"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2018. március 21., szerda

Lenin-fiúk tollal és fegyverrel - Móra Ferenc Testvér Lucifer piros zászlaját lengeti és nem siratja Trianont

"A diadalmas proletariátus nemcsak fenyeget, hanem igér is, irgalmatlan halált annak, aki moccani mer az új világrend ellen"

A "Magyar" Tanácsköztársaság nem kerülhetett volna hatalomra az elit, benne az értelmiség árulása nélkül. A Világforradalmat előkészítő, üdvözlő értelmiségi körökbe a zsidó értelmiség zömének nem túl meglepő jelenlétén túl nem egy olyan "goj" író tartozik, akit  "jobboldali", hazafias körökben sokan máig a sajátjuknak tekintenek. Ady, vagy Szabó Dezső mellett ilyen volt a máig  kötelező olvasmányként kultivált Móra Ferenc Testvér, a radikális Szeged páholy helyettes főmestere is.


2017. április 10., hétfő

Pokoládé 2 - A forgatókönyvet írta: Aleister Crowley

Az előző részben (Pokoládé. Megváltó Bűn, ostyagyalázás és migránssimogatás a filmvásznon) elemeztük, hogy a 2000-ben bemutatott Csokoládé c. film bájos romantikus meséjébe készítői korunk legfelforgatóbb divat-eszméit rejtették és a film a kereszténység megdöntését célul kitűző erők propagandaeszköze. Szó esett róla, hogy a főhősnő feltűnésekor viselt ruhája alapján nem más, mint Aleister Crowley Skarlát Asszonya. A folytatásból kiderül, hogy a film üzenete és szimbolikája olyan fokban alapul Crowley tanain, hogy gyakorlatilag őt tekinthetjük a forgatókönyv írójának. Még azt is megtudjuk, hogy a filmbeli Csokoládé, főleg ellen-ostyakénti szerepében nem véletlenül BARNA...

2017. március 23., csütörtök

Újhely hős védői - egy VALÓDI Márciusi Szabadságünnep

Szabadságharcunk kicsi, de dicső győzelmének
helyszíne, az újhelyi pálos kolostor
1679. március 23-án kezdődött az Európa meghódítására törő iszlám magyar kollaboránsainak haramiatámadása az újhelyi pálos kolostor ellen. A kolostort maroknyi magyar hazafi diadalmasan megvédte a martalócok csürhéjével szemben. A nemzeti történelmi tudatunkban teljesen ismeretlen eset - kisebb léptékben - sok szempontból emlékeztet Egervár Dobó és társai általi hősies megvédésére. A védők rendpárti  keresztény magyar hazafiak: LABANCOK voltak, a rájuk és egyúttal saját hazájukra rárontó csőcselék tagjai pedig kurucok. Újhelyben emléktábla, utca és lakótelep őrzi egy sosemvolt kuruc költőnő "emlékét". A kuruc hősöket és nótákat meseíróknak kellett hamisítania. Igazi szabadságharcos hőseinknek, a magyar állam újjáegyesítését elősegítőknek, a Rend és az Igazság híveinek, a magyar megmaradás támaszainak nincs a városban emléke... A támadó kurucok ötödik hadoszlopként kaptak zsoldot a hazájuk elleni harcra a történelmi magyar állam egységének két fő geopolitikai ellenségétől, az Iszlám Kalifájától (a szultántól) és a francia királytól, aki épp ezekben az években építteti versaillesi udvarában a Nagy Trianon palotát...

2017. március 15., szerda

“Éljen Kossuth! Gyertyát az ablakba! Dobjátok be, ahol nincs gyertya!”

Éljen Kossuth!
1848. március 15-e elhozta a SZABADSÁGOT a magyaroknak! Először a pestieknek és budaiaknak - ami egy kicsit igazságtalan is, mert ott elég kevés volt még a magyar. A Szent Vívmány szerencsére hamar eljutott vidékre is, például Veszprémbe. Francsics Károly hazafias érzelmű borbélymester visszaemlékezéseiből tudhatjuk, hogyan KELLETT a Szabadságot megünnepelnie a veszprémi lakosoknak, és sejthetően sok más magyar város lakóinak. Egy bő hónappal a forradalom után Veszprémben a renitensek, akik mást értettek szabadságon, mint Kossuth Elvtárs vezényletre történő fegyelmezett dicsőítését, még csak a helyi üvegesek forgalmát lendítették fel. Tanulságos látni, hogyan kezdődött a magyar vidéken az a folyamat, mely végül a Kossuth-vérbíróságok halálraítéltjeinek ezreihez vezetett...

2017. február 20., hétfő

Pokoládé. Megváltó Bűn, ostyagyalázás és migránssimogatás a filmvásznon

A BŰN jóízű. Kóstold meg!
A Csokoládé című, Juliette Binoche, Alfred Molina, Judy Dench és Johnny Depp főszereplésével készült 2000-es Miramax film fősodor ismertetői szerint egy romantikus vígjáték, esetleg "romantikus tragikomédia". A film a Filmfórum értékelője szerint "könnyű tanmese a másságról és a felszabadult életörömökről", az Index recenziója szerint pedig egyenesen "könnyed szórakoztató édesipari propagandafilm". Igaz, hogy a film valóban "light", lekerekített, happy endes formában képviseli műfaját, azonban ez a műfaj a legtöbb recenzor és bizonyára a legtöbb néző figyelmét elkerülve nem más, mint  - csokoládéval bevont - filmipari SÁTÁNIZMUS. Ezt az ismert etnikai-felekezeti hátterű iparág még megspékeli az ősi törzsi sport, az ostyagyalázás modern médium általi kivitelezésével, a bónusz pedig a migráns-bevándoroltatási hullám ideológiai hátterét képező Coudenhove-Kalergi Terv reklámja. A sztori főgonosza, akinek rituális kiűzése jelképezi a közösség megtisztulását, a keresztény, fehér, heteroszexuális FÉRFI...

2016. szeptember 10., szombat

Különös Hazugság - Mikszáth Elvtárs, az ÁVH-s


Mikszáth Kálmán máig az egyik legnépszerűbb, legolvasottabb klasszikus magyar író, a diákok számára az érettségiig legalább három műve kötelező olvasmány. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége az egyik alapítója egy Mikszáthról elnevezett díjnak, mellyel évente hazafias és konzervatív újságírókat tüntetnek ki. Legalábbis az utóbbi években, mert volt idő, amikor a hazai sztálinista pártvezetés és az ÁVH ha akart volna, se találhatott volna jobb irodalmi nyersanyagot antiklerikális politikája propagandatámogatásához, mint a "Különös házasság". A regényből készült film 1951-es bemutatója, mint jeladás után három hónappal letartóztatott Grősz József kalocsai érsek és társai pereiben összesen kb. kétszáz embert ítéltek el, közülük legalább 15-öt kivégeztek, több embert kihallgatás közben vertek agyon az ávósok. A papok, szerzetesek és hívők elleni terror hangulati előkészítéséhez egyáltalán nem kellett "visszaélni" Mikszáth művével, ő azt eleve ilyen politikai célok szolgálatában írta...

2016. április 1., péntek

Fordított Purim: a póruljárt Eszter könyve

A bibliai, ószövetségi Eszter könyve története egy nagy keleti birodalomban játszódik, ahol a főhős zsidó Eszter a király ágyasaként megmenti népét a felkoncolástól és eléri, hogy a zsidók az uralkodó engedélyével koncolhassák fel az ellenük rosszat forraló főtisztviselő Hámánt és fiait, valamint birodalomszerte mészárlásokat rendezhessenek a többségi nemzsidó lakosságban. E könyv sztoriján alapul a zsidók körében legnépszerűbb és identitásukat leginkább jellemző ünnep, a Purim. A Purimot tavasszal, farsangi külsőségek között ünneplik és más népek farsangi hagyományaihoz hasonlóan szintén tartalmaz  "szerepcsere", "fordított nap" elemet, amikor a zsidók például ellenségeik jelmezét öltik fel és addig isznak, míg nem tudják megkülönböztetni az átkozott (goj) Hámán nevét az áldott (zsidó) Mordehájétól. Ilyen farsangias szerepcserére került sor 1600. április 1-én egy nagy keleti birodalom fővárosában, Sztambulban, ahol a vágtató infláció miatt felháborodott felkelő nép a szultán engedélyét kicsikarva fiával együtt felkoncolta a hárem korrupt, dúsgazdag, befolyásos beszerzési főnöknőjét, a zsidó Eszter kirát. Április elsején történt, de ennek a fele sem volt tréfa...

2016. március 14., hétfő

Éljen március 14-e, a Béke, Rend és Közbiztonság Utolsó Napja!

"Barruel szerint a Forradalom nem volt spontán népfelkelés, amely egy régóta elnyomott közakaratot fejezett volna ki. Ehelyett egy egységes kisebbségi csoport műve volt, amely erőszakot, megtévesztést és terrort alkalmazva kényszerítette akaratát az ártatlan és mit sem sejtő lakosságra." (Graeme Garrard, Counter Enlightenments: From the Eighteenth Century to the Present. 45.o.)
Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele (1842. aug.24.)
A felforgatók, forradalmárok szűk csapata 1848. március 15. előtt reménytelenül kísérletezett a valódi nép, illetve pesti polgárság fellázításával, pl. népgyűléseken. A kudarc meggyőzte őket, hogy a forradalmi terrornak elsősorban a nép, a saját társadalmuk ellen kell irányulnia, hisz ez akar a legkevésbé forradalmat. Érdekes módon a Hatalom köreiben sokkal inkább akadhattak támogatói a forradalomnak... A sikertelen lázításokból végleg tudatosodhatott a felkelésszervezőkben: spontán népi forradalomra nincs esély, a forradalom csakis fizetett profi bércsőcselékkel folytatható le, amibe a többséget erőszakkal kell majd beterelni. Mindaz a közjó, amire a magyar társadalom józan szabadságvágya keretében vágyhatott, adott volt az ország népe számára egészen 1848. március 14-ig. A következő napon azonban mindezt, a Szabadságot, a Békét és a Közrendet elvette tőle egy elnyomó terrorista összeesküvőcsoport, mely utasításait nyugati fővárosok páholyaiból kapta...

2016. január 25., hétfő

A tudatos nukleáris proliferáció és az atomháború "önmegvalósító jóslata" I.

"...az egész világnak meg kell szűnnie.
Fel kell gyulladnia, hogy a tűz eleméssze."
(Gnosztikus-manicheus zsoltár)
 A nemzetközi helyzet fokozódása nyomán újra egyre többen emlegetik a harmadik világháború, egy globális atomháború kitörésének növekvő esélyét. Van, aki még biztatja is a kedvencét, (például Putyint), hogy ne totojázzon, mérje ő az első csapást a Gonosz Másikra. A fősodor médiumokban régebb óta folyik a porhintés arról, hogy az USA vezette nyugati "közösség" hogyan próbálja megfékezni főleg Irán gonosz atomfegyverkezési terveit, de sokat emlegetik az embargó nélkül is elszigetelt Észak-Koreáét is. A valóságban "a nukleáris proliferáció (az atomfegyverek elterjedése) elleni harc" csak egy figyelemelterelő cirkuszi előadás. Az USA államgépezetét végső soron ellenőrzésük alatt tartó háttérhatalmi-pénzügyi körök már a szintén általuk létrehozott szovjet rezsimmel is teljesen tudatosan osztották meg az atomfegyverek know-how-ját, azóta pedig ugyanilyen tudatosan juttatták azt egyre újabb latorállamok kezébe, beleértve például Izraelt, Pakisztánt és Észak-Koreát. A szovjeteknek azért adták át az atomtitkot, mert az ő dialektikus logikájukkal létrehozott új kétpólusú világrend színjátéka csak így lehetett működőképes, az utóbbiaknak pedig bizonyára azért, mert a minél több hatalom által birtokolt atomfegyverkészlet még nagyobb lehetőséget nyújthat egy világpusztító atomháború kirobbantására. Az emberi világ, létezésünk anyagi "testbörtönének" tűz általi megsemmisítése pedig a globális háttérhatalmi körök gnosztikus-nihilista vallási felfogása szerint az általuk végrehajtott történelemmanipulálás legfőbb célja...

2015. december 30., szerda

Starkiller Bázis - a Világrombolás gnosztikus-"szadista" víziója

"Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására."

A Csillagok Háborúja rókájának legújabb, hetedik lenyúzott bőrében a sok ötlettelen ismétlés között szintén igazán csak mennyiségileg sikerült fokozni a korábbi Halálcsillagok utódja, a Csillagölő Bázis (Starkiller Base) pusztító kapacitását. A korábbi, egy rongyos bolygó megsemmisítésére elegendő pusztítóerővel szemben az új szuperfegyver már egész naprendszereket képes megszüntetni - egyelőre a filmesek meséjében. A filmipar gazdáinak és beavatott szakembereinek e gnosztikus-gonosztikus víziója a Teremtést gyűlölő irányzat "nagy" öregjétől származik. A csillagok/napok energiáját leszívó és ezzel bolygókat felgyújtó, de a kifacsart napot is elpusztító fegyverről a Nihilista Forradalom hírhedt, ballib körökben máig imádott ideológusa, Sade márki ábrándozott először...

2015. december 20., vasárnap

A Szent Pál utcai fiúk - Molnár Ferenc Evangéliuma


A Médiavadász egy nagyon találó elemzést közölt a Csillagok háborúja újabb része bemutatója kapcsán az egész sorozatról. (Médiavadász: Csillagok Háborúja - kicsit másként) Megyőző megfejtésük szerint a zsidó Hollywood űrmitológiai sztorija lényegében az Evangéliumok, a kereszténység történeteinek koppintása és persze a romboló célú iparág saját szája íze szerinti kiforgatása. A Médiavadász szerint a "történet tulajdonképpeni főszereplője és kulcsfigurája az a Darth Vader, aki a filmben szereplő jó néhány utalás szerint nagy rokonságot mutat Jézus Krisztussal (...)" és "a Star Wars burkoltan és rafináltan a kereszténység fő alakjának és magának a kereszténységnek (tágabban értve: a tradicionális értékeknek) a befeketítésére, megtagadására törekszik." Teljesen érthető, hogy e keresztényellenes, a befeketített Jézus Krisztus ellenfigurája köré épített sztori legújabb részét a kereszténység megbuktatásának célját kezdetektől képviselő Hollywood épp az Advent időszakára időzítette. Ez a tudatipar tipikus mágiája, "hatástalanítani" a Megváltó megszületését az Örömhír fonákjának pár nappal korábbi kibocsátása útján. Ez egy jellegzetes Mágikus Öszecsapás, a zsidó filmipar (és zeneipar) a kezdetektől erről szól, célja a tömegek tudatának befolyásolása a varázslatos, szemfényvesztő hamis képi világ útján. A zsidó tudatiparosok régóta plagizálják a Biblia keresztény részét, az Evangéliumot, erre jó példa a lényegében egyetlen világhírű magyar(országi születésű) író leghíresebb regénye, mely máig kötelező olvasmány még Lengyelországban is. (!) Darth Vader alakjához hasonlóan Nemecsek Ernő figurája is "nagy rokonságot mutat Jézus Krisztussal", a regény sztorija pedig az Evangéliumokkal. Azonban e "plágium" még sokkal szerencsésebb eredménnyel járt, a mágikus összecsapást az Örömhír nyerte. "Az Élet Vize folyt a döglött kutya szájából", mert az életművében a nihilista-sátánista eretnek zsidó misztikát képviselő Molnár Ferenc a Pál utcai fiúkban - akarata ellenére (!) - lényegében sértetlenül helyezte olvasói korának (majdnem) "itt és most"-jába a Megváltás üzenetét. Majd meglátjuk, ki nyeri az örök "Magic Combat" csillagháborús hollywoodi fordulóját...

2015. december 12., szombat

Az Éj Királynője kiszívta a magyar paraszt vérét...


A pokoli Éj Királynője szerepét a bécsi illuminátusoktól
a magyar prot-kur propagandistákig
Mária Terézia királynőnkre szeretik osztani
...legalábbis a Berci Bácsi (ál)Magyar Népmeséi sorozat mesedélutánja szerint. A jobb sorsra érdeme Andrásfalvy Bertalan egy jobb sorsra érdemes témáról, a fenntartható(bb) magyar gazdálkodásról, benne az egykor ártéri gazdálkodásról, ennek történelmi pusztulásáról és a magyar jövő érdekében kívánatos újjászervezésének szükségességéről tartott előadást Szegeden. Ezt önmagában jól is tette volna, hálásak is lehetnénk érte, csakhogy szokása szerint a maga történelmi témákban dilettáns módján jól besózta a témát Habsburgozással. Ezzel az érdemek ellenére is sikerült az előadást labanc ( vagy inkább a tényekre kíváncsi magyar) gyomornak emészthetetlenné tennie, ugyanis a fenntartható(bb) magyar paraszti gazdálkodás szétverését, a közösségi földhasználatok, haszonvételek elrablását, az erdők, árterek stb. törvénytelen nagybirtokhoz csatolását előadásában nem kevesebb, mint 5 helyen tulajdonítja Mária Terézia gonosz törvényeinek. (Legalábbis az összefoglalóban ennyiszer olvasható a szörnyű név...) Andrásfalvynak félig igaza van, ez a magyar történelem és a magyar jövő egyik legfontosabb kérdése, (nemcsak a magyaré), a nagybirtoképítő belső gyarmatosítás valóban gyalázatos és öngyilkos folyamat, főleg, hogy napjainkban is zajlik... Azonban, ha minket a szegény vén (fél)bolonddal és más prot-kur propagandával agymosott papagájokkal ellentétben a tények érdekelnek, akkor ezt a magyar parasztot kirabló eredeti tőkefelhalmozást a magyar történelem hosszú folyamataként láthatjuk (ezt még Andrásfalvy is említi), melynek főbűnösei között a jobbágyok kizsákmányolásának gátat vető nagy királynőnk nem szerepel, annál inkább magyar anyanyelvű, kuruc körökben hősnek tartott hatalmasságok sora, köztük erdélyi fejedelmek és Kossuth...

2015. december 1., kedd

Koccintani Erdély elszakítására? - ez csak a magyar történelemkép fősodra...

A fenébe! Ha nem csak koccinthatnék rá, hanem magam
szakíthattam volna el Erdélyt Magyarországtól,
nekem is lehetne szobrom a Hősök Terén...
(nemcsak egy vacak kitüntetésem)
December 1-én van Erdély elcsatolásának évfordulója. A minap a magyar kormányzati politika egy jellegzetes orwelli fordulatával Medgyessy Péter is kitüntetett helyet kapott a fidesz Hazafias Népfrontjában, ez azonban várhatóan nem befolyásolja hazafias közönségünk felé irányuló érzelmeit. A hazafiak teljes joggal vetik meg a III/III-as ügyosztály D-209-es ügynökét és nagy eséllyel egyúttal a román szolgálatok ügynökét azért, hogy 2002-ben magyar miniszterelnök létére Budapesten koccintott az elcsatolás évfordulóján a román miniszterelnökkel. Medgyessy azonban joggal érezheti méltatlannak az őt sújtó megvetés és gyűlölet mögötti kettős mércét. A kurucos történelemkép alapján nevelt magyar hazafiak undorodnak attól az ügynökmúltú magyar vezetőtől, aki az Erdélyt elszakító szomszéd vezetőjével csak koccintott az évfordulón, de ugyanők képesek lelkesen dicsőíteni olyan magyar politikusokat, akik egyéni hatalmuk és vagyonuk gyarapítása érdekében a rivális szomszéd ügynökeként maguk szakították el Erdélyt Magyarországtól. Közben számolatlanul irtva a magyart, előkészítve ezzel Trianont is. Ez a hazaárulás többük számára beugrót jelentett a pesti Hősök terén található Magyar Panteonba. Bethlen Gábor után a Nagy Magyar Latrok sorozatban most Bocskai István következik.

2015. november 12., csütörtök

Az Erev Rav, a Gyülevésznép. A Holokauszt judaista receptje II

"És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.  Sok elegy nép is méne fel velök (...)" 

ó
Az Igéret Földje felé kivonuló Tisztafajú Árják Zsidók közé
opportunista gojok tömege vegyült...
A Holokauszt, a zsidók elleni népirtás józan ésszel tagadhatatlan, megtörtént esemény és ép erkölcsi érzékkel, ép lélekkel helyeselhetetlen, elítélendő aljas tett. Viszont ép elmével arra is kíváncsinak kell lennünk, hogy hogy alakult ki az iparszerű népirtás kivitelezéséhez a fejlett, modern társadalomban nélkülözhetetlen ideológiai program. Ha nincs náci Németország, nemzetiszocialista hitleri rezsim, akkor zsidóirtás sincs, ez nyilvánvaló. Azonban ahogy a nácizmus se tűnik egy igazán autentikus, "organikus" német történelmi fejleménynek, úgy a zsidóirtás ideológiája is furcsán a levegőben lóg a nácizmus ordas eszméinek hordozójává, "lovává" vált Németországban, ahogy kényszerpályákon csatlósává sodródott hazánkban is. Furcsa, de akárhogy keressük, kutatjuk, a náci zsidóirtás eszmei alapjait, organikus előzményeit nem találjuk sem a német népi, nemzeti hagyományokban, (a magyarban sem), sem pedig az általános európai kultúra egyik legfőbb meghatározó tényezőjében, a kereszténységben. Márpedig világtörténelmet befolyásoló, milliók életébe kerülő ideológiák nem teremnek a semmiből. Rutinunk azt súgja, hogy ilyenkor érdemes a judaizmus, különösen a zsidó misztika, a kabbala tájékán keresgélni. Szimatunk most sem csal! A zsidó tömegek kiirtása, mint a (természetesen zsidó) Megváltás előfeltétele koncepciójának megértéséhez, kialakulásának nyomon követéséhez nélkülözhetetlen az Erev Rav fogalmának ismerete...

2015. szeptember 29., kedd

Illegális bevándorlók EU-lysium fedélzetén: System Reboot!

"Be kell jutnunk EU-lysiumba!"
Hollywood, a tudatipar zászlóshajója a földi történelmet okkult célokból manipuláló gnosztikus elit elsődleges eszköze az általa előadásként eltervezett tények előzetes bemutatására. "A fikció, mint a tény előfutára"-módszer keretében a jelenlegi európai bevándorlási válságot, saját tervüket is időben előrejelezték 2013-as Elysium című filmjükben. A filmbéli elitűrállomás szerepét a földi szereposztásban nem véletlenül játssza kontinensünk, illetve az Európai Unió. Már az EU létrehozói és okkult hátterű szimbólumrendszerének megalkotói is eleve ezt a szerepet szánták neki, hogy a leigázott Föld proletariátusa megostromolhassa és egy "system reboot" keretében javaiból "egyenlően" részesülhessen. Vagy ha nem, hát legalább szétverhesse az egészet... A filmből nem maradhatott ki Orbán Viktor, az Európa Erőd Végvári Kapitánya sötét karaktere sem!

2015. szeptember 13., vasárnap

Az iszlám európai szálláscsinálói a Hősök Terén

 "... lassan lassan az egész Európát magához kapcsolhatná hatalmas császár." 
Sobieski nem engedte Németországba menni a muzulmánokat.
Neki NINCS SZOBRA a Hősök Terén...
Ma, szeptember 12-én van a 332. évfordulója a Bécs melletti csatának, melyben 1683-ban a keresztény koalíció csapatai a lengyel huszárság gyönyörű rohamának köszönhetően megsemmisítették az Európa szive felé előrenyomuló iszlám sereget. A győztes csata nyomán indult meg a történelmi Magyar Királyság újraegyesítése, a másfél évszázadnyi folyamatos kivérzés után hazánk teljes nagyságában történő újjáépítése. Nincs azonban új a nap alatt: a Német Birodalom felé igyekvő muzulmánokat európai, köztük magyar ballibsi politikusok generációi támogatták céljuk elérésében. Thököly Imre a Bécs alatti döntő csatában a török oldalon harcolva akadályozta a magyar újjászületést és igyekezett segíteni Európa iszlám uralom alá kerülését. A pesti Hősök Terén a haza legnagyobb hőseinek szoborcsoportjából 1945 után kipenderítették a történelmi államunkat másodszor is naggyá tevő Habsburgokat, kellett a hely Thökölynek és törökös társainak... Sobieskinek pedig soha nem is volt méltó emlékműve hazánkban. (Az ezt leginkább közelítő is a mai határon túl, Párkányban áll.) Thököly szilárd alapokra építhetett a haza és a keresztény civilizáció elárulásában: hősök terei szobortársa, Bethlen Gábor egész Európa elfoglalására biztatta a szultánt és ajánlkozott, hogy erdélyi magyar protestáns hadaival feléget minden területet, ahol katolikusok élnek. A kor balliberális élcsapatát, mely az iszlám előrenyomulásában a régi Európa ellen bevethető fegyvert látott, a protestáns elit képezte...

2015. július 20., hétfő

Petőfi rituális vértrágyázás-motívumának ősforrása: a Talmud


Megvolt a "temetés", egészen az előrelátható módon. Természetesen a szegény szibériai asszony maradványaival űzött méltatlan cirkusz elfedi a hiszterizálható közönség elől, akik túlnyomó része nemigen forgat Petőfi-verseskötetet, hogy vajon jár-e a költőnek emlékmű, akárhol is vannak csontjai. Hogy hős-e, vagy épp ellenkezőleg. Az ilyen cirkuszokon rikoltozó tömeg általában lelkes antiszemitának tartja magát és annak képzeli kedvenc hőseit is, némelyiket azonban alaptalanul. Petőfi egy kiemelkedő példa, hisz az ő korában a tudatipart kontrolláló körök már csak őszintén, vagy számításból filoszemita írókat tűrtek meg a pályán. Petőfi ugyan talán részben az utóbbi fajta lehetett, azonban a többek között tömeges rituális véráldozat szükségességét is hirdető propagandistatevékenységében őszinte lelkesedéssel merített a judaizmus szellemi forrásaiból...

2015. július 14., kedd

A kultúrapusztító "Iszlám Állam" már elérte Magyarországot! - többszáz éve, Reformáció néven...


Az (állítólagos) "Iszlám Állam" terroristái, fanatikusai és a mindenféle hit nélküli, pusztán csak a heccet élvező bércsőcseléke lassan már válogatás nélkül pusztítják el a Közel-Keleten az emberiség kulturális örökségének jókora részét a "bálványimádás" démonizáló vádjával. A fanatizált tudatlanok és kisemberek, illetve a rend megszüntetésének minden alkalmát élvezettel megragadó csőcselék tombolása mögött ideológusok, értelmiségiek, illetve nagyhatalmú (a LEGNAGYOBB HATALMÚ) körök állnak, akik végső mozgatója valóban vallási indíték, bár egy nemigen emlegetett vallásé. (Nem a judaizmusról van szó, az igaziról semmiképpen, mégha önmagában az is egy emberellenes vallás.) A menekültek közé vegyülő terroristák és provokátorok már Európa területén is pusztítják a keresztény kegytárgyakat, azonban ez történelmileg egyáltalán nem újdonság. A "bálványimádás" ürügyével keresztény kegytárgyakat, közte Mária-képeket és szobrokat pusztító nihilista felforgatás többszáz év után tér vissza kontinensünkre, korábbi megjelenése pedig kiemelten sújtotta hazánk akkori magyar társadalmát is. Az ISIS és a 16-17. századi protestáns forradalmárok rohamosztagainak terrorizmusa nemcsak külsőleg analóg jelenség, hanem a felforgatást háttérből mozgatók ideológiai-vallási céljai is meglepően azonosak. Egyik neves hazai propagandistájuk pedig most fog jelképes díszsírhelyet kapni...

2015. június 25., csütörtök

Palmira démonai és Jókai


Démonok építették, démonok fogják lerombolni?
Hetek óta érkeznek a hírek arról, hogy a szíriai ókori műemlékváros, Palmira elpusztítására készül a területet megszállva tartó "Iszlám Állam", az ISIS. A legújabb hírek szerint már alá is aknázták a felbecsülhetetlen kulturtörténeti értéket képviselő, gyakran látványos romokat.
A tervezett pusztításnak több korábbi esethez, például a bagdadi múzeumok szétrablásához hasonlóan a nyilvánvaló provokáció mellett valóban vallási oka is van. Mivel lényegében köztudott, hogy az ISIS mögött a hivatalos nyilatkozatok ellenére az USA és Izrael kormányai, illetve titkosszolgálatai állnak, nem meglepő, hogy az iszlám egyes irányzataiban fellelhető vallási okok mellett ilyenek a judaizmusban is akadnak és talán ez a döntőbb. Korunk nemzetközi politikáját sokkal nagyobb fokban befolyásolják ősi "Szent Írások", mint azt a fősodor tömeg-félretájékoztatás bemutatja. Az viszont meghökkentő, hogy a Palmira-Tadmor műemlékei ellen ízzó fanatikus indulatok propaganda-tápanyagának egy részéről mi akár Jókaitól is olvashatunk...

2015. május 25., hétfő

Mikszáth, az ideológiai embercsempész - Irodalmi bevándorlók a Sáros Magyar Ugaron

...korát meghazudtolva csépelte
Mucsa feudális élősködőit...
Napjaink aktuális politikai témája a nemkívánt bevándorlás és az ellene az Unió, illetve főleg a magyar állam hatáskörében tehető védintézkedések. A balliberális sajtó teljes joggal veti Orbán Viktor szemére, hogy sántít az érvelése, miszerint mi sose voltunk multikulti-ország. Bizony voltunk, hazánkban voltak olyan időszakok, amikor liberális kormányzatunk és értelmiségünk tétlenül tűrte, sőt, főleg az utóbbi lelkesen üdvözölte, elősegítette a gazdasági-politikai-ideológiai emigránsok beáramlását. Többek között az olyan Galíciával határos vármegyékbe is, amilyen Sáros. A jövevényeknek a haladár írástudók, például Mikszáth Kálmán általi irodalmi felléptetése nagyban hozzájárult az országot működtető elit és középosztály demoralizálásához, tekintélyvesztéséhez és ezáltal a  történelmi magyar állam nemsokára bekövetkező bukásához. Aki ezek után azt hiszi, hogy már megint a zsidókról lesz szó, az most részben rosszul tippelt... Lehet, hogy a testi valójukban bevándorlók egy részének bomlasztó hatásától nagyobb kárt okoztak az olyan virtuális bevándorlók, akik csak a valóságábrázolásnak álcázott irodalmi fikció keretében "léptek" hazánk földjére!

2015. május 7., csütörtök

1848 - Népek Zsidó Tavasza (E. Michael Jones)


A 1848-49-es "forradalom és szabadságharc" hazai eseményeit többnyire igyekszenek teljesen hazai, belpolitikai okokkal magyarázni. Miközben persze nem lehet eltagadni, ezért nem is teszik, hogy ez egy Európa nagy részére kiterjedő forradalmi hullám volt, a hazai eseménysor ez utóbbival való összefüggéseinek módszeres feltárására komolyabb kezdeményezés máig nem történt. A zsidóság és 48 kapcsolatának amúgy nem ritka emlegetése szintén szigorúan csak a magyar határokon belülre tekint és legfeljebb a zsidó propagandisták és a "nem-zsidóbarát" hazafias orgánumok veszekszenek azon, hogy az utóbbiak szerint az előbbiek indokolatlanul felnagyítják a "szabadságharc" zsidó hőseinek számát. Abban nincs köztük vita, hogy a harc szent ügy volt és magyar érdeket szolgált. Amennyiben mégis kitekintünk az akkori magyar határokon túlra, a birodalom nyugati tartományaiba és még nyugatabbra, és tágabb összefügéseibe helyezve igyekszünk 48-49 hazai történetét megérteni, azonnal kiderül, hogy bizonyos értelemben a zsidó propagandisták akkor sem hazudnak, ha a számokat persze fel is nagyítják és a hazafiak jobban tennék, ha elismernék a 48-as világforradalmi hullámot és hazai részét annak, ami volt: egy zsidó forradalomnak.

Részlet E. Michael Jones: The Jewish Revolutionary Spirit and its Impact on World History (A zsidó forradalmi szellem és hatása a világtörténelemre) c. könyve "Az 1848-as forradalom" c. 13. fejezetéből.

2015. április 30., csütörtök

Az okkult Progressz(ió) Ikarusza visszazuhan a Földre...


... sajnos a nyakunkba....

A Föld felé zuhan az irányíthatatlanná vált Progressz orosz teherűrhajó, szakértők szerint lehet, hogy egyes részei nem égnek majd el a légkörbe lépés után és az szárazföldre zuhannak. A potenciálisan kis veszélyt jelentő katasztrófalehetőségen és a felküldő orosz űrfelelősök számára kellemetlen, illetve nem utolsósorban költséges technikai kudarcon túl az esetnek lehetséges egy szimbolikus értelmezése is. A "Progressz" ugyanis a Haladást, Progressziót jelenti és az erről elnevezett űrjármű visszahullása és elégése egyfajta modern technokratikus Ikaruszként jelképezheti a Kozmosz meghódítására törő tudományos-technikai önteltség megalázó vereségét. "Vége a Haladásnak..." - üzenheti az esemény és egyes konteósok szerint nem is spontánul, hanem az okkult Háttérhatalom üzen nekünk, emberiségnek a maga megszokott perverz módján, hogy mire készüljünk, hogy mit készít elő számunkra. Az okkult erők által kézben tartott tudatipar, a filmek, klipek, magazincímlapok  hosszú évek óta ontják az emberkéz által okozott Apokalipszis alig rejtett előjeleit, a világpusztítás szimbólumait.

A többség nem is sejti, hogy a "Haladás" fogalmával a 20. században egybeforrott ürhajózás, rakétatechnológia, és az ezt lehetővé tevő, kifejlesztő tudományos-technikai forradalom, illetve tudományos intézményrendszer nem a róla feltételezett és maga által eszmei háttereként propagált "racionalizmus" képviselője, hanem épp ellenkezőleg, ezt az intézményrendszert misztikus célok szolgálatában  eleve okkult körök hozták létre. A rakétatechnológia és az okkultizmus legszorosabb kapcsolata a 20. századi űrverseny két fő globális riválisának űrprogramja kezdeteinél egyaránt nyilvánvaló volt...

Titkos USA légierő-kísérleti program jelvénye mágussal

2015. április 24., péntek

A forradalmárzsidó és hatása a világtörténelemre (E. Michael Jones)


"... a forradalom kezdettől fogva egy protestáns-zsidó szövetség volt."


E. Michael Jones alábbi cikke a szerző összefoglalója saját, "The Jewish Revolutionary Spirit and Its Impact on World History", azaz "A zsidó forradalmi szellem és annak hatása a világtörténelemre" c. könyve egyik fő mondanivalójáról.

A cikk és bizonyára a könyv is rendkívül hasznos a világtörténelem forradalmi vonulatán belül egy sor hazai jelenség megvilágítására. Kiemelten a török és nyugati protestáns zsoldban állandóan Habsburg-ellenes forradalmakat, saját hazájuk elleni támadásokat szervező protestáns kurucaink tevékenysége mögött álló gnosztikus-misztikus világnézeti hátteret, a hazai ál-"szabadságharcok" és például a luriai kabbala összefüggéseit. A lengyel árendarendszer és az ország megszűnése közötti összefüggés megismerése nagyban segít megérteni a "reformkorban" kezdődő nagy galíciai eredetű zsidó bevándorlást, azt, hogy a magyar nemesi birtokos réteg és pénzszivattyú szerepét játszó házizsidói között ugyanolyan gazdasági szimbiózis jött létre, mint Lengyelországban és hogy az áttelepülők az általuk "lelakott", megszűnéséhez hozzásegített országból jöttek át egy számukra "szűzföldre", ahol ugyanazt a bomlási folyamatot gyorsították fel, mint korábban Spanyol-, majd Lengyelországban...

2015. április 3., péntek

Ki kezdte az 1848-49-es erdélyi etnikai polgárháborút?


Nem áprilisi tréfa a Kolozsváros április 1-i híre, hogy Klaus Johannis román elnök Avram Iancut szívesen hivatalosan is román nemzeti hőssé nyilvánítaná. A magyar reakció a várható, pl. Mandiner: Johannis román nemzeti hőst csinálna a magyargyilkoló Avram Iancuból. Nos, a románok elég rendesen le vannak maradva, ugyanis az erdélyi véres etnikai polgárháború kirobbantóinak hőssé nyilvánításában mi magyarok réges-rég megelőztük őket! Az egyszerűség kedvéért: Kossuthról, Petőfiről és társaikról van szó...

Vérpanoráma leng előttem el,
A jövendő kor jelenései,
Saját vérök tavába fúlnak bé
A szabadságnak ellenségei!
(Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél, 1847, Koltó)

A "szabadság ellenségei" talán nem voltak a lemészárolt, vérük tavába fojtott erdélyi magyarok, de a mézeshetei idején (!) vágyott vérpanorámát Petőfi egy éven belül megcsodálhatta...

2015. március 15., vasárnap

Kísértet járta be Petőfiéket, Marx kísértete...Újra március 15-e, újra itt a korkárdaszezon, ugyanakkor lényegében még tart a télutó. 1848-ban, a Nemarab Népek Tavasza, Majdan-sorozata előtt e télutói időszakban jelent meg Marx és Engels Kommunista Kiáltványa. A kokárdatűzésre (jól)nevelt népek e két tény együtt említésére talán csak legyintenének, hogy ez véletlen egybeesés, hisz a mi nemeslelkű hazafias forradalmárainknak fogalma sem lehetett a proletárforradalmat hirdető nyugati ideológusok periférikus kiadványáról. Pedig tévednek, mert a kommunizmus fogalma nemcsak egy minden művelt ember számára tökéletesen ismert és emlegetett fogalom volt 1848-ra Európa-szerte, így Magyarországon is, hanem olyan konkrét szervezeti kapcsolatok is voltak a nyugati kommunisták és a magyar 48-as forradalmárelit között, hogy ezek alapján nem tekinthetjük másnak a Kiáltvány megjelenését, mint JELADÁSNAK az összeurópai Majdan-hullámra, benne a pesti cirkuszi előadásra...

2015. március 10., kedd

A Székely Szabadság Napja egy nagyromán nemzeti ünnep!

Provokatív a cím, de sajnos igaz. Ma van a Székely Szabadság Napja, melynek épp e napra, évfordulóra tétele a magyar nemzeti önsorsrontás, az ésszerű politikai cselekvést megakadályozó hamis történelemkép  tipikus jele. A Székely Szabadság Napját a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i felhívása nyomán tartják az 1854 március 10-én kivégzett Székely Vértanúk Emléknapján. Talán nem véletlen, hogy a Hálás Román Nemzet még 2012 szeptemberében román zászló kiakasztásával köszönte meg emlékoszlopukon a székely hazafiaknak, amit Nagyrománia létrejöttéért tettek...

Román zászló a Székely Vértanúk emlékoszlopán, 2012. 
Provokáció, vagy A HÁLA JELE???

2015. március 6., péntek

Petőfi és a trauma-alapú tudatmódosítás


A trauma-alapú tudatmódosítás nem csak az összeesküvéselmélet-szájtok kedvenc témája, hiszen például  az e módszeren alapuló Monarch-programozás létezése és az USA állami szervei általi EGYKORI alkalmazása hivatalosan elismert tény. Konteós körökben általános feltételezés, hogy a különféle állami és nem állami hírszerző és hasonló szervezetek persze továbbra is alkalmazzák a kegyetlen módszert, ami viszont egyelőre nem hivatalosan megerősített információ. A modern tudatipar szórakoztatóipari részlegeinek egyik slágertémája, filmek, zenei klipek tucatjaiban feltűnő motívuma a szadista testi és/vagy lelki bántalmazással elért személyiséghasítás, az alternatív személyiségek létrehozása az áldozat tudatában. A Lady Gaga és mások klipjeiből jól ismert jelenséggel többször foglalkozott a háttérhatalmi okkult szimbolikát elemző The Vigilant Citizen szájt is. (pl.: "Origins and Techniques of Monarch Mind Control")  A Robert De Niro nevével fémjelzett Bújócska (Hide and Seek) c. 2005-ös thriller a Vigilant Citizen szerint "valószínűleg az egyik legszókimondóbb film a Monarch tudatmódosításról Hollywood történetében".

Talán már meg se lepődünk, hogy az illuminátusokhoz kapcsolt pokoli tudatmódosítás egyik legtipikusabb következményét, árulkodó jelét, melyről az elemzésből értesülhetünk, kedvenc állatorvosi lovunkon, Petőfi Sándor életművében fedezhetjük fel a lehető legkonkrétabb formában...

2015. február 12., csütörtök

Gályarab Tavasz I.


"...ne illettessék tovább a hazában szidalommal Izráel Istenének szent neve!" 

"..legbuzgóbbak azonban a praedicatorok voltak, kik megérkezettnek látták a szabadúlás és boszúnak óráját. Törökös turbánokban, fegyverrel kezükben jártak a táborban, és fanatizálták a népet a „hitszegő császár" és bálványimádó katholikusok ellen."

"...kénytelenek voltak az «igazi magyaros magyarok» vezetői az ország legmagyarabb vidékeit pusztítani, hogy valamennyire nyugtalaníthassák az ellenséget." 


De Ruyter tengernagy idő előtt vetett véget a nevelő célú társadalmi munkának

Ma, február 11-én van a 339-edik évfordulója annak, hogy a holland De Ruyter admirális Nápolyban kiszabadította a magyar protestáns lelkész-gályarabokat. Ez volt a Gályarab Tavasz, és illik hozzá a neve, mert a 17. századi protestáns forradalmárok éppúgy nyugati rablókapitalista központokból szervezett összeesküvés és véres felkelés keretében estek neki saját országuk társadalmi rendjének és igyekeztek hazájukat romba dönteni, mint mai arab, ukrán, stb. utódaik, épp csak a fészbuk hiányzott még a szervezéshez. A rombadöntés, halálhörgés, siralom viszont már akkor sem maradt el... Mikor van a Pozsonyban elítélt prédikátorok magyar katolikus (és magyar protestáns!!!) áldozatainak emléknapja?
Nem volt véletlen, hogy épp holland flotta szabadította ki a holland politika magyarországi ügynökeit...

2015. január 27., kedd

Tágra zárt rendőrszemek


Az okkult elit szexrabszolgái - Kimaradhat ebből Magyarország?

Érdekes tegnapi hír az Indexen: Rendőri hibák kedveztek a gólyatáborban erőszakoló fotósnak
A cikkből kiderül, hogy a gólyatáborok erkölcsi fertőjét leleplező botránysorozat indító eseténél nemcsak a rendőrök voltak feltűnően ügyetlenek a legfőbb bizonyíték begyűjtésénél, hanem olyan fejlemények is követték a lebukást, ami alapján felmerül, hogy esetleg a rendőrök se csak az ilyen ügyekben nem ritka hanyagságból mulasztottak. A rutinos erőszakoló perverz módon fotókat készített a megerőszakolás során, az ezeket tartalmazó SD-kártyát az illető meglepően magas körökben járatos védőügyvédje: Lamperth Mónika volt szocialista belügyminiszter férje  próbálta eltüntetni. Az eset kissé "vidéki" kiadásban emlékeztet néhány közelmúltbeli, vagy éppen zajló nemzetközi botrányra a  globális elit okkultizmussal és kultikus szexuális perverziókkal teli fülledt háttérügyei köréből és felidézi Stanley Kubrick hírhedt utolsó filmjét, melynek elkészítése talán a beavatott filmes mágus életébe került...

2015. január 16., péntek

Izrael boldog, ha zsidót ölnek a GalutbanA párizsi terrortámadások a tervnek és a vezényelt  médiumok  tálalásának megfelelően elsősorban "iszlám kontra Európa" összecsapásnak, antagonizmusnak tűnhetnek a közönség naívabb része számára, de tudatosan erős az ügy zsidó vonala is. Mivel félő volt, hogy a kivégzett szerkesztők egy részének (zömének?) zsidó származását elhomályosítja ez az iszlám-Európa téma, illetve hogy ők látszatra minden vallást gyaláztak (bár persze az antiszemitizmusért kirúgás járt), a Rendezőség beleerőltetette az előadásba a szerkesztőségmészárláshoz nemigen passzoló kóserbolti túszdrámát is. Hogy egyértelmű legyen, hogy a zsidók is célpontok, "mint mindig". A rutinos izraeli mártírkultusz olajozott gépezetként lépett működésbe, az áldozatokat mind Izraelben temetik díszsírba és Netanyahu újra felszólította a fenyegetett francia tékozló zsidókat, hogy menjenek haza, atyjuk megbocsát és véd, DE CSAK OTTHON. Ez nekünk nem új, a cionizmus és az izraeli államgépezet a kezdetektől zsidókat öl hamis zászlós akciókban, hogy a túlélőket Izraelbe kényszerítse, de jó tudni, hogy ezzel többnyire a cionista izraeli és gyakran galut-beli "kiszsidó"  is tisztában van és HELYESLI...

2015. január 10., szombat

Párizsban 8 vallási fanatikus újságírót végeztek ki


...valószínűleg a saját gazdáik utasítására, de most nem ez a fő témánk.

Már magyarul is több helyen olvashattuk, hogy a Charlie Hebdo elődjét eredetileg HARAKIRI néven hozták létre 1960-ban. Az ügy egy ritka erős illusztrációja a Nomen est omen szálligéjének, mit monhatnánk, végül a szerkesztőségnek sikerült elkövetnie a harakirit. Nem meglepő módon a szerkesztők már kezdettől vallásgyalázással foglalkoztak, és 1973 Franciaországában, melynek "köztársasági hagyománya" főleg az antiklerikalizmuson alapul, még nem elsősorban az iszláméval. Egy '73-as címlap, "Krisztus arca" felirattal:

"Krisztus arca"

A merényletre adott reakcióként a "Mi is Charlie-k vagyunk" és a "Mi nem vagyunk Charlie-k" "táborok" tagjai között egyaránt tömeges az iszlámellenes indulat, illetve zászlóbontás. Vannak, akik "Martell Károly vagyok" feliratú zászlók alatt hirdetnek új keresztes hadjáratot, érthetően nem a liberális szörnyülködők közül. Az előző bejegyzésben is utaltam már a merénylet feltűnő hasonlóságára más esetekhez, ami alapján szinte biztosan hamis zászlós provokációnak tekinthetjük, melynek célja épp az ilyen indulatok eszkalálása is lehetett, ez azonban egyáltalán nem zárja ki, hogy VALLÁSHÁBORÚVAL van dolgunk, sőt. Csak éppen a front egészen máshol húzódik, mint ahová a globális tudatipar hazudja...

2015. január 8., csütörtök

"Ezért jó a dzsihadistáknak/cionistáknak az, ami Párizsban történik" - A régi recept mindig beválik


Az Index "Ezért jó a dzsihadistáknak az, ami Párizsban történik" című cikkében ismerteti a Stratfor rövid elemzését a Charlie Hebdo vadliberális propagandistái elleni párizsi terrortámadásról. A lényeglátó szöveg egy minimális módosítása méginkább kiemeli számunkra, hogy az események elég nagy fokban, ha persze nem is mindenben kezdenek emlékeztetni az 1938-as németországi "Kristályéjszakára". Ezt a hasonlatot persze már nem a Stratfor állapította meg. Az 1938-as Kristályéjszakát egy párizsi merénylettel provokálták ki és egy fontos lépés volt a Második Világháború és különféle nemzetiségű, vallású, felekezetű emberek millióinak nem utolsósorban rituális, de egyben praktikus célú kiirtása felé. (közte keresztény németeké is.) Vajon mi felé mutat most a régi recept új alkalmazása, melynek ismét párizsi helyszíne talán a szakmabeli nagy elődök előtt tisztelgő profi történelemgyártók pokoli iróniájú célzása???

Kristályéjszaka, 1938
Kristályéjszaka, 2015. Franciaországi kebabüzlet egy mecset mellett.

2014. december 18., csütörtök

"A Komlós" - I. A rendszerek változnak, a cionista titkosszolgálat marad


"...ez az ember mindent megengedhet magának. Mert rejtélyes forrásból politikai hatalma van."


2002-ben jelent meg Kertész Péter: A Komlós című visszaemlékezés-kötete Komlós Jánosról, a rabbinövendékből lett ÁVH-sból lett Népszabadság-kulturális rovatszerkesztőből lett szocialista kabaréigazgató életéről. (Ulpius-ház, 2002) A könyv (jó)néhány részletének felidézéséhez az adja az egyik alkalmat, hogy úgy a tíz-tizenkettővel ezelőtti aktuális égrengető magyar belpolitikai botrány keretében (vagyis lehet, hogy már több, mint két hete...) Lázár János szép díjazással tanácsadójául fogadta Zoltai Gusztávot. A késés mentségére, a "zsidó nyomulás a kormányban" témában volt frissebb hír is, amit épp itt komolyan veszünk, akárcsak az okkultisták mindenféle jeleit. kuruc.info: Ami Lázár János milliós Rolexénél sokkal érdekesebb. A kormányzati főmameluk látványosan kivillantva a kommersz kabbalisták piros cérnakarkötőjét viseli, amit eddig többnyire  szórakoztatóipari celebekről, pl. Madonnáról lehetett tudni a bulvársajtóból. Az agyonemlegetett Likud-testvérpártiság, valamint Finkelstein és Birnbaum tanácsadása után ez már elég sokadik elem a sorban. És e sorba illeszkedik az is, hogy Zoltai a legendás munkásőrpufajka-viselés és hosszú MAZSIHISZ-elnökösködés között nem mellékesen évekig volt a Mikroszkóp színpad művészeti titkára és egyúttal az alapító igazgató, Komlós János személyi titkára. Komlósról pedig Szűrös Mátyás volt szives nyilvánosságra hozni, hogy a Moszad embere volt. A könyvben izgalmas, sőt nagy eséllyel fontos nyomokra bukkanunk az 56-os forradalom szovjet-ávós titkosszolgálati provokáció, hamis zászlós akció jellegére is, illetve Komlós életútja az éles szemű olvasó számára rávilágít a néhány évtizedenkénti rendszerváltások pokoli történelmi színjáték-jellegére, háttérből rendezettségére is.

2014. december 7., vasárnap

"Luther, a zsidó Messiás" - a Reformáció a judaizmus nézőpontjából


A reformáció korábbi bejegyzésekkel megkezdett témakörében érdemes idézni a Zsidó Enciklopédia 2008-as szövegének két idevágó szócikkéből, amik az interneten is hozzáférhetők. Közismertnek tekintem a tényt, hogy Luther élete vége felé nagyon dühös kirohanásokat intézett a zsidók ellen és durva "megoldásokat" javasolt a "zsidókérdésre", ezt a témát a zsidó enciklopédia is tárgyalja, akit érdekel, olvassa el e részeket ott. Én itt gátlástalanul mazsolázok a "Luther Márton" és "Reformáció" szócikkekből és a szerintem izgalmas részeket bátran kiragadom a szövegösszefüggésből. A teljes cikkeket lusta vagyok idefordítani, nekem most az érdekes, hogy miért csillantak fel zsidó szemek a reformáció következtében. Nagyon tanulságos, hogy a lelkesedés odáig fokozódott, hogy több kortárs rabbi titkos zsidónak vélte Luthert és egy komoly kabbalista szaktekintély Lutherben, "a kereszténység lerombolásának megkezdőjében" vélte látni a zsidó Messiást...


Luther Márton, zsidó Messiás???

2014. november 29., szombat

Vágánygáztámadás a Karácsony ellen


Közeledik a Karácsony, megjöttek az első keresztényellenes/gojgyűlölő reklámok. A karácsonyfa nem különösebben régi és nem különösebben vallási velejárója Jézus születése keresztény ünnepének, de a tudatipar kereszténygyűlölő irányítói és szakemberei számára már egy hagyományos rituálé az év ezen időszakában a karácsonyfa meggyalázásával "ünnepelni" az egykori  keresztény civilizáció feletti uralmukat. A gonosz rituálé egyik legújabb előadása a Plus lengyel mobiltelefonhálózat egyik kártyás terméke, a Plush karácsonyi reklámja, melyben a kampány plüssmacija a TV-csatornákon főműsoridőben adventi gyertyával meggyújtott bélgázával, mint lángszóróval gyújtja fel a karácsonyfát:A lengyelországi reklámfilm készítői művükkel egyúttal ("díszlövéssel"...) tisztelegnek a műfaj klasszikusa, az MTV konteós körökben jól ismert Bafometes karácsonyfaégető reklámja előtt. Nem tűnik véletlennek, hogy a Plush karácsonyi reklámkampányának fő logója is egy patás-szarvas alak...

2014. november 9., vasárnap

Az erőszakos reformáció Újhelyben


Szemszúró-szőlő: "A hagyomány szerint pálos kolostor volt a Vár-hegyen, amelyből 1650-ben kiűzték a szerzeteseket és a közeli Szemszúró-dűlőben szemüket kiszúrták."  

(Kováts Dániel: Sátoraljaújhely helynevei és történeti topográfiája, 2008)


Csepellényi György pálos  vértanút lefejezik a protestánsok. Sírja az újhelyi pálos-piarista templomban található.  (forrás)

A minap, október 31-én volt a Reformáció Napja, a protestáns egyházak zömében ezen a napon ünneplik elődeik katolikus egyházból való kiszakadásának kezdetét, mivel a legenda szerint 1517-ben e napon szögezte ki Luther 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Egy korábbi bejegyzésben (A Szultán parancsára! - majdnem 500 éves az erőszakos reformáció) reagáltam a miniszterelnök által is népszerűsített állami kezdeményezésre, melynek keretében 2017-ben nagy csinnadrattával készülnek megünnepelni a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját. Szerintem magyar hazafias szempontból a közel 500 éve kezdődött Vészkorszak, európai polgárháború össztársadalmi ünneplése teljesen indokolatlan, illetve felháborító, ünnepeljék meg  felekezeti körben  a protestánsok, ha lelkiismeretük megengedi. E bejegyzések célja nem a viszálykeltés a mai katolikusok és protestánsok között, a reformáció egy megmásíthatatlan tény és a mai protestáns közösségek tagjai természetesen lehetnek jó keresztyének és jó magyar hazafiak, de csak akkor, ha szembenéznek a felekezeteik körében máig élő torz történelemképpel és leszámolnak az országpusztító történelmi személyek és tragédiák hamis hőskultuszaival.

A korábbi bejegyzésben idéztem egy protestáns körökben ma is teljesen tipikus felfogást (tévhitet) képviselő hozzászólást egy fórumról:
"A reformációnak nem kellett elvennie templomokat a katolikusoktól, mert a 16. században ahol megjelent egy prédikátor, általában az egész közösség áttért az evangéliumi hitre, tehát legfeljebb üres maradt volna a templom, ha nem abban tartják az istentiszteleteket."
Ellenkezésemre, hogy ez csak a protestáns propagandamesékben van így, ezzel válaszolt:
"Tényeket! Hol vették el a erőszakkal a templomot protestánsok? Helység, évszám... Szóval csak tényszerűen, és nem az üres vagdalkozás szintjén..." 
Ez a nézet még a korszak neves szaktörténésze, az ez ügyben saját szokott színvonalát mélyen alulmúló Péter Katalin tanulmányában is megjelenik:
"A reformáció Magyarországon erőszak nélkül terjedt el. Ezt bizonyítják azoknak a vizsgálatoknak a jegyzőkönyvei, amelyeket a lutheri eretnekséggel vádolt emberek ellen folytattak az 1520-as években.[10]A vádak között szerepelt tiltott könyvek olvasása, távolmaradás a miséről, a böjt megtörése, valamint egyházi és világi törvények megsértése, de papok, szerzetesek vagy általában katolikusok elleni fizikai erőszak legjobb tudomásom szerint soha nem merült fel." (Péter Katalin: Tolerancia és intolerancia a 16. századi Magyarországon)
A tényszerű válaszhoz egyből szülővárosom, Sátoraljaújhely példáját szerettem volna hozni, de hirtelenjében nem voltak a kezem ügyében az adatok, ezért a magyar nyelvterületen sokkal ismertebb Csíksomlyó példájával világítottam meg, mennyire erőszakos volt a reformáció, amely tényt az állandóan "erőszakos ellenreformációt" emlegető protestáns propaganda és nyomában a fősodor történelemírás többnyire agyonhallgat, vagy az ellenkezőjét állítja. Most viszont következzenek a reformáció erőszakának újhelyi tényei, melyek annál inkább fontos adalékok e máig dicsőített agresszió hiteles értékeléséhez, mert számos nagytekintélyű protestáns egyházi ember, egyháztörténész, köztük az újhelyi református gyülekezet egykori főgondnoka, Kazinczy Ferenc állítása szerint épp "Újhelyben kezdődött a magyar reformáció".

2014. október 30., csütörtök

Hamis zászlós forradalmak 1956-ban és máskor


Időnként elismétlem, hogy a Kitalált Újkor nem aktuálpolitikai blog, de persze a történelemhamisítás sztorijai nagyon gyakran mutatnak erős párhuzamot, vagy kapcsolódnak a napi eseményekhez. Most az Orbán "Viktatúrája" ellen legnagyobbrészt saját elképesztő, de igazából szerkezetileg rendszerébe kódolt  baklövéséből kirobbanó netadóellenes tüntetések kezdenek emlékeztetni az utóbbi évek mindenféle szines forradalmára, "tavaszára" és a Majdanra, de a hamis zászlós forradalmak jónéhány múltbeli előadására is, nem utolsósorban a magyar és például a lengyel szocializmus történelméből. A múltkori bejegyzésben felvetettem, hogy számomra meggyőző az elmélet, mely szerint az 56-os magyar "szovjetellenes", "kommunistaellenes" felkelés a szovjet szolgálatok és magyar ávós csatlósaik által szervezett kegyetlen, cinikus provokáció volt. Ezt jól alátámasztja, ha megvizsgáljuk a szocialista tábor néhány hasonló "antikommunista" megmozdulását, kiemelten az 56 kapcsán amúgy is gyakran emlegetett lengyel megmozdulásokat. Az ezek során alkalmazott, tankönyvbe illő provokációs módszereket (melyeket nyilván tanítanak is valahol titkos iskolákban, ügynökképzőkön...) nem meglepő módon látjuk viszont a Majdan esetén és sajnos nem zárható ki, hogy még attól közelebb is láthatjuk még. Az egy cseppet sem meglepő, hogy e módszereket térségünkben hol a szovjet-kommunista, hol nyugati, vagy (közel-)keleti titkosszolgálatok alkalmazzák, e módszertannak nincs nemzetisége, ez egy szakma és ráadásul a hideg- és meleg háborúk megkoreografált előadása szerinti "ellenségek" szolgálatait gyakran mozgatják a háttérből ugyanazok az erők. (Vagy a színfalak mögött néha együttműködnek a szereposztás szerint ellenséges szolgálatok.)

Kenyeret, adómentes internetet! Poznań, 1956

Az 56-os  poznańi "munkásmegmozdulás" élén feltűnően jólöltözött, nem igazán munkáskülsejű fiatalemberek haladnak hatásosan demagóg követeléssel. ("Kenyeret követelünk") 56-ban Poznańban nem volt kenyérhiány...

2014. október 23., csütörtök

Huszita vérszomj dalnoka - Petőfi, a millenarista eretnek


A hivatalos, fősodor történelemkép október 23-ája nekem nem egy lelkesítő ünnepnap, ahogy e fősodor (prot-kur) történelemkép legtöbb ünnepe sem. Ma nincs különösebb mondanivalóm 1956-ról, bár érdemes lesz rá visszatérni a történelem, közte a szocialista országok történelme más hasonló hamis zászlós tragikus színházi, cirkuszi előadásaival együtt. 56 október 23-a és a rákövetkező vérontás megítéléséhez számomra mérvadó és ránézésre hiteles magyarázat Dr. Tamáska Lóránd Ötszáz gramm prágai sonka című írása.
"1956 októberében ugyanis – valójában – nem volt népfelkelés, sem forradalom vagy ellenforradalom, hanem egy, az oroszok és a párt által már 1955-ben kitervelt, később megszervezett és 1956 október 23-án céltudatosan „kirobbantott” puccs, egy államcsíny, melynek azt kellett szolgálni, hogy az országot 15 éve megszállva tartó, gyarmati módra kizsákmányoló orosz csapatoknak ne kelljen kivonulnia és azt követő „öt perc múlva” (Marosán György kijelentése a KB egyik ülésén) ne kelljen a szovjet szuronyokra, tankokra támaszkodó pártnak, politikai rendszernek összeomlani"
A részletek vitatásába most ne menjünk bele (pl. hogy a szovjet állam nem gyarmatosította a magyart, a magyar életszínvonal magasabb volt, mint a szovjet), a lényeg, hogy a Jaltában a nyugati hatalmi centrumok egyetértésével meghatározatlan időre, de garantáltan több, mint 12 évre szovjet befolyási övezetbe sorolt hazánk bármilyen hiteles ellenzéki elitje hazaárulást követett volna el egy reménytelen, értelmetlen véráldozatot és pusztulást okozó szovjetellenes felkelés kirobbantásával. Olyan fokú esztelen hazaárulást, mint amilyet a varsói felkelést kirobbantó londoni lengyel szabadkőműves emigránskormány követett el. (És amiért a mára kikristályosodó lengyel fősodor társadalmi álláspont esztelen hazaárulóknak tekinti őket.) Szerencsére hiteles magyar ellenzéki elit nem is követett el ilyen esztelen hazaárulást, a hamis zászlós, szovjet és ávós titkosszolgálati provokáció ellenzékinek tűnő kiszolgálói ügynökök, provokátorok voltak. Később aztán rengeteg tisztességes ember is belesodródott az eseményekbe,  de ők nem tudhatták, hogy a cinikus provokáció kitervelői tipikus "hasznos idiótáknak", illetve ágyútölteléknek és akasztófavirágnak szánják őket és ilyen bekapcsolódásukat előre kiszámították. Természetesen 56-ban valóban elnyomó rezsim állt az ország élén, ellentétben azzal, hogy a korábbi, szintén a társadalomra erőltetett, nem alulról igényelt forradalmak (pl. 1848) propagandája csak hazudta az akkori kormányzatot zsarnokinak. Azonban 56-ban épp azok voltak a valóban elnyomók, akik az ősi eretnekmozgalmakban gyökerező felforgató világforradalmi mozgalmak utódaiként hatalomra jutottak Szentpétervárott és még korábban a nyugati bankvilágban.

Ezért a mai nap méltó megünneplése, illetve a társadalom szabadságharcos jelszavakkal való további megtéveszthetősége esélyeinek csökkentése céljából legjobb lesz a provokátor és megtévesztett értelmiségiek felkeléselőkészítő szervezete, a Petőfi-kör névadóját sokadszor megvizsgálni, hogy megérthessük, mit is képviselt igazán ez a propagandista, akinek alakja emberellenes eszmék és szervezetek "lobogója" volt, pl. a magyar sztálinista helytartórezsimé is. ("Lobogónk, Petőfi") Több bejegyzésben tárgyaltam, hogy az életmű nyitott szemű elemzése alapján a sztálinista ideológusok egyáltalán nem alaptalanul "sajátították ki" Petőfit lobogójuknak és Lunacsarszkij szovjet kulturális miniszter nem indokolatlanul nevezte Petőfit "kora bolsevikjének". A Petőfi-életműben már felfedeztük a kommunizmushoz is elvezető történelmi trend korábbi misztikus nihilista képviselői, az illuminátusok, a sabbatájisták-frankisták, stb hatását. Hihetetlen, de ezzel a csont még mindig nincs teljesen lerágva, most nézzük a misztikus-okkult hátterű forradalomgyártó gépezet egyik legkorábbi professzionalista szintű képviselői, a korai kommunista kísérletet létrehozó husziták, illetve elődeik, a Szabad Lélek eretnekség tanainak megjelenését a már sokat idézett uszító Petőfi-versekben. Vagyis, hogy Petőfi sokkal indokoltabban lobogója a kommunizmusnak és a szovjet forradalomexportnak, mint az ezt (joggal) elnyomásnak tekintő "ellenforradalmároknak".

Már a husziták is vértengeres világforradalmat terveztek

2014. október 15., szerda

A Törvényszegés prototípusa: a rituális vérfertőzés


"Hát másért teszem én ezt, mint hogy provokáljam a Teremtőmet?! "

Talán nem keltett nagyobb figyelmet a kurucinfó minapi cikke: "Német szakértők" szerint engedélyezni kellene a testvérek közötti vérfertőzést - MTA-s is támogatja az ötletet.

A vérfertőző német testvérpár. Ősi eretnekség képviselői kampányolnak velük.

A magyar sajtóból nemigen derül ki (a kurucinfó cikkéből sem), de a szokott módon, mint mindig, ha civilizációnk alapértékei, a hagyományos családmodell, az emberi együttélés szabályai elleni ideológiai támadásról van szó - ezúttal is nemzetközi kampányt folytatnak a ballibek. A német kezdeményezést a testvérek közötti vérfertőzés legalizálására facebook-bejegyzésben támogatta egy harcos ateista performanszairól is ismert lengyel ballib professzor is a krakkói Jagelló Egyetemről, Jan Hartman. Kicsit talán előreszaladt, mert az országos felháborodás nyomán kizárta pártja, melynek országgyűlési képviselője is, pedig ez Janusz Palikot balos haladár botránypártja (melynek reklámarca sokáig egy férfiból nővé operált képviselő volt), továbbá az egyetemen is etikai eljárás indult ellene. Még durvább, hogy a lengyel esélyegyenlőségi miniszter asszony, Malgorzata Fuszara egy 2012-es "Nem-normatív családmodellek" című konferencián (A Gender és Queer Doktori Tudományos Kör szervezésében) értelmetlennek nevezte a vérfertőzés büntethetőségének fenntartását, amiért a PiS ellenzéki párt a lemondását követelte. (Jellemző, hogy milyen kulturális közegből illik egy polkorrekt kormánypártnak esélyegyenlőségi minisztert választania...)

A tudatipar régebb óta népszerűsíti a témát saját sztárjai magánéleti botrányaival, bár bizonyára óvatosságból egyelőre csak nem vér szerinti, nevelt gyermekkel, sőt unokával, az elsőre Woody Allen, a másodikra Morgan Freeman a példa.

Korunk perverz,  az agymosó tudatipar által támogatott trendjeinek ideológiái sokszáz, néha többezer éves okkult vallási koncepciókon alapulnak. A mai felforgató mozgalmak témái már mind felbukkantak például a középkori eretnekmozgalmakban is. (lásd pl. Katárok kora - eutanázia, genderideológia, abortusz Pap Gábor "érdek nélküli szeretetvallásában" ) Ez alól a kultikus vérfertőzés sem kivétel.

2014. október 1., szerda

Lengyel, izraeli két jó barát, együtt harcol, s...


Lehet, hogy a cím már nem túl eredeti, de itt a "két jó barát"-sorozat következő része.

(A provokatív címadások is jelezhetik, hogy a tényleges magyar-lengyel barátság őszinte híveként viszolygok a történelmi tényeket elhazudó legendáktól és mitikus áltörténelemképtől, főleg, hogy azok mögött leginkább balos-felforgató lengyelek és magyarok, illetve lengyel- és magyarországi illetőségű felforgatók, vakolók és kalandorok egykori internacionalista, elvtársi együttműködése és barátsága áll.)

Az alábbi cikk a lengyel prawy.pl portál cikkének szó szerinti fordítása. Ez a lengyel radikális hazafias jobboldal egyik legismertebb internetes médiuma, melynek neve "jobb.pl" jelentésű és a névválasztás nyilvánvalóan kifejezi a magyar Jobbik párttal való rokonszenvet és kapcsolatokat is. A portál a Narodowcy-Nemzetiek párthoz áll (nagyon) közel, mely a Jobbikot testvérpártjának tekinti. A párt a tavaszi országgyűlési választáson 2%-ot ért el, de úgy vélem, feljövőben vannak. Hiteles nemzeti radikális párt egyelőre nincs a Szejmben. Az átlagos magyar olvasó bizonyára nem tudja, hogy lengyel konzervatív-nemzeti radikális körökben Piłsudski egy alapvetően inkább utált figura. Személyével és politikájával eddig két bejegyzésben foglalkoztam:

 Kommunista bankrablókból államférfiak, sőt NEMZETI HŐSÖK lettek...

 Lengyel, román két jóbarát, együtt harcol, s...

A cikk több meglepő, a magyar közvéleményben élő sematikus történelemképbe nem illő tényre is rávilágít.
Az egyik, hogy az újjászületett Lengyelország két világháború közti elitje, kiemelten Piłsudski és klikkje nálunk gyakori feltételezésekkel és zsidó propagandisták egyes állításaival ellentétben kimondottan filoszemita volt. A minapi megemlékezések során Magyarországon kiemelték a szónokok a második világháborús lengyel menekültek befogadása kapcsán a zsidó vallású lengyel menekültek megkülönböztetésmentes fogadását. (A félreértések elkerülése végett: ezt én utólag is helyeslem.) Jellemző a korra, hogy a lengyel hadsereg tábori lelkészi szolgálata keretében ekkor tábori rabbik is működtek, ami például a Honvédségnél ekkoriban nem így volt. Más bejegyzés tárgya lehet, hogy a Piłsudski-csapat hatalomrajutását kezdettől lelkesen támogatta a lengyel B'nai Brith páholy és ez összefüggésben lehet Piłsudski feltételezett frankista származásával. Hazai jobboldaliak értetlenkednek pl. Andrzej Wajda filmrendező vadliberális voltának és zsidó származásának felemlítése kapcsán és arra hivatkoznak, hogy az ő apja Katyńban kivégzett katonatiszt volt. Az ország akkori etnikai-felekezeti arányai ismeretében nem meglepő, hogy az ott kivégzett lengyel tiszteknek becslés szerint kb. 10%-a lehetett zsidó származású/vallású/identitású.

A másik, hogy a cionista mozgalmat, a leendő izraeli fegyveres erők kiképzését, felfegyverzését és a leendő Izrael állam technikai infrastruktúrájának kiépítését a cikkben tárgyalt időszakban két állam támogatta a legnagyobb mértékben, illetve számottevően egyáltalán: a piłsudskista lengyel és a hitlerista náci német rezsim. Ezáltal ez a két rezsim a nyilvánvaló ellenséges viszonyával egyidejűen a cionizmus ügyében csendes szövetséges volt!

És végül a harmadik, hogy a lengyel kormányzat olyan fegyveres zsidó terrorszervezeteket támogatott katonai kiképzéssel és fegyverszállításokkal, melyek e fegyvereket nem kis részben a brit hadsereg és közigazgatás ellen vetették be Palesztinában. Ez a helyzet egy kissé más fényt vet arra, hogy az angolok kicsivel később a franciákkal együtt annyira nem siettek "meghalni Gdańskért"... (Természetesen a brit kormányzat beavatott vezetői számára világos volt, hogy az egész világháború egy pokoli színjáték, amiben mindenkinek el kell játszania a szerepét, nekik is és nem feltétlenül haragudtak se a lengyel vezetésre, se Hitlerre, se a közel-keleti zsidó terroristákra. Az események ilyen értékelése még az alábbi cikkből se derül ki, de ettől még nagyon érdekes. A színjáték-jelleget bizonyítja, hogy a zsidó katonák palesztinai dezertálását engedélyező, azokat a britek elleni terrorakciókra kiképző Anders tábornok teljes mértékben a brit katonai parancsnokság felügyelete alatt állt, akiknek mindenről tudnia kellett.)

A cionista Bétár tagjai Berlinben 1936-ban. A kép készülhetett volna Varsóban is.

("Szanációnak", az állam meggyógyításának a Piłsudski-puccs által hatalomra került rezsim nevezte saját uralmát.)