...

Vegul, amikor mar nem marad mas, elohuzzatok ezt a kartyat: "irj duhromaok nelkul". Szerintem neked fogalmad sincs, milyen amikor valaki duhrohamot kap. El kell, hogy aruljam, nem ilyen.
De amugy, miert ne lenne termeszetes erzes, hogy duhos vagyok es fel vagyok haborodva amikor cionista zsido megszallas alatt van az orszagunk es amikor latom, hogy a zsidok meg mindig hogyan hasznaljak fel a keresztenyseget a celjaik megvalositasahoz.

A goj az nem magyar szo, hanem heber. Tudom jol, hogya dszsentil gojt, azaz nem zsidot jelent.

Makow egy perverz mocsok. Ez a velemenyem, es nem csak nekem. Amugy ki avgy te, hogy nem lehet Makowot leperverzezni? Az ugyvedje? Vagy a kocsoge?
Bocs, de ez a stilusom, nyilt vagyok es oszinte. Utalom a kepmutatast es ezt az eroltetett "illemkedest".


Semmilzen ertelmes, logikus ervekke teli valaszt nem tudsz adni, csak flegman, leereszkedo stilusban idehajitod a jol bevalt zsido kliset, "irj mocskolodasok" nelkul.
Ez nevetseges. :)

Szoval akkor meg egyszer leirom, itt is, hogy tudjak meg minel tobben...Makow egy masik irasaban, xy-rol beszelt, azt mondva rola, hogy biztos megijesztette a gyerekeket, akiket molesztalt xy hatalmas penisze.
Ez Makow. Ez a zsido gyongyszem, akit te, a tobbi kereszteny "leleplezo", es a kereszteny agymosott tomeg istenit.
Amugy miden forras, amit hasznalsz, es minden konyv, amit itt ajanlsz, szinte kivetel nelkul zsido szerzemeny. Teljesen hiteltelen vagy igy, az "antiszemitizmusoddal", a tobbi halandzsarol es hazugsagrol nem is beszelve.

Sajnalom, ha megbantottalak az oszintesegemmel, nem ez volt a celom. :)

Kim Yoo-ra írta...

Amugy, kedves Csaba, miert is nem lehet mocskolni a zsidokat? Te magad is ezt teszed, nem? :) Csak a sajat stilusodban. Latod, megint ellentmondasba keveredtel. Nem akartalak felzaklatni ezzel eddig, de a barataim ugy dontottek, hogy keszitenek a hazai cionista zsido babokrol egy osszefoglalo bejegyzest a blogjaikban, es te is szereploje leszel, a "lenyugozo" Drabikkal az elen. :)
Remelem, minthogy szabad velemenynyilvanitasi jogunkkal fogunk elni, nem fogod banni. :)

hangszoros írta...

Ide passzol: http://izraelkina.blog.hu/2012/02/26/ideje_hogy_a_zsidok_es_a_magyarok_is_megtudjak

Névtelen írta...

hj

Névtelen írta...

Üdv!

Igen érdekes teòria. Ha elfogadjuk valòsnak ezen àllìtàsokat, akkor tényleg vilàgossà vàlik több, ezidàig homàlyos, megmagyaràzhatatlan döntés és cselekvés, ami Hitler nevéhez fűződik.
Âm ezzel együtt, rengeteg ùj kérdés is adòdik- legalàbbis szàmomra.

Ezek közül néhàny:

-Ha mindez igaz, akkor mi szükség volt a nürnbergi perre, illetve az itt elitélt "hàborùs bűnösök" mindvégig tudtàk, hogy ez lesz a sorsuk? Vagy azzal etették őket, hogy nem esik bajuk és csak az utolsô pillanatban szembesültek a valòsàggal?
Ha végig tudtàk akkor minden elismerésem, hogy ìgy végigjàtszottàk a szerepüket és màrtírhalàlt haltak a cionizmus oltàràn. (bàr ezt én nehezen tudom elképzelni)
Ha meg azt hitték, majd kegyelmet kapnak, hogyhogy egyikük sem roppant össze a bitòfa àrnyékàban és nem "borìtotta ki a bilit"?

-Mi szükség volt 20 évvel a hàborù utàn Argentínàbôl Izraelbe rabolni Adolf Eichmant és ott kivégezni?

-Rudolf Hess miért csak börtönbüntetést kapott és miért kellett meggyilkolni pàr nappal a szabadulàsa előtt?
Na és mi volt Hess "őrült" küldetésének eredeti célja Anglìàban?

-Az MI-6 miért gyilkoltatta meg Reinhart Heydrichet, ha az egy követ fújt velük?

-Sztàlin miért nyùjtott békejobbot Hitlernek -amit az visszautasított- ha nem egy csònakban eveztek? Vagy Sztàlin nem volt részese a Nagy Sakkjàtszmànak?

-A Führer miért avatkozott be a spanyol polgàrhàborùba Franco oldalàn, a komcsik ellen?

-Miért segìtett az olaszoknak Afrikàban ès miért szabadìtotta ki Mussolinit a Gran Sasso- bôl?

-Mi a helyzet a kor többi nacionalista mozgalmàval (hungaristàk, fasisztàk, usztasàk stb.) ezeket is a zsidòk pénzelték? Mussolini és Szàlasi is cionbérenc volt?

Na, hirtelen ennyi jut eszembe, de van még egy szubjektív személyes véleményem; Hitlert tehetséges művésznek tartom.

Ui.: Miért gondolod, hogy jobb lett volna, ha Hitler megmarad az ecsetnél? Hiszen ha az elméleted helyes, akkor a cionistàknak tök mindegy ki hajtja végre a terveiket. Ha Hitler ùgy dönt, hogy nem lép a politika szìnpadàra, akkor talàlnak helyette màsvalakit nemdebàr?
A "bàb" személye ebben az esetben abszuolùt lényegtelen

Bobkó Csaba írta...

Nem avatták be a náci vezetők zömét, kivéve talán néhányat. Vedd észre, hogy pl. Speer milyen kevéssel megúszta, vag Hess is érdekes eset. (persze ő nem úszta meg). Hitler szerintem lehetet tudatmódosított, agyprogramozott, akinek feláldozása az egész náci gépezettel együtt logikus volt. Eichmann nyilvánvalóan sokat tudott és biztos, ami biztos eltakarították. A Streicher félék őszintén hittek a náci ideológia maszlagjában. Heidrich is feláldozható báb volt, egyébként se tudjuk, konkrétan hogy toborozták a sok zsidó származású főnácit. Analógia, hogy került annyi zsidó pap a katolikus egyházba, évtizedekig kellett unalmas papi életet élniük, míg eljött a cselekvés ideje... Sztálin is részese volt a nyga játszmának, de geopolitikailag főleg a szereposztás szerinti szerepét játszotta. Franco támogatása logikus volt, ha egyszer antikommunisták a szerep szerint. Mussolini kiszabadítása és a háború elnyújtása több szempontból is a terv része, több halott, alaposabban elpusztuló Németország, az oroszoknak van ideje Berlinig jutni. Több zsidó halott a cionba felesleges zsidókból! Mussolini, Szálasi nem kellett, hogy bérenc legyen, bár kicsit több világpolitikai kitekintésük lehetett volna.
Valóban, ha Hitler elesik a háborúban, vagy visszatér az ecsethez, másból csinálnak bábot.

Unknown írta...

Hitlert folyamatosan tömték tudatmódosítókkal, 1936 után legalábbis biztosan. Theodor G. Morell, a Führer személyes orvosa egy olyan kulcsfigura (az egész második világháború történetében!), akiről nem meglepő módon alig-alig hallani valamit.
Az sem véletlen, hogy Hitler korábbi orvosát, a meglehetősen pszichotikus, hithű nemzetiszocialista Brandtot, aki semmilyen magasabb szintű konspirációba nem volt bevonva, Morell (és a mögötte álló árnyékfigurák) milyen gyorsan kitúrták pozíciójából.
Morellt egyébként az _összes_ náci vezető Göringtől Heydrichen és Göbbelsen át Himmlerig drogos sarlatánnak tartotta, azonban Hitler vakon bízott benne, és 1945 áprilisának végéig maga mellett tartotta.

Bobkó Csaba írta...

Nagyon érdekes vonal Hitler és Hollywood kapcsolata, amiről mostanában kotyogott ki egy magyar zsidó származású fiatal történész fontos elemeket. Ide tartozik Hitler bizarr rajongása a Walt Disney-figurák iránt, meg is festette őket, állandóan Disney-filmeket nézett a magán mozitermében és a hét törpét kapta születésnapi ajándékul Göbbelstől. A Monarch- tudatmódosító program elmélete szerint rajzfilmfigurák lehetnek "triggerek", amik aktiválják a célszemély agyába mosott programot...

Bobkó Csaba írta...

Mellesleg mai magyar vezetők agyába is beleturkálhatnak ám, vannak aggasztó jelek a mi Führerünk körül is... :-)

Névtelen írta...

Ez ùgy hangzik, mint valami olcsò halivùdi sci-fi. Napjainkban is nehéz elképzelni, de hogy a 30-as években létezett volna ilyen drog és technolôgia....??? Hàt nem tudom...

Bobkó Csaba írta...

Nem fogod elhinni, de a mind-control elvi alapjai egyik korai úttörőjének Giordano Brunót tartják. Kezdjük érteni a máglyát... :-)

Névtelen írta...

Ez a "még a tudósainál is okosabb volt" típusú személyi kultusz a kommunista vezetőket (Rákosi, Ceaucescu, Kim Dzsong Il) jellemezte. A képei egyáltalán nem művésziek, bár nem is rosszak, azért ennél utcai festők is tudnak jobbat. A sztori egyébként elég összeszedett, bár meglátásom szerint, hogy egy terv ilyen szinten működjön, nem kell ennyi csavar. Nem szükséges mindenkinek tudnia a tervről, hogy végre is hajtsa. A WTC tornyokba is arab pilóták által vezetett gépek csapódtak, elég ha tévútra vezetik őket.

Bobkó Csaba írta...

Nincs vitánk ezen, az összeesküvők folyamatmenedzselés útján kivitelezik terveiket, a végrehajtók zöme mindig megtávesztett. Az 1848-as honvédek is úgy tudták, hogy a hazáért harcolnak.

Névtelen írta...

http://juharizsuzsanna.blog.hu/2014/04/07/hitler_zsido_felesege

Névtelen írta...

Csaba,
Sajnos az utóbbi években egyre inkább lenácizáák Horthy Miklóst is.

Személyét összemossák a zsidó törvényekkel, valamint a holokauszttal és a doni tragédiával. Neked mi erről a véleményed?

Bobkó Csaba írta...

Horthy lefasisztázása-lenácizása az egész szocialista korszakban szokás volt, Antallék felemásan tértek el ettől, kormánytagok részt vettek az újratemetésen, de a kormány hivatalosan nem és azóta is náciznak a ballib szélsőségesek.
Szerintem a lenácizása teljesen történelmietlen, anglofil értékrendje, Hitler és a nyilasok iránti utálata közismert, csak a hisztizők nem a tényekből indulnak ki. Még Hitler lelövését is fontolgatta személyes találkozójukon, ami persze őrült ötlet volt, a fegyvert be is vitte, szerintem ez elég komolytalan fényben tünteti fel Horthyt. A Holokauszttal és a doni tragédiával természetesen összefügg a személye, de hogy ő lenne ezekért a főbűnös, az marhaság.
Sajnos ettől még nem válik egy kiemelkedő magyar államférfivá. Számomra csak az utóbbi időben tudatosult, hopgy őt az Antant és a Kisantant tette meg magyar helytartónak, harci feladata a csonkaország olyan konszolidálása volt, melyben az tudomásul veszi Trianont, egy darabig nem lázad ellene és kimondottan harci feladata volt a történelmi ország egységét személyében jelképező király hazatérésének megakadályozása. Emiatt Horthy nem lehet soha igazán magyar hős. A vidéki zsidók deportálása ügyében sokkal nagyobb a felelőssége a Horthy tanácsadóit és később Portugáliában szponzorait képező magyar frankista zsidó elitnek, a Chorinoknak, akik a cionisták kiszsidóirtási terveit jól ismerhették és asszisztáltak annak végrehajtásához. Azt kell tudatosítani, hogy a nácizmus egy cionista eszköz volt, tehát ha valakit lenáciznak a cionisták, az csak a beavatatlan tömegeik számára egyértelmű, a beavatottjaik értik, hogy ezek az ő érdekükben dolgoztak. Gondolom, a nemnáci Horthyt is tudták irányítani a Chorinok és társaik, épp amennyire kellett..

Névtelen írta...

köszi Csaba, nagyjából én is így gondolom. Azonban volt egy mondatod, ami meglepett: "Számomra csak az utóbbi időben tudatosult, hopgy őt az Antant és a Kisantant tette meg magyar helytartónak, harci feladata a csonkaország olyan konszolidálása volt, melyben az tudomásul veszi Trianont,". Ezt milyen forrás alapján állítod?

Bobkó Csaba írta...

Nyilvánvaló, hogy alaposabban fel kell készülnöm és rég tervezem is, hogy utánajárok és írok erről a kérdésről.Addig is szórványos olvasmányélményeim alapján tény, hogy Horthy fehér különítményei Szegeden a szerbektől és a románoktól kapták a fegyvert és az egész Horthy útjára indítása az Antant francia katonai parancsnokainak felügyelete alatt történt. A hétköznapi logiika alapján nyilvánvaló, hogy Horthynak legalább szóbeli garanciát kellett adnia az Antant-Kisantant helyi képviselőinek, hogy a tőlük kapott fegyvert nem ellenük fordítja, hanem a Kommün káderei ellen. És így is lett. Verhetjük a fejünket a falba az észbontó tény láttán, hogy az ország területi egységéért a vörös zászló alatt folytattak harcokat, részben sikereseket (nagyobbrészt hazafiak, akik véráldozatát a kommunista kormány a Felvidék kiürítésével elpocsékolta) és a fehér különítményesek harci feladata az Amntant részéről épp e vörös hatalom felszámolása volt, amely legalább félszívvel területvédő politikát folytatott egy ideig. Tény, hogy Horthy megakadályozta a király visszatérését és tény, hogy a különítményeseknek adott Antant-mandátumot túllépő Prónay kikerült a horthysta elitből, kigolyózták az Ex-ből, a "fehér szabadkőművességből", Horthy új politikai holdudvarából is. Ennek fényében érdekesek a nyilas pletykák, amik Horthy kapcsán egy bizonyos fiumei páholyt emlegettek (melynek tagja lett volna) és nejét "Rebeka" néven emlegették. Horthyné konzervativizmusa ismert és tiszteletreméltó, de II. János Pál édesanyja is tiszteletreméltó, mégsem jelentéktelen tény, hogy zsidó volt. Jó lenne tisztán látni e kérdésekben. Bár az ilyesmi kiderülése kb. annyira esélyes, mint a mai miniszterelnök apjának tényleges származása...

Bobkó Csaba írta...

Ide tartozik, bár nem főtémánk, amit a mai ballib őrjöngők nemigen hangoztatnak, hogy a fehér különítményes tisztek között akadtak zsidó származású, antikommunista tisztek, ezt társaik tudták róluk és ez nem okozott problémát.

Névtelen írta...

„"A holokauszt a legeslegjobb dolog, ami megtörténhetett veletek!" - Performansz az izraeli Jád Vásém múzeumban”

https://kuruc.info/r/56/127229/

Névtelen írta...

„- Sálom! Én vagyok a... Holokauszt, a legeslegjobb dolog, ami megtörténhetett... na, kivel? Veletek! Mert az én jóvoltomból van nektek országotok. Bizony, az én jóvoltomból, s mindenek előtt az én jóvoltomból van hadseregetek. Nincs, akinek nagyobb köszönettel tartoznátok az elért sikeretekért... na, kinek is? Hát nekem! Kinek jár tehát a köszönet, kinek jár az áldás? S kinek jár a taps? Szerintem oly sok év után jár nekem a taps.”

Névtelen írta...

Horthy csak a (Kis-)Antant számára elfogadott báb volt, aki beletörődhetett a trianoni békeszerződésbe – ezt a szerepet szánták neki, hogy legitimizálja az új határokat. Horthy nem volt egy gyors észjárású, taktikus alkat, a háttérből Bethlen adta az egész rendszer működéséhez a keretet.

A (református) Horthy a (katolikus) császárhoz hű volt, és hű lett volna a királyhoz is, de az Antant ezt nem engedte.

Érdekesség, hogy a (szabadkőműves) II. Józseftől fokozatosan egyre több jogot kaptak a reformátusok, sőt még 2 nagyhatalmú miniszterelnököt is adtak (Tiszák), de ennek ellenére együtt vakoltak a zsidókkal, hogy a katolicizmus hatalmát gazdaságilag és kulturálisan visszaszorítsák.

A (református) Bethlenben a korai „szélsőségesek” a marxista szocdemekkel (un. Bethlen-Peyer paktum), ill. zsidó nagytőkével való kiegyezés miatt csalatkoztak.

De Bethlen volt az, aki kiadta az akkori belügyminiszternek, hogy a páholyokat be kell tiltani és az összes dokumentumaikat beszolgáltatni (ezért tudott dolgozni belőlük Raffay), mert részük volt az ország összeomlásában.

z

Névtelen írta...

bocs, jórészt azt írtam, amit te. : )

Névtelen írta...

„Ide tartozik, bár nem főtémánk, amit a mai ballib őrjöngők nemigen hangoztatnak, hogy a fehér különítményes tisztek között akadtak zsidó származású, antikommunista tisztek, ezt társaik tudták róluk és ez nem okozott problémát.”

Akárcsak, hogy voltak olyan vidéki zsidók, akik ellene voltak a Tanácsköztársaságnak (és meg is büntették őket a komcsik), de ez nem zavarta a fehér különítményeseket, hogy ők is bántalmazzák ezeket.

Bobkó Csaba írta...

Nincs mit dicsérni a fehérterroron. Valahol figyelemelterelő akció is volt az országcsonkításról, meg azt is leverték dühükben, hogy ők maguk is gyakran vakoltak és lényegében utána is a "fehér szabadkőművességben". Jogállami ítélkezéssel többre mentünk volna. És a vakoló múlttal való szembenézéssel is, de akkor a reformátusoknak is szögre kellett volna akasztani a kurucoos történelemképet. Ehelyett egyik szemük nevetett, hogy végre megszabadultak a Habsburg sárkánytól...

Névtelen írta...

a fehérterror a kutatók szerint aránytalan volt a vörösterror megtorlására, többszőr elment önbíráskodásba.

de azt meg kell jegyezni, hogy Magyarországot sokkolta még a háborús nyomorra érkező, anarchisztikus, eddig nem látott terror a kommunistáktól, ami teljesen felforgatta az eddig évszázadok(!) rendjét. már volt ide beírva, hogy jópáran mennyire messianisztikusan várták a vörös uralmat márc 21-én, köztük a debreceni reformátusok.

Bobkó Csaba írta...

A zsidó médiahisztizők állandóan csak a fehérterrort emlegetik fel, ez röviden elintézhető azzal, hogy a vörösök kezdték, az ő terrorjuk nélkül elképzelhetetlen lett volna bármi hasonló Mo-on. Viszont ha mi nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy a dolog nem dicsérhető, mert nem lett volna akadálya a jogállami felelősségrevonásnak, és ráadásul látszik, hogy a bosszúállókban dolgozhatott egyfajta bűntudat is. E tisztikar egy része beletartozott azokba a körökbe, akik a háború előtt keresztény középosztálybeli létükre együtt vakoltak a felforgató páholyokban a zsidó felforgatókkal. Hogy a reformátusok, Móra Ferenc, Szabó Dezső, Móricz Zsigmond és sokan mások messianisztikus várakozásokat fűztek a vörös forradalomhoz, az igazolja tézisemet a Trianon előtti pár évtized mesterséges kuruckultusz-gyártásáról. Hogy ennek célja és eredménye a történelmi magyar államot működtető középrétegek protestánsok által meghatározott zömének szembefordítása volt saját államiságával. Hogy az államot működtető osztály meghatározó része gyűlölte saját államának két olyan tartóoszlopát, amit a királyság intézménye és a konkrét dinasztia, illetve a katolikus egyház jelentett. Ennyiben a katárokkal elinduló gnosztikus forradalom gyümölcse érett be, nálunk az állam szétverését is elérve, de hasonló eredménye volt sok más országban. Máshol a gnosztikus felforgatók éppen hogy új birodalmakat kovácsoltak ki, csehek, szerbek, románok vakoló elitje. Tragikus, hogy míg a metafizikai-praktikus felforgatás tud birodalomépítő erő is lenni a geopolitikai síkon, nálunk épp az addig fennálló és létjogosult történelmi államunkat verették szét vele...

Bobkó Csaba írta...

Érdemes felfigyelni a történelmi modellre, amely kirajzolódik a katár kor és a magyar Trianon egybevetéséből:
Már a katároknál megjelenik a modell, ahol a keresztény társadalmon belül szerveznek egy lázadást a katolikus egyház és a világi államhatalom ellen (az eszmék szintjén minden hatalmat tagadó nihilizmussal) és e keresztény "reformerek" szimbiózisban működnek a gojok társadalma ellen általánosan gyűlölködő zsidókkal, akik a velük együttműködőket azért látszatra simogatják. Ez a modell száz százalékban felállt a katárok idején, működik pl. Cromwell idején, és száz százalékban működött a Trianont belülről előkészítő páholyokban! Nem véletlen, hogy a zsiniális Newman rabbi "Judaista hatás a keresztény reformmozgalmakra" címmel írt nagyon alapos könyvet. De a konklúziókat Newman tényanyagából Pinay Móricka vonta le, akinek mindenről AZ jutott eszébe. A zsidó felforgatás... :-)

Névtelen írta...

Lipusz után a MaNcs, Dózsáról. tényleg a reformkorban csinálják meg kultuszát, no meg a kommunisták alatt:

http://tablet.magyarnarancs.hu/tudomany/az-izzo-vastron-a-kepzelet-szulemenye-erdelyi-gabriella-tortenesz-az-1514-es-dozsa-parasztfelkelesrol-89728

z

Bobkó Csaba írta...

Az ízzó vastrónról a történészek régóta tudják, hogy későbbi kiszinezés, a korabeli források csak a koronát emljtik. Jellemző észrevétele Nemeskürtynek és katár-Trianon vonulatunkba illik, hogy nincs nyoma, hogy a "paraszt"had zsidókat bántott volna...

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=CNBWNE4P9Xk
itt a lényeget leforditottam. Nekem nincs tapasztalatom szinkroniráshoz, nem is olyan egyszerü mint gondoltam, de a lényeg azért le van irva.
Ha valami nem érthetö szoljatok.

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=XwkTZKuAxt8

ez egy nagyon érdekes elöadás, ahol elmagyarázzák, hogy miképp osztották egymás alatt fel a világot a két cég.
3:11-nél mutatják, ahol a nácik ki- lettek, meglettek fizetve a gyujtogatásért. 400000 Reichmarkot kaptak a nácik ezért a Pharma koncerttöl.
http://www.profit-over-life.org/index_en.html

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=8tvDKfNFAx0
szerintem jobbat még sehol nem hallottam.
Én is azon a véleményem vagyok, hogy azek a világvégét ami a Bibliában van, mesterségessen elöidézik. De mintha minden az a biblia jövendelések után történne, tehát Isteni. A forgatókönyv a Biblia lesz!
Bennünket teljessen félrevezetnek és elhietetik, hogy ez mind isteni! Fognak nekünk "csodákat" is mutatni, amibe mi beledülünk, na én nem, de az nem számit.
Különben tudni kell, hogy a zsidóknak miképp kell várniuk az istenükre aki a 6000.-ik évben jön el nekik. Méltóan! De mit jelent az számunkra? Semmi jót, el kell olvasni. J.A. Eisenmengert kell olvasni, amit Huber Lipot forditgatott magyarra.

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=ppvpDQtXmx4

itt egy magasrangu szabadkömüves beszélget a céljaikról és a sátánról, luciferröl. A beszélgetés elösször langyos, de a 20.-ik perctöl hirtelen "nagyon" érdekes lesz. Persze nem merik a sarokba szorittani. J.v. Helsing könyvei németben tilossak, tudnám ajánlani mert letölthetök.

niknak írta...

http://holocausthandbuecher.com/dl/06d-deh.pdf
Don Heddesheimer: Az elsö holokauszt.
Ha jól tudom, ez is index alatt van.
http://holocausthandbuecher.com/

niknak írta...

http://holocausthandbuecher.com/dl/06d-deh.pdf
Don Heddesheimer: Az elsö holokauszt.
Ha jól tudom, ez is index alatt van.
http://holocausthandbuecher.com/

niknak írta...

http://holocausthandbuecher.com/dl/06d-deh.pdf
Don Heddesheimer: Az elsö holokauszt.
Ha jól tudom, ez is index alatt van.
http://holocausthandbuecher.com/

niknak írta...

http://www.sweetliberty.org/issues/wars/jordan/12.html
szerintem ez nagyon érdekes, hogy az oroszok amerikai dollárt nyomtathattak, és nem is keveset.

niknak írta...

http://books.google.de/books?id=VsMHAwAAQBAJ&pg=PT210&lpg=PT210&dq=hitlers+tischgespr%C3%A4che+hauptquartier&source=bl&ots=otnkvbdDcR&sig=Sa8nNjpqa6-qYm1bv0ZnDsRHqQE&hl=de&sa=X&ei=ZnigU_H8EaP_4QSMi4GwAQ&ved=0CG8Q6AEwCQ#v=onepage&q=hitlers%20tischgespr%C3%A4che%20hauptquartier&f=false
Henry Picker: Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier
Adolf asztali bezsélgetései a Führehauptquartirban, de ez szerintem magyrul is megvan.
Itt beszámolnak, hogy a Szovjetunio 1934-ben anyagilag csödben volt, megszünt létezni. Erre az usa 24 milliárd (europai milliárdot)usa dollárt adtak, amit soha nem fizettek vissza. Akkori 24 milliárd ma legalább fél billion.
Tehát az amcsik felélesztették az oroszokat hogy a németek ellen felállitsák.

niknak írta...

http://nsl-archiv.com/Buecher/

itt egy aranybánya, aki könyveket keres.

niknak írta...

http://www.misesde.org/?p=8075
Verdeckte Hyperinflation. Die Zerstörung des Geldwesens durch die Nationalsozialisten
Az eldugott/fedett hiperinfláció.
A pénzügyeknek a szétrombolása a nácik által.
pl. a kézpénzt 6 milliárdról 76-ra emelték fel.
A pénzmennyiséget 40-röl 320 milliárdra emelték.
A Reichsadósságot 14-röl 380-ra.
die Geldmenge von 40 auf 320 Milliarden RM und die Reichsschuld von 14 auf 380 Milliarden RM ausgeweitet worden. Die bis 1944 erfolgreich „zurückgestaute Inflation“

Névtelen írta...

Ez a blog sok igazságot tartalmaz, de néhol azért becsúszik a ferdítés. Van olyan zöngéje is, hogy ha már a liberál-bolsevizmus, szabadkőművesség bűneit nem lehet elhallgatni, akkor megpróbálják öszekenni a másik oldalt is, a "jó, jó, de ti sem vagytok különbbek, ti is okkult, szabadkőműves gyökerekből nőttetek ki" ... stb.
A másik, ami feltűnik, hogy meg sem próbálja megkérdőjelezni a holokauszt téziseit. Rendben, ma Magyarországon törvény kötelez a holokauszt-hitre, jogszabály írja elő a tagadás/megkérdőjelezés tilalmát, ergo el kell fogadni a kiirtott 6 millió zsidó vélt vagy valós tényét. De mégis hol van ez a kommunizmus 142 millió áldozatához képest!!!???

Bobkó Csaba írta...

Tőlem egyrészt távol áll a politikai korrektség, másrészt kiderül a blogból, hogy nagyon is foglalkoztatnak a komunizmusa áldozatai és e sátáni rendszer eszmei-okkult gyökerei, harmadrészt talán már eddig se kevés forrást idéztem a nácizmus és kommunizmus közös háttérmozgatóinak tényére. És végül, mint abszolút nem-polkorrekt blogger, magától értetődően nem fogadom el a holokauszt-kultusz dogmáit, így a hatmilliós áldozatszámot sem, e bejegyzésben is írom, hogy ennyi zsidó nem is élt a nácik által ellenőrzött területen és az ott élők közül is sokan túlélték, a magyar zsidók közül valahol 200-300 ezren. Még az elhurcoltak közül is több tízezres (százezres???) tömeg élte túl és tért haza, legalább egy időre, míg az Izraelből irányított ÁVÓ nem szervezett ellenük pogromokat, hogy alijára riasszák őket. Egy részüket. Hát ha ez polkorrekt álláspont...

Névtelen írta...


"Estéről estére, Hitler München sörcsarnokaiban mind nagyobb tömeg előtt beszélt. Sikerének fényében, a Thule Társaság fontosabb tagjai is csatlakoztak a Német Munkás Párthoz, hogy folytassák amit Harrer elkezdett. Egyikük, Dietrich Eckart, később félelmetesen erős személyes hatással lesz majd Hitlerre.

"Eckart vitte a Thule Társaság politikai felfogásába azt az elképzelést, hogy elérkezett az idő egy személyes varázsú politikai vezető megjelenésére. 1919-ben, mielőtt még bárki is hallott volna Adolf Hitlerről, írt egy dalnok verset amiben egy nemzeti megváltó eljövetelét prófétálta, aki egyszerre ismerős és ismeretlen, egy névtelen alak. Egy kávéházban egyszer egyszerűbben írta le a vezetőt, akire elképzelése szerint Németországnak szüksége van. „Olyan ember kell nekünk vezetőnek, aki nem ijed meg a géppuska ropogásától. Jól meg kell ijeszteni a csőcseléket ! Egy tiszt nem teszi meg, az emberek már nem tisztelik őket. Egy munkás lenne a legjobb, egy volt katona, aki tud beszélni. Nem kell, hogy túl okos legyen, a politika a legostobább foglalkozás, minden müncheni kofa tud annyit mint a weimari politikusok. Inkább egy semmire való csibész legyen, aki csípősen tud válaszolni a vörösöknek és ha felé repül egy szék nem szalad el mint valami professzor aki reszketve ül vizes nadrágjában.” A végső követelmény: Agglegénynek kell lennie, akkor majd megnyerjük a nőket.

"Adolf Hitler megfelelt Eckart legtöbb előfeltételének és hamarosan jó barátokká lettek. "

============================
Az 1930 és 1932 közötti kancellár, Heinrich Brüning 1937. augusztus 28-án levelet írt Winston Churchillnek, amiben elmondta, hogy „1928 októberéig a két legnagyobb berlini bank vezérigazgatója volt a náci párt legjelentősebb rendszeres adományozója, kik mindketten zsidók és egyikük a németországi cionizmus vezetője.” A félig zsidó kézben lévő I.G. Farben a háború végéig termelt Hitlernek. E cégé volt az a gyár is, ahol az Auschwitz-i munkatábor lakói dolgoztak.


A Hitlert '23-ban támogató Ludendorff 1933-ra már annyira szembefordult a nácikkal, hogy nyílt tiltakozó levelet írt Hindenburgnak Hitler kinevezése miatt.

niknak írta...

http://mek.oszk.hu/12400/12486/12486.pdf
A 340. oldalon vagyok. Nagyon érdekes az egyház magatartása a szegényekkel szemben. Én azt mondanám ezeknek a felfogása az volt, hogy inkább dögöljön meg a kulákság de mi nem adunk nekik a mi födjeinkböl, saját maguk a bünössek hogy ilyen szegények. Persze megdolgozni azon földeket megkelleték a kulákok ingyen, mert a papság az tul elökelö. Nagyon érdekes Töhötöm tapasztalatai az oly ártatlan egyházról. Leirja nagyon jól, hogy Mindszenty (y-nal irta nevét mint paraszt!)milyen örületbe esett bele. Várta az amerikai inváziót és a Habsburgokat vissza. Teljessen bedilizett a szerencsétlen. Oszt azt hitte majd minden ugy megy tovább, mintha mi se történt volna. A nincstelenek meg éhenhalhahtnak. A könyvet csak tudom ajánlani. Nem tudtam letenni, de nekem néha aludnom kell.
Mindszenty egy nagy hiba volt. Az öreget el kellett volna hajtani ha ilyen a felfogása.

niknak írta...

Die verdeckte Inflationspolitik der Nationalsozialisten
Az eldugott infláciopolitikája a nemzetszocialistáknál

Itt nem azért megy, hogy ki adott nekik pénzt, hanem ahogy a nácik a pénzt csinálták. Eladósodtak, de rettenetessen.
Ahogy nekik sikerült, többé-kevésbé, az inflációt "alányomniuk". Ha nem vonultak volna be az osztrákokhoz, csödbe mentek volna.
De ök tudták elöre, hogy kb. mennyi idöre tudják a népet becsapni és akkor az infláció megint robbant volna. A meghóditott területek kirablásával nem sok nyereséghez jutottak. De ez mind egy megirt forgatókönyv volt szerintem.

Egy másik helyen olvastam, hogy az IG Farben is végeredményben a Rothschildokhoz/Rokefellerekhez tartozott. Minden öhozájuk tarzik. Mikor az egyik leggazdagabb milliárdos az usa-ban elpatkolt, azt hitték az örökösök, hogy ök most nagyon gazdagok. 15%-a a vagyonnak lett az övék, a többi a Rothschildokhoz tartozott. Most is ez igy van minden milliárdossal szerintem.

Forrás: http://www.misesde.org/?p=8239
Münchenben idén volt az elöadás. Szenzáciás a vélemények után.

niknak írta...

Ja, sokan a Ford müveket emlegetik. A könyvet: Nemzetközi zsido. Nekem is megvan és át is olvastam.
Amit sokan nem tudnak. A Fordmüvek is a Rothschildoknak a kezében volt. Ford is egy szabadkömüves volt a 33.-ik fokban. Tehát már tiszteletbeli elnök volt.
Ök odadobnak nekünk féligazságokat, mi meg rágódunk rajta vagy csodáljuk szavait. Ez mind irányittás a részükröl. Meg fontos tudni, hogy milyen páholyokban vakolt.

niknak írta...

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/ig-farben/

Die EU ist Rothschild´s 4. Reich
Az EU a Rothschild 4. Birodalma

Die SS war mit Rockefellers/US FEDs IG Farben dicht zusammengeflochten.
Az SS szorossan volt összefonva a Rokefeller/ US FED és az IG Farbéval.
44-ben megmondták az SS fönököknek, hogy hova menekitsék a pénzüket.
Itt megtalálhatók azoknak a nevei, akik mint Rothschildágentek, a mai világot alakitották. Az EU-t, Bildergert meg mindent. Milyen pénzeken lett az EU alalitva, itt megtalálható a válasz.

niknak írta...

Jobban leirva még sehol se talaltam mint itt: Ki pénzelte Hitlert és az NSDAP-t?
Wer finanzierte Hitler und die NSDAP?

Itt le van irva a kezdetektöl, hogy ki miért ès mennyit adott.
Mikor Adolf még csak koválygott és belépet a pártba, talált ott a kasszában 7,5 márkát. De semmi könyvelás nemvolt. Se ujság se semmi.
Itt le van lépésröl lépésre irva, hogy milyen bajokkal közdöttek anyagilag. Föleg kikkel ismerkedet meg Adolf akik fontossak lettek a pénzbeszerzésnél.

“Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, fanden sie heraus, dass schon seit 1918 Schritte unternommen worden waren, um Deutschland in ökonomischer und industrieller Hinsicht auf einen Krieg vorzubereiten.”
Amikor a nácik hatalomra jutottak, azt találták, hogy már 1918-óta ökonomis és iparilag nézve egy háborura lett Németország elökészitve (lépések lettek ezirányba téve).
Ezt az amcsik "Kilgore Committee" állapitotta meg a második világháboru után.
A legnagyobb baj meg az volt, hogy a hülye franciák csak aranyat akartak és nem árut.
Erre kidolgoztak egy tervet, hogy a terheket usa dollárban átveszik, de itt se volt megoldás arra, hogy valaha is a terheket ki tudják a németek fizetni. Egyértelmüen örökre tönkre akarták a németeket tenni.
Beleugratták a németeket egy háboruba, kirabolták majd örökre adósnak akrták tenni öket.

Forrás: https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/ig-farben/ lent a lap alja felé találjátok ezen irást

niknak írta...

Nehogy valakinek ís kételye legyen arról, hogy az amcsik tudtak-e a náci veszélyröl vagy sem, vagy nem ismerték azt fel?
Ök voltak azok, akik a nácikat megszülték és támogatták. Ezt ugy kell érteni, hogy kerestek németben ilyen balekokat és találtak is. Na ezeket felkarolták. Ilyen egyszerü az egész. Nácik soha nem tudtak volna a kocsmákból kiszabadulni, ott höböröghettek de nem tudták az itókájukat soha kifizetni,mig (!), mig nem lettek alákarorva.
Ekkor történ a csoda! (persze a kivülállókan, benfentesek tudtak mindent elöre, ez egy terv volt)

Kartelle (IG Farben, AEG, Verein. Stahlwerke) als Kriegsmittel – 1933
Kartelok (IG Farben, AEG, Egyesült Acélmüvek) mint háborus dolog - 1933
Dawe terv kölcsöneit ezen kartelok meghozására használták fel. A háboruben is ezen cégek szállitotak majdnem minden hadianyagot. Tehát csak a vak nem látja, hogy mit terveztek.

Antony C. kimutatta, hogy az amcsik nagyon is jól tudták hogy a nácik mire készülnek, mert az amcsik támogatták öket.
A Young-tervböl meg a német hadiipart épitették fel/támogatták. A kettö nagy kartelban meg amcsik ülnek az Aufsichtsrat-ban /igazgatóként (?).
95%-át a robbanóanyagoknak ezek szállitották a náciknak.
Most ki beszélhet német tervekröl? Kérdezem én mint kuruc? Ha nem vagyok hülye, akkor ezt mind az amcsik csinálták és felhasználták ehhez a megbolonditott németeket.


Rokefeller szerepe a Ludlow-legyilkolásokban 1914-ben. Mikor a munkások sztrájkoltak, Rokefeller elvette a házakban való lakás jogát. Aki nem hagyta el télen a lakást családjával egyött, arra rágyujtották. Igy ment ez valamikor. Sokan elégte családostul.
Amikor Adolfot 1923-ban biróság elé allitották, kiderült, hogy az amcsik nagyobb pénzösszegeket juttattak el hozzá a DB (Deutsche Bank)-on keresztül.
Adolf az SA meg SS fegyvereit is külföldröl vette, amcsi pénzen. A FED kipuhatolta hogy Adolf megvesztegethetö e. Ezzel Warburgot bizták meg. Tudni akarták, hogy mennyire tart igényt amerikai pénzre.

Der Molloch – Leseprobe von Karlheinz Deschner
A Moloch - probaolvasás Karlhein Deschner-töl

John Foster Dulles – eine Milliarde Dollar für den »Führer«
John Forter Dulles - egy milliárd dollár a "Führer/vezetö"-nek

itt le van irva, hogy milyen technikát szállitottak az amcsik a náciknak
Ezen cégek itt mind meg vannak nevezve és le van irva, hogy milyen banki ellenörzés alatt álltak.

A franciák meg németben 1923-ban felkeléseket pénzeltek. Hogy Adolf a franciáktól is pénzt vett át, azt egy könyvben megemlittik. Nem vett részt a Ruhrgebit felkelésen a franciák ellen.
Nagyon érdekes, mikor a világ csödbe megy, akkor dolfnak a kasszája tele volt mindenfajta valutával. Tehát tagsági pénzböl ezt nem tudta beszedni.

Nekem megvan már régen a könyv: E.R. Carmin: Das schwarze Reichalmat

Az amcsik a háboru végén a szabadalmi irodát Münchenben kiüritették és elvittek mindent. Minden szabadadalmat magukkal vittek.


niknak írta...

Hallo Csaba,
itt van egy oldal:http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/11/30/das-wojtyla-prinzip/
ezen azt irják, hogy a Wojtylla név az Attila neve lengyelül.
Igaz-e ez? Szerintem is hasonlit rá, de mi a te véleményed.
Itt azt irják, hogy magyarból származó zsidók a szülök. Tehát már lett volna egy magyar pápa csak mi azt nem tudtuk?

Szerintem mindig van egy baromi kifejezés: magyarzsidó. Szerintem ilyen nincs. Vagy zsidó vagy magyar, legfeljebb Magyarországon élö zsidó van.
Itt az anyját is magyarból jött zsidónönek tüntetik fel.

De most engem a szó Wojtyla érdekelne. Mi a te véleményed róla?

niknak írta...

http://one-evil.org/content/home.html
csak ugy megemlitten ezen oldalt

niknak írta...

Kammeier-Wilhelm-Die-Faelschung-der-deutschen-Geschichte
- A német töténelem meghamisittása
https://archive.org/details/Kammeier-Wilhelm-Die-Faelschung-der-deutschen-Geschichte

itt arrol irnak a könyvben, hogy hogyan hamisitották meg szisztematikussan kolostorokban átirva a könyveket vagy megsemmisitve iratokat a zsidó firkászok. Több mint 100 kolostorban 1200 és 1400 között ezt csinálták.

http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/11/30/das-wojtyla-prinzip/

Itt még azért megy a vita, hogy hány zsido pápa volt és hány aki nem valotta be származását.
Állittólag Wojtylát is izraeli földbe temették, mert hozattak onnét födet neki.
Itt arról filóznak, hogy valószinüleg minden pápa zsidó származásu volt. Ha a sok hamisittást kiveszik az irásokból, akkor felmerül egy gyanu.

niknak írta...

http://www.academia.edu/5426328/Dokumentumok_a_475_eves_bazini_vervad_tortenetehez_Documents_to_the_History_of_the_Ritual_Murder_Accusation_at_Pezinok_Bosing_in_1529_

Megjelent: Fons. Forráskutatás és Történeti Segédtudományok 11 (2004:3) 503-546.
Csepregi Zoltán: Dokumentumok a 475 éves bazini vérvád történetéhez

Nagyon érdekes a logikája. Mindent megcáfolt amit valaha is a zsidók ellen felhoztak mint vérvádat. Tehát mindig a kegyetlen keresztények voltak a bünössek, ök maguk a zsidók mindig ártatlanok és békéssek voltak. Ök soha nem loptak, raboltak, uzsoráskodtak, öltek, árulkodtak stb. Mindig is a türelmetlen kereresztények voltak az agresszorok, akiknek még volt erejük a napi földmüves munka után öket a zsidókat molesztálni.
Nekem is van egy német könyvem, hivatalos, zsidó irta, 640 oldalas, abban ugyan ugy érvelnek mint itt. Mintha átvették vagy kimásolták volna az érveket. Ez a köny azért jó, mert összefoglalja az ahhoz tartozó irodalmat, persze néha kihagyással.
Én még ezen könyvek nélkül állitottam össze a könyvespolcomat. De jó volt leellenörizni, hogy jó uton járok.
A vérvádban van a titkok titka eldugva.
Mint irtam Huber Lipot: A vérvád története, letölthetö: betiltva.com -ról. Ez már jobban tárgyalja az eseményeket, még ha végen be is szarik, megijedt. De ezt nem lehet a szemére vetni.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10239842_00234.html
Pawlikowski ezen könyvét tudnám ajánlani: Talmud in der Theorie und in der Praxis : Eine literar-historische Zusammenstellung

Tisztelem ezért a palit, hogy ezen könyvet igy megirta, a: Hunder Bogen cimü könyvét is szeretem.

Itt a 222. oldalra akarom a figyelmetek felhivni, mert hoz egy eredeti irást, ahogy a zsidók az arabok számára, északtól délig az összes kutat a kerestények számára meg akarták mérgezni, hogy ezzel az arab elörenyomulást megkönnyitség.
Ezen irás le lett foglalva, a futárt elkapták, de egy megtért zsido se akarta lefordittani az irást a tartalmáért.
Ezen irásban pénzt kértek az arab kalifától arra, hogy meg tudják a gyülölt keresztények kutjait mérgezni. Hivatkoznak rokonságukra, hogy közös gyülölt ellenségük van és ezek a keresztények.
Ezen levél a végén le lett forditva. Tehát nem lehet ennek eredetét letagadni. Mást nem tehetnek, hallgatnak róla. Meg se emlittik.
Igy tanitják a örténelmet nekünk.

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=3ptV0AxE_mo


Alles eine LÜGE! - die echten Kriegsursachen von 1939

Itt csakis a lengyelekkel foglalkozik. Sajnos nagyon nyakassak voltak.
A lengyelek már 1932-ben meg akarták a németeket a franciákkal támadni. De a franciák ezt lemondták. Ekkor még a németeknek csak 100000 katonájuk volt. A lengyeleknek volt hároszor több.
A köny cime: A háborunak sok apja van

niknak írta...

http://de.scribd.com/doc/8291150/Wolfgang-Eggert-Israels-Geheimvatikan-III-2002

Woffgand Eggert: Izrael-Titkosvatikán III 2002
-Isten nevében...... Izrael Titkos-Vatikan..... mint a biblia jövendömondás kivitelezöi

szerintem az ö három könyve alapvetö.

niknak írta...

http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Kabbala-Wahnsinn.htm

http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Kabbala-Wahnsinn.htm

M E I S S I A S = 40 5 10 200 200 10 1 200 = 666
Mikor Churchill a "V" mutatta, akkor nem a Viktorira gondolt, hanem a zsido V-ra ami 6-ot jelent.

"Im hebräischen Text der Tora Prophezeiung heißt es, "ihr werdet zurückkehren".
A zsido Tórának a szövegében az áll:"ti vissza fogtok térni".
Mer a "V" hiányzik ezért a kabbalisták átértelmezték: "Ihr werdet zurückkehren, mit sechs Millionen weniger."
-"Ti vissza fogtok térni (de) hat millióval kevesebben." Ennek a jövendömondásnak érvényt kellet valahogy adni. Ennyivel lesznek kevesebben, mert Jahve ezen lekeket kiszortirozta, ezek nem térhettek Izraelbe vissza bünösségükért.

"Gott sprach: Könnte ich denn die Brandopfer vergessen? Rabbi Tanchum, Chanilais Sohn sagte: In der Stunde, da Hananja, Misael und Asarja aus den brennenden Öfen herausgingen, kamen alle Völker der Welt, schlugen den Hassern Israels ins Gesicht."

Isten (Jahvé) mondta: Eltudnám (egyáltalán) a tüzáldozatok felejteni?
Erre egy rabbi: abban az órában, mikor Hananja, Misael és Asarja az égö kemencékböl kimentek, a világ minden népei jöttek, Izrael gyülölöinek az arcába vertek.
Na most itt van magyarázat arra, hogy hogyan kellettek elpusztulni annak 6 milliónak.
Dr. Martin Broszat kjelentette biróság elött, hogy ez szimbolikus szám.
sajnos le kellene ezen oldalakat fordittani


niknak írta...

Die Seite ist überschrieben mit dem hebräischen Satz "TaShuVU" ("ihr werdet zurückkehren").
Im dritten Absatz führt Blech aus: "Das hebräische Wort für 'ihr werdet zurückkehren', TaShu VU scheint unrichtig geschrieben zu sein.
Es fehlt ein weiteres V bzw. VA V.
Es müßte lauten "TaSHU(V) VU" Der Rabbi fährt fort: Warum fehlt der Buchstabe VAV, der gleichzeitig die Zahl 6 darstellt?
'TaShuVU' (ohne das VAV) ist eine ultimative Voraussage an das jüdische Volk zur Rückkehr in sein Heimatland 'TaShuVU' ergibt einen Zahlenwert von 708, der sich wie folgt zusammensetzt: Ta(v) =400, shin=300, vet=2, vav=6.
Bei der Jahreszahl lassen wir den Tausender aus.
Als wir 1948 das Wunder der Rückkehr der Juden nach Israel feiern durften, schrieb man nach dem jüdischen Kalender das Jahr 5708.
Diese Rückkehr wird in der zitierten Bibelstelle prophezeit, doch fehlt wie erwähnt im betreffenden Wort ein V, das für die Zahl 6 steht.
Wir sind in der Tat zurückgekehrt, doch fehlten jene sechs Millionen unseres Volkes, die im Holocaust zugrunde gingen.
Daß die verheißene Rückkehr Wirklichkeit geworden ist, und zwar genau in dem angegebenen Jahr, verleiht uns die Hoffnung, daß die Worte der Propheten bezüglich der endgültigen Erlösung ebenfalls in Erfüllung gehen werden.

Az oldal át van irva egy zsidó mondattal "TaShuVU" (ti vissza fogtok térni).
Harmadik bekezdésben Blech kifejezi: A zsido szó (mondat) "ti vissza fogtok térni", TaShu VU látszatra rosszul (helytelenü) van irva.
Hiányzik egy további V inkább VA V.
Igy kellene szólnia: "TaSHU (V) VU" A rabbi igy tovább: Miért hiányzik a betü VAV,ami egyidejüleg a 6-ot jelképezi?
"TaSuVU" (VAV nélkül) ez egy utolso megjövendölés a zsidónépnek a visszatérésére a házájába "TaShuVU" megjelöl egy számértéket 708, ami igy tevödik össze: Ta (v) = 400, shin=300, vet=2, vav=6.
Az évszámoknál kihagyjuk az ezrest.
Amikor 1948-ban a zsido visszatérés csodáját ünnepelni tudtuk, a zsido kalandáriusban 5708 -at irtunk.
Ezen visszatérés lesz a bibliai szövegben megjövendelve, de hiányzik a szóban egy V, ami 6-ért van.
Mi tényleg visszatértünk, de hiányozot azon 6 millio a népünkböl, akik a holokaszban ki lettek irtva.
Hogy a megigért visszatérés valóság lett, és pontossan a megadott évben, reményt adott nekünk, hogy a poféta szavai vonatkozva a végleges megoldásra szintugy megvalósittást fognak nyerni.

niknak írta...

https://www.youtube.com/watch?v=inWzvB7Qg0Y


Vernichtet sich die Menschheit langsam selbst? - Holger Strom
Megsemmisitti az emberiség lassan saját magát?

Csak ajánlani tudnám. Ez a pali üldözve volt itt németben, mert megmondta az igazságot az atomerömüvekröl. Korábban a kormánynak volt a tanácsadója, tehát nem hülye.
Rettenetes amit mond. Katonai manövereket eltitkolták 20 évig, gyakorolták, hogy miképp kell a katonaságnak viselkednie. Mindent lezárni és ami mozog arra löni.
Az egyik leghiresbb pali (39. percnél)irta, ha ez igy megy akkor 2100-ban 90%-os val´pszinüséggel kipusztultunk. Nincs mentség. Senki nem hozza ezen hireket, pedig ezek hivatalossak. Rettenetes amit mond, hogy miért vannak az atomerömüvek épitve.
èn elolvastam a hozzászólásokat is. Egy - kettö bolondnak nevezi, de szerintem senki se cáfolta meg.

Bobkó Csaba írta...

Na, és miért építik az atomerőműveket?

niknak írta...

Egyetlen egy atomerömü a kb. a 25 éves müködése alatt nem termel több áramot, mind ami energiát annak az épitésébe és fenntartásába fektettek.
Fokusimában kb. 12000-szer több a robbanóanyag mint Csernobilban volt. Ha az most felrobbanik és valószinüleg történni fog, akkor vége az emberiségnek. Ott most mindent elhallgatnak. Olyan dolgok történnek ottan, ami az egész emberiséget kiirtja örökre és nem csak az északi féltekét.
Atomerömüvek egyértelmüen csakis az atombomba elöállittásáért lettek mindenütt épitve. Németben is, erröl van neki papirjai 1958-ból.
Az ujrafelkészitö atomerömüvek az égöelemeknek, mint pl. La Haag a franciáknál is, nagyobb a környezetrevaló sugárzása mint az összes 440 atomerömünek a világon egybevéve.
Olvasd el, vagy inkább hallgasd meg, hogy 18 amerika egészségügyi szervezet mire kérte az államot, hogy a rákbetegségeket vissza tudják szorittani tudni. Az atomáram termelésekor keletkeznek gázok, amik semmivel se reagálnak. Ezek a levegöbe kerülnek, mert nem lehet öket semlegesitteni vagy felfogni. Ezen gázok több ezerszer veszélyessek a légkörre mint a CO2 amit ma leördögöznek. Ezért van a klimaváltozás és nem a CO2-ö végett. Hallgatnak róla.
Egy atomhulladék amit Castrol-hordókba tesznek, a tömittés ami nem fémböl van, pár év vagy egy évtized után szétmálik.
Egy sugárzást nem tudnak feltertóztatni, a fémburkolat is szét lesz porlasztva töle, csak idö kérdése. A plutónium pl, akárhová teszik is, évi 5 m-es vándorlásra képes és az megállithatatlan. Mindenen keresztül megy és nem semlegesithetö. A Castornak az elöirás szerint, csak 80 évre kellene tartania, de ezt se fogják elérni, mert a tartályok elöbb szétporladnak. Egyes sugárzás meg 20 millió évig fog tartani a leghosszabb meg több milliárd évig.
Én csak azt tudom mondani, hallgasd meg a palit, mert ö tanácsos volt ezen témában a német kormánynál, mig ki nem rugták. Ö mondta, pl. a Jóska Fischer is hagyta magát kenni, meg is nevezi a pénz nagyságát.
Nem te vagy én dumálunk, ez ott volt, és az egyik Prof. dr. dr. dr. -nak a szövegét kelled hozzá meghallgatni. Hozza a nevét azon nobeldijasoknak is, akik "felébredtek". Hallgatnak róluk.
Mi magunkat kiirtjuk és azt örökre.
Rákbetegség azóta van, annak egyes fajtái, amióta mi az atomördöghöz hozzányultunk.
Nem lehet ezen dolgot uralni vagy kezelni. Ennek rosz vége lesz. A CD-jét is meg fogom rendelni, anolul is megrendelhetö.
http://shop.friedlich-in-die-katastrophe.de/

Viktoria Fehér írta...

A zsidóknak semmi köze nincs sem a sátánizmushoz, sem a nácizmushoz.
Hitler pedig sosem volt cionista báb.
És holokauszt sem volt.

http://satankonyvtara.files.wordpress.com/2014/03/a-valodi-holokauszt.pdf

Viktoria Fehér írta...

Zsidó hazugságok leleplezése:

http://schwarzesonne666.blogspot.hu/2014/08/a-zsido-hazugsagok-leleplezese.html

Névtelen írta...

where does the figure of “6 million” come from? The world wants to know that too.

http://ephesians511blog.net/2014/07/21/obeying-knowing-the-truth-sets-us-free-who-would-us-freedom-of-the-press-to-deceive/

4.ponttól.

gondoltam esetleg érdekli

Bobkó Csaba írta...

" „egyetlen zsidó sem lehet más, mint cionista, őszintén anticionista pedig csak a tőzsdezsidó, a spekuláns, a karrierista, a kávéházi zsidó lehet. Ezeket a zsidókat nem lehet átnevelni, őket ki kell irtani!” Szó szerint ezek Herzl Tivadar szavai!"

http://mandiner.hu/cikk/20151102_gecse_geza_reakcio_horthy_ugyben_karsai_laszlo_es_ungvary_krisztian_irasara

Ami más,az nem ugyanaz írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Névtelen írta...

https://theupliftingcrane.wordpress.com/2010/09/28/secrets-behind-world-war-i-ii/

kötelező olvasmány!!!! van benne néhány meglepő fordulat, de Albert Pike levele fölött még mindig nem térek nyugovóra, amit ez a cikk is részletez kissé. mindkét megközelítés aggasztó, egyrészt hogy mikor következik be, másrészt hogy tényleg igazi-e a levél. Hitlerről kissé ellentmondó a cikk (az egyik percben még Rotschild-unoka és beszervezett, a másikban saját pénzt nyomat -ami persze igaz- és ezért kell eltenni láb alól), de persze ez is értelmezhető úgy, hogy azért tette Hitler, amit, hogy el lehessen érte ítélni, tehát a "pozitív" cselekedetét sem jóakaratból tette, hanem a terv volt.

Egyébként van egy érdekes fordulata mindkét cikknek, és az egész jelenségnek, az elmúlt 70 év történésének. Még ha feltételezzük, hogy Hitler nem is volt ügynök, csak magától lett antiszemita és kezdett bele a keresztes hadjáratba, és csak tényleg egy elfuserált hadvezér volt: még akkor is az izraeli népnek köszönetet kéne mondania Hitlernek, mert nélküle nem lett volna Izrael állam pár évvel a holokauszt után. Nem tudtak volna hivatkozni az elnyomásukra, ahogy a cikk írja, ha nem lett volna, ki kellett volna találni, ezt bővítem ki azzal, hogy hálásnak lehet lenni Hitlernek Izraelért. Ugyanígy Szlovákia hálás lehet a szabadkőműves összeesküvésért, a románok hálásak lehetnek a szovjet befolyásért, mert általuk egyesült nemzetük, és még folytathatnám.

Névtelen írta...

Mondjuk Hitler apja szülőfaluja temetőjének lebombázása leellenőrizhető, pl. itt a fénykép jobbra fent:

https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6llersheim

Keresztény temetőben végül is normális sírok. Ezek lettek volna tüzérségi tűz alá véve? Vagy pont ez a rész nem, hogy ne legyen feltűnő, viszont Hitler apjának sírhelye igen?

FL

Névtelen írta...

Reggelizés közben olvastam a Magyar Hüperión új számában:

Stefan George visszautasította Goebbels ajánlatát, hogy legyen a Porosz Művészeti Akadémia elnöke, ezután emigrált. Zárójelben megjegyzik, hogy Goebbels a zsidó származású Gundolf tanítványa volt. (Gundolf és George ugyanabba a Titkos Németország körbe tartoztak, ami arisztokratikus alapon vetette el a nemzetiszocializmust.)

Csak egy újabb adalék.

FL

Névtelen írta...

https://www.youtube.com/watch?v=gAdXp66WnaI&t=1732s

1:19:40 - XVIII-XIX. század: megjelentek az ördögök, megölték a lelket > pokol a XX. században

1:20:50 - Dante: Isteni színjáték - középkori festményábrázolások: csontsovány figurák sorbanállása

A pokol középkori ábrázolásai = holokauszt

FL