"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2012. szeptember 26., szerda

Finnugratás, Habsburg ármány


"Pörzse arra kérte a kabinetet, hogy ne folytassák a Habsburg megrendelésre összetákolt történelemhamisítást."

Négyszáz évnyi holokausztot szerveztek a magyarságnak...Az utóbbi évtizedekben hazafias közegünk radikálisabb részének fantáziájában újra központi kérdéssé vált "finnugorok vagyunk-e" témája és különösen a Nagy Történelemhamisítás vádjának a Habsburgok nyakába akasztása ügyében régóta viszket a billentyűzetem. A dolognak a mai (hamis) mítoszgyártásban elfoglalt központi szerepe indokolna egy alaposabb anyaggyűjtést és feldolgozást (az anyag gyűlik is), de most egy jobbikos parlamenti felszólalás nyomán hirtelen felindulásból a közepébe vágok a témának, aztán majd visszatérek rá, talán többször is.

A blog egyik bevezető jelmondata Nesta Webstertől nem véletlenül ez: "Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk."

Ezt átfogalmazhatnám úgy is, hogy az esetek többségében a megtévesztett tömegeket gyakorlatilag saját céljaik, érdekeik ellen viszik harcba a háttérből manipulálók, ami különösen igaz az újkori magyar Habsburg-ellenes "szabadságharcokra".  A gnosztikus-kabbalista irányítottságú prot-kur (protestáns-kuruc) propaganda a nemzeti szabadság demagóg jelszavával és az ország (magyarok hibájából két ország, Erdély törökpárti, majd kuruc vezetők általi leválasztása miatt két haza) egységét egyedül garantálni képes Habsburg-dinasztia hazug démonizálásával  az őszinte hazafiakat saját országuk szétverése érdekében küldte harcba évszázadokon keresztül. E megtévesztett közeg legnagyobb történelmi fájdalma, sebhelye teljes joggal Trianon, azonban többségük máig nem képes felismerni, hogy a történelmi Magyarország szétverését épp azoknak a háttérerőknek köszönhetik, amelyek állandóan az egyetlen olyan hatalmi tényező ellen uszították e közeg mindenkori képviselőit, melynek érdekei történelmi véletlen, illetve törvényszerűségek alapján a leginkább egybeestek nemzeti érdekeinkkel.

A modern kori (sőt, tulajdonképpen nagyon ősi) forradalomcsinálási tradíciónak régi eszköze a nyelvi elnyomás hamis vádjának bevetése a "despota" uralkodó ellen, aki valójában a kabbalista-gnosztikus erők világszétverésének áll útjában. 

Korábbi sorozatunk, a "Kik voltak a magyar illuminátusok" bejegyzései nyomán érdemes felidézni, hogy miért démonizálják a világszétverők a Régi Rendet képviselő uralkodókat és ennek kik, mik a leghatásosabb eszközei a kezükben:


Barruel szerint a Forradalom nem volt spontán népfelkelés, amely egy régóta elnyomott közakaratot fejezett volna ki.  Ehelyett egy egységes kisebbségi csoport műve volt, amely erőszakot, megtévesztést és terrort alkalmazva kényszerítette akaratát az ártatlan és mit sem sejtő lakosságra. Az Illuminátusok radikalizálták a mozgalmat a trón és oltár ellen, és a lakosság nagyobb csoportjait befolyásolták rejtett elveik elfogadására. Barruel úgy gondolta, hogy az összeesküvők igyekszenek "feltölteni az emberek agyát a felkelés és lázadás szellemével", radikalizmust reklámozva az egész társadalomban.
Minthogy a felfogás erejében rejlik az illuminátusok legfőbb hatalma, kezdettől fogva arra összpontosítottak, hogy olyan emberek közül gyűjtsenek híveket, akik foglalkozásukon keresztül közvetlen befolyást gyakorolnak az emberek gondolkodására :  írók, bölcselők és, mindenek felett, professzorokAz utóbbiak székeikben, az előbbiek írásaikban, a szekta eszméit terjesztik, miket különböző formákba rejtenek.  A közönséges szemmel gyakorta nem látható csirákat ezután társaságaikban kifejlesztik és a legkevésbé éleseszűek számára is érthetővé teszik.  Mindenek felett az egyetemek azok, ahol az Illumináti mindig nagy számú követőre talál.  A szervezethez tartozó professzorok első sorban a tanulóik jellemét veszik szemügyre.  Ha a diák élénk gondolkodásról és buzgó képzelőerőről tesz bizonyságot, a szekta tagjai azonnal kinyúlnak felé és a zsarnokságról, önkényuralomról és az emberek jogairól duruzsolnak füleibe.  Mielőtt még bármi jelentőséget is csatolhatna e szavakhoz, ahogy évei telnek, a számára kiválasztott könyveket olvasva és értekezéseket hallgatva, fiatal agyában kifejlődnek az elültetett csirák.  Hamarosan forrni kezd képzelete és a történelem és csodás hagyományok felhasználásával a legvégsőkig fűtik lelkesedését és mielőtt még a titkos szervezetről hallana, máris az uralkodó bukásának elősegítése tűnik a legszentebb dolognak számára.
 Mint látni fogjuk egy későbbi bejegyzésben, a mi kuruc vonulatunknál később annyiszor bevetett elnémetesítés (nagyrészt alaptalan) vádját a németajkú király, vagy a katolikus egyház ellen már a husziták is alkalmazták a hazafiak felhergelésére. Tehát egy ősi eszköz azzal riogatni a megtévesztendő hazafiakat, hogy az "idegen zsarnok" A Nemzet Nyelvét, drága kincsét akarja elorozni és ezzzel összefüggésben a nyelv rangját, becsületét elvenni, lejáratni, hogy ezzel megtörje a nemzet öntudatát. A kozmopolita, végső célként a nemzeteket is eltörölni akaró szabadkőművesség szolgálatában álló prot-kur propagandistáink nagyon régóta vádolják ezzel a Habsburgokat, túlnyomórészt alaptalanul.
Az utóbbi években reneszánszát éli a vádaskodás, miszerint a nemzet öntudatát leromboló finnugor nyelvrokonság és származás elméletét a Habsburg-ház, konkrétan nyilván Ferenc József kényszerítette a magyarságra a Magyar Tudományos Akadémia útján. A többévszázados agymosásra sikerrel építő vád hirdetői egyetlen "bizonyítékot" szoktak emlegetni. Itt most nem megyek bele részletesen a Trefortnak tulajdonított hírhedt mondás kérdésébe és cáfolatába, eleget foglalkoztak már a kérdéssel mások, lényegében felderítették a hamis mém elterjedésének forrását és egyelőre senki nem cáfolta e cáfolók állítását, hogy sehol nincs az állítólagos mondásnak semmilyen eredetije, írásos forrása, vagy akár egy kortársi beszámoló róla. ( Történelem mindenkinek: Hamis-e a nemzetvesztő Trefort-idézet? )

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen megalapozatlan állítást csakis azért fogadnak el a radikálhazafias közegben sokan igaznak, mert a sokévszázados Habsburg-démonizáló szabadkőműves propaganda olyanná tette a történelmi köztudatot, hogy annak hamis képébe ez a hamisítás beleillik. Ezért nem merül fel túl sokakban, hogy akkor nézzük, hogyan is működött az a mechanizmus, aminek keretében a dinasztia (tanácsadói) kitalálta, hogy a finnugor-nyelvrokonság elmélete lesz egy hatékony eszköz a magyarok elmagyartalanítására, milyen konkrét stratégiával tették ezt a romboló tant uralkodóvá a magyar tudományos életben, milyen személyzeti politikát folytattak ezügyben (konkrétan a Habsburgok, vagy megbízottaik), milyen nyomai maradtak ezirányú tevékenységüknek (mert ettől apróbb dolgoknak is maradtak nyomai), stb. Tehát hol van annak történészi feltárása, hogy hogyan lepték el a finnugrista összeesküvők az Akadémiát, az egyetemeket és hogy kapcsolódik ez a Habsburgokhoz?

Sehol. Pontosabban valakik azért egy kicsit utánajártak annak, hogy hogyan is lett a finnugor elmélet a magyar tudományosságban az egyedül üdvözítő hiteles tan, de érdekes módon nem a Habsburgokat találták a függöny mögött, hanem valaki egészen mást...

Ennek ellenére a hamis vád cáfolatára később még fel fogok hozni egy érdekes adalékot, hogy milyen is volt Habsburg-házi királyunk és családja hozzáállása a magyar őstörténethez, de e bejegyzésben a dinasztiáról már nem lesz szó. Továbbá itt most nem kívánok foglalkozni azzal sem, hogy vajon tudományosan hiteles, megalapozott-e a magyar nyelv finnugor rokonságát hirdető elmélet. Ide most erről elég annyi, hogy azt gondolom, van nyilvánvaló kapcsolata nyelvünknek a finn és ugor nyelvekkel is, meg másfélékkel is, de a nyelvcsalád merev besorolása és már elnevezése is inkább a korra jellemző politikai, mint tudományos tevékenység eredménye volt és nagyban összefügg az illuminátus-gnosztikus-kabbalista világszétverő körök által konstruált újkori hisztérikus nacionalista nemzettudatok projektjével. A mesterségesen konstruált, vagy a korábban is létezők, mint a magyar esetén eltorzított nemzettudatok a népek, tömegek jobb manipulálhatóságát, háttérhatalmi célokért  mészárszékekre küldhetőségét voltak hivatva szolgálni.

Itteni témánk az, hogy ki erőltette a kanonizált finnugor elméletet, ki helyezte azt és hirdetőit A Tudomány Felkent Papjainak pozíciójába.

Nézzük most az indulatomat kiváltó jobbikos parlamenti felszólalást, ami miatt kicsit összecsapva előrehoztam a téma felvetését! Nincs benne semmi új, vagy szokatlan az e téren megszokott prot-kur süketdumákhoz képest, engem azonban azért is irritál, mert a Jobbikra szavaztam. Nem azért tettem így, hogy az országgyűlésben illuminátus propagandával kábítsák a magyar közvéleményt, de a párt és politikusainak hitelessége túlmutat itteni témánkon...

Barikád - Pörzse: nem rokonom Häkkinen és Steiner

Állítsák meg a történelemhamisítást! - erre kérte azonnali kérdésében az Országgyűlésben a kormányt Pörzse Sándor. A jobbikos politikus egy 150 millió forint közpénzből megtámogatott Magyarországon megrendezett finnugor konferenciát emlegetett fel: humángetekiailag bizonyított tény, hogy nem vagyunk finnugorok - mondta.
A nemzeti párt képviselője hangsúlyozta: tudja, hogy a válaszadó, L. Simon László kultúráért felelős államtitkár is ezt vallja, csak azt mondja, hogy a finnugor nyelvcsaládhoz tartozunk - legalábbis a Barikádnak ezt nyilatkozta. Pörzse arra kérte a kabinetet, hogy ne folytassák a Habsburg megrendelésre összetákolt történelemhamisítást. „Ez azért történt,  hogy megtörjék a magyarság identitását, hiszen az a nép, amelynek nincsen történelme, vagy ilyen történelme van, az nem tud a nagyjaiból építkezni. Eljött az ideje annak, hogy ha a kormány magát igazán nemzetinek vallja, egy nehéz feladat élére álljon, és megállítsa ezt a történelemhamisítást, ez ugyanis újabb hazugságokat szül, ami igen veszélyes. Jómagam sajnálok közpénzből 150 millió forintot egy finnugor kongresszusra egész egyszerűen azért, mert nem vagyunk finnugorok” - emelte ki a politikus.

A kultúraügyi szakpolitikus higgadtan érvel a kurva Habsburgok ellen.

Akkor hát nézzünk utána, ki erőszakolta a finnugrálást (melynek tehát tudományos helyességét most nem vizsgálom)!

Eddigi legérdekesebb leletem egy elég meglepő helyről került elő. Számomra legalábbis nagyrészt meglepően korrekt írás a forrásom ahhoz képest, hogy mit gondolok a publikációs közegéről és a szerző politikai hátországáról, de az eset csak igazolja a középkori teológusok megállapítását, hogy a döglött kutya szájából is folyhat az élet vize, vagy mondhatnám, hogy néha a trágyadombon is lehet igazgyöngyöt találni.
(de amelyiken egyszer találtunk, azon se mindig terem csupa igazgyöngy...)

A század közepén nagy változások történtek az Akadémián is. Az irányítás Toldy (Schedel) Ferenc (1805–1875) titoknok kezébe került: hivatali jogain kívül egyre nagyobb informális hatalom összpontosult nála. Jó osztrák és német kapcsolatokkal rendelkezett, főszerepe volt a különböző egyetemi, múzeumi, könyvtári állások odaítélésében, de legnagyobb kedvét abban lelte, hogy a háttérben szervezkedett. Kortársai nem tartották valami fennkölt jellemnek, intrikusnak annál inkább. Toldy, Regulyval kapcsolatban már emlegettük ezt, támogatta Reguly útját és gyűjtéseit – a kutató hazatérése után azonban mintha megszűnt volna a korábbi nagy lelkesedés. Toldy egyik kiemelt pártfogoltja ekkor már a szepességi német családból származó Hunfalvy (Hunsdorfer) Pál (1810–1891) volt, aki Toldy hatására cserélte föl a jogi pályát a bölcsészettel, 1849–1850-ben kezdett finnül tanulni, és 1851-ben Toldy segédletével kinevezést kapott az Akadémia könyvtárába. Hamarosan kiderült, hogy a figyelmét a szervezésre irányító Toldy Hunfalvyban megtalálta emberét. Hunfalvy lényegében egy személyben szervezte meg a finnugrisztikát: a korábbi, egyáltalán nem jelentéktelen kutatásokat – fogalmazzunk így – ügyesen fölhasználta, és nem csekély hivatalos segédlettel új intézményeket hozott létre. A finnugrista Domokos Péter karcosabb megfogalmazásában „valósággal kiütötte a tudományos életből az öreg Kállayt [... és ] úgyszólván beleült Reguly hagyatékába”.
Hunfalvy hívta Magyarországra a frissen doktorált német Josef Budenzet (1836–1892) 1858-ban Göttingenből, ahol Budenz elsősorban indoeurópai nyelvek kapcsolatait tanulmányozta, mindazzal a módszertani háttérrel, amelyet akkorra az összehasonlító nyelvtörténészek kidolgoztak. Kíváncsiságból kezdett magyarul tanulni, s mivel azt olvasta, hogy a magyart az ugor, a török és a mongol nyelvekkel hozták kapcsolatba, hát elkezdett az urál-altajinak nevezett nyelvcsaláddal foglalkozni. A fiatal Budenz két évi gimnáziumi tanárkodás után Hunfalvy segítségével nemcsak az akadémiai könyvtár segédkönyvtárosa lett, hanem – huszonöt évesen, még minden tudományos eredmény nélkül – az Akadémia levelező tagja is. Hunfalvytól azt a feladatot kapta, hogy teremtse meg a korszerű nyelvészeti alapokon nyugvó magyarországi finnugrisztikát, ezt a feladatot becsületesen teljesítette is. 1868-tól tanított a pesti egyetemen. 1872-ben, Toldy rektorsága alatt, az ő és Hunfalvy javaslatára új tanszéket is szervezhetett, s mivel akkoriban minden komoly nyelvész készpénznek vette az uráli és altaji nyelvek rokonságát, a tanszéket is az ural-altaji nyelvek tanulmányozására hozták létre. Budenz innentől kezdve már elsősorban a magyar és a finnugor nyelvek szókincsbeli és nyelvtani sajátosságaival foglalkozott, nem vetette azonban teljesen el a török kapcsolatokat sem – korábban pedig olyannyira nem, hogy egyetértett a „törökpártinak” címkézett Vámbéry Árminnal abban, hogy a magyar a török és a finnugor nyelvekkel is rokonságban áll. Így hát emberileg tökéletesen érthető volt Vámbéry megbántottsága, amikor Budenz elég keményen dorongolta le e nézete kifejtéséért.

Sándor Klárától végülis azért nem akkora meglepetés a cikk egészének mondanivalója, amiből ezt a részletet saját itteni céljaimra kiragadtam, mert mint altajisztika szakon végzett és turkológiából egyetemi doktori címet szerzett kutató, publikál e témában: Nyelvrokonság és hunhagyomány. Könyvének programja is ez: "Ezt a könyvet azért írtam, hogy megmutassam: a nyelvtörténet valósága és a mondák igazsága megfér egymás mellett. Összhangba hozható, hogy a magyar nyelv az urálinak nevezett nyelvekkel mutatja a legtöbb közös vonást, hogy a magyarok „török népként” érkeztek a Kárpát-medencébe, s hogy évszázadok óta hun eredetűnek tartják magukat."

 Nekünk most elég belőle ennyi, de legyünk hálásak azért, hogy bizonyára nem teljesen tudatosan (nem azért, amire én fogom használni...) elvégezte azt a munkát, legalábbis a tényanyag felmutatását, amelyet eddig a hisztérikus-habsburgozós finnugrisztikai összeesküvéselmélet vitájában mind a prot-kur csapat, mind az annak egyes állításait ellenzők elmulasztottak, dokumentálta, hogy ki állt a finnugrisztika tudománybeli egyeduralkodóvá tétele mögött!

A finnugor nyelvrokonság tudományos értékének vizsgálatával (pl. komolyabb tudás híján ) a már leírt módon továbbra sem foglalkozva annyit máris láthatunk, hogy a prot-kur hülyítők és az általuk félrevezetett őszinte hazafiak állításaiban valóban van bizonyos igazság! Valóban volt az Akadémián és a magyar tudományos élet egészében "összeesküvés", a finnugrisztika bámulatos pozícióit nem éppen a tudomány hirdetett elveivel összhangban, szerves módon foglalta el, hanem egy intrikus szürke eminenciás irodalom- és tudomány-"diktátor", egy szervező-menedzselő tudomány-POLITIKUS és saját, szó szerinti KREATÚRÁI módszeres, nem tisztességes tevékenysége révén. Ennek része volt a finnugrisztikával őszintén, de politikai hátsó szándék nélkül foglalkozó kutatók eredményeinek lenyúlása és kitúrásuk a tudományos pozíciókból, hasonlóan a konkurens elméletek képviselőinek ellehetetlenítéséhez, gátlástalanul igénybe véve a tudomány-bürokráciai, adminisztratív, nem kis részben informális hatalmat. (És nyilván a titkos társasági kapcsolatokat, de ezt csak sejthetjük)

Hajmeresztő,  a finnugrisztikára (és a témába indokolatlanul belerángatott Habsburgokra) tűzet okádó prot-kur befolyásoltságú csapat által is állandóan emlegetett jelenség, de esetükben Schedel-Toldy szerepeltetése nélkül, hogy az elmélet egyeduralmát keresztülverő összeesküvő csapat hármasa kivétel nélkül nem magyar (történetesen német) anyanyelvű ember volt! Ez a jelenség bámulatosan emlékeztet arra, amivel további bejegyzésekben készülök foglalkozni, hogy a gnosztikus-szabadkőműves-illuminátus háttérerők által tudatos projektként elindított modern kori európai nacionalizmusokhoz mitikus pogány őstörténetet gyártó írók gyakran nem voltak anyanyelvi beszélői az általuk kultikusan imádott nyelvnek.

Az ősmítoszgyártók híres példaképe, az Ossziánt hamisító Macpherson lényegében nem tudott gaelül, a Kalevalát HAMISÍTÓ Lönnrot a finn nemzetébresztést lelkesen lefolytató finnországi elit zöméhez hasonlóan svéd nyelvű volt, a Kalevala egy részét előbb adta ki svéd "fordításban" (anyanyelvén!), mint finnül!!! (A finn tudományos akadémia már több évtizede működött, amikor épp Lönnrot elmondta benne az első finn nyelvű beszédet - ennyit arról, mekkora rang volt a nagymúltú magyar kultúra képviselőjeként a 19. században az épp legyártás alatt álló finn nemzet rokonának lenni...)
A hazafiaknak érdemes lenne felfognia, hogy a "nemzeti" propaganda hangoztatása gyakran rejt hátsó szándékot, manipulációt. (származástól függetlenül, hiszen nem kétlem, hogy válhat valaki jó hazafivá nem született anyanyelvi beszélőként is.)

A finnugrisztika nyomatásában fantáziát látó kultúra-diktátor Schedel-Toldy félreseperte az útból a finnugor-kutatás őszinte, becsületes megszállottjait, levette a kezét az először még általa támogatott Regulyról, hogy az autonóm kutatókat saját kreatúráival helyettesíthesse, akik mindent neki köszönhettek, tehát engedelmes eszközei voltak. Hunsdorfert Toldy irányítja át a jogról a bölcsészkarra, ő farag belőle finnugristát és talán még magyart is... Budenzt ők ketten csábítják Magyarországra, ők teszik a 25 éves fiatalembert "még minden tudományos eredmény nélkül" AKADÉMIKUSSÁ (!!!) és ők tolnak a feneke alá neki szervezett finnugrisztikai tanszéket Toldy rektorsága idején.

Nem folytatom, a hiteles tudomány, a kutatás eltorzítása, hátsó szándékból való eltérítése a hitelesség útjáról ennyiből  máris belátható.  Már csak az maradt hátra, hogy beazonosítsuk, ki volt a finnugrisztikai ÖSSZEESKÜVÉS főszervezője, Schedel-Toldy.

Nem volt-e vajon Habsburg-ügynök Toldy??? - teszik fel nyilván a kérdést e ponton azok az olvasóim, akik a prot-kur maszlagon nevelkedtek. (Hiszen ekkor gondolatmenetem éppen az ő nézetüket támogatná meg olyan tényekkel, amiket boldogan beépítenének királygyűlölő vádbeszédeikbe.)

Nem bizony - nagyon nem... ÉPP ELLENKEZŐLEG.

26 megjegyzés:

Névtelen írta...

A konteológiai eszmefuttatáshoz nem tudok hozzászólni, viszont a finnugor kérdés állandó napirenden tartásával kapcsolatban szerintem itt lenne az ideje feltenni néhány kérdést.

Magyarország 1844-ig egy kétnyelvű, magyar-latin ország volt. Az 1844-es nyelvrendeletet a hivatalos történetírás vagy fenntartás nélkül éljenzi, vagy - lábjegyzetként - esetleg megemlíti, hogy egy soknemzetiségű országban a magyar nyelv (kizárólagos) hivatalossá tétele milyen nehezteléseket és ellenérzéseket szült.

Talán kevésbé közvetlen, de nem kevésbé súlyos következményekről viszont szinte sehol nem esik szó:

1844 elvágott bennünket a teológia/metafizika Európában használatos nyelvétől. Azóta is csak nyűglődünk, amikor ezekről a témákról magyarul akarunk írni, beszélni.

1844 elvágott bennünket a klasszikus irodalomtól. Mivel a középkor óta a klasszikus irodalom az európai elit nevelésének elsődleges eszköze volt, ma már alig-alig érthető a modernitás előtti elitek életszemlélete, értékrendszere.

1844 elvágott bennünket a magyar történelemtől. Ma már csak egy maroknyi specialista csoport képes a magyarság középkori, kora-újkori történelmének elsődleges forrásait tanulmányozni.

Végül 1844 elvágott bennünket a magyar életmód, atmoszféra, a sajátos magyar világ megismerésétől. Magamfajta "műszaki értelmiséginek" már Jókaihoz, Mikszáth-hoz is latin-magyar szótár kell.

Én úgy látom, hogy ha az utolsó szóig igazak azok a vádak, amelyeket Pörzse a parlamentben előadott, ha mindenben igaza van a habsburgármányozó radikálisoknak, az egész akkor is elhanyagolható jelentőségű az 1844-es nyelvtörvényhez hasonlítva - amit nem a Habsburgok erőltettek ránk. Egy teológiailag képzetlen és múltjától elvágott nemzet lettünk, könnyű prédája mindenféle manipulációnak ("sötét középkor", stb.).

hungy írta...

jol gondolkozol de nekem eleg annyi hogy ha a magayr kiralysag megszunese utan egy habsburgnak nevezett csapat europat le tudta uralni

az akkor csak zsido lehet

azota minden az - vagy abba az iranyba megy fokozatosan

hungy írta...

amugy hogy van az hogy a habsburgok mikor teljesen leuraltak Magyaro-t [ 1700tol ] akkortol kezdik a jezsuitak szazszamra irni a latin tortenelem konyveinket?
amikbol mar a 19 szazadiak dolgoztak

vilagos

eleg ha a klasszkus szittya dolgot vesszuk

addig mindenki ugy tudta hogy azok vagyunk,majd be kezdtek szurni fokozatosan a 'finneket'

hungy írta...

tokmind1 mi volt Toldy

ugyanaz mint a masik ketto ,ha habsburg berenc ha nem de zsidoberenc

meg az is vilagos hogy 48 utan nem a magyarok nyertek [ fuggetlenul hogy a 'nemzetiek' azok is lehettek berencek,lasd Gorgey stb, Petofi is az szerintem is es az osszes akkori 'nemzeti']

hungy írta...

es ugye 48 utan nem norveg-magyar orszag volt hanem habsurg-magyar

ennyi

Bobkó Csaba írta...

Sokkal régebb óta megy minden a "zsidóuralom" irányába, hiszen ezt az identitást arra alapították, fejlesztették ki, hogy uralma alá hajtsa a világot. És egy leágazását arra, hogy elpusztítsa.
A magyar királyság névlegesen 1945-ben szűnt meg, ténylegesen 1918-ban. Megszünése után a Habsburgok már nem rúgtak labdába, Ottó ügyeskedett az Európa-mozgalomban, de az a mi királyságunkat már nem érinti. A magyar királyságot éppenhogy újra összerakták a habsburgok a magyarok általi szétveretése állapotából.

Bobkó Csaba írta...

Ömlik belőled a protestáns-kuruc-vakoló propagandagymosás szövege, felmondod a leckéjüket. Ha a tényekre is kíváncsi vagy, pl. ezen a blogon a továbbiakban is fogok vele foglalkozni, hogy a katolikus egyházat azért démonizálják a zsidók és a vakolók ősidők óta, mert útjában állt világuralmi törekvéseiknek, a protestáns-kuruc mozgalmak, és kortábbi eretnekmozgalmak pedig a világszétverés trójai falovai, amelyek egy idő után kitalálták az újpogány propagandát is, tehát az ősi kelta, szittya, stb pogány hagyományok örököseinek hazudják magukat. Azonban a finnugor elméletet elsőként protestáns papok képvoselték, első felvetése a náluk szentkultusszal övetzett Comenius nevéhez fűződik, aki végig a spanyolországból a katolikus inkvizíció által kiűzött amszterdami zsidó bankárok zsoldjában állt. Mint végső soron a Rákócziak is...

Bobkó Csaba írta...

48 után is egészben maradt Magyarország, meg előtte is csak két darabban volt (de magyar elit helyi uralma alatt állt Erdély is), ezt a Habsburgok biztosították, amint kossuthék forradalmat csináltak, azonnal harcok törtek ki a nemzetiséglakta peremterületeken. Az ország szétverését a forradalmárok "nemzeti önrendelkezés" elve segítette elő, az egységes királyság eszméje megfelelt a magyar nemzeti érdeknek, bármilyen dinasztia is ült a trónon. De a prot-kur ideolgia agymosása arra irányul, hogy az agymosottak ezt ne foghassák fel.

hun77 írta...

mondtam neked

500 eve nincs igazi magyar

azok az erdelyi 'fejedelmek' magyar kiralyok voltak [ lasd baj van a kronologiaval]

mondom nem erdekel ki kepviselt mit [ mert az is hazugsag amit azt hiszel elore hogy nem az]

leszarom az osszes protestans s meg sorolj nehany nevet -azt is

a finnugor szart a vatikani zsido kutyai irtak meg a jezsuitak

a vatikannak azt sem tudjak mikor alapitottak vagyis enm hiszek el semmit[ es meg sosolhatnek peldakot- de ti be vagytok allva az 'ideologiak menten'-na ott maradjatok]

en szittya vagyok=szabadon gondolkozok

na jo rakoci 48-sok mindenki negativ

akkor marad az hogy a habsburgok nem ugye?

jo ennyi

Névtelen írta...

Vajon mi vezetett Mohácshoz ?
Kik telepítették a Kárpát-medencébe a svábok, szlávok, oláhok sokaságát, majd végül a XIX.sz.-ban az 1 millió zsidót ?
Kik váltották le a magyar nemességet pénzért árult magyar nemesi, főnemesi címek osztogatásával?
Kik vitték bele az országot az I. világháborúba? (Hazai Samu főnökei!)
Kik vesztették el az I. világháborút? Kik szerelték le a magyar hadsereget? Kik hozták létre a dicsőséges 133 napot?
Kiknek az embere volt Horthy ?
Miért csupa német nevű ágált a finnugor nyelvteória mellett? (Ahol, mint a turkológiában és a szlavofiloknál, mindent az elesett magyarok vettek át a fejlettebb népektől?)

Bobkó Csaba írta...

Kérdéseidről, amik önmagukban értelmes kérdések, így az jut eszembe, hogy ha egy tyúk egy nap alatt egy tojást tojik, akkor hány tyúk, hány nap alatt hány tojást tojik? :-)

Névtelen írta...

Köszönöm az elismerést! Aki ismeri a történelmet, annak elég a kérdésfelvetés. A többieket pedig a válasz sem érdekelné.

A Habsburgok kapcsán messzebb is mehetünk. Ugye, a tatárjárás után is levették a király válláról egy darab nyugati terület gondját. Összeségében is elmondhatjuk, hogy állandóan hazánkra törtek. Két pogány közt egy hazáért... Lehet, hogy a III. világháború sokkal korábban kezdődött, mint az első ?
A fajok háborúja. De lehet-e ennek győztese?

A nyelvrokonságok kapcsán pedig értelmes érvelést még nem hallottam. Hittan az egész. S nem csak a finnugorászat.

Bobkó Csaba írta...

A HAbsburg dinasztia egy darabokra szakadt országot kapott, amelyet szívós munkával, magyar ellenállást lekűzdve egyesített, felvirágoztatott és egyben is tartott, amíg ki nem tessékelték magyarok. Akkor megint széthullott az ország. Ez a Habsburg-uralom mérlege. A protestáns-kuruc párté meg az, hogy a széthullást, az állandó vérveszteségeket idegen zsoldban elősegítette, a munkáját jól végző dinasztiát meg alaptalanul démonizálja. Melyikük káros a nemzetnek?

Névtelen írta...

"A HAbsburg dinasztia egy darabokra szakadt országot kapott" - Istentől ?! Mert a szakításért a Habsburgok keményen megdolgoztak. Miként Magyarország megcsonkításáért is. Mint tudjuk, a homogén nemzet az erős. Bennünket folyamatosan "higítottak" idegen népekkel, minek következménye már nem is az 5. hadoszlop lett, hanem hatalomátvétel. A magyarság kisebbségbe szorítása saját területén.
Szegény Hitler is csak egy darabokra szakadt Lengyelországot kapott.
Ezt a Habsburg "felvirágoztatást" miként értsem? A sóhivatalokra gondolsz? Mert ipar nem volt. Mezőgazdaságunk Bécsnek termelt. Katonáink Habsburg érdekekért harcoltak. Miben látod Magyarország felvirágoztatását?

Bobkó Csaba írta...

Először is figyelmedbe ajánlom Lipusz Zsolt kiváló cikkét a kurucinfóról: http://kuruc.info/r/7/116728/
Te is példája vagy annak a ma elég tömeges hozzáállásnak, hogy valakik egyfajta politikailag, világnézetileg pártos, vagy szélhámos hátterű propaganda szólamaira alapozzák történelmi "ismereteiket" és nem igénylik a tények egybevetését mindezzel, miközben csak az interneten számos kiváló történészi munka megtalálható. Nem azt mondom, hogy ezek bármelyike önmagában szentírás, de már néhány ilyen megismerése is növeli az esélyt, hogy az ember nem esik propaganda, vagy szélhámosság áldozatává, ahogy te. Egyszerűen felmondod a többévszázados , idegen érdekeket szolgáló és a magyarokban (is) csak ágyútölteléket kereső protestáns-kuruc propaganda tipikus alaptalan vádjait, lózungjait. Kérdéseid jelzik, hogy fogalmad sincs a magyar történelem tényeiről.

Névtelen írta...

A figyelmembe ajánlott cikket megnéztem. Könnyű így neked, ha egy ilyen ideológiamentes honlapon találsz István korából szemtanukat (Lipusz Zsolt), akik megmondják a tutit. Nekik nem kell forrás, hiszen szemtanuk..
Vajon kik pénzelik a kurucinfót s a magyar zsidók miért nem tilt(at)ják le az IP címet ?! Lehet, hogy a magyar peering központban antiszemiták ülnek ?!
Mellesleg én valóban pártos politikai történelemszemléletet képviselek. Unom már a zsidótörvényt hozó MSZP-t. Unom a narancsot, amelyik az iménti törvényt kiegészítette a szocializmus bűneinek tagadásáról szóló törvénnyel. (Mert már sokan kételkedtek Sztálin és Rákosi bűnösségében!)
Jövőre a zsidókra szavazok! Jöjjön a szefárd fiú és a Schwartz leány 4 éve! S nehogy azt írd: "Mindegy, kire szavazol! Rám szavazol!"

Történelem szemléleted (http://kuruc.info/r/9/116668/) nagyon magyaros. Főleg, mint a korabeli fotón is látszik: A keresztény Géza és a keresztény Saroldu
(Sarolt annak a Gyulának a leánya, aki 950 után keleti rítus /táltoshit?/ szerint keresztény hitre tért. ) fiát elég meglett korban teszik a keresztvíz alá.
Pogánnyá válás: "Révai azt is megemlíti, hogy Géza és Sarolta 974 táján keresztelkedtek ki."
S bizony, ideje volt áttérni az apáról fiúra szálló vezetői méltóságokra, mert Árpád óta ez nem így volt. Sosem a fiú örökölt az apjától. Ez maradt fenn a rovásírásos almanachokban. S örömmel értesülünk, hogy Géza (Geobitzasz? Gyeücsa?) ráunt a rabló kalandozásokra (miután kifosztották egész Európát!), s békét kötött szomszédaival. Megtudjuk, hogy Géza a békéért cserébe átengedte az Enns és a Lajta közötti magyar területeket nászurának.
Másik mese szakos: http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1z_csal%C3%A1df%C3%A1ja

Mint látjuk, ezek a kurucok épp úgy a finnugor történelmet erőltetik, mint a Habsburgok. ..hogy ezekről a kurucokról miért Abu-Dzabi jut az eszembe?

niknak írta...

Csaba, lassan eleget olvastam, de még mindig érdekel az ismereted. A Habsburgoknál szerintem teljessen tévedsz, de azt is valamikor be fogod látni. Otto annyira szerette a magyarokat, ha jól tudom, egyetlen gyerekét se adta magyarhoz. Hidd el nekem, a szarok megvetnek bennünket.
Ez az én véleményem, mert ismertem Lacibácsit személyessen, gyakran nyaraltam nála, a svájci feleséget ismertem, a lányait is, temetésin is ott voltam, az öreg gyakran tárgyalt Ottóval. Persze hogy szeretett volna magyar király lenni, de szerencsékre nem lett a szar szabadkömüves. Ne is legyenek.
A katolikus egyház meg olyan ártatlan, mint te azt beállittod. Az egy zsidó gyülekezet bellülröl, amit kivülre tagadnak. Nézzed Dr. Veith elöadásait róla.
A magyarok eredeteit meg kered az Illiászban, ahol le le van irva, hogy milyen népek jöttek Tróját megvédeni. Olvass utánna! Ezért én is ujra vettem a könyvet és tényleg benne vagyunk mint Paniónok amit a rómaiak késöbb Pannóniának neveztek.

niknak írta...

Die Geschichte der Fugger

oder die Gleichung Weltgeschichte = Geldgeschichte 1

• Sie waren reicher und mächtiger als die 100 größten Konzerne der Gegenwart.

• Sie bestachen Könige, Kaiser und Päpste.

• Sie finanzierten den Krieg gegen die Protestanten und die Eroberung Südamerikas.

• Sie retteten Europa vor den Türken und die Habsburger vor dem Untergang.

• Sie ließen aufständische Bauern niedermetzeln und organisierten den Ablasshandel.
Quelle: http://www.grin.com/de/e-book/106885/jacob-fugger-der-reiche
Itt irják, hogy a zsido Fuggerek mentették meg a Habsburgokat. A habsburgok is zsidókvoltak, mégha a keresztény álarcot is felvették.
Jakob Fugger vor Karl V., Schuldscheine verbrennend (Karl Becker 1866)
Itt elégeti a Fugger a Habsburg adóskötvényeit, az egyik képen látható.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Fugger

niknak írta...

http://www.steiner-verlag.de/uploads/tx_crondavtitel/datei-datei/9783515097789_p.pdf
Itt olvashatsz a szeretett Habsburgjaidról.
A magyarok mindig csak akkor voltak ellenük, mikor azok bennünket cserben hagytak a törökkel szemben. Olvsad el az irást, biztossan megvan magyarul is.
szerintem egy jó ki irás.
Már ütven évvel korábban ki tudtuk volna hajtani a törököt, ha a te szeretett Habsburgjaid nem árultak volna bennünket el. Olvass itt utánna. Ez ezen szemszögöl nézi a dolgokat.

niknak írta...

ja mégvalamit, olvass utánna, hogy Budán a németek annyir szemtelenek voltak, hogy megigényelték, hogy a hivatalos nyelv felváltva évenként német majd magyar legyen.

niknak írta...

mégvalamit,
- Igaz -e, hogy a szeretett Habsburgjaid 1867-ig Magyarországnak nem engedtek saját pénzt kiadni, ezt kamatra ötölük kellettük megvennünk!!!
Igaz-e, hogy bennünket a szeretett és becsült Habsburgjaid a nápolyi rabszolgapiacon eladtak?
Szerinted ezt jogossan tették?

niknak írta...

http://www.babenberg-royal.de/dieanderen.htm

HOCHSTAPLER - VERBRECHER - MISSGEBURTEN: Die "Habsburger"
olvass itt utánna a szeretett Habsburgjaidnak akik itt korcsszületésüeknek vannak becézve.
Hogy igaz-e, azt én se tudom, deerdekes amit irnak ittan.
A szeretett Ottodat itten magyar-zsido korcsnak nevezik.

Franz Josef hieß in Wirklichkeit "Ontol" und war kasachisch(kaukasisch)-jüdischer Abstammung. Er war der uneheliche Sohn einer Tänzerin namens "Swetlana".
A Józsika meg egy táncosnö Swetlana korcsa. Igazi neve Ontol.

niknak írta...

Hogy kik a zsidók?
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46273408.html
Spiegel ujság ahol egy könyvajánló van.
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/blutlinienfamilien/freeman.html

Névtelen írta...

Azért Lipusz tanár úr is írt meghökkentőt:

"Nos, ezek az elmebetegek több kárt okoztak-okoznak a magyar nemzettudatnak és nemzetünknek, mint az összes finnugrista 150 év alatt együttvéve."


Forrás: https://kuruc.info/r/7/116728/

(egész jó ez a kuruc hivatkozási rendszer, ha kimásolsz egy szöveget, beillesztéskor automatikusan hozzáírja ezt a fenti linket)

FL

Bobkó Csaba írta...

Nem mindenkinek meghökkentő ez, teljesen racionális írás, az is látszik, hogy katolikus volt, ha kicsit gyarló is. Kár, hogy két végén égette a gyertyát, még sok hasznát vennénk... A kurucinfónak minden ellentmondásosságá és néha alantassága mellett nem kis arányban jutottak fura mód "labanc" publicisták is... :-)

Névtelen írta...

Ezt ide teszem, hátha erre jár egy elmebeteg:

https://www.youtube.com/watch?v=g_LTItSmwPc

http://nyelvtortenet.elte.hu/wp-content/uploads/2015/06/Fgr.pdf

Ironikus, hogy már maga a cím rossz, mert a tanítás a középiskolai tanításra vonatkozik. Aki nem veszi a fáradságot végighallgatni, az azt fogja hinni, hogy ez valami önleleplező videó.

FL