"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2015. június 25., csütörtök

Palmira démonai és Jókai


Démonok építették, démonok fogják lerombolni?
Hetek óta érkeznek a hírek arról, hogy a szíriai ókori műemlékváros, Palmira elpusztítására készül a területet megszállva tartó "Iszlám Állam", az ISIS. A legújabb hírek szerint már alá is aknázták a felbecsülhetetlen kulturtörténeti értéket képviselő, gyakran látványos romokat.
A tervezett pusztításnak több korábbi esethez, például a bagdadi múzeumok szétrablásához hasonlóan a nyilvánvaló provokáció mellett valóban vallási oka is van. Mivel lényegében köztudott, hogy az ISIS mögött a hivatalos nyilatkozatok ellenére az USA és Izrael kormányai, illetve titkosszolgálatai állnak, nem meglepő, hogy az iszlám egyes irányzataiban fellelhető vallási okok mellett ilyenek a judaizmusban is akadnak és talán ez a döntőbb. Korunk nemzetközi politikáját sokkal nagyobb fokban befolyásolják ősi "Szent Írások", mint azt a fősodor tömeg-félretájékoztatás bemutatja. Az viszont meghökkentő, hogy a Palmira-Tadmor műemlékei ellen ízzó fanatikus indulatok propaganda-tápanyagának egy részéről mi akár Jókaitól is olvashatunk...


Ősi próféciák diktálják a bosszút

Amikor Szaddám Husszein katonai veresége nyomán az amerikai katonák és a nyomukban járó siserehad kifosztották és szétverték a bagdadi múzeumokban Irak és Mezopotámia ősi örökségét, Izraelben tömegek extázisban táncolva ünnepelték az utcákon a babiloni fogságért járó bosszút. Arrafelé párezer év alatt nem felejtik el az ilyesmit... Ez nem meglepő, hisz a judaizmus eszkatológiájának lényege épp ez, a bosszú a vélt és valós, netán zsidók által tudatosan (a Megváltás Jahvénál való "megsürgetése" érdekében) kiprovokált zsidó szenvedésekért:
"Az askenázi zsidók körében uralkodó nézet a Gojok megsemmisítését a messiási vízió főelemének tekintette. Ez az elképzelés visszamenőleg kívánja megjavítani a történelmet, a bosszúra kiosztva a múlt helyrehozásának szerepét mielőtt egy új világrend jöhet létre. (...) Egy, az 1096-os első keresztes hadjárat pogromjai után a Tisá Béáv (az első és második Szentély lerombolásának gyásznapja) alkalmából írt gyászénekben írja Kalonymus ben Yehudah: 
Vérem cseppjei egyenként számoltatnak. És életük vérét a te porphyrion-odra (királyi palástodra) hintik. Ő végrehajtja az ítéletet a nemzetek között, megtöltve őket hullákkal. 
Ez egy szó szerinti vérkönyvelés. A gojok által megölt zsidók minden egyes vércseppje feljegyzésre kerül egy isteni "főkönyvben", amit egy bíbor palást képvisel. A számla - ha mondhatunk ilyet - az utolsó csepp vérig ki lesz egyenlítve."

forrás: Israel Jacob Yuval: Két nemzet a méhedben (Two Nations in Your Womb), 95.old.)
Izrael és nagyhatalmú nemzetközi lobbija politikáját nem kis fokban alapozzák ősi vallási iratokban foglaltakra, ami nem meglepő Norman Cohn "The Pursue of the Millennium" c. könyve ismeretében. Cohn kimutatta az ősi bibliai, sőt még régebbi eredetű vallási messianisztikus fantáziák politikai forgatókönyvvé, iránytűvé, ideológiává válását a középkor és újkor forradalmaiban, felforgató mozgalmaiban, köztük az olyan huszadik századi totalitárius mozgalmakban és rezsimekben is, mint a bolsevizmus és a nácizmus. Nem mutatta ki, de megtehette volna a cionizmus, mint messianisztikus mozgalom, politika és rezsim esetén is, de azért egy részben zsidó származású szerző bátorságának is volt határa... A régi zsidó írástudók által felhalmozott gyűlöletirodalomban komoly muníció van betárazva egy Palmira, bibliai nevén Tadmor elleni modern agresszióhoz is.

A Zsidó Virtuális Könyvtár "Tadmor (Palmira)" szócikke szerint Palmiráról ez szerepel a Talmudban:
"Palmira jövőbeli elpusztítása az öröm napja lesz Izrael számára" (Yev. 17a). A haggadai hagyomány szerint a palmiraiak részt vettek az Első és a Második Templom elpusztításában. Palmira rövid, tíz éves uralma Palesztina felett nem volt békés, vagy boldog, és Johanan rabbi ezt mondta: "Áldott legyen, aki szemtanúja lesz Tarmod (Tadmor) bukásának." (TJ, Ta'an. 4:8, 69b).

Az Iszlám Államot Izraelből irányítják

Izraelben a vallási alapú külpolitika hívei számára nem kétséges, hogy a Palmira ellen sokszáz évvel ezelőtt élt rabbik által kiadott ítélet végrehajtására készülő ISIS nekik dolgozik.

orientalista.hu: "Izraeli rabbi: Az ISIS-t Isten küldte nekünk"
"Egy szélsőséges rabbi szerint a terrorista szervezetet Isten küldte a zsidók megmentéséért. Nir Ben Artzi szélsőséges nézeteiről ismert rabbi a legutóbbi heti prédikációjában azt állította, hogy Isten az Iszlám Államot azokra az országokra és nemzetekre szabadította rá akik elakarják pusztítani Izraelt."
A messianisztikus politika megvalósítói természetesen mindig saját kezükbe veszik Isten általuk vélt "feladatait", tehát a fentieket nem nehéz dekódolni.Egy radikális iszlám hadsereg, mely e poltikai táborban egyedülálló módon egy kicsit sem Izraelt tekinti ellenségének...

Gordon Duff vietnami veterán és biztonsági szakértő, a Veterans Today vezető szerkesztője Tel Aviv Speaks: “Palmyra Must Be Destroyed” (Tel Aviv mondja: Palmirát el kell pusztítani) c. cikkében jó néhány érdekes információt írt meg az ügy kapcsán, egyúttal a lehető legsötétebb kilátásokat felvázolva az emberiség számára az ISIS-t színre állító Rendezők forgatókönyvéből: a cél a globális atomháború. Duff egyrészt hivatkozik az ő szakmai köreiben és a tájékozottabb olvasók körében jól ismert tények sorára, melyek szerint az ISIS-t Izrael és az USA hadserege minden módon támogatja. Palmira elfoglalásával egy időben a felkelők két másik hadműveletet is folytattak és az USA, Izrael illetve Törökország hedereje őket ebben nemhogy nem akadályozta, hanem rendszeres, például légi úton történő utánpótlás szállításokkal támogatta. A cikk kitér rá, hogy McCain alelnök, az azóta elítélt Petraeus, az USA korábbi  iraki katonai parancsnoka, majd a CIA igazgatója és több amerikai tábornok rengeteg közös fotón látható az Iszlám Állam (részben zsidó származású) vezetőivel, mivel lényegében ők a terrorszervezetet "atyái".


A Templomosokat Salamon minden temploma izgatja

 Az ISIS egyik parancsnokának a szíriai hírszerzés által az Eufrátesz melletti Mayadinnál folyó harcok során megszerzett laptopja szerint az Iszlám Állam Palmira elleni támadására a parancsok egyenesen Izraelből érkeztek, de utaltak "a szabadkőművesekre" is, akik szervezetileg valószínűleg attól a Templomos Lovagrendtől származnak,  mely egykor Jeruzsálemben állítólag megtalálta Salamon Temploma kincseit.

Az Ördögűző társblog minapi bejegyzésében foglalkoztam a mai Templomos szabadkőművesek befolyásával a mai magyar politika csúcsszféráira: Viktor és Imre vezet az új világba - avagy a Nagy Páholypaktum. A bejegyzés jó forrást ad ahhoz is, hogy miért nagyon valószínű a templomosok továbbélése a később szabadkőművességgé alakuló titkostársasági formában, mely egy, először az angol Wat Tyler-féle "parasztháborúban" színrelépő profi forradalomgyártó gépezetet fejlesztett ki. (És napjainkban az Arab Tavasz, a Majdan, az ISIS a mesterművei...)

A laptopon zsákmányolt információk szerint az ISIS feladata megtalálni és lerombolni Salamon második templomát, mely Palmirában található és amelyet legendák szerint természetfeletti erők, netán földönkívüliek segítségével építettek. Az objektum régóta a komolytalannak, flúgosnak tekintett amatőr régészek kutatásainak célpontja, kb. a mi pilisi szívcsakra-régészeink kategóriájában. A laptop dokumentumai szerint Izrael a palmirai második Salamon-szentély lerombolása mellett a Salamon első, jeruzsálemi templomának helyére épült Al-Aksza mecset, az iszlám harmadik legszentebb helyének lerombolására is készül, ami az izraeli vallási radikálisok régi követelése. A messianisztikus zsidó cionisták és a főleg amerikai "keresztény cionisták" (akik közé a  magyarországi Hit Gyülekezete is tartozik) mitológiája szerint a mecset lerombolása és a jeruzsálemi zsidó Szentély újjáépítése az Apokalipszis és a Megváltás kezdetét jelenti. E köröknek természetesen nem áll szándékában Jahvéra várni a megvalósítással, úgy képzelik, hogy ők tartják kezükben Jahve pórázát... E messianisztikus politika keretében maguk gyártják le az Antikrisztust, illetve az Ellenlábast is, ahogy korábban például Hitler, úgy most az Iszlám Állam személyében. E Végidőket váró, azokat mesterségesen előidézni kész irányzat a 2000. évi választások óta a washingtoni Fehér Házban is nyíltan jelen van, de ami még rosszabb, az USA legfőbb hadiakadémiáin is. Ennek következtében a tisztikarból, kiemelten az amerikai atomütőerő parancsnoki láncából rég eltávolították az őrült vallási irányzattal szembenálló józanabb tiszteket.


Az emberkézbe vett Megváltás kikényszerítője: az Atomarmageddon

A jeruzsálemi Al-Aksza mecset lerombolása természetesen az egész Iszlám elleni háború kezdetét jelentené. Ugyanakkor ha komolyan vesszük a kételkedők számára nyilván röhejesnek tűnő templomos-szabadkőműves kapcsolatot, érdemes megvizsgálni a templomos tanokat, kiemelten érdeklődésüket az iszlám iránt. Vannak elméletek, melyek az iszlámot eleve egyfajta "reformált judaizmusnak" tekintik, amelyben az egyik fő eltérés az "anyavallástól", hogy az iszlám Jézust prófétaként tiszteli, míg a judaizmus gnosz eretnekként veti meg. Az Iszlám Állam egyfajta judaizmus-barát iszlám irányzat államszervezete lehetne, mely szövetségesként támogatná a bibliai, a Nílustól az Eufráteszig terjedő Nagy-Izrael létrehozását. A hosszabb távú tervekben azonban ez sem cél, csak eszköz, a végső cél a globális atomháború kirobbantása, melyben elpusztul a bűnös emberiség és a cél szerint a földi élet is, és csak a Kiválasztottak kis csoportja ragadtatik a mennybe elevenen. Duff csak e cionista és (ál-)keresztény cionista apokalipszis-víziót ismerteti, én egy korábbi bejegyzésben bemutattam, hogy a háttérhatalmi kavarások mögött álló gnosztikus vallási nézetek alapeleme a világ, az emberiség elpusztításának igénye, lényegében kiválasztottak testi valójukban való mennybe ragadtatása nélkül is:

Az atomrakéta, a gnosztikus világpusztítás tudatosan kifejlesztett eszköze 

E végső eszkatologikus háborúnak a messianisztikus történelemcsinálók elképzelése szerint  épp a Közel-Keleten, jelképesen Jeruzsálemben kell kirobbannia és ideális casus bellit jelenthet hozzá az iszlám felhergelése szent helyének elpusztításával. E célt szolgálhatja, hogy az USA formálisan nukleáris proliferáció-ellenes kormányzati szervei háttérgazdáik utasítására maguk segítették elő az atomfegyverek elterjedését a világon, előbb a Szovjetunió, később Pakisztán és Észak-Korea kezébe juttatva ezeket. A hírek szerint ez utóbbiaktól vásárol most Szaud-Arábia is nukleáris fegyvereket, hogy a tervezett globális előadásra készen álljanak a szereplők.

Visszatérve a templomosokra, Duff szerint régi céljuk a három ábrahámi vallás összebékítése, amihez persze ki kell dobni például a kereszténységből Jézus istenvoltát. Beleillik ebbe a képbe, hogy a templomosokat a megszűnésükhöz, részben kiirtásukhoz vezető perben annak a Bafometnek, mint pokoli bálványnak az imádásával vádolták (hamisan???), melynek nevében nagy eséllyel a "Mahomet" (Mohamed) is benne rejlik.


Dzsinnek Salamon szolgálatában

Salamon és temploma természetesen alapvető jelentőségű a szabadkőművesség rituáléjában és mitológiájában, elég csak Hiram Abiffra, Jákinra és Boázra, illetve a gyakran "templomnak" nevezett szabadkőműves páholyokra utalni. A templomosok és a nagy eséllyel tőlük (is) származó szabadkőművesek mitológiája a zsidó és keresztény hagyomány mellett nagy érdeklődést mutatott és mutat az iszlám hagyomány iránt is, pontosabban mindezeknek általában a saját gnosztikus-gonosztikus eretnekjeik által eltorzított változata iránt. Salamon nagy tiszteletnek örvend az iszlám hagyományban, a Szulejmán is az ő nevének arab változata. Az iszlám, rabbinikus zsidó és keresztény-apokrif/gnosztikus hagyományban egyaránt szerepel a sok sztori között, hogy Salamon Istentől, vagy Mihály arkangyaltól természetfeletti hatalmat kapott, egyes változatokban egy varázserejű pecsétgyűrű formájában, melyen pentagram, vagy hexagram volt a pecsét jele. Egyes verziókban Isten nevét tartalmazta a pecsét és az ezzel megbélyegzett démonok kénytelenek voltak Salamonnak engedelmeskedni. Salamon uralmat nyert a dzsinnek serege és a szelek felett és értette az állatok, madarak, hangyák stb. nyelvét. E sztorik szerint a dzsinneket vette igénybe Temploma felépítéséhez, ez azonban nem a jeruzsálemi, a Bibliában is szereplő Szentély volt, hanem a második, melyet bizonyos hagyomány épp Palmirába helyez és ez nem Jahvénak épült, hanem az Alvilág urának.

A Korán egy érdekes incidensről számol be Salamon halála és a templomot építő dzsinnek kapcsán:

Wikipédia: Salamon és a dzsinn
A Koránban az van megírva, hogy Salamon a botjára támaszkodva halt meg.  A botja által megtámasztva állva maradt, ezért a dzsinnek azt gondolták, hogy él és felügyeli őket, ezért tovább dolgoztak. Csak akkor ismerték fel a valóságot, amikor Allah elküldte egy teremtményét, mely a földet túrta és elrágta Salamon botját, mire a holttest eldőlt. A Korán kommentárja szerint ha a dzsinnek látták volna amit nem láttak, nem tűrték volna tovább megalázó rabszolgaságukat.  (Korán, 34:14)
A Salamon Testamentuma c. Kr.u. 1-5.századi szinkretikus (zsidó-keresztény-görög és asztrológiai motívumokat vegyítő) szöveg szerint Salamon Mihály arkangyaltól kapja a mágikus gyűrűjét egy pentagramot ábrázoló pecsétformával és ezzel bélyegzi meg többek között Belzebult, a démonok fejedelmét. Ezáltal Belzebul köteles összes démonjával együtt teljesíteni Salamon parancsait és felépíteni a Templomot. Belzebul elárulja, hogy korábban ő volt a főangyal a mennyben. A gyűrű segítségével leigázott szél-démon és a zsidók egyiptomi kivonulása óta a Vörös-tengerben rekedt démon, a fáraó mágusa együtt akkora záróköveket és oszlopokat tudnak a levegőbe emelni a templom építéséhez, mint senki más. Salamon egy sunemi nő iránti szerelme miatt megígéri, hogy Remphannak és Molochnak fog áldozni, de csak a markában szétnyomott sáskák vérét áldozza nekik, ezért Isten szelleme eltávozik tőle és elveszti bölcsességét.

A gyűrű és rajta Salamon pecsétje egy ezzel kapcsolatos legendakör főszereplője, középkori arab szerzők műveiben és a Talmud Gittin traktátusában egyaránt szerepel, hogy a gyűrűre Isten Neve volt vésve.

Jókai démonai

A Salamon-legendakör motívumai sok helyről ismerősek számunkra későbbről, a Gólem sztorijaiból, a Nibelungok gyűrűjéből és Tolkientől, az utóbbi másfél évszázadban pedig főleg a szabadkőművesek, nyugati okkultisták érdeklődtek irántuk. Nem meglepő, hogy több e körből származó motívumra ismerhetünk rá Benedek Elek álmagyar álnépmeséiben, hisz ezek forrása főleg a korabeli nyugati vakolók körében népszerű, gnosztikus-eretnek mitológia. Ezen a vonalon bukkanhatott fel a dzsinnek által épített második, alvilágnak szentelt Salamon-templom sztorija Jókainál is, akit 50-éves írói jubileuma alkalmából köszöntöttek a hazai szabadkőműves nagypáholy küldöttei és ezt az író azzal köszönte meg, hogy lényegében kötény nélküli szabadkőművesnek nevezte magát. Jókai "A láthatatlan csillag" című elbeszélésében Salamon templomát Saul templomára változtatja és azt állítja, hogy a történet a keresztény Bibliában is így szerepel, elhallgatva, hogy története a Koránban és gnosztikus-szinkretikus, a vakolók által nagyon kedvelt írásokban szereplő sztori kiszinezett változata. A dzsinnek általi templomépítés helyszínét Afganisztánba helyezte:
Saul temploma 
"Naplementig üldöztük őket be a hegyek közé; a legvégső pont, melyet elértünk, egy a hegyoldalba épített puszta épület volt, a velünk volt malayok állítása szerint a Saul temploma. Csodás, sajátszerű rom, nem olyan, mint más romok szoktak lenni, összevissza düledezve. Ez épen, egészen állt, mintha csak félbe volna hagyva, s ezredévek után arra várna, hogy valaki folytassa. Az épülethez a legkeményebb anyagok vannak használva, színes porfír és fekete bazalt, miken az idők foga egy csorbát sem ejte, a sima lapok lazúrja még folyvást tükörfényes, csupán oda, hol egyik kő a másikat éri, ültetett a vadon természet százados aloé- és óriási kaktusztöviseket.
Az építészeti modor is, mely az épület stíljét elvadítja, oly szokatlan, oly kiválólag merész, minőt sehol másutt emberi kezek művein nem találni: a vakmerő boltozatok, az óriás architrab, melynek több mint ezer mázsás bazalt oszlopát a legbámulatosabb erőművek által lehete csak a levegőbe fölemelve úgy keresztbe fektetni, ahogy az mind e mai napig látható, mindez arra mutat, hogy itt valaha magasabb, erősebb, hatalmasabb lények éltek, mint minők most, lett légyen azok neve démon, vagy ember. A nagyszerű rom oldalához egy kis sárból rakott galyiba van ragasztva, mint valami fecskefészek, gúnytanújeléül annak, menyivel kisebb helyen megfér testben és szellemben a mostani ivadék, mint titáni ősei, kik helyt adtak neki."
"- Egyszer elhagyta az Isten a királyt, a próféta megátkozá, s azontúl Asasielnek lőn fölötte korlátlan uralkodása. Ez kényszeríté őt, hogy Dávidot hegyeken, országokon túl üldözve kergesse. Az ördög tudta jól, hogy ez ember lesz egykor az Isten legnagyobb magasztalója, s kényszeríté Sault, elfeledve hajdani ellenségeit, egész hatalmát ez egyetlen ember ellen fordítani, ki neki nem vétett, sőt szerette, s kétszer adta tanújelét annak, hogy megölhette volna a királyt, és nem tevé. E lélek megtanítá a királyt saját nyelvére, azon nyelvre, melyet ott alant beszélnek, a király megismerteté ezt kettővel fiai közül; ezek voltak Izbózeth és Mefibózeth, a király legkisebb gyermekei.
Asasiel, látva a jövendőben ama pompás templomot emelkedni, mit Dávid utóda építendett az egek istenének, biztatá, gyötré Sault, hogy építsen egy roppant templomot Astarothnak, mely név alatt tisztelik a vad népek a földalatti istent.
Saul nem mert hozzáfogni, félt, hogy az építők kitalálják titkát az épület alakjából; ekkor Asaisel maga hozott neki építőket - az alvilágból. Fekete, szökdellő alakok, vad, sötét arcokkal, s villogó nyugtalan tűzszemekkel jelentek meg a földön, kik mind valami csodálatos, emberektől érthetetlen nyelven beszéltek, s csak Saulnak tartoztak engedelmeskedni. Ő és fiai érték e nyelvet."
A Koránban szereplő történet Salamon haláláról és az átmenetileg megtévesztett dzsinnekről Jókai verziójában:
"Másnap megütközött a király az ellenséggel. Látta elesni mind a három fiát, s vesztett csata után saját fegyverével ölte meg magát, az ellenség rátalált, és elvágta fejét. Izbózeth és Mefizóbeth megszabadultak. Ezek úgy tőnek, mint apjok meghagyá, viaszból egy alakot készítének, mely hozzá hasonlított, azt felöltöztették királynak, koronát tettek fejébe, s nevében parancsolának a sötét szolgalegények fölött, kik iszonyú erőlködéssel hordának köveket kövekre az Astaroth templomához.
Egy napon azonban a fehér hangyák és méhek meglepték a szobrot, s mielőtt a fiak észrevették volna, összeőrlék a viaszalakot, fejét elhordák magukkal. A visszatérő démonok ijedten vevék észre, hogy a király fő nélkül ül trónusában s összébb-összébb roskadozva, végre egészen összedűl és porrá omlik.
Rögtön szétfutottak mind. Abbahagyták az építést, a templom így maradt félbe. Az idő nem bírt azóta egy követ is megmozgatni rajta. Amint egy száz mázsás követ hoztak keresztül a levegőn, azt ott ijedtökben elejték. A tudósok ráakadtak, s azt mondták rá, hogy "meteor". Izbózethet ez eset után saját szolgái megölték, s fejét elvivék Dávidnak. Mefibózeth pedig elbujdosott a hegyek közé nehány hívével Beerótból, s minthogy mindkét lábára sánta volt, s bajnok nem lehetett belőle, ott a tudományokra adta magát, embereit megtanítá a démonok nyelvére, a bűvészetre, a csillagjóslatra; ezekből lett az afgán nemzet."
A Gordon Duff cikkében említett kapcsolatrendszert az ISIS és a Templomos vakolók között alátámasztja a Salamon Testamanetumában szereplő adat, mely szerint Salamon a démonok feletti uralmat biztosító varázsgyűrűt Mihály arkangyaltól kapja. A  Viktor és Imre vezet az új világba - avagy a Nagy Páholypaktum c. bejegyzésben idéztem, hogy a templomos vakoló Makovecz milyen fontos szerepet tulajdonított Mihály arkangyalnak, egyúttal persze Orbán Viktor Mihálynak is hízelegve. A szintén vakolónak híresztelt Orbán feleségétől tudjuk, hogy milyen makacsul igyekezett fiát Mihálynak elnevezni, ami csak Lévai Anikó ellenállásán hiúsult meg. (lásd itt is) Viharokat kelt a Makóra tervezett fej nélküli Makovecz-emlékmű is, érdekes, hogy a Salamon-legendakörben szerepel egy ilyen szárnyas, fej nélküli, a melléből kifelé néző démon-féle is...
A Jókai-mesében szereplő motívum, hogy az egek istenének épített templom párjaként a földalatti isten templomát is meg akarják építeni, felidézi Makovecz krisztinavárosi "Szentek és kárhozottak temploma" tipikus szabadkőműves terveit, melyekben "a szentély lefelé is megépül", a rajzon a tükörpadló által tükrözött, lefelé fordított kereszttel.

Kérdés, hogy Jókai tudta-e, hogy az általa kötény nélkül kultivált vakoló eszmék körében a végcél a földi emberi élet elpusztítása. A kor futtatott írói közül sokan voltak külföldön és hazánkban is nihilisták, sátánisták, az ördög Jókai egyik, lényegében bogumil környezetben játszódó elbeszélésében is pozitív szerepben jelenik meg az elnyomó istennel szemben... Jól tudhatta, hogy egykori ifjú barátja, Petőfi több versében is a Föld, a világ felégetéséről, felrobbantásáról ábrándozott, és hogy az az ő köreikben dívó, gnosztikus-messianisztikus történelemmanipuláló világnézetnek egy központi eleme.

Azt bizonyára nem tudta, hogy a szabadkőművességet is eszközül használó körök az általuk megrendezett "Armageddon" időpontját talán egy bő évszázaddal "A láthatatlan csillag" megjelenése után, napjainkban tervezik és hogy esetleg a Nagy Előadásban szánnak egy kis szerepet Salamon "démonok által épített temploma" szimbolikus jelentőségű lerombolásának is...

17 megjegyzés:

Bobkó Csaba írta...

Mellékesen arra is rájöhettünk, hogy a Szigetvár ostroma közben elhunyt Nagy Sulejmán szultán holttestének sátra elé kiültetése is a nagy névadó, Bölcs Salamon Koránban szereplő esetének irodalmi utánzása...

Gloucester írta...

Ennek fényében logikus lépés:
http://www.origo.hu/kultura/20150703-palmura-iszlam-allam-rombolas-muemlek-vilagorokseg.html

Bobkó Csaba írta...

Ezek szerint a szobor nem Júda Oroszlánját ábrázolta...
Csak nekem ugrik be a hasonlóság a magyar katolikus templomok kincseit szétverő, elpusztító protestáns hitharcosokkal???

Bobkó Csaba írta...

http://orientalista.hu/a-szarnyas-bika-martirhalala-ur-shalem-bosszuja-babilonon-es-nabukodonozoron/ "Kufu piramisa is láthatóan sápadt arccal remeg, hisz a szárnyas bika halála után az összes király rettegni kezdett Jeruzsálem bosszújától, aki nem felejt, és gyűlöletét több ezer évig rejtegette, és akinek a szíve nem is fog lehűlni, csak azután, miután mindent lerombolt a keleten a Kába kőtől a Messiás keresztjéig, Mohamed mennybemenetelének helyszínétől Jeruzsálemben egészen Ali ( A Khaybar-i csata hősét a muszlimok meg a zsidók között ) sírhelyéig az iraki Najaf városban. Akkor fog csak a bosszú népének a szíve lehűlni, ha az egész keleten csak a sirató fal marad meg."

gyuri55 írta...

Nagyon mélyre ástál, Csaba! A vég(e) felé tartunk...

Bobkó Csaba írta...

Hát ez az. Még annyi meg írnivalóm van, erre nem lesz rá idő, mert ezek világvégét csinálnak... :-)

M írta...

Azért az sem véletlen ,hogy az európai kultúra bölcsőjének számító Görögország úgy is mint szimbóluma -a vén kontinensnek-a padlóra került most és így.Politikai döntések mögött nyilván itt is más felsőbb akarat húzódik meg amit végrehajtott az elit.Holott minden magára és a szakmájára valamit adó közgazdász tudta a görögöknek és másoknak előírt válságrecept már nagyobb bajt okoz mint amit megoldani kívánt.DE hát mit számít tudomány az igazság vagy bármi más...........a nagy végső tervhez képest.A migráció új hullámának a beindítása Európa felé is ugyanezt a célt szolgálja:A régi világnak mennie kell miután betöltötte a feladatát hogy helyett adjon az újnak amit ezek több ezer év óta várnak.......

Bobkó Csaba írta...

NAgyon találó észrevétel! Érdemes ezt összevetni azzal, hogy a Makovecz-szekta egyik vezető Tanítványa, Ertsey Attila a menórás milánói "magyar" pavilon terveit védve biztos tényként emlegette világunk közeli pusztulását:

"Egy régi, intellektualizmusba dermedt világ döglődik, egy háború küszöbén.(...) Mert ez a világ el fog pusztulni. Hamarabb, mint gondolnátok. S ami marad belőle, az nem stílusok, trendek, hanem valami, ami az életet menti át. Egy búzaföld egy sámándob közepén. Tök abszurd, nem?"

http://ordoguzo.blogspot.com/2014/06/mert-ez-vilag-el-fog-pusztulni-hamarabb.html

Az okkultizmus legmagasabb rangú hazai képviselői közé tartozó Makovecz csapatában tehát így tudják és ne feledjük, hogy Makovecz e minőségében vát Orbán jelképes udvari főépítészévé, az okkult kapcsolatrendszeren belüli rangja, miatt, egy páholypaktum keretében, mert Orbánt egyrészt nem érdekli az építészet, másrészt Makovecz építésznek csapnivaló volt. Tehát a világpusztítási tervekről Orbán is tud. Ezek után mennyire tekintjük őszintének a kerítéses és más "nemzetmentő" terveit????

Névtelen írta...

Hiaba irok valaki letorli

Bobkó Csaba írta...

Én biztos nem, és a spamben se látok semmit. Próbáld meg újra.

Névtelen írta...

Vizsla Ember irta Tisztelt Bobko Csaba, ket alkalommal irtam hosszabb levelet, azonban eltunt. Pedig egy idore megjelent itt a hozzaszollasok alatt de mikor legkozelebb megneztem talan valaszoltal ra addigra elparolgott.
Neha az ember a szivebol ir, ez tortent velem is az elso irasomban. Nem tudom felidezni szo szerint. Mindenek elott megkoszonjuk munkad a sok sok erdekes irast. Tobbes szamban koszonjuk meg ,mivel sokkal tobben olvassak ingyen mint akik hozzaszolnak vagy eppen egy koszonom ot oda irnanak. Nos, En nemreg erkeztem ide talan a "gondviseles " vezetett ide ?
Ketsegtelen nagyon jol latod a vilag dolgait es helyzetet. Sok minden a helyere kerult itt.
Tudom ez it nem kivansag musor,hiszen nem fizetunk erte / habar az en reszem szivesen befizetem ha adsz ra modot / Nos, egy dolgot meg nem karoltal fel a SORTOT
Annak Satani mivoltat. Mert a SPORT igen is Satani . Szivesen olvasnank errol ha osszefoglalnad Kivalo tisztelettel

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm! Nem tudom,mi okozhatta a hozzászólás eltűnését.A sporthoz nem értek, de mivel milliók nézik és sok pénz van benne, természetesen a modern tudatipar fontos része és a l keresú csűcssportolók ugyanúgy a sátánista tudatipar aranykalitkában élő, de kegyetlenül kihasznált rabszolgái, mint a futtatott énekesek, szinészek és más celebek. Az jellemző, hogy a filmekben, kiemelten a jövő antiutópiáiban mindig valamiféle gonsoz gladiátorjátékok vannak embervadászattal, ennek egy mai , még tompítottabb változata a mai üzleti sport. Oszd meg velünk te, mit gondolsz a mai sport sátáni jellegéről!

Névtelen írta...

Egyébként én már sokszor megkaptam, hogy mindenhol az ördögöt látom, és valójában nem minden olyan szörnyű, stb... Mert a konteósok mindenbe belekötnek ami népszerű meg modern. Csak ugye arról van szó, hogy ami a mai világban menő, az azért lehet az, mert olyan a szellemisége, olyanok a céljai, hogy az apokalipsziscsinálóknak éppen kapóra jön. Ami isteni, és tiszta, emberséges célokat szolgál, az labdába sem rúghat. Fájdalom, de még az egyházon belül sem - természetesen. Ami megnyugtató, hogy ezt már Jézus is kész tényként kezeli.

Én azért vagyok hálás ennek a blognak, mert valóban nagyon sok mindent pontosan a helyére tesz a látszólag zavarodott világ dolgai közül. És ha már ilyen sanyarú a helyzet, a tisztánlátás az egyetlen megnyugtató dolog.

Ennek a fényében szinte már nevetséges a napi rádió- és tvműsorok hallgatása. Bármelyik közéleti témával kapcsolatban csak az agyatlan locsogást lehet hallani. De ez szintén természetes sajnos. Vagyis inkább logikus.

Tehát ismét csatlakozom az előttem szólók köszönő szavaihoz.
Remélem egyszer bőségesen megtérül a szerkesztésbe fektetett energia. És talán néhány olvasó előtt világossá válik, hogy csak két út van: Botlásainkból tanulva, hibáinkat jóra fordítva Istennel a józanság és irgalom útján, vagy Isten ellen a modern korszellem útján. Nincs más lehetőség.

/fortesinfide/

Bobkó Csaba írta...

"Jókai és a láthatatlan csillag rejtélye" "A MAGYAR IDŐK HÉTVÉGI MELLÉKLETÉBŐL AJÁNLJUK" http://magyaridok.hu/lugas/a-magyar-idok-hetvegi-mellekletebol-ajanljuk-25457/ Ha valaki be tud számolni róla, mit ír a Magyar Idők erről, hálás leszek...

Yetthy írta...

Sajnos az újságcikkhez csak a jövő héten jutok hozzá, de addig is:

"Jókai Mór csillagászati vonatkozású írásairól szólva külön fejezetet érdemel egy kevéssé ismert kisregénye, A láthatatlan csillag. A véletlenek egybeesése ugyanis irodalomtörténeti furcsasággá avatja ezt a történetet, amelynek csillagászati vonatkozású párját csak Jonathan Swift (1667–1745) Gulliverjében találjuk. Az angol író ebben a művében mintegy „megjósolja” a Mars két holdjának létezését.
Jókai kisregénye 1851-ben jelent meg a Losonci Phoenix című kis példányszámú albumban. Cselekménye az 1838. évi angol–afgán háború idején zajlik: az angol sereg egy különös, félig rom templom mellett üt tábort, és készül a másnapi ütközetre. Egy öreg hindu szolga elbeszéli, hogy a templomot a legenda szerint a bibliai Saul, Izrael királyának fiai kezdték építtetni. Asasiel ördög Saul király utolsó csatája előtt az égbolt egy pontjára mutatott, megkérdezve, lát-e ott csillagot. A király nem látta az ördög csillagát, és az ütközetben életét vesztette. Két fia azonban látta a csillagot, és életben is maradtak.

Az angol tisztek nevetve kérdezik az öreg hindut, hogy tudja-e, hol van az égen az ördög csillaga. Az felmutat az Androméda csillagképre, és elmagyarázza:

„– … E négy csillag között van egy kisded ködfolt.

– Azt látjuk – mormogták a tisztek.

– És azon ködfolt közepében van az a csillag, amelyet Asasiel mutatott Saulnak.

– Ah! – kiáltának fel társaim – ott semmi sincsen…

– Én látom – szólt ekkor közbe egy fiatal dragonyos kapitány… – Mindnyájan megdöbbenve néztünk rá.

– Az ördögbe, ne tréfáljatok, lehetetlen azt nem látni – kiáltott közbe Smith hevesen…”

A parancsnok, aki maga is szenvedélyes amatőrcsillagász, azután kijelenti, hogy az Androméda-ködben „nincs csillag, nem is volt soha”.

A következő nap ütközetében azok, akik nem látták az Androméda-ködbeli csillagot, elesnek, akik pislogva, gyengén látták, megsebesülnek, míg Smith, akinek fényesnek tűnt, csodás módon életben maradt.

A kisregény nem keltett túlzott feltűnést, sokáig nem is nyomtatták ki újra. Ám harmincnégy ével utóbb, 1885-ben az Androméda-ködben (M 31) váratlanul egy szupernóva lángolt fel, legnagyobb fényessége 7 magnitúdó fölé emelkedett, és így kis távcsővel is sokan megfigyelhették. (A „szupernóva” fogalom természetesen akkor még ismeretlen volt.)
Gothard Jenő (1857–1909) fiatalabb testvére, István hívta fel a figyelmet arra, hogy Jókai már majdnem négy évtizeddel korábban egyik írásában említ egy különös csillagot a nagy Androméda-ködben. Gothard, majd barátja, Konkoly Thege Miklós áttanulmányozta a Bibliát és más forrásokat, de ott semmi utalást sem talált a Jókai által leírt csillagról. Végül is Gothard Jenő a Budapesti Hírlap 1885. szeptember 12-i számában nyílt levélben tette fel a kérdést: létezik-e valóban az Androméda-köd csillagáról szóló monda, vagy azt Jókai költötte. Jókai válasza meglepően hűvös, elutasító volt. A kisregény meséjét barátjától, Sükey Károlytól hallotta.
„Nekem 1851-ben csillagvizsgálóm nem is volt, s ma sem vagyok sem csillagász, sem próféta” – fejezi be a válaszcikket. /Budapesti Hírlap 1885. szeptember 19.

Utóbb azonban már büszke volt az általa megjósolt csillagra, sőt az 1894-ben megjelent ún. Nemzeti Kiadáshoz írt utószóban azt állítja, hogy egy külföldi csillagász érdeklődött tőle az elbeszélés forrása után. „Nem tudtam rá választ adni” – írta a kiegészítő sorok befejezéseként."

- in: Bartha Lajos: Jókai csillagászata

Névtelen írta...

Csaba, most kivételesen nem az írás tartalmára, hanem az első - Nagy Szulejmán szigetvári halálával kapcsolatos - hozzászólásodra reagálnék:
Jó tippet adtál a régészeknek, mert szinte rögtön megtalálták :-)

http://mult-kor.hu/szinte-biztosan-szulejman-turbejet-fedeztek-fel-szigetvar-mellett-20151209

Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

:-) A megírás előtt már rég kutattak ott és tudták, hogy ott van, csak nem mondták 100%-ra... Valójában épp arra céloztam, hogy valamilyen török krónikába fiktív sztoriként került be, hogy Szulejmánt kiültették volna a sátra elé, a török írástudók uruk névadója, Salamon király koránbeli sztorijából emelték át a motívumot. A keresztény krónikások éppígy dolgoztak akkoriban, és a két csapat között voltak átfedések is, hisz pl. a Tarih-i Üngürüszt is egy bajor renegátból lett török írástudónak köszönhetjük. Talán ezért tűnnek fel a magyar őstörténet általa írt változatában a Nibelung-ének elemei... :-)