"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2016. szeptember 10., szombat

Különös Hazugság - Mikszáth Elvtárs, az ÁVH-s


Mikszáth Kálmán máig az egyik legnépszerűbb, legolvasottabb klasszikus magyar író, a diákok számára az érettségiig legalább három műve kötelező olvasmány. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége az egyik alapítója egy Mikszáthról elnevezett díjnak, mellyel évente hazafias és konzervatív újságírókat tüntetnek ki. Legalábbis az utóbbi években, mert volt idő, amikor a hazai sztálinista pártvezetés és az ÁVH ha akart volna, se találhatott volna jobb irodalmi nyersanyagot antiklerikális politikája propagandatámogatásához, mint a "Különös házasság". A regényből készült film 1951-es bemutatója, mint jeladás után három hónappal letartóztatott Grősz József kalocsai érsek és társai pereiben összesen kb. kétszáz embert ítéltek el, közülük legalább 15-öt kivégeztek, több embert kihallgatás közben vertek agyon az ávósok. A papok, szerzetesek és hívők elleni terror hangulati előkészítéséhez egyáltalán nem kellett "visszaélni" Mikszáth művével, ő azt eleve ilyen politikai célok szolgálatában írta...

Egy "realista" regény a Gonosz Papokról

 Mikszáth Kálmán "Különös házassága" napjainkban is az egyik legolvasottabb klasszikus magyar regénynek tűnik annak alapján, hogy csak a Bookline kínálatában egy sor kiadása kaphatók az utóbbi évekből egy sor kiadótól.  Nem ismerem a könyvpiacot, de ez engem meghökkentett, még ha van is állami támogatás a hazai klasszikusok kiadására. Merthogy ennyi példányt keresne a piac magától??? Nyilvánvalóan összefügg a jelenség azzal, hogy a NAT szerint Mikszáth egy regénye és két elbeszélése kötelező olvasmány, gondolom, megfilmesítései miatt is sok helyen épp ezt olvastatják a diákokkal. A könyv különböző kiadásainak mai reklámszövegei a "realista Mikszáth" imázs jegyében íródtak, gyakran kimondottan állítják, hogy a regény sztorija történelmileg hiteles:
Kossuth kiadó, 2010: "Sokszor mondották, sokszor le is írták, hogy Mikszáth Kálmán az eddigi magyar irodalom legnagyobb regényírója. Nem lehet oly szűken megszabni a legjobb, legszebb, legjelentékenyebb magyar széppróza irodalom körét, hogy Mikszáth ne a legelsők között foglaljon helyet. (Hegedűs Géza)

K.U.K. Kiadó, 2005: "A katolikus pap által teherbe ejtett Déry Mária és a dúsgazdag Buttler János gróf kényszerházasságáról szól a regény. Mikszáth regénye 1810-1815 körül játszódik. A grófot kelepcébe csalták, mivel csak így tudták Máriát megházasítani. A férfi a végsőkig harcol a házasság érvénytelenítéséért, egy fiú gyermekéért és az igaz szerelemért. Ám az Egyház dogmái és a kánonjog nem ad sok reményt a grófnak a jobb életre."
A Libri kedvcsinálója ugyanezen kiadáshoz:
"Mikszáth Kálmán (1847-1910) Különös házassága élvezetes olvasmány. Annak is, aki még nem olvasta, s a régi olvasók népes táborának is, kikben talán már csak teremtett regényvilágának hangulata, íze él. A legendás anekdotázó, nagy mesélőkedvű író figurái - Buttler János, Dőry Mária, Horváth Piroska, Tóth uram, a röszkei kocsmáros, Vidonka és a többiek - száz év távlatából is ismerősen hatnak, a regény mit sem vesztett érvényéből. Mikszáth sorai sodorják magukkal az olvasót, kényelmes karosszékéhez láncolják, miközben a máig egyik legolvasottabb regényírónk jellemeket rajzol, társadalmat láttat, mesél, és lebilincselően anekdotázik. Muzeális értékű és máig érvényes regény. A történelmi Magyarország története szegényesebb lenne a Különös házasság nélkül. Sükösd Mihály"
Content 2 Connect, 2016 e-könyv:
"A regény anyagát a történelem adta. Az 1810-es éveknek széles hullámgyűrűket vető, valóban megtörtént botránya volt Buttler János és Dőry Mária kényszerházassága. A groteszk-tragikus nász vádoló adatait őrizte az emlékezet, s őrizték a levéltárak. Mikszáth a Buttler-Dőry ügy egyik főszereplőjének, Bernáth Zsigmondnak a fiától hallotta a Különös házasság nyers történetét."
A regénynek létezik egy "mai magyarra" átírt, rövidített változata is debilek számára, és van több e-book kiadása is. Magyar színházak napjainkban is előadják, pl. jelenleg is játssza a komáromi Jókai Színház a magyargyűlölő Závada Pál színházi adaptációjában. (Bravó, határon túliak...) Tökéletes párosítás, Mikszáth elégedett lenne. Mint látni fogjuk, Mikszáth a huszadik század küszöbén ugyabban a civilizáció-és társadalomrombolásban utazott, mint ma a Závadák, Alföldik és társaik, csak persze sokkal hatékonyabban, mert az utóbbiak nevére száz év múlva senki nem fog emlékezni. A tehetség- és hatásbeli különbség ellenére e bomlasztó irányzat egyik fő céltáblája máig is a kereszténység, azon belül (a mára egyébként felső szintjein rendesen elfoglalt) katolikus egyház. A színpadi változat beharangozója is készpénznek veszi, hogy az író igazat írt:
"Mikszáth regénye nem csupán egyházellenes vádirat, hanem arról a mechanizmusról vall nagyon pontosan, ahogy az igazság eltusolását intézik bizonyos szervek és intézmények, ahogy kéz-kezet mos alapon elferdül, eltorzul egy helyzet… Sajnos a 19. század óta ez a módszer nem sokat változott, az állami, egyházi, hatalmi összefonódásokkal szemben az egyén igazsága óhatatlanul elbukik"
A hazafias produkcióról és a színházi szektor szellemi irányítóiról sokat mond az előadás ízléses plakátja is:


Az igazság eltusolásának mechanizmusa persze létezik, azonban Mikszáth e nagyhatású műve máig sulykolt imázsával ellentétben maga is ennek egy kirívó példája... Tapasztalt életismerő olvasóknak már  a regény bevezetőjében gyanús lehetett az író izzadságszagú esküdözése, hogy ő a színtiszta igazat írta:
"Egy még nem is nagyon megsárgult krónika után írom ezeket a dolgokat, úgy amint következnek. Annyira biztosak és hívek az események egyes főadatai, hogy a neveket se tartom szükségesnek megváltoztatni és semmi cirádát, semmi írói arabeszket nem teszek hozzá. Az, aki a naplójában följegyezte e történetkét, sohase szokott hazudni másoknak se. Hát még saját magának miként hazudott volna? Igaz hát minden sora. Miért rontsam én el nem igazra?"
Hogy miért, arra majd rátérünk, de először is a regény a romantikus, régimódi Mikszáth-képpel ellentétben, sőt, a konzervatív példaképnek képzelt író hamis imázsával ellentétben (akiről ilyen szellemű díjat neveznek el) egy harciasan, radikálisan antifeudális és antiklerikális, "haladár" mű. Kora ballib propagandájának tipikus irodalmi eszköze. A hazai szocializmus "fény"korának nagylélegzetű magyar irodalomtörténeti műve, az Akadémiai Kiadó 1965-ben megjelent "A magyar irodalom története" IV. kötete a regényt nyíltan "a világosság és sötétség nagy kűzdelme" bemutatásának tekinti.


Forradalom készül: egy antifeudális-antiklerikális propagandamű


Utólag már tudjuk, hogy a regény megjelenési évét csak 19 évvel követte a Tanácsköztársaság és 20 évvel Trianon. Mikszáth simán megérhette volna mindkettőt, ha nem viszi el olyan korán egy megfázás. A teljesség igénye nélkül idézek néhányat a regény számtalan harcosan "haladó", és természetesen antiklerikális, keresztényellenes kiszólásából. A műben hemzsegnek a "szabadságharcos", forradalmár, felforgató hősöknek, a Rákócziknak, Kossuthoknak, Martinovicsoknak szóló dicséretek. A jobb sorsra érdemes Zemplént az egykori kuruc "hősök" szellemeivel népesíti be Mikszáth:
"Hej, ez a Zemplén, ez a Zemplén! Boldog annak minden röge. Azok a fölséges árnyékok járnak rajta. Azok nem múlnak el. Ott táboroznak a völgyekben, láthatatlan sátrak alatt. Nem az élőké ez a föld, még az övék most is. Az élők csak azért vannak, hogy a holtak intését várják. Minden bokor, minden talpalatnyi föld felkölti az emléküket. Egy paripa nyerít valahol. Hej, mi volt ez? Egy lábnyomot látsz valami elhagyatott pagonyban. Hej, nem-e valami sárga csizma taposta ezt? Szóval itt vannak, előlépnek a ködből, az erdő fái között elsuhannak, a forrásoknál megmutatkoznak. A mitológia is így népesítette be egykor erdeit, forrásait najádokkal, faunokkal, koboldokkal. A keresztény világosság száműzte őket. Üres lett a föld. Oh, jaj, milyen üres! De ezen a csöpp darabon helyreállt megint az ős pogány rend, csak nem csúf faunokkal, de pompás daliákkal. Itt élnek, járnak, suhognak, rohannak. Nem tudnak innen elmúlni. De ne is tudjanak. Mert ha ők egyszer elmúlnak, akkor az élők lesznek holtakká."
A részlet kétszeresen is megidézi Petőfit, biztosra veszem, hogy nem véletlenül. Petőfi írja Úti leveleiben (1847):
"Délután értem Patakra. Szent föld. E város volt a magyar forradalmak oroszlánbarlangja. Itt tanyáztak a szabadság oroszlánjai. Először is a várat néztem meg, mely hajdan a Rákócziaké volt, most pedig valami Preczenheimé."
Máshol pedig a pogányság dicséretével adott mintát Petőfi ("Zoltán fiam életrajza hét hónapos koráig", 1849):
"Reám és feleségemre nézve maradt volna, mint született, becsületes pogány embernek; de ipam és napam kedveért, kik igen buzgó keresztények, meg kellett kereszteltetnem. Gondol­tam hát, hogy legalább a neve legyen pogány, s lett belőle Zoltán. Keresztapja Arany János, a világ egyik legnagyobb költője s legbecsűletesebb embere;..."
Az is árulkodik róla, hogy Mikszáth Petőfit is forgatta a Különös házasság e Zemplénben játszódó első részének, illetve egészének írása közben, hogy Petőfi úti levelében épp a pataki "szabadság oroszlánjait" említő levél folytatásában írja, hogy a királyhelmeci kocsmában egy falat ennivalója se volt az éhes vendégek számára a kocsmárosnak. Ez pedig visszaköszön a regénykezdet olaszröszkei kocsmajelenetében. A pogányság dicsérete kapcsán felbukkanó két magyar író, Petőfi és Arany pedig épp a magyar antiklerikális irodalom két legnevesebb (sajnos ma még nem írhatom, hogy "leghírhedtebb"...) képviselője volt Mikszáth előtt, akik veszett katolikusellenes, forradalomelőkészítő verseikkel mutattak utat és adtak inspirációt a Különös házassághoz is. (pl. Petőfi: Legenda, A gyűldei ifjakhoz, Arany: János pap országa).

További idézetek a regényből, még sok ilyen van benne, többségükhöz nem szükséges kommentárt fűzni:
"És végre hogy állunk ma? Hát úgy, hogy azok a régi asszonyok elmúltak patriarkális gyöngédségükkel, gyermeteg lelkükkel és szerénységükkel, de ama bizonyos Geoffrinok, De Lespinasse és Le-Deffond márkizok még mindig nem születtek meg Magyarországon. Parfümjeikkel, melyeket használtak, már a mi asszonyaink is locsolják magukat, ruháikat, kalapjaikat, csipkéiket ide is elszállítják a divatárusok; szellemük, lebilincselő varázsuk, gazdag szívük, érdekes gondolatviláguk aromája azonban nem bír átlopódzkodni a határon."  
 Mucsára??? Hát hogy is tudna???
" Mikor kérdezi az apja, Lipót császár, látván a lovakat, hogy hát megbolondult-e, és hogy mit akar ezekkel az állatokkal, azt felelte: »Felségednek akartam megmutatni: ez a kövér, ez a magyar papság; ez a makrancos ló, amelyet meg kell zabolázni, ez a magyar nemesség; eme kizsarolt gebe pedig a magyar nép.« És ez a vak ló? - kérdi a császár haragosan. »Az te vagy, felséges atyám, aki mindezeket nem látod.« "

"- Nono. Ne tüzelj, te vén voltaire-iánus - csitítá Dőry.
- A szentírásból megismerhető - védekezett a pap.

- Hagyja el, kérem, azt a szentírást, azt a papok komponálták. "
"Most aztán tósztok következtek az asztalbontásig. A gazda fölköszöntötte a diák vendégeit meg a régi kamerádját. A kamerád ivott a Mariska baronesz egészségére. Borhy, a tiszttartó, élteté Napóleont, adjon neki az Isten egészséget, amellé jó feleséget. (Akkor rebesgették javában, hogy elveszi a Ferenc császár leányát.) A doktor is fölkelt, és a csimpánzt köszöntötte fel komoly arccal, mint az olaszröszkei társadalom kiváló tagját. (Ezt a cinikus doktort egészen megrontotta a francia forradalom - dohogta Dőry.)"

" Az öreg Horváth uram, egyike a leggazdagabb embereknek a vidéken, de csak egy szegény szűcsmesternek a fia, s ebbe a rendi világba még nem illik be teljesen. Szokatlan, szégyenletes módon szerezte a vagyonát. Az eszével. A többi úri vagyon vagy karddal van összehozva vagy jegygyűrűvel. Teritum non datur."
Mikszáth dicséri a csalással szerzett vagyont... Medve doktor Guillotine képét őrzi, akinek találmánya később is felbukkan:
" A gondviselés következetes volt abban az egyben, hogy a nagy urakat folyton kaszáltatta - nem úgy, mint a guillotine Párizsban, aki csak egyszer csinált ilyen kirohanást ellenük."

"És ne köpdössetek, kérlek, ti demokraták, azokra a megfakult, megvedlett öreg címerekre. Mert ereklyék. Ezekből az apró címerekből volt rakva az a barikád, mely biztosítá annak a nagy, szent címernek a sérthetetlenségét, melynek négy ezüst pólyájában, a folyamaiban ti reméltek egykor halászni, s hármas halmára oda álmodjátok a szabadkőmívesi vakoló kanalat. A magyar nemesség nem volt puszta, rideg fal, mely elkülönzi a kiváltságos osztályt a néptől. Kapu volt rajta, nagy, széles ívvel, hogy minden érdem beférjen rajta."
Mikszáth maga köpdöste a "bűnös régi rendet", a nemesi címereket (pl a Gavallérokban) és egyéb művei mellett a Különös házasságot író tolla is vakolókanállá változott a kezében!
"A minap is itt járt a kis Buttler grófocska, hogy üssem nyélbe a szekercéjét. No hát adja isten, hogy igazuk legyen, hogy ezentúl az urak vágják föl s aprózzák a mi fánkat. Úgyis ezer esztendeig vágtuk mi az övékét."
"Horváthék lutheránusok voltak. Ez pedig nagy válaszfal volt az akkori urak közt. Szerencse az országra. Ha az elaltatási politika idejében a protestáns urakat is szívesen látták volna az udvarnál vagy az udvarhoz szító nagy dinaszta főuraknál, ha azokkal is barátkoznak, ha becézgetik őket, mint a katolikusokat, ma szépen néznénk ki. De a protestáns nagyurak, hála istennek, hidegséget tapasztaltak az udvarnál, tehát visszavonultak a kastélyaikba, s minthogy udvari politikát nem űzhettek, csináltak unalmukban nemzeti politikát, a kis protestáns urak pedig szintén nem kapaszkodhattak ösztönük szerint a katolikus mágnásokhoz, ahol disgrata perszónák voltak, beálltak tehát a saját rangosabb, elégedetlen hitfeleikhez zajongónak, s táplálták azt a kis pislogó tüzet, mely negyven év múlva aztán egy hatalmas széláramlatban minden oltáron fellobogott - hogy ne legyen többé a világ végéig eloltható. Szóval Bécsben mindig ostoba politikát űztek. Ott csinálták Magyarországnak a vezéreket. Fölhíttak valakit ad audiendum verbumra, jól lekorholták, hazaküldték. A Burgban élvezték az ilyen dorgálási jeleneteket a király tanácsosai. Azt mondogatták egymás közt: »Orrot kapott a császártól.« Szamarak voltak. Nem orrot kapott az, hanem »vezéri buzogányt«."

"A köznép a század elején teljesen a papok befolyása alatt állt, s be volt gubancolva lelke, erkölcse a babonában, mint az Ábrahám báránya az iszalagok közt. Éppen tavaly nagypénteken történt a helységben, hogy egy vándorló órást (mert még akkor vándor órások jártak megigazítani egész környékek óráit) két legény agyonvert a kaposi úton öt forintért, amit nála találtak. Az órás táskájában a műszerek közt volt egy darab szalonna is, amiből az egyik gyilkos legény falatozni kezdett, mire borzadva kiáltott rá a másik gyilkos: »Mit csinálsz, az Isten szerelméért, hiszen ma péntek van?« Mire az undorral dobta el véres kezével a kárhozatos ételneműt."


"S elbeszélte sorjában Tóth uramnak az eseményeket. A derék férfiú ámult-bámult, s a mimikájával, nagyra kimeredt szemeivel, fejvakarásaival és csóválásaival, ökölbe szorított kezeivel jelezte belső érzéseit.
- Hát a papok, mindig ezek a papok! - pattant föl haragosan, de aztán hirtelen a szájára ütött. - Csendesebben beszéljünk, rogo, mert meghallja a feleségem, aki bigott asszony, bomlik a papokért, és ott alszik most a szomszéd szobában. Pedig ebben az egész dologban a pap a diabolus rotae. Nemhiába tiltották ki a házból. A pap valami csínyt követett el.

"- Hát nincsenek ebben az országban törvények? - kiáltá Fáy István az asztalra ütve.
- De igenis vannak törvények, és ezek erősek is, hanem éppen ebben az ügyben a papok ítélnek, és a papok a törvényeknél is erősebbek."
A pataki diákok a regény elején természetesen a Marseillaise-t éneklik, azonban ez kivételesen színtiszta realizmus, mivel a protestáns kollégiumok, kiemelten a pataki, valóban a hivatásos forradalmárképző szerepét töltötték be a magyar történelemben, ezért is olyan "szent föld" és egyben "pogány föld" Zemplén Petőfi és Mikszáth számára. Korabeli források számolnak be a regény mintaadó történetének korából az utcákon vörös kokárdákkal randalírozó, forradalmi láztól megvadult pataki diákokról:
"A diáktársaság 1822. december 7-én tartott gyűlése előtt -- a vád szerint -- a diákok közül többen kocsikkal, lovakkal nyargalásztak a város utcáin, majd összegyülekezve a törvénytanítói teremben, vörös sapkát és vörös övet viseltek, és megyegyűlést utánoztak."  (...) "A jurátusok kezdték most is. Magukat megkülönböztetendő a teológusoktól, a gimnáziumi osztályoktól, „elkezdettek a sapkájok mellett veres rósákat hordani." Kálniczki Benedek rektor riadtan és mentegetőzve jelentette az esetet a püspöknek, beszámolva arról is, hogy dorgálása eredményeként „a rósát mind lerakták s a Contrascribális házba felvitték." "  (Csorba Sándor: Reformkori diákegyesületek Patakon és a Társalkodási Egyesület Pozsonyban, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2000)
 (A "rósa" itt nem a virágot jelenti, a kokárda korabeli neve volt.)


Különös(en elvetemült) Hazugság 


... mely igazából a kezdetektől nyilvánvaló volt.

A mű haladár-felforgató propagandajellege napnál is világosabb - miközben ezt a fősodor nevelésű konformista olvasó, néző máig nem látja, és a tudatipar a regény mai kiadásainak fülszövegeitől kezdve a mai színielőadások reklámszövegéig, az iskolai tananyagig mindent meg is tesz azért, hogy a közönség ezt ne lássa, vagy ha látja, tartsa indokoltnak, helyesnek. Netán hazafiasnak... Egyértelmű, hogy Mikszáth célja regénye megírásával az antikatolikus-antiklerikális, tágabban pedig kereszténység- és hagyományellenes politikai irányzat kiszolgálása volt, ehhez pedig egy, a Katolikus Egyház és papjai gonosz, elnyomó jellegét bemutató tanmesét kellett gyártania. Már említett előfutárai és példaképei, Arany és Petőfi más korábbi és későbbi szerzők, köztük néha katolikus, egy-két esetben katolikus pap (!) szerzők mellett folyamatosan gyártották az antiklerikális motívumokat. Ezek azonban általában rövidebb lélegzetű művek, versek voltak, ilyen terjedelmű, kidolgozottságú és - későbbi megfilmesítéseinek is köszönhetően - ennyire hatásos antiklerikális mű, mint a Különös házasság, nincs még egy a magyar irodalom történetében.

A Mikszáth által lelkesen kiszolgált antiklerikális-antikatolikus irányzat aljasságára, "indokolatlanságára" nem is kell nagyobb bizonyíték, mint épp e regény, melynek papellenes tanmeséjét hazugságból kellett felépíteni. Nem kérdéses, hogy amennyiben Mikszáthnak, vagy a felforgatás többi író-zsoldosának lett volna a keze ügyében valódi, hiteles eset, mely a katolikus papság élősködő, elnyomó, rendszerszinten erkölcstelen jellegét alátámasztotta volna, akkor ezt "énekelték" volna meg. Ha csak hazugságot, rágalmat vehettek meséik alapjául, az önmagában jelzi, hogy a gonosz papokról, elnyomó kereszténységről sulykolt propagandájuk alapjaiban hamis. A "haladár" irányzat azért démonizálta és démonizálja a kereszténységet, mert útjában állt világrombolásának. (Ma már a Mikszátok tevékenysége nyomán is alig képes útjában állni, de még ütik...)

Azért is durva, hogy a friss kiadásokat, vagy a színpadi feldolgozást máig realistaként szokás reklámozni, mert a regényt és íróját kellemetlen alakok mindjárt  a megjelenés után kezdték szembesíteni a TÉNYEKKEL. Sajnos arról egyelőre nem találtam adatot, hogy hogyan reagált a műre a korabeli katolikus sajtó, netán az egyház, de nem meglepő módon a gátlástalan hazugság a szintén alaptalanul megrágalmazott Dőry család tagjait állította csatasorba nemzetségük jóhíre védelmében.

Ma az interneten legalább három publicisztika érhető el, mely feltárja a regény sztorijának hamisságát,  de mint láttuk, ezek üzenete csak egy szűk réteg tudatáig jutott el. A három, egymást is jól kiegészítő cikk: Ágotha Tivadar: A „Különös házasság” 1951-ből nézve. Részlet a szerző "Megalkuvás nélkül - Veszprémi kispapok az ateista hatalom börtöneiben" c. könyvéből. http://www.eucharisztikuskongresszus.hu  ; Horváth Attila: Mikszáth Kálmán „különös” házassági históriája in: Iustitia kirándul. Szent István Társulat, 2009. ; Pásztor Emil: Gróf Buttler János "különös házassága". Mese és valóság Mikszáth regényében. Magyar Szemle 2013.

A regényt a korban megszokott módon először a Pesti Hírlap közölte folytatásokban 1900 elején. Mikszáth jóhiszeműségét kizárja eleve védekező taktikája, mellyel a regénynek az újságban a "Hiteles krónika" (!) alcímet adta, és közvetlenül ez után következett a bevezetője, melyben bizonygatja, hogy a színtiszta igazat írta. Már az első közlés egy lábjegyzetében közölte (1900. április 22-én), hogy adatait az esetről a regényben szereplő Bernáth Zsigmond fiától, az apjához hasonlóan szintén országgyűlési képviselő Bernáth Dezsőtől, jó ismerősétől kapta. A Dőry család felháborodása nyomán mindketten védekezni kényszerültek a sajtóban, amit Mikszáth nagyon vastagbőrű arroganciával és további hazugságok, rágalmak szórásával tett meg, ami újra csak kizárja jóhiszeműségét, hogy téves információk áldozataként írta volna a hamis történetet.

Bernáth Dezső 1901-ben a Vasárnapi Újság "A gróf Buttler János" c. cikkében állt ki Mikszáth mellett, azt állítva, hogy a történetet a szereplőktől hallotta és egy csomó régi levélben olvasta. Megismételte a sztorit, hogy az ő apja, Bernáth Zsigmond Buttler utitársa volt 1810 táján Bodrogolasziban, amikor azt az ottani Dőry-kastélyban az uraság erőszakkal összeadatta a lányával. Mikszáth pedig a Pesti Napló 1904. november 8-i számában egy interjúban legjobb védekezésként újabb szemtelen rágalmakkal támadott:
"Fölkeresett engem a Dőry egyik rokona, foglalkozására nézve kúriai bíró, s azt kívánta, hogy egyszerűen semmisítsem meg a regényemet, mert sérti a kegyeletüket s nem is felel meg a valóságnak. Én azt kérdeztem, hogy van-e egy-két milliója, mert annál is többe kerülhetne a megsemmisítés, ha erre hajlandó volnék. A könyvem megjelent már francia, angol nyelven, Amerikában is, így bizony nagyon nehéz volna a „visszavonása”. De meg nem is tartom szükségesnek. Mert ahogyan említettem, igaz minden. Sőt még idealizáltam is. Dőry Mária például a valóságban púpos volt, s a valóságban még sokkal könnyelműbb teremtés, mint aminőnek én feltüntettem. Nem egy gyermeke született, hanem több. Miután gróf Buttler sohasem akart vele egy födél alatt lakni, ide-oda kalandozott. Hol a Riviéráról, hol Bécsből, vagy a grófi birtokok valamelyikéről vitt haza egy-két évenként síró apróságot, új gyereket"
A fentiekből persze egy szó se volt igaz. Ahogy a régimódi, konzervatív derék magyar író imázsából sem! Ez egy korabeli vastagbőrű pletykalapi zugújságírócska stílusa... (A regénynek máig nincs angol, francia fordítása, Buttlernének csak egy gyermeke volt és nem volt kicsapongó, sem púpos, stb.)

A hazug mesének ellentmondó tények csak röviden: Gróf Buttler János és Dőri Katalin grófnő házassága szerelmi házasság volt, melyet maga az ifjú gróf sürgetett, jóakarói tanácsai ellenére. Buttler nem végzett magasabb iskolát, tehát Patakon sem volt joghallgató. Esküvője idején Bernáth Zsigmond 2 éves volt, tehát nem lehetett jelen az eseményeknél. Az esküvő nem a Dőry-kastélyban zajlott, hanem a girincsi katolikus templomban a nagymise után, a templomi tömeg szeme láttára, természetesen erőszak nélkül. Ugyanis a Dőry-család kastélya a zempléni Girincsen feküdt, nem pedig Olaszröszkén-Olaszliszkán, vagy Bodrogolasziban, amit Bernáth Dezső még 1901-ben is állított. Olasz"röszke" talán azért kellett, mert a mesébe beleszőtt gyermek Kossuth Lajos anyja valóban az olaszliszkai postamester leánya volt, persze Kossuth csak évekkel a (nem ott történt) esküvő után jött a világra. A házasság hamar megromlott, a pereskedést a sztorival ellentétben azonban a különköltözött (férje által elzavart, illetve életveszélyesen fenyegetett) asszony kezdeményezte, tartásdíj megítéléséért, illetve az egyházi bíróságot kérve, hogy kötelezzék férjét a rendes házasélet helyreállítására.

A hol világi, vármegyei, hol egyházi bíróság előtt zajló pereskedés már közel harminc éve zajlott, amikor a közel ötven éves Buttler gróf fejében felmerült házassága érvénytelenítésének gondolata. (Esküvője idején 19 éves volt!) Felbérelt zugügyvédje a szakma mocskos fogásait ismerve ehhez javasolta taktikaként azt állítani, hogy a grófot apósa erőszakkal kényszerítette házasságra és ehhez tanúkat, egykori cselédeket is lefizettek. A kísérlet reménytelen volt, a vak is látta, hogy mi zajlik, Buttler teljesen igazságosan elveszítette a pert. Még a zugügyvédi hamis konstrukciónak sem volt része semmiféle olyan állítás, hogy valami Szucsinka plébános, vagy más pap teherbe ejtette volna Dőry grófkisasszonyt és ezért kellett volna erővel férjet telálni neki. Ez a történetszál mindenestől Mikszáth "írói munkásságának része", a motívum mintaadója pedig Petőfi antiklerikális verse, a "Legenda". A regény hazugságainak a tények alapján való szakavatott leleplezését végül a család levéltáros tagja, Dőry Ferenc tette teljessé el 1931-ben Pécsett megjelent Gróf Buttler János házassága c. könyvében.

A további részleteket hagyva számunkra a legfontosabb kérdés, hogy hogyan viselkedett a valóságban a regényben gonosznak beállított katolikus egyház egy reménytelenül megromlott főúri házasság évtizedekig pereskedő, saját életét erre fecsérlő tagjaival szemben? Elnyomott-e bárkit, mint a Haladás és a Szabadság Ellensége? A tények ismeretében nyilvánvaló Mikszáth aljassága, ugyanis az egyházi bíróság e pereskedés évtizedei során hasonlóan, mint jónéhány más, erőszak indokával indított házasság-érvénytelenítési perben a középkor óta  A GYENGÉBB, KISZOLGÁLTATOTTABB FELET VÉDTE A HATALMASABB FÉL ERŐSZAKÁTÓL. A szegény grófnőt a gazdag, brutálisan primitív grófi férjtől, aki a házassági szerződésben vállaltakkal ellentétben még a megélhetési költségeket is sajnálta megunt feleségétől, aki egy elszegényedett grófi család leányaként volt neki kiszolgáltatva. Az egyházi bíróság az asszony kérésére igyekszik először a férjet a házasélet helyreállítására kötelezni, ennek kudarca után az asszony védelmében mondja ki az ágytól-asztaltól elválasztást és az asszony kisemmizését megakadályozva is (meg persze a kánonjog által kötelezve is) áll ellent a gazdag, százezreket lengető férj követelésének a házasság semissé nyilvánítása ügyében. Tehát az Egyház a gyengébbet, elesettebbet védte az erősebbel, erőszakosabbal szemben, családon belül is...

Ha Mikszáth egy IGAZI "baloldali" író lett volna, a szónak egy elképzelt (sosemvolt) idealizáló jelentésében, vagyis valóban a szegények, elnyomottak, megszomorítottak védelme, igazságuk felmutatása lett volna a célja, akkor ezt a hazugságot sose írta volna meg. Látni fogjuk, hogy Mikszáth persze IGAZI BALOLDALI ÍRÓ VOLT, hisz a "baloldaliság" mindig is a felforgatást, az isteni és emberi Rend lerombolását, a nihilizmust képviselte. Az AKKORI katolikus egyház (nem a mai Bergoglióké, bár még ma sem teljesen az övék) pedig épp e nihilista rombolás egyik fő akadálya volt, ezért démonizálták a valódi baloldali propagandisták, minden szavukkal és tettükkel elárulva azokat a szegényeket, akikre állandóan hivatkoztak. Ez minden felforgató forradalmi ideológus és propagandista közös jellemzője a kezdetektől máig. Mikszáth csak azért kockáztatta hazugságának leleplezését e sztorijával, mert hiteles történetet egyszerűen nem talált az Egyház elnyomó jellegének tanmesei bemutatásához.

Azonban ez máig nem sokakat zavar. Napjainkban nemcsak a ballib magyarellenes színházi közeg tartja hitelesnek Mikszáth "művészi igazságát", amivel szemben csak kekeckedés holmi "tényekre" hivatkozni, hanem a "hazafias" (???) - ezotérikus (!) Magyar Menedék Könyvesház ajánlószövege is:
"A klérus rögtön a regény megjelenésekor igyekezett néhány ténybeli eltérés alapján hitelt vesztetté tenni a regény vádló művészi igazságát."
Ha ilyen a művészi igazság, ott hazugságra már semmi szükség... Ahogy Mikszáth idejében sem, úgy ma sem biztos, hogy a nyíltan ballibek az egyetlen ballibek... 1950: A sztálinista vezetés antiklerikális propagandafilmet rendel a filmgyártól


A Mikszáthok propagandairodalmi működése által támogatott romboló baloldali irányzat a rövid 1919-es terrorja után 1945-ben került abba a pozícióba Magyarországon is, hogy megkezdhesse "a múltat végképp eltörölni" a vallás, a hit és a katolikus egyház vonatkozásában is. A régóta gyűlölt katolikus klérussal való leszámoláshoz természetesen kincset ért Mikszáth Különös házassága, hisz a sztálinista antiklerikalizmus kezében nem volt egyetlen ehhez mérhető terjedelmű és hatású mű sem a magyar baloldali antiklerikális irodalom terméséből. Petőfi, Arany és néhány más szerző egy-két verse kevés volt ehhez a szerephez, a Különös házasság azonban olyan hasznosnak igérkezett a papok démonizálásához, hogy a szovjet tábor egyéb országaiban is futószalagon adták ki. 

"Sorra lefordították a többi szocialista országban is: szlovákul 1949-ben, oroszul 1951-ben, csehül 1949-ben, 1952-ben, 1955-ben és 1956-ban, románul 1951-ben és 1954-ben, ukránul 1955-ben, bolgárul 1956-ban, míg németül 1958-ban jelent meg" (Horváth Attila: Mikszáth Kálmán „különös” házassági históriája in: Iustitia kirándul. Szent István Társulat, 2009.) 

Hazánkban is szinte évente adták ki több tízezres példányszámban, láttuk, hogy - ha nem is több tizezresével - de ez lényegében máig így van. Az akkori színpadi változat elkészítésére Örkény István és Gyárfás Miklós kapott megbízást 1948-ban, a darabot a Pesti Színházban, majd az 1200 férőhelyes Csepeli Sportcsarnokban mutattak be, nézőnek pedig honvédeket, rendőröket, munkásokat és diákokat vezényeltek ki. A darab sejthetően csak más stílusban volt magyargyűlölő, mint a Závada Pál-féle mai förmedvény, de a lényeg ugyanaz...

A rezsim antiklerikális harcát gyilkos koncepciós perek sora fémjelezte. Már az 1948-as Pócspetri-perben halálos ítéletek születtek, többek között a falu plébánosa ellen, (ő végül nyolc és fél évet töltött az Andrássy út 60 alatt), majd ez év végén tartóztatták le Mindszenty József esztergomi érseket, prímást. A Mindszenty-perben nem születtek halálos ítéletek, csak a főpap életfogytiglani fegyház-ítélete és több súlyos börtönbüntetés. A kommunisták nem érték be ennyivel, a Katolikus Egyház megtörésének második, gyilkosabb hullámát 1951-re készítették elő, ennek alapos közvéleményformálási propagandahadjáratával együtt. Ekkor már a mozgókép tölti be azt a leghatásosabb propagandaeszközt, ami Mikszáth korában még csak az írott szó lehetett, tehát a sztálinista ideológiát kiszolgáló filmgyár utasítást kap a Különös házasság megfilmesítésére. A főideológus Révai József adott útmutatást:
„Ez a film nem történelmi film [. . . ] számunkra főleg a papok szerepe az érdekes [. . . ]. Fontos, hogy megmutassuk a kapcsolatot a papság és a feudalizmus között.” (idézi Horváth Attila, forrásmegjelölés nélkül)
A filmet 1950-ben forgatták Háy Gyula forgatókönyve alapján, Keleti Márton rendezésében, a kor élvonalbeli színészgárdája szereplésével, a legújabb szines technika felhasználásával. A főbb szerepeket Benkő Gyula, Gábor Miklós, Pécsi Sándor, Somlay Artúr, Rajczy Lajos játszották. A mellékszereplők között pl. Ruttkai Éva mellett elmaradhatatlan volt a két veterán kommunista színész, Major Tamás és Gobbi Hilda. (Utóbbi természetesen csak "színész"...) Az elkészült filmet 1951. február 18-án mutatták be. Ezt szinte tervezett Jeladásnak is tekinthetjük, mert pontosan három hónappal később, 1951. május 18-án került sor Grősz József kalocsai érsek és más papok, szerzetesek és hívők százainak letartóztatására. A Grősz-pernek legalább 24 mellékpere volt, melyekben összesen mintegy 200 embert ítéltek el a különböző bíróságok, közülük 15 személyen végrehajtották a halálos ítéletet. [A Grősz-per előkészítése 1951, szerk.:Szabó Csaba, Osiris Kiadó – Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2001]  Más adat szerint a Grősz-per 27 mellékperében csaknem 30 embert ítéltek halálra, 17 ítéletet végre is hajtottak. Több letartóztatott belehalt a kihallgatások során alkalmazott kínzásokba. [Könyv Grősz Józsefről, Múlt-Kor, 2011. május 19.]

E tényeket kell összevetnünk a fentebb látott mai könyvkiadói, színházi, könyvterjesztői, vagy TV-műsor szerkesztői  gyakorlattal, mely Mikszáth hazug művét igaznak állítja be,  vagy mentegeti, illetve máig elítéli a holmi tényekkel kekeckedő klérust, mely nem volt hajlandó a tényecskéknél többre becsülni a "művészi igazságot". E mai szerecsenmosdatók elhallgatják, hogy Mikszáth műve a kommunisták kezében egy GYILKOS REGÉNYNEK bizonyult!!! A Katolikus Újságírók Egyesülete által alapított "konzervatív" Mikszáth-díj léte a regény e hasznosítása fényében már egyenesen tragikus kutyakomédia...

A politikai funkciójú film céljai érdekében a forgatókönyv és a dramaturgia még erősen fel is nagyította a Mikszáth regényében eredetileg is radikális forradalmi, antifeudális és főleg antiklerikális üzenetet. Ennek érdekében a regénybelihez képest leginkább Medve doktor szerepét növelték meg, kissé a cselekményt is megváltoztatva, alakját Bernáth Zsigáéval együtt "a bűnös régi rend" fővádlójának és a forradalom szócsövének téve meg.

"- Országos bajaink gyógyítója a nép. Ott a példa: Párizs!
- A francia nép forradalmát sajnos megnyergelte Napóleon.
- Napóleon hadseregét széjjelverte a nép. Az orosz nép!
- A nép az igazság!"

A Szucsinka plébános fiktív, Mikszáth által kitalált leány-megrontási ügyére alapozott regény propagandacélú megfilmesítése különösen illett az antiklerikális koncepciós perhullámra lényegében megrendelést adó pártvezetés azon iránymutatásához, hogy a közvélemény szemében a katolikus papság életformáját "erkölcsi mocsárként kell ábrázolni". Révai József a Magyar Dolgozók Pártja Titkárságának 1951. május 4-i ülésén az egyházpolitika módosításáról ismertetett tervezete ezt szó szerint fogalmazta meg:
"d. A pernek bizonyítani kell, hogy a szerzetesrendek és tagjaik erkölcsi mocsárban éltek".[4] Az útmutatás nyomán a Grősz-féle főperhez kapcsolódó pálos szerzetesek mellékperében "a koncepció szerkesztői a gellérthegyi Sziklakápolnában a szerzetesek által folytatott szexuális, homoszexuális orgiákat találtak ki". [A Grősz-per előkészítése 1951, szerk.:Szabó Csaba]
"Mindig a papok sinkófálják el a világosságot!"
A regény cselekményének további elemei, melyek ideális megfilmesítési nyersanyaggá tették a koncepciós perek propagandatámogatására, hogy egyrészt központi konfliktusa egy nagy per formájában jelenik meg az egyházi hatalom és a főhős között, másrészt e per egyik negatív főszereplője egy püspök, akinek alakját a filmben már esztergomi érsekké változtatták. Révai tervezetének fő eleme a püspökök démonizálása:
"Jelenleg a döntő: A püspökök leleplezése a nép színe előtt". [A Grősz-per előkészítése 1951, szerk.:Szabó Csaba
"Ha hagynák az urak! Ha hagynák a papok!
A nép eszét, találékonyságát elnyomják. Elnyomorítják!"
Ágotha Tivadar, a film bemutatása és a Grősz-per évében a Veszprémi Püspöki Szeminárium kispapja 1951. november 18-án a szeminárium Pázmány Önképző Körében tartott előadásában elemezte a regény és a film hiteltelenségét. A hiteles forrásokkal szembesítve bemutatta, hogy már a regény is meghamisította a tényeket és alaptalanul vádolta a katolikus egyházat, illetve, hogy már Mikszáth is tudatosan kora antiklerikális politikájának kiszolgálásaként írta művét néhány évvel a polgári házasság bevezetése után. Rámutatott az év elején bemutatott film hamis propagandisztikus jellegére és arra, hogy a rezsim milyen sikeresen használja a filmet katolikus egyház elleni propagandája céljaira Keleten és Nyugaton, a Szovjetunióban és a cannesi filmfesztiválon egyaránt. Ágotha Tivadar ezért az előadásáért és egyéb vádak alapján hat év börtönt kapott. [Ágotha Tivadar: A „Különös házasság” 1951-ből nézve. Részlet a szerző "Megalkuvás nélkül - Veszprémi kispapok az ateista hatalom börtöneiben" c. könyvéből.]

A film főszereplői közül kettő is öngyilkos lett néhány éven belül: a rendszer egyik igazságtalansága, a színészeket is érintő kitelepítések ellen fellépő Somlay Artúr még 1951. november 10-én ölte meg magát, így a Különös házasság Fischer érseke lett utolsó filmszerepe. A filmben Dőry bárót játszó Rajczy Lajos 1957. május 22-én, 1956-os emigrációja után követett el öngyilkosságot. Illik a sorba a szintén sztálinista propagandafilmekben felhasznált népi tehetség, Soós Imre öngyilkossága is. E színészeknek volt lelkiismerete...


 A sztálinista fázis elmúltával a szocialista Magyarországon még egyszer megfilmesítették a regényt 1984-ben, ezúttal 4-részes TV-sorozat formájában. Újra csak kiváló színészgárdával, már nem az 50-es évek didaktikus, teljesen aktuálpolitizáló stílusában, de még nem is a mai színvonaltalan módon. Esztétikai szempontból egészen élvezhető lenne... A készítők a sztálinista feldolgozással ellentétben igyekeztek a lehető leghűségesebben ragaszkodni Mikszáth eredeti regényéhez, és számunkra épp ez teszi leleplezővé az eredeti írói szándékot. Ugyanis, mint fentebb láttuk, a szöveg Révai elvtárs útmutatása nélkül is tele van a legigaztalanabb papgyűlölő és forradalmi propagandával.

(Az interneten általában mindkét filmváltozat megtekinthető, feltételezem, hogy nem jogtisztán.) 

Idáig érve, amikor már látjuk, hogy "Mikszáth tolla véres",  fel kell tennünk a kérdést: vajon miért írt Mikszáth ilyen gyilkos antiklerikális-"antifeudális" hazugságot , és vajon akkor is megírta volna-e, ha tudja, hogy művét ilyesmire fogják használni?


Mikszáth Testvérék rárontanak a történelmi keresztény magyar államra


A regény megjelenési éve 1900. Az irodalomtörténet emlegeti, hogy Mikszáth motivációja az egyházellenes mű megírására épp ekkor a polgári házasság nem sokkal korábbi bevezetése, illetve az azt övező politikai-világnézeti harc volt. Ez azonban kicsit eső után köpönyeg lett volna, hisz a kötelező polgári házasságot már 1894-ben törvénybe iktatta a magyar országgyűlés. Hogy miért volt mégis "aktuális" Mikszáth antiklerikális propagandaakciója épp 1900-ban, hogy honnan jöhetett erre a MEGENDELÉS épp ekkor, azt Raffay Ernő utóbbi évekbeli kutatásai világítják meg.

Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség  - Kűzdelem a katolikus egyház ellen:
"Gyakorlatilag 1899-től indul tartalmilag a páholymunkákon a páholyok és a tagság radikalizálódási folyamata. (...) Meg kell állapítanunk, hogy amilyen arányban ment végbe a politikai-társadalmi radikalizálódás, ezzel nagyjából azonos mértékben vált zsidó etnikai többségűvé a magyarországi szabadkőművesség. Azt is meg kell említenem, hogy - e folyamattal párhuzamosan - amilyen mértékben zsidósodott el a magyar szabadkőművesség, ezzel arányosan vált kereszténység-ellenessé, s ezzel párhuzamosan erősítette a harcot.
(Harcoló szabadkőművesség - a keresztény magyar nemzetállam ellen.  Kárpátia Stúdió, Budapest, 2011. 22. old.)
E blogon nem lepődhetünk meg, hogy Mikszáth e körök, a történelmi magyar állam, és tágabban az egész keresztény civilizáció lerombolásában érdekelt körök író-zsoldosa volt az antiklerikális harcban is. Már két korábbi bejegyzésben is elemeztem más, szintén máig népszerű művei alapján, hogy a tehetséges írót a szemétládából halászták elő és ő ezután hűséges bértollnokként szolgálta kenyéradó gazdáit az "antifeudális" és filoszemita propaganda terén, más írótársaival együtt hozzájárulva a történelmi magyar állam bukásának előkészítéséhez, trianonhoz, Tanácsköztársasághoz és az 50-es évek sztálinizmusához.

A filoszemita propagandista: Mikszáth pénzzavarban

Mikszáth francia antifeudális propagandaművet magyarít (Gavallérok): Mikszáth, az ideológiai embercsempész - Irodalmi bevándorlók a Sáros Magyar Ugaron  "A jövevényeknek a haladár írástudók, például Mikszáth Kálmán általi irodalmi felléptetése nagyban hozzájárult az országot működtető elit és középosztály demoralizálásához, tekintélyvesztéséhez és ezáltal a  történelmi magyar állam nemsokára bekövetkező bukásához."

Már a Gavallérok esetében is láttuk ugyanazt a jelenséget, mint itt, a Különös házasságnál, hogy a mai könyvkiadások, illetve feldolgozások fülszövegei, beharangozó szövegei történelmileg, művészileg hitelesnek állítják be e velejükig hamis propagandaműveket.

Raffay Ernő harcias hangvételű, a fősodor szakma által agyonhallgatott, kiátkozott szabadkőműves-könyvsorozatának és kutatásának egyik legfontosabb megállapítása, hogy a Trianonhoz vezető aknamunka (szerinte csak) bő két évtizedében a történelmi államunkat megdöntő erők ötödik hadoszlopának gerincét a radikális páholyokon belül egy zsidó-protestáns szövetség, egy Katolikus Egyház-ellenes szövetség képezte! E képbe tökéletesen beleillik az is, hogy Mikszáth, aki egyik legnagyobb hatású irodalmi kiszolgálója, propagandistája volt e radikálisan hazaáruló politikai aknamunkának, evangélikus lelkészek leszármazottja volt. Jól illik e képhez Pezenhoffer Antal megállapítása is, aki rámutatott, hogy a bomlasztási, felforgatási folyamat részét képező, önsorsrontó 1848-49-es forradalom és polgárháború három szimbolikus fontosságú figurája, Kossuth, Petőfi és Görgei (sok más radikális forradalmár mellett) egyaránt evangélikus felekezetű volt.

 Láttuk Petőfinél a pogányság dicséretét, ez is megerősíti az e blogon már sokszor leírt megállapítást, hogy a jövőre 500-adik évfordulóját "ünneplő" Reformáció a világszétverő irányzat trójai falova volt. Ez a világpusztító irányzat pedig magától értetőfő módon látta fő ellenségét (a a Trón mellett) az Oltárban, vagyis a Katolikus Egyházban. Fentebb a regényben is így ábrázolt  pataki forradalmárképző kollégium kapcsán már idéztem, hogy természetesen a kálvinistákat sem kellett félteni a világ és hazájuk pusztítása terén, amihez mindig a fiatal, tapasztalatlan idealisták agymosását használták eszközül a weishaupti módszertan alapján.

Mikszáthról még nem találkoztam semmilyen adattal, mely esetleges szabadkőműves voltát támasztaná alá, azonban az eddigiek alapján csakis a "kötény nélküli szabadkőművesek" körébe sorolhatjuk, ezek némelyike pedig, mint az ő példája is mutatja, sokkal veszélyesebb tudott lenni, mint a páholyokban köténnyel bohóckodó tehetségtelen senkik tömege. Hogy Mikszáth milyen radikális fokon képviselte saját felforgató, világromboló irányzatát, mennyire aljas forrásokból merített ehhez, azt épp a Különös házasság egy olyan motívuma világítja meg, melynek "donorját" a magyar irodalomtörténet eddig megdöbbentő vaksággal mulasztotta el megnevezni. (Vagy jól tartották a titkot, de inkább a vakságra tippelek.)

A szadista Mikszáth - antiklerikális importkorbács Mucsának


Mikszáth természetesen jól ismerte a magyar irodalom antiklerikális előzményeit, már igazoltam, hogy Petőfire kimondottan támaszkodott is a Különös házasság meseszövése során. A már említetteken túl Petőfi lehetett az egyik ötletadója a regény azon motívumának, mely szerint a Dőry-kisasszonyt a kicsapongó pap, Szucsinka plébános ejti teherbe, ezért keres neki Dőry báró erőszakkal férjet. Tehát a Gonosz Egyház, a Gonosz Papok a regényben így válnak duplán is bűnössé, Mikszáth szinte "előre sejti" Révai elvtárs leendő sorvezetőjét, hogy a papok életét erkölcsi mocsárként kell ábrázolni. A motívumhoz az egyik  mintaadó nyilvánvalóan Petőfi egyik antiklerikális műve, az 1844-es Legenda, melyben az Úristen is megbontránkozva nézi a mennyből, hogy egy katolikus pap más ember feleségével tör házasságot.
"(...)Hej, jó atyám, de nagy az én bajom!
Kapaszkodjék csak föl az ablakon,
S kit ott a pap ágyában látni fog,
A menyecskének férje én vagyok."
Az úr nagy halkkal fölkapaszkodott,
S nagy istentelenséget láthatott:
Mert amint aztán leereszkedék,
Igen furcsán csóválá meg fejét,
Ily szavakban törvén ki sóhaja:
"Biz e, fiam, kuruc-historia!
Segítnék rajta édes-örömest;
De már késő, mert minden megesett.
Hanem vigasztalásul mondhatom,
Hogy e papot pokolba juttatom,
Bár eddig is már a pokol fele,
Sőt több felénél, pappal van tele."
(Mellékes haszna a versnek, hogy a hamis kuruckultusz legyártásában is részt vevő Petőfi akaratlanul is tudomásunkra hozza, hogy az ő korában a nép még gonosztevő értelemben használta a "kuruc" kifejezést, teljes joggal...) Petőfi barátja, a kálvinista Arany János pedig a szintén aljas János pap országában pénzhajhászással, uzsorával is vádolja a katolikus papokat, ami Mikszáth regényében is többszörösen visszaköszön, Szucsinka Medve doktornak felajánlott vesztegetési pénzétől a Buttlernek támogatást igérő püspök szimónia-esetéig. Korábbi bejegyzésben foglalkoztam vele, hogy Petőfinek a zsidó Heine volt az egyik fő példaképe, a veszett katolikusellenesség terén is.

Mikszáth azonban a Különös házasság cselekményének megkonstruálásában merített az antiklerikalizmus és világrombolás Petőfinél, Aranynál, sőt, - ami nem kis teljesítmény - Heinénél is nagyobb nagyágyújától! Már a Gavallérok sztorijáról sikerült kimutatnom, hogy francia antifeudális importsztori, a Nagy Forradalomhoz vezető hosszú szellemi bomlasztás terméséből, annak korai fázisából. A nagy forradalmat közvetlenül előkészítő szakasz legundorítóbb francia szerzőjétől származik a Különös házasság egyik leglátványosabb, legemlékezetesebb motívuma is, a hitvesi ágyba rejtett emelőszerkezeté...
"Azzal magával vonta imádatának édes tárgyát; a nászi szobában kialudtak a fények, a padlón elterült egy matrac, az ágynak az a része, amelyen a bíró feküdt, adott jelre különvált a nyoszolyától, és csigák segítségével mintegy húsz láb magasságba emelkedett, amiből törvénytevőnk, ki a lóbőrt húzta az ágyon, semmit sem vett észre. Ám hajnali három óra tájban felriasztotta hólyagjának feszülése, és mert eszébe jutott, hogy az ágy melletti szekrénykében látta az enyhülést szolgáló edényt, tapogatni kezdett; mikor meglepő módon semmit sem talált, kintebb csúszott, a pusztán kötelektől tartott ágy követte a kihajoló mozdulatát, olyannyira elbillenve, hogy a szoba közepére hányta rakományát; az elnök a matracra hullott, és megdöbbenésében bőgni kezdett, mint a borjú, amelyet vágóhídra hajtanak. – Mi az ördög ez? Asszonyom! Asszonyom, ott van? Maga érti ezt az esést? Tegnap még négy láb tartotta a deszkát, amelyen nyugovóra tértem, ma pedig húsz lábat estem, csak mert el akartam érni az éjjeli edényt! Mivel azonban senki se válaszolt e gyengéd sirámokra, az elnök, aki tulajdonképpen egész jól találta magát a matracon, lemondott a további kutatásokról, és úgy végigaludta az éjszakát, mintha provence-i dikóján feküdt volna. A zuhanás után gondosan visszaeresztették az ágyat, amely újraegyesült elhagyott részével, de úgy, hogy ismét egynek és szétválaszthatatlannak tűntek. Reggel kilenckor Téroze kisasszony is visszaosont a szobába, ahol tüstént ablakot nyitott, és szobalányaiért csöngetett." 
A fenti részlet Sade márki A szerelem stratégiája - A lóvá tett elnök című művéből származik, ahol szintén akarata ellenére adnak hozzá valakit, ez esetben egy kisasszonyt egy számára visszataszító bíróhoz, aki karikatúraszerűen, sőt "szadista módon" (Sade-ista módon) eltúlzott alakjával megtestesíti az  forradalompropagandisták által démonizált "Ancient Régime" "minden bűnét". 

Sade alaptalan, légbőlkapott sztorijának lényege a fennálló Rend lejáratása, egy bíró csakis undorító lehet.Ez a "züllött Ancient Régime", a "feudális előjogok védelmezője", "a Szabadság elnyomója" a valóságban szívbaj nélkül bebörtönözte Sade márkit, a nagy vagyonú és nagy hatalmú arisztokratát egy prostituált megkorbácsolása miatt. A "gonosz régi rend" a keresztény erkölcsével egy pária védelmében is becsukott egy márkit. A züllött nihilista márki démonizálta az emberibb társadalmi berendezkedést és propagandistája volt a sátánista terrornak. Sade csak egy, bár kétségkívül a legzüllöttebb képviselője volt a francia forradalom illetve "Felvilágosodás" zugirodalmának, melynek régi módszere volt az ártatlanok besározása. Ugyanezt az irányzatot képviselte később Petőfi, majd Mikszáth is, nem kérdéses, hogy a hazai "haladár", felforgató irodalom képviselőinek ugyanúgy titkolandó példaképe volt a nihilizmus ocsmány "nagysága", Sade, mint nyugati kollégáinak, kivéve, hogy ott valamivel nyíltabban lehetett Sade-ot olvasni és propagálni. Korábbi bejegyzésekben említettem, hogy a Sade műveiben szereplő ősi gnosztikus világpusztítási vágy máig inspirálja a tudatipart, például a Csillagok háborúja legújabb részét is (Starkiller Bázis - a Világrombolás gnosztikus-"szadista" víziója), és hogy ez a világfelgyújtási motívum Sade nyomán Petőfinél is hangsúlyosan szerepel (1848 Romboló Géniuszai: Petőfi-Marx-Lucifer). Ilyen emberiségellenes mintákat utánzott a szó szerint szemétládából előhalászott Mikszáth, aki haladár bértolnokként, filoszemita propagandistaként francia importkorbáccsal verte magyar nemzetét.


A hamis bálványt le kell dönteni!A véres tollú Mikszáth  Kálmán egyike hamis történelemképünk és irodalomoktatásunk hamis tekintélyeinek. Nincsenek illúzióim javaslataim reális esélyei kapcsán, de egy ideális világban Mikszáthtól a megérdemeletlen tekintélyt meg kellene vonni. Nem teljesen találó példa, de mégis, ha a Mein Kampfot ma újra kiadják Németországban, de szigorúan a mai kiadó (sajnos nyilván polkorrekt) világnézetének megfelelő elő-, vagy utószóval, hasonlóan kell eljárni Mikszáth gyilkos, hazug műveivel is. Adják ki újra a Különös házasságot, de most már olyan előszóval, vagy utószóval, mely leleplezi a hazugságot és bemutatja, hogy az ÁVH, a Négyesfogat és a sztálini terrorgépezet többi alkatrésze miért használhatta olyan magától értetődő módon hóhéreszközként a züllött bértollnok művét! Nem fogadható el a hazug mű színpadi bemutatása, bár általában jó kérdés, mit keresnek a magyar- (goj-)gyűlölő "szakemberek" a színházi közeg irányításában. Nem tűrhető el, hogy bárkik az aljas mű "művészi igazságát" bizonygassák holmi tények lekicsinylésével és máig az áldozatot, a kereszténységet és képviselőit szidalmazzák az antiklerikális bértollnokot dicsérve. Nem "Katolikus Újságírók" azok, akik Mikszáth Kálmánról elnevezett díjat osztogatnak, vagy ha mégis, akkor tudatlan, ostoba és méltatlan katolikus újságírók... Mikszáthra nem lehetünk büszkék!Felhasznált források:

Ágotha Tivadar: A „Különös házasság” 1951-ből nézve. Részlet a szerző "Megalkuvás nélkül - Veszprémi kispapok az ateista hatalom börtöneiben" c. könyvéből. http://www.eucharisztikuskongresszus.hu 

Horváth Attila: Mikszáth Kálmán „különös” házassági históriája in: Iustitia kirándul. Szent István Társulat, 2009.

Pásztor Emil: Gróf Buttler János "különös házassága". Mese és valóság Mikszáth regényében. Magyar Szemle 2013.

Girincs privilégiuma: a Különös házasság

A Grősz-per előkészítése 1951, szerk.:Szabó Csaba, Osiris Kiadó – Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2001 (Hozzáférés ideje: 2016. május 4.)

Könyv Grősz Józsefről, Múlt-Kor, 2011. május 19. (Hozzáférés ideje: 2016. május 4.)
Grősz József érsek és társai pere

TV2: Életre kelt könyvek sorozat, 2. rész, Mikszáth Kálmán: Különös házasság (1900) - Keleti Márton: Különös házasság (1951)

Wikipédia: Különös házasság (film)


Továbi források:

Dőry Ferenc: Gróf Buttler János házassága. Dunántúli nyomda, Pécs 1931.

dr. Hőgye István: Girincs község története. Girincs Község Önkormányzata, 1999. 


68 megjegyzés:

Name7 írta...

"...hasonlóan kell eljárni Mikszáth gyilkos, hazug műveivel is."

1 hír:
"A kormány támogatja a világ keresztényeit" azért az itthonit nem, hogy ezt megpróbálja. Egyáltalán arra felé lenne bátorság, igény?

Sade márkiról eddig két filmet láttam:
1. Sade márki (Sade) (2000) - franci film
Ritka perverz alkotás. Csak rossz érzés maradt utána.
2. Sade márki játékai (Quills) (2000) - amcsi film
Ellentmondásos. Geoffrey Rush játéka emlékezetes, de elégé régen láttam.
Mind két film pozitívnek mutatja be. Propaganda szagúak.

Csaba, ismered Berkesi András könyveit? Mikszáthról ő jutott eszembe.

Bobkó Csaba írta...

Ifjú koromban jópár Berkesi könyvet olvastam, azért Mikszáth jobb író volt. De a Gazdák felé való viszonyuk tényleg hasonló, hamár Mikszáth Elvtárs ÁVH-s volt, Berkesi meg katpolos... :-)Sade ma is népszerű a magyar ballibek körében is, ma szégyentelenül kiadják magyarul és nem olyan előszóval, mint a Mein Kampfot...

Name7 írta...

Na kikerestem miért jutott eszembe Berkesi:

"- Beszéltem Margittal - mondta, és leült az egyik székre. - Még
szűz.
........
- De hát Margit nagyon vallásos - szólt közbe ártatlan arccal Teréz.
- Hajnalonként ott térdepel az oltár előtt.
- Én is ott térdepeltem kislánykoromban - mondta nevetve a kö-
vérkés asszony. - Addig-addig térdepeltem ott, amíg a plébános úr be
nem vitt a sekrestyébe, és rám nem mászott. Margit meddő, ha mon-
dom. A papok szeretik a meddő lányokat.
Nevettek."

Siratófal (1973) Magvető Kiadó Budapest

Name7 írta...

Egyszer levettem anyám könyvespolcáról, de gyorsan vissza is tettem. Persze biztos megkapnám, hogy ezt nem berkesi mondja, hanem az egyik pletykás öreg asszony karaktere.

De azért érdekes egy múltja volt a wiki adatlapján:
- Zsidó értelmiségi családban született.
- KATPOL, ÁVH
- Emberek százait kínozta meg válogatott módszerekkel, jó néhányan belehaltak a tortúrák alatt szerzett sérüléseikbe. Számos koncepciós per (pl. a Magyar Közösség pere) előkészítésében és a kihallgatások lehallgatásában vett részt.
- Elítélték szintén koncepciós perben, ám 1954-ben kiszabadult és rehabilitálták
- 1956 októberének végén Kardos György 2-300 fős csapatának tagjaként a Belügyminisztérium József Attila utcai szárnyát védte a felkelők ellen.

Nem baj azért megkapta a Petőfi-emlékéremet :-)


Bobkó Csaba írta...

Jellegzetes figurák ezek, az itt már tárgyalt Komlóssal együtt. Amikor Kardos meghalt, a magyar írók sora magasztalta égig Csurkával együtt... A Reformkortól Mikszáthon át Csurkáig nem lehetett valaki neves író, ha nem dolgozott nekik. E figurák a Napfény íze főhőse egyik életszakaszának mintaadói is, de a filmben ebben is áldozatok... :-) A Mikszáthok bértollnokságának ez volt az egyik célja, hogy zs értelmiségi családok fiai, meg kispolgárokéi pár nemzedék múlva irányíthassák a szocializált országot és gojokat kínozhassanak a kínzókamrákban...

Bobkó Csaba írta...

Amúgy kösz, nyilvánvalóan Berkesi is a régi antiklerikális motívumot melegítette fel, Mikszáth nyomán is.

Névtelen írta...

A cikket még nem olvastam, időrendben haladok, és még csak a felénél járok a blognak.

Viszont tavaly ősszel olvastam Mikszáthtól Az új Zrínyiászt, az is ebbe a magyarságot kigúnyoló sorrendbe tartozik? Mert én úgy értelmeztem, hogy Zrínyiék visszajönnek, és szomorkodnak a jelenkori helyzeten, de az is lehet, hogy az egész kigúnyolja Zrínyit is.

FL

Bobkó Csaba írta...

Mikszáth egy cinikus zsoldos volt, bértollnok, Gazdáit is gyűlölte. Általában az embereket...

bet01 írta...

Jó írás!! Hát igen, kétségkívül a papság üldözését nem a kommunisták találták föl, hanem a francia "forradalmárok". És a francia forradalom eszméje népszerű volt. (Persze a papok, szerzetesek irtása is része volt a nagy forradalomnak). Érezhetően Mikszáth is ezen az oldalon állt.(azért nem AVH, persze)

A kommunizmus csak átvette a papság üldözését az eszmével együtt, Lenin pl a francia forradalomról írott művét szakította félbe, hogy felüljön a német titkosrendőrség páncélvonatára, ahova azért tették, mert ígéretet tett Oroszország belső bomlasztására.

Ugyanakkor a papságot belülről is bomlasztották, az egész katolikus egyházat is, sokan ma is nemzeti oldalról a pogányságben látják a kiutat, nem?

Bobkó Csaba írta...

De, ÁVH. Mikszáth idejében már rég zajlottak pl. papirtások is, ő ezeket helyeselte, ahogy Petőfi, vagy Arany is, meg sokan mások. AZ AVH tevékenységének előfutára és segítője volt műveivel. A mai újpogány-kultusz része a világ bomlasztásának, ahogy a katolikus egyházba való ellenséges behatolás is. Vagy az iszlámra hivatkozó bolsevik jellegű felforgatás is.

bet01 írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
bet01 írta...

Arra szerettem volna csak utalni,h Napóleon is irtotta a papokat, talán, ha lehet még durvábban, mint a kommunisták, sok templomból, és kolostorból lett istálló.

Elég, ha valaki a francia forradalom híve volt, és máris helyeselhette a papok irtását. Az AVH később volt, így nem tudni,h miben értett volna vele egyet, ugyanis az AVH nemcsak pap ellenes volt, de kimondottan magyar gyűlölő, erősen zsidó többségű.

Mikszáth Kálmánnak mondta állítólag: "Nem vagyok antiszemita, de nem is szeretem a zsidókat",valamint "Ahova pedig zsidó nem telepszik, annak a helynek nincs jövője, az már csakugyan nem városnak való."
(mást is mondott, persze, de nem volt zsidó, ami miatt bármikor céltáblává is válhatott volna)

Szóval lehet, hogy az elhallgattatott írok között lett volna, vagy nem szerette volna az AVH-t? Nem tudhatjuk...

Névtelen írta...

Tompó testvér egyetért veled? Hát ez hogyan lehetséges? Elképesztő! :)

(pedig arra számítottam, hogy bevédi Mikszáthot)

http://www.hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=97419

FL

Bobkó Csaba írta...

Amit eddig olvastam tőle, annak alapján nem lep meg, hogy egyetért. Miből gondoltad, hogy Mikszáthot védené?

Bobkó Csaba írta...

Valakik úgy fizették a Mikszáthokat, Adykat 1900 táján, mint ma Soros a mai "jogvédőket": "Van is egy lista, vagyis maga A LISTA, amely gyönyörűen taglalja kik is valójában a Soros-hálózat magyarországi kitartottjai. Ugyanis van idehaza egy nagyon hangos, emberi jogi, aktivista, és civil-hálózat, melynek médiareprezentációja és eszmei befolyása sokkal jelentősebb a társadalmi támogatottságánál. Egy hangos, agresszív kisebbség, melynek véleményterrorja szemben áll a magyarok többségével. Csak, hogy pár bérrabszolgát említsünk, a sivalkodó kitartottak közé tartozik például az Eötvös Károly Intézet (aka. Poloska Intézet), a Transparency International, a TASZ, az Átlátszó, a Magyar Narancs, a Tilos Rádió, és ki nem találnátok, de az objektív és független hazai újságírás csimborasszója, a 444 is!
Soros György tetemes összegeket költ arra, hogy meghackelje a magyar belpolitikát."

http://888.hu/article-ilyen-volt-soros-gyorgy-egy-eve

Name7 írta...

Nálam ez a főkérdés: a fidesz miért nem csinál semmit sorossal kapcsolatban? Félnek, hogy megkapják újra a putyinista jelzőt? Soros az eu-ban szent tehén? Óriási károkat tudna okozni a fidesznek? Csak nincs valami kínos információ a kezében, amitől orbánék joggal tartanak?

Bobkó Csaba írta...

Nekimentek az Ökotársnak, én már készültem narancsot vinni az elnöknőnek a rács mögé, (régi ismerős... :-) ), erre a norvégok, Brüsszel, sőt az USA kormányzat olyan ellentámadást indítottak, hogy a finesz visszakozni kényszerült. Amúgy Soros nekik egy ideális ellenségkép, egy mumus, tehát hasznukra válik, hogy lehet vele riogatni.

Name7 írta...

"Amúgy Soros nekik egy ideális ellenségkép, egy mumus, tehát hasznukra válik, hogy lehet vele riogatni."

Igen, meg is kapták a balibbektől: ez antiszemitizmus, erősíti a zsidó összeesküvés, felforgatás gondolatát.
Soros az arcát adja ehhez az egész betelepítés ügyhöz és még sok máshoz. Gyanús, hogy csak egy babú és igazi felforgatok a háttérben vannak.

Egyébként hiányolnak Tibor bá' blogján. :-)

Hochstein Bayer Zsolt téma alatt Mikszáth védelmére(?) kelt:

"Erdekes a parhuzam, es bar a ket eletpalya kozott vannak hasonlosagok, az egyenlosegjelet kozel sem mernem egyertelmuen kitenni. Ha masert nem azert, mert az iroi munkassag bzs eseteben enyhen szolva is elhanyagolhato, Mikszathtal ilyen aspektusbol ossze nem vetheto.

Csak a tenyszeruseg kedveert:

“Mikszáth Kálmán rettenetesen mélyről indult, a nyomor legsötétebb bugyrait átélte. 1879 telét egy szemétládába húzta ki. Az akkori Pesten az Astoria és a Rókus kórház között szemétlerakó ládák voltak, ő egy ilyen ládában aludt. Ott kapta meg azt a tüdőcsúcshurutot ami aztán el is vitte. Ebből a nyomorból őt Tisza Lajos, Tisza Kálmán öccse húzta ki.

Amikor Szegedet elöntötte az árvíz, Mikszáth lement és tudósításokat írt az újjáépítésről. Tisza volt az újjáépítési kormánybiztos, felkarolta, látta, hogy tehetséges és felhozta Pestre. Ő mélységesen le volt kötelezve a Tisza családnak. A negyvenéves jubileumán a kormány visszavásárolta neki az ősei által elkártyázott 600 hold földet. Országgyűlési képviselőt csináltak belőle.

Tisza Kálmánnak érzéke volt a médiához, a médiát pedig Mikszáth jelentette akkoriban. Kiszolgálta az összes kormányt, ő ezt pontosan tudta, de nem akart viszszaesni a nyomorba. És itt az ő kétlelkűsége. Mert arról a rendszerről elítélő véleménye volt.
Ezt viszont elhalgatta. Asztaltársaságban a századfordulón megjósolta a világháborút, az ország elbukását, de ezt mind elhallgatta amikor írt.

Nem nevezhetem megalkuvónak, inkább belesüllyedt a reménytelenségbe, mert azt gondolta, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Tudta, hogy a karriernek ára van. Tíz kormányt szolgált ki. De élvezte, hogy a Nádor szállói szobájában sok politikai vita eldőlt. És őt megfizették ezért. Nem volt harcos kritikus, realista, csak ezt mutatta.”"

Most pedig a Marx és a sátánizmus került szóba.
Van ott bőven Kitalált Újkor témáiból. ;-)

Névtelen írta...

Mikszáthot nem tudom, de volt valami kölcseys témád, ami miatt tiltott, vagy micsoda.

FL

Névtelen írta...

Sajnálom, hogy pár nappal a friss cikk után már off megy, de akkor még becsatlakozom, amíg téma: nekem ezzel a Soros-mizériával az a bajom, hogy a média is rákapott, az a média, ami eddig nem. (Pl. Origo.) 1-2-5-10-15 éve ha sorosoztál, akkor te voltál a hibbant agyú összeesküvő, most meg már a fősodor média vállalja a sorosozást.

FL

Bobkó Csaba írta...

Egyrészt a média ma már nagyrészt fineszékézen van, vannak a nyjltan fineszes és a kritpto-fineszes médiákok... :-) Másarészt a világ is változik. Pl. hazai zsidó ballib értelmiségünk zöme belátta, hogy több migráns egyenlő lángoló zsinagógák, és ekkor bekapcsolt a túlélési ösztön... :-)

Name7 írta...

"Pl. hazai zsidó ballib értelmiségünk zöme belátta..."

És épp ilyenkor hal meg Kertész Imre. Szegény, pedig jó szövetséges lett volna :)

Bobkó Csaba írta...

Szegény ember vízzel főz. Ha nincs Imre, akkor Konrád és Heller a kényszerszövetségesek... :-)

IlluminátusHánter írta...

Úristen. Ezt valaki végigolvasta?

Name7 írta...

IlluminátusHánter: Ilyen névvel itt a helyed! :P

más:
Az ízléstelen plakátról.
Női nemi szervbe rakott (hú, de rossz volt ezt leírni) háromszög, mindent látó szem pontosan mit akar jelenteni?

1 - lejáratás: szentháromságot jelképezi Isten szemével, hogy a témát még mocskosabbá tegyék
2 - üzenet a szabadkőműves haveroknak
3 - mindkettő

Didemus írta...

Ahol nincsenek ervek ott marad az ironia vagy guny.Persze vicelni lehet de elvicelni már kevesbbe ajanlatos.Szeretnek olvasni a nevezetes ironkrol a fent leirtakkal ellentetes ugyanakkor hiteles beszamolot.Szoval Hanter es mások hajra.

Name7 írta...

Mr.Hanter aztán "a nevezetes ironkrol a fent leirtakkal ellentetes ugyanakkor hiteles beszamolot" adott.

Bobkó Csaba írta...

Épp az is egy ilyen bejegyzés célja, hogy vitát gerjesszen, legealább egy ilyen rétegblogon például Mikszáth valódi jellegéről. Értelmes, felkészült Mikszáth-apologéták kerestetnek! :-)
Name7, a Szentháromság jele a nagyon jellegzetes színházi plakáton tipikus. Az egyházat a csuhásokat véli gúnyolni azzal, hogy utal a regény és darab plébánosára, aki a hazug sztori szerint odatévedt a női combok közé. Miközben neki az hivatalosan tilos. A színházi világ harsány, gusztustalan, szinte mindig zsidó dizájnerei egyúttal a nemiséget sárba lerángató mániájuknak is hódolnak. (Javasolt olvasmány: Lasha Darkmoon: Jews and the sex) A szeméremdomra helyezett mindent látó szemmel e Závadák és társaik (a Makovecz-űző blogon írtam, hogy a milánói menórás álmagyar pavilont tervező Sárkány Sándor egy tipikus zsidó színpadi díszlettervező) igazából nem is csak a papokon gúnyolódnak a szexuális poénnal, hanem ISTEN a gúnyuk céltáblája! Utálják a papokat, de még jobban utálják Istent. És művét, a teremtést, melyet nagy példaképük, Sade mintájára szeretnének elpusztítani. Ami a kezük ügyébe esik belőle (pl. egy nő, vagy a kultúra egy szelete, bármi), azt pusztítják is. Korbáccsal, véres tollal, kuplerájjá változtatott színházakkal...

Name7 írta...

Szeretem az értelmes érveket-ellenérveket ütköztető vitákat. Segíti megtisztítani a képet és olyan érdekes dolgok is előkerülhetnek, ami eddig a másik fél figyelmét elkerülte. stb...,de IlluminátusHánter és Didemus hozzászólása sajnos nem tartozik közéjük.

plakátról:
Szóval az egyes pont. Csak neked sikerült jobban kifejteni, köszönöm. :-)

Bobkó Csaba írta...

Didemus ugyanezt írta, amit te! :-)

Name7 írta...

Oh, én teljesen másképp értelmeztem Didemus hozzászólását.

Szóval, akkor ez a helyes?:
"Ahol nincsenek ervek ott marad az ironia vagy guny.Persze vicelni lehet de elvicelni már kevesbbe ajanlatos."
Ez nem az cikknek szól, hanem akik elviccelik a témát a hozzászólásokban pl.:Hánter. Bár Hánter írásában nem éreztem "ironia vagy guny"-t. Igaz, a te írásodban sem véltem felfedezni, így gondolhattam volna, hogy nem rád gondol. Nem kapcsoltam.
"Szeretnek olvasni a nevezetes ironkrol a fent leirtakkal ellentetes ugyanakkor hiteles beszamolot. Szoval Hanter es mások hajra."
"ironia vagy guny" helyett "Hanter es mások" írjanak "a fent leirtakkal ellentetes ugyanakkor hiteles beszamolot".
Jól értem most már? ;-)

Amit én persze támogattok és egyetértek. Jobb lenne, mint ez a panaszkodás: "Úristen. Ezt valaki végigolvasta?"

Ha, így volt, akkor persze bocsi Didemus. :-)

Névtelen írta...

Ez nagyon jó írás, Csaba, telitalálat!
Fiatal koromban, ami már nem most volt :-) az iskolatársakkal azért szerettünk Mikszáthot olvasni, mert a szocialista irodalom sivárságával ellentétben egy kis üdítő színfoltot jelentett műveiben a régi Magyarország hangulata. Abban a közegben persze talán még erősebben hatott a szellemi méreg. De azért a genetikailag kódolt erkölcsi mérce néha küldte a vészjelzést, hogy a "jó magyar palóc" regényeivel valami nagyon nincs rendben. A Különös házasság olvasásakor először azon ütköztem meg, hogy Mikszáth valóságként és működő mechanizmusként állítja be az okkult praktikát. Az általában csaláson, trükkön alapuló asztaltáncoltatás nála valóságos mágia, mivel a Medve doktor szelleme üzen rajta keresztül, aki közben tényleg meghalt. Ja, és hogy a pap is ott szeánszozik velük...
Aztán amin rendszeresen kikattantam, az Mikszáth földrajzi "zsenialitása"! Nemcsak a Különös házasságban (mint fentebb tárgyaltad, Csaba), hanem máshol sem stimmelnek a helyszínek a térképpel. A Beszterce ostromában úgy belekavarodik a Felvidék földrajzába, mint cigánygyerek a húzentrágerba :-) Egy palóc, aki ne tudná, hogy Nedecen soha sem volt vár?... Aztán a hadjárat pont az ellenkező irányba, Zsolnának indul el megostromolni Besztercét. De még ha Vágnedecre gondolt volna a "nagy palóc", hát onnan se Zsolnán keresztül lehet a legrövidebb úton Besztercére jutni :-)
Természetesen nem ez Mikszáthtal a legnagyobb bajom, hanem az egyház- és a magyar nemesség gyűlölete. Ám a térkép átrajzolása - erre később jöttem rá - nála több, mint ártatlan írói fantázia: hülyének nézi az olvasót. Aki egy dologban hazudik, miért ne hazudna másban is?...
Tihamérffy

Didemus írta...

A magyar szellemi elet fokozatos elfertozodese szerintem teny kerdes.Persze ez a fosodor szamara pozitivum progresszio.....Azert azt sajnalom a fent nevezett ironk nem erte meg eszme tarsaival Trianont bar ez sem segitett volna rajta ahogy tarsain sem akik megeltek az osszeomlast ....Mondjuk az okkult gnosztikus elem szabadkomuves szimbolumokkal is vegyitve jol jelzi ki mire hasznalhatja fel ot mert alkalmas ra akkor es most is.Mert a dialektika egyik oldalanak felepiteserev alkalmas masok meg a masik oldalhoz szuksegesek.Vagyis kapunk egy hamis dilemmát ami egy tipikus hibás ervelesi strategia tipus ,mely vegigvonul a tortenelmunkon azaz hogy emberek csak ket rossz kozul valaszthatnak.Az ordog meg jol jar....mi meg nem pedig van masik ut is.

Balazs G írta...

Ismet sokat tanultam. Kosz, Csaba!

Balazs G írta...

Ismet sokat tanultam. Kosz, Csaba!

Name7 írta...

Aristo Pestisrácok blogja megidézte:


„Semmi, még a pénz se fogy oly villámgyorsan, mint a tisztelet és tekintély, ha egyszer az ember költeni kezd belőle.”...ahogyan a kitűnő Mikszáth Kámán találóan megjegyezte."

Volt tapasztalata.

Bobkó Csaba írta...

Aristo nagyobb marhaságot is ír ott, mint hogy Mikszáth "kitűnő" lett volna: "A nép ugyanis élénken emlékszik arra, hogy „a szakma” 40 évig permanensen az arcába hazudott, osztályharcról, alapról és felépítményről, világforradalomról, imperializmusról, egyebekről, majd – ugyanettől a „szakmától”, mi több, ugyanazoktól az emberektől – egyszer csak azt hallotta, hogy az nem volt igaz. A nem kívánt törlendő. Bocsánatot viszont nem sikerült kérni mindezekért." Aki ilyet ír, az vagy nem olvasta a 40 év termését, (semmit belőle) vagy hülye.

Name7 írta...

Most csak Mikszáth idézet keltette fel a figyelmemet és főleg az passzol ide. Egyébként oké, oké! :-)

Névtelen írta...

Tisztelt Bobkó Csaba!

Januárban találtam rá a blogjára, és az elmúlt percekben értem az olvasás végére. Az elején csak bele-belekaptam, de úgy nyártól elhatároztam, hogy az elejétől a végéig ahogy kell, végigolvasom, kommentekkel együtt (utóbbiban kissé csaltam, mert egyes kommentek túl hosszúak voltak, ráadásul többségük offtopic). Korábbi prot-kur világnézetem megsemmisítésébe Ön már csak az utolsó kegyelemdöféseket vitte be, mert szerencsére más forrásokon keresztül is lemállott a hályog a szememről. Nagyjából az elmúlt három évem szólt az átformálásról, és ez sikeresnek mondható. Persze még számtalan olvasmány vár, de az alapok megvannak. Amiben Önnek kifejezett szerepe van, az az, hogy az újonnan kialakult "kat-lab" nézetemet is kritikával illetem, így nem esek abba a hibába (bár így is beleestem, csak rövid ideig tartott), hogy egészen a másik "oldalra" állok át, ahonnan mindent vakon elfogadok - hiszen ekkor ugyanazt követném el, mint amikor neveltetésem prot-kur szellemben zajlott, még ha ennek csakis megvezetett áldozata voltam.

Leginkább az zavart, hogy ezt a blogot csak alapítása után 6 évvel találtam. Ahányszor csak eszembe jut, mindig elszomorodom, hogy mennyivel korábban felszabadulhattam volna a kuruc iga alól, ha nem 2016-ban találom meg a blogot. Főleg azért gyászos a helyzetem, mert életem egy olyan szakaszában voltam a 10-es évek elejétől, amikor aktívan használhattam is volna az itt olvasottakat, és talán máshogy alakul az életem. De még így sem reménytelen a helyzet, mert motiválásra késztet. Bevallom, a magyar művészi-történelmi világba teljesen be voltam gyöpösödve, fáradva, szürkének, érdektelennek tartottam, nem gondoltam, hogy ilyen feltáratlan mélységei vannak, amiket be lehet és be kell mutatni, mert sok minden felkutatatlan még.

Egyébiránt végeredményem lesújtó. A tényfeltárás nem szolgál másra, mint hogy világos legyen: a legpesszimistább képnél is sötétebb a kép, ez a valóság. Józan ésszel be kell látnunk, hogy a világ (--> Európa) az önmegsemmisülés felé halad, megállíthatatlanul. Ha a legkisebb mértékben is igaznak vesszük a legalább a francia forradalom, de akár a protestantizmus óta tartó folyamatos (és ez a kulcsszó, hogy ne kelljen visszamenni a huszitákig, vagy még tovább) hanyatlást, és az emögött feltételezendő háttérerőket, akkor a racionális végkövetkeztetés csak ez lehet: ha őseink nem tudtak semminek határt szabni (és nemcsak a magyarok, hanem a kontinensen senki), akkor mi sem fogunk tudni. Ám mindezek ellenére továbbra is olvasója maradok.

Eredményes munkát kívánok!

üdvözlettel
Földi László

FL

Bobkó Csaba írta...

Kedves László! Köszönöm, és sajnos valóban nem tudok semmi optimizmust sugallni...

Bobkó Csaba írta...

Kedves László, muszáj megkérdeznem, hogy csak névrokona-e a hírszerzési szakembernek, vagy azonos vele? Utóbbi esetben lehetne pár szakmai észrevétele mondjuk a "KGB-s 56" és a Komlós-bejegyzésekhez, de persze a 48-as Lamberg gyilkossághoz és más témákhoz is.

Névtelen írta...

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/semutod.htm

:D

FL

Bobkó Csaba írta...

OK. :-)

IlluminátusHánter írta...

A regény kvázi főhőse Buttler gróf mélyen vallásos, erkölcsös ember szóval ennyit a keresztény ellenes felhangról. Inkább a képmutató, társadalmat állítja penge élre. Bár ezektől függetlenül Mikszáth valóban végzett bizonyos tevékenységeket amik nem váltak előnyére a magyarságnak, de olyan ez mint a kuruc és a labanc szemben állás is. Mindkettő magyar, csak egyszerűen másként képzelték el az ország sorsát és sorsán való javítást. Kicsit durva alföldihez, vidnyánszkyhoz és társaikhoz hasonlítani.
Egyébként iróniáról már hallottál? Mert süt a regényeiből. Néha talán használhatnád az öniróniát is.

Didemus írta...

Kuruc -labanc szemben állás:tipikus hamis dilemma a magyar viszonyokra hangszerelve.Jo lenne meghaladni ezt de a szellemi ellitunk pont ezt nem akarja es nem is tudja mert ebbol nott ki.Vagy ez csak egy szerep amit a tomegek fele el kell játszani.

Névtelen írta...

Nem hamis. A kuruckultusz hamis.

FL

Anti-jezusita - leleplező írta...

Ébresztő jó emberek! Csak sikerült valakinek nagyon becsapnia benneteket. Mikor ismerik fel a kedves blog olvasók, hogy Bobkó csak jó jezsuitaként ismét a protestánsokat, meg a nemzetet támadja, ahogy a jezsuiták mindig is tették a világon. Gnosztikusoknak hazudni a református vallás képviselőit, meg úgy állítani be a papság meg az inkvizíció ellen fellépőket mint egy kollaboráns sátánistát?! Nevetséges. A sok okos ember meg bedől ennek az értelmes szemétnek. Ez a szánalmas felforgató hülyegyerek tökéletesen uszít és hazudik oldalakon át a szemünkbe, közben meg nem ismeritek fel, hogy egy jezsuita, pápista, Habsburg nyalizó forradalmár, aki ha tehetné, kiirtana mindenkit a Földről aki nem RÓMAI katolikus.

Itt utána tudtok nézni egy kicsit "ennek a zseninek", hogy ki is és mit képvisel.
http://kegyelem.orgfree.com/cikkek/Jezsuitakrol.pdf

Bobkó rosszabb az illuminátusnál, meg a kabbalistáknál, mert ők legalább nyíltan sátánisták, de ez a karakterfosó képmutató római, csak a jezsuita pápa kiskatonája. Mióta léteznek az emberiség rákfenéi, mindenhova befurakodnak, minden nemzetit támadnak, hazug érvekkel kioktatnak, közben tolják a dogmát, és pusztítják a népet. Hát ki ez a köcsög most komolyan, aki sátánistázza a nemzeti nagyjainkat, közben meg a jezsuita hazug forrásokra hivatkozva ő a legnagyobb sátánista?

Ismerjétek fel hogy ez a Lojolista buzi, csak az anarchiában, meg a hazudozásban érdekelt, ez nem hívő, hanem egy katolikus áruló. Egy álszent sz@rkupac.

Bobkó Csaba írta...

Szemléltetésül maradhat ez is. Egy agymosó szekta-kultusz egyik fő követelménye híveivel szemben, hogy dühösen támadják a kultuszuk hamisságát leleplezőket. Kevésbé értékes eleme szemléltetőeszközünknek, hogy hogyan reagálja le frusztrációját az alacsony értelmi szintje miatt is dühös szektatag...

Névtelen írta...

Csaba! Tavaly szeptember óta nincs új blog. Írjál már valami leleplező, kijózanító tanulmányt, mert a tömegek elégedtlensége lassan utcai zavargásokba torkollik :-)
fabéla

Bobkó Csaba írta...

OK. Sátánista filmről jó lesz? :-)

Névtelen írta...

Nekem a pogány Robin Hood volt a kedvencem, azok a képaláírások zseniálisak voltak. Én olyat kérnék! :D

(Nemrég voltam a legújabb Robin Hood film forgatásán (a gyanús kapuval rendelkező Etyeken is forgatják). Abban is lehetnek majd érdekességek.)

FL

Bobkó Csaba írta...

Olyasmi lesz, bár nem a képaláírásokra koncentrálok. Megint kiábrándítok pár derék filmbarátot... Nem rosszindulatból, hanem mert a filmipar becsapós. Csokival vonja be a szart...

Névtelen írta...

Legújabban az Óz, a csodák csodájáról hallottam, hogy szimbolikus jelentésű, nem mese, hanem a pénzvilágot mutatja be, mert véletlenül épp akkor írták, amikor kivonták a pénz mögül az aranyat. Utánanéztem, korábbi, "már" 1900-ban megjelent. Lehet, hogy már az is a fikció mint tény előfutára, jóslása volt?

FL

Bobkó Csaba írta...

Nem gondolom, de mindenki szerint okkult sztori.

Névtelen írta...

Szó van a blogról itten, persze mindent elkenve:

https://www.youtube.com/watch?v=D7IdCzHWfSg

52:30-tól vagy 15 percig.

A zrínyis kirohanást igazán nem értem. Egy történelemszakot végzett miért csodálkozik ennyire? :D (Szerencsére már nem tanít.) Mindenki előtt nyitva állnak a nem is olyan új források. Bocskairól bezzeg nem említették meg, hogy protestáns volt, pedig máskor keményen ütögetik a vallási különbségek témáit.

Te vagy az "új csávó", aki a tradicionalistákat felülmúlva még Hamvast is utálja. :D

Egyébként Farkas Attila Márton a 2000-es évek eleje óta szélmalomharcol az "ezoterikus tradicionalisták" ellen. Pedig katolikus. Bár az apja ellen lázadt, mert ő jobbos volt, FAM pedig balos.

FL

Bobkó Csaba írta...

FAM szellemi színvonaláról mindent elárul ez a cikke: http://24.hu/poszt-itt/2017/03/13/sehol-nem-konnyebb-zsidonak-lenni-mint-magyarorszagon/ Például azzal véli cáfolni egy illető mások által feltételezett zsidó származását, hogy őse Bethlen Gábor titkára volt. Kapásból úgy számolom, hogy egy ma élő embernek lehetett olyan 8000 őse Bethlen idején, vagyis attól, hogy egy őse Bethlen titkára volt (és az ő származásában se lehetünk biztosak, ahogy SENKIÉBEN sem...) még lehettek zsidó ősei is. Az egész cikkben meg sem kísérel érvelni és nagyon tudatlannak mutatkozik. Tipikus ideológiailag fűtött fröcsögés, racionális gondolkozás nélkül.

Bobkó Csaba írta...

Csak azért nem panaszkodok, hogy a Jazzy beszélgetésében nem neveztek néven, mert egy fillért sem fizettem a reklámért... :-)

Névtelen írta...

Ja, hogy épp aznap hívták be a műsorba, amikor a cikket írta. :)

Windischgraetz-cel kapcsolatban önmagának is ellentmond, mert Windischgraetz például részt vett a frankhamisításban, amiről ő beszélt pár hónapja egy műsorban. Aztán az új Horthy-könyv írója Windischgraetz-idézettel kezdi a művet, aki szintén bírálja Horthy-t.

Az egészben az a szomorú, hogy a műsor szerint csak a blog főoldalát kapta el, és olvasás nélkül fennakadt a címeken. Ha történészekre hivatkozol (akik akár MTA-sok is lehetnek - pl. Bocskai kapcsán), akkor miért neked kellene visszakoznod? Összeesküvést lát ott is, ahol nincs. Szóval ebben téged is felülmúl. :)

FL

Bobkó Csaba írta...

Ez műfaja szerint is egy fikázó terefereműsor, nem is tűz ki maga elé magas célokat. Reklámnak nem rossz, mert igényesek a Jazzyt hallgatják a zene miatt... :-)

Névtelen írta...

Hiteltelen. Puzsér itt savazza a Petőfi híd elnevezést, szerinte a komcsik tehetnek az egészről, és - megint csak szerinte - nevezzék el egy Habsburg (!) főhercegről:

https://www.youtube.com/watch?v=hzXNx5IaFbs 1:05:25-től. Kísérletet sem tett arra, hogy elmondja, hogy kinek a nevét viselte előtte...

FL

Bobkó Csaba írta...

Ezek a fickók nem racionális történelem-megismerésben utaznak... Puzsér egyszerűen egy exhibicionista. "Kritikájuk" csak az agymosott konformista előnevelt reflexe: aki szidja a mi hőseinket (vagy a fősodorét), az pl. skizofrén. Érvelniük nem szabad, mert ott hamar kikapnának... A cél a hangulatkeltés, az ellenfél démonizálása. Csakhogy a negatív reklám ereje most is jól jön. :-)

Névtelen írta...

Egyébként csak annyi a dolog, hogy fáj az igazság. Van, akire tagadólag hat, van, akire érdeklődéssel. Az átlagember amúgy sem képes elhinni a háttérhatalmat, hogy ez pedig nem 1945 után, hanem 1918 után rendeződött be, de már I. Károly trónra kerülésekor, és a pápa budai kiátkozásakor is megvolt helyi szinten, azt pláne nem gondolná. Nem gondolják, hogy ekkorát lehetett hazudni, pl. a XIX. században. A marxista történetírásból pedig csak azt bontották le, ami nem sértette az érdekeiket.

FL

Névtelen írta...

Keresztyén kormányunk mit adott az állami televízión, annak is M3-as csatornáján karácsonykor, már 23-ától, de 24-én, 26-án is, és ma is? Persze, hogy a Különös házasságot, az újabb verzióját, ami négy részes, 2x2 részben, és ismételték is, ezért lehetett az egész hosszú hétvégére kihozni. Mi ez, ha nem provokáció (plusz az Abigélt is adták ugyanott, ami szintén protestáns alapú).

FL

Bobkó Csaba írta...

Valóban gyalázatos. Én követelem, hogy Mikszáth műveit a jövőben olyan előszóval adják ki, melyben rávilágítanak e romboló jellegére. Az Abigél persze eredetileg egy echte zsidó sztori. Ebben semmi rossz nincs, csak jelzem. Terveztem is bejegyzést, Szabó Magda is egy jeles polgári ellenállóként evett a szocialista kultúrpolitika tenyeréből. Tudott írni, de az Abigél egy ügyes giccs, azon túl, hogy plágium.

Névtelen írta...

Mostanában eltűntél, van új írásod?
Géza

Bobkó Csaba írta...

Nincs. Ha lesz rá időm, még vannak témáim.

Névtelen írta...

Úgy vettem észre, ez a levél nem ment el Bobkó Csabának!
Hja, az anonimitás a levelezésében is megvan!
ez hány karakter,

Csak úgy a nagy ívű értekezések, leleplezések ellentételezéseként. miszerint mindenki szabadkőműves, vérengző egyházellenes kommunista, szabadjon emlékeztetnem a blogger urat, hogy nem mindenki volt ilyen véleménnyel!
Idézem Nemeskürthy István kiváló irodalomtörténeti művének egy részét, nem Mikszáthot és nem Mórát védve, hanem a következő áldozatának megelőlegezem a védelmet:


Valahogyan ez is a képhez tartozik, és így nem olyan generálszósszal leöntött, Mint Bobkó Csaba Úr elemzései!
Az idézett részek a Diák, írj magyar éneket könyvből származnak, de Vissza lehet nyúlni Benedek Marcelltől akár Király Istvánig, és csak az igazat írni, nem az elemi indulatokat!

Üdv
Szigeti András

Névtelen írta...

Nemeskürtyről is volt szó a blogon, ő hamisította meg az Egri csillagokat a film forgatókönyvével. :D Szóval pont a legjobb embertől "sikerült" idézni.

FL