"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2014. október 30., csütörtök

Hamis zászlós forradalmak 1956-ban és máskor


Időnként elismétlem, hogy a Kitalált Újkor nem aktuálpolitikai blog, de persze a történelemhamisítás sztorijai nagyon gyakran mutatnak erős párhuzamot, vagy kapcsolódnak a napi eseményekhez. Most az Orbán "Viktatúrája" ellen legnagyobbrészt saját elképesztő, de igazából szerkezetileg rendszerébe kódolt  baklövéséből kirobbanó netadóellenes tüntetések kezdenek emlékeztetni az utóbbi évek mindenféle szines forradalmára, "tavaszára" és a Majdanra, de a hamis zászlós forradalmak jónéhány múltbeli előadására is, nem utolsósorban a magyar és például a lengyel szocializmus történelméből. A múltkori bejegyzésben felvetettem, hogy számomra meggyőző az elmélet, mely szerint az 56-os magyar "szovjetellenes", "kommunistaellenes" felkelés a szovjet szolgálatok és magyar ávós csatlósaik által szervezett kegyetlen, cinikus provokáció volt. Ezt jól alátámasztja, ha megvizsgáljuk a szocialista tábor néhány hasonló "antikommunista" megmozdulását, kiemelten az 56 kapcsán amúgy is gyakran emlegetett lengyel megmozdulásokat. Az ezek során alkalmazott, tankönyvbe illő provokációs módszereket (melyeket nyilván tanítanak is valahol titkos iskolákban, ügynökképzőkön...) nem meglepő módon látjuk viszont a Majdan esetén és sajnos nem zárható ki, hogy még attól közelebb is láthatjuk még. Az egy cseppet sem meglepő, hogy e módszereket térségünkben hol a szovjet-kommunista, hol nyugati, vagy (közel-)keleti titkosszolgálatok alkalmazzák, e módszertannak nincs nemzetisége, ez egy szakma és ráadásul a hideg- és meleg háborúk megkoreografált előadása szerinti "ellenségek" szolgálatait gyakran mozgatják a háttérből ugyanazok az erők. (Vagy a színfalak mögött néha együttműködnek a szereposztás szerint ellenséges szolgálatok.)

Kenyeret, adómentes internetet! Poznań, 1956

Az 56-os  poznańi "munkásmegmozdulás" élén feltűnően jólöltözött, nem igazán munkáskülsejű fiatalemberek haladnak hatásosan demagóg követeléssel. ("Kenyeret követelünk") 56-ban Poznańban nem volt kenyérhiány...

A KGB és ÁVH által provokált 56 összeesküvéselmélete


Csak most néztem utána, hogy a "hamis zászlós 56" elméletének nálunk már a 90-es évek óta számottevő irodalma van. Eddig az alábbi műveket, írásokat találtam a témában, tartalmuk messze több egy puszta konteós felvetésnél, ehhez képest a fősodor történelmi tudatba nem nagyon kerültek még be, a fősodor tömegtájékoztatás legperemén maradtak, bár zömük az interneten is hozzáférhető. A témával való megismerkedésre és az alábbiak küzül több műre e blog hozzászólói hívták fel a figyelmemet, amit ezúton megköszönök. Az elmélet első felvetője tudtommal Tamáska Loránd, aki a Pest Megyei Hírlapnak 1992. november végén „Álcázott államcsíny?”címen adott interjúban beszélt erről, majd ez ügyben visszaemlékezését közölte le a Hunnia 1994. októberi száma, de Tamáska még a két közlés között váratlanul meghalt. (Eltették láb alól a Nagy Titok kifecsegéséért?) A leleplezés úttörője tehát:

Tamáska Loránd: 500 gramm prágai sonka

A Magyar Nemzet:  "A magyar igazságszolgáltatás és törvényszéki orvostan titkai" sorozatában Kő András válogat Tamáska jegyzeteiből, melyet az Amerikában élő családtagok bocsátottak rendelkezésére, ebből kirajzolódik a szerző alakja és jólinformáltságának okai, illetve hitelessége: "Száz aktfotó", "Szerelmi háromszög" , "Bécsi gyors".  Az elméletet lelkiismeretesen ismerteti Drábik János 2005-ös könyvében, mely az internetről legálisan letölthető. Nem vonja kétségbe Tamáska igazát, de úgy véli, abban téved, hogy a nemzetközi szerződésekben lett volna olyan pont, mely alapján a szovjet hadsereg fasiszta veszély esetén beavatkozhatott volna hazánkban az ausztriai kivonulás után is. (Amikor Magyarországról is ki kellett volna vonulniuk.) Ebben, mivel e szerződéseket áttanulmányozta, szó szerint igaza lehet, de szerintem Tamáskának is igaza van, a közvetlen szovjet szándékot eltalálhatta, ahhoz nem kellett papír. A könyv nem olyan radikális a megtévesztett forradalmárok hős-státusza megvonása terén, mint Tamáska írása:  Drábik János: "1956 - A magyarok harmadik útja - Kiút a kommunizmus és a pénzuralom zsákutcájából"

Tamáska elméletét tágabb, szókimondóan anticionista szemléletű globális összefüggésekbe helyezi Hernádi Tibor: 1956 igaz története című könyve, szerintem találóan. Az ő felfogása már a kommunizmus lebontását is a rendszert eleve létrehozó, a cionizmust is finanszírozó bankárköröknek tulajdonítja és ebben a megvilágításban nem lepődünk meg azon, hogy a rezsimet a látható politikai vezetés háta mögül, illetve a kulisszák mögül irányító titkosszolgálatok, illetve erőszakszervezeti vezetők cinikusan-cionikusan felkeléseket szerveznek látszatra "saját maguk ellen". Ez a szemlélet a kapitalista-kommunista vezetés összefüggéseiről persze óvatosabb fogalmazással lényegében Drábiknál is megvan. Ugyanezt a kendőzetlen fogalmazást és felfogást képviseli Lakatos Pál két cikke is, ahol egyetértőleg idézi fel Tamáska írását és olyan összefüggésekbe helyezi elméletét, mint Hernádi. (Maga Tamáska ugyan utal a kommunista eliten belüli zsidókérdésre, de az 56-os provokáció okainak keresése során nem indul el e pontból messzebbre, ami érdemeiből semmit nem von le.)

Lakatos Pál: Szabadkőműves gyarmatosítás 1945 után (Magyar Világ, 2008. szeptember 4.)
Lakatos Pál: Megint ötvenhatot szerveznek a Magyarnak? (Nemzeti Hírháló, 2009. május 5.)

És végül az 56-os összeesküvés-elmélet eddigi legalaposabb kidolgozását Szatmári Jenő Istvánnak köszönhetjük, aki először 1996-ban jelentetett meg erről könyvet "1956: lehet, hogy másképpen volt?" címmel, ennek második kiadása 2006-ban jelent meg E. S. Fischer álnéven: A magyar forradalom titkos története címmel. Könyve első megjelenése évekkel követi Tamáska interjúját és a Hunnia cikkét, de a szövegben nem hivatkozik rá. A könyvben végigveszi 56 leggyanúsabb, egyúttal legdöntőbb jelentőségű véres eseményeinek elemzését a feltételezett hamis zászlós provokáció szempontjából és ehhez a nyilvános forrásokon túl sok magáninformációt, illetve kutatást használt fel. Külön figyelemre méltó elem a provokátorok között szereplő határon túli, konkrétan romániai, magyar nyelven anyanyelvi szinten beszélő ügynökök kérdése! Nem veti fel ezek esetleges zsidó származásának kérdését, pedig más szocialista tábor-beli hamiszászlós esetekkel összevetve, illetve az 56-os magyar provokáció feltételezhető hazai ÁVH-s sszervezőinek háttere ismeretében ez érdekes lehet.

Egy korábbi bejegyzésben egy olvasó ajánlotta mégaz ügyben Csaba István: Az elsüllyesztett háború : történelem-politikai dolgozatok a Magyar Október összefüggéseiről (Salzburg, 1957) c. könyvét, de sajnos erről érdemi tartalmi információt még nem sikerült találnom a neten. (És ez jelzi, hogy mennyire aljas dolog a netes információáramlást bármivel akadályozni, pl. adókkal!!! :D ) A fenti cikkeket, könyveket nem feladatom itt ismertetni, mert az érdeklődők egy kivételével elolvashatják, letölthetik őket a megadott linkeken. (Van, amelyiknél érdemes lehet sietni...)


Provokátoriskola, alapismeretek: orvlövészek a háztetőn - 1956, Kossuth-tér, 2014, Majdan


Egy aktuális hasonlóság a Szatmári Jenő István könyvében az 56-os Kossuth-téri mészárlás orvlövészeiről írottakkal:  az ottawai egyetemen tanító ukrán Dr. Ivan Kachanovski elemzésében kimutatja, hogy a Janukovics-kormány bukását okozó, tömegmészárlást jelentő majdani orvlövészakciót a felkelőkhöz tartozó provokátorok követték el:  The Snipers Massacre on the Maidan in Ukraine Nem meglepő, hogy a globális fősodor médiumok a szakértői jelentést agyonhallgatják, miközben a kijevi (Janukovics-féle) és moszkvai kormányzati hírek annak idején épp ezt közölték, amire a nyugati propaganda gúnykacaja volt a válasz.


A történelem "előre meg van írva"


Az európai történelem provokatív módon, háttérhatalmi titkostársaságok, vagy titkosszolgálatok által megszervezett forradalmai, felkelései, zavargásai feltárása során később szeretnék e blogon legalább az angliai Wat Tyler-felkelésig, vagy akár a magyar és angol Aranybulla (Magna Carta) ügyéig visszanyúlni, mert szerintem valamiféle folyamatosság megvan már ezektől a Majdanig és napjaink akcióiig. 56 megítéléséhez azonban most elég az I. és II. Világháborúig, illetve az I-ből kinövő bolsevik forradalomig visszamenni és megemlíteni a fősodor történész Antony C. Sutton két művét (meg a többit) arról, hogy a bolsevik és a hitleri rezsimet egyaránt a Wall Street (zsidó) bankárelitje finanszírozta a hatalomba:
Wall Street and the Bolshevik Revolution, Wall Street and the Rise of Hitler.

Sutton könyvei megírása során feltette a kérdéseket: "Miért építette fel az USA a saját ellenségét? Miért építette fel az USA a Szovjetuniót, miközben szintén technológiát adott át Hitler Németországának? Miért akarja Washington elrejteni ezeket a tényeket?"

Sutton nyomán is könnyű belátni,  hogy e bábrezsimek, illetve a bankárelit "lovai", Nagy Britannia és az USA világháborús titáni harcai megkoreografált pokoli színjátékok voltak, melyekben fontos szerep jutott Izrael Állam létrehozásának, de nem a kiszsidók menedékhelyeként, hanem épp ellenkezőleg, egy millenarista Világdráma részeként, ahol az állam létrehozásáért nem volt kis ár a cioniszmus számára "felesleges" zsidó tömegek halálba küldése a cionisták hitleri bábrezsimje által. A cionisták által a háttérből irányított zsidóirtás egyik fontos hozadéka volt e körök számára, hogy a Jaltában szovjet szférába juttatott országok állami és erőszakszervezeti elitjében mindenhol domináns szerephez jutottak a zsidó káderek. Nem e bejegyzés tárgya, hogy ezek a túlélő zsidóság "hasznosítható részét" még a háború után is hamis zászlós zsidópogromokkal késztették alijára, kiemelten Magyarországon és Lengyelországban. Ugyanakkor az új kommunista bűnözőelitekben megjelent egy valódi rivalizálás, hatalmi harc a zsidó és nemzsidó káderek között, ezért a hamis zászlós és őszinte "antiszemita" kampányok néha egybefolynak. A Kitalált történelem: a kommunizmus "bukása" c. bejegyzésben idéztem Henryk Pająk lengyel szerző összefoglalóját (sok megnevezett, pl orosz szerző nyomán) arról, hogy a szovjet rezsimet a globalista-cionista bankárkörök hozták létre és ezek döntöttek saját projektjük felszámolásáról, illetve, hogy a kommunistaellenes megmozdulások is e körök helyi titkoszolgálatainak hamis zászlós akciói voltak:
A KOMMUNIZMUS „SZOLIDARITÁS” ÁLTALI MEGDÖNTÉSÉNEK MÍTOSZA
Ha a neobolsevik globalisták nem hozták volna meg az ítéletet már a 70-es évek elején saját sátáni termékük felett, melyet Szovjetuniónak neveznek, akkor nem lettek volna semmilyen megmozdulások sem 1976-ban (Radom), sem 1980-ban Lublinban, Gdańskban és más városokban. Egyszerűen nem lett volna „Szolidaritás”. Mindennek véget vetettek volna a ZOMO gumibotjai, az orvgyilkosok és börtönök, a tiszteletreméltó nyugati „demokrácia” pedig a kisujját se mozdította volna e „lengyel bajkeverés”, „lengyel hősiesség” újabb megnyilvánulása védelmében.
Ahogy a "nyugati demokrácia" nem mozdította a kisujját 56-ban sem és ahogy Jalta eleve a Nyugat és a nyugati bankárok által létrehozott bolsevik rezsim közötti megállapodás volt, és ahogy a hidegháború és a kétpólusú világrend is egy Nagy Színjáték volt, ahol az e világrend alapjául szolgáló atomparitás érdekében a Nyugat urai gondosan kilopatták saját ügynökeikkel az atomtitkot a színpadi rivális Szovjetunióba. (És fügefalevélül beérték két statiszta kivégzésével.) Pająk kitér rá, hogy a szocialista biztonsági szolgálatok káderei, pl. a KGB emberei az általuk is levezényelt "rendszerváltások" után ezrével vették fel az izraeli állampolgárságot és üzleteltek tovább két "hazájuk" között.

A fenti megállapításhoz más úton, sokkal "szalonképesebb" gondolkodási keretben is eljutott egy lengyel fősodor (bár vitákat keltő) történész, a nemrég elhunyt  Paweł Wieczorkiewicz professzor is. Beszélgetőpartnere Piotr Zychowicz, fiatal revízionista, de ettől még szintén fősodor történész, akinek a varsói felkelésről írt műve már a címében is "őrületnek" nevezi a Varsó pusztulásához vezető akciót :
Prof. Paweł Wieczorkiewicz: Írjuk újra Lengyelország történetét
Mert hiszen a politikai rendőrség főszerepet játszott a Lengyel Népköztársaságnak nevezett előadásban. Nem kizárt, hogy a szocialista Lengyelországban lezajlott összes úgynevezett "események" a szolgálatok provokációi voltak. Poznań '56, '70 Decembere, '76 Júniusa, és végül '80 augusztusa. Ez mindezekben az esetekben nagyon valószínű. Mi most e múltbeli események körül hazafias oltárokat emelünk, miközben a valóság teljesen más lehetett. Egyébként ugyanígy felállíthatjuk a hipotézist, hogy az 1830-as Novemberi Felkelés provokáció volt, az 1863-as Januári Felkelés pedig teljes bizonyossággal az volt.
Vannak erre valamilyen bizonyítékok?
Rengeteg nyom van. Például Radom '76. Legutóbb egy magas rangú akkori pártfunkcionáriussal beszélgettem. És egyszer csak egy kérdést tett fel nekem: Nem tűnt fel magának, hogy a megmozdulások törzsét a Walter-gyár dolgozói alkották, egy hadiüzemé, ahol az emberek 25%-a a kémelhárítás fizetési listáján szerepelt, a többi pedig lényegében katonai szolgálatot látott el? Az üzem teljes dolgozói gárdája az egyszerű munkásokkal együtt a legmegbízhatóbb emberekből állt! És ők egyszercsak fellázadtak volna? Beszélgetőpartnerem az események után átnézte a radomi rendőrökkel a zavargások felvételeit és kiderült, hogy a tömegek legagresszívebb vezetői olyan személyek voltak, akiket korábban soha nem láttak Radomban. Ugyanez ismétlődött meg később Gdańskban.
Wieczorkiewicz professzor számára is beugrott az analógia a szocializmus-kori és a 19. századi provokált felkelések között. Az idegenből hozatott provokátorok módszerére a Szatmári Jenő István könyvében 56-ból említett hasonló esetek mellett idézzük fel az 1848 őszi, a magyarságot a forradalom radikalizálódásába belehajszoló, titkosan megszervezett Lamberg-merénylet fontos állású szemtanúit:
Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban:
Pálffy Jánosnak, a képviselőház alelnökének visszaemlékezéséből tudjuk, hogy Lamberg halálának napján együtt ebédeltek, Eötvös és ő, a Dorottya utcai kaszinóban, majd visszatértek a Redout-ba, az országgyűlés épületébe, ahonnan ismét átmentek a Casinóba. Ennek ablakából látták a hajóhídról visszafelé tartó csoportozatot.
,,[A]lig voltunk egy negyed óráig a Casinóban, midőn a hajóhíd felől irtózatos zaj hallatszott. Az ablakhoz menve, borzasztó látvány tűnt élőnkbe. Az egész hosszú híd, a hídfő mindkét oldalról, s a pesti és budai part körüle, megrakva volt emberekkel, oly hirtelen teremve maga elé e nagy, roppant tömeg, mintha valamely gonosz szellem a földből bűvölte volna elé, s ezek között puskával, karddal, bottal, vasvillával fegyverzett, nyers, rongyos, meztelen nyakú és karú vad alakok, milyeket én sem azelőtt, sem azután soha sem láttam Pesten."  (forrás: Pálffy János (1940): Magyarországi és erdélyi urak.) 
Érdemes 56 szempontjából alaposan végiggondolni azt, amit (más szerzők mellett) Sutton feltárt életművével, mert ez az 56-os események világpolitikai, történelmi háttereként teljesen használhatatlannak mutatja az eseményekre vonatkozó nézetek, vélemények, írások legalább 90%-át. Ha igaz az, hogy a Wall Street által fémjelzett bankárkörök saját maguk juttatták hatalomra:
- az USA elitjét, benne például a második világháborús vezető Rooseveltet
- a lenini bolsevik rendszert, melynek részére később óriási támogatást nyújtottak a szovjet hadiipar  és a szovjet atomfegyverzet  kiépítéséhez
- Hitler náci rezsimjét, ez utóbbit sokkal rövidebb eldobási idővel, élettartammal tervezve, mint az előző kettőt, bár a szovjet rendszer, másik "törvénytelen gyermekük" "megdöntéséről" is e körök döntöttek, belső ügynökeik révén, lásd Andropov

Akkor miféle esélye lehetett 56-ban a magyar társadalomnak arra, hogy "kivívja szabadságát", hogy "csatlakozzon a Szabad Világhoz"??? Hol volt a Szabad Világ???


Az 56-os évad sikerdarabja Varsó és Pest színpadán: "Nem lesz több zsidó király!"


A titkosszolgálati manipulációk egyik feltűnő eleme 56-ból, hogy láthatóan sok szempontból ugyanazt a forgatókönyvet használták fel a lengyel és a magyar eseményekhez, ahol a poznańi véres megmozdulások egy kis, "laboratóriumi" főpróbaként szolgáltak a nagy budapesti, illetve magyarországi véres drámához. Feltűnő a hasonlóság abban a tendenciában, ahogy 56 során két lépcsőben cserélik le az addigi sztálinista, és elég nyílt "zsidóuralmat" megtestesítő helytartót, illetve közvetlen csapatát egy látványosan nemzsidó "nemzeti kommunista" vezetőre.

Bierut 56 márciusában Moszkvában halt meg a XX. kongresszuson, két héttel azután, hogy meghallgatta Hruscsov híres beszédét a sztálini személyi kultusz elítéléséről. A korabeli lengyel pletykák között a vezető két verzió, hogy megütötte a guta, illetve, hogy a gazdái tették el láb alól. Bierut személy szerint nem volt zsidó, de a Lengyelország élén álló pártállami "hármasfogat" egyetlen díszgoj tagja volt, a tényleges főhatalom a viselt tisztségektől függetlenül általános vélemény szerint az ideológiáért és a terrorgépezetért felelős Jakub Berman kezében volt. Rákosit 56 júliusában váltják le szovjet nyomásra. Már 1953-ban, amikor a moszkvai főnökei a miniszterelnöki tisztségben teszik a helyére a szintén díszgojként prezentált Nagy Imrét (akinek zsidó származását talán épp ennek hatástalanítására Rákosiék pletykaként terjesztették), Berija gúnyosan mondja Rákosinak: "Magyarországnak nem lesz több zsidó királya!". A leváltottak helyére a párt első titkári székébe átmeneti figura kerül, a lengyeleknél Ochab, nálunk Gerő. Mindketten az addigi sztálinista vezetés tagjai, zsidó származásúak. Ochab Gomułka későbbi, 1968-as "anticionista" párttisztogatása idején tiltakozásul lemond az államtanács elnökhelyettesi tisztségéről. (Tehát az ő hátrébb vonása 56 őszén nem volt olyan drasztikus.)  56 őszén, a tömegmegmozdulások következményeként az átmeneti zsidó vezetők helyére hangsúlyozottan nemzsidó, nemzeti kommunista kerül Kádár, illetve Gomułka személyében.  (Bár Gomułka felesége is zsidó, ez nem akadályozza meg a későbbi, 68-as anticionista kampányban.) Gomułka október 21-én kerül pártja élére, Kádár október 25-28-án. 57 májusában a magyar országgyűlés megfosztja elnöki tanácsi tagságától és parlamenti mandátumától Rákosit, ugyanebben a hónapban a Lengyel Egyesült Munkáspárt kizárja tagjai sorából a sztálini korszak tényleges lengyel vezetőjét, Jakub Bermant. A folyamatok és az egyes fázisváltások időpontjai gyakran hónapra egybeesnek...


Forradalomelőkészítő vitakörbe ávósok kerestetnek!


A munkásmegmozdulásokat, sztrájkokat Lengyelországban is megelőzi a Petőfi Körhöz hasonló funkciót betöltő Ferde Kerék Klub (Klub Krzywego Koła), a Varsóban létrejött értelmiségi vitafórum 1955-ös megalakulása, melynek vidéki városokban is voltak fiókklubjai. (A Petőfi Kör is 1955-ben jön létre!) Az egész későbbi "rendszerváltás" megrendezettségét is előre sejteti, hogy a varsói vitaklub tagjai között együtt találjuk például a leendő Szolidaritásban vezető értelmiségi Adam Michniket és Jacek Kurońt a későbbi Jaruzelski-féle szükségállapot kormánya sajtószóvivőjével, Jerzy Urbannal! (Mind zsidók, bár  Kuroń  ezt nem ismerte el és mind régi kommunista családok sarjai. Ez a Kör a Petőfi Körrel ellentétben nem szűnik meg egyből 56-ban, az ekkor 10 éves Michnik természetesen néhány évvel később lesz résztvevője.)

A Petőfi Kör és egyúttal a pesti október 23 első véres eseménye, a rádió ostroma provokatív jellegét kiválóan megvilágítja Komlós János szerepe, melyre még egy későbbi bejegyzésben visszatérünk a szocialista berendezkedés egészének és lebontásának  háttérből (és nem is elsősorban Moszkvából) vezényeltsége kapcsán. Kertész Péter: "A Komlós" c. könyvében emlékezik vissza mások mellett Komlós János rabbinövendékből lett ávósból lett Népszabadság kulturális rovatvezetőből lett Mikroszkóp-színpad igazgató (mindeközben Moszad-összekötő) neje. Az Andrássy út 60-ban ismerkedtek össze, ahol a nej az ÁVH pártbizottságon dolgozott, Komlós meg egy darabig Baranya megyei ÁVH-parancsnok volt és a Grősz per egyik mellékperének főkihallgatója. Csak ebben a mellékperben 5 halálos ítéletet hajtottak végül végre, egy fő meghalt a börtönben, talán épp Komlós kihallgatási módszerei miatt. 56-ra Komlós már nincs az ÁVH-nál, talán szándékosan helyezik ki időben egy új feladatra előkészítve, és itt a szó a nejéé:
"Továbbra is elkötelezett rákosisták voltunk."(...) A kis Jani már megszületett és éppen szoptattam, amikor bemondta a rádió, hogy meghalt Sztálin elvtárs. Annyira bőgtem, hogy János rám szólt, ne áztassam el a gyereket. János a KFKI után került a Külker Minisztériumba, ott is fordított. Ez már 1956-ban volt. Az események fellelkesítettek minket, JÁRTUNK A PETŐFI KÖRBE. JÁNOS EGÉSZ NAP TÜNTETETT, amennyire időm engedte, én is vele tartottam, utána haza kellett mennem a gyerekekhez. JÁNOS ELMENT A RÁDIÓHOZ, A LÖVÖLDÖZÉS ALATT IS OTT VOLT. Azután jött haza, de éppen csak bejelentkezett. Őrjöngtem, hogy maradjon otthon, mert nagy bajok vannak, de visszament, egész éjjel az utcán volt, és csak reggel felé került elő. (...) "A párt később vizsgálta, hogy Jánost 56-ban látták a rádió előtt tüntetni, ezt sokszor a szemére hányták. Ő mindig azt mondta, hogy odament a többi emberrel együtt, de nem tudta, hogy mivé fajulnak az események."

Nemigen kell kommentálni, a kisávósok védik a Rádiót, a Nagyávós(ok?) meg ott van az ostromlók között. Egy ILYEN múlttal egy ilyen kommunista hóhér és leendő (???) Moszad-ügynök szintén ÁVH-s nejével együtt lelkesen eljár a leendő antikommunista, (kis)ávósokat lábuknál felakasztó forradalom ideológiai-szervezeti-hangulati előkészítését végző Petőfi Körbe, majd nem marad távol a forradalmi eseményektől sem. Aztán ezért a haja szála se görbül, 56 után előbb a Rádió Irodalmi Osztályát vezeti (másodszor is sikerült bevennie, már hazajárt oda...), majd a Magyar Nemzet kulturális rovatát, majd a Népszabadságét és onnan megalapíthatja a Mikroszkópot, ahol úgy "bírálják" Hofival a Kádár-rendszert, hogy Kádár és Acél rendszeresen ott töltik a szilvesztert... Komlós az ÁVH(-KGB-moszat) azon Belső Körébe tartozott, akik be voltak avatva abba, hogy az 56-os felkelés hamis zászlós akció és részt vett a dolog megszervezésében, elindításában. A párt által végig szorosan ellenőrzött Petőfi Kör vezetője is zsidó volt, mint lényegében mindenki, aki labdába rúgott az események körül.


A pesti október főpróbája, a poznańi június


Hogy a pesti felkelést megelőző és szerintem több elemében kísértetiesen megelőlegező poznańi 1956 június végi munkásmegmozdulások a szovjet titkosszolgálatok provokációja voltak, azt a lengyel történészszakmában eddig tudtommal csak a már említett Wieczorkiewicz professzor, szovjetológus vetette fel néhány éve, amit a szakma elutasítóan fogadott. Ő sajnos azóta sejtése alaposabb alátámasztása nélkül elhunyt. Az "összeesküvéselmélet" elutasítása mögött azonban (a tények ilyen irányú, friss szemmel történő kutatásának hiánya mellett) az egyik fő ok a magyar októberi felkeléssel való egybevetés hiánya, a másik a bejáratott, és pénzzel, pozíciókkal járó hőskultusszal való szembefordulástól való félelem lehet. A lengyellel szorosan összefüggő, párhuzamosan futó magyar 56 szovjet provokáció jellegét bizonygató magyar szakirodalom ismeretében a lengyel szakembereknek is hozzá kellene fognia az éles szemű Wieczorkiewicz intuíciója alapos ellenőrzésének. (Persze ez a polkorrektség terrorja miatt nem túl esélyes.) A sejtést alátámasztó tények némelyikét épp a kétkedő kollégák cáfolatában találhatjuk! (Gazeta Wyborcza Poznań: "Nem valószínű, hogy provokáció, bár Moszkva tudott róla")

Az egyik hasonlóság a magyar 56 provokáció jellegét bizonyító tényekhez, hogy június 28-án reggel Ochab pártfőtitkár számára Rokossowski honvédelmi miniszter, a szovjet hadsereg tábornoka (akinek eltávolítása a lengyel honvédelem éléről Gomułka és támogatói egyik fő követelése lesz) felajánlja, hogy ha szabad kezet kap, ő majd rendet csinál Poznańban, ahol ekkor még épp csak megkezdődtek a békés munkásfelvonulások. Tehát a szovjet hadsereg előre felkészülten várja a felkelést, hamarabb tudnak róla, hogy ilyen lesz, mint a munkások! A másik provokációt sejtető tény, hogy akárcsak a Wieczorkiewicz által említett későbbi, 1976-os radomi megmozdulások során, az események egy, a lengyel és szovjet titkosszolgálatok által egyaránt kiterjedt ügynökhálózattal ellenőrzött és irányított hadiüzemben robbannak ki. (Hipolit Cegielski gépgyár, akkori nevén Sztálin Művek)

A poznańi események provokatív megrendezettsége olyan feltűnő, hogy az ezt kétlő történészek vaksága hihetetlen! A zavargások "véletlenül" épp a Poznańi Nemzetközi Vásár idején törnek ki, amikor a város tele van bel- és külföldi vendégekkel. A Sztálin Művek dolgozóit egy 55 óta húzódó igazságtalan béradóval hergelik fel (a legjobban kereső darabbéres dolgozók, élmunkások többletkeresetét vonják el adóval), a gyár munkásai és vezetése egy közös delegációt küld Varsóba, hogy tárgyaljon a Gépipari Minisztériummal és a Szakszervezetek Országos Tanácsával. A küldöttség június 27-ére virradó hajnalban sikeres tárgyalások után elégedetten tér vissza a városba. A nyomukban reggel egyből megérkezik a gépipari miniszter, aki a Varsóban megígért intézkedések egy részének visszavonását jelenti be. Ugyanekkorra már feszült a helyzet a város más üzemeiben, ahol a normák ekkorra időzített felemelése miatt a dolgozók júniusban nem kapnak prémiumot, ami keresetük 20-30%-át teszi ki. Vegyük észre, hogy közvetlenül nem objektív, anyagi, fizikai oka van a munkások (a megszokott szegényes viszonyokon túli) elégedetlenségének, azt mesterségesen, adminisztratív intézkedésekkel váltja ki a vezetés, mintha csak direkt a düh felhalmozása lenne a cél. Például direkt ekkor emelik meg a normát, először Varsóban megígérik a kérések teljesítését, majd másnap a helyszínre küldött miniszter visszavonja, stb. Az egész felfordulás idejére hihetetlen csapatösszevonások állnak készen a város körül, miközben 27-én este még semmi előjele a másnapi sztárjknak, demonstrációnak és harcoknak, a lengyel honvédelmi miniszteri tisztséget betöltő Rokossowski szovjet marsall már 28-án reggel felajánlja a párt első titkárának, Ochabnak a szovjet beavatkozást és még aznap a lengyel hadsereg több, mint tízezer katonája vonul be a városba négy irányból 359 harckocsival!!!

A békésnek induló demonstráció résztvevőit tipikus provokációval sikerül a minden megrendezett forradalom kihagyhatatlan, RITUÁLIS elemét képező börtön-ostromra radikalizálni. Ha csak egy szem Táncsicsot is, de egy magára kicsit is adó forradalomnak politikai foglyot kell kiszabadítania! A 10 óráig békés demonstráció résztvevőit azzal hergelik fel, hogy egy "véletlenül kezükre kerülő" rendőrségi rádiós kocsiból a hangszóró bemondja az álhírt, hogy az előző napokban Varsóban tárgyaló munkásküldöttség tagjait letartóztatták és a helyi börtönben tartják fogva. (Ne feledjük, eddig a tüntetés békés, miért foglalnának el rendőrségi rádiós kocsit, ha azt nem direkt kínálják fel nekik, "véletlenül" kik kaparintják meg a mikrofont, honnan tudják, mit kell bemondani, vajon ismerték-e ezeket a helyi munkások, stb.)

A poznańi Bastille ostroma, ostromlétrákkal.

A várostromot és a börtön 257 foglyának kiengedését az őrség ölbetett kézzel nézi - nyilván erre van parancsuk... Egy másik látványos és a provokációszervező titkosszolgálati szakmában kedvelt elem a felkelők által könnyedén megszerzett tank, ilyenkor mindig kell fotóriportereket is rendelni a helyszínre, a 2006-os budapesti eset egyik mintaadója 56 Poznańában:

Gazdátlan tankot elkötni jó buli!

Nem részletezem tovább, az 56-os poznańi június 28-i "felkelést" gyakorlatilag egyetlen nap alatt vérbe fojtják kb.70 halott árán az előre gondosan odavezényelt katonai egységek útján. Láthatóan egy korlátozott hatású kísérlet, főpróba volt, melyet elvileg lehetett volna országos akcióvá is szélesíteni, de ekkor és itt nem ez volt a cél, azt az előadást pár hónappal későbbre, Budapestre tartogatták.

A szovjet és lengyel titkosszolgálatok az itt megszerzett, illetve gyarapított tudást rutinosan alkalmazzák tovább a lengyel 1968, 1970, 1976 és az 1980-al induló végső Nagy Provokáció "szocializmusellenes" megmozdulásainak előállításához. A szolgálatok már a 70-es tengermelléki felfordulásnál bevetik a később az országos  nagyszínpadon főszerepet kapó színészt, kreatúrájukat, szőröstül-bőröstül tulajdonukat, a jelentésekben Bolek néven szereplő ügynököt. A lengyel hazafiak ma már így ismerik, a magyar közönség inkább Lech Wałęsaként... És persze érdekes kapcsolatai vannak a kommunista szolgálatokkal mindjárt a háború után egy fiatal lengyel papnak, aki a sztálini vasfüggöny idején gond nélkül Franciaországba utazhat, majd később még Rómába is eljut és Bolekkel együtt a kommunizmus megdöntésének egyik jelképe lesz...


63 megjegyzés:

Aves írta...

Remek írás.Az alfahir.hu-n is jól írt a tradicionális gondolkodó 1956-ról: A szabadságharcot a túlerő ellen is meg kell vívni cimű esszéjében.Érdekes az ,hogy mint 2006-os őszi résztvevő sok jelét tapasztaltam már az események idején is a gyanús dolgoknak -pláne utána azokkal beszélve akik közelebb és fentebb voltak a tűzhöz-erről esetleg majd részletesebben írok.

Bobkó Csaba írta...

Rajta, ezek az események évszázadok óta egy profi módszertan szerint kerülnek rendezésre, a szemkilövetős ősz is maximálisan beleilik a sorba, ahogy a cigánygyilkosságok, meg egyéb akkori merényletek is. A bejegyzés még javában folytatódik, csak láttam, hogy nincs most időm, ezért folytatásokban közlöm.

kételkedő írta...

Lakatosék moszat-ügynökök szerintem. A fia mindenéppen (amit a kurucz ír, az igaz), és nehezen tudom elképzelni,hogy családon belül ilyen szakadék lenne.
https://kuruc.info/r/39/16171/
Külön téma lehetne, hogy ma trend az átértékelések terjedése, rendszerváltásról, forradalmakról. És az ilyen lakatosok, meg egyéb zsidók is ott vannak az igazság feltárók élvonalában. Vajon milyen érdekük fűződik hozzá? Közel a megszállás, és azt akarják, ne legyen sokk a magyar társadalom számára? Szokjanak a gondolathoz, hogy kik mozgatják itt a szálakat? Bp-en vannak olyan negyedek, ahol csak zs-k, mégpedig rengeteg "külföldi" is lakik, egyes helyeken pl corvin negyed, csak azok (a szomszédos szupermarketekben lehet látni őket, ahogy bevásárolnak) stb. Egyszer valakinek fel kellene mérnie, mennyire is van izr tulajdonban az ország. És hányan vannak itt.
Csaba, az írás remek, és hiánypótló, elolvasom majd az ajánlott irodalmat 56-ról.

Névtelen írta...

Azért érdemes lenne végiggondolni, mennyi adózatlan pénzt visznek el pénzügyi trükkökkel a multik és egyes monopol(kartellező) cégek, többek között az internet szolgáltatók is. Ezt viszont valahonnan pótolni kell, különben lehet lefaragni a állam működtetésének költségeit...
Az internet adó lényege ezen cégek megadóztatása lenne, úgy hogy ne tudják áthárítani a használók felé az adótételt. De ez nem is olyan könnyű - itthon. Valyon mi ennek az oka?

Sajnos itt megint nem tények a fontosak, hanem a sajtó által gerjesztett pánik!- és szomorú, hogy mi bábuként ugrunk minden egyes politikai uszításra- ahogy minden alkalommal (de ez a te témád).
700 ft havonta- ez nem olyan tétel amiért utcára kéne vonulni! Amugy le merem fogadni, hogy három éven belül az Eu tagállamainak harmadában ez az internetes adó már költségvetési tételben fog szerepelni - ahogy a bankadó is elég rövid idő alatt bevett tétel lett.
Nézzünk kicsit más analógiákat az elmúlt évekből: Másfél éve braziliában a megdrágított búszjegyek miatt vonultak az emberek az utcára - azért ez sem volt rossz indok. Ugyanakkor Törökországban is valami hasonló hagzatos indokkal mozgosították a gépezetet- ami valjuk be azért komikus! E forró napokban éppen Isztanbulban tartozkodtam. Míg a hírekben a Taksim tér háborús állapotokat mutatott, a valóságban alig volt ennek nyoma. A hírekben azt mondják és azt mutatják amit akarnak - csak ügyesen operatőr és vágó kell hozzá. (Lásd Reiters Erdély visszacsatolásáról szóló tudosítását. Szerintük a székelyek dühőssen dobálták a bevonuló katonákat - igaz, hogy virággal).

A gond, hogy az igazi szervezők mindig a háttérben maradnak. Korábban legalább a pártok adták a nevüket az eseményekhez (bár az őket mozgató erők már nem) addigra már ők sem. Helyette marad a hangzatos szervező erőként :a facebook és a "25 év óta a mélyben szunnyadó elégedetlenség".

A tömeg szépen tud menetelni az élen lobogtatott zászló után, de közben már észre sem veszi -pont a tömeghatás miatt- hogy ki is tartja a kezébe a zászlót és mi van ráírva. Minthogy azt sem, hogy ha az élen haladók ki is cserélik menet közben a zászlót és a feliratot. Ahogy kétszáz éve a Bastille elfoglalásakor köztörvényes söpredéket használtak fel a céljaikra, most karrieristákat és tudatlan, naív média által uralt gondolkodású személyeket. És itt mindegy ki melyik párttal szimpatizál. Ez egy tendencia, mely fölötte áll a pártoknak - ez a láthatatlan erő.

A képed és a kommented a "kenyér" lázadásról pont ezér tetszik!
cs

Névtelen írta...

Csaba, miért is írtam mindezt? Mert a tűntetés szervező (bencsik andrás) ezt nyilatkozta, miszerint:
"Amerika az Orbán-kormány ellen hajlandó bevetni a Majdan tér típusú véres forgatókönyvet is, ha kell"

És a szervezők ehhez asszisztálnak!Érdemes ezen elgondolkozni. Csaba a témád Trianon oka, félő, hogy egy újabb trianon vár ránk, amig ilyen felelőtlenül politikai hazárdíroznak a politikai paletta minden egyes résztvevője!

Egy kicsit bővebben az előző sor:

André Goodfriend követségi ügyvivő részvétele a tüntetésen tudatos volt; „azért ment oda, hogy lássák, és mindenki számára világos legyen, Amerika az Orbán-kormány ellen hajlandó bevetni a Majdan tér típusú véres forgatókönyvet is, ha kell” – fogalmaz Bencsik András - békemenet szervező.

A lényeget mégegyszer kiemelem, hogy mi is lobog a zászlón:

"Amerika az Orbán-kormány ellen hajlandó bevetni a Majdan tér típusú véres forgatókönyvet is, ha kell"

Legyen mégegy Trianon? Magyaroszágból még lehet miniállamot csinálni, de mi lesz a többséggel? Kisebbség a szomszéd országokban és itt most nem Ausztriára gondolok!
Csaba, ehhez mit szólsz?
cs

Névtelen írta...

Teljesen reálisnak tűnik a feltételezés, hogy az 1956-os lázadást a Rákosista klikk provokálta ki, szándékosan, megtervezve, - és természetesen Moszkva parancsára. Erről Hernádi Tibor is részletesen ír. Csak a logika hinyzik az egészből, vagy a valódi indíték még mindig nincs feltárva. Miért volt erre szükség? Lengyelország, mint a III. Birodalom első áldozata (1939 szept. 1.) a győztesek oldalán került ki a háborúból, "jutalma" mégis 40 év orosz megszállás lett. Románia átállt a Szovjetunió oldalára, tehát megint csak a győztesek között volt 1945-ben, ennek ellenére 1963-ig orosz csapatok állomásoztak a területén.
Gondolja valaki, hogy Magyarország megúszta volna a megszállást, ha kimarad a háborúból, vagy átáll? Nem hiszem. De volt a Német Birodalomnak egy még korábbi áldozata is, Ausztria (Anschluss, 1938), nos, az osztrákok jutalma is 10 év megszállás (1945 - 1955) lett az ország keleti részén. Netán a Szovjetunió addig elismerte volna, hogy Ausztria Németország, tehát a legyőzött "fasiszta állam" törvényes része? :-)
Tihamérffy

gyuri55 írta...

"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)
Ezt az igazságot járjuk körbe itt 56 kapcsán is. - Ugrok a jelen korra. Noha Orbánnnal elsősorban az a problémám, hogy "amit egynek a legkisebbekkel nem tettetek, velem nem tettétek". Ugyanakkor hosszú távon lehet, hogy jó úton jár, ha nem bukik bele:
http://www.echotv.hu/napi-aktualis-foldi-laszlo-az-ukran-modell-letezik-nincs-vege-a-jateknak
És még valami: Csaba, a Te (a mi) blogodat vajon figyelik-e (ha igen, szerinted kik)?

MN írta...

kételkedő 2014. október 31. 10:19

Néztem a közvetítést a keddi tüntetésről, és érdekes volt látni, hogy a végén, mikor elénekelték a magyar himnuszt, két ember is (egy nő, és egy Trockijra hajazó fickó) ott volt az első sorban, akik vagy azért nem énekeltek mert nem ismerték, vagy mert nem akarták. Az utóbbinak itt kisebb esélyét látom, láthatóan eléggé zavarban voltak emiatt.

Bobkó Csaba írta...

Az már biztos, hogy legalább egy állandó megfigyelője van a blognak. Gyuri55 az, és jól teszi, hogy megfigyeli... :-)

MN, és akik énekelték, azok is olyan furcsa, rekedtes torokhangokkal? :-)
A bejegyzés még folytatódik, ebbe az irányba és a következő is ilyen témájú lesz.

Bobkó Csaba írta...

Kételkedő, erről nem tudtam, de tényleg illik a képbe. Most olvasgatom, hogy Rákosiék sztálini mintára cionista pereket készjtettek elő, ennek keretében csukták le Péter Gábort is, és a vádirat már készült, hogy pl. a hazai Zsidótanács tagjai a háború alatt a Gestapo igazolványos ügynökei voltak. Amiben sok igazság van. Ezeknél régi nemzeti sport saját maguk leleplezése... Dialektikus kabbalai sport.

Névtelen írta...

April H. Foley jó, hogy nem fool-ey (április bolondja) utána n. goodman b. és most good friend.
Csupa jó barát.

Bobkó Csaba írta...

Na, végre kész az 56-os bejegyzés, többet már nem írok hozzá!

Névtelen írta...

Ezen írásod legutolsó részét kötelező tananyagként kiadnám minden egyes utcára vonuló lelkes tüntetőnek. Nagyon tanulságos. Köszi
cs

Bobkó Csaba írta...

Valóban, mindenre elszánt provokátoroknak számukra fontos akció során az ideális módszer a békés tömegbe lövetni. És ehhez egy "ártalmatlan", mondjuk netadó-elleni tüntetés éppolyan jó, mint bármilyen másik. Tanítsd meg a gyerekedet: Nem járunk tüntetni!

Bobkó Csaba írta...

Közben bűnösen lekéstem a Reformáció Világnapját, pedig micsoda ünnepi anyagom van behűtve... :-(

G. Balazs írta...

Csaba, ez hianypotlo! Koszonjuk!

Bobkó Csaba írta...

OKtóber 23-i megemlékezés is kilőve? Lassan kiürül a magyar ünnepnaptár... :-)

kételkedő írta...

Tényleg, találni kéne helyettük ünnepelni valót :) Biztosan van ilyen, csak a tudatipar eltüntette a süllyesztőben. Vagy nem lehetne őket ünnepelni, mert bármilyen szabadkőművesség ellenesség vagy tradicionalizmus egyben antiszemitizmus lenne. De Csaba, te találtál olyan kiemelkedő eseményeket, amikor a magyar vagy a világban bárhol bárki megpróbált ellenállni? Drábik például emlegeti azt, amikor 1919-ben Németországban Gustav Noske vezetésével leverték a spartakista felkelést. Hasonlókra gondolok, de itthon nem nagyon lehet találni, mert pl Horthyék is kb annyira voltak ellenforradalmárok, amennyire Antall Józsefék rendszerváltók. Valami történt, de a ők is a hazai és nyugati szabadkőművesek zsebében voltak. Olvasom Hernádi Tibor könyvét, nem csak 56-ról szól, és meglepően világosan lát mindent a magyar történelemről.

Bobkó Csaba írta...

Én már adtam pár tippet. Pl. a modernista építészet ellen lázadó spanyol konzarvatívokról, Sovűbieskiről, akinek noűincs Pesten szobra, bezzeg a felszabadítást az ellenség oldalán akadályozó haramia Thökölynek a Hősök terén van. A kuruc kor és 48 labanc hősei, LAmberg, Zichy, stb. Az Adyt támadó katolikus újságok, stb. Van itt hős.

Bobkó Csaba írta...

Csak egy példa a Lamberg-szerű szervezett népítéletre:
"A Slussen felől érkező temetési menetet díszruhás lovas katonák vezetik. Mögöttük halottaskocsin a felravatalozott Karl August, a menetet a feketébe öltözött, komor főudvarmester, az ilyenfajta szertartások ceremóniamestere, Axel von Fersen gróf hintója zárja. A temetésre kigyűlt nép sorai között futótűzként terjed a hír: - Fersen gróf megmérgezte a trónörököst! - A csőcselék rájön, hogy büntetlenül garázdálkodhat. A kora reggeli óráktól folyamatosan osztogatott ingyen pálinka megteszi a hatását. - Gyilkos! - üvöltik. Betörik a hintó ablakait, a védtelen grófot kiráncigálják a hintójából, és agyonverik. A vérszemre kapott tömeg új áldozat után néz, forradalom szele lebben. A katonák végre parancsot kapnak a rend helyreállítására. A tett színhelye kiürül, a felismerhetetlenségig meggyalázott tetemet napok múlva nagy pompával temetik... "

http://mek.oszk.hu/03000/03052/html/index.htm

Névtelen írta...

Csaba nekem is van egy idevágó évfordulós történetem, ahol a harmadik köztársaság kikiáltója és az általad említett Komlós első találkozója lezajlott - mindez Szűrös Mátyás elbeszélés alapján:

Sajnos nem találtam meg a forrást, de a 80-90-es évek fordulójánál Szűrös Mátyásnak volt egy érdekes önéletrajzi sztorija. A hatnapos háború idején a pártvezetés gondban volt, hogy kéne reagálnia az eseményekre. Ezért megbízták az akkori SZŰRŐS MÁTYÁSt, a még ifjú titánt, hogy a megadott lakcim alatt kopogjon be az ajtón és kérdezze meg, mi a teendő, Izrael mit vár el a magyar pártvezetéstől. Ő úgy is tett, a megadott lakás ajtaján csöngetett, majd legnagyobb megdöbbenésére, az általad is említett KOMLÓS JÁNOS nyitott ajtót, aki röviden kiadta az utasítást a pártvezetésnek "ne csináljanak semmit, mintha semmi sem történt volna". SZűrös továbbitotta az üzenetet és ehhez is tartotta Mo hivatalosan magát.
Ha keresgélsz a neten, a forrást is nagy eséllyel megtalálod.
Cs

Névtelen írta...

http://archivum.magyarhirlap.hu/belfold/rutinszeruen_megkuldtek_bizonyos_anyagokat.html

Találtam egy forrást, de a hatnapos háború helyett Adolf Eichmann elfogása volt a kiváltó ok... Többit itt olvashatod

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, ismerem, erre utaltam a Komlósra vonatkozó résznél. Nemsokára bejegyzés lesz belőle. Annyit máris mondok, hogy máig tévesen értékelik zs kommentátorok, hogy az Andrássy út 60-ban pl. cionista vezetőket vallató, évekig fogva tartó ávósok már nem voltak zsidók, azért tettek ilyet. Ugyanis az Eichmann per idején nem a volt fogoly volt a moszat hazai összekötője, hanem a volt ávós... És akkor cáfolja meg nekem valaki, hogy 1960-ra úgy érdemelte ki a cion bizalmát a fickó, hogy 53-ig még nem tekintette magát zsidónak. (a volt rabbinövendék, rabbik leszármazottja, akit nagyapja pesti asszimilált családban is 3 éves kora óta tömött tele a Talmuddal - ez a nejétől származó infó. Ezek az ávós egynruhában is a cionnak dolgoztak.

Névtelen írta...

http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20141104_zsigmond_es_peterfy_katolikus_kremlinologia_mi_folyik_a_vatikanban

„Sok észak-európai püspök és teológus (és püspök-teológus) úgy tett, mintha újra eljöttek volna azok a paradicsomi évek, amikor ők határozták meg a II. Vatikán Zsinaton a világegyház napirendjét. Hogy ugyanezek a püspökök és teológusok elnököltek a nyugat-európai katolicizmus összeomlása felett az elmúlt 50 évben, láthatólag a legkevésbé sem számít nekik.”

egyes ortodox katolikusok úgy látják, hogy Benedek által folytatódik ugyanaz az erózió, akárcsak a II. vatikáni zsinatnál.

z

Bobkó Csaba írta...

Akarod mondani Ferenc által! :-) Benedek fékezte a folyamatot, ezért repült. Jó, hogy nem mérgezték meg.

Névtelen írta...

igen, ferencet akartam irni, kosz!

kiurul a magyar unnepnaptar?

http://444.hu/2014/11/07/lomnici-zoltan-rakoczi-emleknapot-akar/

z

Bobkó Csaba írta...

Én javaslok Savoyai Jenő, Sobieski és Veterani-emléknapot. Viszont Lomniczival lehetne kompromisszumot kötni. "A Rákóczi-dúlás alóli felszabadulás Emléknapja" :-)

Névtelen írta...

Nem kell aggódni az emléknapok feltőltése miatt. A nemzetközi média megteszi úgyis helyettetek, hiszen már most is a háttérből intenziven mossa a tinédzserek agyát. Pl piros orr nap és a többi ...arsággal.
Pár éve elkezdtem összenézni, hogy ezek az újdonsült, jeles napok mely egyházi alkalmakat kezdték kiszoritani - és sajnos nemcsak az újabb nemzedéknél. Ez is megérne egy elmélkedést, ahogy a transfesztita média-kampány
cs

Névtelen írta...

Ha elhiszitek, hogy Ratzinger bíboros a jó oldalon állt, akkor szerintem abba a csapdába estek, amibe éppen e blogon nem kellene. "Gyümölcseikről ismeritek fel őket..." Számomra ez határozza meg, hogy mit gondolok a Benedek-irányvonalról.

1. A motu proprióban az igazi misét rendkívülinek, a Bugnini Hannibál kreálta förmedvényt rendes rítusnak nevezi. Ezen nincs mit szépíteni vagy magyarázni, ez egyszerűen a tradíció, a 2000 éves egyház elárulása. Ha ennek az állításnak az abszurditását valaki végiggondolja, akkor nem is kell a Benedek-vonalat tovább ragozni. És senki ne jöjjön azzal, hogy nyomást gyakoroltak ígyúgyamúgy, és azért kellett ezt belevenni. Ez marhaság. Ugyanúgy nevetséges a "két rítus kölcsönösen gazdagítja egymást" kezdetű nóta. Egy a hitét komolyan vevő katolikusnak ez is olyannyira borzasztó mondat, hogy nem is kívánom ragozni. A valódi szentmisét az előírásoknak megfelelően, méltó módon, alázattal és hódolattal kell bemutatni és rajta részt venni, és ilyen esetben semmivel nem kell 'gazdagítani' vagy 'kiegészíteni' . A zsinat utáni kreálmány pedig minden elemében maga a tömény borzalom, a keresztény hit szisztematikus megcsúfolása. Aki szerint ez a kettő gazdagíthatja egymást, az szerintem egész egyszerűen nem ép elméjű

2. Azok után, hogy láttam '60-as / '70-es évekbeli fotókat, ahol Ratzinger teológia professzor Karl Rahnerrel full világi ruhában kokettál, nekem alapból gyanús. Tudom, hogy korszellem, meg blabla, de az az egyházi méltóság, aki repi alkalmon teljesen civil ruhában jelenik meg, hát, nem valami bizalomgerjesztő. De ez nyilván nem érv, csak megérzés.

3. Ha igazán vallásos, és a hit embere lenne, akkor nem lehetett volna semmivel sem rábírni a lemondásra. Mondom ezt úgy, hogy pl. a legkisebb fizikai kínzásra én mindent és annak az ellenkezőjét is bevallanék, dehát a bíborosok piros ruhája, pont azt jelképezi, hogy utolsó csepp vérükig védelmezik az egyházat. Nem holmi fenyegetésre lelépnek...

4. Ha már így vagy úgy mennie kellett, akkor minimum eltűnik a nyilvánosság elöl és egy Isten háta mögötti kolostorban és fejére hamut szórva esdekel Isten bocsánatáért, nem pedig pp. emeritusként (a puszta kfejezés is káromkodás) lófrál a vatikáni kertekben, ráadásul fontosabb alkalmakkor beugrik koncizni Bergoglio mellé. Ez megint szerfelett érdekes momentum.

4. Az is abszurd feltételezés, hogy megfenyegették egy újabb egyházszakadással. Vagyis, ha marad pápa, akkor pl. a német liberók kiszakadnak az egyházból. Tanult, teológiában járatos emberként tudnia kell, hogy ez már réges-rég megtörtént, csak formálisan nem jelentette ki senki. Nem attól lesznek eretnekek, hogy ők magukról, vagy mások róluk kinyilatkoztatják, hanem az elveik és gondolkodásmódjuk alapján. És eszerint akik ilyennel fenyegetőznek, már rég nincsenek az egyház tagjai között. Ezért nevetséges feltételezés ez. Az pedig, hogy legalább a látszatot meg kell őrizni, szintén méltatlan egy pápához. Ha hithű lenne, egy ilyen kompromisszumba se menne bele. Nyilván más kérdés, hogy miként fajulhatott odáig a helyzet, hogy néhány pökhendi téeszelnök egyházszakadással fenyegetheti meg a pápát. Jobb időkben ezért tűzhalál dukálna akkor is, ha az egész német püspökkarnak alá kell gyújtani.

folyt. köv.

Névtelen írta...

Ami Ratzinger távozásával kapcsolatban megtörténhetett:

1. Ez a pápaság lejáratására, a résztvevők tudtával és beleegyezésével régóta flottul megszervezett akció volt; mindenki tette a dolgát a kellő időben, mindenre megvolt a többé-kevésbé nyilvánosságra tukmálható fedősztori.

2. A pápaság lejáratására szervezett akció tudatos és szervezett volt, de nem mindenki tudta, hogy neki milyen szerepet osztanak, ezt a főszervezők irányították megfelelő módszerekkel: fenyegetés, zsarolás lepaktálás, stb...

Valószínűnek tartom, hogy igaz az a nézet, hogy manapság politikai és egyházi magas pozíciókba többségében olyanok kerülhetnek, akik bizonyos körökben szintén tekintélyes címek birtokosai. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy pl. a szabadkőművesség bizonyos magas fokainak eléréséhez mintegy örökös erkölcsi kötelezvényként emberi számítás szerint jóvátehetetlen bűnöket kell elkövetni.
Ennek fényében elképzelhetőnek tartom, hogy Ratzingert személyes bűneivel bele tudták zsarolni sok mindenbe, amiket magától talán nem tett volna meg. Azt is lehetségesnek tartom, hogy már ezerszer megbánt mindent, és nincs egy nyugodt éjszakája sem, csakhogy szerinte nincs már visszaaút.

Akár milyen bűnökben is volt része hosszú pályafutása alatt, ennek az utolsó húzásnak a terhét nem lehet könnyű elviselni. Ha valaki nem velejéig romlott és az ördögtől megszállt alak, akkor ilyen múlttal kizártnak tartom, hogy ebben a dologban közömbös tudna maradni.

Tehát: akármilyen kényszer és nyomás alatt van, én nem értem, hogy miért nem adja a megbánásnak vagy az eset feltti szánakozásnak legalább valami apró jelét. Számomra ez az, ami nyugtalanító.
Vagyis: akármi történt is, ha tiszta lelkű lenne, akkor sem viselkedne így, ha a legkegyetlenebb kínzásokkal fenyegetik meg. Ha tiszta lelkű lenne, tudná, hogy nincs az a földi fájdalom, ami akárcsak megközelítené azt, amit ő ezzel a viselkedéssel Krisztusnak okoz, és ha igazhitű lenne, a biztos elkárhozástól való félelme is erősebb lenne annál, hogy vén fejjel belemenjen ebbe a színjátékba.

Nekem erről ez a véleményem.

Bobkó Csaba írta...

Mindezt nem vitatom, csak ilyen a hanyatlás jellege, hogy a tegnap modernizátorát visszasírjuk (egy kicsit), látva, mennyivel messzebb ment a mai...
Ide tartozik, amikor mai ballib felforgatók gúnyolódnak Petőfi és Kossuth nacionalizmusán és ezeket a mai jobboldali gyűlölt ellenfeleik ikonjainak tekintik (mint azok zöme maga is!), és csak kevesen ismerik fel közülük, hogy Kossuth és Petőfi koruk ballib felforgató élcsapatát szolgálták, tehát az ő elvtársaik. De persze, Benedek, mint Wojtyła bizalmasa szintén nem áll ki semmilyen próbát. Sajnos.

Bobkó Csaba írta...

"Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy pl. a szabadkőművesség bizonyos magas fokainak eléréséhez mintegy örökös erkölcsi kötelezvényként emberi számítás szerint jóvátehetetlen bűnöket kell elkövetni."

Ez egy alapelv, gyakorlatilag már az alsóbb szinteken is! Ráadásul a Free Spirit eretnekségnél, vagy a sabbatájista-frankistáknál idéztem, hogy "teológiai" oka van náluk (helyesebben nyilván diabológiai), mert a magukról vélt "megváltottságuk" egyik jele, hogy nem követhetnek el bűnt, illetve a közönséges emberek számára bűnnek tekintett tettek elkövetésével kell demonstrálniuk, hogy ők magukat bűntelennek tartják. A frankisták kabbalai hagyomány aszerint pedig a Megváltás az ellentétére fordítja a Tóra törvénysit, tehát a megváltatlanok bűne ezért a "megváltottak" erénye. Perverz. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a Vatikánt (is)ilyen vallású egyének és szervezeteik uralják.

gyuri55 írta...

A következő írás nem a tágabb, hanem a szűkebb hátteret vizsgálja:
http://internetfigyelo.wordpress.com/2014/11/03/ami-a-tortenelemkonyvekbol-kimaradt-dontes-amerikaban-majd-a-kremlben-1956-ban/

Az egyház témához: keresztény és ezen belül katolikus vagyok, így gyakorlom vallásomat. Érdeklődéssel olvasom véleményeiteket egyházról, pápáról, sátán füstjéről a Vatikánban stb. -Igyekszem éberen figyelni, így nem tartok attól, hogy nem fogom/fogjuk észrevenni a rossz gyümölcsöket, amik már személyes hitemet/hitünket is mérgezik. Szerintem még nem tartunk itt. JK tanácsa: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatosszívű. A sziklaalap: hit Benne és új parancsában.

Névtelen írta...

Kedves gyuri55! Remélem nem alakul ki benned az a meggyőződés, hogy a 'sátánfüstjés' katolikusok valami elvetemült, középkorról ábrándozó fanatikusok. Többségük, legalábbis akiket én ismerek, igen szelíd és alázatos-szívű ember.e Számomra mindegyikük kivétel nélkül példakép. Van olyan pap köztük, aki a klasszikus eszménynek megfelelően bárány a gyóntató- és oroszlán a prédikálószékben. Van köztük kenyérre kenhető tanítónő, akinek az egész élete imádság, és szerintem emiatt rendelkezik a felforgatást gyökerestől elutasító éleslátással.

Ezzel csak arra akartam rávilágítani, hogy a szelíd és alázatos szív számomra nem egyenlő a kenetteljes frázisokba csomagolt, a megfoghatatlan szeretetről szóló közhelyekkel körített kábítások kritika nélkül való elfogadásával. Magyarul: a szelíd és alázatos szív nem csupán megkívánja, hanem egyenesen követeli, hogy olykor kötelekből ostort fonva lépjünk fel a félrevezetés ellen. Mert a tévelygő felé csak az lehet a szeretet jele, hogy ha kell, akár erélyesen is felhívjuk figyelmét a tévedésére. Nyilván az irgalom és a fokozatosság elvét szem előtt tartva.

A másik dolog, ami eszembe jut a hozzászólásod kapcsán (remélem nem veszed okoskodásnak, pláne kioktatásnak - nem annak szánom) az Szent Pál intelme: "Aki pedig azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!" Tényleg nem sértésnek szánom, de az a szemlélet, amit a kommented tükröz:

"Igyekszem éberen figyelni, így nem tartok attól, hogy nem fogom/fogjuk észrevenni a rossz gyümölcsöket..."

szerintem az egyik legbiztosabb receptje annak, hogy stikában mégiscsak minden rombolót lenyomjanak a torkunkon. Számomra ennek a blognak a legfőbb üzenete, hogy az égadta világon mindennek - lehetőségeink szerint - kötelesek vagyunk utánanézni. Ez a blog főleg a világ történéseivel foglalkozik és bármelyik cikkbe beleolvasva pár mondat után kiderül, hogy gyakorlatilag a legelemibb információkkal kapcsolatban is rengeteg a porhintés. Így a 'mindennek gondosan utánajárni' elv százszorosan kötelező a hittel kapcsolatos kérdésekben.

Tehát még egyszer óva intenélek attól, hogy hamis biztonságtudatba ringasd magad.

Ja, és én sem tartom magam egy véresszájú dúvadnak, meg kötekedőnek, Isten mentsen meg tőle, hogy valaha az legyek. Csak az ilyen elszólások mellett nem tudok szó nélkül elmenni.

Még egy idézet a végére:

Testvérek, józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségtek az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen!

/fortesinfide/

folyt. köv.

Névtelen írta...

gyuri55 felvetésére, hogy igyekezzünk felismerni a rossz gyümölcsöket:

Pl. ha nem indiszkéció, a teljesség igénye nélkül soroljunk fel a II. Vatikáni zsinatnak 5 jó gyümölcsét azon kívül, hogy a gyanakvók megbizonyosodhattak róla, hogy a Vatikánban tényleg valami baljós dolog készül.

Vagy konkétabban:

Soroljuk fel az alábbi tények jó gyümölcseit:

1. A szentmisét nem az oltár, hanem a nép felé fordulva végzik (egyes helyeken a '40-es években elkezdték). A régi gyakorlat démonizálására elterjesztették a háttalmise kifejezést. (szerintem káromkodást)

2. A szentmisét évtizedekig nem Krisztus szavaival (sokakért/mindenkiért) mutatták be, ami szinte biztos, hogy szentségtörő, érvénytelen misék milliárdjaihoz vezetett. [A visszaállításnak az okát csak sejtem, de az oly borzasztó, hogy egyelőre nem is firtatom.]

3. A szenmise és az egyéb szertartások brutális megcsonkítása kapcsán csak egyetlen egyet kiemelve: Eltörölték a kenyér és a bor felett mondott felajánlási imákat, melyek a mise legbenső lényegét fejezték ki. Ezeket a zsidó sabbat-rítusból vett ráolvaásokkal helyettesítették.

4. A szentáldozást a protestáns úrvacsoránál is méltatlanabb keretek közé szorították, elterjesztették a 'kézbeáldozást' és az önáldoztatást. A térdeplőket és szentélyrekesztőket szinte mindenhol kíméletlenül felaprították.

5. Az ún. II. Vatikáni Zsinat után az ikonoklazmus oly elképesztő mértéket öltött, amilyenről Kálvinnak és Zwinglnek még csak elkézlése sem lehtett. Templomok százezreit fosztották meg míves berendezésüktől és degratálták holmi gyülekezeti teremmé.

Ezek csak a változtatások gyöngyszemei, ezért elégséges először ezeknek a jó gyümölcseit felsorolni. Jó keresgélést!

Ja, és visszatérve Ratzingerhez és a Motu Proprióhoz. Ezerszer többet használt volna a lelkeknek, ha az igen nehezen érvényesíthető motu proprio helyett a fent felsorolt 5 pontban akár csak egyben is kötelező érvénnyel igazságot tesz.

gyuri55 írta...

Alapvetően egyetértek. Két kiegészítésem van, egyik az Ó-, másik az Újszövetségből:
[Az Úr szózatot intézett Zakariáshoz: Ezt mondja a Seregek Ura:] Szolgáltassatok igazságot mindannyian, gyakoroljátok az irgalmasságot és tanúsítsatok részvétet testvéreitek iránt. Ne sanyargassátok az özvegyet és az árvát, az idegent és a szegényt. Szívetekben ne forraljatok gonoszságot mások ellen. De nem vették figyelembe. Lázadó vállat mutattak nekem, befogták a fülüket, nehogy halljanak.Megkeményítették a szívüket, mint a gyémánt, nehogy megértsék a tanítást és a törvényeket, amelyeket a Seregek Ura Lelke által és a régi próféták által adott nekik. Ezért nagy lett a Seregek Urának haragja.
„Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.” (Máté)

Bobkó Csaba írta...

Kedves Fortesinfide, nekem eddigi hozzászólásaiból úgy tűnik, hogy Gyuri egészen hasonlóan látja a dolgokat, mint te. Javítson, ha tévedek. Az tény, hogy az én érdeklődésem elsősorban "politikai" jellegű, és vallási műveltségem rendkívül hiányos, de semmi ellenvetésem nincs a hozzászólásaid kapcsán.

gyuri55 írta...

Még egy megjegyzés: megismertem a magyarországi "radikális" adventizmust. Nagyszerű embereket találtam köztük. Ők éppen ellenkező oldalról látják a katolicizmust. Ember legyen a talpán, aki teológiai téren eligazodik. Ezért írtam feljebb az idézeteimet. A krisztusi minta a fontos, a mustármagnyi hit és az ebből fakadó jócselekedetek.
Vissza a bloghoz: valóban ilyen események és ezért zajlanak Lengyelországban?:
http://www.hidfo.net/2014/11/12/varsoban-megtortenik-ami-budapesten-nem-sikerult

Bobkó Csaba írta...

Nem. A hídfőnet cikkírójának fogalma sincs a lengyel eseményekről. A felvonuló radikáljobb messzemenően USA-ellenes és Majdan-ellenes, ezért sok publicistája megértő az oroszokkal szemben, van köztük oroszbarát áramlat is (bár a többség inkább kisebbik rossznak tartja), a huligánok pedig nagy eséllyel bérprovokátorok, akik a rendőröket és a felvonuló hazafiakat is megtámadták. Főállásban ezek futballhuligánok. A hatalom és értelmiségi hátországa évek óta direkt provokálja a nemzetieket azzal, hogy mindig a föggetlenség napjára építenek fel Varsóban egy óriási szivárványt a homokosjogok szimbólumaként. A hazafiak szokásává vált felgyújtani, tán az idén nem sikerült.

Bobkó Csaba írta...

Sajnos Hernádi Tibor könyve nem történészi alaposságú, és még történelem-bulvárnak se elég igényes a források megválogatásában, annyira pl. nem jár utána a dolgoknak, mint akár én e blogon. Felfogásával nagyrészt egyetértek, de ilyen ismeretterjesztő könyvet még átlagos hazafias olvasók számára is nagyobb gondossággal kellene megírni. Nem találok róla adatot, él még?

gyuri55 írta...

Ha én lennék "diabolos", mindenkit felhasználnék céljaim, a "minél rosszabb, annál jobb" érdekében, függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll - Lengyelországban is.
56-nak sok oldala van, Wittner Máriát is érdemes meghallgatni:
http://www.echotv.hu/vilag-panorama-2014-11-15-vilag-panorama

Bobkó Csaba írta...

Kertész Péter: A Komlós (Ulpius-ház 2002)Kristóf Attila visszaemlékezése, 64. old.: Pályakezdőként úgy kerül a Magyar Nemzethez, ahol Komlós János a kulturális rovat szerkesztője, hogy újságíró szakos szakdolgozatát eljuttatják a Tájékoztatási Hivatalba, ahol megtetszik Komlósnénak és megmutatja a férjének. (mindketten volt ÁVH-sok, a Petőfi Kör látogatói, Komlós ott van a Rádió ostrománál, a tömegben) "Egyébként a szakdolgozatomat az 1956-os Irodalmi Újságról írtam. Az volt az érdekessége, hogy azt a fordulatot kísértem figyelemmel, amikor egykori kemény kommunisták lassan átváltottak a Petőfi Körbe, majd az 56-os forradalom - amely 1960-ban természetesen ellenforradalomként volt kezelendő - oldalára álltak."

G.Balazs írta...

Ja, veszesen urul. Iden mar egyik megemlekezesre sem mentunk el... tobbek kozott neked is koszonhetoen.

Bobkó Csaba írta...

Nem elég kiirtani a hazug nemzeti panteont, fel is kell tölteni vállalható hősökkel.

Névtelen írta...

Cameron szigorúbban szabályozná az egyszer már kitiltott hajléktalanok, kéregetők és csalók esetleges visszatérését is az Egyesült Királyságba, és komolyabb megállapodásokat sürget az EU más országaiból érkező bűnözők deportálására és visszatérésük megakadályozására.
Deportálás

Bobkó Csaba írta...

Lélekben már megszűnt az EU.

Névtelen írta...

"ez jelzi, hogy mennyire aljas dolog a netes információáramlást bármivel akadályozni"

A helyzet az, hogy semmiféle akadályozás nincsen, hanem egyszerüen nincs senki aki hajlando lenne a munkát elvégezni: a könyv szövegét lemásolni, megszerkeszteni és a netre feltenni. (a villamos-szöveg az nem valami gomba ami csak ugy nö a cybere térben)
________
Csaba István: "Az elsülyesztett háború - Magyar október világpolitikai jelentosége"
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 4.1, Állambiztonsági munkához készült háttéranyagok 1945-1990

http://www.osaarchivum.org/library/books?id=447

-------------

Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyüjteményei Nagykönyvtára

Könyv : Az elsülyesztett háború
Szerzoségi közlés : Csaba István
Kapcsolodó könyv cím : történelem-politikai dolgozat a Magyar Október összefüggéseirol
Egyedi azonosító jelzet : a. 71,618. [Nem kölcsönözheto, Nagykönyvtár, Könyvtár, a. 71,618.] Polcon
Raktári szakjel : a. 71,618.

Bobkó Csaba írta...

Persze, csak tréfáltam, jeleztem is szmájlival. Magam is megosztottam pár könyv linkjét az opldalmenüben, meg fel is raktam egy-két jó anyagot a netre, ami már nem volt fent. Más kérdés, hogy ez az egész ingyenes netvilág egy óriási hátsó szándékot sejtet, hiszen gigantikus energiaigénye van...

Bobkó Csaba írta...

Ordító nyom 56 provokáció jellegére, hogy Rajkék újratemetését aljas profizmussal október 6-ra tették, kiaknázva az Aradi Vértanúkhoz fűződő érzelmeket a kollektív nemzeti tudatban. (egy korábbi provokatív forradalom szintén hamis hősmítosz-világából!)

niknak írta...

Hogy milyen hamissak a szeretett Habsburgjaid akiket te imádsz:

Nach dem Sozialismus kommt zwingend die Monarchie - Otto von Habsburg

A szocializmus után kényszerüen tér vissza a monarchia. Ottó a nagyfejü

Tehát ezek nem azért vannak Magyarországon, mert az szép és a nyelvüket akarják tanulni, hanem titokban készülödnek a trónraszállásra.
Minden más megtévsztés és a nyugtatás. Ki kell öket hajtani, tudtukra kell adni, hogy ök a magyarok ördögei és szerencsétlensége.

Nem vagyok az ellen, ha a hivöi velük mennek, vagy az is lehet hogy a végén küzdünk. Magyar "testvéreim" bennünket akarnak, vagy a magyargyülölö Habsburgokat? Mindent amit ezek csinálnak, csakis szinlelés, hogy velünk megint kibaszhassanak mint az egyház is tette 1700 éven keresztül a hivökkel.

Bobkó Csaba írta...

Csak nehogy meggyanúsítsanak, hogy magam írom "niknak" álnéven ezeket a madárijesztő-hozzászólásokat a "mieink" provokálása céljából! :D

niknak írta...

Kiket keresel? Akik téged mindenben dicsérnek? Akkor az olyan lenne mint egy totalitére társadalom, amit mi nagyon is ismerünk.

Itt egy kis számvetés a 24 -röl: http://tetraktys.de/einfuehrung-1.html

Mit jelent a szám 24

http://tetraktys.de/mystik-8.html
DIE BIBEL – LUTHERÜBERSETZUNG 1984, OFFENBARUNG JOHANNES KAPITEL 4, VOR DEM THRON GOTTES

Nekem néha a Biblia is gyanus. Ha Istent éjjel és nappal csak dicsérni kell, akkor nem értem annak értelmét. (4.8) Isten trónja elött

Mi abban a jó, ha Istent állandóan hódolni kell. Nem is lehet mást csinálni, csak dicsérni és hódolni.
Azt hittem, hogy minket végre megszabaditt ezen hülyeségektöl, amit itt a földön társaink belénkhazudtak.
A sok hülyittést, félrevezetést, remélem attól szabadit meg végre bennünket, vagy legalábbis engem. Nekem csakis ez a kivánságom.

gyuri55 írta...

1. "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta: mindaz, aki Benne hisz, nem veszik el, hanem örökké él."
2. Beszélgettem egy ma 87 éves igaz emberrel (20 éve ő gondoskodik unokáiról- veje beteg, lánya alkalmatlan). 17 évesen beléptették ill. belépett a Pártba. Mesélte, hogy okt. 22-én már eligazították őket - nem 23-án és nem az egyetemisták kezdték... (katonatiszt volt, Kádárnak nem írt alá, műszerészként ment nyugdíjba).
3. Ma Ausztriában 4-5-ször annyi a fizetés, mint Magyarországon. Az OMM idejében vajon mekkora volt a különbség? Bécs, vagy Brüsszel mért, mér inkább kettős mércével?

Névtelen írta...

Két részhez járulnék adalékkal (56 és az Internet tüntetés):
1. Keresztapám 56-ban a Tiszalöki Vízlépcsőnél dolgozott, elmondása szerint a Tiszán hetekkel korábban elkezdték ácsolni azokat az erős ponton hidakat, amiken később az orosz tankok bejöttek :(
2. Édesapám 56 október 20-tól Szegeden az Áramszolgáltatónál volt kiküldetésben és a következő tűnt fel neki és munkatársainak. 23.-án este a budapesti tüntetés után a karhatalom megszállta az Áramszolgáltatót, védelmi okokból. A katonák rendkívül fáradtak voltak, olyannyira, hogy elaludtak és a számukra biztosított székekről egymás után fordultak le.. Megkérdezték a parancsnokukat, hogy mi van velük, aki erre csak annyit válaszolt: a fiúk már napok óta riadó készültségben vannak.. Nos miközben Budapesten még senki se tudott róla, hogy tüntetés készül, Szegeden már napok óta riadó készültség volt?
3. Édesanyám az 56-os Parlamenti sortűz napján délután épp sétáltatott bennünket gyerekeket a Duna parton. Visszafelé jövet sokaság volt a Parlamenthez vezető utcán, messziről látszott, hogy kidőltek a hatalmas platán fák két oldalt, pedig viharnak nyoma se volt. Mikor odaért, azt mondták a járókelők, hogy egyszer csak megjelent két orosz tank és bedöntötte őket az útra. Készültek már a tüntetők elleni későbbi sortűz előli menekülést akadályozni?
4. Az internetes tüntetés napján este felé autóval mentem az egérúton Pest felé nagy dugóban lépésben. Egyszer csak feltűnt, hogy a Pest felől érkező forgalomban, szemben vagy 20 db egyforma, vadonatúj minibusz sorol egymás után. Vadonat újnak tűntek, csak kis embléma volt az oldalukon a "BAT" dohánygyár emblémája. Gyanítottuk rögtön, hogy "szívességet" vagy fedést adtak a "BAT" buszok a tüntetéshez. Mivel multi cég hazai képviselete elvből nem vesz részt semmilyen rendezvényben vagy megmozdulásban, ezért kérdéses, tényleg a BAT vagy egyéb "szervezet" égisze alatt nyomult a 20 gépkocsis oszlop.
5. Ezek a a "taktikai" operációk régebben és ma is stratégiai provokatív elemek gyanítom, tényleg aggódom bátorsága miatt, mert megárthat az egészségének a mai magyar viszonyok közepette ezt boncolgatni.. :(

Névtelen írta...

https://kuruc.info/r/2/150191/

ehhez mit szóltok?

/fortesinfide/

Bobkó Csaba írta...

Kedves "névtelen", köszönöm az adalékokat, maximálisan illenek a képbe! Aggódni meg nemigen kell, a vak is látja, hogy dilis vagyok, gyíkemberekben hiszek, nekem Makovecz sátánista, stb. stb. :-)

Fortesinfide, nézd meg a kuruc cikk alatt pl. István László Fazekas kommentjét, na, ettől már feláll a szőr az ember hátán!!! A menekültek eleni "szadista" magyar fellépés világsajtóbeli, arab világbeli hamis imázsa miatt se lehetnek nyugodtak főleg a pesti lakosok... Egy globális előadás hamis zászlós akcióiban sajnos potenciális helyszín lehet a Végvári Kapitány országa. Legyen ez az én gyíkember-marhaságaim egyike....

Névtelen írta...

Ha a lengyel 56-os felkelés a magyar 56 főpróbája volt, akkor mire volt jó a magyar felkelés? Hogy egy igazi felkelést megelőzzenek (sokan elhagyták az országot), vagy valami más volt a célja? Miért pont Magyarország, mi már a háborúból is nagyon rosszul jöttunk ki. Valami büntetés lehetett mert nem követte az ország teljesen az előírásokat valamiben? Vagy csak a véres áldozatok kellettek? Valahogy nem áll össze a kép...

Névtelen írta...

Én nem tudom, én azt hallotaam, hogy a magyar diákok a lengyelek mellett akartak tüntetni és engedélyt kértek rá, de az több napig elhúzodott. Tehát valaki megjegyzése az előzetes felkészültségről ilyen módon megérthető.

Bobkó Csaba írta...

Kiváló adalék egy vidéki 56-ös kiállításról, egy falusi ref. lelkész feleségének visszaemlékezése, hogyan zajlott az 56-os forradalom a Hegyközben: "(...) Takács Tolvaj Gyula 56. augusztus 20-án egy magas karcsú fiatalember jelent meg a Parókián. Szállást kért. Fényképésznek mutatkozott be. Faluról falura járt fényképeket készíteni és nagyítani. Esténként sokat beszélgettek a férjemmel. Később tudtam meg, hogy a forradalmat jött előkészíteni a falvakban. Előre megmondta, hogy október 23-án fog kitörni a forradalom. A legnagyobb titokban kellett tartani. Szívszorongva vártuk ezt a napot... Mikor elérkezett, könnyes szemekkel hallgattuk a rádiót. Nagy volt az öröm, akkor még nem láttuk a végét, hogy mennyi vér fog folyni, és hogyan tiporják el az orosz tankok. (...)"

Névtelen írta...

A 2006-os őszi zavargásokat nem csupán megtervezték, hanem hónapokkal korábban papírra vetették!

http://epa.oszk.hu/01000/01050/00027/pdf/holmi_18_2006_03_292-384.pdf

Ebből is egy zseniális írás lehetne. Mi a valószínűge annak, hogy 2005-ben (vagy korábban) színdarabot írnak (2006. márciusában jelenik meg) egy szélsőjobboldali "csőcselék" felkeléséről? A szóhasználat sokszor épp olyan, mint a 2006-os őszi hivatalos kommunikáció. Látszik, hogy a szerepeket elrőe kosztották...

Bobkó Csaba írta...

A spontán forradalom jóval ritkább, mint a fehér holló...

Névtelen írta...

Nyugat-magyarországi szabadságharc. Jellemzően a történelem 1849 és 1956 között nem tud szabadságharcról... amúgy a kuruc.info is véletlenül 2006-ban indult. Az MTI-hírek átvételéhez nagyon értenek.

FL

Névtelen írta...

Mondjuk ki, hogy a szellemi proletár, Puzsér Róbert felléptetése is egy hamis zászlós művelet része volt. Pszichopata Puzsér azért támadja a nála szélsőségesebb erőket, hogy a saját ballibsi ideológiáját - amilyen a Buzér-Puzsér által támogatott homokosházasság - népszerűsítse. A politikai centrumot folyamatosan tolják el bal felé, nincs mit tenni.

Amikor az amcsi titkoszolgálat által szervezett Állítsuk meg Moszkvát! tüntetésen feltűnt az őrjöngő pszichopata, tudni lehetett, hogy egy újabb vörös republikánus Táncsics imázsépítése zajlik...