"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2011. május 27., péntek

Santo Subito - a galíciai pápa

II. János Pál minapi boldoggá avatása előtt mindent elleptek a néhai pápával kapcsolatos kegytárgyak. Egy vaskos gyertyán figyeltem fel egy régi családi fotóra, ami felelevenített bennem néhány, korábban az interneten olvasott pletykát.  A fényképet sikerült a neten is megtalálni:

Oldalfelirat: "B. Henner Csász. és kir. udvari fényképész, Krakkó, Szewska u.27."

A kép 1908-ban készült és a Wojtyła házaspárt ábrázolja elsőszülött fiukkal, Edmunddal.


A fiatalasszony jellegzetes arcvonásai alapján tovább keresgéltem és meglett a szülők esküvői fényképe is:

A képeken látható Emilia Wojtyła, leánykori nevén Kaczorowska, a leendő II. János Pál pápa édesanyja tipikus szemita arcvonásai azokat a korábban olvasott, de részemről nem túl komolyan vett pletykákat erősíteték meg, melyek szerint a lengyel pápa zsidó származású volt.

Előrebocsátom, hogy természetesen semmi rosszat nem áll szándékomban mondani sem Emilia Kaczorowskára, sem fiára, sem családja bármely tagjára amiatt, hogy Kaczorowska zsidó származású. Semmilyen származás, rasszhoz tartozás, vagy bármilyen közegbe születés nem bűn, a képek alapján és (egyébként szűkszavú) életrajzok alapján nincs okom mást feltételezni, hogy az ifjabbik Karol Wojtyła édesanyja egy szerető feleség és anya volt. Arcvonásai a félreismerhetetlen, ép ésszel és lélekkel önmagában se bűnnek, se erénynek nem minősíthető rasszjegyeken túl szelíd, boldog békeidőkbeli családanyához méltó szépséget és jóságot sugároznak.

A probléma és bejegyzésem tárgya nem ez, hanem az, hogy Valakiknek, azoknak, akik fontos vezető személyek, többek között a pápák kiválasztásáról döntenek, a Királycsinálóknak nagyon is fontos szempont, hogy a jelölt milyen származású!!!

Az interneten sokfelé (pl. itt) olvasható egy Angliában élő zsidó történész jellegzetes dicsekvése (amit azonban jó történészhez méltó racionális érveléssel támaszt alá):

Egy történész szerint zsidó volt a pápa!

Egy manchesteri történész azt állítja, hogy II. János Pál pápa zsidó volt.

Yaakov Wise szerint kutatása Karol Józef Wojtyła (II. János Pál valódi neve) anyai ősei témájában ijesztő következtetésekre vezettek.

Wise, az ortodox zsidó történelem és filozófia kutatója kijelentette, hogy a néhai pápa anyja, nagyanyja és dédnagyanyja valószínűleg mind zsidók voltak és egy Krakkó közeli kisvárosból származtak.

A pápa pap és bíboros-érsek volt Krakkóban pápává választása előtt.

Wise: "Az ortodox judaizmus szerint egy ember zsidó identitása az anyai ágon adódik tovább. Láttam egy fényképet a pápa anyjáról, amit megmutattam másoknak, akik nem tudták, kit ábrázol a kép"

"Mind azt mondták, hogy a nő zsidónak látszik. Ezért további nyomozásba kezdtem a származásáról."

Bár úgy gondolja, hogy a pápa apja lengyel etnikumú volt, úgy véli, hogy János Pál anyja, Emilia Kaczorowska (angolul Emily Katz) zsidó volt és Feliks Kaczorowski, egy bielsko-białai vállalkozó lánya volt.  A Katz egy gyakori családi név a kelet-európai zsidó családok között.

Emilia anyja, a pápa nagyanyja Maria Anna Scholz volt. Scholz, vagy Schulze szintén egy tömeges név a zsidók között, éppúgy, mint a Rybicka, vagy Ryback (Halász), ami a pápa dédnagyanyja, Zuzanna családi neve.

Mindezek a nevek, vagy változataik előfordulnak a régi bialai zsidótemetőben, éppúgy, mint Feliks anyja, Urszula Malinowska családi neve. Wise: "A pápa származását kutatta egy amerikai történész.

"De senki nem nyomozta a családi nevet a zsidó közösségben és én, mint zsidó történész hozzáférek olyan információkhoz, amiknek egy nemzsidó történész még a létezéséről sem tud."
"Nem állítok semmit határozottan, de azt kijelentem, hogy sok közvetett bizonyíték létezik, melyek arra mutatnak, hogy zsidó volt."

"A pápa anyja a zsidó közösségből került ki és egy katolikushoz ment férjhez. Gyermekei katolikusnak születtek és annak voltak nevelve, a pápát megkeresztelték. Ez megvilágítja, miért kellett a pápának bújkálnia a nácik elől 1940 novemberétől."

"Ha tisztán lengyel etnikumú lett volna, ez nem lett volna elkerülhetetlen"

"Ez azt is megmagyarázná, miért konkrétan ez a pápa érzett erős vágyat a Római Egyház és a zsidóság közötti viszony javítására."
A szövegből kiderül, hogy zsidók (közte történészek) is alkalmazzák a módszeremet, hogy fényképről valakit zsidónak vélnek, ezt (és az élőben felismerést) emlegetik - ők maguk - a híres "zs-radar"-ként.
Az adat, hogy Kaczorowska apja "businessman" lett volna Biała Krakowskában, nem igazán pontos, helyesebben egy 13 gyermekes kárpitosmester volt, nem valószínű, hogy jómódban. Tudjuk, hogy a zsidók valóban fanatikusan számontartják mindegyikük leszármazását, ezért is röhejesek a holómítoszok számháborúi. És szeretnek dicsekedni is , ha bármilyen híres, vagy hírhedt egyén zsidó származású, mint például nemrég Kadhafival is eldicsekedtek, vagy Ahmadinedzsáddal, meg Musztafa Kemállal (Atatürk), sőt Hitlerrel és más főnácikkal.

Yaakov Wise saját blogján (Jewish history and society) igyekezett pontosítani a sajtóban megjelent híreket, bár ebben az esetben túlzott szenzációhajhászó feltupírozásra nem is került sor az ő álláspontjához képest:

2005. november 30.

Zsidó volt-e a néhai pápa? 

Egy manchesteri történész azt állítja, hogy létezik ‘figyelmet érdemlő közvetett bizonyíték’, hogy a néhai pápa lehetett zsidó.

A média tévesen idézett engem, amikor tavaly nyáron arról adott hírt, hogy én azt állítottam, a néhai II. János Pál pápa 'zsidó volt'. Valójában Yaakov Wise azt állította, hogy létezik ‘figyelmet érdemlő közvetett bizonyíték’, hogy a néhai II. János Pál pápa lehetett anyai ágon etnikailag zsidó. Kutattam Karol Józef Wojtyła anyai leszármazását és azt találtam, hogy az anyja, anyjának anyja és annak anyja valószínűleg mind zsidó nők voltak a galíciai kisvárosból, Bielsko-Białából, amely nem eseik messze Krakkótól, ahol a pápa pap és bíboros-érsek volt pápává választása előtt. Az ortodox judaizmus szerint egy ember zsidó identitása az anyai ágon öröklődik.

Úgy vélem, a pápa apja etnikailag lengyel volt és most úgy vélem, hogy az anyja, Emilia Kaczorowska (vagyangulul Emily Katz, született Krakkóban 1884-ben) valószínűleg katolikussá áttért zsidó volt, egy bielsko-białai vállalkozó, Feliks Kaczorowski lánya. (a város nem tévesztendő össze a Lublin közeli Biała Podlaskával) A Katz egy gyakori családi név a kelet-európai zsidó családok között. Jó közelítéssel a Kohein Zedek, a héber 'szent pap" kifejezés mozaikszava. Emilia anyja Maria Anna (Mirjam Hanna?) Scholz volt, született Bielso-Białában 1853-ban. A Scholz (vagy Schulze) szintén egy gyakori családi név az askenázi zsidók között, akárcsak a Rybicka (Ryback), Zuzanna (a héber Shoshannából) Rybicka, a pápa anyai dédnagyanyja családi neve. A  Katz, Scholz és Ryback nevek, vagy változataik mind előfordulnak a régi białai zsidótemető sírkövein, éppúgy, mint Feliks anyja, Urszula Malinowska családi neve.

Bár az ilyen bizonyíték önmagában nem perdöntő, felveti a kérdést, hogy a néhai pápa zsidó volt-e az etnicitásra vonatkozó hagyományos zsidó felfogás szerint.  Ez megmagyarázná azt is, miért kellett a pápának elrejtőznie a nácik elől 1940 novemberében. Ha egy etnikailag tiszta lengyel lett volna, ez nem lett volna szükségszerű. Bár titokban pappá képzésen vett részt, ez önmagában kevés volt ahhoz, hogy magára vonja az SS figyelmét. Ha azonban az anyja etnikailag zsidó volt... Ez szintén messzemenően megmagyarázná, miért éppen ez a pápa érzett erős vágyat a Római Egyház és a zsidó nép viszonyának javítására. Valószínűleg soha nem fogjuk megtudni, hogy a pápa maga mennyit tudott saját származásáról.

A néhai pápa, II. János Pál anyai leszármazása

(fontosabb nevek kövér betűvel) © Z Yaakov Wise, publikációkban kötelező feltüntetni

Első nemzedék: Karol Józef (Lolek) WOJTYŁA, született 1920. május 18-án Wadowicében, Lengyelországban.

Második nemzedék (szülők): id. Karol WOJTYŁA, a hadsereg főhadnagya, született 1879. július 18-án Lipnikben, Bilesko mellett, Lengyelországban, és 1941. február 18-án Krakkóban, Lengyelországban halt meg.
Emilia KACZOROWSKA született 1884. március 26-án Krakkóban, Lengyelországban. 1929. április 13-án halt meg gyermekszülés közben.

Harmadik nemzedék (anyai nagyszülők):
Feliks KACZOROWSKI született 1849. június 26-án Białában (ma Bielso-Biała), Lengyelországban és 1908-ban halt meg. Nyeregkészítő és kocsijavító volt.
Maria Anna SCHOLZ született 1853-ban, meghalt 1897-ben.
Feliks KACZOROWSKI feleségül vette Maria Anna SCHOLZ-t 1875-ben Białában, Lengyelországban. Gyermekeik:
Emilia KACZOROWSKA

Negyedik nemzedék (Anyai dédszülők):
Mikolaj KACZOROWSKI született: Biala, Lengyelország.
Urszula MALINOWSKA
Mikolaj KACZOROWSKI és Urszula MALINOWSKA összeházasodtak, gyermekeik:
Feliks KACZOROWSKI

Jan SCHOLZ született: Biała, Lengyelország.
Zuzanna RYBICKA születési dátuuma ismeretlen.
Jan SCHOLZ és Zuzanna RYBICKA összeházasodtak, gyermekeik:
Maria Anna SCHOLZ

bejegyezte Yaakov Wise 
(Wise legtöbbször anakronisztikusan használja a "Lengyelország" országmegnevezést, hiszen a szóbanforgó terület akkor a Habsburg Birodalom Galícia tartományának része volt. A későbbi pápa már az újjáalakult Lengyelországban született. Apróság, hogy az akkor önálló Biała városa még Galícia tartomány határvárosa volt, míg az 1950-ben vele összevont Bielsko Habsburg-Szilézia, vagy Cieszyni Szilézia határvárosa. Feliks Kaczorowski foglalkozásául a mai lengyel források általában a kárpitost adják meg.)

A Zsidófigyelő (Jew Watch) két cikkben is foglalkozik  II. János Pállal:

Zsidó volt-e II. János Pál pápa?
"A pápa családi barátai nagyrészt zsidók voltak. 
Jerzy Kluger, egy zsidó fiú élete végéig barátja.
(CNN) -- Wojtyłáék nem osztották sok lengyel antiszemita nézeteit. Lolek egyik játszótársa Jerzy Kluger volt, egy zsidó, aki sok évvel később küldöncként kulcsszerepet játszott II. János Pál és az izraeli vezetők között hosszú idő után diplomáciailag elismerte Izraelt."

"(CNN) -- Csakugyan, Wojtyła lett az első pápa, aki meglátogatott egy zsinagógát és elsőként látogatta meg az auschwitzi Holokauszt-áldozatok emlékművét.  A katolikus-zsidó ellenségeskedést befejezve a zsidókat "idősebb fivéreinknek" nevezte.

 Sajnos a hivatkozott CNN-cikk már nem érhető el.

A Zsidófigyelő leleplezi II. János Pál pápát - valószínűleg zsidó származású
" A pápa apja, id. Karol Wojtyła egy nyugalmazott katonatiszt és szabó volt Wadowicében, egy Krakkótól 35 mérföldre délnyugatra található városban, melynek 8000 katolikus és 2000 zsidó lakója volt. Amikor id. Karol Wojtyła feleségül vette Emilia Kaczorowskát, családja azonnal kiközösítette. Karol és Emilia egy zsidó háziúrtól bérelt bérlakásban élt. Egy CNN sztori szerint Wojtyłáéknak a wadowicei zsidó közösségben kellett családi barátokat találnia. Fiuk, szintén Karol Wojtyła zsidókkal járt egy iskolába, ami a legtöbb lengyel városban szokatlan volt."

"Frank Weltner, a Zsidófigyelő tudományos weboldal igazgatója és könyvtárosa: "Ismerői szerint II. János Pál pápa ifjúkorában nagy színész és költő volt. A szinház-üzlet Lengyelországban, Európa nagy részén és az USÁ-ban hagyományosan zsidó tulajdonban és ellenőrzés alatt állt, tehát egy zsidó szülő és sok zsidó barát hasznos lehetett, ha valaki színészi karrierbe akart kezdeni."


A Wikipédia angol nyelvű cikkéből, "II. János Pál pápa ifjúkora":

"Karol gyermekkorára befolyással volt  az élénk és prosperáló wadowicei zsidó közösséggel való számos érintkezése.  Gyakran focizott, mint kapus és a Cracovia lengyel csapatnak szurkolt.[3][4] Gyakran került sor iskolai focimeccsekre zsidó és katolikus csapatok között és a korra jellemző antiszemita légkör miatt előfordulhatott, hogy a dolognak csúnya vége lesz. Karol viszont örömmel ajánlkozott kapusnak a zsidó csapatnál, ha annak nem volt elég játékosa.[5]

Ekkoriban volt az ifjú Karol első komolyabb viszonya egy lánnyal. Közel került egy lányhoz, akit Ginka Beernek hívtak, ‘egy zsidó szépség gyönyörű szemekkel és fekete hajzuhataggal, remek színészi tehetség‘.[6]"

"A B'nai B'rith és más illetékesek igazolták, hogy zsidóknak segített menedéket lelni a nácik elől."

Emilia Kaczorowskáról érdekesen, kurtán-furcsán írja a lengyel wikipédia cikke, hogy 8 osztályos iskolát végzett az irgalmas nővéreknél Krakkóban, és "gyakorló katolikus volt". Ezt helyből feltételeznénk alapesetben azon a vidéken, hacsak nem a zsidó származás látszatát akarná a forrás e félmondattal takargatni...
Egyébként talán ugyanezért tulajdonképpen meglepő, hogy egy ennyire nagy kultuszú "nemzeti hős"  édesanyjáról ilyen rövid, pármondatos cikk van a wikin és hogy a családról leginkább hallgatnak. Ha nem tekintenék a dolgot takargatni valónak, biztos sokkal több adat lenne. Feltéterlezem, hogy Wadowicében amúgy mindenki képben van, de a városka nem kis részben a zarándokturizmusból, a nagy szülött kultuszából él, tehát nagydobra pont ők nemigen fogják verni e származási kérdést.
Egyébként téves az a magyar forrásokban gyakran szereplő adat, hogy a pápa édesanyja tanítónő lett volna, a lengyel életrajzok szerint 8 osztályt végzett és háztartásbeliként időnként varrással egészítette ki jövedelmüket.

Henryk Pająk: Lengyel remények sírásói c. könyvéből:
"Elemzésünket a vértelen peresztrojka "csodájáról" II. János Pál a Szovjetláger felszámolásának nemzetközi műveletében betöltött szerepével fejezzük be. "A Vatikán rákos daganatai" c. könyvben bemutattuk, hogy pápai jelölésének előmozdítója a világzsidóság volt az említett szabadkőműves diszkatériákkal, Zbigniew Brzezińskivel, H. Kissingerrel, D. Rockefellerrel az élen, néhány zsidó származású vatikáni bíboros részvételével.
Karol Wojtyła bíboros promóciós célú, nemhivatalos utazásokon vett részt az USÁ-ban és Kanadában, fogadta például a szabadkőműves Trudeau. Ekkor Trudeau kormányában a multikulturális ügyek minisztere a lengyel anyanyelvű "jeruzsálemi lovag", Stanley Haidasz szenátor volt. Többször alálkozott Karol Wojtyłával kanadai zsidók magántársaságában is.
Egy ilyen találkozót dokumentálunk egy eddig sehol nem publikált fényképpel.


(felirat: Balról: Rudolf Kogler, K. Wojtyła bíboros, s. Haidasz szenátor - a Máltai Ispotályos Lovagrend lengyel anyanyelvű nagymestere - áll: N.N., Irene Unger. Torontó, 1976. Egész otthonosan... S.Haidasz magángyűjteményéből)

K. Wojtyła bíboros megválasztása után Haidasz szenátor és Zbigniew Brzeziński voltak az új pápa, II. János Pál első vendégei. Haidasz szenátor a Máltai Ispotályos Lovagrend nagymestere, amely egy kivételesen befolyásos szabadkőműves páholy a katolikus egyházban, nemes humanitárius és karitatív célokat tettetve, mint végső soron minden szabadkőműves páholy."
Hogy mire volt ez jó, arra csak egy kiragadott példa, a Haaretz 2004.17.09-i híradása alapján:

Shlomo Shamir: A Katolikus Egyház azonosnak tekinti az anticionizmust az antiszemitizmussal

A Katolikus Egyház az anticionizmust burkolt antiszemitizmusként  ítélte el egy katolikus és zsidó értelmiségiek fóruma által kiadott közös nyilatkozatban. A nyilatkozat Buenos Airesben került kibocsátásra vallási, egyetemi és más vezető zsidó és katolikus személyiségek találkozóján.
"Minden módon és formájában ellenezzük az  antiszemitizmust, beleértve az anticionizmust, ami az utóbbi időben az antiszemitizmus megjelenési formájává vált" áll a nyilatkozatban.
Ez az első alkalom, hogy a Katolikus Egyház egyenlőségjelet tesz az anticionizmus és az antiszemitizmus közé. A nyilatkozat szintén elítéli a terrorizmust, kiemelten a hit nevében elkövetett terrort. "A terror bűn az ember és az Isten ellen."  Az Isten nevében elkövetett fundamentalista terrorizmus nem igazságos és nem igazolható."
Ilan Steinberg, a Zsidó Világkongresszus igazgatója, a fórum egyik szervezője a közös nyilatkozatot "egy történelmi pillanatnak" nevezte.
"A Katolikus Egyház először ismeri el az anticionizmust nemcsak zsidók elleni, hanem az egész zsidó nép elleni támadásként."
Vezető zsidó személyiségek a nyilatkozatot a Katolikus Egyház meghatározó jelentőségű nyilvános támogatásának nevezték az anticionizmussal szemben. "A múltban a cionizmust azonosították a rasszizmussal, ez a nyilatkozat az anticionista kijelentéseket minősíti a rasszizmus egy formájának" jelentette ki egy zsidó vezető New Yorkban.
Nem is volt mindenki hálátlan:

HVG, 2005.április3.: Izrael: "a zsidók pápájaként" gyászolják a szentatyát

Izraelben is részvétet és megdöbbenést váltott ki II. János Pál halála.
Jeruzsálem utcán sok ember siratta az elhunytat. Az olasz RAI televízió tudósításában megszólaltatott izraeliek egy része odáig ment, hogy "a zsidók pápájának" nevezte a katolikus egyházfőt, ami 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.

II. János Pál volt az első római pápa, aki látogatást tett egy zsidó imaházban: 1986. április 13-án fölkereste a római zsinagógát. Eme egyháztörténeti szempontból egyedülálló esemény kapcsán az egyházfő első ízben kért bocsánatot azért a felelősségért, amely a zsidók ellen elkövetett bűnök  miatt a katolikus egyházat terheli. Történelminek minősült II. János Pál 2000-ben tett látogatása Izraelben is, amikor a jeruzsálemi siratófalnál állva szintén megbocsátást kért a zsidóüldözésekért.
(MTI)
 ------------------------------------------------------------------------------------

Frissítés, 2011.december 29: 

FÉREG AZ ALMÁBAN

A bejegyzés fogadtatásának tapasztalatai, közte az alább olvasható második hozzászólás is jelzik, hogy érdemes a pápa származására vonatkozó információt kiegészíteni, illetve meg kell magyaráznom, miért tartottam fontosnak e tényeket közzétenni.
Nyilvánvaló, hogy sokak jóindulatú, naív reakciójával önmagában annyiban egyetértek, hogy természetesen semmiféle bűnt nem jelent, ha valaki zsidó szülők, vagy szülő gyermekeként jön a világra, és a bejegyzésnek semmiképpen nem célja a néhai II. János Pál pápa édesanyját bírálni, erre semmilyen okot nem látok.
Önmagában egy mai pápa zsidó származása elvileg lehetNE egy gyakorlati jelentőséggel nem bíró banális tény. Azonban ha ezt az önmagában nem sokat jelentő tényt öszefüggéseibe helyezzük, konkrétan például Karol Wojtyła kiválasztási mechanizmusával, és az alábbi idézettel vetjük egybe, akkor kiderül, hogy Valakik számára miért volt fontos, hogy egy zsidó kohanita származású főpap legyen a pápa. (ahogy már előtte is, utána nem tudom biztosan)

Talán sokat megvilágít az ún. Neo-sabbateánus szekta szellemi vezetőjével a Mááriv c. izraeli lapban megjelent interjú egy konkrét kérdése és válasza:


részlet:

Mááriv: Mi a helyzet az Ön vallási áttéréseivel? Hogyan változott a vallási élménye, miközben felvette a kereszténységet, az iszlámot és a buddhizmust?

REB YAKOV LEIB HAKOHAIN: Először is, vallási áttéréseim célja, akárcsak elődeim, Sabbatáj Cví és Jacob Frank esetén, nem az volt, hogy megjavítsam önmagam, hanem, hogy megjavítsam Istent. A Neo-sabbateánus Kabbalában az egész hangsúly nem önmagamon van, nem az én üdvözülésemen, vagy átalakulásomon, hanem Isten üdvözülésén és átalakulásán. (...) Tehát Sabbatáj Cví, Jacob Frank és jómagam Szent Aposztázisai nem "a test" áttérései voltak, hanem "a szívé". Az összes vallásba való betérés célja a bennük rabul ejtett Szent Szikrák kiszabadítása volt, nem pedig az, hogy vallási közösségeik gyakorló tagjaivá váljunk.

Az ilyen neo-sabbateánus VALLÁSI ÁTTÉRÉSEK CÉLJA tulajdonképpen ANNAK A VALLÁSNAK A SZÉTROMBOLÁSA, AMELYBE BELÉPÜNK, NAGYRÉSZT ÚGY, AHOGY A FÉREG SZÉTRÁGJA AZ ALMÁT, NEM PEDIG RÉSZÉVÉ VÁLIK.

------------------------------------

Sabbatáj Cví és Jacob Frank a modern illuminátus-mozgalom elődei...


Frissítés, 2012.január 19.: 

Az alábbi egy szaktudományos elemzés a frankista szekta vezetői által a magyarországi frankistákhoz 1800 körül írt, zóhári nyelvezetű héber nyelvű levélről.

www.donmeh-west.com/frankintro.shtml

A szerző: Ben Zion Wacholder, Ph.D
Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion, Cincinnati

"E publikáció közli és értelmezi a héber-zóhári levelet, melyet Jacob Frank három tanítványa írt 1800 körül a magyarországi zsidókhoz. (...) Dokumentumunk szerint Frank megjósolta az európai zsidóság pusztulását, hacsak a zsidók nem veszik fel "Edom szent vallását", vagyis a kereszténységet. A kereszténységre áttérésnek azonban eszközként kellett szolgálnia, mely a kereszténység végső legyőzéséhez vezet. A Frank személyében reinkarnálódott Jákob pátriárka küldetése volt, hogy Izrael élére álljon annak Edom elleni háborújában. "

"...a levél általános üzenete így összegezhető:
- Frank megjósolja a zsidók eljövendő mészárlását Európa minden nagyobb és kisebb országában az apokalipszis részeként. (Holokauszt! Mi van, ha ez nem "jóslat" volt, hanem FORGATÓKÖNYV???!!!B.Cs.)
- A zsidók megváltásának alapja, hogy elfogadják Edom, vagyis Róma hitét.
- Jacob Frank Jákob pátriárka reinkarnációja.
- Jacob Frank fogja vezetni Izrael megváltását a világ, azon belül a Katolikus Egyház meghódítása által."

A szakemberek által vizsgált dokumentum az úgynevezett "Vörös Levél", ugyanis vörös tintával írták sok példányban. Ez szimbolizálja a héber Adom-vörös és Edom-azaz a gojok birodalma szavak hasonlóságát.

Tehát a frankisták által irányított világforradalmi mozgalom vörös zászlaja azt jelképezte, hogy az alatt a zsidók épp meghódítják a gojok birodalmát???

És akkor a fentieket a kat. egyh. meghódításáról vessük össze egész Santo Subito c. bejegyzésemmel... Vajon egy következmények nélküli banális életrajzi apróság, ha kohanita zsidó származású ember a római pápa???

Frissítés, 2013. január 24:

Érdemes még idézni egy másik bejegyzésből Gershom Scholem művéből a z "Edom" azaz a kereszténység, a római egyház elfoglalásának programjáról és céljáról:

"A sabbateanizmus Jacob Frank változatában egy gátlástalanul nihilista jelleget öltött. Az igaz hívő, akinek titkos szívében Isten van, a "hallgatás terhe" alatt köteles keresztülmenni az összes valláson, rítuson és fennálló renden anélkül, hogy bármelyiket elfogadná, sőt, mindet belülről megsemmisíti, ezáltal igazi szabadságot hoz létre. A szervezett vallás csak egy álcaruha, amit fel kell venni, majd el kell vetni a "szent tudás", a a hely gnózisa felé, ahol az összes hagyományos értéket megsemmisítik az "élet" áramlatában."

"Ez az út a tudatos vallási anarchiához vezetett: "A hely, ahová megyünk nem áll semmilyen törvény uralma alatt, mert azok mind a halál oldalán állnak, de mi az élet felé megyünk." E cél eléréséhez szükséges volt a törvények, tanítások és szokások megszüntetése, megsemmisítése, melyek korlátozzák az élet energiáját, de ezt titokban kell tenni;  ennek érdekében fontos volt külsőleg magukra ölteni a fizikai Edom, azaz a Kereszténység ruháját.  A "hívők", vagy legalább élcsapatuk máris keresztülmentek a judaizmuson és iszlámon, most pedig be kellett teljesíteniük utazásukat a keresztény hit magukra öltésével, annak és eszméinek felhasználásával, hogy elrejtsék valódi hitüket Frankban, az igaz Messiásban és élő Istenben, akinek imádatára keresztény hitvallásaikat valójában szánták. "
II. János Pál volt az első pápa, aki zsinagógába látogatott. Elio Toaff római főrabbi fogadja a kollégát:

Végre nem kell titkolnunk, a jövő héten meg te misézel nálam...


A Siratófalhoz minden zsidónak el kell zarándokolnia...
A Zarándok a zsidó szokásnak megfelelően a következő feliratú cédulát dugta a résbe:
Atyáink Istene,
Te választottad Ábrahámot és utódait
hogy hozzák el a Nevedet a Nemzetekhez*:
mélységesen szomorúak vagyunk
azok viselkedése miatt
akik a történelem során
e gyermekeidnek szenvedést okoztak,
és bocsánatodat kérve
el kívánjuk kötelezni magunkat
az igaz testvériség mellett
a Szövetség népével.
Jeruzsálem, 2000. március 26.
aláírás: II. János Pál
*így szokás illedelmesen fordítani, de a szó helyesen GOJOKHOZ! Az ennek megfelelő érzelmi töltéssel.

"A főpap védelmének biztosítására Izrael az "Öreg Barát"/"Régi Barát" műveletet ("Operation Old Friend") szervezte meg, a legszigorúbb biztonsági intézkedést, amit valaha is Izraelbe látogató személlyel kapcsolatban alkalmaztak."

A Frank-féle "hallgatás terhe" szabály óriási erővel nehezedhetett az izraeli hivatalosságokra, hogy vissza tudják tartani a külvilág előtt kirobbanni akaró büszkeségüket, diadalérzésüket, és a páratlan biztonsági akciót ne "Our Man in the Vatican" néven nevezzék el...


Kapcsolódó bejegyzések:

39 megjegyzés:

Névtelen írta...

Kedves Cs!
Azt, hogy ki zsidó és ki nem az, a zsidók tartják számon a leggondosabban. Amióta Konrád György lefektette a zsidó fajbiológia alapjait, azaz felfedezte a "zsidó génkoktélt, azóta a legtermészetesebb, hogy a nemzsidók is definiálni törekszenek a faji identitást. Ez Woytilánál annyit jelent, hogy az anyajogúság folytán zsidónak tekinthető.
Biztos nincs bbben semmi rossz, hiszen nálunk zsinórban három zsidó lett hercegprímás: Lékai, Paskai, Erdő.
Mindez csupán annyit jelent, hogy a származáson alapuló megkülönböztetés terén kövejük a zsidó példát. Persze annak minden következményével...
Gyula.

Névtelen írta...

Miért lett ez most ennyire fontos? Az embereket tetteik alapján kell értékelni. Sőt még ismert tettei alapján sem lenne szabad megítélnünk, mert az ítélet egyedül Istené!

II. János Pál élete, tettei, személye, lelke, ízig vérig ellentétes volt azzal, amit manapság "zsidó/cionista mentalitásnak" neveznek. Kevés ilyen pápa volt egyházunk élén, mint Ő! Kevés pápa volt ennyire elmélyülten imádkozó, Szűzanya tisztelő, mély hitű és mégis a politikában határozott, karakteres, de szelíd. A pénz és a hatalom, sosem ragadta el. A kommunizmus bukásában játszott szerepe felbecsülhetetlen! Csodatételek kísérték életútját. De nem sorolom tovább.

Hogy zsidó volt-e az anyukája vagy sem az nem érdekel. Még akkor sem érdekelne, ha komoly forrás taglalná, alapos bizonyítékokkal, hát még így.

És még egy oldala a történetnek: A Zsidó nép kiemelt érzékenységgel tud elmélyülni a hitben és a vallásban. Ha ez helyes irányt kap és nem önös és nem faji azaz cionista keretek között bontakozik ki, akkor csodálatraméltóan és példamutató módon ad útmutatást az Isten-ember kapcsolat megvalósíthatóságában!

Ha a Pápában voltak ilyen gének, akkor azokat nagyon jó irányba a valódi hit irányában kamatoztatta és ezzel példát mutatott az egész világnak.

Ha viszont a cikk és szerzői azt a szégyenletes cionista mentalitást művelik, amikor minden kimagasló eredményt elért embert zsidó származásúnak tekintenek és maguknak vindikálják a jogot, hogy embereket nyilvánosan zsidózhassanak, akkor minimum szomorúnak tartom, hogy ilyen cikkek megjelennek!

Névtelen írta...

a kereszténység a zsidóságból származik?
az ószövetségben Isten és ember kapcsolata van leírva, az újszövetségben Isten emberré lett: konkrétan: zsidó, férfi emberré lett.

Jézusnak nem volt lényegbe vágó hogy ki milyen fajhoz tartozik.

Szerintem se lényeges.

Bobkó Csaba írta...

A sabbateánus-frankista zsidóknak nagyon is lényeges, hogy ők zsidók és hogy ilyen minőségükben meghódítsák a világot, közte a katolikus egyházat. Hogy elpusztíthassák...

Névtelen írta...

az első pápa zsidó volt.

a mostani pápa is zsidó származású.

2, J. Pál nem zsidó volt hanem lengyel, az hogy ősei közt voltak nem lengyelek az nem von el semmit lengyel identitásából.

16. Benedek német, mégpedig bajorországi német: az hogy ősei közt voltak nem lengyelek az nem von el semmit német identitásából.

miért lényeges az hogy valakinek az öreganyja mi volt?

Bobkó Csaba írta...

Azért, mert egy olyan közösségi identitásról besyélünk, amelynek képviselői HISZTÉRIKUSAN számontartják a leszármazásiukat és épp az anyjukat-öreganyjukat kezelik e téren kiemelt figyelemmel. Továbbá e csoportnak van ősi hajlama a más vallásokba való LÁTSZAT-betérésre az adott vallások belülről szétrombolásának céljával, ami dokumentált céljuk.
Ezek után azt kell összevetni a származás ténbyével, hogy viselkedett-e a lengyelországi születésű pápa megalkuvóan a kerszténységgel és az emberiséggel elelnséges zsidóság, zsidó vallás, zsidó identitás felé, önfeladó, belülről romboló tevékenységet végzett-e a katolikus egyházban a zsidó behatolást képviselve?

Tudtommal többször kijelentette nyilvánosan, zsidók előtt, azoknak udvarolva, hogy "az ószövetség máig érvényes, azt semmi nem érvénytelenítette". Ez ellentétes a keresztény-katolikus tanítással, nyílt eretnekség. Eszerint érvényesnek tekintete például az Ószövetségben "Istennek" nevezett - HAZUDOTT alak ígéretét Mózesnek, hogy az ő kiválasztott népe kedvéért majd kiűzi a Kánaán őslakó népeit, de csak apránként, nem egyszerre, hogy az igéret földje el ne vaduljon és az ő kedvenc zsidó népe fokozatosan vehesse birtokba. Többek között ezt az aljas, Palesztinában máig forgatókönyvként alkalmazott népirtó ideológiát és hazugságot (miszerint, aki ezt igérte, azonos a keresztények Istenével) nevezte máig érvényesnek a zsidó pápa. Lényeges???

Bobkó Csaba írta...

Mellesleg tudsz valami hiteles forrást arra, hogy Benedek is zsidó származású? Olvastam ilyet a neten, de nem olyan meggyőzőt, mint Wojtyłáról. Az világos, hogy Ratzingert lényegében barátja, Wojtyła jelölte ki utódául. Csak egy húron pendülhettek akkor a leglényegesebb harci feladatukat illetően...

Névtelen írta...

a következő nem túl vallásos honlapon olvastam:

http://www.antidogma.hu/node/3161


Sok igazság van amit mondasz az ószövetségről. De van egy másik igaság is róla, amiről pl. Hamvas Béla ír a száz könyvben:

JÚDEA
20. Hénoch

Hénoch pátriárka, Ádám ötödik unokája, a pártütő Azazel angyalnak és társainak történetét mondja el. Vannak benne részletek, amelyeknek fenséges volta teljesen egyedül áll: különösen, amikor az Úr Hénoch által a bukott angyaloknak üzen. Ha az ember ilyen könyveket olvas, hajlandó lenne azt mondani, hogy száz könyvet megmenteni sok, elég lenne tíz, amelyben az emberi történet lényege benne van. Hénoch feltárja azt, ami az emberiségben a leggonoszabb gonosz, de megmondja azt is, ami a legjobb jó. Az abszolút ellentétek misztériumának könyve.
21. Ótestamentum

Az Ótestamentumot a száz nagy könyv közé nem kegyeletből kell fölvenni, de még azért sem, mert a kereszténység természetes előzménye és feltétele. Az Ótestamentumban egész földi létünk minden alapja együtt van. Ma hajlandók feltételezni, hogy az emberiség sorsa az izmuson nyugszik. Nem –, az emberiség sorsa a nagy szent neveken nyugszik. A Véda a valóság könyve, az Ótestamentum a nagy Név könyve. Ha valaki meg akarja tudni, hogy mi az, ami az Ótestamentumban van, olvassa el egyszer úgy, mintha még sohasem hallott volna róla, minden utálatos iskolai és papi hazugságtól mentesen. Milyen kár, hogy nincsen tökéletes és megbízható fordításunk! A mai könyvek mind tele vannak félreértésekkel és (talán) szándékos hamisításokkal.
22. Zohár

Ha valaki a Zohárból tíz lapot elolvas, így kell szólnia: lehetetlen, hogy ezt a könyvet egy ember írta. Valószínű, hogy régente voltak nagy bölcsek, akik egy-egy titkot megtudtak, voltak csodálatos tiszta lelkek, akiknek az angyalok megsúgtak valamit az ég legmagasabb tudásából és a sok-sok bölcs, a sok-sok tiszta lélek tudását valaki összehordta. Így keletkezett a Zohár. S ez talán nem is egyetlen ember volt, hanem egész tudós gyülekezet. Nem száz és nem ezer év tudása van itt, mert ezt a tudást nem lehet idővel mérni.

Névtelen írta...

Szerintem a boldog emlékű lengyel pápa jó katolikus volt.

Bobkó Csaba írta...

Csak nemrég jöttem rá, hogy a kultikusan tisztelt Hamvas milyen méregkeverő vakoló volt. A Zóhár ocsmányság, az Ószövetség xenofóbiával van tele, meg persze felemelő dolgokkal is, de az egész ókori Közel-Kelet kulturális örökségéből vannak benne morzsák. Majd írok Hamvas hazugságairól is, a világromboló erők propagandája körébe tartozásáról is.

Bobkó Csaba írta...

Ha ez nálad hiten alapul, legyél tőle boldog. Engem a tények is érdekelnek.

Névtelen írta...

Ahogy mondani szoktam: Tudom Istenem itt van velem és bárhogy is alakúl az életem, hívő emberként fogok majd meghalni!
Sokak véleménye szerint a földi papság, a földkerekség legmocskosabb gazembereinek gyülekezete, akiket kizárólag a pénz-hatalom motivál és nagy ívben tesznek híveik lelki üdvösségére, mert ha hinni tudnának az általuk is hirdetett Istenség létezésében, akkor nem merték volna elkövetni szörnyű bűneiket a földi emberiség ellen. Tudomásom szerint a zsidónak azt parancsolja a TALMUD, hogy azt a mozgalmat, amelyiket nem tudja elpusztítani, annak élljon az élére. Erdő-Grünwald rabbi úr is ezt teszi.

Gloucester írta...

Ratzinger lemondásáról lesz poszt? Okok, indokok, háttér stb.

Bobkó Csaba írta...

Konkrétan arról nem tervezek, de a Vatikán férges almájáról igen. Felmerül, hogy R. szíve szerint őszintén konzervatív lett volna, természetesen az nem képzelhető el, hogy úgy jutott el a pápaságig, hogy nem tudta , mekkora szemétdomb van ott. Ahogy elődje se lehetett "naív". Viszont R. döntése mögött állhat valamiféle meghasonlottság, netán lelkiismereti válság is. Tudja a fene, nem látok bele.

Névtelen írta...

Kedves elottem szolok,
Jezus az embereket szeretetre tanitja,MINDEN ember szeretetere.Az az egyhaz,ami erre a szeretetre epul,ELPUSZTITHATATLAN.A Vilagmindenseg Ura egy es ugyanaz,neki mindegy,hogy milyen nyelven imadkozik Hozza az ember, illetve melyik vallashoz tartozik.Csak mi, emberek akadunk fenn ilyen lenyegtelen dolgokon.Mernunk kell szeretni es tisztelni egymast,mert ez a szeretet a legerosebb a vilagon.
Amig azonban azt nezzuk,hogy ki honnan szarmazik, nem vagyunk kulombek mint azok a "kereszteny" nacik,akik halalba kuldtek a masik embert.Es ezt szo szerint kell venni.
Meg kell erteni egyszer es minden korra, hogy a Krisztus egyhaza a feltetlen szeretet egyhaza,es nem holmi politikai szervezodes,amelyet egy "okosabb politikus"megrendithet.Mar 2000 eve is ezt probalta magyarazni,akkor is csak kevesen ertettek meg.
Hinni kell.Ennyi az egesz.

Bobkó Csaba írta...

Veszem olyan komolyan a véleményedet, hogy kertelés nélkül megmondom: agyalágyult nézet. Összekevered a hit szféráját a gyakorlati emberi cselekvés szférájával - miközben persze a két dolog nem ellentétes egymással.
Ha igazad lenne, hogy a földi, embveri intézményt jelentő egyház elpusztíthatatlan, megronthatatlan, akkor nyilván a papoknak, püspököknek semmi teendője nincs a világban, elég hinniük és szeretniük (de ne csak a kispapokat, meg ministránsfiúkat...) és az Egyház tökéletes lesz. A valóságban viszont a jó papok , püspökök és pápák évszázadokon keresztül - bármennyire is groteszk egy ellenségüktúl idézni - bíztak Istenben és szárazon tartották a puskaport, tették a dolgukat és ez nem valami nyálcsorgató ostoba pacifizmust jelentett. Nem jelentett olyan idiotizmust, hogy nem létezőnek tekintették volna a világban létező veszélyeket, gnoszságokat és hogy ne szálltak volna vele szembe.
Az egyház emberi intézmény és gonosz emberi mozgalmak, csoportok kitűzték célul az elfoglalását. A jelek szerint sikeresen. A származás kérdése csak annyiban téma, hogy "véletlenül" a gyűlölködő kiválasztottságtudat vallási köntösben megszervezett ideológiájának hordozópopulációja, a zsidóság nihilista élcsapata tűzte ki célul Edom-Róma elfoglalását és belülről szétbomlasztását.
Ezek után olvasni a sajtóban a tippeket, mennyire esélyes egy rabbi unokája a megürült székre nem igazán cáfolja a "konteót".
Persze, szeretni és tisztelni kell egymást, de erről győzd meg előbb azokat, akik szerint az ő Megváltójuk harci feladata a gojok kiirtása (netán az emberiségé), és ezt a feladatot a saját kezükbe vették. Amint őket meggyőzöd, folytathatod rajtam...

Gloucester írta...

Ferencről vajon mit fogsz kideríteni? :-) Ha már oly nagy vetélytársa volt Ratzingernek, akkor még azt is mondhatnánk, hogy a bíborosok közül talán mindegy is, hogy kire esik a választás.

Bobkó Csaba írta...

Ferenccel többségünk most ismerkedik, előbb a Benedeknek készült állítólagos "Vatikáni Meleglobbi-jelentés" témában lenne mit írni.

Névtelen írta...

Olvasd el, hogy miért lényeges! Nem olvastad a bejegyzést? Nem keresztényeknek, nem másnak fontos, hanem nekik. És szerintem Te tudod ezt. Mitől volna az összetartozás olyannyira fontos, ha nem emiatt?
Amit BCS írt, az olyannyira elgondolkodtató, főleg mai napság, hogy egyenesen ijesztő. Ma, amikor egyrészt már látszik, de nagyon, hogy mindent képesek szétzúzni, mindennel, mint az almával bánnak, ha nem az ő szokásaiknak, elképzeléseiknek felel meg, politikában, gazdaságban, kultúrában, másrészt valóban a beépülés a módszerük mindennek az elkövetéséhez. Ha nincs olyan gazdasággal bíró és fegyvereket szállító barátjuk, mint az USA, akkor egy gyáva népség. De, miután van barát, van eltitkolt és soha be nem vallott fegyverük, így már nagylegények mindenhol. Teletárral még a gyerekeket is tudják riogatni. Vagy tankból.
A napi politikában folyton a beépülés eredményeit látjuk, halljuk. És nem csak az aktuális kormányban, de az ellenzékben is éppen úgy megtalálhatók, és még szidják is egymást. És azt hiszik, senki nem látja.
II.János a 911 utáni terrorállami lerohanás alkalmával néhány szóval, mondattal védhette volna meg legalább a civileket, a következő napok áldozatait. Várták, hogy megszólal. És nem szólalt meg. Hallgatott. E hallgatásra rengeteg ember halála válaszolt.
Hogy mit mondtak? - Neked a szereped szerint tenned kellett volna, de tettél semmit. Te, a katolikus pápa, veszni hagytál emberek ezreit. Vajon hány ember élete kell, hogy megszólalj?---

Névtelen írta...

Az itt hozzászólók tettetett naivitása nálam kiverte a biztosítékot: Ezt teszik a papok, az egyházak vagy ennyire tudatlannak lenni jó?
BCS fel akarta nyitni a szemeteket, de ahhoz fel kellene a ködös fátyolt libbentenetek róla! Legalább próbáljátok megérteni a szöveget, s ha nem hisztek annak, járhatok utána!

Névtelen írta...

Tudom, régi ez a cikk, de most jutott eszembe a témával kapcsolatban II. János Pál pápa egyik magyarországi látogatásán, egy - kamerák által is rögzített - esemény. A szabadtéri misén egy csoport felemelt egy transzparenst, ha jól emlékszem, ez volt ráírva: "Jestesmy z toba ojcze Polonia Wiedenska!" A biztonsági emberek odarohantak és durván kicsavarták a transzparenst az azt tartók kezéből, volt egy rövid dulakodás is. A pápa összeráncolt homolokkal figyelte az eseményt, de nem adta a jelét semmilyen reakciónak. Azóta sem tudom, mi lehet az a Polonia Wiedenska, és mi bajuk volt vele a rendezvényt biztosító gorilláknak?
Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

"Veled vagyunk Atyánk, A bécsi lengyelek". Ez volt a táblán. TAlán a biztonságiak veszélyforrást láttak a nem egyeztetett táblában. Önmagában teljesen szokásos volt az ilyen szöveg a pápa találkozóin.

Névtelen írta...

"Nem jelentett olyan idiotizmust, hogy nem létezőnek tekintették volna a világban létező veszélyeket, gnoszságokat és hogy ne szálltak volna vele szembe."

Feltételezem a gonoszság szó véletlenül lett elgépelve, nem szándékosan, viszont így előállt a gnosztikus szó gyöke, a gnosz, o nélkül. Ha kicsit "gyöknyelvészkedhetek": lehet, hogy nem véletlen a két fogalom hasonló alakja? Gonosz és gnosz(tikus).

FL

Bobkó Csaba írta...

Én tréfából mosom össze a kettőt, de tényleg nincs szóbokra, származhat akár Cirill és Metódtól a szláv liturgiai szóátvételek körében. Cirill és Metód is tekinthette a gnosztikusokat főellenségnek. Egy "gnosz" szót a magyar automatikusan magánhangzóbetoldással vesz át, így lehet gonosz. Simán esélyes. De nem biztos...

bet01 írta...

Attól,h néhány zsidó blog félinformációkra hivatkozva azt állítja,h II János Pál zsidó volt anyai ágon (és Kadhafi is, persze), az még nem forrásbizonyíték arra, hogy tényleg így volt. Ezek inkább feketíteni szeretnének, vagy dezinformálni.Utána lehet persze járni, pl megnézni a katolikus felmenők sírjait, vagy rájönni, h a megszállt Lo-ban nem csak zsidók bujkáltak. Íme egy cáfolat:
http://www.fisheaters.com/forums/index.php?topic=3443547.0

EMILIA KACZOROWSKA WAS NOT A JEW
http://jewishhistoryandsociety.blogspot.com/2005/11/was-late-pope-jewish.html
A fantastic story about Emily Katz is total rubbish. The author don’t know basic information about Emilia Kaczorowska and Karol Wojtyła.
The most fantastic idea is Emily Katz. Why Polish Jews would like to anglicized their surnames? Anyway, Katz is not English but sounds like German Katze. English Cat = German Katze = Polish Kot. In Kaczorowska – the root is Kaczor (male, he duck). So the translation of the surname should be based on English Duck or German Ente. Anyway, Emilia Kaczorowska was Emilia Kaczorowska, NOT Emily Katz. NOBODY in her family had any different version of names and surnames. What is more, Emilia wanted her sons to be a priest and a doctor, as the pope said in his memories (Andre Frossard, Be Not Afraid: Conversations with Pope John Paul II)
Nobody could make any research about Emilia’s Jewfishes and find any evidence as such proof does not exist. There are: Mikołaj and Urszula church wedding act from 1842 and Feliks baptism act from 1849. Feliks married Maria Anna in 1875, their tomb is in Cracow. Both of them were catholic, their children were baptized. Maria Wiadrowska – Feliks’ and Maria’s daughter, Emilia’s sister, was even the pope’s GODMOTHER.
The person, who write he found the places, tombs and pope’s ancestors, cannot even write the names correctly at all. There was not any Emilia KaczorowskI but Emilia KaczorowskA (if Polish surnames is an adjective and ends with i/y the female version of the surname always ends with a). There was not any Karol Josez Wojtyla, but Karol JóZeF WojtyŁa. There was not any Feliks Kaczowski but Feliks KaczoROwski. There was not any Felik's mother Urszula MaKlinowska but FelikS’ mother Urszula Malinowska. There was not any Scholz or Schulze. There was only one version: Scholz. There was not any Rybicka or Ryback. There was only Rybicka. Anyway, Kaczorowska, Kaczorowski, Malinowska and Rybicka are typical Polish surnames. Feliks Kaczorowski was not any businessman, as Mr. Wise claim, but usual saddler.
The ancestors could not have anything common with “Biala-Bielsko” as such place do not exist in Poland. The ancestors were connected with BiaŁa (nowadays part of Bielsko-Biała) for a while, but their tombs are in other places. Mikołaj Kaczorowski and Urszula Malinowska lived in Michałów, far away from Biała. Feliks Kaczorowski was born in Michałów, he moved to Biała, later to Cracow together with Maria Anna Scholz, where they both died.
The Pope was not hiding from Nazis since 1940, as Wise claim, but since 1944. What is more the he “discovered’ that If he had been a pure ethnic Pole this would not have been necessary. Mr Wise not only do not know basic information about Wojtyła’s life but also he knows completely nothing about Polish situation during ww2. Karol Wojtyła had plenty of reasons to hide during the war, the same like thousands of pure Poles, because: He participate in underground Rhapsodic Theater that spread illegal, patriotic plays and literature; He was a member of underground seminary and made illegal theological studies; He was a member of underground, Christian and patriotic organization “Unia

Bobkó Csaba írta...

Ez nem sokat cáfol. Abban igaza van, hogy az angol zsidó szerző felületesen írja át a lengyel neveket, és általában slampos, de a cáfolat se sokkal jobb. Annyit mondhatok, hogy Lengyelországban a hivatalos szférában a kérdés TABU, és ez sokat jelez. Sajnos, bármennyire is rasszistának tűnő érv, de az arckép is sokat mond. Természetesen én nem haragszok senkire azért, mert "zsidóképű", vagy zsidó származású, vannak ilyen barátaim. De a pápa anyja zsidóképű, olyan 110%-ban. Meg lehet kérdezni sok-sok zsidót, akik nem tudják, kit ábrázol a kép... bTermészetesen kellene egy komoly, tudományos, racionális családfakutatás. A dolog tabu-jellege miatt ez ma esélytelen. Maszekban elkezdhetek utánajárni...

bet01 írta...

Azért engem meggyőzött az érvelés. Meg itt arról van szó, hogy nem "cáfolni" kell, hanem ha valaki azt állítja, hogy a II.JP zsidó, anyai ágon, akkor először neki kéne ezt bizonyítani, vagy legalábbis valószínűsíteni, valamilyen hihető alapon. Kissé sántít ennek a bizonyítása, olyan eszközökkel, hogy "Kaczorowska" lengyel szó tövét "katz"-nak veszi, holott valójában a Kaczor lengyel szó, és így nevetséges ebből levezetni a zsidós hangzású „katz”-ot.

Vagy egyszerúen „hasra ütve” kitalálja, hogy 1940 –től kellett bújkálnia, holott csak 1944-ben volt így. Vagy , hogy „Urszula Malinowska „ neve hasonlít a zsidó sírköveken előfordult nevekhez. (mikozben a valóságban Mikołaj and Urszula 1842-ben templomi házasságot kötöttek. )

Emilia Kaczorowska a születi két lánytestvére, férje és fia a krakkói Rakowicki római katolikus temetőben vannak eltemetve. Ráadául más hasonlóan alaposan megindokolt, csak más tollú cikkek azt is állították, hogy Emilia Kaczorowska ukrán lett volna, vagy görög katolikus, hasonló „alapos” „kutatások” alapján. (valószínűleg soha nem is jártak a környéken sem, csak leírtak valamit, majd utána azt, hogy a tudásukat a legtitkosabb forrásból tudják)

Másrészről egyáltalán nincs szerintem megtiltva egy kutatás a pápa felmenői között, bizonyára lenne néhány Soros ösztöndíj, amit kiadnának rá, ha esélyesnek látszana az ügy. Csak hát egy 100—éves, alig látható arcú felvétel alapján eldönteni, hogy „zsidóképű”--- semmit nem jelent. Nálunk a legharcosabb zsidókról sem az orruk árulkodik. Főleg mert vagy kazárok, vagy arab kinézetűek, vagy már régen keveredtek, hiába büszkék a fajtisztaságukra.

Bobkó Csaba írta...

Jogos, a zsidó történész kókler, állításai zavarosak, a dolgot komolyan ki kell kutatni. Nekem megvan "A pápa anyja" c. lengyel könyv, amiben annak csak az apai családfáját közlik, az anyait gyanúsan nem. Mert az apai nem volt zsidó. El kell már mennem Wadowicébe, meg pár hasonló helyre. Hogy pápasága romboló volt, és pl. vígan tenyészett a buzimaffia a Vatikánban, az nem kérdés, de ez nem származási kérdés. Nyilván nem komoly érv, hogy én és sokan zsidóképűnek látjuk. Ahogy Kaczynskinál sem... :-)

bet01 írta...

Mondjuk már szinte pápaság kezdetétől vannak aggodalomra okot adó dolgok, akár buzimaffia, akár halottgyalázás, egypár dolog azért előfordult a történelem során. De mindig azért az elvek mentén volt egy kis "helyrerázódás" is.

A fénykép tényleg semmit nem mond. Vegyük pl "Magyar Bálint"-ot, aki akár lehetett volna magyar is, ha akart volna, de anyai ági zsidó képeket hordott a szíve felett. És persze látszott, hogy csak a zsidó nemzeti érdekeket támogatja. (és ugye senki nem mondta meg a képe alapján, hogy zsidó!!!)

Ameddig Schiffer András, miután a parlamentben saját maga levezette anyai zsidó származását (védekezésképpen), nekiment a holokauszt tantárgynak, és Izraelnek. Rögtön el is lehetetlenítette a zsidó maffia, le is mondott nemrég.

Bobkó Csaba írta...

Azt majd még meglátjuk, mi lesz a Schifferből...

Name7 írta...

Most úgy néz ki vissza megye az ügyvédi pályára.
De ez 1 kicsit durva! Nem lennék család tag:

http://nyugatifeny.blog.hu/2016/09/04/schiffer_andras_nagynenje_szegyelltem_a_schiffer_nevet_amikor_andras_szemkilovetokrol_hadovalt?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201609

bet01 írta...

Egyébként Ferenc pápa szerintem rosszabb, mint II JP, több a liberalizmus, ugyanúgy megvan az Izrael látogatás, és a zsidó lobby, liberális lobby. + Soros lobbi(?), muszlim ölelés stb. Elvileg hadat üzent a buzi lobby ellen, de hát az egész társadalom tele lesz velük, egy idő után helyet követelnek.

Teréz anya egy régi fotója:
http://fsquarefashion.com/wp-content/uploads/2012/08/Young-Mother-Teresa.jpg

bet01 írta...

Szóval sztem máshol kell keresni a dolgok gyökerét. Hogy lehet, hogy egy pápának eleve nyilatkozni kell, hogy mennyire szereti a zsidókat, mennyire egyetért az ő holokauszt értelmezésüket. Kvázi el kell ismernie őket magasabb-rendűként. Hogyan érték ezt el? Hogy jutottunk idáig?

Névtelen írta...

Hogy hogy hogyhogy?!

Hol élsz?

http://www.jozan-katolikus.hu/2013/01/27/hogyan-befolyasoltak-a-zsidok-a-ii-vatikani-zsinat-elott-es-alatt-a-katolikus-kozgondolkodast/

FL

bet01 írta...

Jó cikk volt a fenti" jozan-katolikus.hu" , és mondjuk itt a kitalált újkoron is van néhány dolog erről a témáról. Inkább azt nem látom, h miért a féreg erősebb, mint az "alma". Lehet, hogy távolra vezet az egyszerű kérdés, mivel akár Magyarországra, USA-ra, szinte az egész mai világra lehet ezt érteni.

Bobkó Csaba írta...

Mert az almának vannak erkölcsei, gátlásai, a féregnek nincsenek, sőt programszerűene megszegi a Törvényeket. Mert ezzel is szimbolizálja lázadását. Teológiájuk mondja ki a héjak feltörését, tehát a törvények programszerű megszegését. Ilyen elenféllel úgy szembeszállni, hogy ne süllyedjünk a szintjére, ne váljunk hasonlóvá, gyakorlatilag nem lehet. Ez egy elgondolkoztató helyzet , ha felmerül, eszerint a Gonosz eleve sikerre lenne ítélve? Nyilván nem, de a kérdés enyhén szólva nyugtalanító.

Name7 írta...

Tiszta, bizonyított, nyilvánvaló igazság nem elég ellenük? Persze nem ártan egy erős, hiteles, mindenkihez elérő médiafelület is. Egy jó mecénás, aki felkarolja a jó ügyet.
Képregény felület nem volt rossz ötlet, de én nem ezzel kezdeném. Könyvek, színdarabok, filmek kellenének, amik kerülik a primitív hangvételt és a propagandát. Kendőzetlen igazsághoz nem kellenek ezek. Persze lehet, hogy naiv vagyok. :-)

Bobkó Csaba írta...

Helyi szinten én is javasoltam már, de globálisan??? A gonoszok hatékonyabbak.

Keresztelő írta...

Benedek lemondásának oka, és Ferenc viselkedésének magyarázata.

https://www.youtube.com/watch?v=okCr1SkJ_2E