"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2014. október 1., szerda

Lengyel, izraeli két jó barát, együtt harcol, s...


Lehet, hogy a cím már nem túl eredeti, de itt a "két jó barát"-sorozat következő része.

(A provokatív címadások is jelezhetik, hogy a tényleges magyar-lengyel barátság őszinte híveként viszolygok a történelmi tényeket elhazudó legendáktól és mitikus áltörténelemképtől, főleg, hogy azok mögött leginkább balos-felforgató lengyelek és magyarok, illetve lengyel- és magyarországi illetőségű felforgatók, vakolók és kalandorok egykori internacionalista, elvtársi együttműködése és barátsága áll.)

Az alábbi cikk a lengyel prawy.pl portál cikkének szó szerinti fordítása. Ez a lengyel radikális hazafias jobboldal egyik legismertebb internetes médiuma, melynek neve "jobb.pl" jelentésű és a névválasztás nyilvánvalóan kifejezi a magyar Jobbik párttal való rokonszenvet és kapcsolatokat is. A portál a Narodowcy-Nemzetiek párthoz áll (nagyon) közel, mely a Jobbikot testvérpártjának tekinti. A párt a tavaszi országgyűlési választáson 2%-ot ért el, de úgy vélem, feljövőben vannak. Hiteles nemzeti radikális párt egyelőre nincs a Szejmben. Az átlagos magyar olvasó bizonyára nem tudja, hogy lengyel konzervatív-nemzeti radikális körökben Piłsudski egy alapvetően inkább utált figura. Személyével és politikájával eddig két bejegyzésben foglalkoztam:

 Kommunista bankrablókból államférfiak, sőt NEMZETI HŐSÖK lettek...

 Lengyel, román két jóbarát, együtt harcol, s...

A cikk több meglepő, a magyar közvéleményben élő sematikus történelemképbe nem illő tényre is rávilágít.
Az egyik, hogy az újjászületett Lengyelország két világháború közti elitje, kiemelten Piłsudski és klikkje nálunk gyakori feltételezésekkel és zsidó propagandisták egyes állításaival ellentétben kimondottan filoszemita volt. A minapi megemlékezések során Magyarországon kiemelték a szónokok a második világháborús lengyel menekültek befogadása kapcsán a zsidó vallású lengyel menekültek megkülönböztetésmentes fogadását. (A félreértések elkerülése végett: ezt én utólag is helyeslem.) Jellemző a korra, hogy a lengyel hadsereg tábori lelkészi szolgálata keretében ekkor tábori rabbik is működtek, ami például a Honvédségnél ekkoriban nem így volt. Más bejegyzés tárgya lehet, hogy a Piłsudski-csapat hatalomrajutását kezdettől lelkesen támogatta a lengyel B'nai Brith páholy és ez összefüggésben lehet Piłsudski feltételezett frankista származásával. Hazai jobboldaliak értetlenkednek pl. Andrzej Wajda filmrendező vadliberális voltának és zsidó származásának felemlítése kapcsán és arra hivatkoznak, hogy az ő apja Katyńban kivégzett katonatiszt volt. Az ország akkori etnikai-felekezeti arányai ismeretében nem meglepő, hogy az ott kivégzett lengyel tiszteknek becslés szerint kb. 10%-a lehetett zsidó származású/vallású/identitású.

A másik, hogy a cionista mozgalmat, a leendő izraeli fegyveres erők kiképzését, felfegyverzését és a leendő Izrael állam technikai infrastruktúrájának kiépítését a cikkben tárgyalt időszakban két állam támogatta a legnagyobb mértékben, illetve számottevően egyáltalán: a piłsudskista lengyel és a hitlerista náci német rezsim. Ezáltal ez a két rezsim a nyilvánvaló ellenséges viszonyával egyidejűen a cionizmus ügyében csendes szövetséges volt!

És végül a harmadik, hogy a lengyel kormányzat olyan fegyveres zsidó terrorszervezeteket támogatott katonai kiképzéssel és fegyverszállításokkal, melyek e fegyvereket nem kis részben a brit hadsereg és közigazgatás ellen vetették be Palesztinában. Ez a helyzet egy kissé más fényt vet arra, hogy az angolok kicsivel később a franciákkal együtt annyira nem siettek "meghalni Gdańskért"... (Természetesen a brit kormányzat beavatott vezetői számára világos volt, hogy az egész világháború egy pokoli színjáték, amiben mindenkinek el kell játszania a szerepét, nekik is és nem feltétlenül haragudtak se a lengyel vezetésre, se Hitlerre, se a közel-keleti zsidó terroristákra. Az események ilyen értékelése még az alábbi cikkből se derül ki, de ettől még nagyon érdekes. A színjáték-jelleget bizonyítja, hogy a zsidó katonák palesztinai dezertálását engedélyező, azokat a britek elleni terrorakciókra kiképző Anders tábornok teljes mértékben a brit katonai parancsnokság felügyelete alatt állt, akiknek mindenről tudnia kellett.)

A cionista Bétár tagjai Berlinben 1936-ban. A kép készülhetett volna Varsóban is.

("Szanációnak", az állam meggyógyításának a Piłsudski-puccs által hatalomra került rezsim nevezte saját uralmát.)Jan Bodakowski: A szanációs diktatúra támogatta a zsidó terroristákat ( prawy.pl


1926-ban Józef Piłsudski véres katonai államcsíny útján vette át a hatalmat. Az egyetlen jelentős társadalmi csoport, mely következetesen támogatta a diktatúrát, a zsidóké volt. A szanáció és a zsidók együttműködése kiválóan alakult. Ennek egyik megnyilvánulási formája a szanáció támogatása volt a zsidó terroristák részére, akik a Palesztinát kormányzó briteket gyilkolták - ezzel egyidejűleg a szanáció számított rá, hogy a britek Lengyelország szövetségesei lesznek.

Piłsudski diktatúrája idején megkezdődött a II. Lengyel Köztársaság demokráciájának felszámolása. A szanáció elvette a hatalmat a nemzeti mozgalom jobboldali katolikusai és a PSL Piast jobboldali néppárt demokratikusan megválasztott koalíciójától.  Piłsudski a hatalmat saját szabadkőműves cimborái, és ami még rosszabb, nem egyszer okkultisták  kezébe adta. Emiatt politikai cenzúrát vezettek be, mely tiltotta az igazság megírását Piłsudskiról, ismeretlen tettesek gyilkolták a kormány ellenfeleit, a rendőrség pacifikálta az elszegényedett lakosság tiltakozásait, a lengyel hazafiakat pedig a Bereza Kartuska területén létrehozott koncentrációs táborban semmisítették meg. A szanációs kormányok végső kudarca az 1939-es katasztrófa, a náci német megszállás volt.

1936-ban Vlagyimir Zsabotinyszki, a jobboldali szakadár revízionista cionisták vezetője kapcsolatba lépett a lengyel kormánnyal. Józef Beck külügyminiszterrel szabályos egyezményt kötöttek, melynek tárgyalója Abraham Stern zsidó terrorista volt, akit a britek megöltek 1942-ben.

A II. Lengyel Köztársaság vezetése 1937.-től segítette a cionista revízionistákat zsidó emigránsok, a Bétár  (Brith Trumplendor, azaz Trumplendorról, a Palesztina feletti zsidó uralomért folyó harcban elsők között elesett zsidó harcosról elnevezett szövetség)  fasiszta zsidó szervezet tagjainak és az Irgun Cváj Leumi (Nemzeti Katonai Szervezet) későbbi harcosainak kiképzésével. A zsidók  Rembertów-Zielonka, Zakopane és Andrychów területén levő táborokban részesültek oktatásban. (Ahol a II. Lengyel Köztársaság katonai hírszerzése a palesztinai diverzánsosztagok vezetőit, vagyis a zsidó terroristákat képezte ki.)

10 ezer zsidó részesült kiképzésben. A kiképzési programot Jan Gaładnik ezredes irányította. A lengyel hadsereg fegyverrel és lőszerrel látta el a cionistákat. A cionisták saját mezőgazdasági birtokaikon gyakorlatozhattak. A kiképzést a II. Köztársaság kormánya és a zsidó társadalom finanszírozta. A képzést Nagy-Britannia nyomására függesztették fel, mely mely Palesztinát kormányozta és harcban állt a nemzeti felszabadító zsidó terrorizmussal.

Az Irgun a II. Köztársaság kormányának ellenőrzése alatt többszáz személy részére szervezett kiképzőtáborokat a volhíniai Zofiówkában és a Łódź-környéki Poddębie területén. A II. Köztársaság kormánya ugyanígy nem akadályozta a Hagana hasonló tevékenységét sem, mely a lengyelországi cionisták többségét képviselte.

A II. Köztársaság kormánya még 250 ezer złotyt is adott Zsabotinyszkinek terrorista tevékenység céljára.  A II. Köztársaság fegyvert is szállított Palesztinába az Irgun  Nemzeti Katonai Szervezet részére. A fegyvert mezőgazdasági gépeknek, vagy zsidó kivándorlók javainak álcázva csempészték be. A lengyel katonai hírszerzés ( a vezérkar második osztálya) becsempészett a palesztinai zsidók részére: 3000 karabélyt, 220 gépkarabélyt, 10 ezer gránátot, 3 millió darab lőszert, 3 darab RWD 13 típusú könnyű repülőgépet.

Zsabotinyszki szerette volna, ha Lengyelország veszi át a brit mandátumot  (vagyis a hatalmat) Palesztinában, ami lehetővé tette volna a zsidók szabad Palesztinába vándorlását.

A II. világháború során Anders hadseregével a Szovjetunióból megszökött 3 és fél ezer zsidó katona (az összes evakuált katona 5%-a) és  i  2 és fél ezer zsidó civil (az evakuáltak 3 %-a). 1942-43 fordulóján Palesztinában a lengyel vezetés engedélyével dezertált a zsidók egy része (2972 a 4439-ből, azaz 67%). A "dezertálás" előtt a leendő "dezertőrök" további kiképzésben részesültek a lengyel oktatóktól diverzió és szabotázs terén. A dezertőrök között volt Izrael későbbi miniszterelnöke (a Bétár egyik háború előtti vezetője), Menachem Begin is. Sajnos a háború után a dezertőrök rágalmazták Izraelben a Lengyel Fegyveres Erőket, antiszemitizmussal vádolva Anders hadseregét. Anders tábornok megtiltotta a dezertőrök üldözését és kiküldött egy ezredest az Irgun harcosainak kiképzésére. Anders hadseregének szökevényei a zsidó erőket növelték.

források:

1. Chodakiewicz „Żydzi i Polacy 1918 1952” Fronda 2000
2. Szaynok „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968” IPN 2007
3. August Grabski „O wolność Izraela” str.47 Komandos 7-8/2004
4. Wacław Dominik „Wybrańcy i ochotnicy” str.51 Komandos 7-8.2004
5. Krzysztof Kubiak „Hagana narodziny armii obywatelskiej” Komandos 6/2006
6. Krzysztof Kubiak „Hagana narodziny armii obywatelskiej cz 2” Komandos 7-8/2006

(2014. szeptember 17.)

-----------------------------------


A dolog gördülékenyen folytatódott a háború után is. Bożena Szaynok az "Odra" kulturális folyóiratban „Zsidó katonák Bolkówból" című cikkben számol be a háború utáni új lengyel kommunista hatalom és a cionisták zavartalan együttműködéséről.  A háború után lengyel területen feltételezhetően több cionista katonai kiképzőtábor is működött, az egyik az alsó-sziléziai Bolków területén. E tábor kb. hétezer cionista harcos kiképzését tette lehetővé, akik Palesztinába távozásuk után azonnal a Hagana katonái lettek, melyből később megalakult az izraeli hadsereg. (Hasonló kiképzőtábor működött ekkor Csehszlovákiában, a zsidó katonai erők legfőbb fegyverszállítójánál is.)

Az emberek millióinak, köztük lengyelek, németek, zsidók millióinak életét követelő pokoli színjáték újabb felvonása keretében, miközben a szovjet bevonulás utáni új lengyelországi hatalom kegyetlenül írtja az előző berendezkedéshez hű lengyel harcosok és civilek ezreit, egyetlen dolog folyik tovább zavartalanul, mint a háború előtti rezsim idején: a cionista fegyveresek kiképzése a lengyelországi táborokban... Összeesküvéselméletekhez edzett szemel ez nem túl meglepő, hiszen a látszat ellenére mindkét rezsim filoszemita és mindkettő vezető káderállományában dominálnak a zsidó származásúak, akik beavatottjai elég szívbaj nélkül tudják egyenruháikat és a külvilágnak szánt identitásaikat cserélgetni.

A világháború, illetve mindkét világháború pokoli előadása, pokoli Holokausztja (értve ezalatt az emberi nem tömegeinek rituális elpusztítását, nem a holokausztiparosok szóhasználatát a hatmillió zsidó áldozatról) nem utolsósorban épp Izrael állam megteremtésével, mint stratégiai céllal függött össze.

21 megjegyzés:

Névtelen írta...

http://www.youtube.com/watch?v=C03JvRkHds4

Bobkó Csaba írta...

Egy újabb tisztelőm méltatja a Kitalált Újkort: http://kiviszitovabb.blogspot.hu/2014/08/hogyan-ne-legyunk-hulyek-es-gonoszok-is.html
Próbáltam neki válaszolni, de a blog nem fogad el hozzászólást. Ez lett volna:
"Kedves Sevanez, senemvanez, természetesen örömmel felteszlek tisztelőim és reklámozóim listájára, megdolgoztál érte! :-) Nálunk, Lengyelországban magától értetődően vannak reakciósok, ugyanúgy izmosodó mozgalom pl. ifjú értelmiségi konzervatívok között, mint nálunk, Magyarországon. A targowicai konföderációt e körök egy részében hazafiasnak tartják a haladár vakoló Kosciuszko-félékkel szemben, ahogy az 1830-as Garand Orient-féle novemberi felkelés előtti varsói berendezkedést is lengyel-orosz államközösségnek nevezik. Valahol a mi Habsburg-pártunk párhuzama ez. Ez természetesen nem "fasiszta" álláspont, a fasizmus a ti haladó ideológiátok szülötte, a nácizmussal együtt, ezek modernizációs ideológiák voltak."

kételkedő írta...

Most mit vársz egy olyan bloggertől, akinek "Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Ságvári Endre, Ernesto „Che” Guevara, Bibó István vagy akár Vlagyimir Lenin" a példaképei, akik "a hatalmat tényleg szétosztani, megosztani, közössé tenni akarták, a másik embert pedig maguk mellé, és nem maguk alá vagy fölé akarták rendelni"?
Szerinte te gyűlölöd a zsidókat, így a kereszténységet is, hiszen Jézus és Mária zsidók voltak. Neked marad értéknek a klerikális reakció minusz kereszténység. Tipikus rasszista szemléletű ember, akinek csak a vérségi, törzsi kötelék, a származás számít, azt nem veszi észre, hogy Jézus egyetemességet hirdetett a zsidó kiválasztottsággal szemben, és hogy a magadfajtának egyáltalán nem a zs származás a lényeg, hanem a zs mentalitás.
A blog gazdája "harcostársairól" is beszél, úgy tűnik, valami szélsőbaloldali szervezet tagja leet, hiszen neki Rosa Luxemburg, a spanyol polgárháború és hasonlók a pozitív történelemkép. És a blogneve hangzása alapján (is) persze zsidó is lehet (nem -csak- faji alapon, hiszen a származás nem számít, de mentalitásában), az egész csőlátása ezt támasztja alá.

Bobkó Csaba írta...

MAjd írok róla, hogy a "Polak, Węgier, dwa bratanki" versike és a hozzá tartozó panoptikum Bemmel és Petőfivel az élen tipikusan ilyen haladár felforgató magyarok és lengyelek nihilista fegyverbarátságának állít emléket. Nagyon jellemző, hogy egy ilyen balos anarchista felforgatókért, Che-ért és R. Luxemburgért rajongó , lengyelül tudó és lemngyel elvtársakkal kapcsolatban álló ember boldogabn festeti meg magát 48-as huszár, vagy lengyel felkelő ulánus egyenruhában (lásd a blogon) A hazafias közönség számára hazafiasnak hirdetett felkelő hősök az ilyen szélsőbalosok hősei, tipikusan az akkori szélsőbal harcait vívták korukban, pl. 1848-ban. Normális emberek számára nem hősök.

kételkedő írta...

Az, hogy jó érzékkel rakta egy csoportba ezeket az embereket (pl Petőfi és Che Guevara), a mi elméletünket igazolja :)

Bobkó Csaba írta...

Így van! :-)

Meder Tinódi írta...

1. Nem vagyok "zsidó". (Bár a Kitalált Újkor Blog nem tisztázta, hogy mit ért "zsidón". Vallási csoportot? Vérségi csoportot? Mi az hogy "zsidó mentalitás"? Ha egy Bobkót nem zavar, hogy szláv ősei voltak, akkor a zsidó származás miért főbenjáró bűn? stb.) Az én őseim magyar parasztok voltak. Ja, a "Meder" egy kirgiz név amúgy.

Meder Tinódi írta...

2. Nem vagyok tagja "szélsőbaloldali" szervezetnek. (Bár azt nem tudom, hogy Önök ezen mit értenek, ami engem illet, szerintem meg mai viszonylatban a "jobboldal" és "baloldal" szavaknak nincs igazi értelme politikailag.) Vlagyimir Lenint és Rosa Luxemburgot nem tekintem példaképeimnek, hanem vitapartnereimnek. (Mivel olvastam az írásaikat, és nem csak a levegőbe beszélek, mikor róluk beszélek.) Viszont mindenkit tisztelek, aki az emberi méltóságért és ártatlan, fegyvertelen emberek megmentéséért harcolt. Egyaránt tisztelem Ságvári Endrét (leírtam már, miért), Raoul Wallenberget és Apor Vilmost. Engem nem annyira kötnek egyszavas politikai címkék, mint Önöket. Elég tág körből kerülnek ki azok a magyar történelmi alakok, akiket én hősöknek tekintek, míg a Kitalált Újkor Blog számára ez egy végtelenül beszűkült kör. Amellett én leginkább elfeledett hagyományokat próbálok feleleveníteni (elsősorban a népi írókét). Önnél ilyet eddig ritkán láttunk. Jan Sobieskit leszámítva csak olyanokról írt, akiket elutasít. Öncélú rombolás folyik itt, és semmi építés.

Meder Tinódi írta...

3. Che-ről eddig még nem írtam. Che-t és Petőfit nem én hoztam össze, hogy az Ön elméletét igazoljam, hanem Ön, hogy az én elméletemet igazolja.

Meder Tinódi írta...

4. A viselet, amiben le voltam rajzolva, egy lengyel szolgálatban álló magyar lövészalakulat egyenruhája. Amely alakulatot a Rákóczi-szabadságharc Lengyelországba távozó veteránjaiból szervezték eredetileg. Nyilván az Ön szemében ők se lehetnek szimpatikus fickók, mert egyrészt a Habsburg-abszolutizmus ellen harcoltak, másrészt meg a XVIII. században, azaz a felvilágosodás századában merészeltek élni, ami nyilván főbenjáró bűn Kitalált Újkor Blog szerint.

Meder Tinódi írta...

5. Sok lengyelt ismerek. Olyanokat is, akik a Dmowski-féle ún. "Nemzeti Demokráciát" tartja példaképnek. (Ön szemmel láthatóan mind a modern nemzeti eszmét, mind a demokráciát elutasítja, de mindegy.) Olyannal még nem találkoztam, aki a Targowicai Konföderációt dicsőítette volna, de simán lehet hogy van. Nagy a Lengyel Állatkert, bár úgy vettem észre, nem olyan sok náluk a beteg nemzeti mazochista, mint nálunk. Amint látom, Ön elutasítja a demokráciát és a modern nemzeti eszmét is, de a Targowicai Konföderációt nyilván szereti mert azok hazaárulók voltak, és Ön szereti a hazaárulókat, meg Önöknél általában minden fordítva van.
(Nem tudom, hogy a fordított moralitás és a fordított történelem alapján állva kiket, milyen szűk csoportot nevez Ön "normális embereknek". Persze lehet, hogy ez csak egy vicc, és nekem nincs humorérzékem.)

Meder Tinódi írta...

6. Nem állítottam, hogy a Habsburg-pártiság azonos a fasizmussal/ nácizmussal. De a Kitalált Újkor Blogon mindkettő megjelent már. Vannak más ilyen "ellenforradalmár-legitimista" honlapok is, de nem mindegyik szokott származási alapon is gyűlölködni.

Bobkó Csaba írta...

Isten hozott! :-)

Névtelen írta...

Jézusom! Sikerült ide elérned majdnem 2 év alatt?

Name7

Meder Tinódi írta...

Nem olvasom mindennap ezt a blogot, mivel inkább preferálom a gondolatébresztő olvasmányokat, mint az öncélú nihilista gyalázkodást és gyűlölködést. Amúgy nem is nagyon érdemes, hiszen párbeszédet úgysem lehet itt folytatni. Jellemző: írok egy kritikát a blog tartalmáról, amire a szerző röviden összefoglalva ennyit tud válaszolni: "Te kommunista!" + "Te zsidó!" Most a fenti kommentekből megtudhatta, hogy egyik sem vagyok. Hoppá! Itt elakad a billentyűzet, mi?

Meder Tinódi írta...

Két dolog, ami miatt a mi ellentétünk kibékíthetetlennek tűnik: Az egyik: a Kitalált Újkor szerzője egyszavas címkéket ragasztgat más emberekre ("kommunista", "zsidó", "szabadkőműves", "forradalmár", "felforgató"), és ezektől nem tágít. Én nem címkékkel dolgozom, hanem gondolatokkal. Némelyeket integrálok a saját gondolkodásomba, persze mutatis mutandis. Ezért is tudok más dolgokról is írni, mint politikáról és történelemről. Amellett ha csak ezt a két témát nézzük, persze sokkal több gondolatom egyezik Bibó Istvánnal, mint akár Rosa Luxemburggal, de ez persze Önöknek tökmindegy.

Meder Tinódi írta...

A másik pedig a felvilágosodásról és a nihilizmusról való felfogásunk. Én mint történész, a történelmet folyamatában vizsgálva úgy látom, hogy a felvilágosodás eszmerendszere vagy "korszelleme" vagy mije egy szerves fejlődési folyamat eredménye, aminek voltak korábbi előzményei, amihez sokminden vezetett el. Ezzel szemben a Kitalált Újkor Blog úgy látja, hogy a felvilágosodás maga a nihil, a történelem megtörése, ami megtagadása mindannak, ami előtte létezett. Innen van az, hogy a blog szerzőjének elve, hogy el kell vetni vagy a fordítottjára kell állítani mindent, ami a felvilágosodás eszmerendszerével jár: a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget (még akkor is, ha ezeknek volt előképe a középkori reneszánszban, de akár a kereszténységben, Jézus rabbi tanításaiban is), de a modern nemzeti eszmét is, a független államban elégedett nemzet gondolatát is. De persze abba, hogy valami értékrendet felállítson helyette, már belebukik. Nincs semmi érték itt felmutatva.

Meder Tinódi írta...

Szerintem pedig ez a nihilizmus.

Névtelen írta...

" Jellemző: írok egy kritikát a blog tartalmáról, amire a szerző röviden összefoglalva ennyit tud válaszolni: "Te kommunista!" + "Te zsidó!" "

Hol írta ezt a blog gazda?

Name7

Bobkó Csaba írta...

Mit mondjak Meder, ha te történész vagy, elég furcsák lehetnek a történészi műveid, mert itt is egy általad elképzelt álláspontot fikázol, amit ugyan nekem tulajdonítasz, de semmi köze az én nézeteimhez, persze nem is próbálsz konkrétan idézni. A felvilágosodás korábbi előzményei e blog egyik fő vizsgálódási területe, én és előttem felkészültebbek ezt az eretnekmozgalmakban találtuk meg. Ezek korábban is romboló, eberellenes, teremtésellenes nézetek, eszmék, ideológiák voltak, és ezek vallási gyökerét hangoztatom. Tehát őppen nem világiasodást hozozz a reneszánsz és felvilágosodás, hanem a kereszténységgel konkurrens vallás híveinek uralmát. Én nem inulattól föcsögve gyalázom ezt a "felvilágosult" irányzatot, még ha persze nem is érzelemmentesek az írásaim, hanem tényekre, összefüggésekre mutatok rá. HAngsúlyozom, természetesen támaszkodva felkészült szerzőkre. Ha mindezen konkrét témákat kedved lenne megvitatni, itt a terep hozzá, de valami azt súgja, te azzal törted rám az ajtót, hogy basszam meg a vasalómat... :-)

Névtelen írta...

Ha már a Makovecz blog nem pörög. : )

http://velvet.hu/elet/2016/07/04/magyar_siker_egy_paksi_templom_is_ott_van_a_vilag_legijesztobb_epuletei_kozott/