"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2012. június 20., szerda

A kabbalista Petőfi

Petőfi ún. "forradalmi látomásköltészete" és egész politikai propagandista életműve nem érthető meg alapvető kabbalai ismeretek nélkül. Petőfi felforgató versei kabbalai alapokon álltak, sajnos ez még nem érettségi tétel. Addig is az amatőr kutatás keretében nézzünk néhány példát:

Gershom Scholem, a téma egyik legelismertebb tekintélye "A zsidó miszticizmus fő irányzatai" c. művéből:
"Ez a misztikus imádkozás, mely szétveti a régi ima formális kereteit, különösen, magától értetődően a közösségi ima klasszikus formáit, az új vallási tapasztalatból árad, melyre a kabbalisták joggal lehettek büszkék. Ezek az imák gyakran rendkívül közvetlenek és egyszerűek, közérthetően adnak kifejezést a misztikus törekvéseinek, melyek mindig és mindenhol ugyanazok. Nemritkán azonban előfordul, hogy emelkedett, szimbolikus szavak ruhájába vannak öltöztetve, vagy a varázsige titokzatos, mágikus pátosza árad belőlük. Ennek klasszikus kifejezése a 129. (130.) Zsoltár szavainak mély átértelmezése: az eredeti "A mélységből (ahol vagyok) hívlak Téged, Uram" helyett "A mélységből (ahol vagy) előhívlak Téged, Uram".  "
Az életében a cionista izraeli elithez tartozó Scholem (a 70-es években az izraeli tudományos akadémia elnöke) az egész műben visszatérően virágnyelven figyelmeztet bizonyos veszélyekre, melyeket a kabbalisták gyakran nem kerültek el... Mi itt kimondhatjuk: a sátánizmus volt ez a csapda.

"Tagadhatatlan, hogy a kabbalisták gondolkodásának sokat kellett veszítenie fényéből, amikor a teozófiai spekulációk magaslatáról alászállt a népi gondolkodás és gyakorlat mélységébe, bár e két szféra szoros kapcsolatban áll. A zsidó vallás történetében a kabbala fejlődése újra megjeleníti a mítosz és mágia komoly veszélyét a vallási tudatra, a kabbalistáéra is. Az olyan ember érzései, aki alaposabban el kíván mélyedni a nagy kabbalisták eszméiben, gyakran meghasonlanak a csodálat és az undor között. Úgy tűnik, hogy nyíltan kell minderről beszélni épp most, amikor kirajzolódik a veszély, hogy a korábbi, még a legértékesebb misztikus örökséget is kritikátlanul és megfontolatlanul elvetés helyét elfoglalja a kabbala szintén kritikátlan és tudatlan dicsőítése."

A fenti, kabbalista módon eredetien "átértelmezett" ima Petőfinél:

Nekünk most az isten kevés,
Mert ő nem eléggé kemény;
Hozzád imádkozom, pokol,
Az új esztendő reggelén:
"Öntsd szíveinkbe minden dühödet,
Hogy ne ismerjünk könyörületet,
          Mig e gazok
Közűl a földön egy mozog!"

ÚJÉV NAPJÁN, 1849
Debrecen, 1849. január 1.


"Gilgul neshamot", a lélekvándorlás kabbalista koncepciója a wikipédia angol nyelvű cikke nyomán:

"Amikor az összes Szikrát sikerül összegyűjteni spirituális forrásukhoz, elkezdődik a Messiás Kora. Ez a metafizikai teológia kozmikus jelentőséggel ruházza fel minden egyes ember életét, mivel minden egyénnek saját feladatai vannak, amiket csak ő hajthat végre. Ezúton a gilgulok (reinkarnációk) segítik az egyéni lelket ebben a kozmikus tervben. Ez megmagyarázza annak a kabbalai logikáját is, hogy a jövőbeli eszkatologikus Utópia miért lesz ezen a Világon, mivel csak a legalsó, Anyagi Szféra a beteljesült Teremtés célja. "

Tehát a Kabbala szerint a Megváltás Utópiája itt a földi, anyagi világban lesz.

Petőfi: Az ítélet  Pest, 1847. április:

Ez lesz az itélet,
Melyet igért isten, próféták ajkai által.
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni
.

Petőfi "tudatában volt" saját lelke Gilgul-jainak:

Halhatatlan a lélek
Halhatatlan a lélek, hiszem,
De más világba nem megy át,
Csak itt lenn a földön marad,
A földön él és vándorol.

Többek közt én, emlékezem,
Rómában Cassius valék,
Helvéciában Tell Vilmos,
Párizsban Desmoulins Kamill...
Itt is leszek tán valami.

Pest, 1846. november 20. után

Ez nem a kereszténység, hanem a Kabbala lélek-koncepciója!!!

Petőfinél egyértelmű a tipikus kabbalai megváltás-koncepció, a rombolva építés, az alkimisták oldás-kötése:
VÉRES NAPOKRÓL ÁLMODOM...

Véres napokról álmodom,
Mik a virágot romba döntik,
S az ó világnak romjain
Az új világot megteremtik
.

És ki hozza el az általa várt "megváltást" (vigyázat, a szó használata itt blaszfémia, de nem én követem el, hanem Petőfi!!!) ugyanezen vers végén:

Ha rabbá tesznek, lesz aki
Homályos börtönömbe jő el,
S föl fogja azt deríteni
Fényes hajnalcsillag-szemével.

Hajnalcsillag = LUCIFER!!!

Petőfi szabályos kabbalai képzésben részesült!!!
A János Vitéz alkímiai szimbolikája is kabbalai gyökerű: "Hamvas Levente Péter: Tündérasszony vitriolban. Alkímiai és rózsakeresztes vonatkozások a János vitézben "
Feltételezésem szerint ezt nem megálmodta egy ifjú irodalomtörténész, inkább kikotyoghatta a tudást, ami beavatott körökben végig ismert volt. Nemrég még elérhető volt a tanulmány az ELTE honlapján is, de valakik megelégelhették a kifecsegést...
Addig is egy illusztráció a tanulmányból, János Vitéz útjának állomásai kirajzolnak egy... egy mit is:

Az útvonalon Lengyelországban semmi nem történik, mintha csak azért kellett volna beiktatni, hogy meglegyen a pentagram felső csúcsa...
Hogy az ötágú csillag e korban már több évtizedes hagyomány volt az európai felforgató körökben, mint a beavatott szűk mag igazi jelképe arról lásd e korábbi bejegyzést, melynek hőse, Bem (Böhm) Apó egy összekötő láncszem az 1831-es és 1848-as "Csillagosok, katonák" között:  Ostrołęka véres (ötágú) csillaga

Lehet új érettségi tételt írni: "Petőfi forradalmi látomásköltészetének kabbalai alapjai".

6 megjegyzés:

Névtelen írta...

szia!

az internet archive viszont tarolta az elemzest

http://web.archive.org/web/20100616072252/http://syrena.elte.hu/hatvanodik/tunder_hamvas.htm

Z

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm! Hogy mik vannak... Kár, hogy a képeket nem őrizte meg, de a térkép a tanulmány utolsó képe, máshonnan. Egyik oka annak, hogy Hamvas L.P. (rokona H. Bélának?) készen kapta a tudást, ugyan kinek jutott volna eszébe térképen összekötni János Vitéz mesés útja állomásait, ráadásul a nagyobb országok épp azon pontjait, hogy a kommunista-sátánista pentagramot kapja, ha nem olyanok, akik köreiben Petőfi kora óta emlegették, hogy nagy kujon volt a mi Sándorunk, aki mozgalmunk jelét belerejtette okkult főművébe... Talán Sandor LaVey, a Sátán Egyháza alapítójának neve is tisztelgés a nagy filoszemita kabbalista Sándor-előd előtt? Petőfi vallása a "szabadságvallás", a sátánizmus lényege pedig a korlátlan szabadság hirdetése, ami persze a mindent elpusztítás "szabadsága". Korábban írtam itt a Bem Apót küldő lengyel vakoló forradalmár közeg hőseinek kedvenc pentagramjáról, Sándorunk pedig köztudottan jóban volt Bemmel. A 48-as forradalmi hullám jeladása a 48 februári Kommunista Kiáltvány volt, tehát ez a csillag itt nem tűnik légbőlkapott belemagyarázásnak, ezek a Hamvasok sok okkult titok tudói...

Névtelen írta...

fiatalkoromban még felháborodtam, amikor vhol azt olvastam (Rákosi kori hivatásos könyv), hogy az első magyar kommunista Petőfi volt. egy nacionalista, „igaz magyar” hogy lenne már.

most már látom, hogy igazuk volt. : )

sok dolgot elhintesz fórumokon, jó lenne ebből egy egységes könyvet írnod, hogy utólag ki ne felejts dolgokat.

legutóbb próbáltam felgöngyölíteni, hogy kik is adták megbízást Marxnak a Kommunisták Kiáltványának megírásához... : )

Z

Szeszák Gyula írta...

Kedves Csaba!
Ha a zsidó kabbalisztikusok szemüvegém keresztül nézzük a dolgokat, vagy akár elemezzük a jó másfélszáz éve írott költeményeket, biztos kiragsdhatunk olyan mondatokat, amelyek a zürzavaros kabbala valamely tételére hasonlítanak.
óA kabbalisztikának épp az a célja, hogy megzavarja a gójok gondolkodását. Annakidején Varga Szibilla. a Magyar Sors Online szerkesztője ajánlotta nekem Rudolf Steiner könyveit. Elolvastam néhányat és arra kellett rájönnöm, hogy egy zavaros katyvasz az egész, amelynek célja az olvasó megzavarása.
Természetes, szabadságodban áll Petőfit olyan szemüvegen nézni, amilyenen akarod, de nem biztos, hogy olvasóid is átállnak erre a nézőpontra. Azt őszintén szólva kétlem, hogy a "hajnalcsillag" szó alatt Petőfi Lucifert értette volna. Petőfi a tömegeknek, nem a beavatottaknak írt, így nem lehetett célja verseit szimbólumokkal teletüzdelni.
Szeszák Gyula

Névtelen írta...

Nekem nagyon úgy tűnik hogy Bobkó Úr rendesen össze akarja zavarni a magyarokat...

A jezsuitáknál szokás a különböző oldalak egymásra ugrasztása, meg a cionista zsidóknál.

Bobkó Csaba írta...

Ez az egy trollkodás itt marad dísznek, az ismétléseit majd törlöm.