"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2014. május 13., kedd

Szakállas Nő, Androgyn Jézus, Makovecz Imre


(A profilok átfedése miatt ez egy közös, illetve dupla bejegyzés a Kitalált Újkor és az Ördögűző blogon. Mondhatnám, hogy a "Coincidentia Oppositorum" jegyében, de nem mondom, mert a két blog természetesen nem ellentétes egymással.)

Az utóbbi napokban kontinens-szerte nagy érzelmi hullámokat vet a közvéleményben a Szakállas Nő "európai víziója". A Conchita Wurst győztes produkciója alapját képező "szakállas nő" imázselem valójában nem egyedülálló, inkább egy tipikus divattrend része manapság. Például a lengyel közönség épp az idei Eurovízió Dalfesztivál előtt láthatta a "Sztárban sztár" showműsor helyi változatát a Polsat TV-csatornán "Az arcod ismerősen hangzik" címmel. A ballib kultúramanipulációk ügyében nyitott szemű konzervatív néző egyből arra gyanakodhatott, hogy a produkciók jókora részében azért játsszák a női szerepeket férfiak és a férfi szerepeket nők (elvileg sorsolás alapján), mert a program valójában része a genderideológia ügyesen burkolt propagandájának.

Meglepő (vagy nem), de a lengyel kiadás döntőjét idén április 26-án, két héttel az Eurovízió előtt Katarzyna Skrzynecka egy (félig) Szakállas Nő produkcióval nyerte:

a lengyel szakállas nő is győzött

"Conchita Wurst" arca vízszintesen oszlik férfi és női elemekre, Skrzyneckáé pedig függőlegesen. ( Az utóbbié elvileg azért, mert egymaga énekelte Sarah Brightman i Andrea Bocelli duettjét, de ez csak ürügy volt a hímnős megjelenéshez.) Általános nézet, hogy "Conchita" imázsának része a Jézus-gúnyoló blaszfémia is. Nem hangozhat meglepetésként, hogy a globális tudatipar láthatóan összehangolt androgyn, hímnős szimbolikus produkcióinak is okkult alapjai vannak. De hogy kerül a "szakállas nő" témába Jézus és mi köze ehhez Makovecz Imrének?

A szórakoztatóipar androgyn sztárjai

A "Sztárban sztár" magyar kiadásának nézői sem úszhatták meg nőt alakító szakállas férfi nélkül:

Varga Viktor, mint Lady Gaga

Ugyanez a szakállas néni Amy Winehouseként még a szoknyáját is felemelte, hogy egyértelmű legyen hermafroditasága:

"Álljon meg a menet..."
A mém tudatipari jelenléte nem új dolog, de eleinte csak apránként adagolták. Freddie Mercury híres "I Want To Break Free" számának élő előadása Japánban, 1985-ben:

"Ki akarok szabadulni" a nememből/genderemből, amit egy Gonosz Teremtő kényszerített rám

A globális "tömegkultúra" irányítóinak okkult hátterével, szimbolizmusával sok internetes fórum foglalkozik, például az általam is gyakran idézett The Vigilant Citizen. Egyből feltűnhet, hogy Conchita Wurst győztes produkciójának címe "Szállj fel, mint egy Főnix", a főnix pedig az okkult-szabadkőműves közeg egyik legkedveltebb jelképe. Az Ördögűző legutóbbi bejegyzésében (Út a Piramisok Városába) láttuk, hogy a tudatipar és egyúttal Makovecz Imre egyik fő tanítómestere, Aleister Crowley gnosztikus Thelema-vallásának is egyik fő szimbóluma a Főnix. Talán nem véletlen, hogy a főnixes szám egyik szövegírója a (nyilván felvett) Charly Mason névre hallgat...

Gnosztikus gengerideológia

Az épelméjű és éplelkű szörnyülködők többsége nem tudja, hogy a genderideológia forrása a gnoszticizmus, ezzel részletesebben is foglalkoztam  "Katárok kora - eutanázia, genderideológia, abortusz Pap Gábor "érdek nélküli szeretetvallásában" című bejegyzésemben. A gnosztikusok, manicheusok, katárok hitrendszerének része például, hogy a nőknek az üdvözüléshez utolsó reinkarnációjuk során férfitestben kell újjászületnie, hogy a nemi különbségeket a Gonosz kényszerítette az emberre, amikor fénylelkét az anyag testbörtönébe zárta, és persze, hogy a homoszexualitás és perverziók kisebb bűnnek számítanak (ha egyáltalán), mint a férj és feleség közötti szex.

Louis Israel Newman "Judaista befolyás a keresztény reform-mozgalmakra" c. művében a "A katár teológia és a judaizmus" fejezetben tárgyalja a katárok és más gnosztikus eretnekek azon nézetét, mely szerint  "Az Ószövetség Istene a Sátán". Az Ó- és Újszövetség tanításából kiragadott szövegek szembeállítása során a gnosztikusok az ember nemi különbözőségét is a keresztény felfogáshoz képest perverzül kiforgatva magyarázták:
Jehova férfit és nőt teremtett (Ter.1:27), az Újszövetség Istene viszont ezt jelentette ki: "Nincs többé (...) férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban." (Gal. 3:28)
Vagyis a gnosztikusok és a gnoszticizmus talajából kinőtt okkultista-vakoló mozgalmak tagjai értelmezik a spirituális egyesülést perverz módon a férfi-nő földi, testi különbségeinek egyesítéseként, méghozzá általuk végrehajtandó mesterséges egyesítéseként, egybemosásaként, ahogy a Megváltást is a földi történelem manipulálásával igyekszenek előrehozni. Itt érkeztünk el Makovecz Imréhez.

Makovecz "Androgyn Jézusa"

Makovecz élete végén durván szidta a prímást, amiért Magyarországon nem tervezhet több katolikus templomot (pl. Erdélyben miért hagyták???) és már korábban is kígyót-békát kiabált olyan katolikus papokra, akinek más elképzelése volt a katolikus teológiáról, mint neki:
"Aztán persze van ennek egy másik oldala is, amikor küzdenie kell alantas sötét erőkkel, akik szeretnék ezt megakadályozni. De hát ez hozzátartozik a szakma gyakorlásához, mindig is hozzátartozott. Hozzá bizony, hogy félművelt, különös egyházfiak eretnekséggel, mások nacionalizmussal, rasszizmussal és egyebekkel vádoljanak."  (Ökotáj: Föld és ég találkozása - beszélgetés Makovecz Imrével
Az egyik olyan templomterve, mely teljes joggal kiválthatta az általa ezért gyűlölt, észnél levő, teológiailag akárcsak félig is művelt egyházfiak eretnek-vádját, a sokat mutogatott paksi temploma. E temploma szimbolikájáról nyilatkozta az alábbiakat, amit paks-környéki lokálpatrióta webhelyektől kezdve a Makovecz Alapítvány hivatalos weboldaláig több helyen olvashatunk, és ami sokakat meghökkenthetne, ha sokan olvasnának Makoveczről, Makovecztől. (De feltételezem, hogy nem mozgat meg tömegeket az iránta való érdeklődés, ezért sem lett még belőle nagyobb ügy...)
Paks, Római katolikus templom

"Az épület egy ősi jel térbeli megfogalmazása. Ez a jel (S) a magyar népművészet alapjele, de megtalálható Eurázsia számtalan területén, a kelta, szkíta hatás alatt álló vidékeken is. Az alaprajz két szimmetrikus helyzetű S-szimbólumból áll. A két jel noha egybevágó, ellentétes helyzeténél fogva a világosság-sötétség, férfi-nő, nap-hold, valójában a jang-jin dinamikus egyensúlyban álló ellentétét jelenti. Ezért hordoz a torony holdat és napot, ezért áll az egyik oldalon a sötétség, a másik oldalon a világosság angyala. Ebből az ellentétből kell megszületnie a kereszténység Androgyn gondolatának, Jézus Krisztusnak, kinek szobra középen, az oltár felett áll."
Androgyn Jézus???

A templom főbejárati nézete "ikonná" vált hazafias körökben:


Érthető, hogy a hátulnézettel sokkal ritkábban dicsekszenek:


A Mester sajátkezű rajza egy nagyon sötét alkotói víziót mutat a szimbolikus épületről (kész Eurovíziót...):


Mintha nyoma se lenne "a világosság és a sötétség dinamikus egyensúlyban álló ellentétének"! Egyértelműen a sötétség dominálja a látomást. A templomtorony-szörny (a Halál?) is sötét, az emberalakok is mind sötétek, és ez nem meglepő egy olyan alkotótól, aki számára "a sötétség mindig LEGALÁBB olyan fontos volt, mint a fény"...

Az Isteni Hímnősség egy okkult-vakoló eszme

Az "androgyn Jézus Krisztus" persze egyáltalán nem "a kereszténység gondolata", a duális ellentétek egyesítésének a paksi templom szimbólum-koncepciójában megfogalmazott makoveczi elvében annál inkább ráismerhetünk az okkultisták, kabbalisták, alkimisták, szabadkőművesek "Coincidentia Oppositorum" eszméjére, ami nem meglepő a Nemzet Vakolójától.

Hamilton Reed Armstrong: Fundamentals of Symbolism


"Ugyanez a tojás-alak látható a szabadkőműves és mágus Éliphas Lévi emblémáján 1861-es A Mágia története című művében. A tojást az Ouroboros, a farkába harapó kígyó határolja. A körbezárt kozmoszban látható a coincidentia oppositorum, a fény és sötétség, férfi és nő, jó és gonosz, menny és pokol ellentéteinek egyesülése, amit két egymásba fonódó és a kabbalai Magen David-ot képező háromszög jelenít meg."
A szabadkőművesek Jákinja és Boáza, Nap (férfi) és Hold (nő). Istenük: Lucifer, a Fénylő Ötágú Csillag!
"Az oszlopok "Királyi Titkát" magyarázva Albert Pike rátér magának az Istenségnek a belső dualitása, vagy biszexualitása megállapítására.  Pike szerint az Ember Férfiként és Nőként létezése szimbolizálja az isteni belső kettősséget"
Aleister Crowley okkult-gnosztikus Thelema vallásának fő szimbóluma is az Ellentétek Egyesülését megjelenítő, stilizált Dávid-csillagot képező két egymásba fonódó háromszög, illetve piramis, középen a fejjel lefelé fordított, virágosított pentagrammal:


 Az Ellentétek Egybeesése egy központi jelentőségű koncepció a kabbalában és a haszidizmusban, ezt jól bemutatja például Sanford L. Drob: A Coincidentia Oppositorum doktrínája a zsidó misztikában c. esszéje.

Nagyon tanulságos ezek után, amit a Kabbala és a zsidó folklór nőstény főördöge, (e hagyomány szerint) Ádám első felesége alakjáról olvashatunk angol nyelvű wikipédia-szócikkében:

Wikipédia: Lilit - Értekezés a Baloldali Kiáradásról
"A két fivér, Jacob és Isaac Hacohen misztikus írása, mely néhány évtizeddel megelőzi a Zóhárt, azt állítja, hogy Szamael és Lilit egy kétarcú, androgyn lény alakjában létezik, a Dicsőség Trónjának kiáradásából született, és a spirituális világbeli megfelelője Ádámnak és Évának, akik hasonlóképpen hermafroditának születtek. A két androgyn páros kettőse egymásra hasonlít és mindkettő "a Fenti képmását tükrözi"; vagyis egy androgyn istenség látható formában való megjelenítései."
"Samael és Lilit egy kétarcú, androgyn lény alakjában létezik"

Az Ördögűző két bejegyzésében is láthattuk, hogy Makovecz Imre épp annak az Aleister Crowleynek a "legjobb magyar tanítványa", aki egyúttal a modern tudatipar által sugárzott okkult, sötét szimbolika egyik legfőbb forrása is.
és
The Vigilant Citizen: Lady Gaga “Júdás”-a és Hórusz Kora
Az okkultista Aleister Crowley, aki máig egy hihetetlenül befolyásos alak a szórakoztatóiparban, kinyilvánította, hogy Hórusz Korát, az emberi történelem új szakaszát a hagyományos vallások elhalása fogja meghatározni, ezek helyét egy új fajta spiritualitás fogja elfoglalni. Ebben az "új Aeonra" vonatkozó víziójában osztozik vele a világelit, mivel annak az Új Világrendre vonatkozó tervei nagymértékben egy kizárólagos világvallás létére alapozódnak, amely az ő agendájukkal, programjukkal összhangban álló értékrenden alapul. A tömegmédia fontos szerepet játszik ebben a paradigmaváltásban - az eredmények pedig megdöbbentőek. Kevesebb, mint egy évszázad alatt a nyugati világban drasztikusan visszaszorult a vallásos hit, főleg a kereszténység. Soha nem történt ilyen alapvető társadalmi változás ilyen rövid idő alatt. Természetesen személyesen Gaga nem felelős ezért a drasztikus változásért, de a Júdás jelentésével és szimbolikájával tökéletesen bemutatja az átmeneti időszakot, melyen áthaladunk, miközben a társadalmat Crowley szavaival Hórusz Korába vezetik.
A kereszténység (és minden nem emberellenes spiritualitás) végső elpusztítását célul kitűző okkultista körök e "prófétája", Crowley a Hermafrodita Istenséget Éliphas Lévi nyomán a Bafomet alakjában jelenítette meg.

The Vigilant Citizen: Lady Gaga: “Born This Way” – Az Illuminátus Kiáltvány
Gaga a szülés előtt álló Szűz szerepét játszva szimbolikusan a kecskefejben látható, ami kihangsúlyozza a küszöbönálló szülés okkult és rituális jellegét. A kecskefej által megjelenített Bafomet az ellentétes erők egyesülése által teremtett mágia szimbóluma, ezért androgyn (lásd az erektált fallikus jelképet és a női melleket).
Bafomet nagy jelentőségű Aleister Crowley Thelemájában, a modern okkult filozófiában, mely Gaga Kiáltványa inspiráló forrásának tűnik. Crowley szerint Bafomet a spermatozoa spirituális természetének megjelenítője, egyúttal a "mágikus gyermeket" is szimbolizálja, akit szexmágia eredményeként hoznak létre. E minőségében Bafomet az Ellentétek Egyesülését képviseli, főleg a misztikusan megszemélyesített Káosz és Babalon összekapcsolódását, amit biológiailag a spermium és a petesejt zigótában egyesülése jelenít meg.
“Ő a Thoth Könyve 'Ördöge' és jelképe Bafomet, az Androgyn, aki az ezotérikus tökéletesség hieroglifája. … Ezért ő az Élet és Szeretet. De ezen túl az ő betűje az ayin, a Szem, tehát ő a Fény; és az ő zodiákusi képe a Bak, az ugró kecske, melynek tulajdonsága a Szabadság.” - Aleister Crowley, Magick Book 4

Tehát Bafomet amellett, hogy androgyn, Crowley szerint is az Ördög megjelenítője, akit a vakoló körökben a kereszténység Istenének "zsarnoksága" alóli  Felszabadítóként tisztelnek. Mit gondolhatunk hát arról, aki ezt az Ördögöt teszi meg Jézusnak álcázva egy keresztény templom oltár felett álló főalakjává???
Ugyanis épp ezt tette Makovecz Imre...

Láttuk, hogy Makovecz állításával szemben a kereszténység Jézus Krisztusa NEM "androgyn gondolat", annál inkább androgyn a kabbalisták, okkultisták, alkímisták, szabadkőművesek "istensége", aki valójában szerintük is az Ördög, és megjelenítője Bafomet. Ő, Bafomet rajzolódik ki Makovecz saját kezű ábráján, melyet a paksi templom szimbolikus koncepciójának burkolt, csak a Beavatottak számára megfejthető magyarázatául készített:Hasonlítsuk össze a rajzot a fentebbi Bafomet ábrázolásával és azonnal feltűnik az alig elrejtett hasonlóság!
Legalul a Földgömbből épp annyit látunk, mint Bafomet alatt. (A Bafomet lábai alatti Glóbusz a világ leigázásának jelképe) Felette a két félkörív Bafomet patás lábaiban végződik, alig leegyszerűsítve. Efelett középtájon megjelennek Bafomet kiterjesztett szárnyai. A fenti templomtorony Halál-szerű figurája tövében ott láthatók a hímnős Bafomet női mellei, alattuk középen a Kadduceus, egyúttal az erektált fallosz-jelkép felső gömbje. A Kadduceus pálcája-fallosza mellett kétoldalra szétcsúsztatva ott a két "S", a kadduceus két kígyója, amikről Makovecz oly gyakran szeretett áradozni. A háromcsúcsú templomtorony a Bafomet feje tetetjén hordozott háromcsúcsú fáklya, kétoldalt a két újabb "S" a Bafomet-bakkecske két, kígyóként befelé hajlított szarva.

Az androgyn Bafomet-Ördög Jézusnak álcázott elhelyezése Makovecz Imre által a paksi Szentlélek Templom (!!!) oltárja felett, illetve a templom formája által kifejezett szimbolikában egyértelműen egy ellenséges szándékú, gonosz behatolás bizonyítéka. Makovecz ezzel is kifejezte, hogy az Aleister Crowley által képviselt pokoli okkult irányzat képviselője, Hórusz Korának elősegítője, a kereszténységet (a Teremtés Rendjét tisztelő spiritualitást) elpusztítani kívánó erők önkéntese volt. Nem véletlenül sziszegett fúriaként azokra, köztük papokra, akik legalább részben átláttak a mesterkedésein.

Az androgyn, hímnős Ördög, a Bafomet megjelenítése Hórusz, szárnyas piramisok és más jelképek elhelyezése mellett e világromboló gonosz erők közös névjegye, építészetben és "szórakoztató"iparban egyaránt. E körök ünnepeltetnek Szakállas Nő-sztárokat a pódiumon és ők hazudják Jézus Krisztust "androgyn gondolatnak".


108 megjegyzés:

Névtelen írta...

Arra számítottam, hogy lesz a cikkben explicit utalás az osztrák förmedvény nevével kapcsolatos ocsmány blaszfémiára (is). Conchita (becenév) > Concepción (sp. eredeti) Nyilván az androgyn Jézus mellett nem feledkeztek meg szeplőtelenül fogantatott édesanyjáról, Szűz Máriáról sem.

Egyere jobban gyanakvó katoliksból lettem (nem oly rég) a blog olvasója, tehát el tudom képzelni, hogy erre a tényre rutinosabb körökben külön fel sem kell hívni a figyelmet.
De azért leírtam, hátha mégis :-)

>fortesinfide<

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nem tudok spanyolul, és máshol se olvastam, ez természetesen passzol a képbe. Ez is egy trend, ahogy "Madonna" neve is. A két (vagy három) szembenálló vallás (a judaizmus okkult irányzata és a gnoszticizmus egy csapatban játszik a kereszténység ellen) központi nőalakjának összehasonlítása az Ördögűzőn található az Út a Piramisok Városába bejegyzés végén. A kereszténységben Szűz Mária, az Anya, a gnosztikusoknál Babalon, a Nagy Szajha, a kabbalában Lilit. A két utóbbi ugyanaz. Nyilván Kolbászos Koncsita is az utóbbit próbálja hím(ringyó) létére utánozni, bármennyire is az előbbi nevét igyekszik gúnyolni.

gyuri55 írta...

Gratulálok! Nagyon mélyre ástál...

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm. Meggyőző?

Névtelen írta...

A conchita pinát, nőcskét jelent. A wurst meg ugye kolbászt (= fasz).

Egyébként Zelnik lapjában is írtak vagy 10 éve androgünökről, akár a mainstream, akár az underground rock kultúrkörben. utóbbi figura bevallottan gnosztikus és Crowley-imádó.

z

gyuri55 írta...

"Teljesen igaza van a cikknek. Makovecz antropozófikus építész, a templomai nagyon erőteljes szimbólumrendszerrel sámánikus elemekkel átszőtt, gnosztikus szentélyek. Szerintem jó, hogy felismerte az egyház mindezt, sajnos elég későn. "Krisztus a Nap és Hold addiciója" írja pl. a paksi templomról." Így reagált építészmérnök barátom írásodra. - Szerintem meggyőző, bár sokaknak nehéz elszakadni a Makovecz-imázstól. - Azt még én sem tudom eldönteni, hogy vajon ezek a jelenségek gnosztikus háttérerők által tervezettek, tudatosak, vagy csak úgy spontán jönnek a korábban megdolgozott tudatiparból. - Fiam reagálása: - Szerintem sokkal egyszerűbb a helyzet. Az Eurovíziós dalfesztivál mindig is a színvonaltalan, idióta, polgárpukkasztó bulvárprodukciók gyűjtőhelye volt, úgyhogy a mostani győztes személye sem jelent túl nagy meglepetést (mindössze annyi történt, hogy rátettek még egy lapáttal az eddigiekre). Amit viszont nem értek, hogy a közszolgálatinak becézett televízió miért költ évi több száz millió forintot erre a fosra. Ennyi pénzből akár színvonalas - és valóban közszolgálati! - zenei műsorokat is gyárthatnának. A "szakállasnő-jelenség" kapcsán nagyjából Puzsérral értek egyet:
https://www.facebook.com/Robert.Puzser/photos/a.362831433792676.84195.294337027308784/616716815070802/?type=1

Bobkó Csaba írta...

Biztos "szakmai ártalom", de én gyanakvó vagyok a Putyin Oroszországának az esetből learatható reklám miatt. Idézem a bejegyzésben Sanford L. Drob: A Coincidentia Oppositorum doktrínája a zsidó misztikában c. esszéjét. Egész mellékesen komplett magyarázatát adja annak is (így nem kimondva), hogy a kabbalista, luriai kabbalai alapon álló zsidó és nemzsidó felforgatók magaselitje számára miért magától értetődő mesterséges konfliktusokat kelteni és azok mindkét, ellenséges táborát irányjtani, manipulálni. Ez az Ellentétek Egyesítése elvből is következik, több, mint praktikus ravaszkodás. Az ilyen megrendezett kontraszt-ügyek nem újak, idéztem, hogy a spanyol polgárháború táján, a II. világháború előestéjén a párizsi világkiállításon szemben helyezték el a szovjet és a náci német pavilont. Olyanok szimbolizmusa volt ez, akik tudták, hogy nemsokára összeeresztik két bábrezsimjük gigászi seregeit a harctereken. Nem világháborút jósolok, de az Eurovízió megrendezett, megkoreografált kontraszt-jellege tűnik erre emlékeztetőnek, ahol a Nyugatot gondosan lejáratják a szakállas álnő győzelmével, bezzeg Oroszországot, amely látványosan kevéssel előbb tiltotta be a buzimeneteket, két kicsattanóan egészséges, természetes, bájos széplánnyal képviseltetik. És feltűnően kifütyöltetik a "Nyugatot" játszó párszáz bértapsolóval/fújolóval. Szerintem ez egy kiszámjtott hatású előadás. A Háttérhatalom a rituális szinielőadásban felmutatja saját züllött énje egészséges látszatellentétét is. Henry Makow oldalán vannak beszámolók oroszoktól és ott élő külföldiektől, milyen züllött picsák a távol-keleti és más orosz városok fiatal bulizó, ivó, dugó lányai, kb, mint mondjuk Londonban... Ha nem a szinielőadást nézzük, a Nyugat Keleten is ugyanolyan züllött... :-) Helyesbítek: :-(

Névtelen írta...

Csak, hogy kerek legyen a történet. Európai Unió a napokban intenzív nyomást fejtett ki Szerbiára Oroszország elitélése és a GAY PARADÉ engedélyezése érdekében.

Éveken át Szerbia mindkettőnek sikeresen ellenállt, de vélhetően csak eddig...

Bobkó Csaba írta...

A szerbek hagyományosan számíthattak a Nagy Szláv Nővér védhatalmi támogatására. Ezért van, hogy a msotani kivételes történelmi heylzetben, amikor a románok viszonya egyre rosszabb az oroszokkal még potenciálisan is csak a Kisantant e vezető állama és érdekes módon az ukránok ellen számíthatnánk valamire egy orosz szövetségben, ha tudnánk élni a történelmi helyzettel. Mármint a magyar állam. Nem mondom, Viktor eddigi nyilatkozata a kárpátaljai autonómia megköveteléséről épp a helyén van. De katonailag nem vagyunk tényezők. A szerbeknek nem szabad holmi buziügyek miatt kockáztatnia, hogy az ukránokhoz hasonlóan elveszjtik a szláv testvériség miatti orosz támogatás lehetőségét. Fico már rájött erre. Furcsa, hogy a románok belementek a nyílt konfrontációba. Az USá-ban bíznak? Tudják, hogy a magyar állam nem képes nekik ártani? Ezt tudhatják... De az orosz tud.

Névtelen írta...

vedd hozzá, hogy románok vagy 600 éve mindig sikeresen tudtak lavírozni, minden rossz helyzetből a legjobbat kihozni maguknak.

és az oldaladhoz kapcsolódó téma: a románok mindig sokkal jobban tudtak hazudni maguknak (őstörténelem) és a külföldnek (kultúra), mint a magyarok.

Bobkó Csaba írta...

A külföldnek valóban. Saját magunknak őstörténelmi szinten hazudunk eleget, erről írtam Pap Gábor kapcsán. Szerintem a román elit magát nem csapta be és ez a lényeg. A mi magyar elitünk államunk aláásásáért dolgozott ötödik hadoszlopként, még a román elittel is együttműködve, mint Klapkánál írtam. Ehhez képest nálunk a hazaárulóknak szobrai vannak. Kell ettől "jobb" önbecsapás???

Névtelen írta...

Szerintem ez a Conchita - Concepción kapcsolat kicsit bonyolultabb (ami nem zárja ki a polgárpukkasztás és kereszténygyalázás esteleges szándékát).

Ami biztos és egyértelmű, hogy a conchita a concha kicsinyítőképzős alakja, és alapesetben kagylócskát jelent.

Névtelen írta...

A feleségem szerb, ezért érdekes hallani az ő véleményét is. A szerbek (átlagpolgárok) az oroszokra úgy tekintenek, mint akik 10 éven át egyedüliként a „gonosz” szerbek mellett kiálltak azzal az Eu-val szemben, aki most ....
Úgy érzik most, hogy ez szembeköpése annak, akire a legnehezebb időszakban egyedül támaszkodhattak. Ráadásul annak az amerikának és Eu akaratának megfelelően aki ártaltanul ölt és öl a mai napig is a nukleárisan „legyöngített” robbanószereivel, a mérgezett élelmiszersegélyeivel...

Talán ismerős a helyzet, ahogy mi voltunk és vagyunk mindkét világégés kollektív felelőse, úgy a szerbek egyedüliként a hajdani jugoszláv „polgárháború egyedüli felelősei”. A média hazugságainak megfelelően fel sem vetődik bennünk, hogy talán a képlet árnyaltabb.
Hogy lehet, hogy a pokollá vált Szarajevot senki sem akart elhagyni? Miért nem akart kimenekülni a rommálőtt és folyamatosan tűzérségi tűz alatt álló városból a bosnyák többség? Mert nem engedték őket, mert élő pajzsként és a fekete piac csillagos égbe szökött árain busás hasznot húzó hadvezetése nem engedte őket. Kik a szerbek? A bosnyákok? Mai napig is mutatják a túristáknak a szerb hadállásokat a város egyik kis peremvidékén.

De azt nem hangoztatják, hogy a város körüli határvonalak 80%-át az a bosnyék hadsereg uralta, akiknek titkos paktumuk volt az amerikaiakkal. De ha már paktum, akkor érdemes lenne azt is megemlíteni, hogy a Milosevic féle szerb vezetés felé milyen igéreteket, javaslatokat tett az amerikai fél... Azaz tudatosan, hogy kergette jugoszláviát a polgárháborúba, hogy tűzelte a konfliktust folyamatosan (hogy tudta rávenni mind a horvát, bosnyák, albán és természetesen a szerb harcoló feleket, hogy ha kell a saját állampolgárai, nemzetiségei lemészároltatása árán is – megfeleljenek amerika igényének!)

Ahogy Katin évtizedeken át, úgy Srebrenitsa és a többi lassan egy évtizede a szerbeknél. Amikor szerb anya a fiának holtestére akad az említett tömegmészárlás helyszínén mit érzehet? Ráadásul úgy mutogatják a fiát, hogy épp a szerbek lőték le, a többi falusival együtt. Hiába vannak szemtanúk, túlélők - nem az igazság számít, hanem az amit igazságnak fogunk hinni.
Érdemes lenne felfigyelni arra, hogy a háborús bűnöket vizsgáló Hágában ki, miért, milyen mondatokkal távozott a posztjáról... (de ezeket ne a főmédiába keresd...) Miért is kellett a titoi jugoszláviát feladarabolni, mikor kezdődött ez a folyamat, kinek az érdekeit szolgálta valójában és ehhez milyen tömegmészárlással is felérő módszereket használtak. Továbbá a mai is hatalmi elitet ma is képező politikusoknak (vagy azok szüleinek) milyen személyes felelősségei vannak tízezrek haláláért.
Mindezek közben hogyan érvényesült a „mosom kezeimet” elv a háttérhatalmak és érdekcsoportok részéről...

Miért is említem mindezt? Mert amíg mindenki csak a saját sebét nyalogatja, addig minden nemzetnek lesznek Trianonjai előbb, vagy utóbb. Nekünk száz éve volt, a szerbeknek 10 éve kezdődött és a mai napig tart. Ukránoknak most van... Hiba azt hinni bármelyik (közép) eu nép részéről, hogy megúszhatják ezt. A múltból tanulni kell – közösen!

Bobkó Csaba írta...

De hiába tanulunk, ez csak egyfajta hobbinak jó. A nagyhatalmi manipulációkat ezzel a tudással nem tudjuk megakadályozni. Az én itteni agyalásaim is csak arra jók, hogy legalább ne lelkesedjek azok iránt, akik be akarnak csapni.

Névtelen írta...

http://www.thinkbabynames.com/meaning/0/Conchita

http://www.babynamer.com/conchita

ezek miatt gondoltam, amit gondoltam, meg persze azért, mert sokkal nagyon belepasszol a képbe.

>fortesinfide<

Bobkó Csaba írta...

Simán el tudom képzelni, hogy egy többrétegű szimbolikát hordozó "művész"nevet választottak ennek a felépített figurának. Valóban belepasszol a képbe, hogy a szakáll és bajusz alapvetően Jézusra utaljon, a név meg a Fogantatásra is, amellett, hogy egy közvetlenebbül obszcén jelentése is van a kifinomultabb, de ártóbb blaszfémia mellett.

kételkedő írta...

Szerintem a névnek elsősorban az obszcén - női és férfi nemiszerv egyszerre - jelentésére koncentráltak itt. A concha a spanyolban a "pina" megfelelője, ez pedig a becézett változata, "pinácska". Nem biztos, hogy a Concepción eszébe jutott a kiagyalójának. De a blaszfémia, kereszténygyalázás ugyanazok kedvenc témája, így nem jár messze az igazságtól, aki belelátja.
Az írásaid pedig felnyitották azért a szemét több embernek, akik tovább terjesztik a felismerést. A paksi templom megrendelői, üzemeltetői vajon ráébredtek már erre a szimbolikára, egybeesésre? Tán el kéne küldeni nekik a cikket!

Bobkó Csaba írta...

Az egyházi emberek, papok tudatossága ez ügyben egy bonyolult kérdés, amire a két blogon , főleg az Ördögűzőn rendszeresen visszatérek. Ott idéztem, amit itt is, hogy Makovecz nagyon tudatosan igyekezett legyűrni az okkult, keresztényellenes, emberellenes szimbolikájával szembeni egyházi ellenállást és elhallgattatni a papi kritikusokat. Először is az okkult páholy-kapcsolatrendszer juttatta megrendelésekhez, egyháziakhoz is és ez a kapcsolati háló benyúlik az egyházba. Idéztem Czike Lászlót, hogy egy magasabb pozíciójú vakoló pap, "Varánusz" egy belső fúrumon is elhallgattqatta a Makovecz sátáni szimbolikáját panaszoló papokat. De az is jellemző, hogy miután Makovecz volt elég taktikátlan és nagy egójú nyjltan összeveszni a prímással és ország-világ előtt szidalmazni, azután a Vatikánból látványosan meghívták a benedek pápa születésnaopjára rendezett épjtészkiálljtásra. Tehát az okkult kapcsolati háló a Vatikánig nyúlik. Idéztem, hogy a kapcsolatrendszer és a megfélemlítés mellett trükközött is, pl. a nagyon okkult, nagyon Thelemás százhalombattai templomot egy egyháztól független alapítvány épjtette fel és végül rálőcsölték az egyházra, amely ilyen templomot nem kért. MAkovecz dicsekedett vele, hogy így az egyház nem szólhatott bele a tervekbe. Ügyes. Ugyanezt a taktikát igyekszenek most már tanjtványai eljátszani a Szentek és Kárhozottak templománál, ahol eleve a tervpályázat bírálóbizottsága az egyháztól független volt. Saját tanítványa, a mostani országos főépítész írta ki a pályázatot, újra az okkult kapcsolati háló, a páholypolip. Elnézve a Ferenc-jelenséget, ez a polip az egyházon belül mostanában nemigen lesz legyőzve. Természetesen a jelenség tudatosítása azért hasznos, jó, ha minél több pap és hívő kerül képbe. Az erre fogékony emberek rossz érzései általánosak a művek láttán, de a tudatos szembehelyezkedés nagyságrenddel esélyesebb, amikor konkrétan megfejtjük a szimbolikát, hogy ez Crowley, ez Bafomet, stb.

kételkedő írta...

Már régebben linkeltem, de sosem haszontalan:
http://www.hagiosz.net/?q=amorthinterju
Interjú Amorth atyával, aki ördögűző. Ebben különös dolgokat mond el: a sátán füstje behatolt a Vatikán repedéseibe, ahol idegenkedve kezelik az ördögűzőket, és lényegében hatástalanra butították az ördögűző rituálét. Mindezt pedig még Ferenc pápa előtt!
Minden esetre egybevág azzal, amit te mondasz Csaba.

Bobkó Csaba írta...

Biztosan nekem se örülnének a Vatikánban, ha tudnának rólam... :-)

Névtelen írta...

Én olvastam Amorth atyának 2 könyvét is. Ami azokban szerepel, csak lányregény azokhoz a dolgokhoz képest, amiket egyébként a Vatikánban véghezvittek. Pl.: bíboros államtitkár által bemutatott feketemise, melyben Lucifert intronizálták Péter trónjára. Ez minden valószínűség szerint 1963. június 29-én történt a Vatikán Szent Pál kápolnájában. Ezt Malachi Martin atya írta meg az egyik leleplező könyvében. Akit érdekel, hogy az Egyházon belül mik zajlottak/zajlanak, érdemes utánanéznie Martin atya könyveinek. Magyar nyelven sajnos csak egyetlen interjú érhető el, ám ebben is rengeteg mindenre kendőzetlenül rávilágít.

Tisztában vagyok Martin atya ellentmondásos személyiségével. Sokak szerint kettős ügynök is lehetett. Én sem tartom kizártnak, hogy az volt. Az azonban, hogy szakított az egész vatikáni működésével, visszavonult és élete hátralevő részét csak emlékiratainak megírásával és a megmaradt hívek lelki gondozásával töltötte, engem meggyőzőtt. El tudom képzelni, hogyha valaha részese volt az általa leírt eseményeknek, akkor élete hátralévő részében úgymond vezekelt, és kiírt magából mindent.

>fortesinfide<

gyuri55 írta...

Érzékeny katolikusok számára óriási kérdés a Vatikán, ezen belül Ferenc pápa megítélése. Ismerem mind Amorth, mind Martin "atyák" írásait. Figyeltem a közelmúlt két pápájának szentté avatását, még a harmadikkal is ezt akarják tenni... Olvasom a Benedek pápa lemondásával kapcsolatos "összeesküvés-elméleteket"... Majd meglátjuk... Egyelőre az általam megfigyelhető, tapasztalható gyümölcsök Ferenccel kapcsolatban jók (pl. a legkisebbek felé fordulás). - Az biztos, hogy a reformáció, majd az amerikai kisegyházak a pápaságban, a pápában látták, látják az antikrisztust. A pénzurak, így a világmédia egyszer dícséri, egyszer támadja a katolicizmust. Én most ott tartok, hogy Babilon világvallása nem lehet a katolicizmus, hanem egyfajta burkolt luciferianizmus. Szerintem a mélyben ezt szolgálja pl. a szakállas énekesnő felemelése, ill. Babilon(világhatalom) létrehozásának eszköze lehet legújabban az ukrajnai válság... egyszercsak eldől az első dominó. - Rokonaim, mint "józanul gondolkodó katolikusok" különösen Makovecz leleplezésével nem értenek egyet, így elutasítják ennek a blognak fejtegetésiet (velem ellentétben).

Bobkó Csaba írta...

Az átlag józan katolikusok véleménye nem lep meg. A társadalomban éléshez szükség van konformizmsura, a nem újító típusú sikerhez kicsit ártlag felettire. Én az átlagtól nonkonformistább vagyok, ami nem öltözködésben, vagy ilyenben nyilvánul meg, hanem a tekintélyek automatikus elfogadásának hiányában. Nyilván a többség tekintélyek alapján tájékozódik a világban. A tekintély felépítése pedig egy iprai mechanizmus. Például a szakállas nők eurovíziós és hasonló mutogatása is normává igyekszik tenni a nemnormálisat. Makovecz ügyében az idő nekünk dolgozik, az épületek ijesztők, rosszak, a guru meghalt, utóda nincs, igazán vonzó egyénisége nem volt, ha ez a bogár rágcsál majd elég sok fülben, akár még lehet is valami következménye. Türelem rózsát terem.
Ferenc áruló, almarágó kukac mívolta szerintem nyilvánvaló épp a család-fronton. Zajlik egy globális tudatipari támadás a hagyományos családeszmény ellen. Ebbe Ferenc úgy kapcsolódik be, hogy rtombolja saját papjainak tekintélyét, és bártorságáért diccsőíti pl. a leányanyát, vagy az elválttal házasságban élő nőt arra buzdítja, hogy ha fafejű a plébánosa, menjen másik templomba áldozni. Nyilvánvaló, hogy a családellenes, életellenes, normalitásellenes erők oldalára állt és saját egyháza egészséges normáit gúnyolja ki. Ellenséges behatoló.

Bobkó Csaba írta...

Egy kiváló példa arra, hogy Marx is a kabbala sátánista irányzatát követte, a Facebookról, egy Mandiner bejegyzés nyomán:

"Tehát miután pl. felfedeztük, hogy a földi család a szent család titka, mármost az előbbit magát kell elméletileg és gyakorlatilag megsemmisítenünk."
(K. Marx: Tézisek Feuerbachról, 4.)

Marx fenti harci programja egyértelműen a luriai kabbala szellemében fogant, melynek ősi gnosztikus alapjai vannak. A földi világ tükörképe a mennyeinek és a kabbalisták a lenti események, a történelem befolyásolásával a mennyei világot is befolyásolják. Ez a Tikkun Olam, a Világ Megjavítása számukra. Hogy Marx a földi család megsemmisítésével a mennyei Szent Családot akarja megsemmisíteni, az igazolja Wurmbrand tézisét, hogy Marx sátánista volt. Nem tudom, hogy van héberül, de ez a Világ Megrontásának programja.

gyuri55 írta...

Határozott a válaszod Ferenccel kapcsolatban, bár az említett példáknak van krisztusi vetülete is (a házasságtörő asszony esete Krisztussal). Nekem, katolikusnak sokkal nehezebb olyan következtetéseket levonni, mint a Tiéd... - Más téma, bár valamennyire idevág: egy friss írás azoktól, akik a Sátán zsinagógájáról is írtak (egyedülálló és helytálló módon), amely írásokat Te is idézed:
http://churchofgod.hu/content.php?act=tiamat

Bobkó Csaba írta...

Magam is katolikus vagyok, csak a lelkiség nem erősségem, és úgy gondolom, hogy MINDEN vallás a mítosz nyelvén szól a tömegekhez. Ferenccel szemben sok katolikus ellenséges, az én felfogásom valóban csak egy a sok közül és megfontolásra javaslom ebből a nőzőpontból is értékelni, hogy láthatóan melyik oldalt erősítik a hagyományos család elleni támadások idején a látványos PR-fellépései.

Névtelen írta...

http://index.hu/kultur/zene/2014/05/16/a_becsi_ersek_is_orult_conchita_wurst_sikerenek/

Bobkó Csaba írta...

Lehet, hogy soron kívül fogadja magánkihallgatáson... :-)

Névtelen írta...

Nem véletlen, hogy Schönborn bíbornok már évekkel ezelőtt kiérdemelte a Homoporn-Kardinal megszólítást.

>fortesinfide<

gyuri55 írta...

Tapasztalatom a megosztás után: hívő ismerőseim Makovecz épületeiről nem hiszik el a negatív állításokat - elküldtem nekik az antropozófia a katolikus lexikon szerinti értékelését... - Más: Tóth Gy. László szerint a szakállas nő egyszerűen homoszexuális, az Eurovízió pedig a homoszexuális lobbi kezében van.
http://www.echotv.hu/korrektura-2014-05-16-korrektura-2-resz

Bobkó Csaba írta...

Az emberek csak olyan üzeneteket képesek befogadni, melyek elfogadására előéletük felkészítette őket. Ha egy üzenetet nem fogadnak el, annak egyik oka az lehet, hogy az üzenet téves, a másik, hogy nem fér bele a célszemély világképébe. Ilyenekre nem szabad ráerőltetni. E téren segíthetne, ha a hjvők számára tekintélyt, iránymutatást jelentő papok nyjltan elmondhatnák vélemyényüket az antropozófiáról, Makoveczről, de mint idéztem, az ilyen felfogású papokat az egyházon belül is elhallgattatják, még a Vatikánból is. Akkora erők védték Makoveczet és védik életművét holta után is, hogy még a prímással támadt éles és általa ostobán a nyilvánosság elé vitt konfliktusát is elsimították. Tehát tudatosan visszaélnek a tekintélyteremtés gépezetével és azok a kisember hívők, akiknek nem rendült meg a bizalma e tekintélyekben, sikeresen félre is vannak ezáltal vezetve.

Bobkó Csaba írta...

A bejegyzésben felbukkanó Freddie Mercury és a Queen videóinak illuminátus szimbolikájához egy egész felkészült, talán álcázásból egy kicsit hüllőemberező szájt bejegyzései:

http://wethinkyoushould.blogspot.com/2010/10/freddie-mercurys-alter-egos-pt-1-video.html

RemoteViewing írta...

Ha már illuminátus klipek, ajánlom figyelmetekbe az alábbi videót:

http://www.youtube.com/watch?v=F0wDCOVlYpw

Ugyan ez az előadó a nyolcvanas években már bevégezte küldetését (bizonyára emlékeztek a Soft Cell nevű förmedvényre), azért még napjainkban is aktív. Kíváncsi lennék egy-két hozzáértő véleményére, hogy vajon az az alak/lény, amit az énekes megjelenít a linkelt felvételen, mi is akar lenni (és persze a szöveg értelmezése sem elhanyagolandó)...

Bobkó Csaba írta...

A perzsa király a "300"-ból? :-)
Persze keresztezve egy ruhaállvánnyal.

Bobkó Csaba írta...

Ez pokolibb téma tőle: https://www.youtube.com/watch?v=iWtFPR5BnDI

RemoteViewing írta...

És Genesis P-Orridge neve ismerős? Már csak a gender-ideológia kapcsán is kérdem. Crowley és Austin Osman Spare "munkásságának" méltó folytatója. Bár annyira meghökkentő és extravagáns szörnyszülött ő, hogy még manapság is csak underground körökben ismert, több mint 40 éves munkásságával mégis olyan szintű létrontást vitt a modern, kortárs művészetekbe és áttételesen a popkultúrába is, mely lassan már Crowley-éval vetekszik.

Itt egy "pörformansz" tőle:

http://www.youtube.com/watch?v=HRcgQ_e3w4g

Plasztikai műtétek sorával tudatosan alakíttatta át magát egy androgün rémmé. Ez a filozófiájának, megvalósítási útjának része. Magyarhonban Kecskés Péter és Bakos József a nagy rajongója. Mindkettő jelentős okkultista, és nem mellesleg félig-meddig a László András-féle tradicionalista körhöz tartoznak.

Egyébként gratulálok az oldalhoz, kedves Csaba. Mindez, amit itt és a többi blogon összegyűjtöttél, nagyon is hiánypótló anyag, legalábbis magyarországi viszonylatban. Valószínűleg több dolog is idővel pontosítást, kiigazítást igényel majd, de az, amire ráéreztél, az valóban a felforgatásnak a fősodra lehet.

RV.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm. Valóban, ez egy tanulási folyamat részemről. Ha visszanézek a korai Makovecz-bejegyzéseimre, szinte szégyellnem kellene, de persze nincs mit. A tradícionalisták kiadványaiban felbukkan Crowley is. Bakos nevével az Ökotájon megjelent és később a kurucon újraközölt interjúban találkoztam a beavató jellegű felforgató mozgalmakról, ehhez képest meglepett, amikor láttam, hogy ő egy kabbalista, de utólag persze logikus. A tradícionalisták örömmel üdvözlik mondjuk a Petőfi- vagy kurucszidalmazásaimat, de egy se lelkesedett még Makovecz leleplezése miatt... Ez egy talált-süllyedt játék, egy megismerési folyamat, az idő haladtával egyre jobban körbelövöm a dolgokat. Ez az Austin csak nagyon halványan rémlik, kösz a tippet.

Névtelen írta...

RemoteViewing írta... !

igen, pont ezt akartam én is megírni Csabának Genesis P-Orridge-ről.

Csaba sztem az itteni linkek kiegészítik, folytatják ezen posztodat:

Ami a populáris kulturában Marylin Manson-ék (zenekartagok nevei egy férfi sorozatgyilkos és egy híres színésznő keveréke, az az undergroundban Genesis P-Orridge.

Marylin Manson egyik híres-klipje és borítója az androgün (mellel, de mellbimbó nélkül, ágyékkal, de nemiszerv nélkül)
http://fc05.deviantart.net/fs71/f/2010/355/5/e/mechanical_animals_by_actionsaint-d35c6dw.jpg

Míg P-Orridge saját magát a barátnőjéhez átszabta, angrogünné tette:
http://factmag-images.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/09/GenesisPOrridge_byLaureLeber260913.jpg


Ökotáj cikke P-Orridge-ről (és természetesen Crowleyról, Parsonsról, androgünökről):

Apokalipszisművészet
Okkult tendenciák az avantgárd és underground művészetben

http://epa.oszk.hu/00000/00005/00025/ot39-07.htm

”Száz év óta először neki jut az a megtiszteltetés, hogy kitiltják Angliából (ezt még Crowley sem tudta elérni saját korában), egy olyan videofelvétel miatt, amit éppen a média-manipuláció bemutatása okán forgattak, és még így is sikerült ezt úgy prezentálni a tévének, mint "valódi" sátánista rítust. Lefoglalják fantasztikus archívumát, de szerencséjére ekkor épppen Nepálban tartózkodik (rizst oszt az éhezőknek akkori feleségével, Paula P.Orridge-al),”

„úgy tűnik – a pandrogün-ezoterrorista genezis visszatalált édenkertjébe, megtörve a DNS-kódot, feltörve az utolsó tabu földi mítoszát, rávilágítva a nemiség és hatalom sötét, plutonikus rítusaira, a hamis atmoszferikus ének hangjaira. ”

Itt P-Orridge nyílatkozik elismerősen Crowley-ról:
https://www.youtube.com/watch?v=t12woQPHhlo

P-Orridge bevallottan kereszténységgyűlőlő és gnoszticista:
http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis_P-Orridge

„Esotericism and religion

In describing their theological beliefs, P-Orridge has commented that "I don't believe in any gods. I believe that gods are early attempts at psychology, trying to understand the light and dark side of human nature. The deeper part of human nature where you go right inside yourself, beyond dreams and into those recesses which we should look into, but we're out of practice [in doing that] in our culture."[79]

P-Orridge has vociferously criticised contemporary Christianity, describing it as "an incredibly sick social pseudo-religion", and arguing that it was based upon the tenet of "Be good now, agree, or else we will punish you forever and ever when you're dead. And we may punish you while you're alive ...". They maintain that such an attitude was established in Christianity by St. Paul and the early Roman Catholic Church, and that it differed from the "ecstatic mysticism of the original Christianity, the Gnostic Christianity."[79]”

z

Bobkó Csaba írta...

Igen, ezekbe sorra belebotlok én is, mert összefonódnak. A Lucifer rising-ot épp a minap próbáltam megnézni, de nem sikerült, mert nézhetetlen.. :-) A manson banda ölte meg pl. POlanski nejét, Polanski pedig a Rosemary's baby-ben megfilmesítette Crowley Babalon working-jét, de Parsons is de tartozik, stb. stb. Az érdekes az, hogy népnemzeti hívei ezt a szellemi rokonságot feltételeznék a legkevésbé Makoveczről, pedig...
A dologról nem is elítélően beszémoló Ökotáj pedig régi kedvencünk, Makovecz sziámi ikerpárja, Zelnik kiadványa. A körök mindig oda zárulnak be... :-)

RemoteViewing írta...

Jellemző, hogy az idézett Ökotáj-tanulmány - ami, közbevetőleg megjegyzem, igen alapos, a szerző komoly felkészültségéről tesz tanúbizonyságot - éppen az általam is említett Kecskés tollából való. A Zelnik-féle Ökotáj folyóiratot és szellemiségét még nem tudtam megfelelő módon elhelyezni a magam értékrendjében. Írt oda a Bogár, a Drábik, de még az általam egyébként mélyen tisztelt Buji Ferenc és a filozófus Molnár Tamás prof. is. Na meg az a Papp Oszkár, hogy a másik végletet is megemlítsem, aki a hazai szabadkőművesség egyik látható vezető személyisége volt (ő illusztrálta Ékes Ákos egyik beavatási szintű, abszolúte gnosztikus kötetét, a Kulcsolt kígyókat).

Kecskésnek van egy igen komoly összefoglaló írása a felforgatás formáiról, természetéről és időbéli megjelenéséről, ezt mindenképpen szeretném az érdeklődők figyelmébe ajánlani, mert az egyik legalaposabb magyar nyelvű összefoglaló. A címe: "Tiszteletadás a végidők eljövetelekor". A László Andrást felköszöntő kötetben ("Láthatatlan rezgéseim tánca minden") lett publikálva. Mivel maga a kötet elég nehezen beszerezhető, lehet, hogy rászánok majd egy napot arra, hogy begépeljem.

Ebbe a témába, ha az ember már kellőképpen tájékozott, szinte bármely irányból bele tud hatolni, olyan "penetráns" ez az egész létrontás, képletesen szólva. Csak hogy egy példát említsek: a felforgatás egyik látszólagos ellenfelének, a magyar jobboldali körökben is igencsak nagyra tartott tradicionalistának, Julius Evolának az az Arturo Reghini volt a mestere és beavatója, aki maga igen szoros kapcsolatban állt Crowley-val. És hát Evola is kacérkodott némi okkult praktikával, finoman fogalmazva, és nem csak az UR-csoportbéli tagsága során. A kígyó a saját farkába harapott ekkor is...

RV.

Bobkó Csaba írta...

Guénon is ismerte Crowleyt.

RemoteViewing írta...

Guénon, Crowley... És a paksi születésű [!] Trebitsch-Lincoln:

http://www.tradicio.org/kvintesszencia/trad99muttiokknacism.htm

RV.

Bobkó Csaba írta...

A cikk nem érdekteln, de kicsit elmegy a lényeg mellett. Trebitsch-Lincolnról több konteós-háttérhatalom-leleplezős oldalon közöltek közös fotót Hitlerrel, de ez a cikk felvillantja, merre kell tovább érdeklődni az ügyben. Bedobja, de nem fejti ki, talán észre sem veszi, hogy az említett okkultista ügynökök valóban Anglia kormányát és titkosszolgálatait szolgálták Hitler hatalomba segítésével. Ez az angol-német okkult híd szerintem is nagyon fontos, de a lényeget megintcsak elkerüli.
Viszont ha tudsz róla, világosíts fel, hogy kerül egy lapon említésre a szexmágia Francóval???

RemoteViewing írta...

Akkor mi is a lényeg? Az "okkult híd" kiépítése mint cél véleményem szerint messze túlmutatott a brit nagyhatalmi érdekeken. Már csak amiatt is, mert a második világháborúból Nagy-Britannia gyakorlatilag vesztesen került ki.

A kérdésedre egyelőre nem tudok mit válaszolni, mert számomra sem világos, mire akart ezzel Mutti utalni. Meg kéne kérdezni tőle.

RV.

Bobkó Csaba írta...

Szeretnék még Hitler korával foglalkozni, akkor visszatérünk majd erre a központi kérdésre is. Ugyanis nyilvánvaló, hogy az eslő és második világháborút, de főleg a Holokausztot nem lehet megmagyarázni száraz politikai, gazdaságpolitikai okokkal. Ha nem látjuk az okkult hátteret, az egész megmagyarázhatatlan. Amikor Mutti a "híd" fenntartó embereiről sorra megjegyzi, hogy zsidók, elmehetne a végéig és megnevezhetné a zsidó származású Hitlert és Churchillt is... Hogy Churchill feláldozta a brit birodalmat és a brit "nemzeti érdeket", az nem meglepő, Hitler is feláldozta a németet, e körök az okkult hátterükkel nem nemzeti politikákat szolgálnak. Ez fontos párhuzam Orbán Viktor viselkedésének megértéséhez is! A "híd" kapcsán csak emljtésre kerül, ilyen néven meg sem nevezve a "british Israelism". Hogy a brit külpolitika egyik fő irányelve az okkult elit számára egy abszolút nembrit szempont volt. AMutti által recenzált GAlli is egyoldalúan emlegeti a brit hidat itt: http://www.30giorni.it/articoli_id_5336_l3.htm
mert érdemes összekapcsolni egy másik híddal, a náci-ciomnista együttműködléssel és ennek okkult hátterével, illetve a Holokauszt kérdésével. A Galli által emlegetett hitleri terv, miszerint a háború végén megpróbálta a brit hidat feléleszteni, nem veszi figyelembe az ezt kizáró Holokausztot, ami német szempontból is irracionális volt. Ezt csak a cionista okkult elit tervei magyarázzák. A kabbalai történelemgyártás, a "lenti" eseményekkel befolyásolni a "fentieket". A mai izraeli vallásos cionizmusban tökéletesen ismert és népszerű elv ez, idéztem. HAnussen említése fontos, mert egy kulcsfigura régi sejtésünkben, hogy Hitler egy tudatmódosított, vezérelt figura lehetett. Ide kapcsolódik a zsidó Hollywood furcsa viszonya is Hitlerrel és Hitler furcsa megbabonázottsága a Mikiegér-féle rajzfilmfigurák által. (triggerek) Egy zsidó hipnotizőr, aki tömegkábító technikákra IS tanította Hitlert (megvannak a tanulás-gyakorlás bizarr fényképei) és a Hitlerrel baráti viszonyban álló zsidó filmipar, meg a Hitlret hatalomba finanszírozó zsidó bankárok egy attól is fontosabb híd, mint az angol-német, bár a kettő nyilván egymásba simult.

Névtelen írta...

Crowley: vele kapcsolatban sok a feltételezés és a spekuláció, ő már saját korában is igyekezet maga körül mítoszt kialakítani.

ha vhol ezt olvasom, „hogy Crowley a hard rockkal igyekezett az erkölcsöket rombolni” akkor mosolyognom kell. : ) Crowley 47-ben meghalt, akkor még rnr sem volt, nem hogy hard rock. HR vmikor a 60-as évek végén alakult ki. : )

z

RemoteViewing írta...

Köszönöm a részletes kifejtést, Csaba. Jómagam egyelőre tartózkodom attól, hogy e kérdésben mélyebbre ássak. Van egy megérzésen alapuló teóriám, de még képlékeny, sok részlet nem ismert számomra, így egyelőre nem vezetem fel. Viszont az általad leírtakkal egyetértek.

Hitler minimum felépített személy volt, ha nem még ennél is több: kiválasztott, küldött. Keleten, ind-hindú és buddhista kultúrkörökben sokan még ma is úgy tekintenek rá, mint Kalkira, Visnu pusztító és transzmutáló avatárájára. Ez a tisztelet egyes muszlim körökben is övezi őt.
Küldött, de kié-mié? E szempontból nem elhanyagolható Rudolf Steiner véleménye, aki bár maga szintén a felforgatás egyik kulcsfigurája volt, a fiatal Hitlerről a húszas évek elején azt mondta, hogy Ahrimán megtestesülése. A tudatos felépítés belenyúlt az irracionalitásba is...

RV.

Bobkó Csaba írta...

GAlli könyve nem jelent meg angolul? Úgy látom, nincs nyoma, hogy megjelent volna. Elolvasnám. A témába régebben belebotlottam, terveztem is írni róla, de még csak keveset látok át. AZ biztos, hogy Churchill és Hitler között szinte "családi kapcsolatok" voltak! (ha a lyuksógorság annak vehető...) Az okkult elit vérségi kapcsolatrendszere szövevényes. Sötét ügyek ezek.

Bobkó Csaba írta...

"Z", Crowley és körei állnak a romboló típusú "zene" kifejlesztése és eszközül használása mögött.

RemoteViewing írta...

Visszatérve a bejegyzés szorosabban vett témájához.

Ezt a klipet még tegnap be szerettem volna linkelni, de elmaradt:

http://www.youtube.com/watch?v=Fb8S51M2GAc

A klip egy beavatási processzust jelenít meg egy androgün lény előtt. A dalt nem mellesleg egy transzexuális énekes, Antony Hegarty énekli. De ez egész formáció transz- vagy homoszexuális (Andrew Butler, Nomi Ruiz stb.).

Beszédes képsorok...

RV.

RemoteViewing írta...

Nem tudok róla, hogy Galli könyve megjelent volna angolul is...

RV.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, csak most tudtam megnézni a Hercules and Love Affair linkelt klipjét. A végén az androgün lény arca hasonlóan van kettéosztva, mint Skrzyneckáé (egy ismert zsidó színésznő-énekesnő, korábban vetkőzőművésznő is) a bejegyzésben. Ismert motívum lehet ebben az okkult iparágban. AZ átlagnéző honnan is tudná.

Névtelen írta...

Korábban a másság iránti tolerancia volt a sláger, majd jött a transzvesztitizmus, most pedig ez az androgün marhaság dívik, hogy ne kelljen magukat köcsögnek nevezni.A homoszexualitás nem egy az emberrel született, természetes állapot, nem is betegség, hanem önként vállalt, személyes bűn!
Akinek Sodoma és Gomorra borzalmas pusztulása nem elég intő példa, annak nyilván számolnia kell a Hercules and Love Affair klipjében végbemenő következménnyel. Mert az nem csak egyszerűen egy beavatási szertartás az androgün Baphomet vagy Lucifer előtt, ha jól megfigyeljük, a képsorok a halál utáni elkárhozást mutatják be.

Bobkó Csaba írta...

Hogy a lényeg az okkult üzenet, az már abból is kiderül, hogy a hang önmagában nem éppen kiváló. "Piaci" viszonyok között ezzel nem csinálna ekkora karriert se.

Névtelen írta...

Csaba,
A cikkeidből folyamatosan kiolvasható OV és a vakolók kapcsolata. Ezek csak feltételezések (bár Makovecz esetében nagyon is elgondolkoztató)...

Viszont amit tényleg hiányolok, hogy egy szó sem esik a szegfűs párt legfőbb emberének (MA) fővakolós poziciójáról, amiről viszont alig egy dekádja még nagyon bűszkén vallott a (köz)tévén.
Erről mit tudsz? Szándékozod, e jobban körbejárni a személyét?

Bobkó Csaba írta...

Nem tudtam róla, ha van linked, megadhatod. Logikusnak tűnik, hogy fontosabb párt vezérkara nem kerülhet ki máshonnan. MA személye NULLA szinten keltette fel eddig a figyelmemet... :-) Orbán nyilvánvalóan más. Az, hogy Makovecz rituálisan udvari építésze lett halála előtt egy páréves mosolyszünet után (páholypaktum!), az csakis ilyen kapcsolatrendszert jelenthet, ahogy a Soros általi futtatás is, de Antall is örökösének nevezte meg halálos ágyán és ő is benne volt a polipban. Ha valaki nincs benne, sose ismerjük meg a nevét vezető politikusként. Kapásból nem tudok okot arra, hogy a Jobbik ez alól kivétel lehetne.

https://www.facebook.com/csaba.bobko/posts/761662023879120

Illuminátus szimbólum a Jobbik választási klipjében...

aves írta...

A putyini orosz vonal az egységes világállam létrehozásának folyamatába beleilleszthető-annak egyik fontos tartópillérét az ún. Eurázsiai uniót akarja létrehozni.Akinek azt gondolja ,hogy az EU val szemben valóságos alternatívát jelenthetne-az téved ez csak dialektika, a káosz a háborúk megteremtéséhez szükséges módszerek gyakorlatba ültetése, amiből majd az okkult erők által kívánt új rend emelkedik ki... Ami majd egyesíteni fogja őt az Eu-val és a többi nagyobb egységgel.Ennek a dialektikus szemben állásnak a szellemi és kulturális életben is egyre nagyobb szerepe lesz ezért mindenki azt a szerepet jeleníti meg amire a legjobban alkalmas-nem véletlen hogy a dalfesztiválon miért a nyugat dobta be a conchita szerű lényt és nem az oroszok....De a megosztottság felszámolása előtt az emberiség támogatását meg kell szerezni a világállamhoz-ahogy az az első pláne a második világháború után történt..Egy nagy válságra,háborúra van szükség- újabb nagy világégés színpadának az építése már javában folyik a darabot a végső célt már régen megírták....De van egy másik terv is amelyik minden ember érdekében született és az mondja ki az utolsó szót.....

Bobkó Csaba írta...

Az orosz ikrek számának szövege is gnosztikus, szinte rímel Conchitáéra. Tipikus dialektikus szinielőadásnak tűnik a dolog a rossz rendőr-jó rendőr páros mintájára.
Nem vagyok se az Inex, se Földes András rajongója, de ez a cikk egészen korrekt helyzetleírásnak tűnik:

http://index.hu/kulfold/2014/05/22/igy_hekkelte_meg_ukrajnat_putyin/

Lehet ésszerűség egy intenzívebb orosz-magyar együttműködésben, de Putyinért rajongani naívság. Persze Orbánért is. (Vonáért, stb.)

Névtelen írta...

Szegfűs MA budapesti vakolós páholy "almestere" forrással sajnos nem tudok szolgálni.
Az oldal pontos megküldésére nem vállalkozom, nincs erőm visszakeresni az interjúkat amiben elhangzottak ezek az állítások. Kb 1-1,5 éve több echo tv-s beszélgetésben említették ezt - Drábik, Szaniszló és Bogár-Boros duo szájából hangoztak el ezek, ha nem tévedek ...

Érdemes lenne az olvasóid megkérdezni, biztos van aki pontos forrással tudna szolgálni.

cs

Névtelen írta...

http://leleplezo.eu/?modul=oldal&tartalom=1192150

most találtam ezt:

Most már azt is elárulhatom, Attila, hogy övön aluli támadást kezdeményezett ellened egy írástudó, anonim jobbikos, vagy fideszes. Küldött egy cikket. Címet is adott neki: ,,Lehet, hogy szabadkőműves kormányunk lesz!” A miniszterelnök: Mesterházy Attila ugyanis helyettes nagymester. Először jót nevettem a blődségen, aztán csak elolvastam. A szerző szerint te, Attila néhány éve részt vettél valamilyen szabadkőműveses tévéműsorban, ahol állítólag a Grand Oriens páholy nagymestere, Nacsádi András beszélt fő céljaitokról, a nacionalizmus és populizmus elleni harcról, s szóba kerültél te is, mint nagymester-helyettes.


Tehát nem csak én emléxem erre...

Névtelen írta...

Legyen ez a legutolsó hozzászólásom ezzel kapcsolatban - Raffai interjű

http://www.youtube.com/watch?v=ynzJnWlXYVY

1.20 mp-től érdemes megnézned. Kb másfél mp-t vesz el az életedből, de megéri!

Névtelen írta...

A Talmudban van olyan, hogy Isten bűnös?

http://www.jozan-katolikus.hu/?p=1144

z

Bobkó Csaba írta...

Azt nem tudom, de ismert a fogalom, hogy Isten elrejti az arcát, ilyenkor kell pl. hamis zászlós merényletekkel rákényszeríteni, hogy odafigyeljen. Idéztem a Yuval könyv kapcsán. A Dönmeh Wast szekta guruja meg "Isten megjavításának" nevezte a Tikkun Olam fogalmát, a Szent Bűn elkövetése során felszabaduló isteni szikrák kiszabadítását, pl. a más vallásokba való látszatbetérések során.

gyuri55 írta...

Csak lazán kapcsolódik, de érdekes az alábbi írás (még csak most olvasom):
http://www.inaplo.hu/nv/200102/15.html

Bobkó Csaba írta...

Ez nagyon is kapcsolódik, olyannyira, hogy Mickiewicz elvtársról és tá
rsairól rég tervezek írni, e cikk nyomán is. Mickiewicz is frankista zsidó származású volt (akik katolicizmusba betérésükkor nemességet kaptak!) és halála előtt a krími háború idején egy lengyel légió mellett egy zsidó légiót szervezett az oroszok ellen "Izrael hiuszárjai" néven, a cél a cionista állam megteremtése volt. Tőle származik az "Idősebb testvéreink" kifejezés a zsidókra, de nála ez egy konkrét életrajzi adat volt... Éppígy Karol Wojtyłánál, nagy rajongójánál, aki tőle, "honfitársától", kedvencétől idéztwe a kifejezést. Mármint izraelita honfitársától. Mickiewicz nemzeti ikon-státusza éppoly hamis a lengyeleknél, mint nálunk Petőfié, csak itt még a marranizmus is bejön a képbe, a későbbi "lengyel" pápáéval együtt. A "lengyel" emigráns felforgató irodalmár körök sátánizmusa szűk körben régóta ismert tény, a szélesebb értelmiségi közvéleménybe az utóbbi években szivárog ez be Lo-ban, a még szélesebb közvélemény még nem tud róla. Hazai reformkori és 48áas felforgató szellemi elitünk a legszorosabb kapcsolatban állt e lengyel elvtársaival, ezek sátánizmusa igazolja sejtéseinket a magyar Petőfik és társaik sátánizmusáról.

Névtelen írta...

hétköznapi politika, Bartus László, a habzó szájú, filoszemita neoprotestáns katolikusgyűlölete:

http://m.mandiner.hu/cikk/20140526_bartus_koalicioban_az_ordoggel

gyuri55 írta...

Néhány reagálás Bartusra:
„Nem vagyok katolikus, de esküszöm, hogy Bartus meghozza a kedvem!”

„Hitler pontosan azon a véleményen volt mint Bartus: a kereszténység en bloc, katolicizmussal és protestantizmussal együtt az ördögtől való. Csak Hitler az okokat ítélte meg másképp: szerinte a kereszténység egy nagyszabású zsidó összeesküvés Európa legyengítésére, aláásására.
Ennek megfelelően a GESTAPO Világnézeti Ellenfél Főosztálya (IV B) fölépítése a következő volt:
IV B 1: Politikai katolicizmus o.
IV B 2: Politikai protestantizmus, szekták o.
IV B 3: Egyéb egyházak, szabadkőművesek o.
IV B 4: Zsidóügyek o. (vezetője: Adolf Eichmann)
Hitler a keresztény egyházakkal ugyanúgy akart eljárni, mint a zsidókkal. Elintézésüket a háborús győzelem utánra tervezte.
A zsidókérdést leszámítva nagyon jól kijött volna Bartussal.”

„A fasiszta mozgalom maga is aránytalanul zsidó mozgalom volt – tehát a zsidók arányaiban nagyobb részét alkották a pártnak, annak egész történetén keresztül, mint az olasz lakosság. … 1938-ra a pártnak 10,215 felnőtt zsidó tagja volt.” (Amikor Olaszország teljes lakosságából körülbelül 47,000 volt zsidó.) „Mussolininek több zsidó munkatársa volt, így a kedvenc és legbefolyásosabb szeretője, Margherita Sarfatti. Róma főrabbija hivatalos áldásában részesítette Mussolinit, aki (olasz támaszponton) segítette a cionista haditengerészet kifejlesztését, mint a brit imperializmus elleni manővert.”
Forrás: Stanley G. Payne: A History of Fascism, 1914-1945, The University of Wisconsin Press, 1995, 240.old.

Bobkó Csaba írta...

Nagyon jó, még nem volt rá időm, de megnézem. HA a hozzászóló jól tudja, Hitler álláspontja tökéletesen beleillik a gnosztikus mozgalmak kereszténységgyűlölő vonulatába. A másik hozzászóló felvetése a cioniznus Mussolini általi támogatásáról szintén jól illik a mozgalom Hitler általi támogatásához, illetve az elméletünkhöz, hogy Hitlert és rezsimjét eleve a cionizmus mögött álló hatalmi körök építették fel. Nyilván Mussolini se volt ellenségük.

Névtelen írta...

Bartus László anno Hitgyüli tag volt, míg Németh Sándor képmutató rongyrázása és lelki terrorja miatt kilépett az egyházból (de a neoprotestáns, újevangalista hitében megmaradt).

A Hitgyülin belüli aljasságokról szól a 2000-ben kiadott botránykönyve, a „Fesz van”. Ott részletezte Némethék dolgait. Emellet meg leírta ideológiailag, hogy miért kötődött a HitGyüli a liberális SzDSz-hez. Akkor jegyezte meg, hogy nem csoda, hogy a katolikus egyház mai napig nem ünnepli március 15-ét, mert az akkori liberális szellemiség keresztbetett a katolikus egyháznak. Tovább Bartus levezette, hogy az ő neoprotestanizmusuk kötődik a magyar újkori protestanizmus katolikusellenességéhez.

Az osztrák Hitler katolikus kultúrkörből származott. Akárcsak a bajorok, úgy az osztrákok is katolikusok, míg a szászok protestáns lutheránusok. Ettől független, hogy Hitler a bajor Münchenből próbálta a sörpuccsal kiépíteni a hatalmát.
Hitler az elején még szimpatizált a katolikus egyházzal, mert um. Jézus kiűzte a zsidókat a templomból. Aztán mikor Hitler látta, hogy a katolikus egyház nem osztja fajelméletét, ill. nem tudja az egyházat befolyásolni, akkor fordult a kereszténység ellen és gondolkodott pogány germán államvallásban.

Nem tudom mi igaz abból a térképből, amely azt mutatja, hogy 1932/1933-as német választásokon azokban a német tartományokban kapta a legtöbb szavazatot a náci párt, ahol protestáns szavazók voltak.

meg azt is olvastam, hogy a német protestáns egyház jobban együttműködött Hitlerrel.

z

Vysotsky írta...

Z:

Az vicces volt egyszer a Vidám Vasárnapban, amikor N.S. Istenre úgy utalt, mint a "mi Nagy Építőmesterünk". - Aztán hozzátette, "Na ne aggódjatok, nem vagyok szabadkőműves!"

Egy másik alkalommal meg beszélt a vakolókról, hogy nem ért egyet a páholyok okkult rítusaival és szövegeivel, de amúgy nem jelentenek igazi veszélyt, és nincs hatalmuk a kormányok irányításához.

Bobkó Csaba írta...

Valahol idéztem mostanában, hogy ez a Nagy Építőmester egy régi gnosztikus fogalom. Persze, hogy a vidéki páholyokban bohóckodó alacsony szintű vakolók nem irányítanak kormányokat. Ez a vakolás egy fajta infrastruktúra, amit fentről igénybe lehet venni. Az illuminátusok is így használták. Viszont egy érdekes dolog sülhetne ki , ha ténylegesen, vagy virtuálisan meghívnánk egy stúdióbeszélgetésre Raffay Ernőt és Czike Lászlót. Majd kifejtem, miért.

Névtelen írta...

Csaba,

Már hetek óta terveztem, hogy rákérdezzek, miért nem tervezel írni a Bilderber-társaság / Eurovízió Dalfesztivál kapcsolatról. Véleményem szerint nem véletlen, hogy hosszú évek óta (ha nem a kezdetektől) a két eseménynek közös az időpontja, Az az üres összmédia játék, amivel tömik a népet, pont akkor amikor összegyűlik ez a híres társaság, hogy az emberiség sorsáról döntsön, nagyon is szemetszúró. Míg az “dalfesztivál” církusz eseményeiről, jelöltjeiről már hetekkel korábban tele van a media és eltömik a emberek agyát ezzel, addig a B találkozóról teljes volt hosszú évtizedekig a hírzárlat.

Talán érdekes lehetne megemlíteni Rockefeller a levelét, amiben megköszönte a médiának a találkozóik hírzárlatát és, hogy mivel indokolja, hogy többet nem tartja fontosnak ez a teljes hírzárlatot.
Lehetne azon is elmélkedni, hogy idén miért hagyták a két eseményt elcsúszni egymásttól. Talán már nem kell annyira ez a fedőprogram? Vagy ennek is van valami más célja?

Továbbá érdekes lenne arról írni egy tanulmányt, hogy magyar részről kik vettek és vesznek idén is részt ezen a találkozón. Utalva a mai hírre: a libás eseményekről elhíresült meghívásáról…

Üdv: cS

Névtelen írta...

igazából Conchita Wurst dekonstruktivista lény.

Vysotsky írta...

"Persze, hogy a vidéki páholyokban bohóckodó alacsony szintű vakolók nem irányítanak kormányokat."

Igen. Egyébként a netes "konteó-szférában" van egy olyan hiedelem, hogy a "forró szabadkőművesség"-hez tartozó páholyok hatalomban minden esetben megelőzik a pragmatikusabb titkos társaságokat, például a CFR-t, vagy Bilderbergéket.

Egyébként az mindig érdekelt, hogy melyik típusú vakolóból van több (ideértve az üzleti jellegű titkos társaságok tagjait is, és minden magas rangú politikust, vagy üzletembert): Akiknek ténylegesen világromboló törekvéseik vannak, vagy egyszerűen akik szélsőségesen egoisták, de amúgy a világ dolgai nem érdeklik?

Bobkó Csaba írta...

Én csak olyanokat ismerek az okkult szervezeti világból (főleg a fedőszervezetekből), akik üzleti kapcsolatépítésre és karrierépítésre használják ezt, és elvi értékrendjüket tekintve "jó fejek". Csakhogy ez tipikus csali a normális, ambíciózus emberek befogására, hasznosítására. A karrierjük, vállalkozásuk kamatoztatja a kapcsolatrendszert, de aztán egyszer, vagy többször a Párt kér tőlük valamit cserébe. És nem lehet nemet mondani.

Bobkó Csaba írta...

Szóval van a youtubon Raffayval egy beszélgetés az Antall-kormány idején betöltött államtitkári szerepéről, és az egész hazug rendszerváltásról, az ország kirablásáról.

https://www.youtube.com/watch?v=fUToByShF4w

Ez azért érdekes, mert Raffay érdeme az, hogy nagyjából már széles gondolkodó rétegek kezdenek képben lenni a Trianonhoz vezető belső szabotázsról és különösen a szabadkőművesség szerepéről ebben. Viszont Czike László "Rendszerváltó szabadkőművesek" című visszaemlékezése megvilágítja azt, hogy a gyakorlatilag egy második Trianonnal felérő országkirabló gengszrterváltás mögött éppígy a titkos páholyszövetség állt és nem egy nevet is közölt ebből a körből, amihez kortársak lévén nagyobb bátorság kell, mint a rég elporladt vakolók leleplezéséhez. És itt jön a kínos kérdés Raffay Ernőhöz, hogy vajon államtitkárként, akit először Antall miniszternek szánt, mit látott át ebből a körülötte is jelen lévő okkult alvilágból. Azt nem mondhatja, hogy nem ért a vakoló ügyekhez... Belátom, hogy kortárs közéleti szereplőként az ember sokkal kevésbé lehet autonóm, mint száz évvel azelőtti esetek krónikásaként, elemzőjeként, de nagyon szívesen megnéznék egy korrekt levezető melletti stúdióvitát a két szerzővel! Amennyiben ez nem jöhet létre, magunknak kell kettejük információit egybevetni, persze még lehetőleg másokéval is. És felmerül a kérdés, hogy Raffy lehetet volna-e miniszterjelölt, ha semmi köze a poliphoz, illetve, hogy engedéllyel publikálhat-e a korábbi vakolóvilágról? Engedélyének korlátaiból fakad-e, hogy Kossuthékig már (még?) nem megy vissza ilyen kritikusan? Stb.

Vysotsky írta...

"És felmerül a kérdés, hogy Raffy lehetet volna-e miniszterjelölt, ha semmi köze a poliphoz, illetve, hogy engedéllyel publikálhat-e a korábbi vakolóvilágról? Engedélyének korlátaiból fakad-e, hogy Kossuthékig már (még?) nem megy vissza ilyen kritikusan? Stb."

Szerintem két lehetőség van: Vagy annyian írtak már mindenféle titkos társaságokról, összeesküvés-elméletekről, hogy a polip nem lát benne kockázatot, hiszen nem feltűnő a gyíkemberek, az NWO és Molnár F. Árpi mellett.
A másik lehetőség, hogy az utóbbi jelenléte mellett azért őt is irányítják valamennyire, de észrevette a visszásságokat, így ahelyett, hogy pl. megöletné magát, inkább igyekszik az egészből a lehető legjobbat kihozni, csökkenteni a károkat, amiket a "Katedrális"* okoz (tehát egy lelkiismereti kérdés nála).

* Van egy netes közösség, a neo-reakciós mozgalom, ők nevezik így a modernista irányzatok összességét, amik főleg a felvilágosodás kora óta irányítják a társadalmi/politikai változásokat.
http://rationalwiki.org/wiki/Neoreactionary_movement
http://anarchopapist.wordpress.com/neoreactionary-canon/

Vysotsky írta...

Az 1. ponthoz (hogy nem jelent kockázatot) az is hozzátartozhat, hogy hiába jelenhet meg aránylag szélesebb nyilvánosság előtt, tömegek így sincsenek mögötte.
Miniszterjelölt pedig azért lehetett, mert egy tehetséges politikust láttak benne, és tudták, hogy nem fog átlépni egy határt (ha közéjük tartozott, ha nem).

RemoteViewing írta...

Elnézést kérek, hogy kicsit hosszú leszek, de kíváncsi vagyok, rájön-e valaki az olvasók közül, kinek a gondolatait idézem alább. Szóval:

"Sajnos, a demokrácia az okkult háttérerők és mozgatott debilek uralmi rendszere. (…)

Megdöbbentő, hogy mennyire hamis történelmet tanítottak nekünk. A reneszánszban nagy csavar történt az európai történelemben és történelemtanításban. Már az antikvitásban, sőt előtte is, alapvetően két világkép létezett. Az egyik szerint a világot Isten teremtette, ez a világ jó, ebben a világban a testben a lélek ki tud teljesedni és el tud jutni az öröklétbe. Az ezzel szemben álló elképzelés azt mondja, hogy az anyagi világot nem Isten teremtette, hanem a Demiurgosz, egy kókler, aki elrontotta. Következésképpen ez a világ rossz, és az ember tévedésből jelent meg benne. Ezért a teste bűnös, legjobb lenne, ha eltűnne a világból.

Sokan innen származtatják az „eredeti bűn” fogalmát is, holott az Újszövetség szerint a test önmagában nem bűnös. Bennünk fészkel a bűnre való hajlam, s ha szabad akaratunkból bűnözünk, azt viszont valóban a testünk által valósítjuk meg.

Jézus Krisztus azt mondja: én elhoztam nektek Atyám szövetségüzenetét, amely azt mondja, ti is Isten gyermekei vagytok. Ha az én törvényeim szerint éltek, tiétek az élet.
A történelemben állandóan összecsap a fent leírt két világnézet. A II. században már meg is nevezik, hogy ez az ún. gnosztikus gondolkodás. Az akkor születő egyház eretnekké nyilvánítja, és legyőzi ugyan a gnoszticizmust, de az elkezdett rejtőzködni a mélyben, bonyolult struktúrákat hozott létre, és elkezdett burjánzani. Nagyjából ezer év burjánzás után fölszínre tört, hatalommá vált, amely igyekezett meghamisítani a krisztusi üzenetet.

A reneszánszban a gnoszticizmus már rejtetten a vezető világkép, az egész akkori képzőművészetben a gnosztikus tudás rejtjeleződik rendkívül magas esztétikai színvonalon. Ezt a minőséget viszont a szakralitás rafinált lebontására használta, az univerzalitás kikezdésére. Ez az elrejtett tudás, illetve a még többre vágyó tudásszomj elkápráztatta a művészeket, amelyeknek döntő hányada elhitte, hogy ez az új igazság, és melléállt. Ekkor kezdett igazán terjedni a gnoszticizmus, méghozzá különféle titkos társaságok formájában. Nem véletlen, hogy a XVI. századtól erősödnek fel a szabadkőműves-mozgalmak, nyíltan virágba borulnak 1717 után. 1789-ben kitör a nagy francia forradalom, ami egyértelműen szabadkőműves szellemi hátterű. 1789 örököse 1848, és a többi forradalom is, napjainkig.

Különös, hogy a történészek és a filozófusok mindig csak a forradalmaknak az emberi szabadságjogokban elért „eredményeit” említik. Hogy a forradalmak mi mindent pusztítottak el, és hogy mindig többet rombolnak, mint építenek, arról szó sem esik. Például a forradalmak miatt veszett el Európa gótikus katedrálisokat építő lelkisége.

A gnoszticizmus az egyes embert egy rossz isten ellen támadó lángésznek állítja be, amely maga – mármint az ember – képes megváltani a világot. Szerintük tehát az ember saját maga megváltója lehet, és végül istenné válhat. A magát sok romláson keresztülverekedő ember manapság már csak egy istenben hisz, saját magában.

A gnosztikus gondolat aztán a modernizmusban felrobbant és képleteire esett szét, maga alá temetve az egész európai művészetet. Ezt ideje lenne beismerni, mert a művészetben sem mehet tovább a toldozgatás-foltozgatás. Szelíden vissza kellene térni a most bezárult kör origó pontjához."

Eddig az idézet. Elsősorban Csaba "tippjére" volnék kíváncsi.

RV.

Bobkó Csaba írta...

Sajnos nincs tippem, de természetesen egyetértek vele. Azért remélem, hogy nem Zelnik... :-)

RemoteViewing írta...

Pedig volt tipped, kedves Csaba, és el is találtad. :-)

Ezek Zelnik gondolatai, melyek "A magyar kultúra mindenese" című könyvben olvashatóak.

RV.

Bobkó Csaba írta...

Azt a könyvét nem olvastam, csak a Testament és pár cikket. Persze a stílus maga az ember, úgyhogy asszociáltam rá. Amúgy te honnan nézel a távolba? :-)
Meg tudnád magyarázni a Zelnik-jelenséget? Egyrészt arra a veterán fegyencre emlékeztet, aki a börtönben négerként megírja az őrparancsnok doktoriját etikából, vagy a tűzoltóra, aki hajnalonta gyújtogat, aztán rohan egyenruhát húzni, hogy részt vehessen az oltásban... :-)

Névtelen írta...

Vhol olvastam, hogy Prohászka és EX-tag volt. És hogy magyar titkos szervezetek a 2 vh. között próbálták a szabadkőműves felépítést másolni, de nem voltak vele olyan hatékonyak, mint az eredeti szerzők, mikor kellett volna (kiugrás a II. vh-ból)

z

Bobkó Csaba írta...

Én is úgy tudom. Zadravecz is tag volt, de ő persze nem is volt akkora kponya, mint Prohászka. Prónay is tagja volt, de kigolyózták és csak ezután nevezte őket bohócoknak... A Horthy-kultusz lerombolásához (magunkban) az egyik út épp az EX-ügyek megismerésén át vezet, bár az Antant általi helytartói megbízatása még durvább.

Bobkó Csaba írta...

Kedves Cs, nem tudtam, hogy az Eurovízió és a Bilderberg korábban egybeesett. Az igazat megvallva nem gondolom, hogy egy olyan találkozónak manapság nagy jelentősége lenne a háttérhatalmi piszkos ügyekben, melynek időpontját és résztvevői névsorát a sajtó évek óta szenzációsan nagydobra veri. Az jópofa, hogy a Fidesz-közeli sajtó leleplezi Bajnai részvételét, Martonyiéból meg nem csinált ügyet. A régi világháborús vicc szerint a mi veszteségeinket odaát dobolják. :-)

RemoteViewing írta...

"Azt a könyvét nem olvastam, csak a Testament és pár cikket."

Azt gondoltam, ennél azért többet olvastál tőle. Mégiscsak az egyik központi figurája az oldalaidnak. Legalábbis áttételesen, ha nem is közvetlenül, hiszen kis túlzással ő fedezte fel annak idején "az akkor még szinte ismeretlen fiatal építészt...". Feltételezem, Czikétől messze több írást ismersz, mivelhogy a Zelnikkel kapcsolatos forrásoknak elsősorban ő a kútfője.

Nos, Zelnik-Czike kapcsán egy újabb érdekességre szeretnék rámutatni, ezzel mintegy még jobban árnyalván a képet: Petőfi Sándor szerepének megítélésére. Czike a legnagyobb magyar költőnek tartja. „Petőfi, aki egyszerre volt világpolgár és magyar hazafi, a szavak legnemesebb értelmében. Mert Petőfi világszabadságról álmodott; s nem egy orwelli világállamról…” –ilyen képtelenségeket ír róla (Czike László: Petőfi Sándor magyar világszabadsága).

Ezzel szemben Zelnik Petőfi-képe számunkra messze hitelesebb, ez nyilvánvalóvá válik az alábbi két idézet elolvasásakor:

„A hét végén átfutottam Petőfi összes műveit. Sokszor jutott eszembe, amit Páskándi mondott, hogy Petőfi rossz költő, és Csoóri ellenvéleménye, hogy a magyar kultúra csodagyereke. Sok unalmas műdal s néhány világirodalmi mércével is mérhető, nagy költői gondolat. A legfurcsább, hogy egy ilyen fiatalembernek a központi témája a halál és ennek romantikus költői-nyelvi szimbóluma, a temető. Szinte semmi érzéke a transzcendencia iránt. Kimondható, hogy szinte materialista költő, a köznapi élet közvetlen dolgaiból építkezik, amikor szürreális, akkor is inkább a folklór szürrealitása szintjén és onnan kölcsönözve. Talán ő is érezte saját súlyát, amikor Aranyt a világirodalom egyik legnagyobb költőjének nevezte.”

„Még mindig készülődöm a Petőfi-cikkre. Meglepő párhuzamok sejlenek fel. Az 1848-as forradalmak s benne a petőfik; balekok, médiumok voltak egy egész Európára kiterjedő különös mozgásban. Az 1789-ben elkezdett európai destabilizáció második lépcsőfoka volt az 1848-as, majd harmadik az 1917-es. Mintha az 1989-es lenne a negyedik lépcsőfok. Ebben a mostani rendszerváltozásban mi ugyanolyan balekok voltunk, mint Petőfiék. Ahogy legyártatták velünk A. J.-t, az példaértékű. Ami utána, általa, vele és ellene történt, az is. Érdemes lenne most már tételesen végiggondolni, tételesen elemezni, hogy ki kinek a szövetségese. Valójában milyen erők feszülnek milyen erőknek? Meglepően rejtjelezett és átlapolt a világ. Lehet, hogy ez mindig is így volt, lehet, hogy most új történet indul, vagy indulhat. Mekkora felelősség, ha bambán elmegyünk mellette.” (Zelnik József: A magyar kultúra selyemövezetei)

Mármost: mielőtt még félreérthetővé válnék, hamar eloszlatom a kétségeket: véleményem szerint Czike egy tiszta jellemű, becsületes lélek, keresztény szerző, aki nem a vakolók embere; nem vádolható azzal, hogy a tevékenysége tudatosan a zűrzavarkeltésre irányul. Czike jó szándékáról meg vagyok győződve, és sokkal szívesebben olvasok tőle ilyen témákban, mint pl. a Drábiktól. De! Éppen a Petőfi-kérdés megítéléséből is kitűnik – ami csak egy illusztris példa sok más közül -, hogy bizonyos folyamatokat, jelenségeket mennyire nem vesz észre vagy félreért. Sajnos az a tipikusan elhibázott kurucos attitűd nála is érezhető, amiről te is többször írtál már. Ebből pedig az következik, hogy a Zelnik-jelenséget annak ellenére is, hogy közelről szemlélhette, nem értette meg. Zelnik tevékenysége lehet, hogy negatív, de ez éppen Czike interpretációjában nem vizsgálható kellőképpen. Ezt mondjuk egy László András vagy egy Bakos József megfelelő mélységgel fel tudná tárni, ám sem ők, sem más, e témában komolyabban veendő szerzők (Kőrösi Imre, Lakatos Pál stb.) tudtommal nem foglalkoztak még eddig Zelnikkel. A kvázi „vakolófőnök” Zelnik képét Czike „dobta be” a köztudatba, és lehetséges, hogy szerepe éppen emiatt jelentősen túl lett misztifikálva, ha nem démonizálva.

RV.

RemoteViewing írta...

„Amúgy te honnan nézel a távolba?”

Arról a helyről, ahol néhány száz éve egy (ál)világkirály halt meg, ma pedig Goethe koponyája éktelenkedik két fallosztorony társaságában. :-)

RV.

Bobkó Csaba írta...

Valóban, Czike bámulatos vakfoltja Petőfi ügyében arra a gondolatra ingerelt, hogy jó lenne ezt megvitatni vele. Mivel linkelte az Ördögűzőmet a saját blogján, ismeri, tehát ha akart volna, jelentkezhetett volna vitatkozni. Persze az is lehet, hogy most, évekkel később már nem így látja Petőfit. A gondolkozás egy szerves folyamat. Egyébként a 48-as forradalmakat ő is az illuminátus körben helyezte el, ahogy Drábik is, aki a három szóbanforgó szerző közül valóban a legkevésbé eredeti. (De fordításai hasznosak.) Nem gondolom, hogy Czike szélsőségesen felnagyította volna Zelnik szerepét, bár az nyilvánvaló, hogy nincs egyetlen hozzá hasonló , élő, megnevezhető információforrás, aki ilyen nyíltsággal beszélne a jelen okkult alvilágáról, ezért nem tudhatjuk, kik hol vannak ténylegesen az okkult térképen. Annyit látok, hogyx vidéki kisvárosokig bezárólag a kultúrház vezetői tisztségéig szerepet játszik ez a jelenség a pozíciók elosztásában. És az üzleti életben is. HA netán "megkísértene" minket a gondolat, hogy Zelnik egy derék ellenálló, aki belülről leplezi le az okkult alvilágot, érdemes olvasni tőle Makovecz-méltatásait. Makovecz abszolút romboló, kárttevő és aljas életművére egy rossz szava sincs, hisz büszkélkedik vele, hogy ő "fedezte fel", ő "építette fel".

A helyi közvélemény hogy áll a koponyához és a betonfütyikhez?

gyuri55 írta...

most már igazán érdekel a Zelnik-jelenség. József és István testvérek? - Egy érdekes egyveleg:

http://kkbk.blog.hu/2012/10/12/a_milliardos_zelnik_istvan_es_a_paholyok

Vysotsky írta...

"Nem világháborút jósolok, de az Eurovízió megrendezett, megkoreografált kontraszt-jellege tűnik erre emlékeztetőnek, ahol a Nyugatot gondosan lejáratják a szakállas álnő győzelmével, bezzeg Oroszországot, amely látványosan kevéssel előbb tiltotta be a buzimeneteket, két kicsattanóan egészséges, természetes, bájos széplánnyal képviseltetik. És feltűnően kifütyöltetik a "Nyugatot" játszó párszáz bértapsolóval/fújolóval. Szerintem ez egy kiszámított hatású előadás. A Háttérhatalom a rituális színielőadásban felmutatja saját züllött énje egészséges látszatellentétét is."

Tudtam, hogy szeretik a színpadiasságot, de azt nem, hogy szó szerint is.

Úgy vettem észre, a konzervativizmus arra van "tartva", hogy folyton kiújulhasson az ellentét valamilyen újabb színtéren közte és a modernizmus közt. Pedig a konzervativizmus és az "ésszerű" liberalizmus (lehet hívni libertarianizmusnak, konzervatív libertarianizmusnak) között csak a kockázatértékelésben vannak különbségek. Az ellentétek mégis mindig ki vannak élezve.


"Én az átlagtól nonkonformistább vagyok, ami nem öltözködésben, vagy ilyenben nyilvánul meg, hanem a tekintélyek automatikus elfogadásának hiányában."

Viszont a demokráciát meg átverésnek tartod, nem? Vagy csak a jelenlegi változatát?
(Szerintem, ha pl. egy király figyelembe veszi a nép különböző rétegeinek igényeit, meghallgatja a problémáikat, az bizonyos értelemben már demokrácia. Vagy az is, ha egy alkotmányozó nemzetgyűlés dönti el, mik lesznek a király feladatai, milyen irányvonalat kell követnie az uralkodása alatt, mik lesznek az utódlás szabályai -pl. királyokat is volt, hogy választófejedelmek választottak-, stb.)

RemoteViewing írta...

gyuri55-nek:

A két Zelnik nem testvére, hanem távoli rokona egymásnak.

RV.

RemoteViewing írta...

"A helyi közvélemény hogy áll a koponyához és a betonfütyikhez?"

A közvélemény először értetlenkedve, csodálkozva fogadta a látványt, kb. úgy, hogy „mi ez az izé itt a belvárosban(?). Ma már viszont megszokott látvány a helyiek számára, a turistáknak, átutazóknak viszont rendre megakad a szemük rajta. Sok-sok látogatónak mutogattam már az épületet. Az volt a benyomásom, hogy az amolyan „nemzeti”, jobbos attitűdű (hogy ki miféle volt, azt egy hosszabb, irányított beszélgetéssel könnyen be tudtam azonosítani) vendég volt mindig az, aki pozitívan, ha nem rajongással szólt a látottakról és magáról az építészről. Ilyenkor persze elmondtam nekik, hogy nekem mint katolikusnak mik is az aggályaim egy olyan formával szemben, ami mögött egy antropozófikus-steineriánus, tehát gnosztikus, de nyugodtan írhatom, luciferiánus világkép áll. És erre bizony – ezt hangsúlyozom – egyetlen egy ellenvetést sem érkezett körükből.

Nyomban adódik egy kérdés: szerinted Makoveczék egyáltalán tisztában voltak azzal, hogy milyen kapukat nyitogatnak, miféle erőkkel játszadoznak? Persze ez a kérdés minden New Age-es elhajlóra vonatkozik…

RV.

Bobkó Csaba írta...

Az Örödgűzőn jónéhány félreérthetetlen szóbeli nyilatkozatot idézek Makovecztől, amikben egyértelművé tette, hogy teljesen tudatosan nyitogatja a Pokol kapuit. Egyébként Zelnik is írt egy méltatást Makovecz 60. születésnapjára, amiben szintén elég nyíltan célozgat a pokoljárásra, még a sátániszmus szót is leírva. E bejegyzésben szerepel, hogy Bafometet rejti egy katolikus templom tervrajzába, az Ellentétek Egyesítésének perverz elve alapján, itt naívság kizárt. Szó szerint javasolta, hogy a kereszténység "fogadja magába a Gonoszt", a kérdőjelet csak a forma kedvéért kitéve a végére.

Névtelen írta...

Kedves Csaba,
A Biderberg találkozók helyét, időpontját és a résztvevői nevét hosszú évtizedekig a legnagyobb titokban tartották. Ahogy írtad: “sajtó évek óta szenzációsan nagydobra veri” – ezt azért árnyaltatnám. Korábban évtizedeken át, teljes info tilalom volt, ma meg csak publikálják a fő adatokat… és ennyi. Ez azért messze van a “nagydobra veréstől”.

Amugy érdekes megnézni, hogy mely Eu-s ország említheti meg még mindig a saját főmédiájában. De a magyar főáramlatú sem viszi túlzásba, olyan szinten kezeli, mintha egy villamos futott volna ki a sínekről tragédia nélkül. Esemény van, de mégsem olyan kaliberű, hogy beszélni kelljen róla... AZaz egyszer-kétszer megemlítik tőmondatban és kész… Igazad van a Majtényi és Járai korábbi meghívásáról lehetne sokat elmélkedni, mint ahogy Bajnai meghívásáról is…

De még visszakanyarodva a “nagydobra veréshez”. A B rendezők csak pár éve váltottak stratégiát (“ezzel is bizonyítva, hogy mennyire nincs igaza a globális összeesküvés hívőknek”), miután az aktuális Rockefeller főnök nyilvánosa is publikált levélben köszönte meg a media több évtizedes támogatását, azaz azt a teljes hírzárlatot amivel a rendezvényüket támogatták évtizedeken át. Ennek a levélnek egy mondata azért félelmetes, hogy mivel is indokolta Rock. a hírzárlat feloldását…

Sajnos a levelet hajdanán nem mentettem le és most viszont már nem találom a neten. Ha újra ráakadok azonnal átküldöm majd neked. Ezzel kapcsolatban kicsit az 1984 érzésem van.. Ott is folyamatosan átírják a történelmet – visszamenőlegaz újságokban is… ahogy B csoport is teszi magáról. Meglepő, hogy még számodra is úgy tudatosult a B meeting, hogy “sajtó évek óta szenzációsan nagydobra veri”. Ez a media hatalma!

Más.
Az utolsó bejegyzésedben említed, hogy “Zelnik is írt egy méltatást Makovecz 60. születésnapjára,” Ennek a forrás oldalát, vagy pedig a beszédet tudnád publikálni a részünkre. Úgy hiszen tanulságos lenne mindenki számára.
Köszönöm
Cs

Bobkó Csaba írta...

Kedves "Cs", igazad van, a Bilderberget csak az utóbbi néhány évben veszi körül nagyobb sajtófelhajtás. Erre gondoltam. Nyilván azóta már nem lehet olyan nagyon fontos és titkos esemény, az igazán titkosakról ma sem írnak a Magyar Nemzetben.
Az említett nagyon kísérteties cikk:

http://epa.oszk.hu/00000/00005/00010/zona04.html

Zelnik József: A zóna ádventje - Makovecz Imre 60-ik születésnapjára

(Makovecz képe alatt) "Jön, egyre csak jön az erdőből kifelé egy ember, kötéllel a kezében. Elszántan, mint aki akasztani megy, ..."
Gyönyörű hasonlat...

Zelnik kezdte ősmagyar-szittya -avarnak hazudni Makovecz szimbolikéját, miközben ő jól tudja, hogy vakoló szimbolika, és azt is tudja, hogy M. poklot jár, hogy ez a sátánizmussal kapcsolatos dolog:

"Ebben a lelki és szellemi szükségállapotban találtam rá a 70-es évek elején Makovecz Imrére, a zsindelyes AVAR-magyarra, a templomépítőre, az építészre, aki nem is tud mást építeni, csak templomot. Azóta figyelem nagylászlói földi vonulását, újfajta POKOLJÁRÁSÁT."

"Akik ott voltak, sok mindent megértettek magyarság és tisztesség dolgairól, s szinte kivétel nélkül mind pokoljárók lettek, pokoljárók egy nemzetért. Legelőször Nagy László hasította meg gyöngyház nyelű kisbicskájával, gyémánt költeményeivel a huszadik századvégi magyar pokol bugyrait. Majd sorra a többiek, akik erővel és lélekkel bírták. Így Makovecz Imre is, bár ő nem a hagyományos úton. Közülünk talán ő értette meg legmélyebben az illyési intelmet. Ő tudja, annyira kifordult a világ, hogy ma már a pokoljárás is a poklot szolgálja. Egy összezavart világban megkülönböztethetetlen a tiszta emberi vállalkozás és a SÁTÁNISTA SZIMBÓLUMOKKAL MANIPULÁLÓ ÁLMŰVÉSZI ÁLUTAZÁS drogomániában. "

"Leveri a jelölő cövekeket és kijelenti: "nem titkolt ábrándom egy szerves emberi világ rendszere. Ezt az épületet is, mint más munkáimat is, olyan jelek megtestesülésének tartom, melyek magukba vonzzák azt a szellemiséget is, mely nem szubjektív vagy objektív, hanem az, ami, s amelynek elsinkófálása beteggé teszi az embereket." Majd így folytatta: "akkora bajban vagyunk, hogy őseinket, a halottakat kell segítségül hívnunk, de nem csak jelképes értelemben kell számítanunk rájuk, hanem megfoghatóan, mint egy zsák krumplira."

Alvilági, pokoli szellemek megidézése volt Makovecz célja Zelnik szerint, aki magát M. felfedezőjének nevezi.

Bobkó Csaba írta...

Egy jó gyűjtemény női szerepet játszó hollywoodi férfiszínészekről: http://thetalkingpot.wordpress.com/2013/06/10/symbolic-pictures-female-alters/
Nyilvánvalóan van okkult háttere, ahogy a cikk állítja.

Névtelen írta...

Csaba, engedd meg, hogy még a tegnapihoz egy újabb gondolatot hozzáfűzzek.

Egy mai internetes hír a B csoport ügyködéséről, a B résztvevő saját bejegyzése alapján:

“Bajnai Gordon a következő üzenetet tette ki Tumblr-oldalára a Bilderberg-találkozóról:

"A Magyar Nemzet ma ismét a Bilderbergről kérdezett. Az alábbiakat válaszoltam nekik.

Magyar Nemzet: A konferencián kiderült, hogy Magyarországról miért Bajnai Gordon hívták meg?

Én: Igen, minden bizonnyal a Magyar Nemzetben az elmúlt 12 hónapban legtöbbször említett politikusként figyeltek fel rám.

MN: Bajnai Gordon tartott előadást a találkozón?

Én: Nem, csak rágtam a gittet és összeszűrtem a levet.

MN: Bajnai Gordon a találkozón kapott-e bármilyen politikai, gazdasági kérdésekkel kapcsolatos, iránymutatást, felkérést, esetleg feladatot?

Én: Igen, hogy próbáljam Simicska Lajost megnyerni a Bilderberg szponzorai közé. A tavalyi osztalékból bőven telik rá."”

Szerintem ehhez nem kell semmit hozzátenni. Elég sokat elárul ez a nyakunkba nyomott hajdani miniszterelnökről és arról, hogy mi történhetett a találkozón. Döbbenet, hogy visszatérve (tudatosan nem HAZA-térve szót írtam) a „jeles” résztvevő miként nézi le az embereket, milyen felsőbrendű sátáni öntudattal megerősödve nyilatkozik... Tényleg mi zajlott le ott valójában? Van egy érzésem nemcsak konferencia, feladat kiosztás, hanem sátáni öntudat megerősítés is – esetleg tudatalatti manipulálással...

Csak sajnálni tudom...

Bobkó Csaba írta...

Csak gúnyolódott. Nem gondolom, hogy Bajnai magasan lehetne a globális hatalmi ranglétrán. A hazai komprádorcsapatban persze egy fontosabb szereplő.

Névtelen írta...

Kedves Szerző!
Érdekes és fontos elemzést írt. Pár finomítást mégis engedjen meg:
Crowley említését kulcsfontosságúnak érzem, azért is mert Nesta Webster "Rózsakeresztesek" című írásában Rudolf Steiner kritikája kapcsán is említi a nevét (Szerintem Makovecz óvatlanul, ebbe a csapdába lépett bele.)
Az "androgün" és a "Hórusz" kapcsán
René Guénon, "A szimbolumok megfordítása" című tanulmányát ajánlanám figyelmébe, mert az "andorgün" az anygyali nemek fölöttiséget jelenti, amiről itt szó van az a "hermafroditizmus" istenítése (Hamvas Béla: Scientia Sacra III.-ban ír erről), ami az előbbi ellentettje. Bizonyos törekvések szívesen fordítják az ellenkezőjébe a szavak jelentését. A Hórusz-t mondanak és amire gondolnak ebben az inercia rendszerben sokkal inkább "Széth"-re hajaz.
Conchita Kolbász kapcsán R. Guénon "Felforgatás és deviáció" című írást ajánlanám figyelmébe.
Mindazonáltal mondanivalójának az értékeit, tartalmát természetesen értékesnek tartom.

Névtelen írta...

Hatalmas terminológiai kavarodás van mind a tanulmányban, mind a hozzászólásokban, tisztelet a kevés kivételnek. A világos és a sötét aspektusok keverésének minősített esete forog fenn, sajnos. Ez az egész így nagyon neo-konzervatív (liberális) zagyválás, pontosan olyan, mint Kecskés írásai, pedig a téma többet érdemelne...Hogyan lehet például Crowley-t és Gunénon-t összemosni? Teljesen ellentétes szellemiséget kristályosítottak ki, az, hogy Guénon-nak volt egy kezdeti szabadkőműves epizódja? Utána Ő lett a legnagyobb kritikusa, ezért is kellette Egyiptomba költöznie, mindegy, hagyjuk...

Bobkó Csaba írta...

"Dögös csaj lett Pál Dénesből" http://comment.blog.hu/2014/10/06/pal_denes_iszonyu_dogos_no_lett

A tudatipar magyar prostituáltjai is nyomatják ezerrel, hogy ez a nemváltás olyan vicces dolog és taps jár érte.

Névtelen írta...

https://www.facebook.com/vargaviktorvilaga

Nézd meg a feltett képeket, videókat...
Adott a folytatása a cikkednek.

A provokáció újabb állomása, most gatya letollással és...
A postolt képei közül a mikiegér füles érdekes. Ez a Mickey Club szimbóluma. Döbbenetes dolgokat lehet erről olvasni és hallani az interneten azon áldozatoktól, kiket a szüleik ide kényszerítettek - vagy más szóval ide adtak el. Agymosás, lelki terror, ahonnan nincs kiszállás - csak a gyilkosság árán! Lásd Britney Spears story... de a valósat.

A kép érdekessége a feje felé irányzott puska csöve. Nagy eséllyel ez sem véletlen...

http://www.youtube.com/watch?v=yNfd9mxqyMk
Jó szórakozást!

Cs

Névtelen írta...

Ferenc "pápa" (?) egyre haladóbb: egy "férfivá operált nőt" és annak élettársát fogadta szombaton

"Transznemű férfit" fogadott magánkihallgatáson Ferenc "pápa" (?) szombaton magánrezidenciáján a római Szent Márta vendégházban - számolt be a szokatlan találkozásról hétfőn a Hoy című spanyol lap. A nőnek született, de "férfivá operált" Diego Neria Lejarragát élettársával, egy nővel együtt fogadta szigorúan magánjellegű találkozón a "katolikus" (?) egyházfő. A spanyol lap exkluzív beszámolója szerint a 48 éves "transznemű férfi" már korábban levélben panaszkodott a "pápának" (?) arról, hogy közösségében, az extremadurai Plasenciában egyházközsége kiközösíti. Plébánosa egyenesen "az ördög lányának" nevezte, miután "férfivá operáltatta magát". Ferenc "pápa" (?) decemberben telefonon kétszer is felhívta a vallásos Lejarragát, végül személyes találkozóra hívta meg őt "kedvesével" együtt. A Vatikánban hétfőn nem válaszoltak újságíróknak a találkozóval kapcsolatos kérdésekre. (MTI > kuruc.info nyomán)

Miután magamhoz tértem az első döbbenet után, szerencsére bevillant, hogy Jorge M. Bergoglio nem Krisztus szeplőtelen Egyházának a feje, hanem egy sátánista újvallás elnöke. Éppen ezért minden nem agymosott kereszténynek a hüledezés helyett/után hálát kellene adnia, hogy ennyire világosan szétválik a Krisztusi vallás a sátánizmustól. 100 éve még csak a prófétai képességekkel megáldottak voltak képesek kihámozni, hogy hova tart az Anyaszentegyház (és vele együtt az egész világ). 50 éve már a teológiában valamennyire járatosak és a józan eszüket és hitüket megőrzők is látták, hogy mi készül (pl. az ún. II. Vatikáni Zsinaton). Most olyan kegyelmi órához érkeztünk, hogy a keresztény vallás minimális ismerete és egy mákszemnyi józan ész elég ahhoz, hogy meg tudjük különböztetni Krisztus művét Beliálétól.

Jerúsalem, Jerúsalem, convértere ad Dóminum Deum tuum!

/fortesinfide/

Névtelen írta...

https://www.google.hu/maps/@47.4781592,19.0447579,3a,55.7y,183.58h,104.66t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCKUiVPtk24RxlKwwNd1fXA!2e0!7i13312!8i6656

Villányi út. Itt lakott 50 (?) éven át haláláig Makovecz Imre (az emléktábla felirata szerint; övé a piros autó feletti, az elszáradt koszorúval). Ironikus-e, netán bicskanyitogatóan provokatív, hogy a nagy építészmester (aki feltehetően nem állt pénzszűkében, de ha mégis, akkor mea culpa), a díszek díszítője, a fennkölt stílus képviselője egy ilyen lepukkant, panel-feelingű házban élt?! Arról nem is beszélve, hogy milyen csúnya ez a fele az utcának, megnézve pl. rögtön szemben, milyen épület van (ahonnan a kép készült).

FL

Name7 írta...

"Went to see the Pázmány Peter University. It's like if Salvador Dali painted Jabba's Palace for Dinotopia fan fiction" Dan Wells

Hihihi, így látja egy külföldi.

Azzal az épülettel nem dicsekednék, mint egy magyar büszkeség. Szegény Pázmány Péter. Ha gyakorló hívő lennék minden hónapban írnák nekik egy panaszkodó levelet. :-)

Névtelen írta...

Amikor a bolsevikok átnevezték a Pázmányt ELTÉ-re, akkor volt szegény Pázmány Péter.

FL

Name7 írta...

Versenyezünk, versenyezünk? Vélhetően sokszor volt szegény Pázmány Péter, az elmúlt pár száz évben. XX. században főleg.

Bobkó Csaba írta...

Makovecz és a prímás között épp a Pázmány épületei miatt került sor szakításra.