"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2012. március 27., kedd

Papnövendék vagy Rómában? Éjszakára zárd kulcsra az ajtódat!

  Homoszexuális maffia a Katolikus Egyházban

Egy nem feltétlenül kis bomba robbant a lengyel nyilvánosságban egy lázadóként elkönyvelt katolikus pap, Tadeusz Isakowicz-Zaleski most megjelent könyve nyomán.

Az "Engem csak az igazság érdekel" c. könyv egy riportfolyam, melyet a sokoldalú, elszánt, harcos, de ugyanakkor megfontolt és megkérdőjelezhetetlen hitű pappal a Fronda nevű radikális-militáns ultrajobb katolikus portál főszerkesztője készített. (az alcíme szerint "megszentelt portál" logóján egy angyal a mennyország kulcsaival püföli a Sátánt...)
Őszintén szólva a Frondát nem követtem, amióta a második Öböl-háborúban harciasan lelkesített Szaddám Husszein megdöntésére, mert elkönyveltem katolikus álcájú neokon szócsőnek. A Fronda ma is Jarosław Kaczyński PiS, Törvény és Igazság pártjához áll közel (e párt szimpatizánsai tüntettek március 15-én Budapesten az EU ellen és Orbán Viktor mellett), ahogy Isakowicz-Zaleski is. Az ő mindig független álláspontját azonban hitelesítően árnyalja, hogy a könyvben többek között helyteleníti a pártelnök néhai fivére, a szmolenszki légikatasztrófában elhunyt Lech Kaczyński köztársasági elnök eltemetését a krakkói Wawel, a királyi vár katedrálisában, a "Nemzeti Panteonban". (van ott több más vitatott személyiség is eltemetve...)

Hogy a Kaczyńskik miért hiteltelenek egy magamfajta reakciós, anticionista ördögűző számára, azt talán később fogom alaposabban kifejteni, de itt most az atya és a Fronda tiszteletreméltó harcba kezdtek a Gonosz ellen, ami végre hitelesnek tűnő forrásból nyújt konkrétabb információkat a katolikus egyház ellenség általi megszállottságáról. A médiumokban zajló intenzív kampány a katolikus egyház pedofilbotrányai ügyében magától értetődően hamis és aljas szándékú, hiszen, amennyiben a vádak igazak (márpedig tömeges és durva esetekben nyilvánvalóan azok), az épp azoknak a köröknek az egyházba való sikeres behatolását és hatalomátvételét jelzik, amelyek a kampányt folytató ballib médiumok mögött is állnak. Ez egy tipikus orwelli háttérhatalmi színjáték egy mesterségesen keltett konfliktus titokban mindkét oldalának egy központból kontrollálásával. Az egyházat elfoglaló háttérhatalom jellegéről ugyan ebből a könyvből és a szerzők nyilatkozataiból se fogunk semmit megtudni, de e blogon és az "igazságkereső mozgalom" blogjaiból világszerte tudjuk és tovább fogjuk feltárni, hogy mik ennek a gyökerei. Isakowicz-Zaleski azonban eddig páratlan nyíltsággal beszél a katolikus almába behatolt illuminátus (sabbateánus-frankista) kukac viselkedésének egyes tüneteiről.


Mivel a könyv még nincs a kezemben, egyelőre csak az arról megjelent recenziókból, cikkekből tudok idézni, érdemes.
Wprost: Isakowicz-Zaleski atya: A Vatikánban homoszexuális lobbi működik

- Soha nem próbált engem elcsábítani egyetlen pap sem, de a homoszexuális lobbi jelen van az Egyházban - mondta a Rádió Zet adásában Tadeusz Isakowicz-Zaleski atya.
- Nincs olyan hely, ahol (a homoszexuális lobbi) ne lenne jelen, de a római közegben különösen aktív. De ez nem csak Rómát és a Vatikánt érinti - hangsúlyozta Isakowicz-Zaleski atya a riportfolyamot, amely az "Engem csak az igazság érdekel" c. könyvben jelent meg.
- Semmi olyat nem írtam le ebben a könyvben, ami ne lenne ismert a lengyelországi papok összessége előtt. Szó esik erről különféle találkozókon, de nyilvánosan csend van - tette hozzá.

Az atya  az említett könyvben felidézte többbek között, hogy római tanulmányai idején egy lengyel pap ilyen tanácsot adott:
Ne feledd, ez egy maffia. Ne állj az útjukba, éjszakára pedig zárd kulcsra az ajtódat.


Jellegzetes, hogy milyen tálalásban igyekszik hiteltelennek beállítani a lázadó pap valóságfeltárását a balliberális szennylap Gazeta Wyborcza, az uralkodó, globálisan kanonizált PC-liberális világnézet dogmáinak szócsöve, amelynek lapjain a homoszexuálisok csakis mucsai gyűlölködők, náci ordasok által üldözött, elnyomott kisebbségként szoktak megjelenni. Zavar az Erőben, hogy ugyanakkor a katolikus papok szexuális visszaéléseit ez a közeg szereti szétharsogni, azonban nem igazán így, ahogy most a botránykönyv szerzői teszik:

Gazeta Wyborcza: Isakowicz-Zaleski atya: Homoszexuális maffia mozgatja az egyházat
Ha a Kúria nem bírt egy pap homoszexuálisságával, akkor átdobta Rómába - állítja a pap-átvilágítás élharcosa.
A krakkói érseki kúriának azóta van baja Tadeusz Isakowicz-Zaleski atyával, amióta az néhány éve kezdte szorgalmazni az egykori kommunista belbiztonsággal együttműködő ügynökpapok nevének nyilvánosságra hozatalát. Azóta élesen kritizálja Stanisław Dziwisz kardinálist ( II. János Pál pápa egykori vatikáni személyi titkárát B.Cs.) is. Amikor a krakkói metropolita életre hívta a krakkói papok ügynökügyeinek kezelésére az "Emlékezet és Gondoskodás" bizottságot, Zaleski atya tétlenséggel vádolta azt. Az érseki kúriával való legnagyobb összeütközéshez az vezetett, amikor Zaleski atya "Papok és a belbiztonság" c. könyvén dolgozott, melyben feltételezett ügynökpapok nevét hozta nyilvánosságra.
Most új konfliktus készül az Isakowicz-Zaleski atya-Kúria fronton. A napokban jelenik meg a pap új  "Engem csak az igazság érdekel" című könyve, egy riportfolyam, melyben az ultrajobboldali Fronda.pl vezetője, Tomasz Terlikowski beszélgetett vele.
A könyv máris sok papot megbotránkoztat. A legerősebb szál az állítólagos "homoszexuális maffia", amely az Egyházat mozgatja. Terlikowski kérdésére, hogy "Probléma-e a homoszexualitás a papok között?" Isakowicz-Zaleski atya így válaszol:
"Minél feljebb nézzük, annál rosszabb.
A belbiztonsági akták tanulmányozása megmutatta számomra, hogy ez a szál szinte szünet nélkül végighúzódik. Az aktákból az is kiderül, hogy amikor a Kúria nem bírt egy pap homoszexuálisságával, akkor átdobta Rómába. Ha már ott sem lehetett tovább titkolni egyes ügyeit, akkor az ilyen pap diplomáciai küldetésre utazott egy másik országba. Ez mutatja a hatalmas engedékenységet az ilyen helyzet iránt az Egyházban." Isakowicz-Zaleski atya bizonygatja, hogy "a homoszexuális közegnek mindig hatalmas befolyása volt a Vatikánban. A homoszexuális lobbi nagyon jól álcázza magát, rejtőzködik és összetart."
És hogy a homoszexuális papok "veszélyesek az Egyházra". "Nincs rendben, hogy valaki kizárólag homoszexuálissága miatt kap fontos és felelős beosztást. De sajnos ez előfordul, ami különösen jól látható a feudális rendszeren, ami az Egyházban uralkodik. Képzeljük el, hogy egy helyi ordinárius olyan valaki, mint Paetz érsek*. Magától értetődik, hogy a magafajtákat fogja megbecsülni és hűbérbirtokokkal jutalmazni. Az egyházi gay-lobbi mindenkit tönkre tud tenni, aki az útjába áll." Ráadásként Isakowicz-Zaleski atya azt állítja, hogy ismer "olyan egyházmegyét, amelyben a püspöktől a komornyikig kizárólag ilyen hajlamú egyének dolgoznak." Egyes plébániákon pedig "ismer eseteket papok közötti hosszantartó viszonyról".
A pap azt mondja, hogy épp a belbiztonsági iratokban látta meg "az Egyházban létező hatalmas homoszexuális alvilágot".  Hozzáteszi, hogy Dziwisz bíboros kérte, hogy a "Papok és a belbiztonság" c. könyvben ne írjon a homoszexuális ügyekről.  Gúnyolódik, hogy Dziwisz bíboros "Emlékezet és Gondoskodás" bizottságát sokan "Emlékezetkiesés és Gondatlanság" néven nevezik.

2006-ban Dziwisz bíboros megtiltotta Isakowicza-Zaleski atyának, hogy a sajtóban nyilatkozzon, kiemelten a papok és a belbiztonság kapcsolatairól, de a könyv megírását engedélyezte.

Isakowicz-Zaleski atya nem kért engedélyt a legújabb könyvére - nem volt ilyen kötelessége. Vajon a Kúria megbünteti a papot? - Nincs róla tudomásom, hogy Isakowicz-Zaleski atyára valamilyen szankció várna - mondja Nęcek atya, a krakkói Kúria titkára.
* Paetz: volt poznani érsek-metropolita, aki hosszú évekig a szeminárium kispapjait molesztálta homoszexuálisan, nyílt titkát évekig rejtegette a teljes egyházi vezetés a pápai nunciussal az élen, végül országos közbotránnyal kikényszerített önkéntes lemondása óta sem részesült semmilyen egyházi büntetésben, érdemei teljes elismerése mellett szerepel nyilvános egyházi rendezvényeken, római luxuslakásában él.

Dziwisz bíboros Rómában II. János Pál, a lengyel pápa személyi titkára volt, ilyen minőségében ő is tájékoztatva volt Paetz metropolita egy idő után már lengyel országos sajtótémát képező botrányáról, még maga Isakowicz-Zaleski atya is azt állítja, hogy feltételezi, a pápának azt az esetet nem hozták tudomására, én azonban ezt személy szerint nem hiszem el. Márcsak a néhai lengyel pápa személyes származása és a Római Katolikus Egyház meghódítását a 18. században szó szerint célul kitűző sátánista sabbateánus-frankista zsidó szekta összefüggései miatt sem. Ha meg (elvileg) nem tudott volna róla, mi zajlik az egyházában, akkor milyen vezető lett volna?? De természetesen a könyvben emlegetett, mindent átható homoszexuális lobbi nem ismerete egy főpap számára teljességgel lehetetlen, amikor annak léte a vidéki plébánosok előtt sem titok..

A fent említett komplett buzi-garnitúrájú egyházmegye-vezetésről pedig esetleg beugorhat a pécsi püspök esete...


Kiegészítés:

Egy olvasóm rákérdezett, hogy "nem jeleztek-e a szenzoraim az Isakowicz névre?" Ami persze Izsákfit jelent és zsidók között előfordulnak ilyen hangzású nevek. És hogy nem gyanús-e, ha valaki zsidó hangzású névvel csatlakozik az Egyházat kollektíven támadó és megbélyegző hadjáratba?
Nos, természetesen jeleztek, és ráadásul az atyának elég keleties arca van, de nem turánian értve.
Mint talán már korábban kifejtettem, nem vagyok rasszista és a zsidófelismerés név, arc alapján csak egy "korai veszélyjelző rendszer", melynek jelzését mindig felül kell bírálni az illető konkrét tevékenysége, személyisége ismeretében és ez utóbbiak alapján gyakran napirendre térhetünk felette, hogy nincs gond, a származás ilyenkor nem döntő és általában sem bűn, sem erény, semmilyen származás (a szittya-hun se...).

Isakowicz-Zaleski atya tevékenysége, nézetei alapján úgy tűnik, teljesen megbízható. Persze nem tudok még róla sokat, jó lenne személyesen kapcsolatba lépni vele, de gondolom, ez most nemigen esélyes, rengetegen kereshetik. Keleties arcát indokolja örmény származása, ami miatt latin és örmény rítus szerint egyaránt fel van szentelve és az örmények papjaként van valami hivatalos egyházi funkciója is. Nem tudom, az Izsákfi milyen gyakori örmény név, lehet, hogy voltak zsidó ősei is, de ez ügyben lásd a fentieket.

Ez a homoszexuális maffia leleplezése szempontjából nem lényeges. Az egyház bomlasztása nem az, amit ő tesz, hanem az, amit az általa megnevezettek tesznek. Vegyük észre, hogy a ballib sajtó sok támadása a rengeteg füst ellenére sem volt soha ilyen konkrét és a lényeget kimondó! Azért lenne érdekes egy személyes kapcsolat, mert érdekelne a véleménye a frankistákról, hogy ő is összeköti-e velük az egyház mai állapotát, mint én. Szóval szerintem ő egyáltalán nem abba az egyházat megbélyegző hadjáratba csatlakozott, amit a háttérhatalom másik pártja folytat az egyik, az Egyház ellen. Láthatjuk a rongy Gazeta Wyborcza irtózásán tőle, amivel tálalja, hiszen a ballibek gondosan úgy támadtak, mindig a pedofil vonalra összesítve a tűzet, hogy ne sérüljön a másik dogma, a "buzinak lenni szép és őket a másságukért gyűlölik". Isakowicz elefántként tipor erre a porcelánra, nem nekik dolgozik.

8 megjegyzés:

aLaca írta...

Na vajon milyen génkorcs homokos állomány telepedhetett a vatikánra?, persze költői volt. Mármint a kérdés.

Bobkó Csaba írta...

A bejegyzésben többször célzok rá és linkelem a lengyel pápa származása kapcsán, meg majd a következő bejegyzés fogja részletesen tárgyalni, hogy természetesen az, amire gondolsz.
Először is a kezünkben van a zsidóság meghatározó, nem nyilvánosan, de titkosan fősodrává vált sabbateánus-frankista kabbalista szekta írott programja a 18. század végéről, amiben egyértelműen megfogalmazzák világuralmi tervüket, melynek döntő eleme a Vatikán, a katolikus egyház feletti hatalomátvétel.
Ennek a szektának a perverz, sátánista hittételei közé tartozott a "szent bűn" fogalma, aminek náluk teológiai jelentősége van, a Megváltást a lehető legtöbb bűn elkövetésével vélik meggyorsíthatónak. E bűnök között kiemelt jelentőségűek számukra a szexuális bűnök, hangsúlyosan a homoszex, a férfi-nő szerepek felcserélése és a VÉRFERTŐZÉS. Tehát a génkorcs állomány emlegetése esetükben teljesen megalapozott. Mindennek náluk RITRUÁLIS jelentősége van, amit persze Isakowicz-Zaleski atya sem említ meg, kíváncsi vagyok, hogy egyébként tisztában van-e vele.
Tehát a katolikus egyházba férkőzött sátánista kabbalista, egyértelműen zsidó gyökerű banda nem kizárólag "romlottságból" követi el förtelmes szexuális bűneit, hanem sátánhitéből következő rituális jelleggel.
A ysidó miszticizmus különféle kutatóinál, Scholemnél, Bakannál olvashatjuk, hogy a Sabbatáj-Frank féle nihilista-sátánista irányzat a látszat ellenére lényegében a fősodorrá vált a zsidóságban a 18. század végére, 19. század elejére. Az irányzat fő munkamódszere ugyanis a más vallásokba való ellenséges célú behatolás, és azok belülről szétrágása, illetve saját perverz, világurralmi, de főleg világromboló céljaikra való befogása. Sabbatáj Cví az iszlámba hatol így be, Jacob Frank a katolikus egyházba, de sok híve a hagyományos ortodox zsidó vallásba, vagy annak reformált változataiba, tehát ahogy az iszlám, vagy a katolicizmus látszatra szembenállhatott (régebben) a zsidó sátánistákkal, de belülről annak képviselői irányították, úgy ortodox rabbik is megtették, hogy nappal aláírták a frankistákat a zsidóságból kiközösítő zsidó "fatvát", este meg bújták frankista kabbalista pokoli irományaikat és mágikus, sátáni rítusokban vettek részt...
Tehát a zsió sátánisták még a hagyományos zsidó vallásba is ugyanúgy behatoltak, mint más vallásokba. Annyi különbséggel, hogy persze a zsidó vallásnak a hagyományos, a Tórát még tisztelő változata is gonosz és maga a frankista sátánizmus ősforrása, amire a Tóra a legfőbb bizonyíték. A Talmud és a Kabbala ezt az eleve sátáni elemet már csak továbbfejlesztette, kibontotta, ez e fejlődés azonban csak logikus kicsírázása a Tóra eleve pokoli magjának.

Gloucester írta...

Ezek szerint mégsem a Vatikánnal van bajod, hanem az oda beszivárgott frankista, sátánista, kabbalista személyekkel, akik igen nagy valószínűséggel kisebbségben vannak. Jól gondolom?

Bobkó Csaba írta...

Jól gondolod. Nincs bajom a kereszténységgel,a katolicizmussal, volt idő, amikor utóbbi állt a világszétverés útjában. Azonban a szétverők behatolása rég zajlik és bár számszerűleg nyilván kisebbségben vannak, ők uralkodnak az egyházban.

Névtelen írta...

szeszak.hu

Milyen bizonyított tények lettek volna beilleszthetők a “vallás szertartási gyilkosság” tényállásába?

* A leányka “véletlenül” a húsvéti ünnepek magasságában tünt el. A bizonyított “vallás szertartási gyilkosságok” többnyire ilyenkor követtettek, követtetnek el. “Az egyiptomi kivonulást megelőzően említi a Biblia Peszách ünnepét. A héber szó elkerülést jelent. A tízedik csapás az egyiptomi elsőszülöttek halála volt. Niszán hó 14-én minden héber családnak le kellett vágnia egy bárányt és elfogyasztania. Vérével megjelölték a két ajtófélfát és a felső küszöböt. “S legyen a vér nektek jelül a házakon, ahol vagytok, s midőn látom a vért, elkerüllek (ufászáchti) benneteket, hogy ne legyen rajtatok a pusztító csapása, midőn sújtom Egyiptom országát (Mózes II.12:13.). A pusztító szellem (máschit) a vér láttán elinal. A vörös szín bajelhárító. Az idézet a MAZSHISZ honlapjáról való. Bizonyítja, hogy a vér rituális célokra történő felhasználása a zsidó hit része és a zsidó vallás élő gyakorlata. Néha persze többről, másról van szó. “A vérvád elnevezés a történelem során szokásos elnevezése a zsidók ellen emelt azon vádnak, hogy keresztény gyermekeket meggyilkolnak és rituális célokra, különösen a húsvéti (pészah) kovász talan kenyér (mácah vagy macesz) sütésére felhasználják.” Szalay Károly magánvádlót tehát nem kellett volna letorkolni, mert legszorosabban a tárgyhoz akart szólni, amikor a történelmi vérgyilkosságok eseteit kezdte felsorolni.
* “Véletlenül” a zsinagóga rendkivüli idegenforgalmat bonyolított, mert a Húsvétot állitólag sakterválasztással kötötték egybe.
* A lánykát “véletlenül” a zsinagóga közvetlen közelében látták utoljára.
* Nyomtalan eltűnése mással nem volt magyarázható, minthogy eltüntették.
* Az eltüntetés tényét utólag igazolta az a további tény, hogy a lányka hulláját utóbb előkerítették és a rajta rothadó ruhát “idegenek” egy idegen hullára adták, amelyet gúzzsal tutaj alá kötve a “véletlen felfedezés” helyére

Névtelen írta...

Most a Spotlight c. film miatt akár lehetne is visszhangja a témának, de azért nem hangos tőle a sajtó. Persze az nem véletlen, hogy a témája miatt nyert Oscart. A film a cölibátussal magyarázta a papok bűnét, annyira nem fejtette ki, ezért nem is jegyeztem meg.

Egyébként én csak képtelen vagyok ép ésszel felfogni, hogy miért ne lehetne őket is lecsukni. Ha a vatikáni zsinatba beleszólhattak a zsidók, a pedofil papok leültetésébe miért ne szólhatnának bele a jogászok?

FL

Bobkó Csaba írta...

Csuknak le pedofil papokat, egy lengyel most is vizsgálati fogságban van.

Névtelen írta...

A Spotlight c. film arra lett kihegyezve, hogy 50 év alatt valami 100-nál is több pedofil pap volt az USA-ban. Csak Bostonban 60 vagy 70, már nem rémlik. És úgy fejeződött be a film, hogy kiírták, hogy az egyik pedofil jenki pappal nem történt semmi, csak áthelyezték a Vatikánba egy magas tisztségre. Tehát még ha az USA-ban is csuktak le papokat, a film manipulatív módon csak azt közölte, aki felfelé bukott, nem lefelé. Vagy azért nem közölte a film a letartóztatásokat, mert nem történt ilyen.

FL