"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2012. szeptember 28., péntek

A Maradi Vértanúk Napjai I - Lamberg Ferenc

Ma van a felforgató világforradalom 1848-as felvonása magyarországi ügynökei által elsőként meggyilkolt gróf Lamberg Ferenc halálának évfordulója. Emlékezzünk egykori, magyarrá lett honfitársunkra, a vértanúra, akinek halála a világszétverő gonosz háttérhatalom által mesterségesen konstruált konfliktus mindkét táborában működő ügynökök műve volt. A régi rend becsületes tagjaként, kötelességének teljesítése közben a magyar hazafiságát komolyan vevő, jószándékú katona, Lamberg Ferenc az emberiséget pusztulásra szánó erők, a magyar történelmi tudatot is elrabló, meghamisító nihilisták áldozata, a magyarság mártírja. Alakja emlékeztet minket, hogy a Régi Rendet megtestesítő uralkodót (az intézményt) demagóg, hazug módon zsarnoksággal, elnyomással vádoló, megtervezett és színpadiasan előadott Forradalom rendezői gyilkoltak először, aljasul, gátlástalanul. Lamberget hazafiak ezrei követték a halálba a sátáni körök gonosz színjátékában. Tömeges feláldozásukhoz, melyet a háttérmozgatók rituális pokoli áldozatnak tekintettek, az ő megszervezett, fizetett lincselése szolgáltatta az eszkaláláshoz szükséges provokációt. A "konzervatív oldal" keretén belül működő rejtett Ötödik Hadoszlop közreműködését a provokatív Casus Bellihez, mely után a forradalmi vérontásból nincs visszaút, elég okunk van feltételezni. A magyarok szabadsága a "szabadságharc" következtében csak csökkenhetett, csökkent is, ez volt a CÉL.

Magyar Hős 1848-ból.

---------------

Pálffy Jánosnak, a képviselőház alelnökének visszaemlékezéséből tudjuk, hogy Lamberg halálának napján együtt ebédeltek, Eötvös és ő, a Dorottya utcai kaszinóban, majd visszatértek a Redout-ba, az országgyűlés épületébe, ahonnan ismét átmentek a Casinóba. Ennek ablakából látták a hajóhídról visszafelé tartó csoportozatot. 

,,[A]lig voltunk egy negyed óráig a Casinóban, midőn a hajóhíd felől irtózatos zaj hallatszott. Az ablakhoz menve, borzasztó látvány tűnt élőnkbe. Az egész hosszú híd, a hídfő mindkét oldalról, s a pesti és budai part körüle, megrakva volt emberekkel, oly hirtelen teremve maga elé e nagy, roppant tömeg, mintha valamely gonosz szellem a földből bűvölte volna elé, s ezek között puskával, karddal, bottal, vasvillával fegyverzett, nyers, rongyos, meztelen nyakú és karú vad alakok, milyeket én sem azelőtt, sem azután soha sem láttam Pesten."  

(forrás: Pálffy János (1940): Magyarországi és erdélyi urak.)

Folytatás következik

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Erre a vádra általában azzal válaszolnak a 48-asok, hogy Jellasicsnak és Lambergnek semmi köze nem lehetett a kormányhoz, mert azokat a király nevezte ki, tehát jogtalanul akartak tevékenykedni. Nem tudom, mi az igazság. Hol lehet egyáltalán olvasni arról, hogy miért lett kegyvesztett a Batthyány-kormány, és hogy lett a semmiből "szabadságharc"?

FL