"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2015. január 10., szombat

Párizsban 8 vallási fanatikus újságírót végeztek ki


...valószínűleg a saját gazdáik utasítására, de most nem ez a fő témánk.

Már magyarul is több helyen olvashattuk, hogy a Charlie Hebdo elődjét eredetileg HARAKIRI néven hozták létre 1960-ban. Az ügy egy ritka erős illusztrációja a Nomen est omen szálligéjének, mit monhatnánk, végül a szerkesztőségnek sikerült elkövetnie a harakirit. Nem meglepő módon a szerkesztők már kezdettől vallásgyalázással foglalkoztak, és 1973 Franciaországában, melynek "köztársasági hagyománya" főleg az antiklerikalizmuson alapul, még nem elsősorban az iszláméval. Egy '73-as címlap, "Krisztus arca" felirattal:

"Krisztus arca"

A merényletre adott reakcióként a "Mi is Charlie-k vagyunk" és a "Mi nem vagyunk Charlie-k" "táborok" tagjai között egyaránt tömeges az iszlámellenes indulat, illetve zászlóbontás. Vannak, akik "Martell Károly vagyok" feliratú zászlók alatt hirdetnek új keresztes hadjáratot, érthetően nem a liberális szörnyülködők közül. Az előző bejegyzésben is utaltam már a merénylet feltűnő hasonlóságára más esetekhez, ami alapján szinte biztosan hamis zászlós provokációnak tekinthetjük, melynek célja épp az ilyen indulatok eszkalálása is lehetett, ez azonban egyáltalán nem zárja ki, hogy VALLÁSHÁBORÚVAL van dolgunk, sőt. Csak éppen a front egészen máshol húzódik, mint ahová a globális tudatipar hazudja...

Már jóval e merénylet előtt széles körben elterjedt összeesküvéselmélet volt, hogy a gonosz háttérhatalmak a korábbi mesterségesen keltett világégések folytatásaként Harmadik Világháborút készítenek elő, melynek központi motívuma az iszlám és Izrael, illetve a keresztény civilizációk közti megkoreografált összecsapás lesz. Ezzel összefüggésben is és ettől függetlenül is a legszélesebb körben elterjedt nézet, hogy a Nyugat kormányait is bábként mozgató háttérerők, illetve nyugati bábkormányaik titkosszolgálatai hozták létre mind az Al Kaidát, mind az ISIS-t, melyekhez a fősodor médiumok, illetve a merénylők saját kijelentései kötik a párizsi "dzsihádista bosszút".

Hogy mennyire tévedés a bármilyen oldali felháborodóknak a merényletért "az iszlámot" felelőssé tennie, azt jól illusztrálja Mihálffy Balázs (Abdel Rahman sejk) tudósítása a január 7-9. közötti teheráni iszlám konferenciáról:
"...Irak síita és szunnita muftijai elképesztő képet festettek az országban kialakult vérengzésről, az iszlám új tanait, a „takfiriyát” valló ISIS eszeveszett gyilkolási hullámáról, akik bárhova mennek, először az iszlám helyi tudósait, vezetőit végzik ki, nem tűrve meg más nézetet valló embert. Áldozattá lettek Moszul és Baszra tudósai. Pótolhatatlan veszteség érte az iszlám világot és felmérhetetlen a kár, amit az új tanok hirdetői okoznak." (...) "Eddig sem volt titok, hogy az ISIS mögött az USA és Izrael áll. Ezzel a szörnyű eszközzel kívánják szekták közti háborúba kényszeríteni a térséget, főleg Iránt, melynek nukleáris kapacitása részükre fenyegető. Egy kitalált, iszlám színezetű, de inkább a sátánimádásra hasonlító pszichopata és mennyországba vágyó tudatlan társaság bevetésével elkerülhetik, hogy amerikai katonák essenek el egy Irán elleni háborúban, egyben az iszlám vallást is lejárathatják.. Az ISIS finanszírozása az USA szövetséges Öböl államokon keresztül történik…"
Nem akarom háttérbe szorítani az ISIS keresztényirtásait, de érdemes a fentieket is tudomásul venni és megfontolni. Az ISIS és az Al Kaida az iszlám ellensége is!

A párizsi színjátékban a megkoreografált provokatív konfliktusoknál megszokott módon az a pokoli, hogy a konfliktus minden résztvevője mögött ugyanaz a mozgató erő áll. A Harakiri / Charlie Hebdo Darwin-díjas szerkesztői provokatív vadliberális propagandájukkal ugyanazt a háttérhatalmat szolgálták, mely létrehozta az iszlám szélsőséges mozgalmak legsztároltabbjait is. Hasznos idiótaként nem gondoltak rá, illetve némelyikük nyilatkozatai alapján esetleg gondoltak, de vállalták, hogy gazdáik rituálisan feláldozzák majd őket, ahogy azt rendszeresen megteszik például az okkult üzeneteiket közvetítő agymosott tudatipari sztárokkal is.
A merénylet végrehajtóinak személye e szempontból nem túl lényeges, szinte mindegy, hogy hidegfejű profik voltak, akik esetleg nem is azonosak a médiumokban bemutatott testvérpárral, vagy ugyan valóban ők voltak, és manipuláltként őszintén hittek abban, hogy az iszlám nevében cselekszenek, vagy agymosással programozták őket a feladatra. A lényeg, hogy ők akár hihettek is őszintén abban, hogy jó ügyet képviselnek (és viselkedésük, pl. a merénylet után a további "civil" áldozatok ölésének tudatos kerülése ezt esetleg alátámasztja), ettől még tettük egy nagy manipuláció része. Természetesen ugyanez a romboló háttérhatalom teremtett olyan viszonyokat, melyben Nyugat-Európában valóban beilleszkedésre képtelen,  liberalizmus által roncsolt civilizációjú iszlám bevándorlók teszik pokollá (más tényezők mellett) a  liberalizmus által roncsolt civilizációjú európai őslakók életét.

A Charlie Hebdo szerkesztői annak a veszettül antiklerikális, vallásgyűlölő vadliberális ideológiának voltak a harsány, tudatosan undorító szócsövei (magukat büszkén "ostoba és gonosz újságnak" nevezve), amely létrehozta Európa és persze Afrika, Ázsia és az egész világ egyre elviselhetetlenebb viszonyait. A francia köztársasági szellemiség antiklerikális és "felvilágosult"  forradalmi  hagyományainak megfelelően egyidejűleg támadták, gúnyolták az összes, térségünkben számottevő vallást.

"Tiltsák be a Charlie Hebdo-t!"

"Isten, kifelé az iskolából!"

A merénylet nyomán különféle fórumokon elhangzik a ballib hozzászólóktól is, hogy: "a pokolba az összes vallással!", hisz lám, a szólásszabadság számukra oly rokonszenves derék mártírjait is az átkozott vallás által elhülyített vademberek ölték meg. Ezek a naív hozzászólók a többséghez hasonlóan nincsenek tisztában vele, hogy az antiklerikális vadliberálisok szekularizáltsága csak látszat, valójában vallási fanatikusokkal, egy vallás fanatikus propagandistáival van dolgunk, akik tipikus vallásháborút folytatnak, csak éppen nem egy, hanem az összes konkurens vallás ellen.

Az emberi együttélésnek évezredek alatt alakultak ki a civilizációs keretei. A legtöbb civilizációban e keretek egyik fő eleme a vallás volt. A modern kor "felvilágosodott", liberális ideológiája, mely első helyen a "rendfenntartó" vallások lerombolásával foglalkozik, szintén vallási gyökerű, csak éppen egy nihilista vallásból, leginkább a gnoszticizmusból ered. Ez a vallás lényegében a mai világpolitikai bábszínház mesterséges konfliktusainak minden résztvevője mögött ott áll. Az iszlám fundamentalizmus mögött is ilyen hátterű mozgatóerők állnak, ahogy a liberális sajtótermékek mögött is. E vallás rejtett, nagyhatalmú képviselői kegyetlen, pokoli színjátékot játszanak az emberiséggel. "Rendfenntartó" vallásnak azokat tekintem, melyek tanításában szerepel, hogy "Add meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami Istené". A felforgató vallás pedig azt tanítja, hogy a világi hatalom, illetve Rend elnyomó, tehát meg kell dönteni, miközben valójában számukra az egész anyagi létezés elnyomás, mivel a lélek a test gonosz anyagi börtönébe van zárva. Ez a gnózis. A liberális antiklerikalizmus egy álszekuláris gnosztikus nihilista vallási mozgalom ideológiája a nemnihilista vallások, mint - nem utolsó sorban - emberi együttélést elősegítő keretintézmények ellen.

A "rendfenntartó" vallások körébe a Charlie Hebdo ellenségképei által lényegében jogosan tükrözve végső soron valóban beletartozik a judaizmus fősodra is, de csak az őszinte fősodra, amely komolyan elítéli a gnosztikus nihilizmust. Ez nem változtat azon, hogy ez a vallás lényegében a törzsi kiválasztottság és az idegengyűlölet vallása is, a kereszténységgel és az iszlámmal ellentétben nem univerzális, de a kiválasztott törzs keretein belül erkölcsi értékrendje határozottan nem nihilista. Más kérdés, hogy mint korábban itt is tárgyaltam, a mai judaista fősodor a 19. század közepe-tája óta lényegében egy álcázott, kripto-nihilista irányzat, amely a felszín alatt nagyon is a luriai kabbala és Sabbatáj Cví, illetve Jacob Frank tanai követője, tehát nemnihilista jellege éppúgy álca, mint a vele szorosan összefüggő világi liberalizmus ál-szekularizáltsága, nemvallás-látszata. A zsidók által IS képviselt misztikus nihilizmust őszintén elítélő judaista irányzatok, az Antelman rabbi-félék, vagy a Neturei Karta tehát ma kisebbségben vannak a judaizmuson belül, ez nem befolyását tekintve "fősodor", csak a vallás szó szerinti tanai értelmében.

Hogy milyen összefüggés van az újabb korban főleg a kabbalában (és amellett az iszlám és a kereszténység különféle eretnekmozgalmaiban) megjelenő  gnosztikus nihilizmus és a modern kor "felvilágosodott" ideológiái között, azt többszor idéztem e blogon a zsidó misztika máig legtekintélyesebb kutatójától, aki az izraeli tudományos akadémia elnöke is volt:

Gershom Scholem: "Sabbataj Cví & Jacob Frank és a Frankisták"
"(2) A sabbateanizmus az ő változatában egy gátlástalanul nihilista jelleget öltött. Az igaz hívő, akinek titkos szívében Isten van, a "hallgatás terhe" alatt köteles keresztülmenni az összes valláson, rítuson és fennálló renden anélkül, hogy bármelyiket elfogadná, sőt, mindet belülről megsemmisíti, ezáltal igazi szabadságot hoz létre. A szervezett vallás csak egy álcaruha, amit fel kell venni, majd el kell vetni a "szent tudás", a a hely gnózisa felé, ahol az összes hagyományos értéket megsemmisítik az "élet" áramlatában.
(3) Ezt a nihilista vallást úgy propagálta, mint az "Ézsauhoz", vagy "Edomhoz vezető utat", olyan asszimilációra biztatva, melyben valójában nem hisznek, egy messianisztikus és nihilista judaizmus csodálatos újjászületését remélve egy univerzális felfordulás szülési fájdalmai közepette. Ez a koncepció megnyitotta az utat az előtt, hogy egyesítse a sabbateánus messianizmus és miszticizmus általa képviselt utolsó fázisát a korabeli felvilágosodással és antiklerikális tendenciákkal. A szabadkőművesség, liberalizmus, sőt a jakobinizmus egyaránt értékes eszköznek tűnhettek ilyen végcélok eléréséhez. " 
Egy kiegészítés ehhez a jeruzsálemi Héber Egyetem ma élő kutatójától:

Paweł Maciejko: Frankizmus ( YIVO Kelet-Európai Zsidó Enciklopédia)
"A frankista történetek a hagyományos zsidó narratívák olyan tendenciózus újraírásának exegétikus elvén alapulnak, melyek felforgatják a kialakult hierarchiákat, megbecsült szimbólumokat járatnak le, és újraértékelik a zsidó hagyomány negatív szereplőit. "Az Úr Szavainak Gyűjteménye" (Frank összegyűjtött tanításai) a sínai-hegyi kinyilatkoztatást úgy állítja be, mint egy hatalmas átverést, melynek során egy gonosz hatalom értelmetlen és káros törvényeket ad Izrael népének. Ezek a törvények eltörölhetők azáltal, amit Frank a "Ézsauba vezető útnak", vagy "az Élethez vezető Útnak" nevez. Ezek a kifejezések a korlátok és hagyományok alóli szabadságot jelentik. Bizonyos összefüggésekben az "élet" fizikai halhatatlanságot is jelent. Az Élethez Vezető Út mélységesen apokaliptikus jellegű is; ez nemcsak a kialakult intézmények lerombolását jelenti, hanem a teremtett világ abszolút tagadását is, a látható világegyetem rendje lerombolásának szándékát."  
Már értjük, miért támadják a liberálisok, köztük a Charlie Hebdo a hagyományos, nem nihilista vallásokat, köztük a fősodor judaizmust is, melyek számára a Teremtett Világ Isten Műve, melyet megbecsülnek, nem pedig egy gonosz Demiurgosz által kreált gyűlöletes börtön, melynek isteni és emberi Rendjét szét kell verni.

--------


Korábbi bejegyzések a modern kor trendjei mögött álló vallási nihilizmus témájához:

- Az Út Edomba - az illuminátus nihilizmus frankista gyökerei, avagy a hamis zsidóasszimiláció

- A zsidó misztika álruhája: a Modern Kultúra 

- Molnár Ferenc: Lilio(m)t - a Bűn Általi Üdvözülés

15 megjegyzés:

Névtelen írta...

netanjahu varja az europai zsidokat izraelbe, akik veszelyeztetve erzik magukat

http://index.hu/kulfold/2015/01/11/netanjahu_izraelbe_hivja_az_europai_zsidokat_a_novekvo_antiszemitizmus_miatt/

z

Bobkó Csaba írta...

Ezért kellett kóserboltot is támadni. Kinek az érdeke?

Csaba Kelemen írta...

Kedves Csaba!
Miként lehet, hogy a nihillista hit ilyen nagy hatalomra jut. Ez nem ellentmondás?

Kelemen Csaba

Bobkó Csaba írta...

Sajnos nem. Mivel ezek gonoszok, ezért gátlástalanok, míg a velük szemben a Rendet védelmező, pl. keresztény emberek soha nem tudnak olyan könyörtelen gátlástalansággal fellépni. Hazai felforgatóink jókora része úszta meg a halálbüntetést a keresztény uralkodók kegyelmének köszönhetően, akiket ezután hálából mindennel rágalmaztak az így túlélők. Világszerte hasonló a helyzet. Teljesen logikus, hogy szelekciós előnynel rendelkeznek. Zgyanezt látjuk amögött a jelenség mögött, hogy a gátlástalan pszichopaták jutnak fel legkönnyeben a társadalmi hierarchia csúcsára. Pl. magyar vezetőink is jól példázzák ezt... A tisztességes politikusok visszaadják megbízatásukat a gerinctelen mamelukokkal való konfliktusaik során, vagy leváltják őket. Sorolhatnánk a példákat az utóbbi 20 évből.

G. Balazs írta...

Jo analizis ez is:
https://www.youtube.com/watch?v=kdN1EbkzIUM

niknak írta...

http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/george-bush-pedophile-sex-ring-and-blackmail-of-congress/

Magáért beszél, az egyik firkász azt irta, mer most egyes firkászoknak meg van engedve, hogy bizonyos dolgokat nyilvánosságra hozhatnak: A világ még párszor leokádja magát azon nyilvánosságrahozataloktól, amik most fognak jönni.
A középsö elit ki lesz szolgálva a népnek, már nincs rájuk szükség. Egy uj világrend lesz felépitve a régi vezetökkel, mint a Habsburgok is. A Habsburgok csak bábuk lesznek, de mert éhkorhászok, szivessen élösködnek.

niknak írta...

https://propagandaschau.wordpress.com/2015/01/13/lugenpresse-ard-und-zdf-tauschen-und-belugen-die-zuschauer-uber-massendemo-in-paris/

Na most itt lehet látni, hogy a "politikusok" soha nem vonultak, masiroztak a néppel párizs utcáin. Valaki nyilvánosságra hozta ezen képeket/felvételeket, felülröl felvéve, hogy ezek egy lezárt mellékutcán pozoltak csak a kamerák elött.
Németben meg akarják most büntetés terhe tiltani a szót, hogy "Lügenpresse", hazug-pressze.
Németben meg a népnek bemagyarázták, hogy 50 államfö elöl a menetet vezette. Persze ha elölröl nézik a képeket, akkor nem látják, hogy a politikusok mögött nincs senki, ezt felülröl lehet látni.
Köszönet annak, aki ezen képeket nyilvánosságra hozta.

Bobkó Csaba írta...

Lesz itt még Gondolatbűn is.

Névtelen írta...

„szerecsen”mosdatás?

A Régen minden jobb volt 2014. szeptember 12-i adásában Bolgár Dániel történész volt a vendégünk, hogy összefoglalja az Ungváry Krisztiánnal folytatott vitáját és cáfolja a magyar történetírás és a köztudat zsidó gazdagsággal kapcsolatos téves berögződéseit.

http://www.mixcloud.com/Regenmindenjobbvolt/r%C3%A9gen-minden-jobb-volt-2014-szeptember-12-a-zsid%C3%B3-j%C3%B3l%C3%A9t-mes%C3%A9je-a-bolg%C3%A1r-ungv%C3%A1ry-vit%C3%A1r%C3%B3l/

niknak írta...

Kiváncsi lennék, miképp válaszolsz erre?

https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/01/23/nyakon-csiptem-egy-tortenelemhamisito-labancot/

Olvasd el, oszt ird le a véleményed hozzá. Ebben te sokkal jobban kiismered magad. Kiváncsi lennék, szeretem a két oldal véleményét összevetni, de mint irtam, ebben inkább a te véleményedre lennék kiváncsi.
Köszi.

niknak írta...

Kiváncsi lennék véleményedre:

https://internetfigyelo.wordpress.com/2015/01/23/nyakon-csiptem-egy-tortenelemhamisito-labancot/

Bobkó Csaba írta...

Teljesen komolytalan, nem lehet vele vitatkozni. Egyáltalán nem érdeklik a tények, számára a történelemképe vallási rajongás tárgya.

Csaba Kelemen írta...

Nagy késéssel, amiért elnézést kérek, de szeretném eszmecserénket folytatni. Ön megjelölte a kontraszelekció ókait, úgy érzem, vélt okait, mert ahogy telnek az éveim én e természetellenes jelenséget egyre rejtélyesebbnek tartom.

Magyarázata, azt a ma nem megkérdőjelezett erkölcsi felfogást tükrözi, ami szerint a jó sérülékeny, gyenge és valahogy mégis magasztos a rosszzal szemben. Ez nem volt mindig így, egykor az erény a bajnokok és a kimagasló, karizmatikus férfiak és nők példás tulajdonságainak összességét jelentette, nem pedig valami nehéz kabátot amit viselhet a leghitványabb is, ha megtér. Fridrich Nietzsche élete e kérdés körül forgott. Szerintem egy kereszténynek szembe kellene néznie a német filozófus dilemmájával, hogy a krisztusi jó követése, ami elkerülhetetlen áldozati szerep, tényleg az igazság diadalát jelenti szemben a néhai életerővel, az erényekkel?
A kontraszelekció vitathatatlan és nyomasztó, mint ahogy Ön is leirta, de nem lehet, hogy az erkölcs a hibás, mert lefegyverez és kiszolgáltat?

Emlití a pszihopatákat. A felméréséek szerint az óriásvállalatok, állami intézmények és a média szabályos pszihopata-dúsítoként működnek. Olvasmányaimból azt szűrtem le, hogy fényes pályájuk még érthetetlen a tudomány számára, ugyanis az alábbi módokon fogyatékosak:

1. Érzelmi inteligenciájuk rendkivül csekély.
2. Az IQ-val mérhető inteligenciájuk is alacsonyabb a normálisnál.
3. Nem látja meg jól a veszélyt. (Ezért, a katonai pályán kevesebbet találni belőlük.)
4. Nem kitartóak, frusztrálja az unalom, a frusztrációt pedig a nehezen viseli.
5. Hibáiból nehezen tanul.

Azt gondolnánk, hogy már egy pont is elég a karrier szétzúzásához.


Bobkó Csaba írta...

A dillemára kapásból két példa. Nem tudom, mennyire alappal vádolták a jezsuitákat machiavellizmussal, de úgy sejtem, arra jutottak, hogy a protestáns felforgatók gátlástalanságával csak hasonlót lehet a siker esélyével szembeszegezni. Vagy ott a maffiákba beépülő rendőrök, illetve a titkosszolgálatok dilemmája. A hatékony védekezés megköveteli a belépülést, de beépülni csak úgy lehet, ha az ügynök bűnözővé válik. És akkor végül ki épült be kibe???
De azért nem gondolom, hogy helyből vereségre lenne ítélve a jó, sőt. De ma már simán csinálhatnak pl. atomháborút és sok jele van, hogy tervezik.

Névtelen írta...

Más, felismerve az idők jelét, blog helyett vlogol:

https://www.youtube.com/channel/UCv_-yc055n1fxFfTYpdaKBg/videos?disable_polymer=1

Elég alapos. Jobban belemegy az egyes művészek beavatási rituáléjába, hogy mennyire bábok.

FL