"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. november 10., vasárnap

Pogány/Katár/Templomos Robin Hood - avagy a Szabad(ító) Kőműves fia


"Mikor Éva szőtt és Ádám kévét hordott, ki látott akkor lovagot és lordot?"
Na és papot, főleg katolikus papot!!! (köp)


Az Ördögűző blog "Hórusz kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája" című legutóbbi bejegyzése témája, hogy a modern nyugati ezotérikus-gnosztikus közeg többek között Aleister Crowley nevével fémjelzett irányzata meghirdette Hórusz Korát, a kereszténység korszakának végét (New Age). Ez nem kizárólag ártalmatlan "jóslás" valami kiröhöghető idióták részéről, hanem olyan körök FORGATÓKÖNYVE, melyek nem utolsósorban kezükben tartják a modern tudatipart, a sajtót, TV-t, filmet, a popzenét és az építészetet, a számítógépes játékokat, illetve minden elképzelhető tömegkultúrás tudatformálási csatornát, és mindezeken keresztül programozzák a tömegek agyát a korábbi keresztény (illetve máshol másféle), civilizáció értékeinek démonizálásával, saját gnosztikus ikonjaik reklámozásával. Mivel a mai világrendszer centruma a Nyugat, ezért a Nyugati Civilizáció korábbi domináns spirituális hagyománya, a kereszténység e világromboló erők fő céltáblája. Az Ördögűzőn Makovecz Imre építészete és például Lady Gaga popzenei tevékenysége között mutattam ki párhuzamokat, közös okkult üzeneteket, most vizsgáljuk meg a modern tudatiparnak a popzene mellett talán leghatásosabb médiuma, a film területén ugyanezen program megvalósítását, tudatipari termékbe csomagolását!

A Crowley eszméi által maximálisan befolyásolt filmipar is rutinosan alkalmazza a sokat emlegetett, Orwell által is megörökített sztálini módszert a múlt megváltoztatására a jelenlegi és jövőbeli uralom érdekében, amikor a Párt aktuális irányvonalához igazodva retusálnak ki, vagy rá a régi csoportképekről/re nemkívánatos, vagy kívánatos elvtársakat.

"Mostantól kezdve minden másképp VOLT!"

E (sötét) jövőorientált múlthamisítás legkézenfekvőbb eszköze a mi korunkban a kosztümös történelmi kalandfilm, a film kora előtt azonban a "felvilágosult"-illuminátus erők által dominált tudatiparban már javában alkalmazták e célra az irodalmat, a verset, a regényt. A 19. századi magyar prot-kur, gnosztikus alapokon álló történelemhamisító irodalom egyik kedvenc célkorszaka a sláger kuruc koron és 1848-on túl éppen az angol Magna Carta és a magyar Aranybulla kora, a Templomos Rend és a katár eretnekség fénykora, vagyis a kereszténység elleni szervezett okkult-gnosztikus támadás első nagy időszaka. Az e kor hazai viszonyait a felforgató erők igényei szerint torzító hazai irodalom műveivel, a Bánk Bánnal és a János pap országával később fogok foglalkozni, a tágabb reformkor haladó költők számára kötelező gyakorlatának, a Kont-sztori megverselésének Arany általi velszi bárdokká alakításával már foglalkoztam e blogon. (Petőfi Sándor: A walesi bárdok)

"A walesi bárdok" egyúttal egy jó példa arra, hogy a modern kor műalkotásainak nem kis része gyakorlatilag nem értelmezhető helyesen, a tényleges üzenete felfoghatatlan marad, ha komolyan vesszük az iskolai irodalomkönyvek "műelemzési" rutinját, vagy a mai filmek fősodor kritikáit, beleértve az amatőr véleményeket, blogokat is. (A fősodor, PC-blogokat! Mert konteós csapatunkban még lehet bízni...) A "Felvilágosodás" óta született és szellemisége által dominált műalkotások jókora része felfoghatatlan az okkultizmus aktuális irányzatainak legalább felszínes ismerete nélkül. Ahogy a János pap országa, a Bánk Bán, vagy A walesi bárdok sem érthető a trón és oltár ellen összeesküvő illuminátusok propagandacéljainak ismerete nélkül, úgy például Kafka "A per" c. (általa ebben a formában egyébként meg sem írt...) regényének is röhejes félrevezető "magyarázatát" adják azok a tankönyvek, melyek a mű nyomasztó légkörét szánalmas módon az Osztrák-Magyar Monarchia bürokratikus igazságszolgáltatási rendszerének kafkai hétköznapi tapasztalatával próbálták és máig próbálják magyarázni, egy szót sem ejtve a tényleges inspirációs forrásról, a Kabbaláról. (A kulturális termékekbe csomagolt destruktív misztikus tartalomról átfogóbban írtam itt: "A zsidó misztika álruhája: a Modern Kultúra")

A keresztényellenes/emberellenes gnosztikus irányzat és titkostársasági infrastruktúrája (rózsakeresztesség, szabadkőművesség) az emberbarát és a Teremtést Jónak, Isten Művének elfogadó spirituális irányzat ellen egyik fő harci eszközeként az újpogány mozgalmat fejlesztette ki, jól megfogalmazott formában már a 18. század közepétől kezdve. Ez az irányzat állította elő az elméletet, mely szerint az emberek a pogány korban Európa-szerte szabadságban és a természettel összhangban éltek ("Aranykor", "Éden"), ettől az idilli állapotuktól a kereszténység, konkrétan pedig a Gonosz Katolikus Egyház fosztotta meg őket és taszította őket szörnyű rabságba, kizsákmányolásba. Az elmélet alapja természetesen az  a gnosztikus-kabbalai alapgondolat, miszerint Jahve, a Teremtő Isten valójában egy gonosz demiurgosz és a Mózesi Törvények parancsolataival zsarnokságot kényszerített az emberekre, elvette szabadságukat.

Az elmélet, mozgalom tartalmazza azt az elemet is, hogy a pogányság pozitív erőit (szabadságvágy) a kereszténység soha nem tudta teljesen eltüntetni, csak a föld alá, illegalitásba kényszerítette, illetve képviselőit eretnekség, varázslás, boszorkányság vádjával az inkvizíció útján kegyetlenül üldözte, irtotta. A derék pogányok azonban nem hagyták magukat és eretnekmozgalmak, pl. katárok, templomos lovagok, majd husziták, és végül a Reformáció formájában kűzdöttek a gaz elnyomó katolicizmus és a Főgonosz, a római pápa ellen. Ők hozták létre a Szabadság érdekében a szabadkőművességet, ők rejtették titkos jeleiket a katedrálisokba és ők álltak a parasztfelkelések és pl. a magyar kurucmozgalmak mögött. (Mindezek mögött valóban gnosztikus felforgatókat találunk, de az újpogány legendárium mindezt dicsőíti.)

Az irányzatot nagyon is jól ismerhetjük a magyar szellemi szférában, azonban hívei többsége nem sejti, hogy a Nyugat-ellenesnek vélt és ilyen érzelmi-ideológiai beállítottságú, ősszittyának hitt mozgalom szőrőstül-bőröstül nyugat-európai szellemi termék. ("labanc" - a pejoratív szó "német" értelmében) A trend előbb a kelta újdruida mozgalom formájában virágzott ki, ezt követték a germán országok, nyelvek újpogánykodásai és ezek egészen szoros másolásával (pl. rovásírás-kultusz a germán rúna-kultusz koppintásaként) jelent meg a 19-20. században a magyar újpogány mozgalom, meg például a szláv népeké is. Az "elveszett" ősi pogány mitológiakör "rekonstrukciójának" divatja (Horváth István, Ipolyi Arnold, Arany János, és mai követőik) is az Osszián-Kalevala gyorsra való felszállást jelentette, (a vonat megállt Prágában is, lásd Vitézi ének), de míg MacPhersont és a cseh eposz szerzőit régóta szokás hamisítóknak nevezni, a tőlük semmivel nem kevésbé szélhámos Lönnrot neve máig dicsfényben ragyog, még a mi álpogányaink körében is, pedig a ránk nézve politikailag tragikus finnugor-elméletben és ezzel kapcsolatban az illuminátusok nemzetgyártó-nemzetelsüllyesztő intrikáiban nem volt egy mellékszereplő...

Az utóbbi évek elsővonalbeli filmtermésének egyik kiemelkedő példája a "Hórusz Kora - vesszen a kereszténység!"-program megjelenítésére Ridley Scott és Russell Crowe 2010-es Robin Hoodja.

Meglepő, hogy a film angol és magyar nyelvű kritikái milyen egyöntetűen mulasztják el egyáltalán észrevenni az egyébként látványos pogányságdicsőítő-kereszténységdémonizáló (katolikus egyházat démonizáló) irányzatot, illetve, hogy az egyébként nem rossz benyomások mellett milyen gyakran panaszkodtak, hogy ennek a sztorinak semmi köze a korábbi Robin Hood-filmektől megszokott vidám erdei csirkefogók világához. Hogy ebben mekkorát tévednek a kritikusok, hogy az említett okkultizmusügyi ismeretek hiánya (vagy bölcs elhallgatása...) miatt mennyire nem értik meg, milyen jó munkát végeztek saját (sötét) szempontjukból a filmesek, hogy ez a sztori milyen találóan mutatja fel a Robin Hood legendakör kifejlesztésének legfőbb mozgatórugóit, arra térjünk vissza a film ezen, a többség számára rejtve maradó pogánypropaganda-elemeinek megvilágítása után!

A kelta kereszt jelét is a pogányoktól lopták a keresztény papok... 
 
A bejegyzés folytatása


Az alábbi részletek a film rendezői verziójából származnak, amelyben a moziváltozathoz képest feltűnően terjedelmesebbek a pogány/eretnek utalások is, de nekem már a rövidebb változatban is épp elég szembetűnőek voltak ezek.

( A filmet nem linkelem, mindenki találhat magának a neten magyar, vagy angol változatot. A teljes angol nyelvű filmszöveg itt található, érdemes ellenőrizni, mert például a lengyel szövegváltozatok felháborítóan kiherélik az eredeti szöveget, nem kétlem, hogy részben a fordítók okkultizmusügyi tudatlansága miatt -nem fogják fel, hogy mi mit jelent - és gondolom, ez a magyar szövegek esetén is így van.)

Betyárok dicsérete:

"Zsarnokság és jogtalanság idején, amikor a törvény elnyomja a népet, a történelem színpadára lép a törvényenkívüli (hős)."

Hamvas Béla elvtárs ezt korábban megfogalmazta magyarul:
"Az Alföldön valamely alakban mindig volt szegénylegény és az sohasem volt rabló, vagy útonálló, vagyis nem volt absztrakt gonosztevő, akit a vagyon, a bosszú, vagy akár a kenyér gondolata vezetett. A szegénylegény társadalmon kívüliség, ez a sajátságos egzisztenciája, akihez képest mindenki más, aki letelepedett és megállapodott, árulónak látszik."

Épp ilyen, hős betyár után kiáltó hely és időszak volt Anglia a 12. század végén, a 13. elején, amikor a Király és a Gonosz Katolikus Egyház kegyetlenül elnyomta, kizsákmányolta a Népet:A film egyből furcsán indul, egy bizarr "busójárással" kezdődik, nem valószínű, hogy sok néző jönne rá a végére, miért:
Nottinghamben erdei busók fosztogatják a Loxley-birtokot. BÜSZKE POGÁNYOK.
Marion, a ház asszonya nem ijed meg tőlük.


Közben Franciaországban, az Oroszlánszívű táborában:

"Ez nem szerencsejáték. Ehhez A MEMÓRIA TUDOMÁNYA és gyors kéz szükséges."


Katona! Volt értelme a keresztes hadjáratomnak? Nem volt, Felség...
"Mi, keresztények istentelenek vagyunk..." (Az igaz, hogy a keresztes hadjáratok tényleg értelmetlenek és károsak voltak! Pl. létrejött a Templomos Rend és csúnya dolgokat hozott magával Keletről...)

"Ha innen kiszabadulok, többé nem ismerek se Istent, se embert, akinek szolgálnék..."


Megöltem a Királyt!!! Egy bugris szakács is megölheti, a király nem különb, mint bárki, méghogy Isten Felkentje...
"Mostantól SZABADOK VAGYUNK!"  (mert meghalt a király, a zsarnok...)
Robinból az uralkodó váratlan halálhíre csak olyan reakciót vált ki, hogy eddig se fizetett jól, de egy halott királytól végképp lesheted, mekkora zsoldot kapsz... (Egy ilyen helyzetben esetleg megbocsáthatta volna a kalodát.) "Nincs többé szeretett király!"

Közben őrségváltás történik a szerény nottinghami plébánián:

"Szép tőled, Lady Marion, hogy eljöttél búcsúzni." "Alig várom, hogy elhúzz."

"Mostanában nem láttalak a misén." "A csendes templomot szeretem."
(Értsd: Legyenek üresek a keresztény templomok!)

"Még vetőmagunk sincs, bezzeg az egyház magtára tele." "Nem képzeled, hogy odadjuk! Az a yorki püspöké!" "Azért a csodáért imádkozom, hogy a püspök gyakoroljon keresztényi jótékonyságot."
Tökös nő, tudja, hogy kell az ördögfattya papokkal beszélni! Tuck barát más tészta, róla hamar kiderül, hogy megbízható "magukfajta"...

Közben a francia erdőben ...
Miután Robin lezárja Loxley szemeit és keresztet vet:
Robin, a stigmatikus - Krisztusi szerepkörben? Az Elnyomottak Megváltója?
A Messiás a zsidó felfogásban nem valami puhány önfeláldozó típus, hanem földi, evilági Hadvezér, aki fegyverrel irtja ki Választott Népének rohadt ellenségeit és a legföldhözragadtabban értelmezett harcban teremt Földi Paradicsomot az arra érdemeseknek. Ha 2010-ben színészt keresünk egy ilyen szerep eljátszására, az elsők között Russell Crowe ugrik be, Mel Gibson és Bruce Willis már kiöregedett belőle...

A halott Loxley térképtokján: Szent Mihály arkangyal legyőzi a Sárkányt
A Sötétséget sárkány formában legyőző arkangyal a gnosztikusok-katárok-templomosok kultikus alakja - világos, hogy a kereszténységé is, de a film kellékesét nem ez utóbbi izgatta. (Lásd Makovecz gyakori Szent Mihály-emlegetését is! Itt szintén.)
Csakhogy a Sötétség Sárkánya a gnosztikus ezotérikus irányzatok számára a bibliai hagyomány Jahvéja, a Fény börtönét jelentő Anyag teremtője...

A közkatona felpróbálja a Király megtalált koronáját. Csak egy micisapka...
"Egy lovag semmiben nem különbözik más emberektől. Csak a ruhájában."
Vedd már le azt a tökfödőt, és rakd tele valamilyen cuccal. Legalább valami hasznát is vesszük...

"Richárd és hadjáratai nevében elvettétek minden vagyonunkat. Az Egyház meg Isten nevében most viszi el az utolsó élelemtartalékunkat"
"Nem tudom, ki nagyobb átka az angol népnek, a püspök, vagy a sheriff"
A Robinra bízott különleges kard a hajón kezdi felfedni titkát:


Egy templomos kard! A markolaton a "templomos kereszt" látható, ugyanaz, amely de Molay nagymester mellén is látható a máglyán:

Jacques de Molay a máglyán, 1315
(A fenti kép természetesen nem a filmből származik és de Molay, a Templomos Rend utolsó nagymestere a film sztorija idején még meg sem született! Kb. 100 évvel a Magna Carta első változatának lepecsételése után került máglyára. Az itt látható kereszt nem feltétlenül volt a valódi templomosok által használt kereszt-jelvény legfőbb formája, bár de Molay címerén valóban ez található. Ellentmondásos, hogy ez a kereszt-forma a templomosok későbbi főellenségeinek, a Máltai / Ispotályos Lovagrendnek a jelvénye is volt. A filmesek azonban a szimbólumot, mint ma a köztudatban élő "templomos keresztet" használták.) Igazából már a haldokló Loxley kezében, 30:19-nél is felvillan a markolaton a templomos kereszt, de akkor kinek tűnt fel...
(alul, középen)A templomos lovagi kard varázsigéje (a filmben dicsőített antifeudális-antiklerikális-kereszténységellenes irányzat programja):

Keljetek fel újra, meg újra!
Míg a bárányokból nem válnak oroszlánok
Éljen a Forradalom! (Vesszenek a királyok, nemesurak és papok...Éljen az anarchia...)

A Beavatott Nagyúr, William Marshall:
"Együtt nőttem fel apáddal. Nemsokára meglátogatom. Az első holdmentes éjen..."
Talán templomosok voltak mindketten, Sir William and Sir Walter Loxley? A legsötétebb éj idején tartott találkozó titkostársaságra utal. Ez magyarázza az "uraság" létükre a "népi mozgalomban" való részvételüket? Vagy katárok? Lásd a huszitizmus kelyhes főnemesi irányzatát is. Ez (és az egész sztori)  némi visszavetítés a Robin-sztorik elburjánzása idejéből, a Wat Tyler-felkelés korából, hisz akkorra válnak a templomosok forradalomszervező utódai titkostársasággá, vakolókká. Földnélküli János idejében még legális , nagyhatalmú lovagrend az övék, bár sejthetően van mit titkolniuk már ekkor is...

Marion, a javasasszony BOSZORKÁNYkonyhájába gyűjtöget ezt-azt az erdőben, amikor jönnek a kis busók

Robinékat már Nottingham szélén egy felül templomos kereszttel is vésett "menhir" fogadja...
(A templomos kereszt nem mellesleg a Makovecz-tanítványokat és tervezőirodáikat, illetve képzési programjaikat tömörítő Kós Károly Egyesülés címere is.)
A többi jel között holdakat vélek felismerni - naptárkő?

Kereszt-véset ide, vagy oda, egyértelműen pogány, a hivatalos egyháztól független kultusz jelének tűnik. Kezdjük sorszámozni őket, Nottingham 1. sz. Bálvány. Talapzat nélkül.A párnak összehozott két főhős hangsúlyozottan nem "igazi" nemesúr, illetve úrasszony, hanem derék közemberek, a NÉP tagjai (Marion ócska göncökben jár és robotol, mint egy cseléd):

Csak úgy Robin Longstride? Nem Sir Robin? Nem Sir.
Az öreg Sir Walter jobban meglepődik a Longstride név hallatán, mint fia halálhírén. Átveszi a sokat jelentő kardot:
Templomos kereszt a markolaton, nézőknek nemigen tűnhetett fel, a filmeseknek fontos volt.
Tuck nem veti meg a népet és mulatságait, közte a piát se...

Robin a "nászéjszaka" előtt újra kézbe veszi a templomos kardot.  (A keresztnek van egy kis máltai beütése...)
Godfrey francia pribékjei már útjuk elején, a Hampton-öböl közelében pogány menhirbe ütköznek, tele lehetett ezekkel Anglia (mondják a filmesek...):

(A mintázatról beugrik Makovecz paksi templomának alapmotívuma!)

"Állíttatta: Pogány Péter"??? Vagy: "Itt járt Peti"?
(Peterborough településnév-táblája, még jó hogy nem feszület áll egy derék pogány angol falu szélén...)

Marion megmutatja a birtokot Robinnak. Ez valószínűleg a már látott 1. számú nottinghami menhirünk:


Nottingham közepén, a bajtársakkal együtt várja őket a helyi 2. számú menhir, hármas talapzattal:


Rózsafüzért lenget a terményrabló csuhás lator:

A katkó kereszt a kor szvasztikája...
Tipikus pribékarcú egyházi adószedők (rohadt fasiszták!) :


Szerencsére a derék Tuck barát nem a Pápát ( az Antikrisztust) szolgálja, hanem a Népet, a csuhát csak az ellenség megtévesztésére viseli. A Lollardok mitikus elődje nem szeretné, ha Robin szentfazéknak nézné:

"Én nem vagyok egy bigott (churchy) barát. Sose voltam az. A méheim életet adnak. Ők az én életem, Sir Robert."
A változatosság kedvéért párocskánk a nottinghami 3. számú menhir felé andalog:


A kamera alaposan végigpásztázza csúcsától a talpáig, hiába, ritkán látunk pogány menhirt a filmben:


Ennek egyszerű talapzata van:


Jelentéktelen részletekre nem pazarolnak ennyi időt...

Nottingham egy pogány fészek! De a film sugallata az, hogy ugyanez lehet a helyzet bárhol a vidéki Angliában a XIII. század elején...

"A méheim életet adnak." De még milyen életet!

Tuck barát a mézből és gabonából szeszt párol
A filmesek legszivesebben vadkender-termesztőt csináltak volna belőle, de az ötletet kigyomlálta a beszari főnökség... Így a Hülye Filmes Túlzás-keretet kénytelenek voltak a francia partraszállóhajókkal kimeríteni, aminek sajnos nincs ideológiai vonatkozása...

Robinék az éj leple alatt visszaszerzik a vetőmagot, kezdődik az "igazságtevő vidám erdei betyár"-karrier.
Jól móresre tanítják a csuhásokat:

Messze van még? 11 mérföld...

Először tűnik fel a kelta kereszt, miközben Godfrey francia idegenlégiósai kifosztják Barnsdale-t:


A kelta kereszt ott, (Yorkshire-ben) történetileg nem hiteles, viszont a filmeseket az motiválta, hogy az újpogányok jókora része véli ma úgy, hogy ez egy eredeti pogány jelkép, amit a gonosz katkók lenyúltak tőlük, ráadásul a többféle keltakereszt-forma közül azt választották, amely legjobban emlékeztet a filmbeli kardon is látható "templomos keresztre".

York megsarcolása során a Nottinghamból ismert padláslesöprő Tancred atyát is utoléri megérdemelt végzete
Robint elkapják az erdei kölykök:

Keresztest fogtunk!
Az erdő pogány népe számára a "kereszt" vörös posztó...

Nem én vagyok az ellenségetek!
Az a kereszt-dolog már a múlt, ifjúkori botlás volt...

Alakul a felkelés:
A dühös bárók nem is gyülekezhetnének jobb helyen a király ellen, mint egy menhirnél...
Úgy tűnik, ez a franciák partraszállása után már látott menhir. Makovecz paksi templomának is fő szimbóluma a rajta látható két S  (A vakolómester rajza jóval korábbi, mint a film!):

"El kell ismernem, hogy a jel, mely e keresztény templom szerkezetét, formáját adja kívül és belül, még az édeni embertől való, akinek a sötét és világos nem a rosszat és jót jelentette, hanem Ormuzdot és Ahrimant, aki odaadta magát a sötétségnek és a világosságnak egyaránt, hogy harcukból újjászülessen, hogy megszülje a szellem-embert, az Athmát, az utolsó Ádámot, önmaga királyi arcát, Krisztusát. A sötétségnek ebben a korszakában vajon nem kell-e a kereszténységnek befogadnia a Gonoszt - ahogy ő mondja - hogy a megváltás beteljesedjék?" Makovecz Imre
Nottinghamben hejehujával telnek a napok, amióta kemény íjászok vígasztalják a hadiözvegyeket:

Fogadni mertünk volna, hogy a falu (és a Világ?) közepét jelző menhir tövében esik jól a mulatozás...)
Táltos a Világfa előtt!
Nottinghambe Jákin és Boáz között vezet az út?
Druida látogatja meg Sir Waltert?
Az öreg még tudja a jelszót. De milyen nyelven mondja?
"Nem mehetek veled. Nem szólhatok e király érdekében." "Ő az egyetlen királyunk." "De nem az egyetlen reményünk."
"Találkoztunk, amikor kisgyerek voltál. Sir Walterrel a Szentföldről tértünk haza."
Előérzetem nem csalt, a Marshal és Loxley veterán templomosok!

"Apád KŐMŰVES volt"
"De attól több is. Egy látnok volt" "Mit látott?" "Hogy a királyoknak nem kevésbé van szüksége alattvalókra, mint az alattvalóknak királyokra."
Ez egy az egyben emlékeztet a Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított híres jelmondatra: "Ami Fent van, az van Lent is".

Na, kisfiam, mi leszel, ha nagy leszel? Lázadó!

"Semmit nem lehet leírni ezekből, Robin. A lelkedbe kell vésned őket! Ez A MEMÓRIA TUDOMÁNYA."
A szabadság sztárjai kézjelükkel örökítik meg a történelmi pillanatot:


Öőőő, pardon:


Robin két "bácsikája" a Szentföldről hazatérve tanúja a Látnok Apa, Thomas Longstride kivégzésének:

Sir Walter mellén kereszt és két TEMPLOM, tehát barátjával együtt templomos lovag
A Szabad(sághozó) Kőműves fia visszatér a Tetthelyre:


Robin bátor beszédében lerakja a demokrácia alapjait (idehallgass, te király):

"Egy országot úgy kell felépíteni,  mint egy KATEDRÁLIST, az alapoktól kezdve felfelé. "
A szabadkőművesség a legismertebb eredetlegendája (és nagy eséllyel a tények) szerint a katedrálisépítő mesterek misztikus tudásának és titkos szervezetének örököse. Meg persze a templomosoké.

Hollywood elcsépelhetetlen Holokauszt-motívuma (kötelező elem) - a röhögő nácik az üldözöttek tömegére gyújtják a zsinagógát:Jön Robin a felmentő sereggel (fókuszban egy menhir)
"Védelmi állásba!" (fókuszban... na mi lehetne)
A látszat ellenére nem másoltam ide a film összes jelenetét, amiben menhir tűnik fel!!!

Sir Walter elfoglalja méltó helyét a Walhallában:Semmilyen katolikus pap nem ártotta bele magát a veterán templomos lovag szabályos pogány "temetési" szertartásába, még a megbízható Tuck barát sem...

A rossz hír: partraszálltak a franciák. A jó hír: egy menhír...


Majd adok én nektek Magna Kartát!

"Nem magamat tettem királlyá. Isten tette. Isten kegyelméből uralkodok. Most jösztök hozzám ezzel az irattal,  hogy korlátozzátok a hatalmamat, amit Istentől kaptam."
Ez csak a keresztények zsarnok Istene lehetett, a gonosz Demiurgosz, aki a szabad pogányokra kényszerítette a tízparancsolatát, hogy ezt se szabad, meg azt se szabad... Le az elnyomó Istennel! (A Sátán szabaddá tesz...) Le a királyokkal, a zsarnok Isten zsarnok helytartóival! Le ennek az Istennek a papjaival!

"De ami Robin Lonstride-ot illeti, annak a kőművesnek a fiát (that mason's son) ... a mai naptól fogva törvényenkívülinek nyilvánítom!"
A Szabadságot a Maszonok és fiaik hozzák el a Népnek! A Szabadkőművesek!

Lassan itt a vége, búcsúzzunk a menhirektől:


Kezdődhet az igazságtevő erdei betyárkodás:

"Királyi rendeletre Robin Longstride, aki Csuklyás Robinként (Robin of the Hood) is ismert, és mindenki, aki rejtegeti, vagy segíti, a királyságban törvényenkívülinek nyilváníttatik..." 
"Itt nincs se adó, se tized. Senki se gazdag, senki se szegény. Mindenkinek jut elég a Természet asztalán. Sok rosszat kell jóvátenni János király országában. Vigyázz ránk, Sir Walter!"
Az Erdőben nincs se feudalizmus, se Katolikus Egyház, ez maga az Édenkert... Mikor Éva szőtt és Ádám kévét hordott, ki látott akkor...


Hogy milyen okokból lett a film épp ilyen, milyen szellemi forrásokból táplálkoztak a sztori megalkotói, arról:

Folytatás következik!

226 megjegyzés:

1 – 200 / 226   Újabbak›   Legújabbak»
Névtelen írta...

a filmkészítők buzik, tele van a film pöcsszimbólummal. : )

z

Névtelen írta...

Makovecz nem titkolta soha, hogy kelta pogány motívumokkal kezdte. Ez gyakorlat is volt, hogy narancsot hámozott a hallgatókkal, a neten is vannak róla fényképek. Formajáték, vagy mi : )

http://tanrceptek.blogspot.hu/2011/10/szofoci-osztalyfonoki-orara-in-memoriam.html

z

Névtelen írta...

Arany maga nyilatkozta, hogy mivel nincsenek megmaradt hőseposzaink, mint(?) a Nyugatnak, ezért neki gyártania kell. De soha nem mondtad azt, hogy ez az igazság, egyszerűen csak a költőt akarta magában próbára tenni, hogy eposz-sagák is mennek-e neki.

Ipolyi Arnold meg nem akarta feltámasztani, az se nem intézményesíteni semmilyen ősmagyar vallást, csak egy széles érdeklődésű, sok mindent kutató püspök volt, akiben volt kiváncsiság. Amúgy inkább hitvilágot, meg hiedelmeket kutatott, néprajzi alapokon. Hogy mennyit tévedett, magyarázott bele spekulatív módon, azt nem tudom megítélni.

z

Névtelen írta...

jav.: De soha nem mondta azt, ...

Unknown írta...

Kiváló írás, de annyit muszáj hozzátennem nekem is, hogy Ipolyi Arnold jelentősége etnográfiai téren túlbecsülhetetlen, népmese- és hiedelemgyűjtései elsőrendű, pótolhatatlan források. (Ennek jegyében: a "Világfa" előtt nem "táltos" áll a képen, hanem sámán. :) Mindazonáltal tény, ami tény: a törvényes rend ellen lázadó zsivány, mint pozitív hős toposzával 1 és 101 éves kor között mindenkit próbál hülyíteni a tömegmédia.

Bobkó Csaba írta...

Ipolyi Arnold témájának még utána kell néznem, de addig is feltételezem, hogy nem a ma elvárt módszerek szerint rögzítette pl. adatközlőit...Hogy a gyűjtött sztorik konkrétan honnan erednek, arra azért mégis intő példa Lönnrot Kalevalája (talán 90%-ban a saját műve, rengeteg finn nyelvújítással, általa megalkotott finn szóval!), vagy Benedek Elek nyugati vakoló sztorik "népmesekénti" tálalása. Vagy a Pap Gáborok által ajnározott manicheus templomi kazettás mennyezetek ügye, amik manicheusok is eléggé, csak éppen nyugat-európai alkímista szimbolikával vannak tele, nem ősszittya hagyományok a magyar Ugaron. (mert nyugaton, rózsakeresztes akadémiákon voltak peregrinusok a templomok lelkészei, meg a pingálómesterek)

kételkedő írta...

A humorérzékedet eddig is bírtam, jót mulattam ezen az íráson is, azzal együtt, hogy maga a téma véresen komoly.
Benedek Elek népmese hamisításairól létezik valamilyen elemzés, forrás?
Az félelmetes, hogy mennyire MINDEN tele van gnosztikus szimbólumokkal, ami arra utal, hogy minden tele van a gnosztikusokkal. Kétlem, hogy ki lehetne gyomlálni őket.

Bobkó Csaba írta...

Benedek Elekről ez ma lényegében alapszintű ismeret a néprajzos szakmában. Szerintem a helyzetet tökéletesen ismerő írta a wiki szócikkét, egy szóval nem említi benne, hogy népmeséket gyűjtött volna benne (csak enyi: "Diákkorában néprajzi gyűjtőútra ment Sebesi Jóbbal. "), viszont írja ezt:

"Az ifjúság számára készült mese-átdolgozásai (Ezüst Mesekönyv; Arany Mesekönyv) főként az Az Ezeregyéjszaka meséi és a Grimm fivérek meséinek átiratai: tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak."

"Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője."

A cikk nem tér ki arra, hogy viszont meséi máig tömeges kiadásait tömegek hiszik "magyar népmeséknek" és a Makovecz-félék erre hivatkozva mutatják fel, hogy hiszen az ő gnosztikus ezotérikus szimbiolikájuk a magyar népmesekincs ősi öröksége is! Miközben a Hétfejű Sárkány például a Jelenések Könyvéből származik, stb.
Vannak szakmai cikkek eldugott helyeken, amik tárgyalják a Benedek Elek elleni korabeli hamisítási vádakat és hogy ennek nyomán meséi következő kiadásaira már kiírta, hogy "írta: Benedek Elek". Jászi Oszkárral közös páholyban vakolt, a fia a vakolók országos nagymestere lett. A mesterséges nemzeti mitológiák megteremtése az illuminátus tervek egyik harci eszköze volt. A felpiszkált nacionalizmusok hétfejű sárkánya vezetett el Trianonhoz is... Ez már nagyon szembenáll azt Aranyról, vagy Benedekről a hazafias közönségben élő szentképekkel.

Bobkó Csaba írta...

Benedek Elek majd megér egy külön bejegyzést, addig egy ízelítő:

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-neprajz/ch04s07.html

"Benedek az ország ellentétes tájairól származó szövegeket újramesélte egyéni székelyes stílusban. Gyorsírónak diktálva dolgozott. Nem zavartatva magát, gyakran változtatott az eredeti szövegeken, azon a jogon, hogy ő is az egyszerű nép fia, aki továbbszőheti a szájhagyományt. Arany László ezt érezte visszalépésnek. Tudományosan valóban az is volt, más irányban azonban fordulópontnak bizonyult Benedek Elek eljárása.
De ez már évekkel később, 1899-ben lett teljesen nyilvánvaló, amikor Katona Lajos és Benedek között újra föllobbant a vita az eredetiségről. Egy francia nyelven kiadott magyar gyűjtemény ürügyén Katona maliciózusan és magabiztosan utasította ki a heveskedő Benedek Elek anyagát a filológia udvarából. Pedig még nem is sejtette, hogy Benedek balladát is hamisított, A fogoly katona címűt, mely e nemben mesterremek. (Olyannyira, hogy a nagyobb balladaantológiák a turpisság kiderülte óta is közlik magyarázójegyzet kíséretében.) Az összecsapásban alulmaradó Benedek eltávolodott a folklorisztikától, és meseköteteinek páratlan népszerűségével vigasztalódott. "

Galuska László Pál: Deszkavártól Jégországig. Benedek Elek meseírói munkássága

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00044/glp_0904.htm

"Benedek Elek köztudottan szabadon kezeli az általa begyűjtött meseszövegeket; s mivel magamagát is mesemondónak tekinti, jogot formál arra, hogy hozzányúlhasson a történetekhez. "

„Népmesekutatók kimutatták, hogyan vált különböző vidékeken egy-egy mese abban a formában élővé, ahogyan Benedek Elek újramesélte.” – teszi hozzá Szabó Zsolt."

„Arra, hogy pontosan mikor és ki használta először Benedek Elek megnevezésére az elhíresült „Elek apó” formulát, nem találtam adatot forrásaimban. A név mindenesetre olyan, mintha valami mesehős viselné. S valóban, Benedek talán ösztönösen, talán tudatosan alakította saját személyiségét és élettörténetét is meséihez, mondáihoz hasonlatossá. „Mivel a mítoszokkal rokon népmesék és népmondák gyűjtését, átdolgozását és publikálását tartotta élete fő hivatásának, ezért öreg bölcsnek, szakrális hivatású ősapának vélték tisztelői, már fiatalon…” A mesehősi szerepkört erősíti a népéből kiemelkedő és annak szükségében hozzá visszatérő művész alakja is."

„Benedek egyébként nem volt a folklorisztika képzett szakembere, az átköltés számára természetes tevékenység volt. "

"Benedek ráadásul nemcsak átköltött, hanem időnként tudatosan misztifikált is – saját szövegeit, mint a folklór által teremtett értéket adta közre. Ilyen misztifikáció a Székely katona c. ballada, amelyet Gyulai Pál Benedek nem kis büszkeségére a meghatottságtól remegő hangon olvasott föl, mint „eredeti” népköltészetet, vagy a Kőmíves Kelemenné egyik betoldása, amiről Vargyas Lajos és Hegedűs is említést tesznek."

„Munkamódszere a gyűjtés és átdolgozás mellett a könyvtári forráskutatás volt, de régi folyóiratokban, ponyvaszövegek között is gyakran rábukkant érdekes anyagokra. Így jön létre a Székely mesemondó, második önálló meséskötete."

Bobkó Csaba írta...

„A Magyar mese- és mondavilág c. kötet a millennium tiszteletére készült. (...)
A Magyar mese- és mondavilág hatása óriási: visszahat a népköltészetre – refolklorizáció megy végbe. Hegedűs is közli a Móricz nevéhez fűződő anekdotát, aki népmesegyűjtő útján találkozott egy pásztorral, és forrásától gyönyörű varázsmesékhez jutott. Móricz érdeklődésére, t. i., honnan ismeri ezeket a szép meséket, az a mestergerenda mellől tucatnyi kalendáriumot emelt le, amelyek Benedek-meséket tartalmaztak. Benedek maga is találkozott gyűjtés közben saját meséivel, amelyek éppen a Magyar mese- és mondavilág anyagából származtak.31 A szövegek tehát visszatértek az orális kultúrába, sőt: szlovén és ukrán nyelvterületre is átvándoroltak.32 Ezek a példák is mutatják, hogy a Magyar mese- és mondavilág szerepe mennyire fölbecsülhetetlen a magyar irodalmi nyelv, és a „mesei nyelv” alakításában; s ha mindehhez hozzátesszük, hogy a kötetek szövegeinek egy része a korabeli és későbbi iskolai olvasókönyvek anyagába is bekerült, láthatjuk, mennyire igaz az a megállapítás, amely szerint nagymértékben hozzájárultak a magyar nyelv „horizontális és függőleges” egységesítéséhez.

Ugyanakkor a kritika ellentmondásokkal, időnként fanyalgással fogadja Benedek művét. Különösen sértő volt Tóth Béla recenziója, aki „tudományos veszedelemnek” „modorosságba burkolt csira átabota munkának”, a híres etnográfus, Katona Lajos pedig „apokrif feldolgozásoknak” minősítette Benedek Elek meséit. Benedek Az irodalmi tisztességről, a Még egyszer az irodalmi tisztességről, ill. Nyílttér címmel reagált a vádakra. Felháborodásában a nyilvánosság elé tárta a Magyar Népköltési Gyűjtemény III. kötetének megjelenése körüli kétértelműségeket: így tudta meg a közvélemény, hogy a gyűjtemény meséit mind Benedek Elek írta."

Bobkó Csaba írta...

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/magyar-neprajz/ch04s07.html


“a Kisfaludy Társaság 1846-ban meghirdetett mitológiapályázatán”
“3.1. Ipolyi Arnold és a Magyar Mythologia
Az említett pályázat szokatlanul nagyszámú (hét) résztvevője tükrözi, milyen fontosnak ítélte a tudós és irodalmi közvélemény az ősvallás-rekonstrukciót.”

“A megjelenés utáni évben súlyos bírálat érte a Magyar Mythologiát. Csengery Antal (1822–1880), kinek sokirányú működésében csupán epizód volt az összehasonlító vallástörténet, akadémiai székfoglalója kritikai tárgyául választotta Ipolyi könyvét. Kíméletlen keménységgel megfogalmazott elutasító kifogásait legkevesebb három pontban lehet összegezni. Először: kellő előmunkálatok híján elhamarkodottnak ítélte a megírást. Másodszor: hibásnak nevezte az ősmonoteizmus-elképzelést. Harmadszor: a forráskritika gyarlóságát vetette a szerző szemére.”

„Visszatérve az első ponthoz, Csengery ezt írja: “Ipolyi úr munkájában folyvást hivatkozik a gyűjteményben levő mesékre, mondákra s egyéb efféle adatokra. Miért nem sietett azokat mindenek előtt közrebocsátani?” (Csengery Antal, 1884, 17).”

“A mű Ipolyi által tudatosan vállalt közvetlen előképe – noha hatással volt rá Görres is – Jacob Grimm nevezetes Deutsche Mythologie-ja (1835).”

„Rekonstrukciós törekvése pontosan beleillik a német romantikus tudomány által kisugárzott elgondolásba, ami szerint minden népnek volt ősi eposza és saját mitológiája, legfeljebb a történelem során elveszett, szorgalmas kutatással azonban fellelhető. A rekonstrukciók fontosságára a fiatal Pulszky Ferenc elsőként 1840-ben utalt, a Grimmék által képviselt szellemre hivatkozva.”

„Katona úgy fogta föl, hogy mind a magyar mitológiát, mind az altaji népek ősvallását (Csengery) kétséges a szerzők által kívánt módon és céllal rekonstruálni. Ha bővebbek az előmunkálatok, Ipolyi akkor sem jutott volna lényegesen más eredményre, írta.”
„Ipolyi valóban nem közölte – de a korabeli viszonyok közt miért is tette volna? – azt a hatalmas folklorisztikai tényanyagot, melyet majdnem egy évtized alatt kisebb részben ő maga, nagyobb részben az ország távoli pontjain barátai és ismerősei gyűjtöttek össze. Ám amit Kállay csupán megpendített, ő megvalósította. Figyelembe vette az anyaggyűjtésnél a magyarsággal érintkező népeket, sőt legelőbb a magyarországi nemzetiségeket, mintha Csaplovicsra is hallgatott volna: “Legelöl is szemügyre veendőnek véltem a vélünk mai európai lakainkban a kezdettől legközelebb érintkezett népek e nemű hagyományait” (Ipolyi Arnold, 1854, XXVIII). Csengery ezért azzal rótta meg, hogy összekeverve az anyagot, elferdíti a magyar műveltséget. Valójában azonban nem az volt a probléma, hogy az adatokat nem tudta etnikusan kötni, hanem a fiatal Ipolyinak a forráskritika még ténylegesen érzékeny oldala volt. De nemcsak életkorát és körülményeit tekintve, általában is tiszteletet parancsoló, mily hatalmas anyagot tekintett át: krónikákat, okleveleket, nyelvemlékeket. Az elérhető európai és “keleti” (pl. Ezeregyéjszaka meséi) folklór mellett a magyarországi és külföldi “mythologiai irodalmat” is felhasználta. Bőven merített pusztán a nyelvből. Regulynak köszönhetően bámulatosan nagy ismeretről adott számot a finn, kisebb részben az észt és obi-ugor anyagban.”
--------------------

Nem tudom, kell-e hosszan értékelnem a fentieket? Grimm, az obi-ugorok és az Ezeregyéjszaka, mint a Magyar Mitológia felbecsülhetetlen értékű forrásai, (meg egy sor hazai anyag, amit gyűjtőjük nem látott fontosnak eredetiben publikálni, minek is...), a Kisfaludy Társaság megrendelésére. Mivel a finnek és a németek már rekonstruálták a maguk mitológiáját (írtak maguknak!), mi se lehetünk alávalóbbak...

kételkedő írta...

Köszönöm szépen, ezeket eddig nem tudtam, nem néztem utána. Azzal eddig is tisztában voltam, hogy Benedek Elek és a fia is vakolók, nagymesterek voltak, és a székely származással is, persze zsidó családba nősült be, így a gyerekei halachikus és egyéb értelemben is zsidók már. A konkrét meseelemzésekre én is kíváncsi lennék, biztos vagyok benne, hogy itt is szándékos, vakoló rendelésű tudatformálás ment végbe, csak azt lenne jó látni, mi volt az eredeti és hogyan torzították el. Erről én nem találtam semmit, de majd még kutatok.
"hogyan vált különböző vidékeken egy-egy mese abban a formában élővé" ez a mondat szerintem kulcs fontosságú. A tudatipar így éri el, hogy lényegében már a módosított verziót fogadják el eredetinek. Ha beírod a keresőbe a "magyar népmesék" címszót, akkor elsősorban a tévés rajzfilmsorozatot hozza ki, a Jankovics Marcell-félét. Az ő szimbolikája hasonló Makoveczéhez, gondolom, az is ebben a szellemben fogant, ezt nézik a gyerekek magyar népmeseként. Nem lehet elég korán kezdeni az agymosást.
A minap rádiót hallgattam, és Geszti Péter új rap-zenéje ütötte meg a fülemet. Szó szerint. Vagyis inkább arculcsapásként hatott. Egy igazi magyargyalázó, a mucsai sztereotípiákat felvonultató szöveg, magyar népzenei elemekkel megtűzdelve. Nem csak az a baj, hogy a zsidó agymosó ipar már ennyire elszemtelenedett, hanem, hogy a nép, főleg a fiatalok, ezt kritika nélkül beszopja és tetszik neki. Meggyőződésem, hogy a lesajnáló mucsai magyar képet már jó régóta hasonlók terjesztik. Aki pedig ebből nem kér... nos, az alternatívát is ők mondják meg (ld Jobbik és egyéb "nemzeti" irányzatok). Tehát minden oldal le van fedve alaposan.

kételkedő írta...

És vajon az Arany László vagy Illyés Gyula féle magyar népmesék mennyire valódiak, megbízhatóak?

kételkedő írta...

A gyerekeknek szánt irodalomról jut eszembe, hogy szerintem a gyerek- és felnőtt pszichológiát itthon ma erősen dominálják az antropozófusok és a gnoszticizmus. Vekerdy Tamás, Feldmár András, Popper Péter, stb. Érdemes lenne feltérképezni, ki mindenki tartozik ide. Úgy gyanítom, az egész Nyitott Akadémia vállakozás és szereplői egy antropozófus társaság. Waldorf iskolák népszerűsítése, és a társaik. És ezek a pedagógiai, pszichológiai elgondolások egyre inkább terjednek a gyerekes családok között, hála a kézben tartott tudatiparnak. (ez most onnan jutott eszembe, hogy olvastam egy Feldmár-interjút arról, hogy az iskolák megszégyanítik a gyereket, és a szülőnek cinkosságot kellene vállalnia a gyerekével az iskola ellen, és gyanús lett, amikor a Waldorf iskolákat kezdte népszerűsíteni). Az antropozófia az egyik, ami vészesen terjed az értelmiség köreiben, vagy csak ezek az értelmiségiek kerülnek a médiába, azért tűnik úgy.

kételkedő írta...

Találtam egy aranybányát gnosztikus szemléletű meseelemzésekkel: :-)
https://magyarokfenykuldetese.wordpress.com/

Unknown írta...

Tisztelt Bobkó úr! Kérem, olvassa el a Magyar mythologiát, majd utána a Deutsche Mythologie-t is! :) (Nem könnyed időtöltés, pláne Ipolyi a nyelvezete miatt, de megéri.) A lényeg: Ipolyi nem _költeni_ akart, hanem feltárni - feltárás során pedig szükséges mindazon népek vallás- és hiedelemvilágának az ismerete, akikkel kulturális kapcsolatba kerülhetett a magyarság a történelem folyamán. (Tény, az Ezeregyéjszaka meséi valóban nem illik ebbe a kategóriába.)
Csengery elsősorban jogász, másodsorban publicista volt: Ipolyival szemben megfogalmazott kritikáját komolyan venni nem tudom, hiába töltött be komoly pozíciót az MTA-nál. (És akkor még nem esett szó az 1848-49-es szerepléséről!)
Egyébként nemrég jelent meg a Balassi Kiadó gondozásában Ipolyi népmesegyűjtése Tengeri kisasszony címmel (egy több, mint ezer oldalas műről van szó, érdeklődők figyelmébe ajánlom.)

Bobkó Csaba írta...

Kedves Huorn o.t.M., szerintem tegeződjünk. Írtam, hogy nem ismerem még Ipolyi munkásságát, addig csak ennyi alapján gyanakszok. Nem rá koncentrálok, hanem az egész jelenségre az Ossziántól Thaly Kálmánig és Benedek Elekig. Az illuminátus körök, Schlozer, Herder és mások megfogalmazzák a modern nemzettudat-kikovácsolás programjaként a mitikus őstörténet-gyártás receptjét, ez európai kordivattá válik. A Kalevala (elképesztő hamisítás!) lenyűgöző mintája nyomán a Kisfaludy Társaság is programmá teszi a magyar ősvallás és mitológia rekonstrukcióját. TÉNY, hogy ez a felhívás van előbb és ezután , e pályázaton indulnak a versenyzők, Ipolyi és mások, és forrásaikat nem tudják dokumentálni. Vagy amennyit igen, az Kalevala, Grimm, Ezeregyéjszaka meséi. Még csak azt se állítom, hogy e folyamatnak ne lennének értékesebb gyűmölcsei is. Azonban nagy átverésekre is jó az egész, pl. amikor gnosztikus-sátánista szimbolikájú álépítészetet azzal lehet indiokolni, hogy "ősi magyar népmesekincsünk is őrzi ezt a szimbolikát", miközben a pásztorok olyan kalendáriumokból tanulták ezeket a Millennium tájékán, amikbe Benedek Elek és társai nyugati vakoló sztorik alapján írták bele...
E sztorik némelyike valóban tanulságos és mély értelmű, stb. De ne misztifikáljanak, ne hazudjanak ősi szittya örökséget (manicheus-szittyát!) abba, ami nem az. Mert utána emberellenes dolgok legitimációjához is felhasználják, aniépítészetéhez és máséhoz. Vona féle pánturanista maszlagéhoz, stb.

Unknown írta...

Rendben, köszönöm. :) A mítosz- és eredethamisítás jelensége sajnos valóban tényszerű, ahogyan írod. Ezt nem tagadom, pusztán Ipolyi jóhiszeműsége mellett törtem lándzsát. A Kalevalára például kifejezetten _rácsodálkozott_; bár konkrét tárgyi bizonyítékom ugyan nincsen, de elképzelhetetlennek tartom, hogy tudott volna Lönnrot ügyködéseiről.

Az eredeti témához és blogbejegyzéshez visszatérve: sosem bírtam végignézni az efféle filmeket... vagy halálra unom, vagy felbosszantom magam rajtuk, úgyhogy köszönöm az ismertetőt! :)

10-es huszárezred írta...

Én eddig gyakorló templombajáró voltam, de a filmet megnézvén, kitértem hitemből....
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ennyi hülyeséget leírva egy helyen, kevésszer lát az ember. Maga a templomos kereszt is egy hülyeség, hisz akkor a németek a legnagyobb templomosok.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskereszt
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Cross

Itt most két vari van: a szerző tényleg ennyire ostoba, vagy pedig szándékosan vezet félre azzal, hogy ezt elhallgatja. Megmondom őszintén az utóbbira tippelek, bár az első verzió sem kizárt.

És innentől persze bukik minden további baromság, ami a "templomos" kereszt mutogatására épül.

Ami a "magányosan álló köveket" jelenti: semmi különleges nincs bennük. A pogányok valóban tiszteltek ilyen köveket, de aztán a keresztények rajzoltak rá egy keresztet, ezáltal megszentelődött a jelentése.

Számos mai jelentős templom/katedrális helyén is eredetileg pogány kegyhely volt. egyszerűbb volt oda templomot emelni, mint a népet "átnevelni" próbálni. Ennyi. Tömegpszichológia, akkori kiszerelésben

A filmben valóan vannak keresztényellenes megnyilvánulások, de ez a hollywoodi zsidó befolyás miatt van.

Ami a koronapróbálgató katonát meg a királygyilkos vargát vagy kicsodát illeti: Mért talán nem voltak ilyenek?

A francia forradalom idején egy cipész besétált a Reimsi székesegyházba, de előtte odacsődített egy nagyobb tömeget. Kivette tartójából a francia királyok koronázási olaját, a földhöz vágta, rátaposott, majd így szólt: emberek, menjetek haza, az előadás véget ért. Nem csapta halálra a villám. Ha a villám halálra csapta volna, az én sztorim is máshogy végződött volna.

A mások ami a "nép" meg az uralkodók szembeállását illeti: a nyugati társadalomban nem volt annyira jellemző a két réteg olyan erős szembenállása, mint nálunk. ennyi a nagy trükk. Csabi azt hiszi hogy a fasisztoid feudalizmus a nép alapvető állapota. Hát, marhára nem az.

A NYUGATI ELIT A NÉPBŐL FEJLŐDÖTT KI. Nálunk meg királyi kegy alapján Óriási különbség.

Csabi itt a kőkeményen elitista álláspontot képviseli: a paraszt csak fogja be a pofáját, úgysem ért máshogy csak a kapáláshoz, nem kell ugatni meg követelőzni se, sőt igazából olvasni megtanítani is csak időpazarlás, még a végén a sok ördögi agitátor megfosztja őt a paradicsomi boldogságtól, amiben a földesura alatt él mindennap.

Bobkó Csaba írta...

Te nem huszár vagy, hanem bakter. Ez tipikus bakter kritika.
A korban természetesen voltak hatalmi visszaélések, mint mindig, volta egyházi és világi korrupció, harácsolás, elnyomás. A bejegyzés második részében fogok foglalkozni ilyenekkel és azzal, hogy a film és a legendakör azért is hamis, mert nem ezt mutatja be elsősorban.
A vadorzás problémája például reális, a Magna Carta egyik vívmánya az volt, hogy attól kezdve a királyi erdőkben vadorzókat már nem büntethették halállal. Természetesen nem dicséretes, hogy addig megtették. Ahogy a Dózsa előtti Magyarországon is volt földbirtokosi harácsolás, korai kapitalizálódás, csakhogy a Dózsát hőssé tevő körök számára a "polgárosodás", a pénzuralom kialakulása "haladásnak" minősült...

10-es huszárezred írta...

faladat, a nagy irodalmi ismeretű Gedeonnak, ki írta?
(...)
A pétervári udvari életet atyám olyannyira visszataszítónak találta, hogy önként vetett véget karrierjének. és egész életére elrejtőzött falun, ahonnan többé sohasem távozott el. De az akkortájt Oroszországban élő felvilágosult emberek körében olyan hírnévre tett szert, hogy falusi laka mindig tele volt vendéggel. 1817-től 1825-ig tagja volt a titkos Északi társaságnak, annak a bizonyosnak, amely 1825 decemberében oly szerencsétlen kísérletet tett egy katonai fölkelés kirobbantására Szent-Pétervárott. Többször fölajánlották néki, hogy legyen a Társaság elnöke. De ő nagyon szkeptikus ember volt, és az idők folyamán sokkal óvatosabb lett, nemhogy elfogadja az ajánlatot. Ez mentette meg attól, hogy osztozzék számos barátjának és rokonának sorsában, akik közül egyeseket 1825-ben Pétervárott fölakasztottak, másokat kényszermunkára vagy szibériai száműzetésre ítéltek.
Atyám meglehetősen gazdag volt. ezer férfi jobbágyot - mint akkoriban mondták: lelket - birtokolt, mert a nőket nem vették számításba a jobbágyság idejében, mint ahogy most sem, amikor már szabadok. Ily módon körülbelül kétezer férfi és női rabszolga tulajdonosának mondhatta magát, jogában állott eladni és Szibériába száműzni, újoncozáskor katonának vitetni, különösen pedig kegyetlenül kizsákmányolni, egyszerűbben szólva: kirabolni és, ingyenmunkára kényszerítve őket, eltartani magát velük.
Mint már említettem, atyám liberális érzelmekkel eltelve tért haza Oroszországba. Szabadságszeretetét elsősorban saját iszonyatos és aljas rabszolgatartó helyzete sértette. Tett is néhány rosszul kiszámított, eleve kudarcra ítélt kísérletet jobbágyainak fölszabadítására. Azután a megszokás és a helyzetével együtt járó előnyök lassacskán éppolyan békés, nyugodt és az őt munkájával eltartó tömérdek emberi lény rabszolgasorsába beletörődő földesúrrá tették, amilyenek a szomszédai voltak.
(...)
Tizenegyen voltunk testvérek. Öt fivérem és két nővérem ma is él.Atyánk felügyelete alatt inkább nyugat-európai, semmint orosz szellemben nevelkedtünk. hogy úgy mondjam, az orosz valóságon kívül éltünk, egy érzelmekben gazdag, fantáziadús, de minden realitástól távoli világban. Nevelésünk eleinte nagyon liberális volt. De a dekabrista összeesküvés (1825) fatális kimenetele után atyám megijedt a liberalizmusnak ettől az összezúzásától, és megváltoztatta nevelési szisztémáját.ettől kezdve elhatározta, hogy a cár hűséges alattvalóivá nevel bennünket. E célból tizennégy esztendős koromban Pétervárra küldtek, hogy fölvétessenek a tüzériskolába.
Három évet töltöttem ott, és 1832-ben, alig pár hónappal tizenhetedik éven betöltése után, tisztté avattak.

Bobkó Csaba írta...

Őszintén bevallom, nem tudom, de Tolsztojra tippelek. Csak most kezdek guglizni... :-)

10-es huszárezred írta...

Néhány szót szólanom kell az akkori szellemi és morális fejlődésemről. mire kikerültem a szülői házból, elég jól beszéltem franciául - ez volt az egyetlen nyelv, amelyre nyelvtani alapon tanítottak - , egy kicsit németül és úgy-ahogy angolul. A latinról és görögről szó sem esett, de az orosz grammatikáról sem volt a legcsekélyebb fogalmam sem. Az ókori történelemre atyánk Bossuet alapján tanított bennünket. Velem egy kevés Titus Liviust és Plutarkhoszt olvastatott, az utóbbit Amiot fordításában.
(a kiadó jegyzete:
Bossuet, Jacques Benigne /1627-1704/ - francia író, püspök.Híres gyászbeszédeiben és történeti munkáiban, a korabeli francia próza e remekeiben, az abszolút királyság isteni jogát hirdette.

Amiot, Jacques /1513-1593/ francia író, műfordító)

Ezenkívül volt valamelyes, bár nagyon halvány fogalmam a a geográfiáról, s egyik nagybátyámnak, egy nyugalmazott vezérkari tisztnek hála, elég jól megtanultam a mennyiségtant, az algebrát az első fokú egyenletekig bezárólag és a síkmértant. Ennyi volt az egész tudományom, amit tizennégy esztendős koromban magammal vittem a szülői házból. Ami vallásos nevelésemet illeti, családunk lelkésze, egy kiváló férfiú, akit nagyon szerettem, mert mindig hozott mézeskalácsot, adott néhány órát katekizmusból, ami azonban sem pozitív, sem negatív értelemben nem hatott sem a szívemre, sem az eszemre. Inkább szkeptikus voltam, mint hívő, jobban mondva indifferens.

Természetes hogy fölöttébb homályosak voltak az erkölcsre, jogra, kötelességre vonatkozó nézeteim is. Voltak érzelmeim, de nem voltak szilárd elveim. Ösztönösen, vagyis megszokásból, melyet abban a környezeteben sajátítottam el, ahol gyermekkorom eltelt, szerettem a jót és a jó embereket, és gyűlöltem a rosszakat, de nem tudtam megmagyarázni ennek a rossznak vagy jónak a mibenlétét. Mindenfajta kegyetlenségen és igazságtalanságon fölháborodtam, és mindet helytelenítettem. Sőt azt hiszem, a helytelenítés és fölháborodás volt az a két érzés, amely minden másnál erősebben és hamarabb kifejlődött bennem. Erkölcsi nevelésemet már a kezdet kezdetén elrontotta az, hogy egész anyagi, szellemi és morális jólétem egy égbekiáltó igazságtalanságon, egy abszolút erkölcstelenségen alapult: a parasztok rabságán, akiknek terhére henye életünket folytattuk. Apám teljes mértékben tudatában volt ezeknek az igazságtalanságoknak, de mint _gyakorlatias_ember_ (eredetiben: dőlt betű, így jelzem) soha nem beszélt róla, és mi _sokáig, nagyon sokáig nem is gyanítottuk_ (szintén dőlt betű).

Végül erős hajlam élt bennem a kalandokra. Atyám nagyon sokat utazott, és sokat beszélt nekünk utazásairól. Legkedvesebb olvasmányaink közé tartoztak az útleírások, s ezeket a könyveket mindig vele olvastuk. Atyám nagyon képzett természetbúvár volt. Imádta a természetet, és minket is erre nevelt, heves kíváncsiságot oltott belénk a természet minden jelensége iránt, de semmilyen tudományos ismeretet nem adott át róluk. Utazni, új országokat látni valamennyi gyermekének titkos vágya lett. Ez a szüntelen, makacs vágy kifejlesztette fantáziámat. Szabad időmben mindenféle történeteket eszeltem ki, amelyekben elképzeltem magam, amint megszököm a szülői házból és hetedhét országon túl mindenféle kalandokban lesz részem. De azért nagyon szerettem fivéreimet és nővéreimet is, különösen a nővéreimet, és atyámra úgy néztem föl, mint egy szentre.
Ilyen voltam amikor mint kadét bekerültem a tüzériskolába. Ez volt az első találkozásom az orosz valósággal...

10-es huszárezred írta...

Neeeee!
Úgy elrontod!
Úgy a jó, ha te magad jössz rá!

Ha kell, teszek még közzé!
Kérlek ne guglizz!
(Ha kell visszavonok mindent amit rólad mondtam, negatív értelműt!)

10-es huszárezred írta...

Ó kedvesem, soha senki, aki valamelyik nyugat-európai országban született - sem egy francia, aki III. Napóleon uralma alatt kapta politikai nevelését, sem egy porosz, aki Bismarck irányításával járta ki a szabad állampolgárság iskoláját, sem egy olasz, aki az osztrák igát nyögi, vagy egy spanyol, aki a Bourbonok, Izabella és Narvaez alattvalója volt -, el nem tudja képzelni milyen volt az orosz valóság I. Miklós cár uralkodás alatt!
Ahhoz, hogy legalább halvány fogalmad lehessen róla, emlékeztetnem kell, hogy I. Milós uralmát annak a katonai lázadásnakl az elfojtása vezette be, amelyet hosszú időn át egy széles körű nemzeti összeesküvés készített elő. Nem azért neveztük el "dekabrista összeesküvésnek", mert decemberben kezdődött, hanem mert decemberben (1825) végződött teljes kudarccal. Nem a programja miatt mondom nemesi fölkelésnek, amely éppenséggel teljesen demokratikus program volt, sőt sok szempontból szocialista, hanem mert az összeesküvés majd minden résztvevője az arisztokráciához tartozó fiatalember volt, akik, hogy úgy mondjam a kor művelt ifjúságának színe-javát képviselték. Moszkva volt főkormányzója, Rosztopcsin gróf - ugyanaz aki 1812-ben fölgyújtotta az ősi fővárost, hogy elvonulásra kényszerítse Napóleont és a Grand Armée-t - , ez a nagyon okos, de szélsőségesen reakciós férfiú ezt a jellemző és találó megjegyzést fűzte az összeesküvéshez:
"A tröténelemben ismeretesek olyan nemesi fölkelések, melyeknek célja a hatalom megöntése; ismeretesek a demokrácia fölkelései az arisztokrácia kiváltságaival szemben. Csak Oroszországban találhatni kiváltságos arisztokratákat, akik olyan forradalmat szerveznek, melynek egyedüli célja saját kiváltságaik megszüntetése."
És csakugyan ez volt a dekabrista összeesküvés fő célja.

Bobkó Csaba írta...

Maradok az első tippemnél, Tolsztoj. A gugli nem találja a szöveget, de Tolsztoj életrajza erősen párhuzamos, a tüzérségnél volt altiszt, csak olyan 15 évvel később.
A dekabristák tipikus illuminátus szervezet volt és persze nem hozott volna semmi jót a sikerük.

10-es huszárezred írta...

Két társaság létezett: az északi és a déli. Az első, amely Moszkvára és Pétervárra terjedt ki, jórészt gárdatisztekből állott, és jóval arisztokratikusabb és politikusabb volt az erős állam elismerése értelmében, mint a második. ennek tagjai sorába tartoztak a Muravjovok, anyám másodunokafivérei, köztük az "Akasztó" Muravjov is. Az Északi Társaság tagjai is föl akarták szabadítani a parasztokat, ugyanakkor az osztatlan és erős, liberális alkotmány alapján kormányzó és magától értetődően nemesi birodalom hívei voltak - egy nem jogilag, hanem ténylegesen nemesi birodalomé, körülbelül úgy, ahogy a mostani Svájci Köztársaság sem jogi értelemben, hanem ténylegesen burzsoá köztársaság. az Északi Társaság, a birodalom nagyságát szem előtt tartva, Lengyelország függetlensége ellen foglalt állást.
A Déli Társaság, amely kijevi központtal az egész délt felölelte, forradalmibb és egészében demokratikus volt. s ez nem csupán a déliek jellembeli tulajdonságaival magyarázható, mert a Déli társaság is jórészt a hadsereg tisztjeiből állott akiknek többsége Nagyororszországban született, hanem azzal is, hogy ezek a tisztek csapattisztek voltak, nem pedig gárdisták, és olyan rendkívüli emberek álltalk az élükön, mint Muravjov-Aposztol ezredes, Besztuzsev-Rjumin és egy olyan zseniális férfiú, mint Pesztyel vezérkari ezredes.

Pesztyel föderalista és szocialista volt abban az értelemben, hogy nem érte be a parasztok fölszabadításával, személyes szabadságának követelésével; azt követelte, hogy adjanak nekik földet is. Ezenkívül azt akarta, hogy a birodalom alakuljon át tartományok föderációjává, olyasfajta föderatív köztársasággá, mint az észak-amerikai egyesült Államok. a déli társaság tagjai nemhogy tagadták volna Lengyelország jogát a függetlenségre, hanem kapcsolatot létesítettek a lengyel forradalmárokkal, amivel az Északi Társaság rosszallását, sőt haragját vonták magukra. Erről sokszor folytak tárgyalások Pesztyel, Muravjov-Aposztol, Besztuzsev-Rjumin és lengyel delegátusok között, akiknek nevét már elfelejtette az egy Jablonowski hercegé kivételével.
Íme, mit mond a lengyel és orosz delegátusok találkozásairól a lengyel forradalom történetéről írott művében egy mai lengyel szerző (Joachim Lelewel) akit minden párt, de különösen a demokraták nagyra becsülnek, aki történész, s egyúttal az 1830-as fölkelés, valamit a korábbi összeesküvések résztvevője:
"Ismeretes, hogy e találkozás idején az orosz delegátusok az ügy alapos ismeretéről és teljes jóhiszeműségről tettek tanúságot, míg a lengyel delegátusok csupán könnyelműségről és üres szófecsérlésről..."
"Hallatlan, de megörökítésre méltó a szláv népek krónikájában, hogy míg a lengyel forradalmárokat csakis az egykori lengyel királyság visszaállításának gondolata foglalkoztatta, az orosz forradalmárok, éppen ellenkezőleg, birodalmuk lerombolására törekedtek."

10-es huszárezred írta...

Pesztyel, Muravjov-Aposztol és Besztuzsev-Rjumin nemcsak rendkívül okos ember volt, hanem igazi jellem is. amikor 1826-ban mindhármukat fölakasztották Pétervárott, hősökként haltak meg, egyszerűen, frázisok nélkül. Velük együtt végezték ki Rilejev költőt, az Északi Társaság legkiválóbb tagját és a lengyel Kahovszkijt is. Pesztyelt néhány nappal kivégzése előtt meglátogatta a börtönben atyja, a szibériai főkormányzó, egy szívtelen gazember, tolvaj és gyilkos, egyszóval a cár hűséges szolgája. Azért jött, hogy átkokat szórjon a gyermeke fejére, de az válaszra sem méltatta. Csak amikor ez a "példás" apa azt a kérdést tette föl neki "Mondd kérlek, mit csináltatok volna, ha sikerül lerombolnotok a birodalmat?", felelte neki Pesztyel: "Megszabadítottuk volna Oroszországot az olyan szörnyetegektől, mint ön."

Minthogy az akasztást mint büntetési formát ritkán alkalmazták Oroszországban a hóhérok, akik végrehajtották a halálos ítéletet szabadságunk drága mártírjain, ügyünk előfutárain, rendkívül ügyetlenek voltak. a rosszul megcsomózott kötél lecsúszott Pesztyelről, aki leesett, és nagyon megütötte magát. Az egyetlen mondat amely elhagyta ajkát, miközben a hóhér új kötelet készített elő száméra, ez volt: "Oroszországban még akasztani sem tudnak!"

Na, ennyit mára. Nagyon sodró lendületű írás, tetszik a stílusa.

10-es huszárezred írta...

Nem nyert.

Azért durva hogy az akkori földesurak "lelket" birtokoltak, mi?:)
Lettél volna ilyen 'lélek', Gedeon?
Ne feledd: mindenhonnan az jött, hogy "isteni jogon" uralkodnak fölötted...

Bobkó Csaba írta...

Mondom, hogy bakter vagy. A forradalmárok, akik démonizálták az általuk megdönteni kívánt berendezkedést, hatalomra jutásuk esetén azonnal olyan rémuralmat vezettek be, amiről ezek a "lélekbirtokló" elitek nem is álmodtak. Az emljtett Lelewel sírján Párizsban pentagram található, korábban volt erről itt egy bejegyzésem. (Osztrolenka véres ötágú csillaga) Lelewelék 1830-as felkelése azzal kezdődött, nyilván a lelkiismereti és véleményszabadság jegyében, hogy a felkelést kezdő ifjú kadétok agyonlőtték idős, veterán "szabadságharcos" tábornokaikat, akik nem csatlakoztak, mert esélytelen vérpocsékolásnak ítélték az akciót. Nekik lett igazuk, 150 ezer lengyelt küldtek az illuminátusok vágóhídra és odalett Lengyelország addigi óriási autonómiája, saját hadserege saját hadiiskolával, saját alkotmány, stb. A dekabristák terveit a bolsevikok valósították meg, természetesen az Északi Társaság elképzelése alapján, vajon felszabadították az orosz népet? Ők nem birtokoltak lelkeket, mi?

Anonim írta...

Az 1917után történtek fényében mindez nem is volt a létező világok legrosszabbika.Szegények nem tudták java még hátra van.....Vagy talán a sztálini -kommunista rendszer által működtetett testi -lelki terror jobb volt mint a szibériai száműzetés a cári időkben?Az orosz valóság 1917 után sokfelé nem vezethetett el.Nem voltak reális lehetőségei egy másféle forgató könyvnek mint:eszerek,mensevikek....... Miért van az ,hogy a forradalmak terrorja mindig nagyobb és kegyetlenebb mint a régi rendé?Miért van az ,hogy a forradalom szükségszerűen a legtöbb áldozatot a saját hívei közül szedi -az isten adta nép közül - s nem az ellensége soraiban?Miért van az ,hogy a forradalmak előbb vagy utóbb egy olyan diktatúrába torkollanak melyek zsarnoki mivolta -sokszorosan felülmúlja a régi rendnek nevezett rendszerekét -kivétel nélkül?A válaszok azok- melyeket nagyon fontos!-
meg kell tudnunk úgy válaszolni ,hogy elkerüljük megelőzzük az újabb tragédiákat.....Különben meg kétezer évvel ez előtt végleg eldőlt-nincs isteni legitimitása semmiféle politikai rendszernek.......

Unknown írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Unknown írta...

10-es huszárezred: Te most komolyan Bakunyintól idéztél? Brr. (Nem gugli.) Számomra Mihail Alekszandrovics kiváló elrettentő példa, sőt, sarkítok: sztem aki anarchista, az de facto elmeháborodott.

Unknown írta...

10-es huszárezred:
1., Népből nem fejlődhet ki _elit_, legfeljebb egyfajta ál- (vagy kontra-)elit: eleve alacsonyabbrendűből nem alakulhat ki magasrendű.
2., "Fasisztoid feudalizmus" - az meg mi? Mussolini jobbágyokkal kegyetlenkedik? :D Imádom ezeket a neologizmusokat. :D

Bobkó Csaba írta...

Erre a "Mussolini jobbágyokkal kegyetlenkedik" képre beugrik Pasolini "Salò, avagy Szodoma 120 napja" c. filmje, a probléma csak az, hogy a fasiszta díszletek közé egy de Sade-sztorit helyezett, vagyis saját ballib világnézetének egyik legnagyobb hatású intellektuális fáklyájának a vízióját tolta át az ellenfél térfelére. Más kérdés, hogy a fasizmusnak persze vannak felvilágosult-modernista gyökerei.
A jobbágyaival kegyetlenkedő földbirtokos arisztokratára egy jó példa Pezenhoffertől Wesselényi, a liberális hős...
Felszólal az erdélyi országgyűlésben a jobbágyok felszabadítása érdekében, aztán hazamegy jobbágyait verni... :-)

10-es huszárezred írta...

Mire használod ezt a "baktert"?

Pentagram Lelewel sírján? akkor ez mi?

http://mappinggothic.org/image/30133?view=zoom&mode=sea

rá lehet kattintani, közelíteni (görgővel)

menj rá a rózsaablakra, utána meg nagyon szégyelljed magad

"mert esélytelen vérpocsékolásnak ítélték az akciót. Nekik lett igazuk"

Igaz, igaz. Az alattvaló csak fogja be a pofáját, tanuljon meg leszegett fejjel, földet nézve élni, különösen ha egy orosszal találkozik.

"A dekabristák terveit a bolsevikok valósították meg, természetesen az Északi Társaság elképzelése alapján, vajon felszabadították az orosz népet?"

Tehát akkor az orosz hercegeket és vezérkari tiszteket egyenlősíted a zsidó bolsevikokkal?

"Ők nem birtokoltak lelkeket, mi?"

ennyi a nagy arma gedeon? visszakérdez, mint valami büdös farizeus?

nem válaszoltál a kérdésemre! Lettél volna lélek egy orosz földbirtokos szolgálatában? Aki ha akar elküld Szibériába vagy a hadseregbe, gyakorlatilag azt csinál veled amit akar?

Milyen társadalom az, ahol Isten nevét gyalázva szentesítik az elnyomást? Válaszolj!

Bobkó Csaba írta...

A nép persze nem alacsonyabbrendű, hanem a társadalmi organizmusban, mint tagnak, testrésznek nem az irányjtás a szerepe. A láb sem gondolkozhat a fej helyett és az egész szervezet helyett, de nem alacsonyabbrendű, mint a fej, attól, hogy lejjebb van... A parasztnak, vagy a munkásnak a saját feladatát kell teljesítenie, ahogy az elitnek is és vannak mechanizmusok a rátermett és kiérdemesült népfiak elitbe emelésére. A csatamezőn vitéznek bizonyult paraszt megnemesíthető, a jobbágyfiúból lehet pap, stb.

Bobkó Csaba írta...

Minden sorod igazolja, hogy bakter vagy. Olyan bakter, aki olyasmiről okoskodik, amihez kevés.
Bakunyinra hivatkozni valóban szégyen. Sátánista volt és a magyarok eltüntetésének híve. Össze is veszett Marxszal, mert az a kossuthista felkelő magyarok kedvéért inkább szláv ellenforradalmárokat irtott volna ki népként, Bakunyin meg pánszlávista sátánista volt. Utóbbiban persze nem volt köztük vita.
A katedrálisépítő vakolókról írtam a bejegyzésben, a sátánisták joggal tekintik őket nagy elődeiknek.
Az illuminátus orosz hercegek és a zsidó bolsevikok valóban elvtársak voltak. És a zsidó felforgatásellenzők meg az én elvtársaim (ha nem akarnak már zsidók lenni, a xenofóbia vallásának értelmében).

Senki nem birtokolt lelkeket, kivéve a Gonoszt, a forradalmárok lelke az ő tulajdona. Az orosz berendezkedés éppúgy távol állt az ideálistól, mint bármelyik, azonban pl. Miklós cár sokkal jobb ember volt, mint Petőfi, erről írtam a blogon. A cárok tudták, hogy másképp kell kormányozni orosz, vagy ázsiai alattvalóikat, mint pl. a nyugatibb lengyeleket. Utóbbiaknak alkotmányt tartottak fenn és nem volt rabjobbágyság, teljesen az ő civilizációs fejlettségüknek megfelelően kormányozták őket, amíg 1830-ban a párizsi anyapáholy utasítására a lengyel felforgatók nem hajszolták népüket önsorsrontásba. De ekkor is csak az alkotmány veszett oda, meg a saját sereg és tisztiiskola, továbbra sem vezettek be rabjobbágyságot, vagy hasonlót.
Ha a keleti rabszolgát ukkmukkfukk felszabadítják, ő maga lesz valakik rabszolgatartója. A társadalom felemelése egy aprólékos feladat, keresztényi alapon nagyobb esélyre tippelek, mint bolsevik alapon, a cárok is ebben bíztak. A brit, vagy francia, belga birodalom rosszabbul bánt távoli alattvalóival, mint a cárok, mégis a britekhez, franciákhoz, belgákhoz menekült "orosz" emigránsok szidták hazájuk kormányzatát e kegyetlenebb elnyomók pénzén.
A cár le akarta fordíttatni a talmudot, hogy lássa, mitől ilyenek a zsidó felforgatók. Kiben látod meg a fő veszélyt a konfliktus két szereplője közül? A cárban. Kiknek az ideológiáját szajkózód?

10-es huszárezred írta...

Huorn: valóban.
"sztem aki anarchista, az de facto elmeháborodott."

Finoman kimunkált vélemény.

Ő is?
http://tinyurl.com/5cpkx8

szociológus, teológus, filozófus, jogász ("professor of law") és keresztény anarchista.

Le vagy maradva párszáz évvel, barátom.

Bobkó Csaba írta...

"Jacques Ellul had three primary sources of inspiration by the early 1930s who would influence his works henceforth: Karl Marx, Søren Kierkegaard, and Karl Barth. "
Kár, hogy nem olvasta egy protestáns testvére, Wurmbrand könyvét nagy inspirálójáról, Marxról.
Szerintem az anarchisták sokkal rosszabbak az elmeháborodottaknál, ilyen könnyen nem menthetjük fel őket...

10-es huszárezred írta...

ez a "bakter" valami kódszó nálatok a páholyban? Beszélj magyarul!

megint nem válaszoltál a kérdésemre!! Lettél volna "lélek" egy "Istentől származó hatalmú" orosz földbirtokos szolgálatában?

Problémáid vannak értelmezni amit olvasol? Mit kérdezgetsz mindig vissza, mint valami zsidó?

"A katedrálisépítő vakolókról írtam a bejegyzésben, a sátánisták joggal tekintik őket nagy elődeiknek."

Tehát a kereszténység nagyobb templomait mind sátánisták építették? :DDDDDDDDD
Nagyon durva eset vagy....

"A cárok tudták, hogy másképp kell kormányozni orosz, vagy ázsiai alattvalóikat, mint pl. a nyugatibb lengyeleket. Utóbbiaknak alkotmányt tartottak fenn és nem volt rabjobbágyság,"

Az 1863-as felkelés épp amiatt tört ki részben, hogy az cár "elfelejtette" fölszabadítani a lengyel jobbágyot, míg az orosz jobbágyot 2 évvel korában szabadította föl.

"amíg 1830-ban a párizsi anyapáholy utasítására a lengyel felforgatók nem hajszolták népüket önsorsrontásba."

az ostoba állatjai, nem bírtak az ázsiai feudalizmus paradicsomi állapotában megmaradni, hát a párizsi anyapáholy utasítására föllázadtak....

"Ha a keleti rabszolgát ukkmukkfukk felszabadítják, ő maga lesz valakik rabszolgatartója."
Bakunyin is hasonlóan fogalmazott

"If you took the most ardent revolutionary, vested him in absolute power, within a year he would be worse than the Tsar himself"

"A brit, vagy francia, belga birodalom rosszabbul bánt távoli alattvalóival, mint a cárok"

Az nem lehet, hisz a franciáknál és a belgáknál katolikus, Isten kegyelméből uralkodó királyok voltak. Valamit benéztél.

"Kiben látod meg a fő veszélyt a konfliktus két szereplője közül? A cárban. Kiknek az ideológiáját szajkózód?"

"szajkózód?" :DDD Amit felteszel (ál)kérdést, egy utolsó hányadék manicheista, dualista, a világot két részre fölosztó, lelkiségében protestáns hamis dilemma.

Te is elismerted hogy a cári rendszernek voltak hibái, de skizofrén módon mégis az "abszolút jó és abszolút rossz" párharcának próbálod láttatni az egészet. Itt bukik meg az egész okoskodásod.

Unknown írta...

10-es huszárezred: Természetesen jóval hossszabban és cizelláltabban is tudnék értekezni a témáról (anarchizmus vs. épelméjűség), de egy blogbejegyzés hozzászólásához nem fogok kisdoktorit írni.
Jacques Ellul? Attól, hogy valaki kiművelt fő és több tudományágban jártas, még lehet elmeháborodott és/vagy sötét, felforgató, isten- és embertelen háttérerők ágense.
A "párszáz éves lemaradást" a te konnotációdban dícséretnek veszem. :)

Unknown írta...

Az alacsonyabbrendű-magasabbrendű relációt nagy általánosságban, principálisan értettem; a lényeget leírtad helyettem: egy normálisan felépülő társadalomban mindenkinek megvan a maga helye, feladata, stb. Rég rossz, ha az ülep gondolkodik, a fej faltörő kost játszik, a kéz pedig malmozik... :)

10-es huszárezred írta...

"A nép persze nem alacsonyabbrendű, hanem a társadalmi organizmusban, mint tagnak, testrésznek nem az irányjtás a szerepe. "

Hiába fogalmazol meg hitvallásokat, ("hogy kell/kéne működnie a társadalomnak") ha egyszer nem úgy működik...

Az írásaidat-az összeset! -föl lehet használni, mint a feudális uralkodó réteg állsápontját, hogy aparaszt miért kushadjon és dolgozzon tovább. "Istenről elrendelt uradalom"... évszázodokig ezt prédikálták a szószékről!

A közkedvelt taktika, hogy ilyenkor bedobják az örökzöld "dehát a földesurak mind szívből szerették a jobbágyaikat és gondolkodtak róluk"...kamuszöveget. Lószar. Egyszerűen nem igaz. Hasonló írások szoktak születni Amerikában a reakciósokról, hogy "dehát a rabszolgatatás nem is volt olyan rossz dolog". De, rossz dolog volt.

Egy becsapott, megvezetett balek vagy, aki valójában a feudális elnyomást képviseli, hirdeti.

egy mondatba összefoglalható a világnézeted:
" Akkor volt jó, amikor még a jobbágy a paradicsomi tudatlanságban élt, minden rossz akkor kezdődött, amikor megtanult olvasni,onnantól kezdett másra sóvárogni mint amije volt, onnantól kezdett elégedetlenkedni, nyílt ki a pofája"

Baszki aki nálad nagyobb fasiszta,. az már csal. Ez egyébként dicséret is lehetne de itt most csak ténymegállapítás.

a történelmi igazság értékesebb annál, hogy amatőrökre bízzuk. Tehát:

1) az akkori társadalom (feudalizmus) az isteni elrendelés alapján működött. Az egész társadalmat ez hatotta át.

2) Van egy problémaforrás: Minden társadalomban vannak olyanok, sőt időnként ők kerülnek többségbe, akik e rendszert csupán KIHASZNÁLJÁK: gonosz földesurak, akiknek hiába prédikál a pap bácsi a templomban, fülük botját sem mozdítják.

3) kérdés: mit lehet tenni az adott rendszer keretein belül egy olyan uraság ellen, aki visszaél a hatalmával?

4) nyilván szinte semmit, ha vn pl. egy "sasszemű" király vagy püspök akkor talán el lehet mozdítani az illetőt, de a gyakorlatban úgy szokott kinézni hogy jön a kenetteljes szöveg: "majd a másvilágon megbűnhődik, a mostani életünkben tűrni kell, vállalni a keresztünket, nekünk ez jutott" és hasonló szólamok.

5) Hogy lehet a rendszeren belül annak igazságtalanságai ellen fölvenni a küzdelmet? Nyilván sehogy, a népnyúzó földesúr/király az isteni hatalom letéteményese, az ellenük való lázadás közvetve Isten ellen való lázadás.

6) Vagyis, következésképpen: egy olyan _érvrendszerre_ van szükség, amely a fennálló társadalmi/egyházi renden(nyilván e két rend szorosan össze van fonódva) KÍVÜLRŐL származik.

Itt jönnek a képbe a különböző eretnekségek és korabeli ezoterikus mozgalmak (rózsakeresztesek, vakolók stb.) __Azért mert a társadalmi igazságtalanság megrontja a vele összefonódott vallási igazság érvényesítő erejét is.__

Tehát: nem azért lázadtak föl az ilyen-olyan csoportok mert a vakolók-rózsakeresztesek stb megmételyezték őket, hanem azért tudták őket megmételyezni, mivel már régóta a bögyükben volt valami és föl akartak lázadni.

Az egyszerű kalapácsos ember, aki mindenben a démoni vakoló összeesküvést gyanítja, persze mindenben megtalálja a szabadkőműves "okot". Pedig az csak egy katalizátor volt.

10-es huszárezred írta...

a legegyszerűbb példa: Lenin. ért volna valamit a biológiai hadviselés ("fertőző bacillusként Oroszországba szállítás") ha
-a nép nem lett volna teljesen kimerülve a háborúban
-a háború nem állt volna vesztésre
- a cár lemondása után a hatalmi űrt betöltő Lvov - és Kerenszkij kormányok vezetésével nem döntöttek volna a háború _folytatásáról_ (hanem pl. azonnal békét kérnek)
-Ha II Miklós nem lett volna egy szánalmas alkoholista, a felesége pedig az ördöngős Raszputyin rabja

Ezek mind-mind közrejátszottak, hogy a bolsevikok átvehették a hatalmat.

Ehelyett a démonűző Gedeon csakis ara koncentrál, hogy az ördögi patás Lenin meg az összeesküvő társai miket csináltak....a másik oldal bemutatása TELJESEN homályba vész, illetve ha meg is említődik néha, akkor bársonykesztyűvel kell hozzájuk nyúlni mert hát ugye a régi urak, azok a fönnálló szakrális rend részét képezték.

Figyelj, így nem megy. ez nem történelem, ez nem a tények (elfogultságmentes, mindkét oldalt bemutató, lásd Lenin kapcsán föntebb) leírása.

Ez a "keressük meg a szabadkőművesek szőrös mancsát", a dolgokban, utána meg varrjunk a nyakukba minden rosszat ami elképzelhető.

Nem foglalkozol a lényeggel, ez legnagyobb baj.

Mitől hanyatlott le az egyház hatalma? Mitől lett erősebb az elvilágiasodás? Hogy jutottunk ide?
Neked egy válaszod van: "Mer a vakolók!..."

Mikor pedig nem. Sok eredője van az elmúlt párszáz év változásainak, és a vakoló eszmék annak max. egy részét képezik.

10-es huszárezred írta...

Most ezzel mit mondsz? Hogy "jobb lett volna ha seggükön maradnak, mert utána csak még rosszabb lett"?

És a svájciakkal mi van, akik elűzték "törvényes urukat" Habsburg Rudolfot, és szövetségi köztársasáhgot csináltak?

Jól meg is bűnhődtek érte: kimaradtak mindkét világégésből, és kénytelenek a világ egyik legmagasabb életszínvonalán vergődni.

Hát, nem lennék most a helyükben!!!
:-))))))))))

10-es huszárezred írta...

"egy blogbejegyzés hozzászólásához nem fogok kisdoktorit írni."

Nyilván csak e két változat létezik. Vagy egymondatos aranyköpések, vagy pedig kisdoktori terjedelem.

Ragassz magadra szamárfület és bőgjél...

Isten = nagy i
Vedd dicséretnek, költözz egy hegy tetejére, és hagyd az ördögi instrumentumokat mint pl. számítógép, internet, másra.

Unknown írta...

Nyilván. :)
Ostoba módon kötekedsz, ráadásul nincs igazad. Isten, mint tulajdonnév nagybetűs, mint vallástörténeti fogalom kisbetűs; fosztóképzős szerkezetekben (-->istentelen, isten- és embertelen) szintén kisbetűs. (Ld. még: Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához, Szt. István Társulat, Budapest, 2006...)
A számítógép (s minden más technikai eszköz) csak attól a ponttól kezdve válik ördögivé, amikor elkezd uralkodni a használója felett.

Unknown írta...

10-es huszárezred: Szerinted Svájc miért van abban a pozícióban, amiben? Az államforma miatt? Ugye nem gondolod komolyan? :)

10-es huszárezred írta...

Arra céloztam föntebb, hogy non sequitur...

Hagyományos tévedése a reakciósoknak, hogy az adott országok hogy megbűnhődnek, ha "letérnek a helyes útról" (=elűzik a törvényes urukat, forradalmat csinálnak fellázadnak stb)

Svájc példája bizonyítja hogy ez baromság.1) Elűzték a trörvényes urat 2) "forradalmat csináltak" (királyság helyett köztársaság).. mégsemlett semmi.

ugyanez Nématalföld esetében: Elűzték a -szintén- habsburgokat, és Hollandia lett a tengerek királynője legalább száz évre, kereskedelmi központ stb.
Nagyon "megbűnhődtek", láthatólag.

Csak itt Közép-Keleten szokásos egyrészt a vallás fegyverét bevetni, másrészt meg a fasiszta "mindig az erősebbnek van igaza"-szempontot érvényesíteni.

Gedeon is ugyanezt csinálja: "az öreg lengyel tábornokoknak volt igazuk, amikor megmondták, ne szálljatok szembe az orosszal"

"Wesselényit-Nádasdyt-Frangepánt és Zrínyit jogosan végezték ki, amiért szembeszálltak a törvényes uralkodójukkal"

stb stb. Folyamatosan az elnyomónak ad igazat, a magyar függetlenség pedig "úgysem sikerült volna". Más országoknak sikerült, arról mélyen hallgat.

Ezért írtam, hogy csupán egy (harmadrangú) "ró, nem tudós, és főleg nem történész, akárhogy is próbál néha e szerepben tetszelegni.

Unknown írta...

Mindehhez két megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy te ab ovo elnyomónak tekintesz minden hierarchikus társadalmi berendezkedést - szerintem pedig (függetlenül attól, hogy valóban voltak túlkapások, aránytalanságok a feudalizmussal fémjelzett korokban és államalakulatokban) a legrosszabb és legelfajzottabb feudalizmus is csillagászati nagyságrendekkel pozitívabb, mint bármiféle demokratikus-liberális-népuralmista konglomerátum. (A "fasiszta" jelző alkalmazása ebben az eszmecserében számomra továbbra is értelmezhetetlen - messze járunk akár az 1920-as és 1930-as évek Olaszországától, akár a 20. század egyéb vérgőzös diktatúráitól.)
A másik: vess egy pillantást arra, hogy mivé vált akár Svájc, akár Németalföld - pontosan a központi kontroll hiánya miatt! Svájc mind a mai napig töretlenül a globális háttérhatalmi pénzoligarchia központja és elosztórendszerének feje. Németalföld pedig mindig is a bomlasztás egyik góca volt. Gondolom, nem kell beszámolnom a harmincéves háborúról, úgy en bloc a protestantizmus szerepéről, stb.
(OFF: Miért "Gedeon"? Nem értem.)

Bobkó Csaba írta...

Gedeon a nickem különféle fórumokon. Ami a protestánsok szerepének értékelését illeti, mérget mernék rá venni, hogy 10-es huszár kulturális-szellemi háttere, "származása" protestáns. Én ismerek olyan embereket, akik ilyen háttér ellenére képesek felfogni a protestantizmus trójai faló szerepét, de ők bizonyára nem a többséget alkotják. Ahogy természetesen zsidó származású emberek között is akadnak tisztánlátók a cionizmus, a kabbalai gyökerű felforgatás, vagy a holokauszt ügyeiben, de ők ott egyértelműen kisebbség. Mármint, ha a "származás" a tipikus kulturális-érzelmi közösségi szocializációt is magában foglalja. A protestáns hátterűeknél ez a szocializáció kurucos, ami ugyan nálunk fősodorrá vált, de a prottestánsok a fősodor élcsapata. Izgalmas kihívás értelmes, művelt és tisztességes protestánsokkal ezeket a kérdéseket megvitatni. :-)

Névtelen írta...

Uraim, Önök a tiszteletre méltó történelmi és irodalmi műveltségük mellett kihagyják a szempontok közül az emberi természetet, amely tehetne jót is, de inkább rombol.
Mert nem a legjobbak ülnek a trónon, hanem a leggazdagabbak.
A magam részéről egy Batthyányi Strattmann birtokán szívesebben lettem volna jobbágy, mint a mai multi kulti demokráciában "egyenrangú" tesco pénztáros........

Bobkó Csaba írta...

Azt vitatnám, hogy az emberi természet eredendően rossz. Nem vagyunk sárkányfogvetemény! A felforgatók által támadott és mára nagyrészt lerombolt társadalmi intézményeket és eszményeket is az emberi közösség termelte ki magából évezredek alatt.
Bármilyen birtokon jobb volt jobbágynak lenni 1848 márc. 15 előtt, mint pár hónappal később. Egy (több) korábbi bejegyzésben idéztem az érintettek véleményét, akik petőfit szertték volna agyonverni, bőrükön tapasztalva a forradalom következményeit, pl. a délvidéki mészárlások elől menekülve. Vagy remegve éltetni Kossuth apánkat, mert aki nem gyújt idején gyertyát a tiszteletére, annak beverik az ablakát a Madarász-fiúk különjtményei, vagy ha netán nyilvánosan bírálni merészelné az Első Polgárt, akkor felakasztják. Miközben a király megsértéséért magát Kossuthot se akasztották fel, ahogy senkit se végeztek ki politikai ügyben fél évszázadon át 48 előtt. E boldog békeidők végét tervezgette előre Petőfi, alig várva a vértengereket, melyeket elhoz az ő forradalmuk.

Névtelen írta...

ezekre már én is felfigyeltem!

z

10-es huszárezred írta...

Nem tekintek abo ovo elnyomónak "minden hierarchikus társadalmi berendezkedést". Az anarchistákat azért hoztam, hogy megmutassam az érme másik oldalát, amiről Gedeon SOHASEM beszél.

"a legrosszabb és legelfajzottabb feudalizmus is csillagászati nagyságrendekkel pozitívabb, mint bármiféle demokratikus-liberális-népuralmista konglomerátum."

Éltél volna abba a feudalizmusban egyszerű jobbágyként szíjat hasítottak volna a hátadból. Persze lehet hogy te akkor is úr lettél volna valamiféle nemes származás okán, de hadd ne örüljek már neki, hogy milyen jól kizsákmányoltátok régen a parasztot.

fasiszta (beállítódás): "az én világnézetem sokkal értékesebb és felsőbbrendű a tiédnél"

"Svájc mind a mai napig töretlenül a globális háttérhatalmi pénzoligarchia központja és elosztórendszerének feje. Németalföld pedig mindig is a bomlasztás egyik góca volt."

Csupán azt mulasztod el megemlíteni, hogy a főkolompos mindkét esetben a Londoni "City" pénzügyi központ volt!
A királyságos Angliában!!!

Az angol királyság volt a bomlasztás központja, Marxot is ők pénzelték meg az európai fölforgatók nagy részét is.

Tehát nem a köztársaságok a főbűnösök, hanem az Angol _Királyság_.

10-es huszárezred írta...

Kedves Névtelen,

a történelem tanúságai szerint az ember valóban inkább romboló természet. Csak azt kell megnézni, mit tettünk a természettel, hány fajt pusztítottunk ki, hogy borítottuk fel a Föld időjárási egyensúlyát, a globális fölmelegedéssel.

Az emberi írott történelem háborúk és pusztítások sorozata. Az emberiséget a rabszolgaság egészen a legutóbbi időkig elkísérte.
A bibliában (Ószöv), valami 14 passzus van, amely a rabszolgákról rendelkezik, ezzel hivatalosan is védve a rabszolgaság intézményét.

A mostani "nosztalgiázók" ezeket kényelmesen elfelejtik, helyette jönnek a gonosz vakolók, akik már a spájzban vannak.
Ők a felelősek mindenért, nem az akkori közállapotok, nem az akkori kormányzat politikája, nem az akkori életszínvonal.

Batthyány-Strattmann jobbágya: én meg szívesen lettem volna A horvát bán. Teljesen tökmindegy, mert a nagy számok törvénye alapján mindketten szívtunk volna mint torkosborz.

10-es huszárezred írta...

"mérget mernék rá venni, hogy 10-es huszár kulturális-szellemi háttere, "származása" protestáns."

Ilyenekre ne végy mérget, mert még a végén megmérgeződsz. Egyébként: most sem nyert.

10-es huszárezred írta...

"Egy (több) korábbi bejegyzésben idéztem az érintettek véleményét, akik petőfit szertték volna agyonverni, "

kimazsolázás, részletek önkényes kiragadása... háború volt és forradalom, ilyenkor persze hogy feszültebbek a viszonyok.

"bőrükön tapasztalva a forradalom következményeit, pl. a délvidéki mészárlások elől menekülve."

Hogy a rohadék habsburgok föllázították a rácokat, akik gyerekfejekből piramist raktak Vöröstemplomban, az is nyilván a magyarok bűne, mi? te mocskos habsburgbérenc.

"Vagy remegve éltetni Kossuth apánkat, mert aki nem gyújt idején gyertyát a tiszteletére, annak beverik az ablakát a Madarász-fiúk különjtményei,"

Nyilván a Madarász-fiúk az ország összes ablakánál ott voltak, kővel a kezükben nézték ki gyújtja a gyertyát, nem pedig csak Pest-Budára korlátozódott a tevékenységük.

Megint egyetlen részletet ragadsz ki, azt próbálod tupírozni.

Más: félig elolvastam Wurmbrand könyvét. Vannak benne jó dolgok, de nyilvánvaló -szerintem tévedések vagy akár hazugságok is.
Egy példa:
W. szerint Lenin ezt mondta a halálos ágyán:
"I committed a great error. My nightmare is to have the feeling that I'm lost in an ocean of blood from the innumerable victims. It is too late to return. To save our country, Russia, we would have needed men like Francis of Assisi. With ten men like him we would have saved Russia."

Nos ez csak Wurmbrandnál található, sehol máshol. Ez azért eléggé gyanús.

Aurél írta...

Megjött az udvari bolond! :D

Aurél írta...

Ne felejtsd el, hogy a legendás svájci jólét az elmúlt 150 év szülötte, előtte nem véletlenül harcoltak mindenfelé svájci férfiak, hiszen a szeretett hegyeik nem tudták eltartani a népességet. A világégésekből valóban kimaradtak, de a napóleoni mókából nem, és nem azért mert a gonosz Habsburgokat már jó idejében elüldözték.

Névtelen írta...

Szerintem a megoldandó alapkérdés, hogy miért a romboló természetű emberek forgatják a történelem kerekét?
Az uralkodók, a mindenkori elitek akiknek birtokában volt /van/ az emberi lelkek feletti hatalom, pénz, paripa, fegyver, miért még több rabszolgát, hatalmat és pénzt akarnak? Miért nem a meglevőt fordítják a rájuk bízottak javára?

A Biblia Ószövetségi része a gondolkodó keresztény számára nem lehet hivatkozási alap.

M.N.

Unknown írta...

Nem tudom, hogy a fentebbi Bakunyin-idézetek mit bizonyítanak pro vagy kontra (azon kívül, hogy a szerző milyen nevelést kapott).
Borzasztó, hogy mennyi marhaságot vernek bele az emberek fejébe kisiskolás koruktól kezdve. Itt van például ez a sztereotípia: "a gonosz földesurak kegyetlenkedtek a jobbágyaikkal". Úgy nagy általánosságban. Mintha az lett volna a hűbérúr életcélja, hogy véletlenszerűen kiválasztott parasztokon élje ki vérszomjas hajlamait... ugyan, kérem. (Történeti érdekesség: közel s távol egyetlen pszichopata arisztokratáról tudok, az erdélyi alkimista Listi László báróról, akit főleg költészete miatt tartanak számon. Mivel erőszakoskodott a családi birtokon álló falvak asszonyaival, valószínűsíthetően ölt és még pénzt is hamisított, Bécs város tanácsa, mint törvényszék halálra ítélte, de a börtönben öngyilkos lett.)
A Svájc-City of London kérdéskörhöz: mindenképpen különbséget kell tenni a királyság/monarchia/feudalizmus, mint intézmény és társadalmi berendezkedés, és az uralkodó dinasztiák kvalitásai, irányultságai között. Sajnos tényszerű, hogy az angol királyi család összefonódása a szabadkőműves körökkel ennél szorosabb már nem is lehetne, és ez így van a 18. század első harmada óta. Hasonlóan intenzíven vakolnak pl. az Orléansok és a Bourbonök is. (Az, hogy az egyes felforgató ágensekhez épp melyik páholyból, bankból vagy városból érkezett pénz /Zürich, Genf, London, stb./, egy érdekes feltáró tanulmány témája lehetne, de a lényegen nem változtat semmit.

Névtelen írta...

Tény, hogy a film tele van gnosztikus-szabadkőműves szimbolikával, de ez nem sokaknak tűnik fel, én sem foglalkoztam vele, nekem az egész alkotás úgy, ahogy van, nem tetszett.
Valamikor szerettem a lovagkorban játszódó történelmi filmeket, de utóbbi időben mozivászonra kerülő darabok nevetséges képet festenek a középkorról. Pl. tele vannak négerekkel, mintha Európa már akkor is "multikultúrális" társadalom lett volna, bevándorlókkal és azok minden mocskával együtt. A filmek alkotói talán úgy vannak vele, hogy ha már nem sikerül elég démonizált képet terjeszteni a keresztény középkorról, akkor inkább dicsérjük, fessük át liberálissá. A fiatalokban már ez a kép fog rögzülni. De ahogy a mi generációnkat is csak korlátozottan lehetett etetni a "sötét középkor" hamis mítoszával, úgy majd nekik is átvilágít az igazság a hazugság sötét leplén.
Arany Jánossal kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy a Nemzeti Múzeum előtt lévő szobrának talapzatán egy ötágú csillag látható. Olykor álló, néha meg lefelé fordított helyzetben, aztán néhány fényképen félig, vagy egészen hiányzik, de hát mégis csak ötágú és csillag. Mindent elárul!
Tihamérffy

Anonim írta...

Véleményem szerint az a nyilvánvaló egyoldalú történelemszemlélet, a tudatosan hiányos- ideológiailag előre szelektált-és a lényegi dolgokat elmismásoló a korabeli propagandát hivatkozási alapnak tekintő felfogások és a saját történelemtudást objektívnek beállító,azt tudománynak hirdető álláspontok kizárólagossága és egyeduralma miatt az ember mindig gyanúperrel kell ,hogy éljen a rendszertől függetlenül...Baj igazán az oktatással van mert például 1989 után azért lehetett volna változás a 1848 kapcsán ,hogy a forradalomban nem volt minden szép és jó-ha már ez tényszerűen így van illene legalább középiskolás szinten tanítani- de nem teszik!A huszadik század történelme kapcsán az oktatás meg maga a katasztrófa.Nem nehéz összeállítani egy történelmet mely szembe állítható a maival és ugyanolyan tudományos értékkel bír-ugyanakkor viszont a kiátkozást és az eltiltást vonja maga után.A szellemi és egzisztenciális máglyák fényében ezt persze nehéz felvállalni.

JÓ példa erre a vakolók kérdése.Amikor én- sajnos- az egyik felsőoktatási intézmény falait koptattam a vakolókról mindössze egy óra szólt-természetesen ők mint szervezet nem politizálnak mondták-de hozzátették a tagjaik között találhatjuk minden valamira való politikust és államférfi akik az elmúlt kétszáz évben éltek.És a jelenben nincs így?Hallgatás...Ezek után mit mondjak, olvassak a sorok között mint 89 elött- nesze neked rendszerváltás!Ja ,hogy tabutéma !Teljesen logikus tehát, hogy létezik egy szervezet melynek tagja mind politizálnak de magának a szervezetnek annyi köze sincs a politikához mint egy kocsmai asztaltársaságnak akik két feles után a fociról vitatkoznak?Ez lenne a tudományos kutatás szabadsága?


kételkedő írta...

Ostorozták is a Gyűrűk ura film-trilógia rendezőit, mert nem volt hajlandó négereket felvonultatni a filmjében. Nem lett volna Tolkien-hiteles (Persze, az orkok között vannak feketék, de ők el vannak maszkírozva:-))

kételkedő írta...

Anonim: a nép nem szereti a deheroizálást, nem szereti, ha sorban megfosztják "nemzeti ikonjaitól". A politikai elitnek meg jól jön, hogy ezekkel kapcsolatban ne változzon semmi. Még a harmadikutas vezetők sem értik, vagy pedig tudatosan felhasználják ezeket az érzelmeket. Ha megnézitek Kásler Árpád legújabb (párt) toborzó videóját, az is így kezdődik: "Feltámadott a tenger...". És máskor is Petőfivel dobálózik. Az neki sem tűnik fel, hogy ha szentkorona alkotmányban és királyságban gondllkozik, akkor legalábbis furcsa azt a petőfit zászlóra tűzni, akinek kedvenc szólása ez volt: "Akasszátok fel a királyokat" (minden királyt).

kételkedő írta...

A szabadkőművességről nyíltan egyedül Raffay Ernőt hallottam beszélni. Ő is a két világháború közötti Magyarországra szorítkozik, a jelent nem érintheti, mert akkor neki annyi lenne. Persze akkor is rendkívül értékes és úttörő dolog, amit csinál, mert felnyitja a szemeket. Mennyire másképp nézzük a Trianonhoz vezető utat az ő szempontjaiból. Egy történelmi esemény elemzésénél csak a diplomáciát és egyéb, nyíltan és jól dokumentált eseményeket nézni a háttérhatalmi történések nélkül egész más képet ad arról az eseményről és okairól. Persze, utóbbihoz meg nem lehet hozzáférni, de azért egyesek megpróbálják.

kételkedő írta...

Ezt a történelemszemléletet nézzétek (a 4K nevű szerveződés élteti az "őszirózsás forradalmat" mint alulról szerveződő, a a függetlenséget gátló idegen uralkodótól és a társadalom önrendelkezését akadályozó feudális királyságtól való megszabadulást eredményező népi kezdeményezést), van bőr a pofájukon még mindig ilyeneket hangoztatni. Kíváncsi vagyok, hányan veszik ezt ma be:
http://mandiner.hu/cikk/20131116_4k_ma_van_a_koztarsasag_napja

Anonim írta...

Majd ha kiadnak egy olyan tartalmú könyvet az adott korszak hazai és külföldi szaktekintélyei mely az 1848/49-es események kapcsán ismerteti a forradalom részéről elkövetett terror cselekményeket ugyanúgy ahogy azt megteszi Hajnau -féle megtorlás kapcsán és továbbá szomszédos országok szakembereivel közösen a kölcsönös tömeggyilkosságokat is belefoglalják ebbe a műbe ,majd akkor lehet beszélni arról a korszakról valóságosabban mint eddig, és ez még mindig nem minden.........Vajon lesz-e ilyen valaha?Nem csak rajtuk múlik,sőt!Persze akire vagy amire ki van adva a kilövési engedély felsőbb utasításra azt fogják majd deheroizálni.....Az vajon mennyire lesz hiteles?

Kasler Árpi egy külön fejezet, annak a Kossuth Lajosnak a szobra előtt beszél a szent korona tanról,alkotmányról aki annak egyik legádázabb ellenfele volt.

10-es huszárezred írta...

"Szerintem a megoldandó alapkérdés, hogy miért a romboló természetű emberek forgatják a történelem kerekét?"

Azért mert általában a romboló (erőszakos) emberekben a legnagyobb a becsvágy, így ők jutnak nagyobb eséllyel hatalomhoz.

"Az uralkodók, a mindenkori elitek akiknek birtokában volt /van/ az emberi lelkek feletti hatalom, pénz, paripa, fegyver, miért még több rabszolgát, hatalmat és pénzt akarnak? Miért nem a meglevőt fordítják a rájuk bízottak javára?"

Mert ők is csak emberek, nem pedig szentek, akiknek itt be próbálják őket állítani.

"A Biblia Ószövetségi része a gondolkodó keresztény számára nem lehet hivatkozási alap."

Nem pozitív példaként hivatkoztam rá, vagy más szavakkal: nem hivatkozási alap volt hanem idézési alap.

10-es huszárezred írta...

"Majd ha kiadnak egy olyan tartalmú könyvet az adott korszak hazai és külföldi szaktekintélyei mely az 1848/49-es események kapcsán ismerteti a forradalom részéről elkövetett terror cselekményeket "

Gedeon úgy kapar hogy majd belegebed, de így is csak a Zicsi Ödön gróf akasztását tudja a felkelők nyakába varrni.

Végső elkeseredésében már huszadrangú tejfelesszájú forradalmi ifjacskáktól idéz, de még így sem tudja az ördögöt a falra festeni. Meg hogy Petőfi mit akart csinálni, meg hogy Petőfivel mit akartak csinálni, és így tovább.

"Petőfi az össze királyt föl akarta akasztani"

Húha nem lennék most a királyok helyében!!! :DDD

Hagyjuk a hülyeséget, jó? forradalom volt, ilsyenkor vastagabban fog a ceruza. Föl lett akasztva egyetlen király is? Nem.

Vagy tűn a hozzászóló Stuart Mária kivégzésén, I. Károly kivégzésén, Vagy XVI. Lajos kivégzésén is legalább tizedannyira fölháborodott? Ezek VALÓDi kivégzések voltak, nem egy huszonakárhány éves suhanc irkái!

10-es huszárezred írta...

"Nem tudom, hogy a fentebbi Bakunyin-idézetek mit bizonyítanak pro vagy kontra (azon kívül, hogy a szerző milyen nevelést kapott)."

Azt bizonyítanak, hogy ő si csak egy ember volt, a gondolkodásába engednek betekintést.
Nem távolról démonizál, hanem megmutatja az illető igazi arcát.

"Mintha az lett volna a hűbérúr életcélja, hogy véletlenszerűen kiválasztott parasztokon élje ki vérszomjas hajlamait... ugyan, kérem."

Az orosz födesúr konkrétan Szibériába küldhette, újoncnak adhatta, halálra dolgoztathatta. Nem csak korbáccsal lehet fájdalmat okozni.

"mindenképpen különbséget kell tenni"

....és itt bukik meg az egész. Ha ugyanis már a király is becsábulhat a sátáni vakolók szolgálatába, akkor elveszett a morális felsőbbség, ami kimondatlanul itt húzódik: "a republikánus vakolók vs. becsületes monarchisták" címszó alatt.

mert akkor már a király is vakoló, tehát tökmindegy az államforma.

Azért is értelmetlen, mert amiről Gedeon szintén nem beszél, hogy 1816-ban a bécsi Rothschildok alapíthatták meg a Monarchia Központi Bankját. Tehát a Királyság minden pénze közvetlenül vagy közvetve a Rothschildok pénzesládáját gyarapította.
Már ezért megérte a forradalom, az összes "túlkapásával" együtt, hogy a zsidó vakoló bankároktól megszabaduljunk.

Bobkó Csaba írta...

Kossuth a Rothschildoktól való megszabadulás jegyében megbízta a Rothschildok pesti helytartóját a forradalom bankjának megszervezésével... :-)
Valóban, 48-ra is igaz volt, hogy a Rothschildok és társaik bal zsebükre ütöttek, az is nekik fütyült, aztán jobb zsebükre ütöttek, az is nekik fütyült. De a Kossuthok, Petőfik teljesen tudatosan szolgálták a világpusztítást. (Kossuth karrierizmusból, Petőfi az Eszme "szépségéért", bár szeretett volna ő is karriert, csak túl veszett volt hozzá, hogy alkalmazkodjon.)

10-es huszárezred írta...

Egyáltalán nem szolgálták a "világpusztítást" a nemzetállamiság megteremtését szolgálták.

amit mondasz Rothschildról igaznak tűnik de itt azzal szembesülünk, hogy megint egy zsidaj van a háttérben.

Névtelen írta...

Érdemes lenne górcső alá venni az Utolsó légió című filmet is! Doug Lefler rendezte, 2007-ben mutatták be. Ez a film a szabadkőműves gyalázat iskolapéldája. Az még csak hagyján, hogy rengeteg a történelemhamisítás, a mágikus jelkép benne, természetesen van néger katona (na jó, legyen, - a Római Birodalom hatalmas volt), ügyeletes bombanő, persze indiai (Aishvarya Rai alakítja), aki olyan emancipált feminista vagány, hogy sorra gyilkolja a germán (fasiszta!) harcosokat, de a legnevetségesebb, hogy ezzel a filmmel tulajdonképpen az angolok megalkották a saját "dáko-román" eredetelméletüket. Mivel a végén kiderül, hogy a soha sem létezett Artúr király Julius Cesar leszármazottja :-) Az Excalibur pedig a császár kardja volt (ez legenda amúgy Attila király kardjának lekoppintása a brit mondakörben!). Az angolok az utolsó elveszett római légió és a kelta őslakosok keveredéséből alakultak ki. Amin viszont már nem tudtam nevetni, hogy egy germán katona az egyik jelenetben széttapos egy kis koronát (a gyermekcsászárét), mert ez a korona kísértetiesen, és talán nem véletlenül, hasonlít a magyar Szt. Koronára.
Tihamérffy

Bobkó Csaba írta...

Ez egy gagyi film volt, akkor már éedekesebb magyar szál van a másik Arthur-filmben, amiben szarmata lovasok vezetője Artur és az egyik szarmatának szabályos magyar szerelése van, még turult is röptet. Ma kezd népszerű elmélet lenni, hogy az Artur-legendakör kaukázusi alán és római zsoldban álló kaukázusi lovasok vitték a sztorit Britanniába, ahol tehát nem történt meg, csak sztoriimport. Amúgy az Attila kardja hozzánk is a germán Nibelung-énekből került, ami eleve keresztény-kori kompiláció. Akárcsak a Beowulf. Az egész magyar őstörténet-legendárium elég labanc eredetű... :-)

10-es huszárezred írta...

Aurél:
Az a lényeg itt ha vetted volna a fáradtságot megérteni, hogy az Gedeon által képvselt egybites gondolkodás -" ha elüldözöd a törvényes, Istentől elrendelt uradat, a pokol uralma köszönt rád", milyen nevetségesen megbukik.

És itt részletkérdés hogy mi okozta a svájci jólétet, de mindenképp szerepet játszott benne hogy a saját uraik tudtak lenni, nem egy idegen király dirigált nekik.

10-es huszárezred írta...

"Anonim: a nép nem szereti a deheroizálást, nem szereti, ha sorban megfosztják "nemzeti ikonjaitól""

Ez így önmagában egy aljas támadás, egy ikont meg lehet fosztani jogosan és jogtalanul ikon mivoltától.

Költői kérdés: mi lenne ha Gedeont megfosztanák Czikétől meg még egy-két agybeteg "ikonjától"? Látod? ekkora nagy barom vagy.

Jobb lenne ha nem értekeznél a trianonhoz vezető útról, mert lövésed sincs a témához. trianon az akkori demográfiai viszonyok közt, amely a szemét habsburgok betelepítő és a népeket egymás ellen kijátszó politikájának a következménye, történelmi szükségszerűség volt. Persze lehetett volna igazságosabb is nyilván, de ez megint a mi balfaszságunk, hogy nem jól reagáltunk ahelyzetre.

Könnyű a vakolókat hibáztatni, amikor a saját felelősségünket kell eltussolni.

A magunkba nézés fájfdalommal, jár, könnyebb a sötét termekben pentagrammok körül gyerekáldozatokat bemutató és démoni kacajokban kitörő vakolókra kenni az egészet.
Emberi tulajdonság.

Anonim írta...

Először is nincsen szükség ikonokra.Az ikonok gyártása tudománytalan a történettudomány szempontjából. Ha Kossuth nem az akkor ugyanúgy a Habsburgok és Metternich sem az.Viszont az ikonok és a különféle történelmi kánonok vizsgálata szociológiai és pszichológiai és más nézőpontból érdekes és hasznos lehet.A baj az ,hogy a hivatásosok nem tudnak leszámolni azzal a mentalitással és gondolkodással mely ikonokban él és állandóan kanonizál és annak alapján próbálja megismerni a múltat.Szilárd talajt keres ott ahol az lehetetlen.


Bobkó Csaba írta...

A történészek, vagy mondjuk gimnáziumi történelemtanárok és irodalomtanárok részéről teljesen legitim dolog kutatni a történelmi köztudatot formáló politikai-ideológiai gyökerű és célú kultuszokat, és ezt az utóbbi időszakban már teszik is. A probléma ott van, hogy ugyanezen szakmák képviselőitől a legutóbbi időkig elvárták, illetve napjainkig is elvárják, hogy a történelmi-irodalmi kultuszoknak FENNTARTÓI-TOVÁBBADÓI legyenek, nem pedig kutatói. Illetve voltak olyan történészek, irodalmárok, ál-népművészet-gyűjtők, akik ezt a kultusz-mágus szerepet önként és lelkesen vállalták fel és ennek szolgálatában lelkesen hamisítottak múltat, dokumentumokat, népmeséket, bármit. Emlékművei vannak kitalált kuruc hősöknek!
A kultusz-iparos szereptől megundorodó szakemberre példa mondjuk Margócsy István, még nem volt időm elolvasni Petőfi-könyvét, de az ELTE irodalomrtanár-képzési programjának is része internetes anyaguk szerint a korabeli Petőfi-PR bemutatása, hogyan gyártotta például Vahot teljesen tudatosan a "népies" Petőfi imázsát , beleértve a népi ciccokba öltöztetését, miközben Petőfi egy tipikusan modern nagyvárosi költő volt és gnosztikus, gőgös neofita nagyvárosi firkászként kimondottan megvetette a népet. (ez utóbbit én teszem hozzá, ezt a sulineten nem írják az ELTÉS szerzők... Pontosabban Petőfi mondja, lásd Kedves vendégek c. versét és több másikat.) Tehát a szakmai közegen belül vannak, akik teszik a dolgukat. A kuruclegendák leleplezésére kiváló nyersanyag található 19. századi történészek műveiben, valamennyire egyesek akkor is tették a dolgukat.
És valóban, a labanc-legendák keltése a mai tradícionalista közegben éppúgy hiba lehet, Pezenhoffer e téren nem követendő példa. Ha kinyitjuk a szemünket a polgárháborúk egyik résztvevőjének hamis legendái ügyében, ne csukjuk be a másikéban se. Más kérdés, hogy eszményekre szükség van, hősökre szükség lehet, de szerintem csak akkor, ha a tények alapján találunk valamit saját világnézetünkkel hősiesnek.

Névtelen írta...

Kedves lo-es huszárezred

Batthyány Strattmannt épp ezért hoztam fel példának, mert Őt szentté avatták, holott az ő viselkedése, életvezetése volt a normális emberi. Nem követendő példaként állítják a mindenkori elitek elé, hanem szentté avatták, ezzel jelezve, hogy "ez a szint számotokra elérhetetlen, jobb, ha nem is próbálkoztok"
A Biblia Ószövetségi része bőségesen szolgál receptekkel az erőszakos hatalomvágyóknak.
M.N.

Névtelen írta...

Az 50-es években felcseperedett nemzedék azért a családi asztalnál megkapta az értékrendet - ki a tiszteletre méltó és kitől kell óvakodni. Valószínűleg így volt ez a korábbi időkben is - csak a média hatalommá növésével elhalványult, de el nem pusztult az igazi értékrend.
Több száz éves megszállásunk alatt ránk
lapátolt trágyadomb alól kell előásni a gyémántjainkat.
M.N.

Bobkó Csaba írta...

Biztos vagyok benne, hogy az 50-es években is többféle értékrendet adtak át a szülők, nagyszülők és a környezet az akkor felnövekvőknek. Más jó és rossz példaképeket kapott a kistisztviselő fia, a tsz-be kényszerített paraszté, a kitelepített grófé és az ávós szülőé. (utóbbi gyermekéből pl. "antikommunista ellenzéki" lett, mert neki meg volt engedve, biztos ilyen nevelést kapott a családi ebéd mellé...)

Névtelen írta...

Az emberi tisztességet, mint zsinórmértéket bármelyik társadalmi réteg átadhatta az utódainak.
Kétlem, hogy aki ávósnak állt, az azt a fogalmat, hogy tisztesség, akár hírből is ismerte egyáltalán.
M.N.

Bobkó Csaba írta...

Biztos vagyok benne, hogy az ávósoknak maximálisan pozitív önképe volt. Abban is biztos vagyok, hogy hamis hősök kultuszát olyan emberek tömegei adják át utódaiknak, akik magukat őszintén tisztességesnek, tisztességre törekvőnek tudják. Mégis adhatnak át nagyon káros mitológiákat.
A gonosz erők legnagyobb győzelme a jószándékú emberek megtévesztése.

Névtelen írta...

Egy adott pillanatban úgy írtál, mint egy keresztes vitéz. Kellene egy poszt, amiben megvallod, hogy szerinted kik a jófiúk a világban, hogy Jahve tényleg nagybetűs Isten-e, hogy a kereszténység valóban Isten által alapított vallás-e, több haszna van-e/volt-e, mint amennyi kárt okozott, stb.
Tényleg kiváncsi vagyok a "vallásodra" és a motivációidra.

Köszi.

Aurél írta...

Biztosan én nem tudok olvasni, de Gedeon nem vallja a fent írt cinikus véleményedet. Sőt, ha nem csak nagyképűen tudnál érvelni és irritáló hozzászólásokkal gyarapítani a kommentek számát akkor magad is el tudnád olvasni, hogy Gedeon sem ért egyet sok mindenben a korábbi rendszerekkel. Amennyiben fel tudnád fogni kedves udvari bolond, hogy itt nem a papok védelme vagy az urak tisztára mosásáról van szó, hanem a sátánizmus történelmi harca a katolicizmussal. Természetesen mindenki tévedhet és véleményem szerint Gedeon néhány esetben mellé is fog, de a teljes munkássága mégiscsak előre mutató. Számodra az részletkérdés amit te annak tartasz vagy nem tudsz védeni, de csak az után miután valaki rámutat a tévedésedre.

Bobkó Csaba írta...

Minden bejegyzésben egyértelművé teszem, hogy az adott helyen és időpontban kik a jófiúk és kik a rosszak. Hogy a Teremtő istent és a Törvényadó Istent Jahvénak nevezik egy adott kultúrkörben, az tökmindegy és persze a keresztény "Szentírás" vegyesfelvágott, Jahve nevéhez kötnek olyan dolgokat, amikkel én antijudaistaként is simán azonosulok és olyanokat is, amiktől rendes zsidók is elhatárolódnak. Isten nem alapít vallást. Az embereknek van Isten-fogalma. A kereszténységnek a mai napig bezárólag több haszna van, mint amenyzi szégyenfolt becsúszott a gyarlóságok miatt, bár eleve nem lehet egy felekezetet örökre kinevezni jónak, néha szerepcserék vannak a történelemben. A holnapra világvégét váró keresztények és a holnapra világvégét váró gnosztikusok egyaránt tévelyegtek, csak utóbbiak aktívan el is pusztítanák a világot (és ebből az emberiség kiirtása már reális lehetőség!), ebbe a mélységbe a kereszténység sose jutott.
A kereszteslovagi kivagyiskodás igazából taszít, ezért nem kedvelem pl. a hazai legitimista portálok zömét. A te megjegyzésed azért irritált, mert a szégyenletes alak Antall mondogatott ilyeneket. Nem akarlak megsérteni, csak jelzem a reakcióm okát.
Mivel látom a háttérhatalmak dialektikus módszerét, a mesterségesen keltett konfliktusaik mindkét harcoló felének manipulálását, védekezek a könnyen lelkesedés ellen, hisz pl. egész mai pártpolitikánk is erről szól. Direkt belehergelnek, hogy mondjuk szavazzz a Jobbikra, amelyik mögött pl. Lauder helytartójának neje áll. Ilyen könnyen én nem fogok a fehérért lelkesedni, csak mert az feltűnően a felkete ellentéte, legalábbis úgy meszelték, hogy annak tűnjön. Robin Hood kora elég régi, hogy valamivel tisztábban lássunk, majd jön a folytatás.

Névtelen írta...

Egyébként Pozsgay és Illés támogatták, hogy az első alternatív magyar őstörténeti könyv (Tarih-i Üngürüsz) megjelenhessen, amit Grandpierre nagyon nyomatott. De ettől függetlenül sztem a T.Ü. eredeti, nem koholmány, mint az Arvisúra, meg a Nyírkai Jóslat...

z

Bobkó Csaba írta...

Garantáltan eredeti, lassan el kéne olvasnom... De gondolom, nagyrészt a korabeli magyar forrásokon alapul, nem keleti hagyományon (szerzője egy németből lett török renegát). A magyar középkori és reneszánsz hagyománynak pedig a Bibliától a Nibelungokig sok nem magyar népi forrása volt.
Az Arvisúrát is és a nyirkai jóslatot is irodalmi műfajnak tekintem, kb. "fantasy", számomra pl. a Kiskanász, akinek "zsákja feneketlen", zseniális! :-)

Anonim írta...

Igen.Nem szabad bedőlni a vakolók által kreált dialektikának.Mert bár lehet ,hogy nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal-bár ez erősen kétséges számomra,hiszen az összefonódások, konteó nélkül is könnyen tetten érhetőek-a fej, példánknál maradva mindig egy és ugyanaz ,és természetesen az irányít.

Nyilván az sem véletlen ,hogy azt a vákumot mely a szellemi,kulturális és lassan gazdasági, politikai téren keletkezett a sorozatos csalódások,kudarcok miatt1989 óta, ki kell tölteni valamivel.Természetesen erre már eleve meg volt a kész recept:Hivatalos vonalon éppen úgy mint a nem hivatalos vonalon. Kinek az MTA kinek Szántai stb.... Az ember aztán fogyaszthat kedvére végül is itt is piac van.Valamivel el kell fedni a biztos bukást,pusztulást ami mindig is a cél volt.Európa számára az első világháború jelentette a fordulópontot azóta minden hatalmi tényező már csak erre játszik,ezen az úton halad......

Gloucester írta...

off
Mandeláról tervezel írni?

Bobkó Csaba írta...

Nem. Az gusztustalan, hogy milyen polkorrekt módon siratják világszerte, Fideszt beleértve a szadista tömeggyilkosok ikonját, akik tönkretették Dél-Afrikát...
Már értjük, hogy avathatták szentté a Rákócziakat, vagy Petőfit, ha Mandela is szent lehet.

Gloucester írta...

Egyre többen adnak hangot nemtetszésüknek:
http://kkbk.blog.hu/2013/12/07/nelson_mandela_oljetek_meg_a_burokat

Bobkó Csaba írta...

A szektahívek nem látják, mennyire polkorrekt bábok a fideszesek. Hanukkázás, Mandela-kultusz, holómúzeumok, Finkelstein, Birnbaum. Ha ilyen a hazafias kormány, libsi komprádorokra semmi szükség...

Névtelen írta...

milyen előrelátó volt a kariktúrista, vagy Pulszky volt őszinte:

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Jank%C3%B3_J%C3%A1nos_-_Pulszky_karikat%C3%BAra.jpg

z

Bobkó Csaba írta...

Pulszky sejtésem szerint egy fontos összekötő láncszem volt Marx és Kossuth között. Ő volt Kossuth bécsi "nagykövete", és 48 ügyében az egyik legagyonhallgatottabb elem nálunk, hogy Marx épp a forradalom szeptemberi radikális fordulata, a királlyal való nyjlt fegyvres harc útjára lépés és az azt kiprovokáló Lamberg-gyilkosság előtt töltött egy bő hetet Bécsben. Sejtésem szerint Bemet és Dembinszkit Marxék küldték internacionalista káderként Kossuthnak és utasították is Kossuthot, hogy egyből magas vezéri tisztségbe tegye őket. Bemet Pulszky juttatja ki az ostromlott Bécsből. Nem lehet nem látni, mennnyire internacionalista világforradalom az egész és Pulszky ebben elég fontos figura.
A karikatúra tökéletesen jelzi, hogy a kortársak is mennyire képben voltak (aki képben akart lenni) és hogy mennyire tarthatatlan Raffay azon álljtása, hogy a szabadkőművesség a Trianon előtti pár évtizedre, amikor szerinte aktívan aláaknázta saját államát, "elfajzott". Hogy bezzeg pl. a 48-asok, szintén szk-ek, mennyivel nemesebb eszményekkel töltötték meg a szk-éget. Egy fenét. Nem véletlen, hogy Pulszky ilyen múlttal a nagypáholy nagymestere lett.

Névtelen írta...

1872-ben, a teljesen legális nagymester Pulszkyról nyilvánosan „lerajzolják” az Üstökös élclapban, hogy királyság (Trón) és katolikus (Oltár) ellenes?!?! pláne – gondolom –, ha az amnesztiát a királytól kapja?!??! és még fontos állami tisztségeket visel, köztiszteletben álló figura. lehet, hogy Pulszkynak nem voltak a nagyközönség előtt király- és egyház ellenes megnyilvánulásai, csak mondjuk a titkos szertartásokon (mert állami szabályzás alatt – elméletileg – ugye tiltva van a politika a páholyokban). de az is lehet, hogy a karikaturista tudta nagyon jól, hogy miről is szól valójában a szabadkőművesség.

z

Bobkó Csaba írta...

Szerintem csak az nem tudta, aki nem akarta.

Névtelen írta...

Üdv!

Az a kérdésem, hogyan lehet megállapítani egy politikai és egy spirituális irányzatról, hogy az gnosztikus alapú?
És ha igen, az mindenképp destruktív, minden esetben?
Mert pl. a liberalizmus és a kapitalizmus, vagy akár a tudományos módszer is vakoló találmány, de vannak olyan részei, amiket sokan élveznek, függetlenül attól, hogy a végcél mi volt utóbbiak megálmodásával.
Plusz egy konzervatív is egyetérthet a szólásszabadsággal, és gondolom egy mai konzervatív liberálisabb, mint egy 100 évvel ezelőtti.
A spirituális dolgoknál gondolom a függőség-szerű működés és az egó felmagasztalása a feltűnő, ha gnosztikus. Vagy mik?
Egyébként a keleti vallásokba is beférkőztek a gnosztikus tanítások?

Amúgy a sima (nem aktív vakoló, nem kuruc-hívő) protestánsok/újprotestánsok nem tudom értem, mivel lennének gnosztikusabbak a katolikusoknál. Ugyanúgy a Bibliát olvassák, csak utóbbiak több rituálét használnak.

Ja...és: Akkor most Demi a gonosz, vagy Sophia?

V.

Névtelen írta...

... vagy mindkettő? :D

Névtelen írta...

ami elfordítja az Úrtól a lelkedet, gyermekem! : )

Névtelen írta...

„...egy spirituális irányzatról, hogy az gnosztikus alapú?”

szinte minden mostani spirituális irányzat New Age/ezo. az meg maga a gnoszticizmus. New Age-ről bővebben dr. Gál Péter atya: „A New Age keresztény szemmel.”

politikai/gazdasági/társadalmi, ami pl. a gnoszticizmusból, dualizmusból fakad.

gyuri55 írta...

Máté 7,12. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.
13. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
14. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
15. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok.
16. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?
17. Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.
18. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.
19. Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.
20. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

Mit jelent a keresztyén gnoszticizmus?

________________________________________

Mit jelent a kereszt(y)én gnoszticizmus?

Keresztény gnoszticizmus valójában nem létezik, mert az igazi kereszténység és a gnoszticizmus kölcsönösen kizárják egymást. A gnoszticizmus alapelvei szöges ellentétben állnak azzal, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Éppen ezért, még ha a gnoszticizmus egyes formái kereszténynek állítják is magukat, valójában határozottan ellentétesek a kereszténységgel…

… a gnosztikusok azt állítják, hogy magasabb rendű igazságnak vannak birtokában, amely csupán kevesek előtt ismert. A gnoszticizmus kifejezés a görög gnózis szóból ered, melynek jelentése: „ismerni”. A gnosztikusok állítólagos magasabb rendű tudásukat nem a Bibliából, hanem egyfajta misztikus, magasabb síkú megtapasztalás útján szerezték. A gnosztikusok kiváltságos rendként tekintenek magukra, akiket a magasabb rendű, mélyebb istenismeret emel minden más ember fölé.

A gnoszticizmus az igazság misztikus, intuitív, szubjektív, belső és érzelmi megközelítésén alapul, ami korántsem új jelenség. Nagyon is régi szemlélet, amely bizonyos értelemben egészen az Édenkertig vezethető vissza, ahol Sátán kétségbe vonta Istent és Isten szavát, és meggyőzte Ádámot és Évát, hogy Isten igazságát elutasítva egy hazugságot tegyenek a magukévá. Az ördög ma is ugyanezt teszi és „mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” (1Pt 5:8). Mindmáig jellemző rá, hogy megkérdőjelezi Isten és a Biblia igazát, és kiveti a hálóját azokra, akik vagy naivak, vagy a Biblia tanításában járatlanok, esetleg valamilyen személyes kijelentésre vágynak, hogy különlegesnek, egyedinek és másoknál feljebbvalónak érezhessék magukat. Fogadjuk meg Pál apostol szavait, aki így int bennünket: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg” (1Thessz 5:21), amit oly módon tehetünk meg, ha mindent az egyedüli Igazsággal, Isten Igéjével vetünk egybe.

Bobkó Csaba írta...

Hogy miről ismerszik ameg a gnosztikus, azt már idéztem Wikipédia-szinten a "Voegelin és a gnosztikus Petőfi" bejegyzésben, ott ad egy tűrhető pontokba szedett definíciót és a dolog legsötétebb oldaláról remélhetőleg még ma lesz egy bejegyzés. Szerintem minden esetben destruktív, de világos, hogy a kereszténységbe a kezdetektől fogva szivárog be a dolog, a katolicizmusba is és mára tele van gnosztikus elemekkel. Pár gnosztikus mozgalom pár tanítása önmagában lehet szép, vagy jó, de az összkép negatív, míg az ellenfelüknél, a történelmi kereszténységnél ez épp fordítottnak tűnik. A tudományos módszer önmagában hasznos, de jobb , ha a tudós nem gnosztikus - de te olvasod a készülő bejegyzésemet??? Hackerek kíméljenek! :-)
Természetesen becsülöm őszintén hívő protestáns / neoprotestáns testvéreinket és nem gondolom, hogy ők automatikusan valami rosszat képviselnének, illetve sokuk esetén az ellenkezője nyilvánvaló. Viszont a hazai protestánsoknak az egyházaik nemzetközi és magyar történelmi-polirtikai szerepével való szembenézésben javaslom a Raffay Ernő által megkezdett úton végigmenni. Sok ilyen protestáns egyetemi oktatót! Természetesen a katolikusoknál ugyanezt, csak ott a csontváz a 20. századi szekrényben van (a kukacok behatolása), bár azóta ez is felforgató hatású. Hogy Demi, vagy Szófia, az irányzatonként eltér, nem a itológia konkrét formája a döntő, hanem a jó, vagy rossz szándék, a Teremtés Művének elfogadása, vagy gyűlölete. A keleti vallásokban természetesen jelen van ez a dolog.
A szólásszabadság nem ellentétes az Isteni Renddel.

Bobkó Csaba írta...

Kedves Névtelenek, válasszatok nicket!

gyuri55 írta...

Kedves Csaba!
Elolvastam következő bejegyzésedet, ami elsőre úgy tűnik, gyakorlati kibontása előző bejegyzésemnek...

Bobkó Csaba írta...

Igen, többen is azonos hullámhosszra hangolódtunk itt... :-)

Névtelen írta...

Hogy mi?

"pogányságdicsőítő-kereszténységdémonizáló"

A pogány-keresztény, illetve keresztény-gnosztikus ellentétekről mondanék én is valamit, ha megengeditek.
Nos, ilyen ellentétek nem léteznek!

A kereszténynek nem ellentéte sem a pogány, sem pedig a gnosztikus.
Ezek egymásnak inkább a szinonímái mint az ellentétei.
Ha valódi ellentétet akarunk, akkor olyat kell keresnünk, aki él az ítélet felfüggesztésének jogával, mint pl. a szkeptikus, vagy az agnosztikus.

A kereszténység csak egy, az ókori megváltó-vallások tömegéből, sőt, leginkább egy azokból készített turmix. Egy ötvözet, egy ügyes kompozit, amelynek gerince a korabeli

valláshiedelmekhez hasonlóan, az istenség feláldozása és feltámadása. Ebből a szempontból leginkább a késő egyiptomi, a fárszi, és a görög-római pogány vallásokkal felöltöztetett

Attisz-kultusz az egyik fő alkotó eleme. A másik fő alkotóeleme a gnózis, ahonnan a metafizikát, a transzcendenciát, a világ fölötti világot, a létfölötti istenséget, a túlvilági

létezést kölcsönözte, vagy mondhatni lopta, ha úgy jobban esik. Tulajdonképpen mivel ennek a metafizikai összetevőnek köszönheti a kereszténység azt, hogy sikerült vallássá

sűrüsödnie, ezért emiatt szinte már "gnózis a gnózisban"! A harmadik fő alkotóeleme pedig a judaizmus, amelynek eleve beteg tanait kompletten ellopva, két legyet ütött egyszerre,

mert nemcsak annak ugyan silány, de mégis létező tekintélyét sajátította ki, hanem egy tollvonással lopott magának terjedelmes múltat és történelmet is. Ennek a lopkodásnak a

következménye az lett, hogy a judaizmus és a kereszténység fokozatosan egyre jobban szembekerült egymással, miközben az összes őskeresztény, és a könyvbe foglalt mesében a megváltó

is, eleve zsidó volt. A két különböző nézetet valló zsidó szekta, folyamatos összecsapásainak egyre csak vaskosabb hordalékát pedig, az átlag hülye nem zsidó származású

keresztények nyakába varrják, antiszemitizmus néven. Ezek után nem kell csodálkozni azon, hogy egyesek a kereszténységet, a pogányok számára készített judaizmusnak tartják. A

néhányszáz évvel később pontosan ugyanilyen módszerekkel világraszart, és egy kis fasizmussal megfűszerezett judeo-iszlámról, pedig már nem is szólva.

A Bobkó Csaba által immár folyamatosan kommunikált ellentét, amely szerint egyik oldalon állnak a katolikusok, a másikon pedig a gonosz, sátánista, szabadkőműves, protestáns,

zsidó, kabbalista, illuminátus, kuruc?, okkultista, alkimista, templomos, a világot minden pillanatban elpusztítani igyekvő, stb., gyülevészek embertelen hada, pont ugyanannyira

demagóg és téves, mint a keresztény-pogány, vagy a keresztény-gnosztikus ellentétek kinyilatkoztatása, a történelmi tények figyelmen kívűl hagyásával.

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy aligha akad majd itt olyan, aki egyetértene velem, ám vitatkozni nem kívánok.

Üdv:
VME

Bobkó Csaba írta...

A probléma az, hogy a vakoló-illuminátus közeg meglehetősen régóta dicsőíti elődeinek, vagy elvbarátainak tartva a gnosztikusokat, a kabbalát, a katárokat, a protestantizmust, és politikai mozgalmi formáikat, a parasztháborúkat, kurucokat, huszitákat, angol és francia forradalmárokat és ugyanekkor végig démonizálja a katolikus egyházat, illetve időnként magát a kereszténységet. Most akkor ők tudják jól, hogy ki van velük és ki ellenük, vagy te? :-)

Bobkó Csaba írta...

És persze, bár bejegyzéseimben feltűnik ilyen általánosító tendencia, azért mindegyiknek van egy konkrét témája. Például e bejegyzésben alaptalanul állítom-e, hogy a film egyértelműen démonizálja a kereszténységet és egy fiktív összangol népi pogányságot vízionál az elynomó katolikus-keresztény iga felszíne alá? Még ha "nem is kívánsz vitatkozni" (akkor mit teszel éppen? :-) azért van a fórumfelület, hogy vitatkozzunk), ne menj el az én tévelygéseim általános és parttalan megbélyegzésébe, hanem maradjunk a konkrét bejegyzés konkrét tézisénél. Van-e a filmbeli "jó" figuráknak katár-templomos-keresztényellenes ideológiai háttere? Gyártanak-e a filmesek hamis legendát a múltról?

Névtelen írta...

:)
Kedves Csaba!
Bevallom, érdekesnek ígérkezik egy eszmecsere veled, bármilyen témában, bár az nem biztos, hogy én elég felkészült vagyok hozzá.
Természetesen ha már volt pofám beírni a blogodra, akkor most már gyáva dolog lenne, hogy ha az általad nehezményezett "megbélyegzés" után, nem reagálnék legutóbbi megállapításaidra és kérdéseidre.
Valamikor késő este leszek újra a gép előtt, addig a türelmedet kérem.

VME

Bobkó Csaba írta...

Ami az én felkészültségemet illeti, műveltségem a legtöbb felmerülő témában wikipédia-szintű. Ha neked ettől önbizalomhiányod támad... :-)

gyuri55 írta...

A kereszténység mindenekelőtt Jézus Krisztus, az élő Isten Fia. Új parancsa az a szeretet, amit Ő élt az ember elé, feláldozva magát, hogy életünk legyen. Már itt, a Földön... Tehát a kereszténység mindenekelőtt döntés: befogadom az Igazságot, aki Jézus Krisztus. Azután Út, amin ettől kezdve járni szeretnék. És Élet, vagyis szeretet-élet, áldozatos élet, szelíd élet, alázatos élet stb., hogy elvégezhessem mindazt a jót, ami életem lényege. - Az akadályt először a hitetlenség, vagy a hamis hit jelenti (antikrisztusi nemcsak a Krisztus ellenes, hanem a Krisztust helyettesítő is). Másik akadály saját bűneim, amiket ha Isten elé viszek, Fia miatt megbocsát (Ő már kifizette a büntetést). Harmadik akadály, amit Sátán és követői, szolgái állítanak, generálnak - az én értelmezésem szerint erről szól Csaba, no meg az igazság-keresésről. - Csaba, nekem úgy tűnik, nincs személyes, átélt hited, mégis tisztán látsz alapvető problémákat. Néha túlzol, vagy sarkítasz, de "aki nincs velem, ellenem van (ha támad a sötétség)" elv alapján Krisztus oldalán állsz. Vagyis az élet és az igazság oldalán - a halál (kultúrájával) szemben.

Bobkó Csaba írta...

Valahogy így.

Névtelen írta...

Jöttem!

Tehát akkor az általad "vakoló-illuminátus közeg"-nek nevezett társaság, állításod szerint dicsőíti, illetve elődeinek, vagy elvbarátainak tartja, az összes olyan vallási, mozgalmi, illetve egyéb csoportosulást, akik a történelem során valamilyen okból szembekerültek a római katolikus egyházzal.
Nem arról van inkább szó, hogy te magad, és a római katolikus egyház tartja elvbarátoknak mindazokat, akik bármikor bármilyen okból szembementek a katolicizmussal? Így persze arra sincs szükség, hogy akár egy pillanatig is foglalkozni kelljen azzal, hogy valójában mit is akartak ezek a mozgalmak külön-külön. Ha csak egy is elkövetett valamit, az kollektíven mindegyiknek a bűne. Na de akkor legyünk alaposak, és vegyük sorra az összeset akikről tudomásunk van, mert függetlenül attól, hogy nem értünk egyet, mégis imponál nekem annak ténye, hogy neked legalább, eltérően az átlag hülye katolikustól, tudomásod van, az évszázadok során állandóan meg-megjelenő un. eretnek(mi más) mozgalmakról és egyházszakadásokról. Így persze majd a végén megkapjuk azt is, hogy ez a bizonyos "vakoló-illuminátusság", talán még a kereszténységnél is régebbi elődökkel bír, amit ugyan minden önállóan gondolkodni képes ember megmosolyogna, de képzeld csak el hogy falhatná a témát a sok agy-mosott együgyű katolikus ha így kétezer év távlatából mondjuk a pápa kijelentené, hogy magát a kereszténységet az hívta életre, hogy ezeket a mocskokat ledarálja valaki, sőt Jézus is ezért jött. :)
Ebioniták, montanizmus, priscillianisták, donatisták, adopcianizmus, arianizmus, nesztorianizmus, monofizitizmus, monotheletizmus, szubordinacionizmus, patripasszionizmus, theopaszkhitizmus, modalizmus, markellionizmus, a bogumilok, a valdensek, az unitárius egyház, az antitrinitárius egyház, az anglikán egyház, és amelyiket esetleg kihagytam, azt majd te pótolod.
Kész szerencse ugye, hogy a római katolikus egyház, pusztán a szeretet nevében, módszeresen, szisztematikusan, és sok esetben különös kegyetlenséggel, kiírtotta ezeknek egy jelentős részét. (Hát akiket csak tudott)
Éppen az jutott eszembe, mikor olvastalak, hogy vajon miután állítólag Husz János bátran, zsoltárokat énekelve és Krisztust dicsőítve lépett a máglyára, (ha igaz) utánna vajon érezte-e Krisztus szeretetét, miközben alágyújtottak és kisütötték belőle az üdvösség zsírját???
Na persze egyetlen percig se gondold, hogy a pálvallás bármelyik megmaradt vagy kiírtott ágát előnyben részestem a központi katolikussal irányzattal szemben, mert egyformán zsákutcának és erőszakszervezetnek tartom mindet. Többek között ezért is írtam, hogy az általad szembeállított felek közötti ellentét, valójában igazából vagy nem létezik, vagy nem abban formában ahogyan azt te misztifikálod. (legalábbis számomra)
Visszatérve az általad "vakoló-illuminátus közeg"-nek nevezett társaságra. Hogy igazából kik az elvbarátaik és hogy melyik korábbi hiedelemhez tartozó csoportot tekintik az elődjüknek, azt csak az tudhatja, aki maga is ehhez a húdetitkos társasághoz tartozik, mert az, hogy ki mikor mit mondott, az mindig függvénye annak is hogy miért mondta.
Egyébként meg eleve szánalmasnak tartom, amikor a katolikus irányzat képviselői, a többi idióta irányzat rituáléját, szimbólumrendszerét, szervezkedését, és módszereit démonizálja, hiszen azok majdnem mindent a katolikusoktól loptak, vagy lestek el. Azok csak ne sírjanak, és ne szörnyülködjenek, akik mögött egy olyan kőkemény elithadsereg áll, mint a Jezsuiták. Tudod én biztosan nem jártam jezsuita gimnáziumba, de Weishaupt állítólag igen. Mondhatni, hogy a legjobbaktól tanulta a szakmát, ezért büszkén húzza csak ki magát minden katolikus a neve hallatán, még akkor is, ha a fagyi időközben visszanyalt. Ezenkívül voltak még más érdekes szervezetek is a történelemben, amelyek megszervezésének módját szintén a jezsuita rendszer ihlette. A katolikusok többnyire saját maguk nevelték ki azokat, akikkel később problémáik voltak.

VME

Névtelen írta...

"A Sátán is elsősorban a kereszténység találmánya; többet foglalkoztatja a Pál-vallást, mint az iszlámot a maga Iblisze."
Ha pedig elődökről beszélünk, akkor beszéljünk az utódokról is, mert úgy esett, hogy a kereszténység a 20.században átváltozott két hatalmas nagy lófasszá, az egyikből lett a fasizmus ötven, a másikból pedig a kommunizmus száz éves világi eretneksége. Voltak akik az egyiket szopkodták, voltak akik a másikat, és persze olyanok is akik mind a kettőt, de mivel mind a kettő tulajdon eleven húsa a kereszténységnek, ezért érezhette a szájában mindenki azt is, ahogyan annak vére kering benne.

Ami pedig a filmet, illetve a figura "katár-templomos-keresztényellenes" ideológiai hátterét illeti, nem értem hogyan lehetne keresztényellenes az, ami katár-templomos? Szerintem te inkább katolikus-ellenest akartál írni, kivéve ha számodra csak az a keresztény ami katolikus is.
Hogy gyártanak-e a filmesek hamis legendát a múltról?
Szinte csak azt gyártanak, de van egy tippem arra is, hogy a történelemhamisítást kiktől tanulták el.

Végül pedig, mivel említetted, hogy konkrétan a cikkben foglaltakkal kapcsolatban szóljak hozzá ha lehet, ezért visszamennék az elejére egy kicsit, mert ott valamin megakadt a szemem. Érteketzzünk egy kicsit erről az általad említett hamis ősszittya mozgalomról. Én például kifejezetten a falnak megyek a "szkitakeresztény", meg a "Jézus magyar volt", és az ezekhez hasonló agymenésektől, de a szittya elméletnek én magam is keresgettem a forrásait. Te pontosan hova is datálnád akkor ezt a szittya dolgot? Esetleg tudnád konkrétan valakihez, vagy valamihez kötni?

Üdv:
VME

gyuri55 írta...

Kedves VME! - Nagy a tudása, elismerés érte. Írását egy lendülettel átolvasva az én értelmezésem: vázol két egymás ellen feszülő erőt, egyik oldalon a gonosz katolikus egyház csatlósaival és élcsapatával, a jezsuitákkal, a másik oldalon a "vakoló-illuminátus közeg". Közben elmondja, hogy nem hisz a Bibliának, Pál apostolnak és Jézus Krisztusnak sem. Akkor Ön kiben hisz, kiben bízik? - Hitem szerint nem ez a két szembenálló erő. Bibliai képpel élve egyik "az asszony, aki gyermeket vár" másik a "sárkány, aki el akarja őket pusztítani". Javaslom, hogy ebben a szimbólumban keressük meg a saját helyünket és küzdjünk a "legnemesebbekért". Keressük meg és meg fogjuk találni azt az "alfát és omegát", Akiben 100%-osan megbízhatunk. (Az én hitvallásom alább olvasható.)

Bobkó Csaba írta...

Kedves VME, vajúdott a hegy, aztán nem lett belőle sok...
Az én szemléletemben nem az az előfeltételezés, hogy mindenki ellenség, aki nem katolikus (eleve írok itt keményen a katolikus alma kukacairól is), meg nem is erősségem ez az egyházasdi. Egyszerűen a részletek felől közelítve igazolódott be számomra is, amit már sokan előttem észrevettek, hogy van egy ilyen általános romboló tendencia a történelemben és tény, hogy a vakoló közeg mindezeket a felsoroltakat dicsőíti, a katolikus egyházat és általában a kereszténységet (mint magad is) démonizálja. Ez szinte automatikusan kijelöli, hogy kiknél számjtsunk rosszar, kiknél jóra, bár tény, hogy a Nagy Elődként dicsőített mozgalmak vakoló legendája gyakran éppolyan hamis, mint a démonizáltaké, erről a kartárok esetén készülök is írni. A te lesújtó kijelentéseid mögött semmilyen tartalmi érv nem áll (belátom, hogy nincs is hozzá annyi hely egy hozzászólásban, mint egy blog többévi bejegyzéstermésében), többre mennél vele, ha mégis maradnál a konkrétumoknál. Pl. Husz egy nagyon káros figura volt és ha nem mondod, akkor is tudjuk, hogy a kivégzés fáj. A husziták elképesztően rombolók voltak, mi pl. a Felvidék elvesztését is nekik köszönhetjük. (bár ez más szférája a sérelmeknek, mint a metafizikai-társadalmi rombolás, tombolás) A szittyákkal semmi bajom, de elvárom a velük foglalkozóktól is, hogy a történészi szakma elvárásai szerint kutassanak. A katárokat a mai szakirodalom konszenzusa nem tartja kereszténynek. A katolikus egyház irtásai egy felfújt propaganda, igaz, hogy a felforgatók kiirtása időnként brutális volt (milyen lehet egy kiirtás?) és nem keresztényi, de felmerül a kérdés, mivel járt volna, ha ezek korábban jutnak hatalomra. Látjuk, mert ma ők vannak hatalmon. Hogy a fasizmus és a kommunizmus hogy ered számodra a kereszténységből, az meg se próbálom találgatni, én úgy tudom, mindkettő erősen keresztényellenes volt.

gyuri55 írta...

Valahogy így...

Névtelen írta...

Kedves gyuri55!
Nem én vázolok két egymásnak feszülő erőt. Én pont azt írtam, hogy hamis dolognak tartom, ha valaki azt sugallja, hogy egyik oldalon van a jó katolikus egyház, a másikon meg a gonosz "illuminátus-vakoló" közeg. De nem az a bajom a szemben állítást illetően, hogy nem létezik egy a katolikus egyház és a szabadkőművesség közötti harc, (hiszen létezik) hanem az, hogy ha valaki azt sugallja, hogy kivétel nélkül minden egyes csoportosulás ami szemben áll, vagy valaha szemben állt a katolikus egyházzal, az ebből következően illuminátus és/vagy szabadkőműves, továbbá ezeknek elődje, utódja, vagy elvbarátja. Ez így ebben a formában soha nem volt, és soha nem is lesz igaz.
Hogy én miben hiszek, vagy miben nem hiszek, az tulajdonképpen lényegtelen.

VME

Bobkó Csaba írta...

Ha valami konkrét állítással vitáznál, annak lenne értelme, így azonban saját magad veted fel az általad elvetett álláspontot is...
Én a Teremtés Művét gyűlölő irányzatot ítélem el és a Teremtett Világot jónak elfogadó embereket és irányzatokat jónak. Ha valahol katolikusok bújtak bele a földi, testi világot démonizáló szerepbe, akkor éppen ők voltak a rossz fiúk (lányok). Elviileg akadt ilyen, de inkább az volt a helyzet, hogy az egyház egy idő után látva, hogy ez rossz, elítélte, kiközösítette, eretneknek minősítette az ilyeneket. Amíg így járt el, szerintem jó úton járt. Valamilyen fokig ma is ez jellemzi a katolikusok zömét (bár nem minden papot , püspököt és pápát), ezért máig támadások célpontjai. Természetesen sok normális, jóindulatú ember nem katolikus, ez nyilván nem kizárólagos, vagy követelmény, de amikor egy keresztény dominanciájú civilizációban valakik tudatosan a felforgató erőket választották, az nem volt véletlen, jelezte, kit, mit követnek. (nem hiszek a perszonalizálható Gonoszban, bár szimbólumként néha ez is jól jön)

gyuri55 írta...

Érdekes adalék a témához: http://churchofgod.hu/content.php?act=szabadkomuves-protestans-kapcsolat

Egyéb izgalmas témák is olvashatók ezen a honlapon (pl. a sátán zsinagógájáról), egy kisegyház szemszögéből, aki természetesen "az igaz"-nak tartja magát és nemigen szereti a katolikus egyházat (de a sátán zsinagógáját nem ott találja meg, hanem azok között, akik "zsidóknak vallják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája").
Tapasztalatom szerint a személyes Gonosz akkor ismerhető meg, mikor befogadjuk a személyes Igazságot. (Bár előfordulhat, hogy az ember előbb éppen a személyes Gonosszal találkozik...) Jézus Krisztus keresztelkedése után, böjtje végén találkozik vele. Nem véletlenül imádkozza elénk a Miatyánkban: "... szabadíts meg a Gonosztól." - Vagy ott van a Biblia elején a kígyó, a végén pedig a sárkány és a sátán (aki "félrevezette a népeket", akit "a tüzes tóba vetnek majd a vadállattal és a hamis prófétával együtt")

Névtelen írta...

Kedves Csaba!
Hogy pusztán saját magam vetem fel, a később általam elvetett álláspontot, az kicsit erős, továbbá eléggé elszomorít, hogy az általam leírtakat leginkább csak néhány "ad hominem", "ad personam" és ezekhez hasonló típusú érvelési hibával áll módodban megkerülni, de így legalább elmondhatom, hogy nem csak te, hanem én is többet vártam.
Hogy a kivégzés fáj? Valóban! De amikor egy katolikus keresztény fájdalmáról van szó, akkor biztosan nem intézed el egy ilyen lekicsinylő félmondattal a történteket. Arról nem is beszélve, hogy a kivégzésnek számos egyéb módja is létezik, de biztosan megvan arra is a magyarázatod, hogy a katolikus egyháznak miért is kellett számos esetben a kivégzésnek, a már emlegettet igen brutális változatát választania, és emellett azt teátrálisan mutogatnia.
Hogy te a részletek felől közelítve, állítólag felfigyeltél egy általános romboló tendenciára, annak érvként való hangoztatása értelmetlen, értéke egy racionális vitában gyakorlatilag a nullához konvergál, mert ennek csupán olyan kontextusban van értelme, ha a világ természetes állapotának vesszük, hogy a kereszténység van hatalmon. Márpedig nem ártana tudomásul venni, hogy a világon valaha élt emberek túlnyomó többsége, mégcsak nem is hallott soha a kereszténységről. Valójában nemcsak hogy a magyaroknak, de igazából európának sincsenek keresztény gyökerei. Kívülről nézve a kereszténység csak egy zsidó oltás, amit erővel és fortéllyal kényszerítettek rá elődeinkre.
Az általános romboló tendencia, tehát pusztán nézőpont kérdése, mert ha az ókori római birodalmat nézzük, akkor a romboló tendenciát kizárólag a kereszténység jelenti.

VME

Névtelen írta...

Továbbá!
A kereszténységet nem kell démonizálni, elég csak megvizsgálni a történelmét, és láthatóvá válik a maga teljességében. A tények ismeretében a kereszténység tetteit csak bagatelizálni lehet. Ja, hogy aki erre nem hajlandó, az démonizálja a kereszténységet? Ugyan már!
Keresztény dominanciájú civilizáció? Ez önmagában egy vicc!
Mondjuk ha az alábbikat megfogalmazom, akkor engem minek neveznél:

A kereszténység és a Jézus nevével fémjelzett eszmerendszer a legnagyobb csapás, és szerencsétlenség volt, ami a történelmében a fehér embert, Európát, és a magyarságot érte. A kereszténység világa és értékrendje, egyenlő a betegséggel, az életidegenséggel, az alantassággal, és a csordaszellemiséggel. A zsidó-keresztény értékek dekadens, nihilista értékek, amelyek megbontották a világ szellemi, erkölcsi, és vitális rendjét. A judeo-kereszténység és a judeo-iszlám, a judaizmus aberráltságának reformmozgalmai, amelyek megtámadták, megmérgezték és már majdnem megsemmisítették a normális emberi civilizációt, megállították és visszavetették annak normális fejlődését, és létrehozták a mai torz embertelen agy halott világot.

Na, vajon ki vagyok én?

VME

Bobkó Csaba írta...

Ki vagy te? Egy vitapartnernek komolyanvehettlen kinyilatkoztató... :-) És ráadásul ez a duma tipikusan a "mai torz embertelen agyhalott világot "létrehozó körök vádja a kereszténység ellen, bár te annak a zsidókat elítélő nemhivatalos változatát képviseled. Viszont tudjuk, hogy az antiszemita irodalom zömét is zsidók adják ki, tehát a te irányzatod is teljesen e körök műve, csak nem hollywoodi filmekkel képviselik, hanem pult alatti műveikkel.
Ha van kedved konkrét dolgokhoz is hozzászólni, még vita is lehet a dologból...

Névtelen írta...

Bobkó Csaba sajnállak, beteg vagy, egyre betegebb.

Névtelen írta...

No,no!
Névtelenül nem illik csak így beleszólni mások vitájába.
Ezért kérlek ezt ne tedd kedves névtelen.

VME

Névtelen írta...

Kedves Csaba!
Neked még lehet az újdonság erejével hat, hogy egy magamfajta tudatlan ostoba vallásmentes "kinyilatkoztató"-val hozott össze a véletlen, de számomra már jól ismertek a keresztény vitapartnerek, és a módszereik egy részével volt alkalmam megismerkedni.
Kérlek nézd el nekem, ha nem veszem magamra az irányomban elkövetett sértegetéseket, mert azokat csak olyan bájos gyerekes megnyílvánulásnak tartom, amennyiben azt egy olyan személy követi el, aki a valláshiedelmek járókáiban tipeg.
Nyílvánvaló, hogy ha szerinted érveim nincsenek, akkor persze neked nincs is mire reflektálni, de ez még azért ugye nem zárja ki az általam leírtak valóságának lehetőségét.
Általában megkapom ha egy kereszténnyel elegyedek szóba, hogy érveim nincsenek, miközben annak szeme sem rebben az egymást kizáró tételek hangoztatásakor. Érdemi vitára igen ritkán kerülhet sor, mert általában csak odáig juthatunk, hogy a keresztény vitapartner érveinket, cáfolatainkat mint díszítőelemet használja fel hitének csinosítására. Attól a ponttól kezdve viszont én már csak gyönyöködhetek intellektusának gyermekien bájos rendetlenségében. Tisztelet a mindenkori kivételeknek.
Kérlek akkor neved meg, hogy melyek azok a konkrét dolgok, amelyekhez hozzá szabad szólni.
Előre is köszönöm.

VME

Bobkó Csaba írta...

Ugyan, kedves VME, nem állt szándékomban sértegetni. És vedd úgy, hogy nem vagyok keresztény. Egyszerűen vitatkozunk, a logikus érvelés szabályai szerint. Bármilyen konkrétumot meg lehet vitatni, hasznos, ha az adott bejegyzésnél annak a témáját, de ettől gyakran eltérünk itt, tehát ez nem korlát. A tapasztalat azt mutatja, hogy túl általános kijelentéseket nem lehet jól megvitatni. Itt például egy konkrétum, hogy a modern filmipart is kontrolláló hatalmi közeg szellemi elődeiként dicsőíti a katárokat, a templomosokat és a "keresztény iga alatt, mint felszín alatt az érett középkorban is virágzó népi pogányságot", pl. Angliában. Érdekes, hogy miért tartja ez a közeg, melyet, ha jól értem, egyaránt megvetünk, épp ezeket a mozgalmakat, szervezeteket Nagy Elődeinek, miért kelt körülöttük áépp olyan legendákat, amilyeneket és e blogon szokásom e legendákat a tényekkel egybevetni. Pl. készülök a katárokra.

Névtelen írta...

Rendben!
Akkor leszedem valahonnan a filmet eredeti nyelven, és utánna értekezünk. De ugye tisztában vagy vele, hogy az általad kifogásolt filmbéli szimbolizmus és dicsőítés legnagyobb reklámozója te magad vagy, hiszen a hozzáfűzött sajátos magyaráztataid nélkül, az átlag szemlélőnek talán fel sem tűnik az a bizonyos legendakeltés, de még ha mégis, akkor sem állítható, hogy olyan nyomokat hagy bennük, amelyektől te megóvni kívánod őket a "leleplezéseddel". Írásod nélkül talán fel sem merül abban az olvasóban aki látta a filmet, hogy a film készítői esetleg valamilyen mögöttes tartalommal kívánnak célzott üzeneteket hozzájuk eljuttatni. Kicsit kontraproduktívnak is tünhet így a bejegyzésed, mert aki eddig azt sem tudta kik azok a katarok, az ezután lehet, hogy jobban körüljárja majd a témát, és ne gondold, hogy kizárólag az általad megjelenített "negatívumok" maradnak majd meg benne, hiszen az interneten számos olyan írásba is belefuthat, amely ezt a csoportosulást, igen meggyőzően öltözteti pozitív köntösbe.
Akkor pedig nagy kérdéssé válik, hogy biztosan tudjuk-e, hogy mi volt a te eredeti célod?
:)
VME

Bobkó Csaba írta...

Én miatt nem aggódok. A beavatottak nagyon is tudták, mit látnak, a tömegre meg benyomások útján hatnak, az egyértelmű volt, hogy a királyok és a papok gonoszok.
Itt a film angolul:
http://megashare.info/full_watch.php?id=TVRVMU1nPT0
és a teljes angol szövegkönyv:
http://www.subzin.com/quotes/Robin+Hood/id-955308

Névtelen írta...

Hinnye! Na lássuk akkor!
"a modern filmipart is kontrolláló hatalmi közeg szellemi elődeiként dicsőíti a katárokat, a templomosokat és a "keresztény iga alatt, mint felszín alatt az érett középkorban is virágzó népi pogányságot", pl. Angliában."

Mindezt te egyetlen film, homályos, többféleképpen értelmezhető szimbólum-rendszeréből leszűrve, tényként próbálod tálalni??? Ez a film, szerinted önmagában reprezentálja azt, hogy kompletten az egész filmipart kontrolláló közegnek, mi a véleménye, és hogy kiket tekintenek az elődeiknek???
Hát...... szerintem neked egy cseppet elszaladtak otthonról.
Illetve mégsem! Vagyis nem feltétlenül. Nem csak ezt a posztot nézve, hanem az egész blogot tekintve úgy tűnik, hogy vagy a bolondját járatod az olvasókkal, vagy olyan súlyos analógiás pszichózisban szenvedsz, amire már okkal mondható, hogy patológikus eset. De szerintem te többnyire nem hiszel ezekben a dolgokban, amiket kiposztolsz.
Abban mindenesetre egyetértek veled, hogy ne tartson a saját példaképének senki olyan történelmi személyeket, akikről lófaszt se tud. De szerinted valóban az a legjobb módszer, az ilyenek kifigurázására, hogy mindenkit bevonunk egy világméretű összeesküvésbe??? Vagy az egész csak arra szolgál, hogy elszórakoztatsd magad, miközben az emberi hiszékenység vámszedőjeként?
Mindjárt folytatom a filmmel, illetve abból kiindulva.

VME

Névtelen írta...

Ha maradunk annál a verziónál, hogy te valójában el is hiszed amiket írsz, akkor felhívom a figyelmedet arra, hogy minnél jobban áltatod magad a megismerés tökéletességével, annál jobban torzítod el a valóságot. Már maga a megfigyelés is megváltoztatja a jelenségeket, a keresztül-kasul meghamisított történelemre pedig ez hatványozottan igaz. Hogy a filmipart uraló közeg, megbízta volna Ridley Scott-ot, hogy készítsen olyan filmet, amelynek szimbolizmusát a beavatottak pontosan felismerik, ám a kívülálló többségre viszont, bizonyos előre programozott hatást gyakorol, de mindemellett az alkotás titkon, a megbízó közeg szellemi elődjeként reprezentálja a katarokat???
Ez egy kicsit erős, nem gondolod? Hogy miért?
Egyrészt a filmet vajon hány ember nézi meg? Akik megnézik, azok közül szerinted hányan tudják azt hogy kik azok a katarok? A népi pogányságról szerinted hányan tudják, hogy valójában ugyanazon alapokon nyugszik mint a kereszténység, és hogy emiatt minden pogány szimbólum, gyakorlatilag a keresztény hiedelmeket is erősíti? Az átlag hülye néző számára a motívumok, amúgy sem társulnak konkrétan az egyes hiedelmekhez, mert a motívumok társításának egyik előfeltétele, hogy azokról némi ismerete legyen a szemlélőnek, sőt a motívumok elkülönítéséhez pedig még több is kell, mint általános ismeret.
Ha az átlagember azonosulási mániáját, vagy a beleérzés empátiás ingerét, illetve ha a jelen kor mitomán és kultomán jellegű túltengését vesszük alapul, akkor persze időszerű az általad feldobott téma, de ez a - Bobkó Csaba leleplezi az illuminátus/sátánista/katar elődeivel villogó, filmipart uraló körök, emberiség ellenes összeeskövését. - na ez nekem egy kicsit bizarr.
Kicsit olyan vagy nekem, mint a zsidó Umberto Eco második regényében a főhősök, akik történelmi alapon, szabályok mentén gyártanak, misztikusok számára is hihető elméleteket.
Én ezzel kapcsolatban mindenképpen önmérsékletre és bizonyos arányérzék kialakítására biztatlak, mielőtt még elhiszed magadnak, hogy felfedezéseid a világot megrengetni hivatottak.
Bár azt nem tudom mi francot papolok itt, amikor nagy valószínüséggel lényegesen fiatalabb vagyok nálad, de ha valóban elhiszed azokat amiket kiposztolsz, akkor nekem ez a véleményem.

VME

Névtelen írta...

Most jön az, hogy felsorolsz még legalább tíz filmet az elmúlt tíz évből, amelyben szerinted a filmipart uraló körök, szintén templomos/katar elődeiket dicsőitik. Ez a minimum, ha a jelenség létezését igazolni akarod.
De ha már a Ridley Scott - Russell Crowe párosításnál tartunk, akkor igazán jó alkalom lett volna a 2001-es Gladiátor című film is arra, hogy a kereszténységet démonizálják, hiszen a filmben megjelenített Marcus Aurelius császár, állítólag cúnya keresztényüldöző volt, ellenben fia Commodus nem üldözte őket. Simán be lehett volna venni a történetbe, hogy a gaz keresztényekkel szövetkező Commodus legyen, a hős pogány Maximus ellenfele.
Micsoda elszalasztott lehetőség.

VME

gyuri55 írta...

Kedves VME! - A katarok és egyéb "eretnek-jelenségek" és ezekre adott válasz-reakciók megértéséhez ajánlom figyelmébe Safarovics könyvét "A szocializmus, mint világtörténelmi jelenség". - Kedves VME! Valóban nincs tudat-befolyásoló szándékuk a filmipar urainak? Ön szerint hogy működik és merre tart a Világ ma? Ha a kereszténység hamis, akkor mi az igaz? Hol van az Igazság? Önnek miért fontos Bobkó Csaba mondanivalója ellen érvelni?

Bobkó Csaba írta...

A blogom láthatóan kiváltotta VME immunreakcióját, ami annak a jele, hogy világnézetével, "hitével" valamilyen alapvető kérdésekben szöges ellentétben áll a mondanivalóm. Azonban az ilyen reakció keretében általában nem racionális, érvelős vita születik, hanem indoktrinált dogmákkal vagdalkozó hitvita. Majd meglátjuk, hogy tévedek-e, én kész vagyok érvelni.

Névtelen írta...

Kedves gyuri55!
Ki mondta, hogy nincs tudat-befolyásoló szándékuk, a filmipar urainak??? Nyílvánvalóan van, mint ahogyan minden médiának, beleértve ezt a blogot is. Csak szólok, hogy fárasztó beszélgetés lesz ez, ha általam nem megfogalmazott, pusztán csak az ön által a számba adott, illetve nekem tulajdonított nem létező állításokra várja tőlem a választ.
A hogyan működik és merre tart a világ kérdésre adandó választ, tényleg itt egy blogbejegyzés pár mondatában várja tőlem? Ne várja!
Nekem mi az igaz? Hol van az igazság? Mint már mondottam, ez egyenlőre lényegtelen, de még ha válaszolnék akarnék, akkor sem tudnám ezt elintézni két félmondattal. Maradjunkcsak a témánál, Csaba is azt szeretné!
Miért fontos nekem Bobkó Csaba mondanivalója ellen érvelni?
Nem fontos. Csak nem értek egyet vele, és ezt leírtam. Talán baj?

VME

Névtelen írta...

Kedves Csaba!
Blogja nem váltott ki semmilyen immunreakciót, sokkal inkább kiérdemelte figyelmemet, kifinomult stílusával, illetve azzal hogy másoktól eltérően ön forrásokra is hivatkozik, és mondanivalóját képes rendszerbe foglalni, miközben azt történelmi keretbe is helyezi.
Se szeri, se száma azoknak a blogoknak ahol olyan írásokat találhatok, amelyek bizonyos részeivel nem értek egyet, de ez még önmagában nem késztet arra, hogy megragadjam a klaviatúrát. Ami a racionális vitát illeti, kérem ne ringassa magát abba az illúzióba, hogy ön határozza meg azt, hogy mi számít racionális érvnek, és mi nem. Ennek megvannak az ismérvei a logika tudományán belül, és nem függenek attól, hogy ön minek nevezi a saját, illetve mások érvelését. Továbbá annak ismételgetése, hogy a szemben álló fél ön szerint nem érvel, miközben ön a racionális érvek özönét árasztja magából, nem feltétlenül megfelelő stratégia, mert nem biztos, hogy ez a Göbbelsi-propaganda módszer minden esetben beadható a saját olvasóinak.

VME

Bobkó Csaba írta...

Kedves VME, nem baj, hogy leírod a véleményedet, azért van a fórum, hogy minél többen leírják. A blogoszférában szokott módon itt tegeződünk, ez nem kötelező, de ajánlott. Gyurinak is.
Kapásból egy példa arra, hogy nem mindig érvelsz racionélisan: számomra nem racionális érv, amikor több általam idézett történész hitelességét azzal véled leseperni az asztalról, hogy ők zsidó származásúak. És? Zsidónak nem lehet igaza? Én antijudaista vagyok, de épp ezért rasszista nem. A rasszizmus a judaizmus szellemi terméke.

Névtelen írta...

Nos, jogos a két pont kedves Csaba, ha és amennyiben én azt írtam, hogy zsidó származása miatt seprem le az asztalról az általad hivatkozott történészeket. Valóban! A származás önmagában még "elvileg" nem előfeltétele semminek, ezért az is vizsgálatra szorul, hogy ezen említett történészek zsidó vallásuak voltak-e vagy nem. Engel állítólag keresztény hitre tért, legalábbis saját bevallása szerint, ám Adler soha. Engel persze a fiatal Habsburg Ottó koronaherceg tanára is volt, ezért lesújtó véleménye a protestánsokról eleve boritékolható. De felsorolni néhány kétséges hírű, és indittatású történészt, (mert épp kapóra jönnek) és egyben figyelmen kívül hagyni mindenki mást, az sem teljesen korrekt. Nyílván nekem kell az ellenoldal írásait meghivatkozni, ami igencsak hálátlan feladat tekintve, hogy nekem aztán tökmindegy hogy protestáns vagy katolikus, de én nem a protestánsok védelmében kényszerülök majd erre, hiszen ellenvéleményem kizárólag a kurucok kollektív mocskolása miatt merül fel.
Igyekszem majd megugarani a szintet.
:)

VME

Névtelen írta...

A rasszizmus valóban a judaizmus szellemi terméke abban a formában ahogyan azt ma ismerjük, vagyis izmussá sűrítve.

VME

VME

Bobkó Csaba írta...

Csak nem egyetértünk??? :-)

Bobkó Csaba írta...

A zsidó származású történészek konkrét állításainak érvényességére a kuruc témánál válaszolok.

gyuri55 írta...

Kedves Csaba! - Tanultam, én is tegeződöm(k).
Kedves VME! - Szerintem az alapállás tisztázása nélkül ideológiai kérdésekről nehezített eszmét cserélni. Csabáé elég világos és érthető. Továbbra is figyelemmel kísérem kommunikációtokat és a többi hozzászólást is, amennyiben folytatódik. A Te világnézetedet (hitedet, kultúrádat) pedig megpróbálom kikövetkeztetni.

10-es huszárezred írta...

Jó, de akkor azt illene kimutatni, hogy a "kurucok", aki nyilván bárkit jelent akik habsburg-ellenesek voltak, mind kivétel nélkül szocilista-sátánista halálkultusz-résztvevők voltak, akik Safarevics könyve nyomán (nekem is megvan valahol, ajándékba kaptam még régebben) föl akarták számolni a családot, magántulajdont, ki akarták írtani a vallást, egyházat.

Ez igazából a lakmusz-papír, mert szerintem is jó irányban gondolkodik Safarevics: amennyiben egy vakoló mozgalomben jelen vannak e tanok, úgy olyan mértékben tekinthető károsnak, és amennyiben hiányoznak belőle, úgy tekinthető bolondozásnak, hülyéskedésnek, puszta időtöltésnek.

TARTSUK ÉSZBEN, hogy még maga Raffay a nagy vakoló-leleplező művében is LEGFELJEBB 90%-ra tette azon vakoló-egyletek számét, amelyek károsnak tekinthetők. Ez egy magas szám, de: a 90% NEM 100%, akárhogy is erőlködik Gedeon bácsi naphosszat, akárhogy is izzad ki magából szánalmas cikkeket.

NEM lehet elmondani hogy minden vakoló-egylet önmagában halálkultusz-sátánista-pentagrammás-emberevő szörnyekből állna. BIZONYÍTANI kell.

Na ez amit Csabától teljesen hiábavalóan várunk és fogunk valaha is várni. Innen-onnan összehevenyészi ami álláspontját alátámasztja, és a többit meg nagy ívben elkerüli.

AZ OMM gazdaságával kapcsolatban is csak az egyetlen John Komlós imamalmot tudja hajtogatni, valahányszor rákérdez az ember, de persze annak érvelését sem tudja reprodukálni. Hölgyeim és uraim: ezt hívják kóklerségnek. Ha egy kereskedő próbálna ilyet a nyakunkba sózni, "hibás terméknek" hívnánk.

Vissza a lényeghez: akármit is olvastam eddig Csabától, egyszer sem tudta bizonyítani hogy a hasburg-ellenesek a történelem folyamán _politikai_program-szinten_ bármikor is szocialista tanokat (család-fölszámolás, mag. tul. fölszámolás, vallás kiirtása) vallottak volna. így hát ócska okoskodása megbukott, értéktelensége mindnyájunknak szembetűnt.

gyuri55 írta...

Nemcsak a szocializmus, mint világtörténelmi jelenség támadja az emberi létet, hanem megannyi gnosztikus gyökerű és gyökértelen egyéb háborúskodás is. - Ha a harc az emberi élet ellen folyik, akkor „aki nincs velem (Jézus Krisztussal=az Élettel), ellenem van” . („Aki nincs ellenem, velem van” – ez a jó, az igaz és a szép szolgálatára vonatkozik...). Ha támad a gonosz, a gyilkos, - jogos a védekezés arányos eszközökkel (de le is lehet mondani erről a jogról). - Általában igaz, hogy ideológiai célból indult pusztítás, ölés mögött az áll, aki „gyilkos, kezdettől fogva” (másik önvalója: „hazugság atyja”). - Nincs ez másképpen az ún. szabadságharcokkal sem, így a Habsburgokkal szembeniekkel sem. (Pozitív példa talán 56 - leszámítva a titkosszolgálati előkészítést, ha volt ilyen -, igazi népfölkelés volt, - de még nem telt be a keleti birodalom ideje. Mikor betelt, azzal meg nem tudtunk élni, mert a belső uralom, összejátszva a külső másik birodalommal komoly lépéselőnyben volt...) - A megtévesztett és becsapott Rákóczi és a beavatottabb Kossuth is nagyon komoly vérveszteséget okozott a nemzetnek, előkészítve Trianont… - "Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak)

10-es huszárezred írta...

A különböző gnosztikus gyökerű háborúskodás pont azért támadja az emberi létet, mert benne a szocialista eszmék (romboljuk szét a családot, töröljük el a magántulajdont, pusztítsuk el a vallást) kiemelt szerepet játszanak.

Tehát: pontosan EME tulajdonságok MIATT rombolók agnosztikus szekták, ha rombolóak. ezt mutatja ki Safarevics is.

Tehát NEM arról van szó, hogyha meghalljuk hogy "gnosztikus felforgatás" akkor össze kell szarni magunkat a félelemtől, hanem pontosan arról, hogy Safarevics könyve alapján rendelkezünk a bölcsességgel, hogy meg tudjuk ismerni, EL TUDJUK DÖNTENI hogy a halál mily mértékben járta át ezen mozgalmakat.

Tehát Safarevics pont egy fegyvert ad a kezünkbe, hogy ne féljünk. Erősebbé tesz bennünket.

"Ha a harc az emberi élet ellen folyik, akkor „aki nincs velem (Jézus Krisztussal=az Élettel), ellenem van”"

Ne haragudj, de ennyi erővel bárkit be lehet démonizálni aki "nem az élettel van". Ki dönti el hogy ki ez?

Általában igaz, hogy ideológiai célból indult pusztítás, ölés mögött az áll, aki „gyilkos, kezdettől fogva” (másik önvalója: „hazugság atyja”).

A svájci szabadságharcosok, akik elűzték Habsburg Rudolfot is ideológiia pusztítók voltak? Azon hollandok akik elűzték a -szintén- habsburgokat, ők is?

Egyébként: a habsburg birodalom talán nem keveredett bele olyan háborúkba, ahol keményen ölték az embereket? 30 éves háború? Spanyol örökösödési háború? Hétéves háború?
I. Világháború? stb.

Nagyon aljas úgy beállítani a habsburgokat, mintha ők az "élet pártján álló"az életet gyöngéden tápláló szelíd báránykák lennének. Az ő kezük is ugyanúgy csatakos volt a vértől. Tehát ők sem "az élet oldalán álltak".

"A megtévesztett és becsapott Rákóczi és a beavatottabb Kossuth is nagyon komoly vérveszteséget okozott a nemzetnek, előkészítve Trianont"

trianont a Kárpát-medencén belüli, nemzetiségi arányok fölborulása "készítette elő", amit a habsburgok betelepítései okoztak.

Amit TE állítasz, BCS nyomán, hogy a "nacionalizmus" vagyis a nemzeti ébredés, a nemzetben való gondolkodás volt a bűnös. Igen ám, csakhogy a nemzeti ébredés elkerülhetetlenül megtörtént Nyugat-Európában, is onnan terjedt -némi késéssel - el keletre.

Ha belegondolsz, kedves Gyuri, a régi középkori társadalmakban a nemes (nem-es, nemmel rendelkező) jelentette a nemzetet. tehát az volt "magyar", aki nemes volt, ami jellemzően anyagi viszonyt, kiváltságot jelentett. "Akkor vagy magyar ha gazdag (nemes)vagy", ma így tudnánk összefoglalni.

A történelmi fejlődéssel következett be, hogy a "nemzet" szó a nemzet egészére kiterjedhetett. Ez lejátszódott Angliában, Franciaországban, Németországban, a skandináv államokban, mindenhol. Hozzánk, mivel keletebbre feküdtünk, viszonylagos késéssel jutott volna el, mondjuk az 1700-as évek közepére, HA nem lettünk volna a Habsburgok többnemzetiségű birodalmába beszorítva, akik ellenségként kezeltek mindent ami nemzeti.

Hadd kérdezzek valamit kedves Gyuri! Szeretnél visszatérni azon időbe amit Bobkó Csaba képvisel, ahol csak az volt magyar, akinek nemeslevele és legalábbis hozzá való birtoka volt (a lakosság kb 10%-a), a jobbágyok meg nagyjából jogok nélkül tengődtek?

Én egy ilyen országban még nemesként SEM szeretnék élni, noha vannak nemesek (mondjuk több a közrendű, de azért vannak nemesek is) az őseim közt. De jobbágyként, csicskaként aztán igazán bizonyosan nem.

Bobkó Csaba mindenféle vallási álca, máz alatt valójában a feudális rabszolgaságot, a középkori nyomort szeretné visszahozni. EZ, amit fölöttébb aljasnak találok.

10-es huszárezred írta...

Kedves Gyuri, én nemzetben gondolkodom. Minden szívdobbanásommal együtt. Azt se felejtsük el, hogy katolikus tanítás szerint minden nemzetnek külön VÉDŐANGYALA van. És itt nem arra gondolnak, hogy a felső 10%-ot, a nemeseket védi az angyal, és a többi meg azt csinál amit akar, hanem a nemzet egészét védi.

"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk."

Hát azért kétlem hogy minden egyes titkos társaságnak ez lenne az alapelve (különben is, az ilyet bizonyítani kéne), egyébként ha már idézted, nekem sokkal inkább erről Bobkó Csaba ugrik be, aki vallási máz alatt valójában a feudális rabszolgaság rendszerét és társadalmát védi és szolgálja. Tehát, kedves Gyuri, más felé visznek, mint amerre mutatják.

A végére: szerintem az általam gondolt nemzetfelfogás, (amiben semmi extra nincs, minden rendes magyar ember ezt gondolja) mely szerint mi magyarok egy nagy közös szerveződést alkotunk, és az a feladatunk hogy menjünk előre, teljesítsük ki mindent ami magyar, sokkal közelebb áll az ÉLETHEZ, amint Bobkó Csaba elképzelése, mely szerint vannak a "nemesek", ők a magyarság, ők uralkodnak a többieken, a többinek meg coki.

Én ezt vallom, gondolom és érzem.

Bobkó Csaba írta...

Még írj egy darabig, élvezd ki, aztán törlöm a marhaságaidat. Azt a szintet nem ütöd meg, hogy vitába kéne veled szállni.

Névtelen írta...

Kedves 10-es huszárezred!

Kicsit tényleg elszaladt veled a lovacska, ami a nemesség elleni kirohanásodat illeti.
Ez a "nemzetben" való gondolkodás, nagyon szép, nagyon dícséretes, de nem véletlen, hogy annak mögöttes tartalma, általában csak olyan általánosan megfogalmazott semmitmondó és működésképtelen dolgokban merül ki, hogy:
"...mi magyarok egy nagy közös szerveződést alkotunk, és az a feladatunk hogy menjünk előre, teljesítsük ki mindent ami magyar,..."
Abban a pillanatban, hogy valaki ilyen dolgokat kezd hangoztatni, azonnal meg is érkeztünk a demagógia birodalmába, ahol kirekesztettünk mindenkit aki nem ért egyet, és ezzel teret engedtünk a szélsőségek előretörésének.

Szerintem a tartós és hatékonyan működtethető társadalmi rendszerek alapvetően, csakis hierarchikusak lehetnek, de ez nem jelenti azt, hogy egyben arisztokratikusak is, viszont tudomásul kellene már venni, hogy az emberek, nem egyenlőek szinte semmiben, és nem is lesznek soha azok.
Ebből következik, hogy az összes olyan vallás, ideológia és egyéb téveszme halálra van ítélve, amely a tagadhatatlan, mindenben jelenkező, emberek közötti, egyenlőtlenséggel szemben, álszent módon az egyenlőséget hírdeti, ahelyett, hogy a nyílvánvaló és eltörölhetetlen külömbségekből fakadó, hatalmas lehetőségek kiaknázását tűzné zászlajára.

Bobkó Csabáról pedig amúgy sem hiszem, hogy az általad megtekert "feudális rabszolgaságot" valósítaná meg ha tehetné, szerintem sokkal inkább gondolkodik valami bizarr teokráciában, ahol az intézményesített vallásterror uralma alatt, az evangéliumi Szeretet-elv nevében üldözik és irtják a kétkedőket, illetve a másként gondolkodókat.

VME

Bobkó Csaba írta...

Erről (a bizarr teokrácia iránti vágyról) természetesen szó sincs, sose írtam ilyet és épp arra mutat a történelmi tények és a propagandisztikus áltörténelemkép egybevetése, hogy ilyen intoleráns teokratikus diktatúrákat a felforgató mozgalmak vezettek be forradalmaik idején.

10-es huszárezred írta...

1) Nem tudom mikor törlik ki a hozzászólásaimat, amivel megfenyegettek.

2) Egyáltalán semmiféle homályosság nincs abban hogy ki kell teljesíteni mindent ami magyar. Egyszerűen nem mentem bele részletekbe. Ha valakit érdekel, úgyis kifejtem (kifejteném, ha nem akarnák mindet eltörölni, amit írok).

3) "Abban a pillanatban, hogy valaki ilyen dolgokat kezd hangoztatni, azonnal meg is érkeztünk a demagógia birodalmába, ahol kirekesztettünk mindenkit aki nem ért egyet, és ezzel teret engedtünk a szélsőségek előretörésének."

Ez "csúszós lejtő nevű" érvelési hiba. "Ha teszünk egy csekély lépést a nemzeti érzés felé, akkor másnap már üzembe lépnek a haláltáborok" c. logika.

Te jobboldali liberális vagy? Azoktól undorodom a legjobban.

"helyett, hogy a nyílvánvaló és eltörölhetetlen külömbségekből fakadó, hatalmas lehetőségek kiaknázását tűzné zászlajára."

És? a nemzeteszme nem pont ezt hirdeti? Hogy aknázzuk ki az egyedi lehetőségeinket?
szembemész önmagaddal.

Biztos hogy BCS nem gondolkodik teokráciában, Ő a "régi urakban" és a "botos ispánban" gondolkodik.

10-es huszárezred írta...

"Abban a pillanatban, hogy valaki ilyen dolgokat kezd hangoztatni, azonnal meg is érkeztünk a demagógia birodalmába, ahol kirekesztettünk mindenkit aki nem ért egyet, és ezzel teret engedtünk a szélsőségek előretörésének."

ÉS az általad emlegetett "hatalmas különbségekből fakadó lehetőségek kiaknázása" nem pont ezt jelenti? Együk fel én gazdag vagyok, ezért kiaknázom ezt és elnyomok mindenki mást, aki szegény. Megfelelő mennyiségi pénzzel nagyon jól el lehet nyomni a másikat: kartellek, monopóliumok, trösztök, stb. a hasznot lefölözöm, a társadalom többi részét szegénységben tartom.

ugyanott vagyunk, a te ostoba logikád szerint. Hát akkor már inkább a nemzet adjon belső tartalmat, a magyarsághoz való tartozás, mint mondjuk a pénz, vagy egyéb anyagba rohadt zsidó szar.

Persze ezt egy liberális úgysem érti. (A jobboldali liberális is liberális, és ha lehet még undorítóbb, mint a balliberális...)

gyuri55 írta...

Kedves 10-es! – Megtisztelő hosszú reakciód bejegyzésemre. Figyelemre méltó VME válasza Neked. – Amit Csaba szájába, vagy fejébe adtok, az természetesen a Ti következtetéstek és ítéletetek : akár arisztokráciáról, akár teokráciáról legyen szó. - Az én értelmezésem szerint Csaba rámutat azokra a háttér-folyamatokra és szándékokra, amik befolyásolni igyekszenek a történelem menetét, méginkább az emberek gondolkodását, gondolkodásmódját, - hogy megvalósíthassák terveiket: "A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel¬met csi¬nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik¬tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya¬nánt. És ne¬ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve¬zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö¬ze nincs az igazsághoz." (Czike László) – Én szívesen gondolkodom együtt Csabával, és minden hozzászólóval, az igazság-keresés jegyében. (Hogy ma a hatalmasok minden eszközzel megpróbálnak bennünket ellenkező irányba terelni, efelől nincs kétségem. Céljuk, hogy „jöjjön el az ő országuk”, és ne Mennyei Atyánké.) Részletkérdésekhez alig-alig tudok hozzászólni, így inkább a fő mondanivalót és a stílust figyelem. Csabával nagyjából egyetértek, amivel kevésbé, azt szóvá teszem, próbálok érvelni, saját világnézetem, kultúrám, hitem, vallásom szerint. Mikor durva megjegyzéseket, megalapozatlan támadásokat olvasok, az nem tetszik. - Nemzetre, magyarságra inkább érzelmi alapon gondolok: egyszer régen arra ébredtem, hogy mondom a Szózatot és folyik a könnyem… - Hitem és értelmem szerint Isten hozta létre a nemzeteket, természetesen emberek által, mint ahogyan a kenyérszaporításkor csoportokba rendezte az embereket, vagy ahogyan családokban élünk. (Hogy van-e őrzőangyala egy-egy nemzetnek, azt nem tudom, bukott szellemi hatalmasságokat inkább el tudok képzelni fölöttük…) A hierarchikus rend is felülről való (ahol a szeretet uralkodik, ott bővölködő élet van, egyetérve VME-vel). - Az ellenség, „e világ ura” ma a magán-pénzrendszeren, titkos és fél-titkos társaságokon, a médián, hamis vallásokon stb. keresztül uralkodik. (Lehet, hogy hamarosan nyíltan is átveszi az uralmat.) Szeretne a lelkeken is uralkodni. Komoly akadályok állnak itt az útjában: az egyházak, a nemzetek, a családok és az igaz emberek. Az egyházak közül leginkább a katolikus egyháznak van esélye ellenállni, a kisebbeket könnyebb befolyásolni, bár „a Sátán füstje már bent van a Vatikánban” (is). A nemzetek legyőzésére ott az internacionalizmus és a nacionalizmusok. Folyik a családok szétverése. Az ember manipulálásáról szól – többek között – ez a blog is. A média, a filmipar , az internet stb. – kiváló eszközök a manipulátor kezében. – Legyünk olyanok, mint az okos szűzek (mai evangélium): gyűjtsünk olajat (szeretetet, igazságot, életet) lámpásunkba, amíg tehetjük... Ne feledjük: „Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogy Isten engem ismer. Addig pedig megmarad ez a három: a hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb.” (Ez az utolsó idézet a biztos…)

10-es huszárezred írta...

Kedves Gyuri,

Nem tudom hogy hogy hozzászólásom meddig marad meg, de azért remélem ezt el tudod olvasni.

Az én értelmezésem szerint Csaba rámutat azokra a háttér-folyamatokra és szándékokra, amik befolyásolni igyekszenek a történelem menetét, méginkább az emberek gondolkodását, gondolkodásmódját, - hogy megvalósíthassák terveiket: "A történelem előre „meg van írva”.

Én ezt kétlem. Pl. a bolsevik forradalom, a XX. századi világpusztítás előidézője, korántsem volt törvényszerű hogy bekövetkezzen. Több tényező egyidejű jelentkezése váltotta ki.

A Czike-idézet: MINDEN EGYES esetben igaz? És ha igaz, honnan tudjuk, hogy pl- habsburg-ügyben -pont Gedeon bácsi "lebbenti fel a fátylat"? Mi van ha ő is -persze jóhiszeműen -hamistörténelmet propagál?

Én nem idézetekkel vagyok fölfegyverkezve, Kedves Gyuri, hanem a józan ész fegyverével. És a józan ész azt mondja nekem, hogy sem a '48-asok, sem Rákóczi nem voltak sátánfattyak, hanem derék magyar hazafiak, akik a habsurg-elnyomás ellen küzdöttek. ellenben a habsburgoknak kimondhatatlan mennyiségű vér tapad a kezéhez, elég itt a különböző dinasztikus harcokban kivérzett magyar nemsssére, vagy akár az I. Világháborúban elpusztult többmillió emberre gondolni, akik kiontott vére mind a Habsburgok lelkén szárad, hisz ők irányították a monarchiát, ők adták ki a parancsot. (Ferencjóska "Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam...", emlékszünk ,ügye? Hát a vénember rosszul "gondolta és fontolta", szétesett az egész idejétmúlt Monarchia.)

"Hitem és értelmem szerint Isten hozta létre a nemzeteket"

Akkor nemzeti érzés is teljesen természetes, örülünk hogy egyetértünk!

"Hogy van-e őrzőangyala egy-egy nemzetnek"

Kedves Gyuri, természetesen van, ez alapvető katolikus tanítás. Ha kell hozok rá forrást.

"Az ember manipulálásáról szól – többek között – ez a blog is"

Ez nagyon igaz, az esetek többségében mintha maga a bloggazda manipulálna...

"Most mindent csak töredékesen ismerek és értek, de akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogy Isten engem ismer. Addig pedig megmarad ez a három: a hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az isteni szeretet a legnagyobb.”

Nagyon szép idézet, kedves Gyuri! Kíváncsivá tettél. Milyen gyakran szoktad látogatni a templomot, misére járni? Csak hogy legyen mit követnem példaként.

Bobkó Csaba írta...

Ha betartod a netikettet, nem töröllek.

gyuri55 írta...

Köszönöm érdeklődésed! - Kezdetben pedagógus édesanyámmal jártam – titokban – katolikus templomba: az Isten, a Mennyei Atya elsővé vált számomra. Aztán egyetemista társaimmal, lakásokon tanulmányoztuk a Bibliát: Jézus Krisztus lett a példaképem. Megismertem feleségemet, benne, példáján keresztül a Lelket, aki mindent áthat, mindent éltet, mindent összetart. Életgyónásban igyekeztem befogadni Istent. Ez a folyamat azóta is tart. Családi és társadalmi életem középpontjába az új parancs került: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket” , és a végső mérce: „Bizony mondom nektek, amit eggyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétetek.” Sokat tanultam protestáns testvérektől, kis híján egy kisegyházhoz csatlakoztam Biblia-központúságuk miatt… megmaradtam a katolikus vallás és templom mellett. Jó lenne kisközösséghez is tartozni, mint annakidején, de környezetemben, ahol élek, erre nincs igény és lehetőség. Ma már megelégszem családom közösségével, ill. azzal az egy-két emberrel, akikkel Bibliát olvasni és imádkozni szoktunk. Jézus Krisztus számomra élő személy, barátnál is sokkal több... - Ugyanezen tények miatt Sátán (Lucifer, ördög, hazugság atyja, démon stb.) is bejelentkezett az életembe. Érzékeny vagyok, talán túlérzékeny mesterkedéseire, alattomosságára, rejtőzködésére, életet támadó és pusztító szándékaira. - Úgy érzem és gondolom, Csaba teológiai és vallásos befolyástól mentesen keresi az igazságot egy nagyon érzékeny és kényes területen, a „homlok”, az értelem, a megkülönböztetés helyén, érdemes rá odafigyelni. - „Azután megint láttam: egy másik Vadállat emelkedett ki a földből… úgy beszélt, mint a sárkány… Arra használta a hatalmát, hogy a Föld minden lakóját rávegye, hogy imádja a Szörnyeteget... A Vadállat nagy csodákat tett, olyannyira, hogy az emberek szeme láttára tüzet hozott le az égből a földre. Ezekkel a csodákkal a Szörnyeteget szolgálta, és becsapta az embereket, mert hatalmat kapott rá. A Vadállat hatalmat kapott arra, hogy szellemet adjon a Szörnyeteg szobrába. Így ez a szobor beszélni tudott, sőt azt is megparancsolta, hogy öljék meg azokat, akik nem imádták őt. Kényszerített minden embert, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükön, vagy a homlokukon egy bizonyos jelet viseljenek.” - (Elnézést kérek, ha túl sok volt hozzászólásomban a személyes…)

Unknown írta...

10-es huszárezred:
"Pl. a bolsevik forradalom, a XX. századi világpusztítás előidézője, korántsem volt törvényszerű hogy bekövetkezzen."
Szerintem csak az volt a kérdés, hogy mikor robban ki. (Cromwelltől kezdve 1789-en át az 1848-as hullámig sok lépés jelezte előre, hogy a helyzet egy bolsevik forradalomhoz hasonló szörnyűségig eszkalálódhat.)

"(...) sem a '48-asok, sem Rákóczi nem voltak sátánfattyak"
Valóban nem: általánosságban elmondható, hogy vannak félrevezetők és félrevezetettek mind a forradalmak látható irányítói, mind a köznép köreiben. A látható irányítók legnagyobb része félrevezető, a lázongó tömeg legnagyobb része félrevezetett és az érzelmei által rángatott.

"(...) az I. Világháborúban elpusztult többmillió emberre gondolni, akik kiontott vére mind a Habsburgok lelkén szárad"
Te ezt most tényleg komolyan gondolod? (Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, ha igen. Sok érdekes interpretációval találkoztam már, de az első világháborút en bloc a Habsburgokra kenni... elismerésem, ez egy új dimenziója a csőlátásnak - és még te vádolod Csabát egyoldalú törtélemszemlélettel?!)

Bobkó Csaba írta...

A Norman Cohn által leírt millenarista-messianisztikus-utópikus mozgalmak világmagyarázó drámájának szereposztásában mindig az egyik főszereplő az Antikrisztus, akinek rituálisan az elképzelhető legfőbb gonoszságokat kell elkövetnie. Mivel a magyarországi prot-kur kozmikus dráma előadásában a Habsurgokra osztották az Antikrisztus szerepét, az a minimum, hogy ők a felelősek az első világháború halott millióiért is, a folyók kiegyenesítéséért is, a székelyszabadság elvételéért is, és gyakorlatilag a földrengésekért, vagy vulkánkitörésekért is. Ez a Gonosz szerepe a világban...
A konkrét hazai bűnlistán mondjuk a folyók kiegyenesítése, vagy a székelyek belső gyarmatosítása, stb. stb. terén végig rendelkezésére állt az érdeklődőknek a dokumentáció, hogy milyen magyar nemzetiségű uralmi pozícióban levő körök és személyek az elkövetők. De ez Kozmikus Dráma, nem földhözragadt tényelemzés...
Most olvasom Cohn Kozmosz, Káosz és az eljövendő világ c. könyvét, ide illik belőle, hogy ábrázolták az egyiptomi vallásban-politikai ideológiában a Rendet fenntartani hivatott Isten/fáraó (fiktív) hőstetteit és a Káoszt képviselő lázadó erők (szintén fiktív, vagy legalábbis eltúlzott) bűneit. Ezek mitikus "tények". Egyébként kísérteties a lázadó ideológia ábrázolása. A bolsevik ideológia teljes fegyverzetben Óegyiptomban!

Unknown írta...

Jogos észrevétel, továbbgondolva teljesen logikus ez a világdráma-narratíva - mindazonáltal egészen hihetetlennek tűnik, hogy vannak (és mennyien...), akik kritika nélkül bedőlnek bármilyen agymosásnak.
Mulatságos amúgy, hogy pont a minap vettem Cohntól egy könyvet (Európa démonai; eddig még nem olvastam tőle semmit), de még nem volt időm hozzá. Most épp Jan Assmanntól a "Religio duplex - Az egyiptomi misztériumok és az európai felvilágosodás" van terítéken. Bár szinte bizonyos vagyok benne, hogy a vallástörténész-egyiptológus szerző erőteljesen vakol, rendkívül érdekfeszítően tárja fel a (főleg) 18. századi áramlatok ókori szellemi gyökereit. (Egy másik, hasonló témájú műve a "Varázsfuvola - Opera és misztérium" pedig kész kincsesbánya az érdeklődőnek.)
(Kérlek, szólj rám, ha túl sok a könyvajánlóból! :) )

10-es huszárezred írta...

"Szerintem csak az volt a kérdés, hogy mikor robban ki. (Cromwelltől kezdve 1789-en át az 1848-as hullámig sok lépés jelezte előre, hogy a helyzet egy bolsevik forradalomhoz hasonló szörnyűségig eszkalálódhat.)"

Szerintem meg a helyzet ismeretében meg lehetett volna akadályozni. Egy régebbi bejegyzésemben írtam, hogy micsoda egybeesések kellettek a '17-es bolsevik hatalomátvételhez. Kezdve ott hogy II. Miklós minden oroszok cárja egy szánalmas alkoholista volt, folytatva hogy a cári család egy ördöngős (Raszputyin) befolyása alatt állt, a Lvov-és Kereszkij-kormányok (a cári család lemondása után) a háboú folytatása mellett döntöttek, mi van ha anémetek nek nem jut eszébe a lepecsételt vagonban Oorsz-ba küldeni a bolsevikokat, stb. Ezek mind a kirakós egyes elemei.

Lehet azt mondani hogy a cári Oroszországot feudális helyzete forradalomra predesztinálta, de akkor azzal valójában a cári feudalizmust támadod. ami nekem jó, és Gedeon nyilván nem fog érte megróni, de attól még szembemenés a "régi urak világában minden jobb volt" című mesével.

"A látható irányítók legnagyobb része félrevezető, a lázongó tömeg legnagyobb része félrevezetett és az érzelmei által rángatott."

A 48-as vezetők "félrevezető" -volta teljes kitalálás, légbőlkapott mese. A szocialista mozgalmakra valóban jellemző hogy a belső mag félrevezeti a többit, de a '48-asok nem voltak szocialisták, értsd nem akarták a családot, magántulajdont és a vallást fölszámolni, eltörölni. A szocialista ettől SZOCIALISTA, hogy ezeket VÉGRE AKARJA HAJTANI.

"Te ezt most tényleg komolyan gondolod?"

Lehet hogy egyértelműbben kellett volna fogalmazom: A Monarchia halottai persze hogy a ferencjóska lelkén száradnak. Ki volt a császár és a király, ki volt egyszemélyben felelős a Monarchiáért? Persze hogy ő.
Nyilván a politikai vezető felelős ha az ő politikai döntése nyomán meghal többmillió ember....

10-es huszárezred írta...

Kedves Gyuri!

Köszönöm széleskörű válaszod. Jó hogy vannak még ilyen emberek Magyarországon.

"Sokat tanultam protestáns testvérektől, kis híján egy kisegyházhoz csatlakoztam Biblia-központúságuk miatt"

A protestánsok Gedeon bácsi értelmezésében vakoló sátánisták, a vezető rétegük biztosan, az egyszerű hívők meg (szerinte) a "megvezetett balek" szerepét töltik be. Nyilván ő nem fogja ezt felemlíteni, csak mondom. Gedeon bácsi értelmezésében minden rossz, ami protestáns.

Hogy Gedeon bácsi elméletét gyakorlatban megnézzük: Mennyire érezted eme protestáns imaórákon a vakoló sátánizmus jelenlétét? Azt írtad, majdnem csatlakoztál.

"Érzékeny vagyok, talán túlérzékeny mesterkedéseire, alattomosságára, rejtőzködésére, életet támadó és pusztító szándékaira."

Látod, ezzel én is így vagyok. Én különösen a hazugságokra vagyok érzékeny, az ördög hazugságaira. Valahányszor meghallom őket, azonnal le akarom őt leplezni.

"Úgy érzem és gondolom, Csaba teológiai és vallásos befolyástól mentesen keresi az igazságot egy nagyon érzékeny és kényes területen, a „homlok”, az értelem, a megkülönböztetés helyén, érdemes rá odafigyelni."

Kedves Gyuri. Az a helyzet, hogy ahol a fennálló rend, nevezzük most királyságnak, de nevezhetjük idegen (nem magyar) uralkodóknak is rosszul uralkodik, ott megjelennek a_politikai_ lázadás csírái. Ehhez néha különböző társutasként _vallási_ lázadás csírái is csatlakoznak. Ne felejtsük, hogy a király sokszor vallási szerepet is betölt (pl. "Apostoli Király" mit jelnt ez: hogy ő nevezheti ki a püspököket, stb), így kényelmesebb és kézreállóbb ha a lázadók egyben protestánsok is.
Néha a protestáns esznék tutaján vagy azzal párhuzamosan, különböző gnosztikus-ezotérikus tanok is megjelennek, amelyek, mint Safarevics könyvéből is megtudhatjuk, egyértelmű szocialista jellegű vonásokkal rendelkeznek.

Melyek e vonások?
-magántulajdon eltörlése
-család eltörlése
-fennálló vallás eltörlése.

Kedves yuri, ezek pontosan felmérhető, feltérképezhető, tudományos néven KVANTIFIKÁLHATÓ fogalmak. Ahol a halált kutatjuk, ezeket kell megnézni, jelen vannak-e az adott politikai, vallási, kulturális stb mozgalmakban.

Akár A kuruc szabadságharcot, akár '48-at nézzük, látjuk hogy ezen eszmék nincsenek jelen. Tehát NEM mondhatjuk hogy ezek az isteni rend ("Az Élet") elleni merényletek lennének.

Amit Gedeon bácsi a tömeggyilkos Rákócziról mond: Az a (II.) Rákóczi GYÖRGY volt, Erdély fejedelme, aki külföldön elveszejtette seregét, és miatt dúlták fel török és tatár hadak Erdélyt és foglalták el Váradot (1660). Ez NEM A (II.) Rákóczi Ferenc!

Gedeon direkt egybemosva, a keresztnév megemlítése NÉLKÜL rákóczizik mindig, ez bizonyítja, mennyire 'tisztességesek' a szándékai! Egy súlyos tévedés, becsapás áldozata lettél!!!
Ennek fényében lehet érdemes újragondolni amit Gedeon "elfogulatlanságáról" tudni vélünk.

A 48-asok pedig nyilván nem okoztak tömegmészárlásokat, ellentétben a habsburg udvar ÁLTAL FELBÚJTOTT NEMZETISÉGEKKEL, akik Erdélyben és Délvidéken több színmagyar falvat kiirtottak.
Sajnos a magyar történelem eme tragédiáját még ma is elhallgatják, más történelmet igyekeznek lenyomni a torkunkon, ahogy Czike László és László András is írják. A habsburg-felbújtotta nemzetiségek által lemészárolt ártatlan nőkről és gyerekekről a köztudatban pedig szó sem esik.

Hogy lehet a történelmet így meghamisítani???!!!

Bobkó Csaba írta...

Te még mindig a kitiltásra játszol ezzel a siok fogcsikorgatással...

Ami a Rákóczi-családot illeti, még nem volt alkalmam itt írni róluk, de valamennyire már áttanulmányoztam őket az elsőtől az utolsóig és nem tévesztem össze a nagyapát az unokával, nehéz eldönteni, melyikük volt károsabb. Természetesen kultusz szempontjából a Ferenc, mert csak neki van hamis kultusza, a másik magyarirtót meg indokolatlanul agyonhallgatják. A Rákóczi-család egyetlen hasznos tagja Báthory Zsófia volt... :-)

Bobkó Csaba írta...

" különböző gnosztikus-ezotérikus tanok is megjelennek, amelyek, mint Safarevics könyvéből is megtudhatjuk, egyértelmű szocialista jellegű vonásokkal rendelkeznek.

Melyek e vonások?
-magántulajdon eltörlése
-család eltörlése
-fennálló vallás eltörlése."

Tessék, vegyük 48 ikonját, Petőfit:

"-magántulajdon eltörlése" - "Ha majd a bôség kosarából. Mindenki egyaránt vehet,"

"-család eltörlése" - Petőfiné Szendrey Júlia gyakran férfiruhában járt és szivarozott, amiért férje dicsérte... ( :-) )

"-fennálló vallás eltörlése."
- Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül, "

10-es huszárezred írta...

Politikai program szintjén megvalósuló elképzelésekre, Petőfit még saját körzetében sem választották meg, nem volt politikus, költő ("művész", tudod, mint te) volt, 25 éves, forradalmi helyzet volt.

Petőfit komolytalan ilyen szempontból fölhozni.

"Ha majd a bôség kosarából. Mindenki egyaránt vehet,"

A feudális különbségek csökkentése vagy akár eltörlése ( "esélyegyenlőség") nem egyenlő a magántulajdon eltörlésével.

De értelmezhetjük úgy is hogy a törvény előtti egyenlőség.

"Az Alkotmány rózsája a tiétek
töviseit a nép közé vetétek.
Ide a rózsa néhány levelét
s vegyétek vissza a tövis felét."

Tehát NEM azt kéri hogy "mindent ide nekünk és mi majd jól fölakasztjuk az összes burzsujt" vagy" minden jog a miénk, fogjátok be a pofátokat", hanem egyenlő, igazságos közteherviselést akar, ahol a törvény előtt mindenki egyenlő.

Tudod 1848-ban volt egy felelős kormány, voltak pártok (konzervatívok, centristák, liberálisok stb), hogy az egyszem Petőfi költő verssoraiból próbálod kihüvelyezni a szocializmust, elég sovány. Még ha Petőfi szocialista lett volna, akkor is kétséges hogy ő alakította vagy akár nyomokban is befolyásolni tudta volna a Kossuth és Szemere- kormányok politikáját. És ugye ez kell ahhoz hogy megállapíthassuk, '48 egy szocialista forradalom volt. Nem volt az.

Más: Petőfi mint hamis bálvány: Petőfit elsősorban nem azért tiszteljük mert politikai lángész lett volna, hanem mert nagyon jó verseket írt. Volt egy ilyen tehetsége.

Ha mindenki Petőfihez mérhető verseket tudna írni, nyilván Petőfi is egy lenne a sok közül. De mivel nagyjából se előtte sem utána ilyen zseni nem született (ez sem az ő érdeme, szerencsés génekkel volt megáldva ennyi), ezért _ritkasága_ okán a nagy költőt tiszteljük benne.

Nem hiszem hogy ma lenne olyan ember aki Petőfit mint politikai zsenit, lángészt tisztelné. Azt sem hogy hogy régebben volt ilyen. Születtek könyvek Petőfi politikai zsenijéről? NEM. Még a saját körzetében is megbukott, mint ogy. jelölt.

De mint költő zseniális volt. A kettő független egymástól.

szivarozó feleség - új dicső szentegyház: szélsőséges lelki alkat, fiatal kor, lehet később benőtt volna a feje lágya, mégha teljesen szocialista is lett volna, akkor sem ő irányította a Kormányt (Első Felelős Magyar kormány").

Unknown írta...

Hogy 1848 szocialista volt-e? Ezen lehet vitatkozni, de nem ez a lényeg. Nem akarok folyton László Andrásra hivatkozni, de tökéletes összefoglalását adja az akkori eseményeknek: "szélsőbaloldali, szabadkőműves felbujtásra létrejött aljas forradalmi lázadás volt, (...) amely átment egy polgárháborús állapotsorozatba, s végül egy olyan belháborúba, amelybe idegen, külföldi katonai erőknek is be kellett avatkozniuk."

Petőfi költészetének megítélése pedig ízlés dolga. Kíváncsi vagyok, mit kapok majd ezért némelyektől a fejemre, de szerintem egy meglehetősen gyenge költő volt - néhány valóban kiemelkedő műve mellett számtalan olvashatatlan kínrímmel és értékelhetetlen sorokkal.
"Galamb van a házon,
Csillag van az égen,
Az én ölemben van
Kedves feleségem;" - Igen, egy zseni...

Bobkó Csaba írta...

Többször idéztem itt tanúvallomásokat, hogy a 48-as élcsapat körében miléyen népszerűek voltak a szocialista-kommunista eszmék. Készülök még írni Marx és a 48-as vezetés, Kossuth, Szemere kapcsolatairól, bár már volt is ezekről szó. Szemere az emigrációban közös borkereskedő céget próbált Marxszal és Engelssel létrehozni, levelezésüket már 1945 után egyből kiadták. Idéztem Szemere levelét Kossuthnak, amiben büszkélkedik, hogy Zichy gróf felakasztása miatt rettegett tőlük a nép, e levél témája a két vezető között a forradalom továbbvitele, a radikális irányba. Kossuth emljti, hogy ebben a tömegbázisuk visszafogottsága akadályozta őket, de győzelem esetén nem kétséges, hogy a szocialista irányba lépnek tovább.

10-es huszárezred írta...

Huorn: a kiemelkedő költőket nem a középszerű verseik miatt tiszteljük, bár nyilván írtak ilyet is. Nem mindenki írhat naponta egy Toldit például.

László András: kinyilatkoztatni mindenki tud, érvekkel alátámasztott állítást akarok hallani.

Gedeon:
Hogy az emigrációban hogy összeborultak (állítólag) a szocikkal nem bizonyíték reá , hogy '48-ban is a szocializmust akarták volna bevezetni.

"Zichy gróf felakasztása miatt rettegett tőlük a nép"

Lehet hogy a császáriak nem írogattak ilyen értelmű leveleket, de az aradi 13 kivégzése is pont ilyen irányba hatott. Akkor jogos fölemlegetni a Zicsiödönt, ha melléje szintén fölemlegeted 13x olyan gyakran az aradiakat is. Így igazságos.
tehát: a terror ("Le Terreur") eszközét mindkét fél alkalmazta. Háború esetén előfordul az ilyen.

"idéztem Szemere levelét Kossuthnak"

melyik bejegyzésben?

Bobkó Csaba írta...

Az "Ez az oka, hogy a nép tőlünk félt és engedelmeskedett..." - Az 1848-49-es forradalom hajtóműve, a TERROR - II" c. bejegyzésnek már a címe is egy idézet Szemere 1849. jan. 19-én Kossuthhoz írt leveléből. Most idézem hosszabban:


Nem kétkedem kimondani, hogy mi forradalmi téren vagyunk September óta, és forradalmilag magát a kormány nem jellemezte. Mindig megállapodott a puszta parancsnál, a fenyegetésnél, kívülem más, még csak hivatalból sem tett le senkit, halállal annyi bűnös közül egy sem lakolt. Mi benyomást tett a fejérvári kivégzés! Ez az oka, hogy a nép tőlünk félt és engedelmeskedett, de a birtokos és értelmesség tudta, hogy meg kell hajolni a vész előtt időnkint, és az elvonul felettök, és ismét felegyenesedhetnek. Ezért mit sem tettek.
Végig gondolom a kormány tetteit, és úgy látom forradalmiak voltak név szerint, valósággal nem. Alkalmasint most késő odalépni, midőn az ország felét elvesztettük, és a székhelyet és a sajtó hatalmas eszközeit. Ez az oka, hogy a biztosok sem léptek odább, mint a hova a kormány példája vezette. Én most már ily helyzetben látom magamat. Akkor csak szigor lett volna a halál, mert eredményre vezet, most már talán ok nélküli kegyetlenségnek kereszteltetnék.De fordulhat a kocka, ne szalasszuk el majd az alkalmas pillanatot.
9. A meddig kezein ér, addig biztosítom a sikert, az engedelmességet. De már a harmadik kézben óriási éberség és gorombaság kell. Ezért én a rögtönítélő bíróságot is sikeresnek csak katonai kézben látom. A polgári bírák használhatlanok, mint a Bánátban, Ez okból én
a hadi törvényszéket mindemül felállítattam, e megyékel ostromállapotba helyeztetvén, az
ide alatt zárt rendeletemmel.1 A polgári rögtönitélő bíróság szabályait pedig ekkép
módosítani. Csak így remélhetünk némi sükert."

Kossuth másnapi válaszleveléből az idevonatkozó rész:

"A magyar forradalomról !! és forradalmi kormányról !! íveket lehetne elmélkedni. De legyen személyekben a hiba, legyen szerkezetben, - könnyebb mondani és bírálni, mint az akaratnak sikert teremteni. Én legalább nem vagyok képes keresztül törni e részben. - Egyes biztos a kezeibe tett teljhatalommal lehet körében dictatori hatású amellett, hogy a nevet mellőzi, De bizottmányi kormány - collegiálitásában - és szemközt az országgyűlés nagyon csodálatos irányú censurai is susceptibilitasaival - nem.
Rosszul van - de így van. EGY GYŐZELEM EZEN SOKAT VÁLTOZTATNA."

(Kiemelés tőlem) Szemere sürgeti a terrort és a forradalom radikalizálását, erre Kossuth hibvatkozik a parlament fék voltára, ami akadályozza a korlátlan forradalmi terrort - és kilátásba helyezi, hogy csak győzzenek, ez mindjárt másképp lesz. Vajon mi volt az a radikális program,. amit nem haboztak volna ezek a veszettek megvalósítani a népképviseleti fék félretolásával (az akadékoskodó képviselők kivégzésével?) megvalósítani, ha nem a szocializmus iránya? Mi egyéb lehetett még olyan radikális, amihez korlátlan terrorra lett volna szükségük?

Unknown írta...

Kiegészítés az előzőekhez:
"1848 utolsó felvonása a TERRORIZMUSON keresztül megy át 1849 első felvonásába. Az 1848-as forradalmi mozgalomban először, 1793 óta először meri megtenni egy nép, amelyet körülzárt az ellenforradalmi túlerő, hogy a gyáva ellenforradalmi dühvel a forradalmi szenvedélyt, a terreur blanche-sal a terreur rouge-t állítsa szembe. Hosszú idő óta először találkozunk egy valóban forradalmi jellemmel, egy olyan férfiúval, aki népe nevében fel meri venni az élethalál-harc kesztyűjét, aki nemzete számára Danton és Carnot egy személyben, s ez a férfiú - KOSSUTH LAJOS." (Engels: A magyar harc /in: Marx és Engels válogatott művei I., pp. 218/, kiemelés az eredeti szövegben!)

Bobkó Csaba írta...

Valóban, és ne mondja senki, hogy Kossuth és Szemere nem tudta, kikkel van dolga, mert egyrészt idéztem több helyen, másrészt pl. Pándi Pál "Kjsértetjárás Magyarországon" c. könyve is bizonyította, hogy a magyarországi művelt közönség már 1848 előtt tökéletesen képben volt a szocializmus, sőt kommunizmus fogalmait illetően, pontosan értették annak eszmei alapjait, programját, mint Európa-szerte minden iskolázott ember. Marx és Engels 1848 januári-februári Kommunista Kiáltványa megelőzi a forradalmi hullámot, illetve a Jeladás annak indulásához, az emigrációban pedig egy ideig Kossuth, majd még tovább Szemere nagyon intenzív kapcsolatban áll Marxékkal, akikről ekkorra egész Európa tudja, így a mi két emigránsunk is, hogy milyen programot hirdetnek.

Két forradalmárunk 1849 januári tervei vészjóslóak, Szemere: "De fordulhat a kocka, ne szalasszuk el majd az alkalmas pillanatot. " Kossuth: "Egy győzelem ezen sokat változtatna.".
De vajon milyen célhoz kellene a korlátlan terror bevezetése nekik egy győzelem után, amikor elérik a Habsburg-háztól való függetlenséget, amely a naív hazafiak tévhite szerint az egyetlen és legradikálisabb célja volt a trónfosztás e két vezéralakjának??? Ha beérnék a külpolitikai függetlenségi célokkal, akkor nyilván semmiféle terror, továbbradikalizálandó forradalmi politika nem szerepelne terveikben a győzelem utánra - csakhogy maguk írják, hogy szerepel! Ennek fényében a tény, hogy 48 előtt, alatt és után intenzív kapcsolataik vannak Marxxal és Engelssel, akik a harc idején dicsőítik őket, (közben és utána csakis belső, elvtársi bírálatban részesítik Kossuthot, amiért elszúrta a győzelmet, vagy Bécs "felmentését"), teljesen más értelmet nyer, mint amit a naív hazafiak tulajdonjtanak neki - hogy "nem tudták, kikkel van dolguk".

Bobkó Csaba írta...

Azt sem hagyja homáylban Szemere, hogy kik, mik az ő vágyott és terrorral elérendő forradalmi politikájának, céljainak elenfelei, gátjai:

"Ez az oka, hogy a nép tőlünk félt és engedelmeskedett, de a birtokos és értelmesség tudta, hogy meg kell hajolni a vész előtt időnkint, és az elvonul felettök, és ismét felegyenesedhetnek. Ezért mit sem tettek."

Tehát a terrorista forradalmi politika fő akadályai a tulajdon és a tudás!!! ("a birtokos és értelmesség") Felismerjük a bolsevikok, vagy Mao Kulturális Forradalma, netán Pol Pot osztályellenség-ellenes, kulákellenes, értelmiség-ellenes kampányainak szellemi csíráját? Félreértésből levelezett ez a Szemere annyit Marxszal és Engelsszel?

10-es huszárezred írta...

A Kossuthnak írt Szemere-levélnek világos és egyértelmű a logikája. Miután a forradalmárok az ország felét elveszítették, a nép beléjük vetett bizalma is a megingás jeleit mutatta. A levél e keretben értelmezhető.

Szemere az ítélkezés és a jogszolgáltatás kevéssé hatékony voltát rója fel... ki tudja hogy nem pont ez volt a helyzet?

A terrort pedig nem a család szétverésére, magántulajdon eltörlésére, vallás fölszámolására stb akarték használni.

"Kossuth: "EGY GYŐZELEM EZEN SOKAT VÁLTOZTATNA."

Persze. Megnövelné a kormányba vetett bizalmat, a kormány hitelességét növelné. Szemere nem radikalizálódást sürget, hanem a törvények betartását, Kossuth pedig arról beszél, hogy megyék elszabotálják a kormány döntéseit, ami ellen csak diktatórikus erőkkel lehetne tenni, de nem tesz, mert parlament van.

"Ez az oka, hogy a nép tőlünk félt és engedelmeskedett, de a birtokos és értelmesség tudta, hogy meg kell hajolni a vész előtt időnkint, és az elvonul felettök, és ismét felegyenesedhetnek. Ezért mit sem tettek."

értelmesség = értelmiség, akkoriban így hívták. Elég szarvashiba ilyet benézni, mindegy.

Egyébként jó lenne tudni, hogy Szemere minek kapcsán írt Kossuthnak és fájlalta hogy a Kormány rendelkezésit nem tartják be. Élek a gyanúval hogy a teljes levél ismerete alapvetően más képet mutatna, mint amit te próbálsz rajzolni.

Huorn:
Ugye a kommunisták egyik kedvenc ideológiai eszköze, hogy "Mostantól minden másképp VOLT!"
Honnan tudjuk hogy Engels Kossuth-méltatása nem pont ilyen történelemhamisító szándék jegyében készült? A kommunistákról köztudott hogy hazudnak. Miért pont ebben írnák az igazat?
Ez olyan, mint amikor a kommunisták megállapították hogy "már Dózsa felkelői is a kommunizmusért küzdöttek." Egy fenét. Voltak ilyen jellegű (főleg szektás ihletésű) mozgalmak, de Dózsa felkelése tipikusan nem ilyen volt.

Bobkó Csaba írta...

Ami a nép beléjük vetett bizalma megingását illeti, mit szólsz Szemere ezen nosztalgikus lelkendezéséhez: "Mi benyomást tett a fejérvári kivégzés! Ez az oka, hogy a nép tőlünk félt és engedelmeskedett, " ? Ne feledd, hogy Zichy kivégzése (nem Fehérváron, csak a környékén) még a pákozdi csata előtt történt. Szemere hiányolja a több kivégzést, nyilván a nép nem félt még eléggé...

Kossuth a 49-es Engels-cikk idején még hatalmon volt, a következő időszakban az emigrációban eleinte szoros kapcsolatban állt Marxékkal, személyesen is találkoztak. Ha sértőnek, rágalomnak érezte volna a cikkeiket, nyilván kerüli őket, nem?

10-es huszárezred írta...

Azt gondolom, hogy továbbra is a teljes szövegöszefüggés tudna rajtunk segíteni.

Engels: nyilván mindennek örült, ami a régi feudális rendet bontotta. Kossuth is ezt tette, csak nem szocialista, hanem liberális (szabadságért küzdő, -habsburgellenes- akkoriban ez nem volt szitokszó mint most) értelemben..

Azt se felejtsük hogy Marx és Engels a korabeli intellektuális légkörnek eléggé perifériáján voltak, tehát hogy egy-két zugíró hogyan próbálta korabeli újságírói stílusban a 'bombasztikus' cikkeit, elég kevés információértékkel szolgál a mai kornak.

Egy kézenfekvő példa hogy miért állhatott érdekében Kossuthot vörösterroristának, szocialista jellegű forradalmának beállítani: "Látod proletár? Mo-n győzött a forradalom ügye, ami első lépés a kommunizmus felé! Nosza fogjál fegyvert, döntsük meg e rohadt rendszert mi is!" vagy valami hasonló logika mentén.

"Szemere hiányolja a több kivégzést" Pont te hozod tehát a példát arra nézvést, hogy nem a 'véresszájúak', hanem a parlamentarizmus, a józan ész hívei győzedelmeskedtek, még ha taktikai-stratégiai megfontolásból, akkor is. Még jobban kibontva: nyilván akkor hiányolja valaki a több kivégzést, ha úgy látja hogy nincs elég számú kivégzés. Ha nincs elég számú kivégzés, akkor bizony bukott a "terror" mint forradalmi eszköz is.

"az emigrációban eleinte szoros kapcsolatban állt Marxékkal, személyesen is találkoztak."

Hát ennek azért jobban utánanéznék a helyedben , ki tudja mit jelent itt a "szoros" kapcsolat, egyszer találkoztak, na és akkor mi van, Kossuth afféle híresség volt, mint egy politikai menekült miniszterelnök, kormányzó, persze hogy mindenki megragadta az alkalmat hogy egy-egy pofavizitre népszerűsítse magát vele.

A politikában gyakran előfordul az ilyen, hogy látszólag "össze nem illő" emberek kerülnek egymás mellé. egy példa:
http://synonblog.dailymail.co.uk/2013/09/when-van-rompuy-held-hands-with-gadhafi-nigel-farages-idea-of-euro-art-.html
nézd meg a fotót

A kulcstézisem továbbra is: állítom, hogy a '48-asok nem egy szocialista társadalomban gondolkoztak.

10-es huszárezred írta...

"Ha sértőnek, rágalomnak érezte volna a cikkeiket, nyilván kerüli őket, nem?"

Konkrétan a Huorn által is idézett Engels-írásban mi a sértő? Hogy Kossuth forradalmár? az volt. Engels sem állít ennél többet, ez alapján semmi igaztalan nem hangzott el. Az meg hogy Dantonhoz vagy Carnothoz hasonlítja... a korabeli újságírás egyik szófordulata lehet. Nyilván Kossuth egik sem volt, Danton biztosan nem, de gondolom annyi jött le neki a cikkből -ha egyáltalán olvasta valaha- hogy "ez a fickó egy neves forrdalmárhoz hasonlít engem, még akkor is ha ez tévedés, de legalább jót akart" vagy ilyesmi.

A másik: mennyi példányszáma volt Marx és Engels lapjának a Neue Rheinische Zeitungnak?
A wiki szerint 3-6 ezer, és ugye a teljes német nyelvterületnek szólt volna, (mivel németül íródott). Nem tudom hányan éltek akkor német nyelvterületen, beszéltek németül, de ez a jószándékkal 6 ezer példány eléggé soványnak tűnik.

Marxból-Engelsből a kommunista történetírás csinált 'profetikus lángtornyokat' (akiknek gondolom "egész Európa értelmisége itta a szavát" a 'hivatalos verzió' értelmében :-) ), akkortájt nagy eséllyel le se szarták őket.

Bobkó Csaba írta...

Marx Európa- és Amerika-szerte ismert és elismrt, befolyásos politikai kommentátornak számított akkoriban. Ellenőrizhető. Mi a sértő? Hogy elvtársak. Nekik nem volt sértő, de a mai antikommunista Kossuth-rajongók nem tudnak mit kezdeni a ténnyel, ezért kiszorítják a tudatukból...

10-es huszárezred írta...

"Marx Európa- és Amerika-szerte ismert és elismert, befolyásos politikai kommentátornak számított akkoriban."

1848-ban biztos hogy nem. Már csak azért sem mert 1818-ban született, erősen kétlem hogy 30 éves korára ő lett volna akinek tupírozod. Egyébként politikai tevékenységét 1843-ban kezdte Párizsban kommunista agitációval, nyilván 5 év alatt nem építi az ember magát világszintű ("Európa és Amerikai szerte elismert") kommentátorrá. Egyébként is Engelsről volt szó, Huorn ugye őt idézte. Nem mintha ez változtatna valamit, Engels 28 éves volt 1848-ban...

Nem hiszem hogy elvtársak lennének. Mi a közös a kommunista kiáltványban és a Magyar kormány rendeleteiben-tevékenységében? Semmi. Már fölsoroltam legalább ötször a szocialista szándékokat (család, mag. tul, vallás fölszámolása stb), a magyar kormány tevékenysége egyáltalán nem tükrözi e célokat. Azonos célok, tanok esetén lehetnének "elvtársak".

MN írta...

A levél teljes szövege:

Miskolc, 1849. január 19. este

SZEMERE JELENTÉSE AZ OHB-NAK
Jelentem és írom a következőket:
1. Tennap értesítém elnök urat, hogy Dembinski lengyel jeles
tábornokot Debrecenbe küldöttem sietve. Adja Isten, bízassék meg
fontos vezérlettel, és legyen vele a Teremtő áldása.
Uraim, vezérek legyenek a vezéri helyen, mert elveszünk.
2. Shlik az ide zárt proklamációt* intézte a huszárokhoz. Kettõ,
württembergi ált akart szökni, ma lövettek fõbe. Vigasztalásul meg-
jegyzem, egyik tót, másik rác vala .
3. Görgei tábornokhoz több levelet írtunk, futárt küldtünk, egynek
másolatát ide rekesztem. Ó január 15-én Selmecen volt. Klapka ezre-
des, kivel tennap értekeztem, hasonló nézetét fejté ki. * Várjuk vála-
szát, üzenetét. Ekképpen Schlik veszedelme kikerülhetetlen.
Megjegyzem, Görgei táborából jött biztos, csizmát, ha lehet,
10 000-et venni, pénz nélkül. Azt mondja, nincs pénzük. Ez baj. Én
fizetek, jótállok a vásárlásért, - de figyelmeztetem Önöket e hírre és
arra, hogy én ott nyúlok pénzhez, ahol kapok, miután a szükséget
kielégíteni igyekszem körömön kívül is.
4. Óhajtanék felvilágosítást, van-e Debrecenben sok puskamûves,
mert a vadászfegyvereket odaküldhetném, s ott kellene megigazítani,
és használni ott. Vagy Debrecen helyzete is bizonytalan?
Örökké a visszavonulást halljuk. Ez a sereget, a népet, az országot
elbúsíthatja, ellankasztja, egy íznyi jó hírért egy életet odaadnék, nincs
mivel éltetnünk a közönséget.
5. Emlékeztetem Önöket a gyutacsra, a lõkupakra, mert még kell,
kivált ha még csatázunk.
És emlékeztetem a puskaporkészítésre; nem tudom, mi van, de ha
megindul a harc, lesz szükség. Kell salétrom, büdöskõ. Azon intézke-
dések közé tartozik, melyekkel késni annyi, mint elveszni.
6. Flór törzsorvos sem itt, sem Egerben nincs. Pedig van a két
helyben 400 betegünk. Nálam nem jelentkezett. Ha Debrecenben van,
őt vagy mást a törzsorvosok közül, ide küldetni kérek.
7. Friwisz tüzérkapitány még mindig a fõparancsnok itt, kiben
nekem semmi bizalmam. Vagy gyáva félénk, vagy áruló. Az új fõve-
zérnek elõsoroltam okaimat, azaz a tényeket. De nincs kivel pótolni.

folyt köv.

MN írta...

8. A zempléni alispán és fõjegyzõ hazautaztak, úgy hallom. A köz-
ponti akkori zavarokat* fel tudom fogni, de mindenesetre értesítést
kérek, mi történt velök. Mivel egyszerû hazaeresztés engem sújtana.
Pedig e lépés itt rémülést okozott. Várnák feszülve az eredményt.
Nem kétkedem kimondani, hogy mi forradalmi téren vagyunk
szeptember óta, és forradalmilag magát a kormány nem jellemezte.
Mindig megállapodott a puszta parancsnál, a fenyegetésnél, kívülem
más még csak hivatalból sem tett le senkit, halállal annyi bûnös közül
egy sem lakolt. Mi benyomást tett a fejérvári kivégzés!
Ez az oka, hogy a nép tõlünk félt és engedelmeskedett, de a birto-
kos és értelmesség tudta, hogy meg kell hajolni a vész elõtt idõnkint,
és az elvonul felettök, és ismét felegyenesedhetnek. Ezért mit sem
tettek.
Végiggondolom a kormány tetteit, és úgy látom, forradalmiak vol-
tak név szerint, valósággal nem.
Alkalmasint most késõ odalépni, midõn az ország felét elvesztet-
tük, és a székhelyet és a sajtó hatalmas eszközeit.
Ez az oka, hogy a biztosok sem léptek odább, mint ahova a kor-
mány példája vezette.
Én most már ily helyzetben látom magamat.
Akkor csak szigor lett volna a halál, mert eredményre vezet, most
már talán ok nélküli kegyetlenségnek kereszteltetnék.
De fordulhat a kocka, ne szalasszuk majd az alkalmas pillanatot.
9. Ameddig kezem ér, addig biztosítom a sükert, az engedelmessé-
get. De már a harmadik kézben óriási éberség és gorombaság kell.
Ezért én a rögtönítélõ bíróságot is sikeresnek csak katonai kézben
látom. A polgári bírák használhatlanok, mint a Bánátban.
Ez okbul én a haditörvényszéket mindenütt felállittattam, e megyé-
ket ostromállapotba helyeztetvén, az ide 3 'I, alatt zárt rendele-
temmel.*
A polgári rögtönítélõ bíróság szabályait pedig ekképp mmódosí-
tám. * Csak így reménylhetünk némi sükert.
10. Itt van egy b. Fahnenberg, a Perczel móri táborából, német.
Azt mondják, mostanában kapitánnyá neveztetett, és mivel idegen, a
januári díját kifizettetém, meghagyván, hogy tüstént induljon a sereg-
hez Szolnokra. Itt maradt napról napra, s midõn hozzá üzentem,
hogy ha nem takarodik, letételét sürgetendem, lábát fájtatja, hogy
nem mehet. Oly külföldi élõsdire, ki nem használ, nincs szükségünk.
Kérném tisztségétõl felfüggeszteni.
11. Szükségünk volna haditörvények példányaira.
A hírlapok 8-10 példányait kérem.
Nincs katonánk, kinek ne volna szuronyos fegyvere.
A fegyelem javul. A tisztek szorgalmasak. A fõvezér értelmes, szi-
gorú, tevékeny férfiúnak látszik. Nem köti magát papírtervekhez.
Fog vállalkozni, fogja embereit vállalkoztatni, és bátorságot sereg-
nek csak próbák adnak.
Pár napig itt maradunk, tökéletes kikészülés végett. A gyakorlatok
folynak ezalatt. Aztán kezdjük a harcot kicsinben, végezzük nagy-
ban.
Azon tiszt, ki a Dom Miguel-osztály gyalázatos, botrányos felosz-
tásának oka, és Debrecenbe küldetett, példás büntetést érdemel.
Raboltak ezek útközben. Ha Klapka úr előbb nem küldi el, semmint
velem közölte, én itt kívántam volna tartani a haditörvényszéket.
Csak, az Istenért, erély és igazság, ne szavakban, hanem tettekben.

Eredeti tisztázat: OL OHB 1849:770.

Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból
Szépirodalmi könyvkiadó, 1990. 342 - 344 old.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm a fáradságod! Majd bemásolom Kossuth válaszát is.

Aves írta...

Sziasztok!
Érdekes vita ez ,melyet sajnos azoknak kell lefolytatni akik nem hivatásosok......A hivatalos történet írásnak kellene helyére tenni a dolgokat, de nem úgy,hogy az eddig túlnyomó részben uralkodó ún kuruc-protestáns felfogás helyett egy legitimista -katolikus stb személetet kötelező kánonként bevezet mert az éppen úgy nem felelne meg a tudományosság kritériumainak mint az előző . De a hivatásosok nem függetlenek ezektől a mitikus jó és rossz dualista felfogásban gondolkodó eszméktől, nem beszélve a politikai-anyagi-személyi összefonódások rendszerétől sem mely a szellemi függetlenség kialakulását de még az arra való igényt sem teszi lehetővé..
,

Bobkó Csaba írta...

Már idéztem a "Három Tavasz - sőt négy! 1848, MARXius Idusa" c. bejegyzésben:

"a Köztársasági Lapok, az ifjú Birányi-Schultz Ákos szerkesztésében október 11-én kezdődött. (...) A lap elsősorban a republikanizmusnak volt szócsöve. Birányi azonban, az általa kiadott Köztársasági Káté (1848) előszavának tanúsága szerint, a „socialis respublica” híveként a polgári világ új társadalmi problémáiba is igyekezett alaposan betekinteni. Ebben előadja, hogy ismeri a proletárok nyomorát, hiszen maga is „sokszor véres verítékkel izzadt már a munkában”. Együttérez hát a proletariátussal. Ez olyan, mint egy „nagy vulkánhegy”, amelyben „a tűzanyag évezredek óta gyűlik, s minél később, annál borzasztóbb robaj és pusztítással fog az kitörni”. Megelőzésül „socialismust” javasolt. Ezen olyan köztársaságot ért, „hol a társadalom nemcsak jogot ad, mely szerint minden ember szellemi s anyagi jólétre önerejével felküzdhessen, hanem ő maga is tettleg gondoskodik az illető eszközökről”. Ilyen – a nemzeti műhelyek mintájára – a „munkarendezés”, a „vagyonszabályozás”, a „czélszerű törvények” hozatala és az „egyesülés”. Ettől Birányi megkülönbözteti a „communismust”, ahol „az ország összes vagyona s javai egy {II-1-131.} közállományi tőkét képeznek, melynek jövedelmeiből ki-ki tehetsége, szolgálatai s érdemeihez szabott részt húz”; ehhez azonban „az emberi nem lehető legnagyobb műveltsége kívántatik”. Lukácsy Sándor helyesen utal arra, hogy az ilyenféle nézetekkel Birányi nemcsak a szélesebb radikális táboron, hanem még a márciusi ifjak körén belül is a ritka kivételek közé tartozott."

Szerintem viszont Lukácsy helytelenül utalt erre, mert:

' Hogy Birányi mégsem volt olyan "ritka kivétel" a radikális táborban, azt bizonyítja Vajda János 1869-es "Egy honvéd naplója" c. visszaemlékezésének e részlete is az 1848-as baloldal ideológiai érdeklődéséről:

"Két hónap múlva már túl voltunk a republika, szocializmus, kommunizmus fogalmain, Vasváry már az 'Icaria' alapelveit magyarázgatta." '

Vasvári Pál pedig nem volt marginális figurája a Márciusi Ifjaknak, tudtommal máig utcák vannak elnevezve róla, Petőfi közel állt hozzá és Kossuth is egyfajta belső bázisaként használta a radikálisokat, akik egyik fő vezetője volt Vasvári. Időnként Kossuth, mint politikus engedményeket tett a mérsékelt többség kielégítésére saját radikális Belső Pártja visszafogásával, de például a trónfosztást egyértelműen rájuk támaszkodva erőszakolta ki a sokkal óvatosabb többség megfélemlítésével, terrorfenyegetésével és látjuk, hogy a kezdettől radikálisan köztársaságpárti közeg szellemi hangadói, Vasvári, Birányi már kezdettől kommunizmusban gondolkoztak, mint végcélban. A tőlük visszafogttabbaknak pedig a gillotint szánták, amint eljön az ideje.

Fekete Sándor: "A márciusi fiatalok" :

"A márciusi jakobinusok még a visszavonulás időszakában titkos terveket kovácsoltak a reakció nyílt ellentámadásának visszaverésére. Vasvári szerint „két véres tervet” dolgoztak ki, s „mindkettő megrázkódtatná Pest városát”. E terveket nem ismerjük, de igen fontos, hogy Vasvári szűkszavú közléseiből az is kiderül, miért tartották vissza a márciusiak a céhek megrohanását tervező proletárokat. Szerinte a proletárokra szükség volt „azon alkalomra, ha a forradalom második felvonása kezdődnék…"

Bobkó Csaba írta...

Láthatod Szakály Sándor mostani vesszőfutásából, mennyire szabad a történészek keze a szakmai kutatások és azok eredményeinek a nyilvánosság felé kommunikálása terén...

Bobkó Csaba írta...

Kossuth válasza:

«Szemere Bertalan magyarországi teljhatalmú országos Biztos Urnak!
Január 19-kéről kelt becses levelére pontonként válaszolok.
1. Dembinszky megjött, holnap megyén Szolnok felé. Inspiciálja Perczel és Répássy
seregét, – tájékozza magát a körülmények iránt s az egyesült Tiszai seregek vezényletével
fog megbízatni. Perczel ma nyomul előre Szolnok felé; hol Ottinger van 1500 lovassal és 12 ágyúval. Perczel a legbecsületesebb hazafiaknak, egyike. – Ő a tábor vezérkari főnök (Vetter) utasításait lelkiismeretes hűséggel teljesíti, – Isten adná „hogy minden tábornokunk illyen volna. – Ő örömest is fogja magát tapasztalt vezérnek alá rendelni: – hogy Görgeynek
nem, az természetes.
2. Schlik proclamatiójának sikere ellen a golyó helyesen alkalmaztatott. Jó volna egy hasonló proclamatióval felelni neki.
3. Görgey immár már 3. parancsot kapott, hogy a seregét hozza vissza s egy részével
Kassának tartson. – Válasza még nem jött. Ez emberrel nagy leszámolni valója
lesz a nemzetnek, hacsak mysticus kalandjárásának valamelly váratlan nagy eredményével
nem lep meg. Pénzt többet elvitt magával 100.000 final s újra kapóit 100.000 ftot, abban hát nincsen fogyatkozása; de élelemben lehetetlen, hogy ne legyen – s aztán munitiót, – ruházatot mikint kapjon, midőn magát a kormánytól illy botorul elszakítá, a helyett, hogy erőt
concentrait volna. Ha az ő serege itt volna, egy hét alatt Pesten volnánk. – De ne desperáljunk. Él Isten; van igazság.
4. Fegyvergyárunk Nagyváradon van! de itt tartánk egy puskás műhelyt, – megigazíthatjuk,
mind a mi fegyvert küldött. – Debreczen helyzete nem bizonytalan. – Itt a nép lelkesedve van, 24 óra alatt 8000 ember állott ki földet védeni; megesküvén a sz. istenre, hogy a ki megszalad, annak javai felosztatnak. Örökké viszavonulást hall Ön? – fájdalom, Görgey örökös viszavonulása hozta bajba a hazát. – De most az egyszer nincs visszavonulás. – Perczel és Bem előre mennek, – reménylem nemsokára önök is, – reménylem
mindnyájan előre megyünk. Túl a Dunán a nép hangulata igen jó. Nemessei a Bakonyban tartja magát, Eszék is jól áll. Pétervára biztosítva van. – Arad vára egy hét alatt ostromoltatik, – Eszterházy tábornok lemondott (szégyen gyalázat), a Bácsi sereg jő felfelé, Nádossy, Lenkey vezetik fel; – a Bánátit Damjanich fel Aradnak.
5. Lökupakot, gyutacsot már holnap után készítünk – naponkint per 40.000. – Puskaporban
jó készletünk van. – Csináltatunk Nagy Bányán. – Golyókat több helyen. – De kardot kardot! 4000-5000 kell huszár újoncainknak, Bem pedig 20,000-et kér. – Vas, aczél hadi szerek kiállítására használja fel ön Diósgyőrt, Gömört, Meczenzeffet.
6. A hadügyminister utasíttatott, hogy törzsorvost küldjön, azt mondja, hogy már megtéve.
7. Jó tüzér tisztekben nagy hiányunk van. – Fribisz ha vagy gyáva, vagy áruló, miért nem bánnak vele mint gyávával, vagy árulóval kell. Inkább senki, mint illyen. Csak van talán jó tűzmesterök.

Bobkó Csaba írta...

Kossuth válaszlevele, folytatás:

8. A zemplényi volt alispán és főjegyző' investigaíió alatt maradva hazautaztak; de nem felmentve, – Investigáltatni kell, mert ők minden hibát Boronkay biztosra hárítottak
– Andrássy főispán volt volna kiküldve December utolsó napjaiban az investigatióra;
– de nem tudjuk, hová lett. – Ha egy hét alatt helyt nem áll; más bizatik meg;
s az investigatió nyomán a vádlottak hadi törvényszék elibe állíttatnak.

A magyar forradalomról!! és forradalmi kormányról!! iveket lehetne elmélkedni. De
legyen személyekben a hiba, legyen a szerkezetben, – könnyebb mondani és birálni, mint
az akaratnak sikert teremteni. Én legalább nem vagyok képes keresztül törni e részben. –
Egyes biztos a kezeibe tett teljhatalommal lehet körében dictatori hatású a mellett, hogy a nevet mellőzi. De bizottmányi kormány – collegiálitásában – és szemközt az országgyűlés
nagyon csodálatos irányú censurai is susceptibiíiíasaival, nem. - Roszul van – de így van. – Egy győzelem ezen sokat változtatna.

9. A hadi törvényszék felállítása helyeseltetik. 10. B. Fahnenberg iránt azt válaszolá
requisitiómra a hadügyminister, hogy releváltaíni kellett volna betegségét, igaz-e, hogy
beteg s ez iránti bizonyítványt elküldeni. Mert hacsak ugyan beteg, e miatt nem lehet
elhelyezni.
11. Hadi törvényszék példánya küldetik.
12. Húsz példány Közlöny küldetik.
13. A Don Miguel osztály bűnös tisztje még meg nem érkezett. – Ha meg jő, példásan
fog büntettetni.
Kelt Debreczen»

Aves írta...

Igen.Világosan ki vannak jelölve azok a határok melyeket senki nem léphet át, különben az eretnekség vádját vonja magára melynek következményei ismertek.Másrészt ez az eset is mutatja ,hogy egy tudományosnak mondott szervezet élére hogyan lehet felkerülni majd lekerülni.Az ok sok minden lehet csak nem az aminek lennie kellene:szakmai stb........Vannak és lesznek olyan rázós témák,korszakok a történelmünkben melyeket ha valaki hivatalos vagy akadémikus akar lenni ,jobb ha elkerül vagy azt mondja és írja amit diktálnak neki.Vajon csak a holocauszt miatt hallgat a szakma a függetlenségének elvesztése miatt?Ki az aki bírálhat, ítélkezhet és utasíthat egy tudományos kérdésben? Kitől kell engedélyt kérni ha foglalkozni akarok egy témával ki a cenzor? Cinkos összekacsintós hazug hallgatás vagy- harsány propaganda szöveg- és elhallgattatás jellemző itt is és volt is mint az élet minden területén a mai országunkban is.Az igazság soha ne derüljön ki csak az a lényeg....

Bobkó Csaba írta...

Történészeket kellene erről megkérdezni név nélkül, hogy látják ezeknek az íratlan korlátoknak az alakulását, mik az aktuálisan hisztérikus témák, tabuk és hool lehet nyugodtan dolgozni, mi az, amiről lehet eldugott szakmai fórumba újszerűt publikálni és miről lehet teljesen nyjltan beszélni. Szerintem a kuruc témákban, vagy 48-ról régóta zajlik egy szakmai tényfelhalmozó aprómunka és ezek értékelése is elmozdul. De nemzettudati alappillérekről lévén szó inkább a szakmai fórumokon. A zsidókérdés minden téren aknamező. Akkor ehhez maradnak a blogok, amíg maradnak...

Bobkó Csaba írta...

A nyugodt szakmai munka példája ez:
http://epa.oszk.hu/00800/00861/00026/2003_3-4-13.html#P1007_355960
"Zakar Péter - "Kossuth a magyarok Mózese" Liberális egyháziak Kossuth-képe 1848/49-ben*"
Eldugott helyen szakmai közönség számára publikálja Kossuth vallási terminológiájú személyi kultusza elképesztő megnyilvánulásait, melyek messze túltesznek Rákosién, hisz őt nem nevezték Megváltónak és nem írtak hozzá Hiszekegyet, de a szerzőnek eszében sincs a szélesebb közönségben élő Kossuth-kép megváltoztatásáért szélesebb fórumokon fellépni. Ő megtette a magáét, a többi legyen mások dolga. Pl. a miénk itt...

10-es huszárezred írta...

Szemere levele: A lábjegyzeteket is érdemes lenne bemásolni, enélkül mindenképp csonka az egész, de amit eddig tudunk, alátámasztja mit mondok: a rendeletek végrehajtását, a következetességet hiányolja Szemere, amelyet ha nem adresszálnak sürgősen, akkor a morált, tehát a kormány tekintélyét s vele a forradalom ügyét fogja rontani.

Birány-Schulz Ignác valóban a kivételek közé tartozott, mert amit Vasvárinak tulajdonítasz, teljes félreértés. Ugyanis a különböző fogalmak MEGISMERÉSE a márciusi ifjak részéről nem egyenlő azok MAGUKÉVÁ TÉTELÉVEL.

Én is ismerek egy csomó politikai mozgalmat, mégsem lettem azok híve. Ez megint ara emlékeztet, mintha egy propagandakiadványból lenne kivágva:

"alig telt el pár hónap a forradalom óta, a szocializmus ördögi bűze mindannyiukat teljesen áthatotta. Vajda János visszaemlékezése szerint: "Két hónap múlva már túl voltunk a republika, szocializmus, kommunizmus fogalmain, Vasváry már az 'Icaria' alapelveit magyarázgatta." Ez bizonyítja, mily mélyre süllyedtek a fertőben, az emberevő sötétségben. A jóízlésű emberek már a nyílt utcán elkerülték őket. szemük egyre beesettebb lett, ahogy a démon kifejtette működését."
:-)))))))
Attól hogy ISMEREK valamit, még nem leszek annak HÍVE. Bármi ellenkezőt gondolni az illető súlyos lenézése, gyereknek tartása.

Aves:
igazad van, a dualista, manicheus-gnosztikus eretnek nézet ("A tiszta jó áll szemben a tiszta gonosszal") hatalmas károkat okoz, amint ezt Gedeon bácsi a habsurg-magyar ellentét nyomán ékesen szemlélteti.

Gedeon:
"Szerintem a kuruc témákban, vagy 48-ról régóta zajlik egy szakmai tényfelhalmozó aprómunka és ezek értékelése is elmozdul."

Valóban. Öröm látni ahogy Lipusz Zsolt és Tompó testvér munkája nyomán a Rákóczi- és '48-as szabadságharcok végre rendszeres hivatkozási alappá válnak a nemzeti kánonban.

Bobkó Csaba írta...

Bármennyit is vergődsz, Vajda visszaemlékezése elsőrangú forrásunk arra, hogy a forradalom élcsapata, melyre Kossuth nagyon is támaszkodott, egyértelműen a szocialista-kommunista eszme lázában égett. Én nem tartozok a legitimista csapatba, feltűnhetett volna. Engem a történelmi tények érdekelnek a hamis mítoszokkkal szemben.

Bobkó Csaba írta...

Lipusz meg egész tűrhetően labanc szemléletű.

MN írta...

10-es huszárezred!

Van valami konkrét amire kíváncsi vagy, vagy az összeset bemásoljam? Csak mert van ahol korábbi levelekre hivatkozik, azoknak is van lábjegyzete, aztán azok lábjegyzeteinek lábjegyzete, und so weiter... Persze ha muszáj, akkor begépelem, de ahogy írtad, ebből is látszik a lényeg.

10-es huszárezred írta...

Gedeon: egyáltalán nem vergődök, attól hogy ISMERTEK egy eszmét, még nem lettek annak hívei. Ennyi erővel minden baráti társaság ahol ilyenről beszélnek, automatice sátánista vakoló szocialista halálkultusszá válik. Lószart.
Talán esetleg megint magadból indultál ki, az "erőlködés" kapcsán.

Arról beszéltünk, hogy a '48-as kormány munkáját mennyire hatották át a szoci eszmék. Az hogy a márciusi ifjak miről beszélgettek kávézás közben, kurvára lényegtelen, mert SEMMI ÉRDEMI BEFOLYÁSUK nem volt a kormány munkájára. Biztos nagyon nehéz megértened, mert már legalább harmadszor írom le.

MN:

Igen, ennyiből is látszik, azt hittem hogy a csillagozott helyek lábjegyzetei némi történelmi ismertetőt adnak hogy itt most speciel miről van pontosan szó, de ha levelekre hivatkozik, akkor mindegy.

Bobkó Csaba írta...

Persze, a nőket és a focit már unták, ezért a kommunizmusról társalogtak a forradalmárok, és közben Marxszal leveleztek, de csak, hogy legyen kit utálni... :-)

10-es huszárezred írta...

Ez valami gúnyolódás akar lenni? A márciusi ifjak felőlem akár a dalai lámával is levelezhettek, mivel érdemileg ZÉRÓ BEFOLYÁSUK VOLT A KORMÁNYRA. (Persze attól még megnézném a Marx-leveleket, biztos ami biztos.)

Nem értem. A tudós elme -mint pl. az enyém - úgy működik, hogy ha tényadat alátámasztja, akkor rendben, De ha nem akkor legalábbis visszaveszek az arcból. Biztos bennem lehet a hiba ezek szerint, úgy látszik konzerveknél a logika nem akadály.

Megállapítottuk hogy a szocialista eszék mely konkrét tanok, célkitűzések mentén tudnak megvalósulni. Ezekből a '48-as kormányban, de beszélhetünk Rákócziról is ha már kuruc-labanc viszonyában gondolkodunk, egyet sem találni. Tehát nem lehet a "kurucokat" megvádolni azzal, hogy a sátánista gnosztikus eretnekek lennének, az élet elpusztítására törnének, a sötét romboló erők szolgálatában. Innentől a munkásságod legalább egyharmada szétesik.

Lehet hogy nem a legszerencsésebben alakult a kapcsolatunk, de hadd adjak egy őszinte tanácsot. Ami nem megy nem kell erőltetni. Számos hasznos dologra hívtad fel eddig is a figyelmet. Az a baj, hogy mindig új titkokat akarsz leleplezni, és így elkerülhetetlenül hibákat vétesz. Ami önmagában rendben is lenne, ha nem párosulna egyfajta fölényeskedő stílussal.

csak egy példa a hibáidra: "a nőket és a focit már unták"

akkor még nem is volt foci. Az első focicsapatok 1850-es években alakultak ki Angliában, onnan terjedt el a játék a kontinensre. Európában 1900 körül jelent meg időtöltés-szinten. Az első magyar focicsapatok is a századforduló körül kezdtek kialakulni.

Lehet hogy te azt mondod erre ez értelmetlen szőrözés, csakhogy a tudomány tele van ilyenekkel. Végigbogarászni , leellenőrizni a forrásokat. Elég fáradalmas, meg kell hagyni. Én ezért nem leszek soha akadémikus, noha az eszem meglenne hozzá. Nem bírom a bürokrata-munkát.

Ezért is volt visszatetsző a nagy arcod, és ezért kezdtem anno kommentelni.aki ilyen stílusban ír, az nem tudós, még csak nem is történész, nagyon nagy gondolati ugrással talán lehet egyfajta irodalmárnak minősíteni, amit az is jól igazol, hogy forrásaid, szerzőid nagy része irodalmi jellegű. Ami egyfajta "kiskpau", hisz a mai irodalom -eltekintve a kritikai kiadásoktól, szövegrendezésektől, minden csak nem tudomány. Ahol olyan teljes jogú irodalmi iskolák vannak mint pl"feminizmus", ott nem beszélhetünk tudományosságról.

Tehát azt csinálod hogy kihasználsz egy rendszerhibát, és a különböző irodalmi alkotásokból néha tartalmukkal ellentétes következtetéseket vonsz le. Szemere és Kossuth leveléből kikövetkeztetted, hogy szocialisták voltak, holott erről a levélben szó sincs.

Láthatólag sosem veszed a fáradtságot hogy utánajárj a dolgoknak a maguk mélységében. Nem vagy módszeres. Ez valószínűleg az ezirányú képzés hiányának tudható be.

Nagyjából a Szántai- ill. Pap Gábor féle amatőrök színvonalán mozogsz.

Nekem ennyi jött le így távdiagnózisként. Továbbra is várom a bizonyítékokat, hogy '48-as politikusok szocialisták lettek volna.

Bobkó Csaba írta...

És a nőket feltalálták már 1848-ra, kedves 10-es Huszár Professzor? :D

10-es huszárezred írta...

Miért? csak az foglalkozhatik politikával, aki unja a nőket? Nő mellett nem lehet? :)

Továbbra is várom a magyar kormány tagjainak Marxszal folytatoptt levelezését, a Márciusi ifjak nem játszanak, mivel nem vettek részt a kormány munkájában.

Eddig nekem van igazam, jelesül hogy a '48-asok nem voltak szocialisták, ebből logikusan következik egy csomó dolog. Például hogy rágalom őket annak hívni.

Elismered hogy igazam van?

«Legrégebbiek ‹Régebbiek   1 – 200 / 226   Újabbak› Legújabbak»