"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. december 17., kedd

Az atomrakéta, a gnosztikus világpusztítás tudatosan kifejlesztett eszköze

A magyar bloggertársadalom két korelnök veteránjának utóbbi blogbejegyzéseiben is felmerült az atomfegyverek témája. Antalffy Tibor  bá "Izrael kontra emberiség" című bejegyzése idézi, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának minapi Iránnal történt (azóta máris bizonytalan...) megegyezése kapcsán a csalódott Netanyahu dühösen kijelentette, hogy "ha neki választani kell a III. világháború és Izrael elpusztítása között, akkor az előzőt fogja választani." Tibor bá ezt blöffnek tartja, azon az alapon, hogy ez egy hamis választási lehetőség, "lose-lose szcenárió". Ez persze igaz is, az is, hogy valóban azonos a két lehetőség, illetve, hogy valóban gyakran blöfföl az izraeli kormány (mint más kormányok is), azonban a világ (legalábbis az emberiség) atomháború általi elpusztítása, kimondottan izraeli(ta származású) döntéshozók kezdeményezésére a misztikus nihilizmus, az okkult hagyományok ismeretében nem egy azonnal elhessegethető lehetőség. Sőt, mint látni fogjuk, sajnos az ellenkezője a nem túl esélyes...

A másik régi blogmotoros, Szeszák Gyula pedig "Putyin Razvedkája" című bejegyzésében egyebek mellett az amerikai atomtitok szovjetek részére történő ellopásában résztvevő zsidó kémek túlsúlyának tényére mutat rá, köztük az atomprogram vezetője, Oppenheimer részvételére is.

Tehát az atomfegyverkezésnek nemcsak a létrehozása, a technikai megtervezése és politikai lobbiháttere volt egy látványosan "zsidó ügy", zsidó káderek által véghezvitt, vezényelt ügy, hanem az atomháborús veszélyhelyzet előállítása is. Ugyanis nyilvánvalóan nincs az emberiség kipusztításával fenyegető atomháborús potenciál, ha csak a világ domináns nagyhatalma, az USA rendelkezik atomfegyverekkel, amely ellenfeleit egy-két bomba bevetésével behódolásra kényszerítheti, mint Japán esete mutatta. Természetesen az atomtitoknak a háború eredményeként kétpólusúvá váló világ két pólusa között zsidók által kivitelezett tudatos megosztását nagyban elősegítette, hogy mint e blogról is tudhatjuk, de még inkább például Sutton, vagy MacDonald könyvei alapján, az USA és a Szovjetunió élén egyaránt a globalista, nagyrészt zsidó (származású) bankárelit által a hatalomba finanszírozott elit állt, ahogy a frissen legyőzött hitleri rezsim is e körök bankszámláiból bújt elő, tehát a második világháború is e végső hatalommal rendelkező körök pokoli színjátéka volt. És persze már az első világháború is, ahol (mindkét háborúban) a harcoló felek fontos döntéshozó posztjain álló egyes zsidó származású káderek hajmeresztően közeli családi kapcsolatban álltak az "ellenség" területén hasonló posztokat betöltő magukfajtákkal, vagy éppen saját maguk onnan települtek át néhány évvel azelőtt...

A korábbi bejegyzések során a mozaikként összeálló kép láttán már megfogalmaztam azt az intuíciómat, hogy a gettók belülről zárt kapuinak kitárása, a Haszkala, "zsidó felvilágosodás", melynek keretében többé már nem tiltották a zsidó ifjaknak a Talmudon kívüli világi tudományok tanulmányozását, nem véletlenül vezetett oda, hogy gyakorlatilag két nemzedék alatt a zsidó tehetségek elárasztották az egyetemek ezirányú szakjait és rövidesen kifejlesztették az atombombát.  

A kifejlesztés oka a világ elpusztításának tudatos terve volt.

"... mi képesek vagyunk rá, hogy hirtelen, csak úgy, reggeli előtt elkezdjük a harmadik világháborút.

Most lépjünk tovább az intuíció tényekkel való alátámasztása felé!

A bejegyzés folytatása


"Izraelnek olyannak kell lennie, mint egy veszett kutyának!"


Akik csak felületesen is ismerik a témát, tudják, hogy Netanyahu fentebb idézett kijelentése kimondottan megszokott már, egy jól ismert félhivatalos, sőt eszerint már hivatalos izraeli állami-katonapolitikai doktrína része, amit "Sámson-opció" néven ismernek. (Sámson, a zsidó hős a bibliai sztoriban kidöntötte a filiszteusok temploma két tartóoszlopát, ezzel magával vitte a halálba népe ellenségeit.) Az izraeli elit tagjai és hivatalos, vagy nemhivatalos szóvivői évtizedek óta rutinszerűen emlegetnek ilyesmiket  a világ megfélemlítése céljából. Az izraeli atomfegyverek létezésének mindenki által ismert  nyílt "titkát" és a Sámson-opció katonai doktrínájának létét a nyilvánosság előtt elsőként Martin Levi van Creveld, a neves izraeli hadtörténész és stratégiai szakértő, számos nyugati stratégiai akadémia előadója ismerte el félhivatalosan 2003-ban, nyilvánvalóan felső utasításra:
Wikipédia, Martin van Creveld: Egy 2003 szeptemberében a holland Elsevier hetilapnak az Izraelt Irán, a palesztinok és a világközvélemény részéről fenyegető veszélyek témájában adott interjúban van Creveld kijelentette:
Többszáz atomrobbanófejjel és rakétával rendelkezünk és bármilyen irányban levő célpontokra képesek vagyunk kilőni őket, talán még Rómára is. A legtöbb európai főváros célpont a légierőnk számára. Hadd idézzem Moshe Dayan tábornokot: ‘Izraelnek olyannak kell lennie, mint egy veszett kutyának, túl veszélyesnek ahhoz, hogy ingerelni merjék.’ Én e pillanatban az egészet reménytelennek látom. Meg kell próbálnunk megakadályozni, hogy a dolgok ide jussanak, ha egyáltalán lehetséges. Azonban fegyveres erőink nem a harmincadik legerősebbek a világon, hanem inkább a második, vagy harmadik helyen állnak. Megvan hozzá a képességünk, hogy magunkkal rántsuk a mélybe a világot. És biztosíthatom, hogy ez meg fog történni, mielőtt Izrael elpusztul.” 
Rómát nem teljesen véletlenül említhette, a kabbalista-nihilista zsidó misztika, de igazából a judaizmus fősodra számára is a város a kereszténység szimbolikus fővárosa, a zsidó mitológia Edomja, az Ellenség, melynek elfoglalása és végső elpusztítása része a zsidó Megváltás eszkatologikus végcéljának. Épp ezért Róma egyedüli név szerinti említése az izraeli atomcélok között erősíti a gyanúnkat, hogy a cionizmus mögött álló erők számára az egész Sámson-opció nem kizárólag egy végső visszarettentő lehetőség Izrael ellenségeivel szemben, hanem eleve a világ elpusztítása a céljuk.

Az ilyen ügyekben járatosak tudják, hogy az eszmék, ideológiák és a politikai szövegek nem a semmiből teremnek, hanem megvan a saját evolúciójuk. Ez vonatkozik az irodalmi művekre, a filmforgatókönyvekre és hasonlókra is, ezért röhejes, amikor valakik azt állítják, hogy pl. a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyve egy alkalmi hamisítvány.  (Miközben a körítő meséje természetesen "hamisítvány", ahogy a vallási mitológiák is azok, ha értetlenül közelítjük őket.) Az izraeli elit köreiben az állam "őrültségét", "veszett kutya" módjára való veszélyességét hangoztató propagandaszövegeknek is megvan a maga hagyománya.

David Hirst "A fegyver és az olajág" c. könyvének a The Guardian általi ismertetőjében olvashatjuk:
"A vad, irracionális erőszakkal, mint politikai nyomásra adott válasszal való fenyegetőzés a kezdetektől fogva egy izraeli reakció volt. Ezt elsőként az 1950-es években dokumentálta hivatalosan Moshe Sharett, a 'galamb' miniszterelnök, aki honvédelmi miniszteréről, Pinhas Lavonról írta, hogy 'állandóan őrült tettek elkövetése', 'megbolondulás' szükségességét hirdette, amennyiben Izraelt megtámadják. Egy 'igazságos, átfogó és tartós' béke nélkül, melyet csak Amerika valósíthat meg, Izrael legalább olyan esélyes jelölt marad és sokkal hosszabb időre, mint Irán, az 'atomőrült' állam szerepére.
Eszünkbe juthat, hogy az ősi gnosztikus eszméknek a zsidó misztika keretében történő újjáéledését kompletté tevő luriai kabbala nyomán fellépő álmessiás, Sabbatáj Cví számára a Megváltás és az ő Megváltói  szerepe egyik biztos jele "furcsa tettek" elkövetése, az "őrült viselkedés" volt. Mint látni fogjuk, a politikai cionizmust a zsidó megváltástan keretébe beillesztő teológia nélkülözhetetlen eszköznek tekinti a háborúkat, tehát egy újabb támpontra akadtunk, hogy az izraeli politikusok és katonai vezetők atomőrjöngéssel fenyegetőzése több, mint praktikus, racionális elrettentés, emögött (irracionális) vallási eszmék állnak. Vagyis az őrültség szó idézőjelbe tétele teljesen indokolatlan...

Korábbi, "... hogy forróvá tegyem a talajt a diaszpórában élő zsidek lába alatt..." című bejegyzésemben már idéztem Ámosz Oz: Keresztül-kasul Izrael országában 1982 őszén című, magyarul 1988-ban kiadott könyvéből azt a fejezetet, melyben egy nem megnevezett legendás izraeli katonai-politikai vezető ("C.") monológját jegyzi le. A vallomás legleleplezőbb elemének elsőre az tűnt, hogy a magas rangú vezető szívbaj nélkül elismeri benne, hogy az izraeli titkosszolgálatok rutinszerűen hajtanak végre hamis zászlós "antiszemita" merényleteket, illetve tudatosan fokozzák az antiszemitizmust a világban a diaszpórazsidóság megfélemlítése céljából, hogy a cionizmus engedelmes eszközeivé tegyék őket. ("én ma is kész vagyok rá, önként, hogy elvégezzem Izrael népéért a mocskos munkát, hogy szükség szerint arabokat öljek, hogy száműzzem, elkergessem, megégessem őket, hogy meggyűlöltessem magunkat, hogy forróvá tegyem a talajt a diszpórában élő zsidek lába alatt, és arra kényszerítsem őket, hogy jajgatva, de gyorsan idefussanak az országba. Még ha itt is, ott is fel kéne ezért robbantanom egy csomó zsinagógát.")

Az interneten palesztin források nyomán elterjedt tévhit szerint Oz Saronnal készített interjút, ezt azonban az író cáfolta, azzal, hogy sose találkozott Saronnal. A van Creveld által és a könyvbeli "C." által is említett Dajan se lehetett az interjúalany (azon túl, hogy ez esetben "C." magára hivatkozott volna), mert egy évvel korábban meghalt. Tibor bá blogján B., egy izraelben élő fórumtárs közölte, hazájában általános a vélekedés, hogy Oz Jicak Samir szavait jegyezte le. Ha B. jól tudja (és miért tudná rosszul), az még súlyosabbá teszi az elhangzottakat. Ugyanis Samir a hírhedt Lehi cionista terrorszervezet egyik vezetője volt (a Lehi katonai szövetséget ajánlott Hitlernek az angolok ellen!), e pozíciójában pedig sok olyat tett, hogy az "arabok ölése, száműzése, elkergetése, megégetése mocskos munkája" nem puszta retorika részéről. Ezért mondja, hogy "ma is" (1982-ben ) kész erre. Ugyanígy nem a levegőbe beszélhetett a szent cionista cél érdekében itt is, ott is elkövetett zsinagógarobbantásokról, hiszen 1955 és 1965 között a Moszadnál dolgozott. A dicsekvő hitvallás Oz általi publikálása utáni évben pedig Izrael miniszterelnöke lett, 1983-84, majd másodszor 1986-1992 között betöltve a tisztséget. A mellbevágó kijelentésekkel kb. "átment a vizsgán", bizonyította, hogy alkalmas a cionista állam vezetésére...

Itt a harmadik világháborúra, a zsidók által cionista célok érdekében kifejlesztett atomfegyverekre, és a világ elpusztítására vonatkozó kijelentéseit emelem ki, ami a hamis zászlós terrortámadások kérdésénél is drámaibb ügy, és természetesen visszaköszön az "Izrael legyen veszett kutya"-motívum is:
“Talán a világ végre-valahára megtanulja, hogy ne szánakozzék rajtam, hanem féljen tőlem. Talán kezdenek majd félni az őrültségeimtől, ahelyett, hogy magasztalnák lelki szépségemet. Áldott legyen, aki megengedte ezt megélnünk, én mondom neked. Csak had reszkessenek. Csak nevezzenek engem, minket őrült országnak. Meg kell érteniük, hogy mi egy vad állam vagyunk, halálos veszedelem az egész szomszédságunkra, hogy úgy kell félniük, mint az Istentől, hogy nem vagyunk normálisak, akik képesek vagyunk rá, hogy őrjöngjünk, amiért meggyilkolták valamelyik gyerekünket – ha csak egyet is! -, hogy elfogjon bennünket a veszettség és lángba borítsuk a Közel-Kelet összes olajmezőjét. Egyébként ha ez a gyerek – ne adj’ isten – a te gyereked volna, te is ugyanígy beszélnél, ahogy én. Jól teszik, ha úgy kalkulálnak Washingtonban, Moszkvában, Damaszkuszban és Kínában, hogy ha lelövik valamelyik követünket – vagy akár csak egyik konzulunkat, vagy azt az attasénkat, aki a filatéliai ügyeket intézi -, mi képesek vagyunk rá, hogy hirtelen, csak úgy, reggeli előtt elkezdjük a harmadik világháborút.

“- Figyelj ide, cimborám. Ha az a sokat dicsért zsidó ész egy kicsit kevesebbet fordított volna a világ megváltására, az emberiség megjobbítására – Marx, Freud, Kafka meg ezek a többi lángeszűek, meg persze Einstein is -, ha helyette egy icipicit – csak tíz évet, nem többet – azon iparkodott volna, hogy megalapítson egy iciri-piciri zsidó államocskát, egyfajta önálló hídfőt Hádérától Gedéráig, és feltalált volna még idejében egy iciri-piciri atombombácskát ennek az iciri-piciri államocskának, ha megcsinálták volna ezt a két dolgot, akkor nem lett volna egyáltalán Hitler. És nem lett volna holocaust. És nem akadt volna senki az egész világon, aki ujjal is érinteni merte volna a zsidókat. És akkor ma itt húszmilliónyian élnénk, a Szuezi-csatornától az olajmezőkig. És még csak le sem kellett volna dobnunk ezt a bombát a németekre, vagy azt arabokra. Elég lett volna, ha harminchatban vagy harminckilencben, van egy ilyen bomba az iciri-piciri zsidó államocska egyik raktárában, egyetlen Hitler sem mert volna akár csak ujja hegyével hozzányúlni egyetlen zsidóhoz sem. És mindenki, aki meghalt, most élne. Ők, meg az ivadékaik. Mit, igazán erején felüli lett volna a zsidóknak, hogy a harmincas években felállítsanak egy kis államot a kicsinyke bombával? Talán így még a második világháborút is megtakarítottuk volna a népeknek. Talán magunknak is megtakarítottunk volna öt-hat háborút az arabokkal.”
Ez persze egy propagandaszöveg, mely céljaihoz torzítja a valóságot. Itt apróság, hogy Marx, Freud és Kafka egyáltalán nem az emberiség megjobbításán fáradoztak, hanem misztikus nihilistaként romboltak, tevékenységükről e blogon többször írtam. (Címkék: Marx, Freud, Kafka)
Azt pedig a cionista elit vezető tagja nem gondolhatta komolyan, hogy a Holokauszt és a világháború számukra megtakarítható lett volna. Egy ilyen beavatott ravasz róka nagyon jól tudhatta, hogy Hitler, a háború és zsidóirtás nélkül ő nem lehetett volna izraeli vezető, mert anélkül nem jön létre Izrael állam. Hisz ő maga mondja, hogy “a cionizmus mocskos munkája máig sincs befejezve”, hogy ő “MA IS kész zsinagógát robbantani, hogy a diaszpórában élő zsidek idefussanak a Cionba”, vagyis nyilván tudta, hogy a második világháborús zsidóirtás is ezt szolgálta nagyban. Hogy a zsidó bankárok ezért finanszírozták a hatalomba Hitlert. Az atomfenyegetés is teljesen tudatosan e körök eszköze és Einsteint alaptalanul marasztalja el ez ügyben, mert ő meg is tett mindent a bombáért. Einstein érdemeit a cionizmus, melynek céljaira építették fel az ő "Zsidó Zseni"-imázsát egy elsőrangú reklám-figuraként, olyannyira elismerte, hogy 1952-ben Ben Gurion miniszterelnök felkérte, legyen Izrael állam második köztársasági elnöke. (Volt annyi esze, hogy nem fogadta el az ajánlatot, mert a politikai szerep elkoptathatta volna a föld felett lebegő zseni-arculatot.)

Hogy a második világháborút és benne a "Holokausztot" (a cionisták számára felesleges zsidó tömegek tudatos halálba küldését) a cionista elit mennyire nem katasztrófaként, vagy "megtakaríthatóként" fogta fel, azt bizonyítják a "cionizmus mocskos munkájába" láthatóan beavatott rabbik kijelentései.


"Amikor egy nagy háború van a világban, felébred a Messiás hatalma."


A "Kiddush Hashem - a Holokauszt zsidó receptje" című bejegyzésben már idéztem Jicak Benjamini izraeli történész-pszichoanalitikus előadásából, hogy Abraham Jicak Kook rabbi és fia, Cví Jehuda rabbi megváltási víziója szerint, amelyre az izraeli szélsőjobb körében tömegek által vallott politikai program alapozódik:
"A megváltást élő emberek hajtják végre; a dolog nem vár a Végső Napokig, mint az ultraortodoxok (a haredik) hiszik. A cionizmus aktív folytatásával a zsidók meggyorsítják a Megváltó eljövetelét, kikényszerítve Istentől a megváltást"
Ennek a (cionista) emberek által saját kezükbe vett "megváltásnak", messianisztikus történelemcsinálásnak pedig az egyik legfontosabb eszköze a (zsidó nagytőke által megszervezett) háború, kiemelten a Világháború, melynek rettenetes embervesztesége, közte zsidó tömegekből is álló vesztesége egy cseppet sem sajnálatos dolog e cionista teológusok számára.

A kiváló "Winston Smith Ministry of Truth" blog "Az éles zsidó szem egy magasztosabb tervet láthat" c. bejegyzése kivonatolja a yeshiva.org.il izraeli weboldalról David Samson rabbi "Izrael háborúja az arab terror ellen" c. cikkét.

Abraham Jicak HaKohen Kook rabbi (1865-1935) Palesztinai Brit Mandátumterület askenázi főrabbija és a vallásos cionizmus legfőbb korai vezetője volt. Az izraeli Izrael Sahak professzor írta 1999-es "Zsidó fundamentalizmus Izraelben" c. könyvében, hogy Kook rabbi "nem titkolta az I. Világháborúban elesettek halála miatti örömét, ezt azzal magyarázta, hogy az emberáldozatok szükségesek voltak, "hogy megkezdődhessen a Sátán Hatalmának megtörése".
David Samson rabbi mestere, Kook rabbi elméletét az első világháborúról kiterjeszti a másodikra és egyéb háborúkra is, hogy ezek a zsidók számára hasznosak voltak, ami logikus ebben a vallási-ideológiai irányzatban. (az eredeti szövegben a rabbi az ismert tilalom miatt nem írja ki Isten nevét, hanem a Hashem, "A Név" kifejezéssel helyettesíti)
OROT (Fények) című klasszikus tanulmányában Avraham Jicak HaKohen Kook rabbi kifejti, hogy a háború az egyik eszköze annak, ahogy Isten előmozdítja Izrael Megváltását.

... fontos, hogy megértsük, az általunk vágyott ideális világ a háború pusztításai által valósulhat meg. Ahogy ideje van a fénynek és ideje van a sötétségnek, éppúgy ideje van a békének és ideje van a háborúnak is. Az Első Világháború szörnyűségei közepette írta Kook rabbi: "Amikor egy nagy háború van a világban, felébred a Messiás hatalma."

... Ha a Tóra szemszögéből nézzük, a háború rendelkezik pozitív értékkel is.A háború előrejelzi a Messiás érkezését. Még a háború pusztítása által is megjelenik a Messiás fénye. A Messiás hatalma felszabadul, amikor egy nagy háború önti el a világot. Minél nagyobb a háború, annál nagyobb a Messiás megnyilvánulása, amely rákövetkezik.

... A Talmud a Szanhedrin traktátusban leírja a szörnyű időket, melyek megelőzik a Messiás eljövetelét. Johanan rabbi azt tanítja, hogy amikor valaki azt látja, hogy egy nemzedéknek nagy megpróbáltatásokban van része, számíthat rá, hogy jön a Messiás. Látja a fényt az alagút végén. Ugyanez a látomás láttatja Kook rabbival a Messiás eljövetelét egy háború által elsötétített világban.

... Kook rabbi látomása Bölcseink tanításaiban gyökerezik. A Gemára szerint "A háború a Megváltás kezdete is." A Talmud ott azt mondja, hogy a Messiás kűzdelem és háború időszaka után jön el. A Midrás azt tanítja, hogy ha azt látod, hogy a világ birodalmai háborúznak egymással, számíthatsz "a Messiás lába nyomaira". A Rambam azt mondja nekünk, hogy a Messiás egyik fő feladata Isten háborúinak megvívása. Napi imáinkban kijelentjük, hogy "Isten a háborúk Ura."

... Kook rabbi azt mondja, hogy amikor nagy nemzetközi felfordulások vannak, mint amilyenek a háborúk, a konfliktus nagyságának megfelelő mértékben halad előre Izrael Megváltása elrendeltetett tökéletessége felé. Pontosan ez történt Kook rabbi idején. A Balfour Nyilatkozat, mely elismerte a zsidó nép jogát Erec Jiszraelhez (Izrael Földjéhez), az Első Világháború egyenes következménye volt. A háború eredményeként a britek lettek Izrael gazdái, hogy elősegítsék a Zsidó állam születését. Isten megdöntötte a törökök uralmát, akik megvetették a Bibliát és az angolokat tette a helyükre, akik támogatták a zsidó nép bibliai jogát az Országhoz.

A II Világháború eredménye egy újabb előrelépést jelentett Izrael fejlődési folyamatában - Medinat Jiszrael (Izrael Állam) megalapítását.

A zsidó történelem e modernkori mérföldkövei és kapcsolatuk az őket megelőző háborúkkal nyilvánvaló, felismerhető tények. Míg a történelemkönyvek és a tudós történészek e Világháborúk magyarázatául társadalmi, politikai és gazdasági elméletek sokaságát sorolhatják fel, az éles zsidó szem egy magasztosabb tervet láthat. Korunk Világháborúi Isten eszközei voltak Izrael népének az Ígéret Földjére visszavezetéséhez.

... Amikor  tehát Kook rabbi a zsidó világtörténelem lencséjén át nézi az Első Világháborút, tudja, hogy a háború kimenetele hasznos lesz Izrael számára. Tudja, hogy a háború azért jött, hogy elősegítse a zsidó nép politikai megváltását és visszavezessen minket Országunk függetlenségéhez.

Így folytatja Kook rabbi: " Elérkezett a madárdal ideje, a zsarnokok kigyomlálásáé. A gonoszok eltöröltetnek a föld színéről, a világ megjavul és a gerlice hangja hallatszik Országunkban.

... Minden új háború elhozza a Megváltás egy új szakaszát. Az Első Világháborútól és a Balfour Nyilatkozattól a Második Világháború és a Zsidó Állam létrehozása felé lépünk tovább. A Hatnapos Háború csodája elhozza nekünk Jeruzsálem újraegyesítését, valamint Judea és Szamária, Gáza és a Golán visszafoglalását. Újra egy hatalmas lépést tettünk előre a háború által.
A kérdés zárásául, hogy vajon a cionizmus elitje valóban bánja-e, hogy nem sikerült elkerülni a második világháborút, és hogy a zsidó atomfegyverkészleteknek hasonló leendő háborúk elkerülése lenne a célja, érdemes még ide idézni a nemrég meghalt hírhedt Joszef Ovádijának, egykori izraeli szefárd  főrabbinak Eli Jisáj, a Sasz párt elnöke (tehát híve) által tulajdonított kijelentést:
"Még azt is mondják, hogy kijelentette: Hitler egy küldött volt, akinek Isten munkáját kellett elvégeznie, mielőtt eljön a Messiás."
Ennyit a cionisták dialektikus észjárásáról... Természetesen e dialektika és messianizmus alapján nem sok mindent bíztak Istenre, a legfőbb pénzügyi hatalom birtokában maguk a cionizmust is eszközül használó körök szervezték meg és mendezselték a világháborúkat, ők használják az általuk manipulált Történelmet a (szerintük elképzelt) "Megváltási Folyamat" eszközéül.

Idáig érkezve e hosszú bejegyzésben az olvasó úgy érezheti, hogy ez már megint csak egy "zsidózó" ("antiszemita") szöveg. Valójában azonban egy kissé félrevezető az eddigi kép, hogy az atomfegyvereknek eleve a világ (emberiség) szándékos elpusztítása céljára való kifejlesztése egy "zsidó ügy". Nem teljesen félrevezető, mert valóban az is, de ugyanakkor a zsidóság és a judaizmus, illetve a Kabbala, a zsidó misztika egyfajta "gazdaállata" a világrombolás ősi gnosztikus eszméjének, mely a zsidóság nihilista irányzatába is belebújt, hogy azt irányítsa, de nemcsak abba.


" És a világot a levegőbe röpítem... "


Viszonylag nem régen, Richard Wurmbrand a sátánista Marxról írt könyvét olvasva botlottam a jelenségbe, hogy forradalmi, felforgató mozgalmak ideológusai, propagandistái irodalmi művekben világpusztítási vágyuknak adnak hangot. Több bejegyzésben idéztem már, de itt újra fel kell idéznem néhány ilyet, mert most új összefüggésbe helyezhetjük ezeket. Miután Wurmbrand bizonyítja, hogy az ifjúkorában nyilvánvalóan sátánista beavatáson átesett Marx célja nem az elnyomott, kizsákmányolt munkások sorsának megjavítása, hanem a Világ Lerombolása, az Isten elleni lázadás volt:

Richard Wurmbrand: Marx és a Sátán  (Az Oulanem az ifjú Marx sátánista drámája)
Hallgassuk az Oulanem végét:

"Ha van Valami, mely elemészt, Közepébe ugrok, ezáltal lerombolom a világot — A világot, mely köztem és a Mélység között magasodik Szilánkokra zúzom kitartó átkaimmal

Nyers valója köré vetem karjaimat: Velem ölelkezve a világ némán kimúlik, És akkor lesüllyed az abszolút semmibe, elpusztulva, létezés nélkül — Ez élet lenne a javából!"

Marxot valószínűleg de Sade márki szavai ispirálták:
"Utálom a természetet. Szeretném szétvágni földgömbjét, megakadályozni keringését, leállítani a csillagok körzését, kidönteni a térben lebegő bolygókat, lerombolni, ami a természetet szolgálja, védeni, ami kárt tesz benne — egy szóval: tevékenységemmel ártani akarok neki... Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására. Ezek bűnök lennének a javából!"

Marx és de Sade ugyanazokat az eszméket propagálják.
(És az Ámosz Oznak nyilatkozó "C." Marxot  az emberiség megjobbításán fáradozó naív idealista zsidók közé sorolta...)

James H. Billington: Tűz az emberek elméjében - a Forradalomvallás eredete
Amikor a legfontosabb Napóleon-ellenes összeesküvést azzal gúnyolták, hogy "egy gyufaszálat akartak emelőnek használni", az összeesküvés vezetője úgy válaszolt, hogy
'Akinek gyufaszála van, annak nincs szüksége emelőre, nem felemeli a világot, hanem felgyújtja.'

Petőfi is félreismerhetetlenül ehhez az irányzathoz tartozott, világpusztítási vágyát kifejező versei annyira "rímelnek" a fentebbiekre, Sade, Marx és elvtársaik műveire, hogy nagy eséllyel ismerhette is azokat, a gnosztikus eszmei háttér viszont egyértelműen azonos:
EGY FIATAL ÍRÓHOZ

Jőj és ontsd lelked villámait,
S lángjaikkal gyujtsd föl a világot;
Rendűljön meg a föld,
amidőn Mennydörgő jelszódat elkiáltod.
HEGYEN ÜLÖK

Ősszel szép csak a természet énnekem,
A haldokló természetet szeretem.
(...)
Szeretném, ha vadfa lennék erdõben,
Még inkább: ha tüzvész lenne belõlem;
Elégetném ezt az egész világot,
Mely engemet mindörökké csak bántott.

HA JŐNE OLY NAGY FERGETEG

Ha jőne oly nagy fergeteg,
Mely meghasítná az eget,
És e hasitékon át
A földgolyót behajítaná!

A GYÁVA FAJ, A TÖRPE LELKEK...

Mit mondotok, mit tesztek akkor,
Ha a világnak sarkai
Földindulástul, mennydörgéstül
Tőből meg fognak ingani,

Ha összevesz, mint négy vadállat,
És pusztít mind a négy elem,
S én vérbe mártott lantomat majd
Véres kezekkel pengetem!

AZ ŐRÜLT

Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról.
Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.
Még várok holnapig;
Ha holnap sem lesz a végitélet:
Beások a föld közepéig,
Lőport viszek le
És a világot a
Levegőbe röpítem... hahaha! A romboló vágyak háttere: a gnoszticizmus


Hogy a feljebb megidézett szerzők mind gnosztikusok voltak, mivel alapjában véve az összes felforgató, forradalmi mozgalom gnosztikus világnézeti-spirituális alapokon áll, ha vallási köntösben jelentkezik, ha látszólag világiban, azt már e blogon és az Ördögűzőn sokat emlegettem, felkészült szakértők megállapításai nyomán. Itt most elég lesz röviden összefoglalni, amit "A menny fog a  földre leszállni" - Voegelin és a gnosztikus Petőfi" című bejegyzésben már tárgyaltam.

Voegelin szerint a gnoszticizmus nemcsak az antikvitásban fellépő vallási irányzat volt, hanem egy folyamatosan létező gondolkodásmód, világkép. És ez a gondolkodásmód állandó felforgatáshoz, forradalomcsináláshoz, romboláshoz vezetett, miközben a gnosztikusok mit sem törődtek az emberek tömegeinek szenvedéseivel, vagy éppen gonosz örömmel tudatosan okoztak ilyen szenvedéseket az általuk megvetett embereknek. Ennek fő oka, hogy a gnosztikusok elégedetlenek helyzetükkel, mert úgy érzik, egy ellenséges világ foglyai. Szerintük a világ "rosszul van teremtve", tehát nem az ember tökéletlen (főleg a gnosztikus ideológus, vagy forradalmár), hanem a világ. (Az ember tökéletlenségét azért a maguk módján nagyon is hirdetik és szerintük a Gnózis, egyfajta mágikus Tudás a Megváltás kulcsa.) Az egész anyagi világot, benne az emberiséget a Gonosz teremtményének tekintik, az anyag a Valódi Istentől származó fénytermészetű lélek börtöne, amiből ki kell szabadítani. A zsidó és keresztény vallás Teremtő Istenét a Gonosszal azonosítják, zsarnoknak tekintik (hisz erkölcsi törvényekkel korlátozza az ő "szabadságukat"!), e vallások Sátánját (Lucifer, Prométeusz), pedig a Felszabadítóval. Az általuk gonosznak tekintett világ megjavítása, megváltása tanaik szerint  egy földi történelmi folyamat útján érhető el. A gnosztikus feladata a változtatás receptjének a kidolgozása - ő a forradalmár alkimista.

Voegelin kimondja: "A gnosztikus gondolkodók – mind az ókoriak, mind a modernek – az elidegenedés nagy pszichológusaiként a prométheuszi lázadás örökösei."

Ezen, a társadalomtól, a létező világtól való elidegenedettségük miatt olyan értetlenek a világot nem elutasító normális emberekkel szemben, ezért gyűlölik őket és ezért akarják embertársaikat megbüntetni.
Voegelin  helyesen gnosztikus irányzatként azonosítja például a progresszivizmust, pozitivizmust, a marxizmust, a pszichoanalízist, a kommunizmust, fasizmust és a nemzeti szocializmust. Viszont már az eddigi szemelvényekből is kitűnik, hogy akárcsak korábban láthattuk ugyanezt a mulasztást Norman Cohn ugyancsak e témához tartozó kiváló könyve, a "Millennium-csinálók" (The Pursue of the Millennium) esetén, Voegelin sem meri észrevenni, hogy a gnosztikus mozgalmakra adott  pontos definíciója a nácizmus, vagy a kommunizmus mellett éppúgy illik a cionizmusra is! Idéztem Kook rabbi és társai nézeteit a zsidó nép Megváltását elhozó történelmi folyamatról, melynek eszközei a háborúk, világháborúk is, és amelyeket természetesen a cionistáknak kell e célból előidéznie. (Bár ez utóbbit a rabbik nem mondják ki, nyíltan, de mi össze tudjuk rakni a kirakóst és a szóbanforgó rabbik háborúk és hullahegyek feletti ujjongása egy kész beismerés.)


A gnosztikus eszkatológia nélkülözhetetlen eleme a világ elpusztítása


Az anyagi világ, a természet gyűlöletének fentebb Sade, Marx és Petőfi, mint gnosztikus ideológusok-propagandisták-forradalmárok vallomásaiban látott példáit (Sade: "utálom a természetet"; Petőfi: "a haldokló természetet szeretem"), átfogó történelmi tendenciává egészíti ki az amúgy nem túl rokonszenves Raoul Vaneigem megfigyelése, hogy ez a természet-gyűlölet már a gnosztikus-dualista katároknál is jelen volt (akiket az okkult-szabadkőműves közeg teljes joggal tekint "Nagy Elődeinek"):  

A markionizmus hatására a katárizmus a természet abszolút elutasítását vallotta, mert azt a gonosszal, perverzióval és halállal azonosították. Az élet tiszteletének egy látszólagos felszíne alatt - amely megtiltotta számukra más emberek, vagy állatok megölését, a lopást, az erőszakot, és arra tanította őket, hogy legyenek alapvetően jó emberek - a katárok megvetették a létezés örömeit
A gnosztikusok (elvi) természetgyűlöletének, világpusztítási vágyának megannyi jelével találkozva felmerül, hogy nézzünk utána, van-e a gnosztikus tanokban programszintű elvi oka ennek. Nem kell sokáig keresgélni:

“Gnoszticizmus
A gnoszticizmus egy változatos, szinkretista vallási mozgalom, mely különféle hitrendszerekből áll, ezeket általában az a tanítás egyesíti, hogy az emberek isteni lelkek az anyagi világ börtönében, melyet egy tökéletlen isten, a demiurgosz teremtett, akit gyakran azonosítanak a bibliai Ábrahám Istenével (Jahvéval). A gnoszticizmus az emberi test és az anyagi világ, vagy kozmosz elutasítása és démonizálása (néha egy aszkétikus nézőpontból). A gnoszticizmus tana a dualizmus, Anyag kontra Szellem, illetve Test (gonosz) kontra Lélek (jó). A GNOSZTICIZMUS AZT HIRDETI, HOGY A TERMÉSZET, VAGY ANYAGI VILÁG EL FOG PUSZTULNI, ILLETVE EL KELL PUSZTÍTANIA (TOTÁLIS MEGSEMMISÍTÉS) a valódi szellemi Istennek, hogy kiszabadítsa az emberiséget a hamis Isten, a Demiurgosz uralma alól.”
A gnosztikus irodalom legnagyobb ismert forrása, a 20. század közepén feltárt Nag Hammadi könyvtár egyik szövege kitér a "Da Vinci-kód"-ban is említett Szófia egy fontos funkciójára:

Wikipédia: Sophia (Gnoszticizmus) :
A Nag Hammadi-szövegek
Az "A világ eredetéről" című szövegben Szófia (Sophia) úgy szerepel, mint ezen anyagi világegyetem, Yaldabaoth és az ő Mennyországai végső elpusztítója:
Ő (Szófia) a mélységbe fogja levetni őket. Ők (az arkhónok) gonoszságukért eltöröltetnek. Ezért olyanokká fognak válni, mint a vulkánok és elemésztik egymást, míg végül elpusztulnak ősszülőjük keze által. Amikor megsemmisíti őket, önmaga ellen fog fordulni és elpusztítja magát, míg meg nem szűnik létezni. És az ő mennyeik egymásra fognak zuhanni és a hatalmukat elemészti a tűz. Az ő örökös birodalmaik is megdőlnek.  És az ő mennye leomlik és kettérörik. Az ő [...] rá fog dőlni a [...] alátámasztják őket, a mélységbe fognak zuhanni és a mélység megdöntetik. A fény fogja [...] a sötétséget és eltörli: olyan lesz, amilyen soha nem volt.
A Wikipédia "Gnoszticizmus" szócikkében (a "szír-egyiptomi gnoszticizmus" részben) olvashatjuk, hogy a Kr.u. 153 táján élt Valentinus gnosztikus püspököt kis híján megválasztották Róma keresztény püspökének, vagyis lényegében pápának. (A korai kereszténység és a gnoszticizmus ekkoriban alaposan össze volt gabalyodva egymással, később azonban a keresztény egyházatyák az emberellenes világnézetet felismerve eretnekségnek nyilvánították a gnosztikus tanokat.) A Valentinusnak és iskolájának tulajdonított, szintén nagyrészt a Nag Hammadi-könyvtárból előkerült irattöredékek egyikének címe: "A Halál Birodalmának megsemmisítése" ('F'-töredék) Azt pedig tudjuk, hogy a gnosztikusok, így a valentiniánusok is a földi, anyagi világot tekintették a Gonosz, a Halál Birodalmának.

A los angelesi székhelyű Gnosztikus Társaság online könyvtárából: A Teremtés valentinusi felfogása
... az anyag azonos a bűnbeesettség állapotával, vagy "ürességgel". Az anyagi test, melybe minden mag elvettetik, az ezeknek jutó részt képviseli az "ürességből", vagy "halálból". Erre utal Valentinus, amikor a választottakhoz szól: "Kezdettől fogva halhatatlanok voltatok és az örök élet gyermekei vagytok. És részesülni akartatok a halálból, hogy elhasználhassátok és felhasználhassátok azt és hogy a halál meghalhasson bennetek és általatok. Mivel amikor eltörlitek a világot és magatok nem semmisültök meg, úrrá lesztek a teremtés és minden romlás felett." (Valentinus, 4. sz. töredék). Az anyagot, melyből a világ ki lett alakítva, a tudatlansággal, vagy "halállal" azonosnak tekintik. A világba lépve a magok mindegyikének rész jut a halálból, vagy ürességből. Ezek küldetése "elhasználni" és "felhasználni" a halálból rájuk jutó részt és ezáltal "eltörölni a világot". A Gnózis az üresség, ezáltal az anyag elpusztítását jelenti. Miként Valentinus máshol írja: (...) "...a megismerés (Gnózis) által fogja mindenki megtisztítani magát a szétszakadottságból az egységbe, felemésztve önmagukban  az anyagot, mint a tűz." (Az Igazság Evangéliuma 24:28-25:19). 
(...) Tehát a teremtés úgy fogható fel, mint egy mechanizmus, ami által az üresség és anyag fokozatosan megsemmisítődik. Minden ember belsejében, aki eléri a Gnózist, megsemmisül az üresség és az anyag, és a világegyetem egy lépéssel közelebb kerül a plerómával való újraegyesüléshez. Végül minden tudatlanság el lesz használva és a világ el lesz pusztítva. Ahogy Ptolemaiosz mondja: "a vég akkor jön el, amikor minden szellemi elem kiformálódik és megtökéletesedik a tudásban (gnózis)" (Az eretnekségek ellen, 1:6:1). Amint az összes tudatlanság "elhasználódik", a világot alkotó anyag megszűnik létezni. Ptolemaiosz szerint "A tűz, mely a világban rejlik, fellángol és meggyullad, megsemmisít minden anyagot és egyidejűleg saját magát is elemészti, és semmivé válik".  (Az eretnekségek ellen 1:7:1 cf 1:6:1). 
Erről "a világban rejlő tűz" gondolatról, mely fellángol és mindent megsemmisít, önmagát is beleértve, azonnal beugorhat a nukleáris láncreakció, az atombomba, az anyag atomjaiban rejlő hatalmas energia pusztító felszabadítása! Máris sejthetjük, hogy milyen izgalmat érezhettek azok, akik esetleg e gnosztikus szellemi hagyomány követőiként vettek részt az atomprogramban! Ősi próféciák végrehajtóinak, az Ember által, saját kezükkel végrehajtott Megváltás kivitelezőinek érezhették magukat. Látni fogjuk, hogy voltak is ilyenek, méghozzá az atomprogramot végrehajtó legfelsőbb körökben. (Igaz, hogy az atomfegyverek nem alkalmasak a teljes Univerzum, az Anyag elpusztítására, de az emberiségére igen, és a saját életüktől is elidegenedett gnosztikusoknak ez épp elég lehet...)

A Pap Gábor és társai által "feltétel nélküli szeretetvallásként" reklámozott manicheizmus vallomása ugyanerről egy zsoltárban, amely kb. a "manicheus Hiszekegy" funkcióját is betölthette (CCXXIIII zsoltár a manicheus Bema Zsoltárokból)
Ez az egész Világ egy időszakra áll szilárdan,
mert egy nagy Épület épül a Világon kívül.
Abban az Órában, amikor az Építész befejezi, 
az egész Világnak meg kell szűnnie. 
Fel kell gyulladnia, hogy a tűz eleméssze.


A Gnosztikus Kézikönyv:
"... meg kell értenünk, hogy mivel az anyag bűnbeesett, hogy a Messiás megmenthesse Izraelt, mint egészt (mint fényrészecskék összességét), a fizikai világot le kell rombolni! Ezért van olyan apokaliptikus hangsúly az esszénus és gnosztikus irodalomban, mivel ahhoz, hogy a Dávidi Messiás teljesen elvégezhesse feladatát, minden anyagot meg kell semmisíteni! Ennek megfelelően a Dávidi Messiás szerepe az volt, hogy felkészítse Izraelt az Isten Országa egy új értelmezésére, Jézus, mint a Dávidi Messiás megmutatta, hogyan volt lehetséges az egyéni Megistenülés (Teózis). Az egyéni Teózis által felszabadulhattak a fényrészecskék és az Omega Napon az összes fény kiszabadulhatott az anyagból. 

A gnosztikus Makovecz tanítványai által tervezett Hórusz -rituális fürdő Csíksomlyón. Az Omega Napra is utal?

(Makovecz Imre: "...meg kell építenünk az alapjait annak a kornak, mely a jelen elvesztése árán fog bennünket követni." - Országépítő: Húsz éves a Kós Károly Egyesülés )

Tóth Péter: Fény pavilon – Barátok feredője és zarándokkert, Csíksomlyó:

"...és az Omega Napon az összes fény kiszabadulhatott az anyagból"

A judaizmusban a gnosztikus elem nemcsak az esszénusok, a korai zsidókeresztények, illetve az ős-kabbalisták személyében volt jelen, hanem később is, illetve folyamatosan, bár a vallás hivatalos ortodoxiájával sok mindenben teljesen szembenállt. (De a formális szembenállást gyakran személyükben azonos rabbik képviselték - nappal ortodox , az éj leple alatt "eretnek" - a kabbala pedig sohasem volt "betiltva" az ortodoxia által.) A Luriai Kabbala és követői, a sabbatájisták és frankisták csak újrafogalmazták az ősi gnosztikus világpusztítási vágyakat és programot:

Wikipédia: Frankizmus
A hagyományos sabbatáji doktrínában Cví és gyakran követői is azt állították, hogy képesek kiszabadítani a szentség szikráit a gonosznak látszó dolgokból. (...) Netanel Lederberg szerint Frank egy gnosztikus filozófiával rendelkezett, mely szerint van egy "valódi Isten", akinek a létezése el van rejtve a "hamis Isten" által. Ez a "valódi Isten" csak a "hamis Isten" által teremtett társadalmi és vallási rendszerek totális elpusztítása útján fedhető fel, ami tehát komplett antinomianizmushoz (anarchizmushoz, törvénytagadáshoz) vezetett. Frank számára már a jó és a rossz közötti különbségtétel is a "hamis Isten" által irányított világ terméke volt.
Paweł Maciejko: Frankizmus ( YIVO Kelet-Európai Zsidó Enciklopédia)
A frankista történetek a hagyományos zsidó narratívák olyan tendenciózus újraírásának exegétikus elvén alapulnak, melyek felforgatják a kialakult hierarchiákat, megbecsült szimbólumokat járatnak le, és újraértékelik a zsidó hagyomány negatív szereplőit. "Az Úr Szavainak Gyűjteménye" (Frank összegyűjtött tanításai) a sínai-hegyi kinyilatkoztatást úgy állítja be, mint egy hatalmas átverést, melynek során egy gonosz hatalom értelmetlen és káros törvényeket ad Izrael népének. Ezek a törvények eltörölhetők azáltal, amit Frank a "Ézsauba vezető útnak", vagy "az Élethez vezető Útnak" nevez. Ezek a kifejezések a korlátok és hagyományok alóli szabadságot jelentik. Bizonyos összefüggésekben az "élet" fizikai halhatatlanságot is jelent. Az Élethez Vezető Út mélységesen apokaliptikus jellegű is; ez nemcsak a kialakult intézmények lerombolását jelenti, hanem a teremtett világ abszolút tagadását is, a látható világegyetem rendje lerombolásának szándékát.
A fentebbit egybevetve azzal, amit a katárokról idéztünk, egyből megyőzőnek tűnik az az elmélet, hogy nem véletlenül esett egybe földrajzilag és időben is a katárok törzsterülete és fénykora a tulajdonképpeni  Kabbala születési helyével és időszakával, mert a katárok formális antijudaizmusa ellenére (amellyel a hétköznapok gyakorlati lelkes filoszemitizmusa állt szemben!) gnosztikus világrombolási eszkatológiájuk lényegében azonos.

Talán ennyiből is felvillant, hogy miért indult a bejegyzés azzal a látszattal (és miért kanyarodik vissza a végére ugyanehhez), mintha a világpusztítás gnosztikus vágya és gyakorlati programja "zsidó ügy" lenne, miközben nem minden zsidó gnosztikus és nem minden gnosztikus zsidó. Mert történetileg a gnoszticizmus rendkívül erős kölcsönhatásban állt a judaizmussal (is!) és a modern korunk felett az uralmat átvevő kulturális irányzatok illetve gazdasági-politikai hatalmi csoportosulások szellemi forrása a teljesen gnosztikus fordulatot vett sabbatájista-frankista zsidó szekta ideológiája. Amely szekta a felszín alatt, a látszólagos kiátkozottság alatt Gershom Scholem szerint a 19. századra a zsidó szellemi-vallási elit titkos fősodra lett és amely David Bakan szerint a modern kor domináns kulturális forradalmai mögött álló szellemi hátország is. És persze az atomfegyverkezés programjáé is...


Gnosztikus Izrael, gnosztikus Sámson-opció


E történelmi visszatekintés után érdemes újra összehasonlítani a korábbi idézeteket az ókori gnosztikus papiruszról (Nag Hammadi) Szófia világpusztításáról, Marx Eulánem-drámájából, az izraeli stratéga Van Creveld nyilvánvalóan kormányzati sugallatra adott nyilatkozatából és látni fogjuk, hogy az izraeli hivatalos állami-katonai doktrína, a Sámson-opció alapja az ősi gnosztikus vallási ideológia. (Ami nem azonos a judaizmus fősodrával, de  ettől még a fősodor a xenofóbia vallásaként saját jogán is visszataszító marad):
Egyiptomi gnosztikusok az ókor végén:
“Ő (Szófia) a mélységbe fogja levetni őket. Ők (az arkhónok) gonoszságukért eltöröltetnek. Ezért olyanokká fognak válni, mint a vulkánok és elemésztik egymást, míg végül elpusztulnak ősszülőjük keze által. Amikor megsemmisíti őket, önmaga ellen fog fordulni és elpusztítja magát, míg meg nem szűnik létezni.”

Marx:
“Ha van Valami, mely elemészt, 
Közepébe ugrok, ezáltal lerombolom a világot
—A világot, mely köztem és a Mélység között magasodik
Szilánkokra zúzom kitartó átkaimmal
Nyers valója köré vetem karjaimat:
Velem ölelkezve a világ némán kimúlik,
És akkor lesüllyed az abszolút semmibe,
elpusztulva, létezés nélkül”

Van Creveld, Moshe Dayan nyomán, izraeli kormányzati megrendelésre:
“Megvan hozzá a képességünk, hogy magunkkal rántsuk a mélybe a világot. És biztosíthatom, hogy ez meg fog történni, mielőtt Izrael elpusztul." 
Vagyis a modern Izrael állam a gnosztikus mitológia világpusztító Szófiájának megtestesülése...


A Modern Tudomány, az okkult mágusok varázseszköze az Anyag feletti uralomhoz, a Végidők elhozásához


A gnoszticizmus egyik máig legtekintélyesebb kutatója, Hans Jonas: A gnosztikus vallás c. könyvében írja a 60-61. oldalon, a Keveredés, szétszóródás, "az Egy" és "a Sok" c. fejezetben:
Az Egység az eszköz, mely által valaki visszanyerheti önmagát. A tudás útján az Egységre törekedve meg kell tisztítania magát a sokféleségtől , mint egy láng, elnyelve (elemésztve) önmagán belül az Anyagot, a Sötétséget a Fény által, a Halált az Élet által.  (GT 25:10-19)
Meg kell jegyezni, hogy a Valentinusi rendszerben ugyanezt a feladatot az univerzális lét síkján megvalósuló gnózisnak tulajdonítják, ahol az "Egység helyreállítása" és "az Anyag elnyelése" nem kevesebbet jelent, mint az egész alsó világ, vagyis az érzékelhető természet, mint olyan tényleges megszüntetését  — nem egy külső erő cselekvése által, hanem teljes egészében az elme egy belső történése: egy transzcendens léptékű "tudatosodás" által.
Ezt a magyarázatot - amely eleve csak a gnoszticizmus egyik irányzatára érvényes - nem úgy kell érteni, hogy akkor a gnosztikusok ártalmatlan fantaszták, akik a légynek se ártanak, csak a saját fantáziájukban készülnek a világ megsemmisítésére. Hogy a gyűlölt anyagi világ, a földi, testi élet megsemmisítése "nem egy külső erő cselekése által" megy végbe, az épp azt jelenti, hogy a gnosztikusok nem várhatnak az "Igazi Istenre",  a "Jó Istenre", az anyagi Univerzumot teremtő Gonosz Isten, Arkhón, Demiurgosz, stb. (Jahve) ellenségére, hanem saját maguknak kell cselekedniük. Először a Tudás, a Gnózis megszerzését kell cselekedniük, belül, az elméjükben, a pszichéjükben, ennek következményeként pedig az eszmei világgyűlölet logikusan vezet az anyagi világ, a földi élet, a természet elleni fizikai agresszió programjához, a gyakorlati cselekvéshez!

Az utóbbi évtizedekben a történeti kutatás egyértelműen feltárta és megfogalmazta, bár a szélesebb közvéleménybe ez sajnos máig nem ment át, hogy a "Modern Tudomány", mint a "Reneszánsz" korában gyökerező jelenség kialakulása a 19. századi (okkult-szabadkőműves hátterű) propagandával ellentétben NEM a racionalizmus győzelme volt a "sötét középkor" (főleg a katolikus egyház által képviselt) babonás világképe felett, hanem az okkult, hermetikus, neoplatonista MÁGUSOK és a nyomukban megszerveződő, utópiaépítő titkostársaságok projektje.  Részletesebb ismertetés nélkül itt e történészi irányzat eredményeiből ajánlom Francis A. Yates műveit, kiemelten A rózsakeresztes felvilágosodás címűt és magyar tanítványa, Szőnyi György Endre: Titkos tudományok és babonák c. rövidebb ismeretterjesztő írását. Utóbbi szerző azonban kiheréli a történészi tézis lényegét, és hazug módon úgy állítja be, hogy a "reneszánsz mágusok" mágia-ügyi tévelygéseik ellenére tudtukon kívül mégis egy racionalista tudományt indítottak útjára, amely azóta kigyógyult irracionális gyermekbetegségeiből. Mi sem áll távolabb a valóságtól, legalábbis, ami a tudománygépezetet létrehozó és ma is irányító körök végső céljait illeti!

A tudomány okkult koncepcióját, a tudományos-technológiai gépezet bűnös célokra való kiépítésének és nem utolsósorban a tudatban véghezviendő gnosztikus világmegsemmisítés ("Megváltás") eszméjének a materiális szférában végrehajtandó változtatás programjává alakítása céljára történő felhasználásának folyamatát kiválóan bemutatja a Conspiracy Archive cikke, melyet alaposabban itt nincs alkalmam ismertetni, de feltétlenül érdemes elolvasni a szerző és fivére, szerzőtársa egyéb cikkeivel, könyveivel együtt.

Phillip D. Collins: "A Modern Tudomány fauszti arca: a tudományos totalitarianizmus ismeretelméleti alapjainak megértése"
... a társadalmi-politikai utópianizmus minden formája egy, az egész történelmen végignyúló okkult ellenkultúra-mozgalom megnyilvánulásának tekinthető. (...)
A protestantizmus születése idejére:
A kereszténység egyszercsak feltöltődött materializmussal és radikális empiricizmussal. Mindkét filozófiai álláspontnak volt egy okkult jellege. A radikális empiricizmus elveti az okozatiságot, ezáltal megszüntet minden ismeretelméleti bizonyosságot és a valóságot egy holográffá redukálja, amely manipulálható a tudomány "varázslata" által. A materializmus az anyag elsődlegességét hangsúlyozza, levonva a következtetést, hogy a fizikai világ egy valóságos gólem, mely önmagát teremtette.

A spirituális elemek, melyek megmaradtak a kereszténységben, inkább gnosztikus jelleget vettek fel, az anyagi testet az ember Istenre vonatkozó megismerése akadályának tekintve és dicsőítve a halált, mint egy várva várt szabadulást a test börtönéből. 
(Ez a tipikus gnosztikus, katár felfogás máig jelen levő alapelemmé vált a katolikus igehirdetésekben is! A gnoszticizmus a "féltestvéri" származás és elválás óta is újra-meg újra megkísérti a kereszténységet, nem kis sikerrel, bár a legutóbbi sikerei a katolikus egyházban egy összeesküvésen alapuló ellenséges behatolásnak köszönhetők.)
Fokozatosan kialakult egy hegeli szintézis a spiritualizmus és a materializmus között.
Collins idézi Malachi Martintól, hogy a fenti gondolkodásmód népszerűsítésében akaratlanul is (?) kulcsszerepet töltött be Luther, ami okkult manipulációt sejtet és hogy a reformáció legfontosabb főépítészei, Luther, Melanchton, Reuchlin, Comenius mind okkult társaságok tagjai voltak, amit Luther rózsakeresztességre utaló pecsétje is jelez. Michael Howard megvilágítja a Rózsakereszteseknek a Reformációban való manipulatív részvétele okát, hogy miért volt Luther a titkos társaságok ideális eszköze:
A Rendnek fontos politikai okai voltak rá, hogy támogassa a protestáns ügyet. A felszínen a titkos társaságok, mint a kereszténység előtti Ősi Bölcsesség örökösei nem sokat nyerhettek a vallási reformból. Azonban a protestáns szakadárok támogatásával hozzájárultak a Római Katolikus Egyház, a katárok, a templomosok és a szabadkőművesek hagyományos ellensége politikai hatalmának gyengítéséhez. (54)
A cikk végigvezet az okkult titkostársaságok, az ezek által létrehozott, és a társadalmi utópiák melegágyának számító "Felvilágosodás" és annak radikális empiricizmusa szerepén a modern tudománydiktatúra kialakulásában, amelynek része volt a "tudomány" alkalmazása a kormányzásban is, vagyis a "tudományos szocializmus" és korunk más, tudományra hivatkozó diktatórikus tendenciái is ebből születtek. A tudomány a korábbi vallási világmagyarázatok helyett maga vált a "hivatalos" kozmológiai mítosszá. Itt most a cikkben nyilvánvalóan okkult, misztikus jellegűnek bizonyított  modern tudomány mágikus funkciójára koncentrálunk.

Az anyag alakíthatóságát és a tudomány által képviselt Gnózis  általi manipulálandóságát hirdeti meg Comenius a brit Royal Society (tudományos akadémia) tagjaihoz címett 1668-as "A Fény Útja" c. értekezésében is, ami nem meglepő, hisz a Tárasaságot létrehozó személyiségek vele együtt szinte kivétel nélkül szabadkőművesek, a "tudományos akadémiát" Andreae rózsakeresztes "Láthatatlan Társasága" mintájára megalakítva. A fény-mánia természetesen egy gnosztikus alaptéma.

(Jellemző, hogy Comenius a mai Európai Unió egy "szentje", akiről fontos uniós programot neveztek el, valamint, hogy Makovecz Imre - vakoló - Akadémiája botrányhős elnökével, Fekete Györggyel együtt a Magyar Örökség díjat a szerintük "a magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumát" alkotó teljesítmények díjazására hozta létre - utalva a rózsakeresztes elődeikre.)

Collins idézi Malachi Martintól, hogy az itáliai humanisták, "keresztény" kabbalisták egy olyan speciális gnózist kerestek, mely annak a titkos tudása volt, hogyan foghatók be a természet vak erői társadalompolitikai célok (utópiaépítés) szolgálatára. Bertrand Russellt is idézi:
A tudás többé nem az univerzum szellemi tükre, hanem egy gyakorlatias eszköz az anyag manipulálása céljára.
Collins:
Az anyag manipulálása a társadalompolitikai utópisták állandóan ismétlődő témája. Ez a téma nagyobb jelentőséget nyer, ha megvizsgáljuk a "technokrácia" szó etimológiáját. Nem meglepő módon a legtöbb társadalompolitikai mozgalom a végig a történelem során technokratikus kormányzatot igyekezett megvalósítani. A "Technokrácia" egy nagyon érdekes megnevezés egy ilyen kormányzati módra. Ez a görög techné szóhoz kapcsolódik, amely kézműves mesterséget jelent. (...) A társadalompolitikai utópizmus összefüggésében a "mesterség"  magának a valóságnak az ügyes teremtése (vagy pontosabban: átformálása).
(...) Ebből a tipikusan okkult nézőpontból a technológia, mely a tudomány gyakorlati alkalmazását jelenti, az anyag manipulálására és a felette való uralomra szolgáló varázslás egy formája. A modern tudomány az anyagot a fizikai világot felépítő elsődleges szubsztanciának tekinti.  Emellett a modern tudomány  a lételméleti határain belüli fizikai világot a valóság teljességének tekinti.
(Vagyis: nem létezik semmi az anyagi világon kívül.)
Tehát aki a tudomány gnózisa által uralkodik az anyag felett, az magának a valóságnak az ura. A valóság egy kupac képlékeny agyaggá válik, melyet a tudomány beavatottjának mindenható ujjai formálhatnak. Természetesen egy ilyen beavatott egy istenségnek minősülne. Hiszen a valóság alakítása eredetileg Isten felségterülete. Elizabeth C. Hirschman szemiotikus szerint a tudomány, mint kozmológiai mítosz jelentése az ember istenné válása:
"A Tudomány, mint kozmológiai mitológia létrejötte az 1500-as években konfliktust okozott a keresztény teológia uralkodó metafizikai dogmájával, ami... mint kultúrharc soha nem dőlt el. A konfliktus lényege az isteni jellegű hatalom ember általi bitorlása. Ilyen természetfeletti képességekkel felfegyverezve az emberek olyan módon manipulálhatják és változtathatják meg az életet, ami a Természet/Isten számára van fenntartva. A konfliktust megjelenítő első kulturmítosz természetesen Fauszt legendája volt, melyben egy orvos (vagyis tudós) eladta a lelkét Mefisztofelesznek, (vagyis az Ördögnek), cserébe olyan tudásért és hatalomért, mely Istent illeti meg." (21)
"A Természet vak erőinek" befogása azonban nem kizárólag utópiaépítési célból fogalmazódik meg a felforgató mozgalmakban, ez még nem is a legrémisztőbb kilátás az emberiség jövője szempontjából, hanem a fent említett alapvető gnosztikus dogma, a világ elpusztítása céljából is. Mint láthattuk Sade márkinál, a legradikálisabb gonosztevők a Természet erőit magának a Természetnek az elpusztítására szeretnék befogni:
"Utálom a természetet. Szeretném szétvágni földgömbjét, megakadályozni keringését, leállítani a csillagok körzését, kidönteni a térben lebegő bolygókat, lerombolni, ami a természetet szolgálja, védeni, ami kárt tesz benne — egy szóval: tevékenységemmel ártani akarok neki... Talán képesek leszünk megtámadni a napot, megfosztani tőle a világegyetemet, vagy felhasználni a világ felgyújtására. Ezek bűnök lennének a javából!"

Mindjárt eljutunk oda, hogy Sade huszadik századi utódai már nem csak ábrándoztak a Természet (legalább egy része, közte az emberiség) elpusztításáról...

Természetesen Collins is kifejti, hogy a modern forradalmi mozgalmakban megtestesülő gnoszticizmus magát a Világvégét igyekszik a földi történelmen belül emberi kezekkel előállítani:
Az egyik vallási fogalom, melyet a gnoszticizmus e modern változata igyekezett az emberi történelem körébe vonni, az Eszkaton volt (vagyis a Végső Napok): "Az e világ határain ontológiailag kívül álló, transzcendens Eszkaton helyett a modern gnosztikusok a történelmen belül képzelik el a Véget, tehát egy olyan Eszkatont, amelynek e látható világ ontológiai síkján belül kell megvalósulnia" (Smith 238)
És mivel az Eszkaton, a Végidők, a Világvége a gnosztikusok hite szerint  együtt jár az anyagi világ, az emberiség testi "börtöne" megsemmisülésével, az emberiség fizikai létének elpusztítása válhatott a gnosztikus utópisták egyik fő céljává az általuk befolyásolt, "gyártott" történelem  keretén belül! (Illetve, ha sikeresek, annak bevégzéseként...)


A Fauszt-sztori eredeti keletkezési idejét, genezisét nem ismerve úgy vélem, hogy a fentebb idézett  Elizabeth Hirschman egy picit tévedett, mert az isteni hatalmat bitorló, és a varázslatos erejű lényt anyagból, agyagból "teremtő" ember mítoszának Fauszténál egy még korábbi példája a Collins cikke által is hivatkozott zsidó Gólem-legenda, melynek legismertebb változata a híres kabbalista, 16. századi prágai rabbi, Júda Löv ben Becalél nevéhez fűződik. Érdekes ráadás, hogy a sztori e verziójában az anyagból annak manipulálására vonatkozó Tudás/Mágia (a Kabbala) által létrehozott nagyerejű eszköz, szolga egyértelműen zsidó célokat szolgál, feladata a gojok legyőzése...

Löw rabbi megteremti a Gólemet


Hihetetlenül fog hangzani, de bizonyos értelemben a prágai zsinagóga padlásán parkoló Gólemtől már csak egy (na jó, néhány) ugrás a huszadik századi atomrakéta-program, melynek (mérges) gyümölcse lehetővé tette az emberi világ elpusztítására vonatkozó ősi gnosztikus vágyak valóraváltását...


Beérik a pokoli vetés: az okkultista világrombolók megépítik Atom-Gólemüket

Itt most nem térek ki arra, hogyan foglalták el a sabbatájista-frankista hátterű, tehát alapvetően gnosztikus zsidó irányzatok által (néha tudtukon kívül!) ösztönzött zsidó tehetségek a huszadik század elejére a nyugati világ egyetemeit, akkor még elsősorban a természettudományokat és kiemelten az atomfizikát, ami az Anyag mágikus, valóság- és történelembefolyásoló manipulálásának legigéretesebb terepe volt. Elég lesz egyetlen életút példájával megvilágítani az atomprogramok és a gnosztikus célok szoros összefüggését.

A Protektor, akinek neve hallatán (atomüzletben utazó kollégáiéhoz hasonlóan) Megdobban a Magyar Szív:

Wikipédia: Theodore von Kármán :
"Von Kármán az Osztrák-Magyar Monarchiában, Budapesten született zsidó családban, mint Kármán Tódor. Egyik őse Júda Löv ben Becalél rabbi volt."
Ez a származási adat a híres rabbihoz fűződő legenda és az eddigiek során megismert összefüggések ismeretében talán több is, mint szimbolikus, ha megismerkedünk a nagynevű hazánkfia által protezsált szakemberek egyikének történetével. A neves tudós talán a tudomány terén is nagy elődje művét folytatta...

Az Ördögűző blog Hórusz Kora - Makovecz, az építészet Lady Gagája c. bejegyzésben már volt szó a magyar álorganikus iskola gurujának egyik sötét példaképéről és a globális elit és a modern pop-ipar máig óriási befolyású ideológusáról, Aleister Crowleyról. Most antihősünk az okkultista főgonosz egykori kaliforniai helytartója.

The Vigilant Citizen: Aleister Crowley: Története, elitkapcsolatai és hagyatéka
Jack Parsons egy amerikai rakétameghajtás-kutató volt a California Institute of Technology kutatóintézetben. Egyike volt a Sugármeghajtási Laboratórium (Jet Propulsion Laboratory) és az Aerojet Corp. fő alapítóinak. Rakétakutatásai a legkorábbiak közé tartoztak az USÁ-ban, úttörő munkája a szilárd hajtóanyag kifejlesztése és a a repülőgépek JATO-egysége terén nagy jelentőségű volt az emberi űrkorszak kezdete számára. A neves mérnök, Theodore von Kármán, Parsons barátja és támogatója kijelentette, hogy Parsons és társai munkája lehetővé tette a belépést az űrutazás korába. Róla nevezték el a Parsons krátert a Hold sötét oldalán
"Úgy jellemezték őt (Jack Parsonst), mint azt 'az embert, aki egymagában a legtöbbet tette a rakétatudomány terén' és olyan valakit, aki 'az USA Kormánya lepecsételt parancsai védelmében utazott' " (Michael A.Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare) 
Zárt ajtók mögött Parsons mélyen belemerült az okkultizmusba és az O.T.O. egy prominens tagjává vált, aminek keretében meglehetősen szélsőséges szexmágia-rituálékban vett részt: 
"Parsons sok szexpartnere között ott volt a saját anyja is (vérfertőző aktusaikat filmre vették). Anya és fia egyaránt szörnyetegek voltak és úgy tűnik, a pszichopaták azon fajtájához tartoztak, akik a nyilvánosság előtt normálisan viselkednek és mások felett hatalomra képesek szert tenni.(Michael A.Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare)
1942-ben Aleister Crowley kinevezte Parsonst az O.T.O. Agapé Páholya vezetőjének. Crowleyhoz hasonlóan Parsonsnak is mániája volt egy "mágikus gyermek" létrehozása a Babalonnal, vagy Skarlát Asszonnyal. 
"Parsons praktikáinak célját nem szokás hangoztatni. Egy mágikus gyermeket akart előállítani, akit nem öröklött tuladonságai határoznak meg, hanem a környezete. Crowley maga írja le ilyen módon a Holdgyermeket. A Babalon Munka maga is felkészülés volt arra, amit vártak: a Telemai Messiás érkezésére." (Richard Metzger - John Whiteside Parsons: Anti-Christ Superstar ) 
Nem volt éles választóvonal Parsons szakmai és okkult élete között. Tudott volt róla, hogy minden rakétakísérlet előtt Crowley Himnusz Pánhoz c. versét szavalta.
(A Babalon-Munka, a "Holdgyermek" nemzése a Skarlát Asszonnyal'-téma burkolt populáris feldolgozása a csupa sátáni, okkult sztorit megrendező és személyében, magánéletében is szintén perverz szörnyeteg Roman Polański "Rosemary's Baby" c. filmje.)

Parsons végül egy saját otthoni laboratóriumában végzett kísérlet során bekövetkező robbanásban vesztette életét. Anyja másnap öngyilkos lett.

A bejegyzés legmegdöbbentőbb részei az alábbi részletek egy, az okkult tervekbe láthatóan maximálisan beavatott Parsons-rajongó szerző cikkéből, aki bennfentes információival, a gnosztikus Világvége-csináló hatalmi körök gondolkodásmódjánk felfedésével lényegében bizonyítja a bevezetőben megfogalmazott intuíciót:

Richard Metzger - John Whiteside Parsons: Anti-Christ Superstar
Werner von Braun úgy nyilatkozott, nem ő maga, hanem a szilárd rakétahajtóanyag kifejlesztéséhez való hozzájárulása révén  az autodidakta Parsons volt az amerikai űrprogram igazi atyja. Bár Parson emlékét megörökíti egy szobor a JPL, Sugármeghajtási Laboratórium területén és a hold sötét oldalán egy kráter van elnevezve a tiszteletére, történetét titokzatosság övezi - kevesen tudják a repüléstechnika e legendájáról, hogy Parsons az okkult tudományok megszállott gyakorlója és több éven keresztül az Ordo Templi Orientis USA-beli fiókszervezete, a dél-kaliforniai központú Agapé Páholy személyesen Aleister Crowley által kiválasztott vezetője volt.
(...) "A Skarlát Asszony nélkül az Antikrisztus nem tud megjelenni, előbb az eszkatológiai formulát kell bevégezni. Érthetőbben szólva, Parsons célja az Apokalipszis előidézése volt a Babalon Munkával. "
Persze nemcsak azzal, a röhejes szex-mágiával, "Holdgyerek-nemzéssel" hanem sokkal inkább a röhögést belénkfagyasztó, maximálisan gyakorlatias és működőképes atomrakéta-programmal!!!

És itt jön a megemlékezés írójának vérfagyasztó fátyol-felfedése az okkult háttérhatalmi elit gondolkodásmódjáról, ami Parsonst és társait hőssé teszi a szemükben és ami sok mindent megmagyaráz a magyarországi okkultista körök, pl. Makovecz ködös halandzsáiból, álcázott programjából is.  (Amikor például LÁTSZÓLAG elítélőleg beszélt a mai világunkat romba döntő pénzuralmi diktatúráról, miközben hite szerint e jelen, a gnosztikusok által amúgy is megvetett világ végső lezüllése, elpusztulása előfeltétele a Megváltásnak, a Fény kiszabadulásának.)
Fel kell tenni a kérdést: ki a nagyobb hős, az, aki meghosszabbítja e szánalmas létezés agóniáját, vagy az, aki tágra nyitja a romlás Pandora-szelencéjét, tudva, hogy a végső eszkatologikus fejezetnek így kell lejátszódnia? 
Nem a Nagy Munka, az emberiség kozmikus megjavítása az alkimisták végső célja? Éppúgy, ahogy Parsons, a rakétatudós kész volt kockáztatni a veszélyes robbanószerekkel, Parsons, a nukleáris kor varázslója kész volt játszani egy egészen másféle tűzzel. 
E két mondatot maga Metzger is aláhúzta cikkében. A "tűz, mellyel a nukleáris kor varázslója kész volt játszani", eszünkbe juttatja az ókori gnosztikus Ptolemaiosz szavait a Megváltást elhozó Apokalipszisről: 
"A tűz, mely a világban rejlik, fellángol és meggyullad, megsemmisít minden anyagot és egyidejűleg saját magát is elemészti, és semmivé válik"
Metzger szándékosan homályban hagyta, hogy mire gondol, de én a nukleáris energia gnosztikus Apokalipszis-csináló felhasználására gondolok.

Parsons szilárdan illeszkedik a Nyugati Mágusok tradíciójába, amely magában foglalja Mózest, Salamont, Jézus Krisztust, John Dee-t, Adam Weishauptot, Crowleyt, Gurgyijevet és Timothy Learyt - mind nagy forradalmárok és felszabadítók.
Szerintem Jézus nem vállalja a klubtagságot...
Parsons írta művében, "Az Antikrisztus Kiáltványában":

"Legyen vége a kereszténység színlelésének és hazug képmutatásának. Legyen vége a szolga-erényeknek és a babonás korlátozásoknak. Legyen vége a rabszolgaerkölcsnek. Legyen vége a prüdériának és szégyennek, a bűntudatnak és bűnnek, mert ezek az egyetlen gonosztól származnak a nap alatt, ami a félelem. Legyen vége minden hatalomnak, ami nem merészségen és férfiasságon alapul, a hazug papok, cinkos bírók, zsaroló rendőrök hatalmának, legyen vége a szolgai alázatoskodásnak, a középszer megkoronázásának, a hülyék karrierjének."
Ámen rá! Parsons egyértelműen kész volt aszerint élni, amit hirdetett. Abbie Hoffmann, Marcos Felkelő Parancsnokhelyettes és Che Guevara totál puhapöcsöknek tűnnek hozzá képest. Felejtsd el az ezer és egy összeesküvéselméletedet, nem az Illuminátusok a "rosszfiúk", George Bush soha nem volt tagjuk és Henry Kissinger sem. Ha Krisztus szavaival gyümölcseiről és tetteiről kell az embert megítélni, szeretnéd TE, hogy a Mai Lai tömeggyilkosság, vagy az Öböl-háború mészárlása a TE karmádat szennyezze be?
Hé, az Antikrisztusnak lenni egy mocskos meló, de VALAKINEK ezt is meg kell csinálni. Ez már nem egy fekete-fehér világ.

Mágikus harcba hívó szó
"Parsons kinyitotta az ajtót és valami berepült." - Kenneth Grant, 'Az idő körein kívül'.
Vajon tényleg működött a Babalon Munka? Az érv kedvéért, ha hiszel benne, hogy igaz, akkor ez eléggé igaz. Mint metafora, vagy mítosz a világ mai pszichés és hangulati felfordulásának magyarázatára, számomra egyértelműen beválik. Amit régóta prófétáltak a világ fő spirituális hagyományai, most bekövetkezik. Bőséges bizonyítékért kapcsold be pár órára a CNN-t: gyilkos vírusok, árvizek, éhségek, erőszakos bűncselekmények, földrengések, ideggázzal felfegyverzett Armageddon-kultuszok, öngyilkos bombamerénylők, a Mennyek Kapui, a lista végtelen. Parsons korai halála egy 1952-es kémiai robbanásban nyilvánvalóan gazdátlanul hagyta a "hódító gyermek" koronáját, miközben a telemiták továbbra is várják az ő Káosz-Messiásukat, de Parsons talán "egy" Antikrisztus volt, és az ő személyes feladata az Apokalipszis kapujának feltörése és a tudat felemelkedéséhez szükséges okkult erők aktiválása volt.

A gnózis Babalon Munka által felszínre hozott új fomáinak apostolai a művészet lesz, a megszentelt tudomány sugalmazott beavatója, az Istenek fáklyája pedig új és váratlan formákban jelenik meg a kibontakozó isteni drámában. A költők, művészek, filozófusok és gondolkodók fogják a tökéletesedett emberiség elitjét alkotni és a Kali Yuga után semmilyen szabály nem lesz érvényben a szabadságon és nemességen kívül. De ez nem fog megtörténni a kűzdelem nélkül, melynek egyik oldalán a korlátozás, fekete mágia és elnyomó unalom erői lesznek, a másikon pedig a bölcsesség, szabadjára engedett kreativitás, és anarchikus lázadás luciferi erői
Amikről az agyunkba mosták, hogy azt higgyük, "jók": hazafiság, úgynevezett "szabad piac", magántulajdon, kereszténység (nem Krisztus tanításai, hanem a gyűlölettel teli paródia, mellyé az e nevet viselő vallás vált a Pat Robertson-féléknek és a mocskos fajtájának köszönhetően), azokat most a megkoronázott hódító gyermek egész felemelkedő generációja kezdi annak a halálos rakás szarnak látni, ami a valóságban.
Egy egész kultúra omlik össze és egy új van születőben. Jack Parsons elégedett lenne.
------------

E helyen kihagyhatatlan Petőfi verse, "Az ítélet":
Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni:
A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké,
Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma
Vértengerbe kerűl. Mindegy. Ez lesz az itélet,
Melyet igért isten, próféták ajkai által.
Ez lesz az ítélet, s ez után kezdődik az élet,
Az örök üdvesség; s érette a mennybe röpűlnünk
Nem lesz szükség, mert a menny fog a földre leszállni.
Metzger esszéje, akárcsak Petőfi verse standard gnosztikus/szabadkőműves igehirdetés. Az elnyomó, zsarnok civilizáció és társadalmi rend, az elnyomó Jahve, a felszabadító Lucifer, a Gnózis által megvilágosodó és felemelkedő Tudat, stb. stb. A régóta kicsiszolt gnosztikus eszkatológiai forgatókönyv nélkülözhetetlen eleme a pusztulásra ítélt világ teljes lezüllésének tudatos siettetése, az "Antikrisztus mocskos munkájának" elvégzése. Ezt hirdették Frank és követői is, hogy a Megváltás akkor jön el, ha mindenki szent lesz, vagy mindenki gonosz, de mivel az első esélytelen, züllesszük le a világot!

Az "Antikrisztus mocskos munkája"-motívum meggyőzően rímelve támasztja alá korábbi megállapításunkat a modern Izrael és a cionista ideológia gnosztikus jellegéről, ahol az Ámosz Oznak nyilatkozó "C" / Samir mondja, hogy "ma is kész vagyok rá, önként, hogy elvégezzem Izrael népéért a mocskos munkát".

És ezzel a hajmeresztő túra végére visszakanyarodtunk kiinduló pontunkhoz, a részben, de nem teljesen megtévesztő képhez, hogy a gnosztikusok régi világpusztítási vágyaihoz és terveihez a gyakorlati megvalósítás lehetőségét nyújtó atomrakéta-fenyegetés egy "zsidó ügy", "izraeli ügy". Láthattuk, hogy a gnoszticizmus őrültsége, aljassága nem kizárólagosan zsidó ügy és nem minden zsidó ügye, azonban a cionizmus és a cionista állam az egyik legfőbb álcabőr, amit a pusztító gnosztikus eszme és mozgalom magára húzott, és ezt önkéntes "Antikrisztusunk", Parsons se cáfolja meg:

Wikipédia: John Whiteside Parsons

"Cionista is volt és támogatta Izrael Állam korai létrehozását, tervezte az Izraelbe kivándorlást, amikor baloldali nézetei és/vagy technológia Izraelnek átadása miatt miatt  megvonták a katonai biztonsági átvilágítási tanúsítványát, de az emigrációban megakadályozta a halál."


Végezetül pedig következzen Lady Gaga: Marry the Night c. klipjének zárójelenete. (Már a címből is látható, hogy a popzene Makovecz Imréje, Gaga számára is "legalább olyan fontos a Sötétség, mint a Fény")

A Parsonst az O.T.O. kaliforniai, amerikai helytartójának kinevező Aleister Crowley máig a tömegek agyát gnosztikus, okkult üzenetekkel tömő tudatipar, közte a popzene egyik legbefolyásosabb ideológusa, inspirálója.
A Sötétséggel megült nász beteljesülése egy végső, mindent lángbaborító atomrobbanás, mely után Gaga Gnózistól megvilágosodott lelke a magasba emelkedik (kapcsoljuk be a hangot is):
"A tűz, mely a világban rejlik, fellángol és meggyullad, megsemmisít minden anyagot és egyidejűleg saját magát is elemészti, és semmivé válik"

"...az ő személyes feladata az Apokalipszis kapujának feltörése és a tudat felemelkedéséhez szükséges okkult erők aktiválása volt"

158 megjegyzés:

Unknown írta...

Ugyan hányan jönnek át Tiborbá-tól ?

Bobkó Csaba írta...

Ide szoktak találni máshonnan is... Van, amelyik bejegyzésnél többszáz hozzászólás van, még ha a kétharmadát magam is írom, akkor se rossz. Azt gondolom, hogy ez a bejegyzés visszariasztó szerkesztési csiszolatlansága ellenére van olyan érdekes téma, hogy idővel lesz némi olvasottsága. Ahogy régebbiekhez is járnak a mai napig a statisztika szerint. Ez nem slágerlista, szűk, de értelmes körnek szól.

Unknown írta...

A téma valóban túlmutat a sztereotípiákon, mindenesetre meghökkentő, még az edzettebb konteósoknak is.

Bobkó Csaba írta...

Szeretek kilógni a sorból... :-)

Unknown írta...

De végre jó lenne tudni, hogy ha a világ elpusztítása a cél, akkir most mire várnak ?
Úgy tűnik minden lehetőség adott...

Bobkó Csaba írta...

Nem úgy megy az. Láthatóan évszázadokra terveznek előre (nem álljtom, hogy részleteiben!) és amikor pl. kirobbantották az első világháborút, sőt már korábban tudták, hogy lesz második is. Az afgán felkelők szovjetellenes támogatásakor tudták, hogy ugyanezek a "hős iszlám szabadságharcosok" pár éven belül démonizált "iszlám terroristák" lesznek számukra és erre hivatkozva az USA szabadságjogai megnyirbálhatók majd, némi hamiszászlós támadások után.
Nem tudom, mikor jön el számukra az atomháború ideje, nekem nem is sürgős. Talán rituális okból maximalizálni akarják a szenvedést, vayg még több züllést akarnak a világban, mert akkor több szikra szabadul ki a bűn kelippáiból, vagy ilyesmi. Ezt csak ők tudhatják a perverz agyukkal.

Unknown írta...

Apró adalék - avagy mindenki játszik, aki számít:
"In August 1945, on leave from his less than spectacular naval career, Scientology founder L. Ron Hubbard was introduced to Parsons. Jack was impressed by Ron's exuberance and energy and wrote in a letter to Crowley: "I deduced that he is in direct touch with some higher intelligence. He is the most Thelemic (Crowley's branch of magic) person I have ever met and is in complete accord with our own principles". Hubbard moved in and promptly gained the affections of Parsons' main squeeze, 19-year-old Betty Northrop. He was soon initiated into the secrets of the OTO and made Parsons' magical partner."
(http://www.forteantimes.com/features/profiles/507/john_whiteside_parsons.html)

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm a kiegészjtést, olvastam róla, hogy természetesen Hubbard is ebben a csapatban játszott, sőt, meg is szöktette Parsons első nejét a spórolt pénzükkel együtt, de nem akartam mindent belepakolni a bejegyzésbe. Hát hogy maradhatott volna ki épp a szcientológia a tudományt az anyag feletti varázshatalomként használó világvége-gyárosok klubjából!
Fontolgatok egy második részt, mert van még ebben a témában anyag.
Véletlenül nem tudod, hol érhető el online a Himnusz Pánhoz, amit Parsons a rakétakilövésekkor szavalt? Van benne az egyén megistenülésről szóló rész is, egybevethetnénk a reneszánsz mágusok hasonló szövegeivel (Pico della Mirandola, stb.)

Bobkó Csaba írta...

És persze az alkmiai érdeklődés miatt Parsons a görögtűz nyersanyagaira alapozta a szilárd rakétahajtóanyagot, amivel áttörést ért el...

Bobkó Csaba írta...

Amúgy jelen vannak a neten a Telema büszke magyar hivei:

http://newthelema.com/crowley/eletrajz/

Unknown írta...

Parancsolj, Himnusz Pánhoz (angolul): http://www.poemhunter.com/poem/hymn-to-pan/ :)

Eszelős egy szöveg.

Vysotsky írta...

Én arra vagyok tőled kíváncsi, AG, hogy szerinted milyen lenne az ideális társadalom?

Tehát mennyire legyen szabad a piac, mennyire legyen nagy az állam és mennyire legyen konzervatív a társadalom?

Másrészt arra vagyok kíváncsi, szerinted hol van az egészséges liberalizmus (ha van/volt ilyen) határa? Szerinted hol romlott el? És ugyanígy: A konzervativizmusban szerinted hol van az a pont ami már túlzás?

Amúgy én nem lepődtem meg a cikken, nem is értem, miért kéne, eddig is ezeket írtad...

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, de angolul én is sok helyen megtal
ltam. Viszont, mint egy-két hazai gnosztikus szájton láthatjuk, van magyar költői fordítása, de csak egyetlen részletet látok mindenhol. Lehet, hogy nincs teljes?

Bobkó Csaba írta...

Az ideális társadalom megszállottjai az utópisták, őket meg itt nem szeretjük... :-)

Centiben kéred, hogy mi mekkora legyen? :-)
Nem túl konkrét dolgok ezek a fogalmak, hogy "liberalizmus", "konzervativizmus". Ha te definiálod, mit értesz rajtuk, én is megsaccolom, melyikből hány centi kell.
A konteós közegben a legtöbben odáig mennek el, hogy a leleplezett főgonoszok Új Világrendet akarnak, nyilván, hogy jól kizsákmányoljanak minket. Kevés konteó jut ettől messzebbre, hogy a végcél minden elpusztítása, önmaguké is. Ez azért meglepő. Persze, hogy tőlem nem... :-)

Vysotsky írta...

"Az ideális társadalom megszállottjai az utópisták, őket meg itt nem szeretjük... :-)"

Hűha, már biztosan nagyon gyanús lehetek. :)
Jó, nem arra gondoltam, hogy milyen legyen, hanem, hogy lehetőleg milyen ne, vagy milyen semmiképp.

"Ha te definiálod, mit értesz rajtuk, én is megsaccolom, melyikből hány centi kell."

Én sem ezekben gondolkodok, hanem inkább egy skálában:

Erős tradíciók nagymértékű egyenlőtlenségek mellett (van, akinek nagyon sok mindenhez van joga, és lehetősége, másoknak kevés jut azokból a dolgokból -pl. biztonság, megélhetés, választási lehetőségek-, amikből az előzőknek sok. Társadalmi szakadékok, stb.). ->
Erős tradíciók, növekvő szociális érzékenységgel (tehát növekvő kompromisszumkészség és konszenzusra törekvés, az egyenlő esélyek/lehetőségek tekintetében). ->
Egyre nagyobb konszenzus -és kompromisszumkészség, azon dolgokban is, amik a szociális érzékenységen túli (kulturális) szokásokról szólnak. Ez a többségi társadalom által lehet elfogadott, vagy kevésbé/nem elfogadott. Az állam mindenesetre intézkedik (ekkor ugye nincs tényleges társadalmi megegyezés az adott dologban).
-> Az "élni és élni hagyni"-konszenzushoz hozzáadódik, hogy egyre kevesebb dolog zavarja az embereket az eltérő életmódokkal kapcsolatban, nő a tolerancia-szint (tehát általánosan az "élni hagyni"-ba egyre több minden fér bele, ha nem valamilyen fizikai, vagy egzisztenciális "ártalomról" van szó)

Vysotsky írta...

Egyébként teljesen igazad van benne, hogy nem túl konkrét dolgok ezek. Talán ezért is lehet jól manipulálni azokat, akik gondolkodás nélkül teszik ezeket (vagy ilyennek nevezett pártokat) magukévá.

Amúgy a vakolók szerintem azért nem támadnak még, mert egyelőre nő az emberiség lélekszáma (=több áldozat).

Anonim írta...

Aki csak egy materialista világnézet alapján állva nézi a világot annak számára sohasem lesz megérthető vagy hihető ez a végcél és éppen ezért megakadályozható sem, mert el sem tudja képzelni ezt, számára ez nem létezik ami pedig nincs azzal nem kell számolni, nem kell ellene védekezni így lesz védtelen vele szemben és ami még rosszabb öntudatlan szekértolója is. Az ezoterizmus ott bábáskodott a tudomány születésénél?Nem csodálkozom.Számomra a kettőjük kapcsolata a lélektan és módszertanuk tanulmányozása során vált világossá.A mágia okkultizmus az ember istenné válásának eszköze.Démonikus hatalmi ösztön megnyilvánulása.A módszer pedig az eszköz az út.A tudomány sem más.Vicces vagy inkább tragikus az mikor nagy gondolkodók akik az őshagyomány helyreállításán fáradoznak kettőt szembeállítják egymással miközben a lényegük ugyanaz.

Bobkó Csaba írta...

Akik a világban létező problémák némelyikén őszinte jószándékkal igyekszenek javítani, azok reformisták, szakemberek, vagy jó uralkodók. Forradalmat, mindent elseprő kataklizmát olyanok igyekszenek csinálni, akiknek utópista, vagy romboló végcélja van, lényegében ők mindig gnosztikusok.
Szerintem az általd emljtett "jó liberalizmus", vagy "tolerancia" téma általában a helyén van a normálisnak nevezhető társadalomban, vagy a társadalom normálisnak nevezhető szféráiban. A fanatizmusok, intoleranciák mögött nagyjából ugyanaz a háttér, mint a vadliberalizmus, nihilizmus mögött.

Bobkó Csaba írta...

A. Crowley: Himnusz Pánhoz

Így hát legyőzheted a Teret
s végül felhágsz az Idő falaira
s arany ösvény révén a bátor
elérhet Istenig

A modern tudomány alapja is ez, érdekes dialektikus ellentmondással, hisz elvileg "csak anyag van" számukra, ezért válhatnak Istenné a manipulálásával, a valóság alakításával:

„Ki ne vágyna arra, hogy nem törődve a földi dolgokkal, megvetve a szerencsét és semmibe véve a testet az istenek vendége legyen még földi életében, és megrészegülvén az örökkévalóság nektárjától halandó voltában is részesüljön a halhatatlanság adományából? … Végül, kimondhatatlan szerelemtől égetve felemelkedünk s mint lángoló Szeráfok elszakadunk önmagunktól, s isteni erővel töltekezvén többé nem mi leszünk, hanem Ő Maga, aki teremtett minket.”

(Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate – Az ember méltóságáról, 16. szakasz)

Bobkó Csaba írta...

(Nagyon költői fordítás, mert Crowley eredetijében nem bírok ráakadni a megfelelőjére...)

MN írta...

Üdv Csaba!

Pár kérdést és véleményt tennék hozzá ehhez az érdekes gyűjteményhez.
Tiborbá blogjáról egy kommentedben írtad, hogy a Katarok uzsorázással is foglalkoztak amellett hogy egyébként az elveikkel ellentétes volt. Megtudhatnám hogy ezt hol olvastad? Szerintem a Katarok ugyanolyan emberek voltak mint a keresztények, ugyan olyan foglalkozásokat űztek, lehetett köztük pék, kovács, szabó és talán még uzsorás is, viszont a prédikáló papjaik kötve hiszem hogy azzal foglalkoztak volna. Mondjuk ezt a szemükre vetni nem túl etikus, bankár családból származó pápák után. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a korabeli források a hasonló eretnekmozgalmakról mind katolikus forrásból maradtak ránk, amiket egyáltalán nem lehet elfogulatlannak nevezni.

Írtad még, hogy úgy ügyeskedett a cion lobbi, hogy az angoloké legyen a palesztin mandátum.
Véleményem szerint mindegy volt nekik hogy ki ajánlja fel jerec israelt, a lényeg, hogy az kapja a terület feletti ellenőrzést. Úgy tudom, Herzl körbeudvarolta II. Vilmost és a törököket is, ha megegyeznek, lehet hogy mi nyerjük a háborút..

Markionizmusról annyit írnék, hogy az az Ószövetséget vetette el csupán, és úgy gondolkodott, hogy Jézus által említett Isten és a zsidók Istene nem ugyan az, ami egyáltalán nem lehetetlen. Ráadásul Jézus tanítása is hasonló a gnoszticizmushoz, hiszen azt mondja, az Ő királysága nem ezen a világon van, és a Sátán amikor meg akarja kísérteni, épp csak nem szövetséget ajánl neki mint Ábrahámnak. :-) Csak neki nem voltak romboló szándékai, mint ahogy a korabeli gnosztikusoknak sem.

Bobkó Csaba írta...

Majd válaszolok tartalmilag is, de előbb talán fel szabad tenni a kérdést, hogy te ugye valahol azonosulsz a gnosztikus/manicheus irányzattal? Pap Gáborék propagálják, hogy honfoglaló őseink is, stb. stb. és hogy az milyen csodálatos dolog volt/van. Jókora átverés. A katárok álszentségéről külön bejegyzést tervezek.

MN írta...

Azt túlzás lenne állítani hogy azonosulok vele, inkább azt mondanám, hogy érdeklődök a vallások, a régi korok emberének hitvilága iránt.

Képmutatás az mindenhol van, ez nem újdonság, és nem is csak a katarok jellemzője.

Bobkó Csaba írta...

Persze, de van különbség a saját szabályok megsértése, a bűn, a képmutatás között és aközött, amikor egy közösség normarendszerébe a bűn, vagy a képmutatás normaként vabn beépítve.
A judaizmus normarendszerében pl. a szép erkölcsi követelmények az "embertárssal", vagyis a többi zsidóval szemben érvényesek, a gojokkal szemben a kettős mérce keretében kimondottan szankciomnálja a közösségi szabályrendszer a rosszabb bánásmódot, illetve a vallás eszkatologikus beteljesülése, végcélja a gojok kiirtása, esetleg leigázása.
A képmutatás terén pedig pl. a katolikus-katár összevetésben a katolikus (általánosan: keresztény) tanítás szerint minden ember követ el bűnt, természetesen a papok, püspökök és pápák is, de ezt megbánhatják és részesülhetnek bűnbocsánatban. (a pápai csalhatatlanság dogmája később ezt kissé elrontotta, de a lényegen nem változtat)

Ezzel szemben a katároknál a konszolamentumon átesett "Tökéletesek" kb. élő szentekké váltak, és bár nem zárták ki a lehetőséget, hogy egy ilyen bűnbeesik, ekkor az ilyen elvesztette "szent" státuszát, de a nem lebukókról feltételezték, hogy már nem vétkeznek.
A kettő közül sokkal őszintébb és realistább volt a keresztény felfogás. Az álszentség a gnosztikus kereszténygyűlölők, nilletve világgyűlölők, természetgyűlölők oldalán volt norma.
És persze melyiköknél volt anyakultusz, a templomi szentképeken dicsőítve az anyaságot és melyikük hirdette, hogy a terhes nő testében a sátán lakozik?

MN írta...

"A képmutatás terén pedig pl. a katolikus-katár összevetésben a katolikus (általánosan: keresztény) tanítás szerint minden ember követ el bűnt, természetesen a papok, püspökök és pápák is, de ezt megbánhatják és részesülhetnek bűnbocsánatban."

Ez a bűn amit elkövet(het)nek azon múlik, kinek milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy bűnnek ítélje meg. III. Ince pápa sokkal inkább volt egy machiavellisztikus világi uralkodó, mint szentéletű egyházfő. A bűn pedig elég szubjektív dolog, a saját szempontjából III. Ince nem hinném hogy bűnösnek érezte magát valaha, pedig a hatására legyilkoltak egy várost szinte teljesen, ahol a keresztények és katárok együtt védekeztek a keresztes hadak ellen, támogatta Domonkost, aki az inkvizíció megalapításában elévülhetetlen érdemeket szerzett (majd később szentté avatták), vagy Konstantinápoly elfoglalását a keresztes hadak által. Ezek a tettek mennyire kompatibilisek Jézus tanaival?

Ennél nem tudom mennyivel rosszabb az, ha felállítanak egy mércét, és ha valaki nem tudja teljesíteni akkor az nem lesz "perfekt", ha tartani nem tudja akkor örökre elesik ettől.

"melyikük hirdette, hogy a terhes nő testében a sátán lakozik?"

Ha ilyet hirdettek az valóban nem szép, de ebben az esetben csodálom hogy ennyire el tudott terjedni. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a keresztény intézmény Jézusi tanoktól való eltávolodása, pénzharácsolása és hatalombirtoklása elleni reakció volt. Az egyház részéről pedig a saját hatalmának megőrzése váltotta ki a nemegyszer kegyetlen választ.

Bobkó Csaba írta...

A gnosztikus mozgalmak önpropagandája, hogy a keresztény egyház elzüllésére adott reakcióként léptek fel. Valójában a gnoszticizmus régebbi, mint a kereszténység és a tényeket összevetve a propagandával látni fogjuk, hogy mit takar a propaganda. Az emberek nem tökéletesek, a kereszténység sem volt az, azonban a gnoszticizmussal ellentétben elveit tekintve soha nem állt a világpusztítás oldalán és a gyakorlata is tűrhetően követte az elveket. Igaz, a gnoszticizmus a kerszténységet a kezdetektől időről-időre megkísérti és néha nem sikertelenül. Sok minden beépült a katolicizmusba is a gnosztikus fertőzésekből, pl. a cölibátus, vagy időnként a test megvetése. (ideiglenesen) Az anyagi testben lakozó isteni lélek gondolata persze a kezdetektől közös, de a kereszténység az anyagi világ pusztulásának, mint a Megváltáas előfeltételének gondolatát időben elvetette, illetve egyes dolgait az eszkatologikus jövőbe, a transzcendens szférába "száműzte". Elveti, hogy az embereknek Istent kellene játszani aés történelemmanipulálással a Földön megvalósítani (azt hinni, hogy megvalósítható) a Mennyek Országát. A gnosztikusok mindezt elkövetik, látható eredménnyel. E perverz felfogás jutott el oda, hogy a gonoszság, a bűnök szaporítandók, mert ez is sietteti a Megváltást.

MN írta...

Lehet hogy régebbi mint a kereszténység, de sosem volt egységes. Akit Te gnosztikusoknak tartasz, azok inkább csak felhasználják és átformálják a maguk céljaira, mint ahogy felhasználnak bármit ami egy kicsit is alátámaszthatja az ideológiájukat.

De tegyük fel, hogy igazad van, és van egy láthatatlan erő, ami az ókortól vagy talán még régebbről kezdve kondicionálja az emberiséget egy világpusztító programra, akkor az már kicsit túlmutat a materialista felfogáson. Ki vagy mi lehet erre képes? Nem pár kecskepásztor a sivatagban...

Bobkó Csaba írta...

Hogy a történelmet és az anyagot manipuláló gnosztikus forradalmár-alkimisták igazából materialisták, vagy nem, az egy érdekes dialektikus ellentmnondás, amit Collins is fejteget idézett cikkében a modern tudomány létrehozása kapcsán. Hiszen egyrészt épp a materialista felfogás alapján vélhetik, hogy ha az anyag minden, akkor annak a tudományos ismeret (gnózis) birtokában való manipulálásával magát a Valóságot alakíthatják, Isten szerepét felvéve. Nade akkor ki is ez az Isten??? Illetve mi az a végső cél, ami miatt képesek pl. az anyagi világ elpusztítását megkísérelni, világos, hogy akkor van hitük szerint az anyagi világon túl más, a Pleróma, stb. Felfogásuk ugyan irracionális, de tapasztalati tény számunkra, hogy ez a felfogás létezik és népszerű olyan körökben, melyek világunkban mára nagy hatalomra tettek szert. És atomtöltetek sokaságára...

MN írta...

Én most nem arra gondoltam hogy ők materialisták-e, hanem hogy Te hogy fogod fel. Van-e ennek valamiféle "természetfeletti" forrása?

Bobkó Csaba írta...

Világos, hogy erre mondja pl. Wurmbrand és mindenféle spirituális hagyomány, a keresztény is, hogy ez a Gonosz inspirációjára történik. Magam is használom ezt a képet, és hogy ezt metaforikusnak tekintjük, vagy konkrétnak, az lényegében mindegy. Bármennyire is arról győzködik magukat a világpusztítók, hogy ők épp a "Gonosz" teremtményét vetik meg az anyagi világ formájában és a "Jóisten" győzelmét kívánják elősegíteni, valójában tevékenységükkel a "Gonoszt" szolgálják, függetlenül attól, hogyan is képzeljük el ezt a Gonoszt, hogy metaforának, vagy metafizikai entitásnak tekintjük. Én "fekete doboznak" tekintem a mozgalmakat, egyházakat, vagy akár az Istent és a Gonoszt is, nem az izgat, milyen alkatrészekből épülnek fel, mi a hardverük és a szoftverük, hanem csak a kimenet, a működésük eredménye érdekel. Ilyen alapon ha üres a szó szerinti fekete doboz, ami a Gonoszt jelenti (tehát képzelt), ha nem, a működése alapján ő az Ellenség.

Bobkó Csaba írta...

Egy forrás arra, hogy a katárok között fontos szerepe volt a pénzembereknek és hogy erősen képmutatók voltak. A bejegyzésben idézem Vaneigem könyvét a "Felvilágosodás" eretnek gyökereiről (ami egy helyes tézis), ebben idézi ő a 20. század egyik legnagyobb középkorkutatója, Arno Borst "Die Katharer" c. könyvéből. Ahol külön nem írja, hogy "katolikus", az "Egyház" szó alatt a Katár Egyházat érti, érdekes, hogy a közhiedelem ilyen létezését nem is gyanítja!!! Melyik egyház tagjai háborodhattak fel jobban a másik pénz általi romlottságán:

http://theanarchistlibrary.org/library/raoul-vaneigem-the-resistance-to-christianity-the-heresies-at-the-origins-of-the-18th-century

"A katárok helyzete a gazdaság terén szintén ellentmondásos volt. Egyértelműen hirdették az apostoli szegénységet. Mindegyik "Tökéletes" köteles volt vagyonát és javait a katár egyháznak adni a szektába való belépésekor és szükségleteit onnantól a saját keze munkájából kielégíteni. A megtért kétségkívül szegény volt, az Egyház pedig gazdag. 1662-ben Flandriában és 1163-ban Kölnben ez a katolikus főpapok számára egy pénz által megrontott egyház képét nyújtotta; 1177-ben Dél-Franciaországban ez az egyház úszott a gazdagságban.

Riminiben, akárcsak Beziersben, a katárok letétbe helyezték a javaikat. E ’pro subsidiis temporalibus’, időszaki tartalékok körül nyüzsgött a csőcselék. És az eretnekek, akik maguk kereskedők voltak, gazdasági és lelki tevékenységket egyidejűleg a nyilvánosság előtt folytatták. Adományokat gyűjtöttek Egyházuk számára. Nem tiltották híveiknek a kamatra való kölcsönzést, a gazdag hívők lelkiismeretükön az özvegyeknek adott nagy alamizsnákkal könnyítettek. Újra csak fellépett a konfliktus a nyugati evangéliumi erkölcs követelményei és egy jól meghatározott dogmára alapozott Egyház pénzügyi igényei között; a katár ellentmondások által teremtett zavaros helyzetet kihasználva egy korát megelőző kapitalizmus jött létre."

Szóval, ha erre azt mondjuk, hogy a pénz MINDEN egyházat korrumpál (és valamilyen fokban ezt kijelenthetjük), akkor érdemes egybevetnünk a két ellenfél, a katolikus és a katár egyház viszonyát a pénzuralmista, kapitalista berendezkedéshez. Melyiküket nevezi a kutató (és nem egyedül Borst, majd idézek más neves kutatót is!) a kapitalizmus támogatójának és melyiket az ellenfelének???
A kapitalizmust Weber a "protestáns etikának" tulajdonítja, a katároktól Lutherig pedig egyenes az út Wycliffe és Husz megállókkal! A katolikus egyház se tudott tiszta maradni a pénz csábításától, de mégis végig akadályozta a pénzuralmi rend kiépülését, ezért démonizálják annyira a pénzuralmisták spirituális hátterét jelentő gnosztikus-vakoló közeg propagandistái máig!

De nagyon érdekes előképe a szocializmusnak is a naív hívő katárok által a közösbe letétbe helyezett javak és az azokon élősködő csőcselék siserehad képe is, emlékeztet nagyapáink egy messianisztikus eszme nevében eltéeszesített, államosított, "a közösbe" bepakolt javainak felélésére egy aljanépség által...

Bobkó Csaba írta...

Fentebb hoztam egy forrást a katár kapitalizmusra, csak nem a végére került. Ha átállítom a beállításokban, hogy ne ilyen lépcsős hozzászólások legyenek, hanem az utolsó mindig a végére kerüljön, az eddigiek nem szállnak el?

MN írta...

Olvastam, köszönöm. Sajnos nem áll rendelkezésemre az Arno Borst könyv, ezért nem tudom leellenőrizni, milyen feltárt bizonyítékokra alapoz, de rendben, fogadjuk el, hogy a perfektek mögött volt egy pénzharácsolásra szakosodott csapat. Ez önmagában még nem a perfekteket minősíti, mert attól ők még élhettek bűntelen életet. Ahogy különböző szerzetesrendeket sem szabad a pápai kapitalista törekvések alapján megítélni. Mert azért ebben az esetben is a szálka gerenda esete forog fenn. Nem a katárok hamisítottak maguknak Nagy Konstantintól adománylevelet és nem ők háborúztak évekig az invesztitúra jogáért. Ezek anyagi és politikai hatalmat biztosítottak az egyháznak.

De rendben, fogadjuk el, hogy bűnös eretnekek voltak, akik a Bibliát nem úgy értelmezték ahogy azt az egyház meghatározta.Ellenben Wycliffe és Husz nem volt eretnek, velük mi a bajod? Hogy két szín alatt akartak áldozni, vagy a saját nyelvükön akartak prédikálni? Ezeket lehetett ellenezni, Huszt máglyára küldeni, de ezzel csak a rugalmatlanságukat bizonyították és ők maguk tolták meg a reformáció szekerét...

Névtelen írta...

csak részben kapcsolódik, hogy az egyik legutóbbi Rubicon történelmi magazinban pont a kuruc/labanc kultúrkör kialakulását, hamisságait tárgyalták, volt benne Thaly stb. arra konklúzióra jutottak, hogy nem minden kuruc hazafi és nem minden labanc hazaáruló, árnyaltabb a kép ennél, amit ideje lenne átértékelni – szerintük. na, mit szólsz, kis erjedés? : )

z

Bobkó Csaba írta...

A szerzők számára ez semmiképpen nem erjedés, mert történész körökben olyan 3 évtized óta szakmai konszenzusnak számít és már a történelemtanárok is ilyen szellemben nevelődnek vagy 20 éve.
Hogy az olvasóközönségbe is oltogatják már, az nagyon derék, de lényegében elkerülhetetlen is. Egy megváltozott tudatú szakma nem képes tovább terjeszteni a korábbi történelemképet, amiben nem hisz.

Névtelen írta...

na, hát én 20 éve tanultam. nem tudtam, hogy azóta változás történ a hivatalos oktatásban.

z

Bobkó Csaba írta...

Lehet, hogy túloztam, de a történész szakmában megvan ez a konszenzus és tudtommal a mai oktatásban is jobb már a helyzet.

Bobkó Csaba írta...

Teljesen komolytalan vagy, ha ezen a blogon bizonygatod, hogy a protestáns önpropagandát igenis szó szerint kell venni. Idéztem a bejegyzésben:

"A Rendnek fontos politikai okai voltak rá, hogy támogassa a protestáns ügyet. A felszínen a titkos társaságok, mint a kereszténység előtti Ősi Bölcsesség örökösei nem sokat nyerhettek a vallási reformból. Azonban a protestáns szakadárok támogatásával hozzájárultak a Római Katolikus Egyház, a katárok, a templomosok és a szabadkőművesek hagyományos ellensége politikai hatalmának gyengítéséhez. (54)"

Wycliffe főleg katárokat fordított, Husz szinte kizárólag Wycliffe-t fordított és Luther kijelentette, ha korábban kezébe kerülnek Husz művei, nem kell annyit fáradoznia. Ez ugyanaz a banda, bárhol kaparjuk meg hazugságaikat, álljtásaikat, hogy ők miért tettek jót, a tények leleplezik. Lásd a katolikus egyház pénzéhessége kontra "szentéletű katárok" álljtást és így mehetünk tovább a nemzeti nyelven prédikálás, vagy a két szín alatti áldozás felé (ami tipikus példája a semmiséggel való fanatizálásnak). A protestantizmus a világfelforgatás trójai falova, amiről a kis hívek tömege nem tudott és nem tud, de aki igen, annak erkölcsi kötelessége ezzel szembenézni.

MN írta...

Hogy ki a teljesen komolytalan, abba ne menjünk bele, nekem mindegy ha annak tartasz, végülis Te vagy itt "itthon".

Véleményem szerint nagy hibát követsz el abból a szempontból, hogy innen a XXI. századból visszatekintve egy "bandába" sorolod őket, és úgy gondolod, hogy a Gonosz ezeket egy sorba állította, hogy az egy igaz egyházat megtámadják. Kétségtelen hogy hatással voltak egymásra, de nem úgy, ahogy ezt itt be akarod adni. Az a baj, hogy kizárólag azok felelősséget látod meg, akiket kiállítasz bűnbaknak, a másik oldal hibáit pedig teljesen kihagyod a képletből. Ez így nagyon féloldalas megoldás, és ezért is vezet tévútra, bár kétségtelenül élvezetes csomagolásban.

Sajnálom, mert egyébként szívesen olvasom az írásaidat, de ezek miatt semmivel sem vagy jobb, mint az itt sok helyen kárhoztatott Pap Gábor.

gyuri55 írta...

Czike László - A fényhozó hatalmi piramis*
A piramis csúcsán – a mindent látó szem ($) gazdája – maga Lucifer ül.
Közte és a neki szolgáló piramis szervezetei között a parancsközvetítő kapocs az Illuminátusok Rendje.
A sátáni piramis tizenhárom (13) szintre tagozódik.
Az első 7 szinten az alacsony fokozatú szabadkőműves segítők és végrehajtók, a 8-13 szinteken a magasabb fokozatú illuminátus szabadkőművesek működnek.

3. Szint: Kék, vagy Johannita páholyok
Ezen a szinten figyelhetjük meg a legjobban, hogy miként tette magáévá a gnózis legkülönfélébb “tételeit” a szabadkőművesség, hogy eltorzítsa a katolikus vallást, és ebben a szerepkörében – értsd: “végeredményében” – nem sokban különbözik a protestantizmustól, amely mind a mai napig főszerepet játszik (mint a valláson belüli “eszköz”, a szabadkőművesség kezében) a kereszténység megosztásában, és szörnyű rombolást visz véghez a kellőképp nem felvértezett emberek lelkében. Ezen keresztül még azt is megérthetjük, hogy 2004-ben Cleveland-ben elmondott beszédében a johannita (református) Orbán Viktor miért is nem nevezi nevén a Megváltót, amikor Jézus Krisztus helyett szemérmesen csak “Mester”-t mond. A dolog valahol a régi rózsakeresztes (keresztény) páholyok szemléletmódjára emlékeztet, melyből a szabadkőműves johannita rendi gondolkodás történetileg kinőtt. Mi több, felsejlik – mint “hiányzó láncszem” – az ősi kapcsolat a rózsa-keresztességen keresztül (Orbán eredetileg rózsakeresztesként indult) a gnózis és a templomos lovagrend, és a belőle még a jeruzsálemi kereszteshadjáratok során kivált (templomőrzők, ispotályosok, stb.) johanniták között…
2. Szint: “Kötény nélküli” páholyok. Mindazokat a félszabadkőműves segítő “páholyokat” nevezhetjük így, amelyek tagjai ugyan nem tették le a híres-hírhedt szabadkőműves esküt – formálisan nem tagok -, de jól tudják, kikhez tartoznak.
1. Szint: “Human – 1776 – TAET”, a humán polgári (civil) társaságok tagjai. Az alapító “atya” – Weisshaupt – jó előre, pontosan tudta, hogy az Illuminátusok hatalmi rendje távlatilag csak akkor bontakozhat ki, csak akkor szerezheti meg a korlátlan világuralmat, ha a lehetséges legszélesebb társadalmi bázison építkezik; úgy, hogy mindazok a legjobb agyvelők, szakértők, tervező-végrehajtó munka-erők is az illuminátus világhálót szervezzék, neki dolgozzanak, akik mit sem sejtenek arról, miben vesznek részt. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy a nagy- világot – Tanganyikától a Spitzbergákig – felölelő, nemzetközi társadalmi-segítő hálózatok szervezetei (pl.: a Vöröskereszt, a Greenpeace, a szeretetszolgálatok, a humánerőforrás-gazdálkodó és fejvadász-cégek, könyvvizsgáló, vagyonértékelő, pénzügyi-gazdálkodási és privatizációs tanácsadó társaságok, segélyosztó non-profit, “szociálpolitikai” alapítványok, kultúrális, közművelődési és környezet-védő társaságok, szövetségek, stb.) nemzetállamok felett álló szerveződésekként működnek, akik számára az országhatárok már csak jelképes vonalak…
A hangsúly a titokzatosságon, a titkosságon van. Ezeknek a szervezeteknek a fő tevékenysége, hogy “kvázi öntudatlan” szorgos kis hangyákként csak hordják és hordják “a téglákat” a szabadkőműves világállam, az illuminátusok szép új világrendje felépítéséhez, és karitatív cselekedeteik gyakorlása közben eszükbe sem jut, milyen jó is lehetne ez a világ, ha a földi élet kincseinek, javainak, a csak munkából szerzett jövedelmeknek (s a vagyonnak) az elosztása a teljesítmények arányában történne, – úgy, amint Jézus Krisztus tanításai, és a pápák szociális enciklikái azt előírják. Mert hogyha pl. mindenki képességei szerint dolgozna, és a szükségletei szerint részesedne a megtermelt javakból, jövedelemből – s nem az összeharácsolt “tőkéje” arányos profitjaként -, akkor nem lenne “szükség” sem “szervezett jótékonykodásra”, sem “szociálpolitikára”. A titokzatosság alapvető célja: nehogy kiderüljön, hogy a segély csak az ellopott profit csekély töredéke.
Nehogy kiderüljön, hogy “a szociáldemokrácia” csak Lucifer pótcselekvése.
*A piramis szerkezeti felépítése Myron Fagan írásából származik.

anonim írta...

A gnosztikus témához annyit szeretnék hozzáfűzni ,hogy a róluk szóló írások egyházi forrásai már a páli levelekben tetten érhetők s főleg az egyház atyák írásaiban is amikor is a keresztény egyház messze volt még attól a helyzettől,hogy az ún: konstantini fordulat után hatalmi eszközökkel és hatalmi érdekből ítélje el a gnózist,a klérus vagy császár érdekében.A gnózis olyan messze esett az egyház tanításától ,hogy még csak nem is vitatkoztak róla akkor éppenséggel az ariánizmussal hadakoztak ,ami nem volt gnózis.Nem igaz tehát az ,hogy a gnózis volt az eredeti ősegyház és az ún ortodoxia vált eretnekké.Másrészt pedig az a vád hogy a gnoszticizmusról szóló egyházi források nem hitelesek mert a velük rivalizálóktól származnak így hazug propagandának tarthattok, cáfolatot kaptak az 1945 -ben felfedezett egyiptomi Naq -Hammadi gnosztikus könyvtár felfedezése után.A gnosztikusok által leírt művek tömege bizonyítja ,hogy amit róluk eddig a felfedezésig- az egyháztól tudtunk-megfelel mind annak amit ők magukról írtak Kr után 1 századtól kezdve.Ekkor pedig szabadon írhattak bármit le hiszen nem volt az ortodoxia hatalmi helyzetben.Bárki elolvashatja őket magyarul is.Nem beszélve arról ,hogy a gnosztikus felfogással fellépő Jézust az első percben meglincselték volna már Názáretben az útja kezdetén......Problémája azért támadt először itt mert kijelentette magáról ő a Messiás.Tudományos világ a helyen tudja kezelni a kérdést ahogy a Qumráni közösséget is.Nem voltak sem keresztények sem a normativ judaizmus részei.Ez a hittől és egyházi állásfoglalásoktól független konszenzus vélemény.Az egyházi alapműveltség hiánya az egyik ok ami révén Pap Lajos,Gábor és társai képesek manipulálni ,terjeszteni tanaikat....... Gonosz pedig minden oldalon tevékenykedik hol több hol kevesebb sikerrel a már meglévő szervezetekben, egyházakban és vannak olyanok melyeket ő maga hoz létre szinte naponta alakulnak újak és újak a régiek mellé kicsit más külsővel vagy belső tartalommal de lényeg és a cél persze ugyanaz.........

Névtelen írta...

Drábikot és Czikét azért 100% nem szabad komolyan venni. Írásaikban azért nem kevés a forrás nélküli feltételezés.

Véletlenül egy ezo-ufó-new age cikkre akadtam, amit Czike írt, az agyam ledobta a gépszíjat annyi veretes faszságtól... : S

Névtelen írta...

egyházi zsinatok pont a gnoszticizmus – bőven ellentmondásos – tévtanításai miatt jöttek létre.

gnoszticizmus alapjai már a kereszténység előtt megvoltak a görög filózófiában, az egyiptomi, perzsa, mezopótiámiai vallásokban.

Krisztus idején a Római Birodalomban rengeteg vallási képzet és vallásfilozófiai irányzat volt, pont e katyvaszban vágott következetesebb rendet a Krisztusi/Páli vallási irányzat. Talán a kereszténység határozottsága késztette arra gnózist, hogy ezutóbbi erőteljesebben jelenjen meg, mint Krisztus születése előtt. Ha ortodox keresztény lennék, akkor azt mondanám, hogy a gnoszticizmus nagyon szép szavakat használó, jámbor bárány bőrébe bújt Sátán. : )

z

Bobkó Csaba írta...

Volt olyan elképzelésem, hogy valamiféle időrendi sorrendben kéne bejegyzésekben végigvennem a világfelforgató irányzatot a kereszténység előtti gnoszticizmustól a katárokon, templomosokon, lollardokon, huszitákon, protestánsokon át, Dózsán, kurucokon, 1848-on, Marxon, Leninen át az atomháború réméig, de persze nem esélyes az időrend tartása, egyből a végén kezdtem. :-)
A báránybőrbe bújt farkasokra kiváló szemléltetés lesz a katárizmus, amiből már adtam egy kis ízelítőt, meg persze a prot-kur latorságokból is,remélem, lesz alkalom tovább haladni szeszélyes ugrásokkal a világromboló gonosztikus irányzat történetében és valamiféle mozaik összeáll a kavicsokból.

gyuri55 írta...

100%-osan nem szabad komolyan venni, de azért sokat lehet tanulni tőlük. Mellettük szól, hogy Drábik csak az Echo tv-ben szólal meg néha, Czike ott sem. - Talán egy kicsit finomabban kellene fogalmazni...

Bobkó Csaba írta...

Először is Czike bírálja Drábikot, Drábik viszont nem bírálja Czikét. Drábik nem ír játékos dolgokat, 99%-ban fordít és mások műveit szerkeszti könyvvé. Sajnos csak nagyon hézagosan adja meg forrásait, bár nem nehéz ezeket megtalálni. Szerintem teljesen vad, alaptalan dolgokról nem ír, egyetlen durva mellényúlása Kossuth pénzügyi szabadságharca, de azt nem is fordította. Tevékenysége nagyon hasznos, viszont feltűnő, hogy ő ezzel benne lehet a nyilvánosságban, míg Czike a sokkal nagyobb fokban saját és sokkal aktuálisabban hazai témáival nem.
Czike sok játékos írást elkövetett, amiket persze, hogy nem szabad "komolyan venni", de ez a műfajból eleve következik. E humor megértéséhez tájékozottnak kell lenni a témában.
Viszont a teljesen komoly dolgait nem keveri ilyen tréfákkal.

Bobkó Csaba írta...

Kedves MN, először is nem szívesen riasztanék el egyet a kisszámú olvasóm közül. :-)
A te problémád lényegében a konformizmus problémája. E blog tárgya a tömegnek, a társadalomnak szánt áltörténelem-kép szembesítése tényekkel. A leggagyibb holivudi antiutópia-filmekben is mindig az a főhős, aki átlát a szitán és rájön, hogy a tudatipar átveri őt és társait és a háttérben minden másképp van. Gondolom, te protestáns kulturális hátterű vagy, ami önmagában nem baj, de a józan ész és a tisztesség segít észrevenni saját neveltetésünk torzításait.
E blog a prot-kur hamisításokat veszi célba, tehát itt szajküzni e világkép önpropagandáját épp az ezt cáfoló tények láttán komolytalan, épp annyira, mint amikor Pista bácsi földhöz vágja a kalapját az állatkertben a zsiráf előtt, hogy "ilyen állat márpedig nincs!".
Jópár bejegyzést tervezek még a protestáns "szentek" gnosztikus-felforgató hátteréről és eddig is sok szó volt róla, hogy hazánk romboló folyamataiban mindig a protestáns szellemi elit adta az értelmiségi infrastruktúrát. Ez nem jelenti mai protestáns honfitársaink elítélését, de a hamis történelemkép felváltását egy hitelesebbel tőlük is elvárhatjuk.

MN írta...

Kedves Csaba!

Nem riasztasz el, olvasni fogom az írásaidat, még ha nem is értek egyet sok mindennel. Nem gondolom hogy ez egyrészt kötelező lenne, másrészt abban sem vagyok minden esetben biztos, hogy nekem van igazam. De az jelenleg a szilárd véleményem, hogy nem egy állandóan jelenlévő háttérben meghúzódó manipulátor működik, hanem a manipulátor így teremtett meg minket, vagy a teremtésbe belecsempészte ezt a kis hibát, hogy az ember utálja ha a dogmákat nem kérdőjelezheti meg! Márpedig a kat/lab propaganda nagyjából így működik. Lám neked is az a bajod a prot/kur propagandával, hogy dogmákkal operál.

A Gonosz is Isten teremtménye, nem lehet tőle független.

Egyébként abszolút világias, ateista nevelést kaptam.

Hírhozó írta...

A különböző gnosztikus eretnekmozgalmak történetét lehetetlen megérteni az alábbi könyv nélkül:
https://archive.org/details/SocialistPhenomenon

Írta: Igor R. Safarevics, előszót írta: Alekszandr I. Szolzsenyicin

A Szocializmus ahogy alapvetően értjük, a következő kulcstételek köré szerveződik:
- a magántulajdon fölszámolása ezzel összefüggésben az egyenlőség eszméje.
- a család és kissé általánosabb értelemben a hagyományos közösségek fölszámolása, a házastársi kapcsolatok megtörése , "szabad szerelem"
- mindenféle vallás de különösképp a Katolikus Egyház veszett gyűlölete, egyházellenesség.

A szerző kimutatja a szocialista eszmék hatását és jelenvalóságát, időrend szerint:
-a kiliasztikus (vallásos álca alatt működő) szocializmusban: katharok, husziták, a münsteri anabaptisták (Leydeni János), Münzer Tamás stb

- a filozófiai értelkezések mezében működő szocializmusban: Platon Állam c. műve, Morus Tamás utópiája, Tommaso Campanella Napvárosa, Fourier és Saint-Simon falanszterei

-a "tudományos" szocializmusban: Marx, Engels, Lenin, Marcuse stb

- a megvalósult szocializmusokban: Az ősi Mezopotámia, Egyiptom egyes korszakai, az Inka birodalom, a Jezsuita városállamok Paraguayban (Redukciók-"Reducciones"), és a "keleti blokk" országaiban

A bevezetőben megemlített három vonásból kettő mindegyikben kivétel nélkül megfigyelhető: magántulajdon hiánya, és a család fölszámolása, legalábbis a család fölszámolására irányuló erőszakos kísérletek. A vallás szerepe a megvalósult szocializmusokban úgy működött, hogy az országot konkrétan papok, egyházi személyek irányították. sumér papok, egyiptomi papok, inka papok, és persze mindenhol hatalmas, néhol túlterjeszkedő bürokrata apparátus, a szocializmusok jellegzetes kísérőjelensége.

A vallási és filozófiai mázban megjelenő szocializmus szinte mindenhol "Földi Mennyországot" hirdetett és próbált megvalósítani. Aztán persze a Poklot hozta el.
Ez annyira jellemző szocializmusra: a jó nevében jön, és a legnagyobb rosszakat követi el. Mindegyik felhozott példában ki lehetne fejteni hogyan és miért, de ettől most eltekintenék.

Lényeg: Safarevics szerint a szocializmus egy öntudatlan, politikai mozgalomban testet öltött halálvágy, gyakorlatilag teljes megsemmisítése mindennek és ez a legfurcsább, hogy a szoc. mozgalomnak magának is. önfelszámolás, öngyilkosság.

A könyv olvastakor kisebb lelki megtérést éltem át. Utoljára, több mint 10 éve a "New Age keresztény szemmel" (Gál Péter tollából) volt rám ekkora hatással.

egy kis érdekesség: Bergoglio jezsuita és Argentínából származik, valamint 2013-ben meglátogatta a "Felszabadítási Teológia" (keresztény köpönyegű szocializmus) apostolát, Gustavo Gutierrezt

"In September 2013, after Pope Francis met with Gustavo Gutiérrez, a pioneer of liberation theology, the Vatican newspaper L'Osservatore Romano published an essay stating that with the election of the first pope from Latin America, liberation theology could no longer "remain in the shadows to which it has been relegated for some years, at least in Europe.”[286]"
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Francis

óriási nagy bajok előtt állunk, persze tudható, hogy a sátán füstje már rég betört az egyházba
http://www.tlig.org/hu/amort.html

kételkedő írta...

Köszönöm ezt a linket, mindenképpen elolvasom! Úgy tűnik, Safarovics még ma is él, kíváncsi lennék, pontosan hol, és mivel foglalkozik 90 évesen. Addig is, találtam egy írást róla:
http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1994-807-21-2-Epstein.pdf
Az most nem lényeges, hogy zsidó szemszögből íródott, de valahogy nem csodálom, hogy valaki a szocializmusellenességtől eljut az antiszemitizmusig. Ebben a cikkben leírják, hogy S. a népet két fajtára osztotta: a "small people" jelenti a pl szabadkőműves páholyokba tömörülő felforgató kisebbséget, elitet, a "large people" pedig a normál népet, akik elszenvedik a rombolást. És hát, az előbbit S. azonosította a zsidókkal. Azt sem csodálom, hogy számára az ideális létforma a falusi társadalom, amely a stabil, koherens, tradicionális társadalom megtestesítője. Ezt verték szét mindenhol - tudjuk - a szocialisták. Meg persze a liberálisok (de ez egy és ugyanaz).

Hírhozó írta...

Igen. Amit kihagytam még az előző bejegyzésemből, hogy a szocialista eszmék mindegy hol és mikor, mindig a "Semmit" körvaonalazzák, a "Semmi " köré épülnek filozófiájukban

Szintén elfelejtettem odaírni nagy buzgalmamban a szocialisztikus szekták közé a "Free Brethren" -mozgalmat (1500-as évek eleje, anabaptista szerveződés, egyfajta korai internacionálé, a husziták, valdensek és egyéb régi szekták szövetsége), valamint az angol polgárháború puritán és egyéb szektáit.

szintén elfeledtem az ősi kínai szocializmus kapcsán megemlíteni a taoizmust és buddhizmust mint a pesszimizmus és nihilizmus filozófiáit.
mint a tao, a buddhizmus, de még a hinduizmus is a Nirvánát, az örök megsemmisülést hirdetik, amely állítólag "mennyi boldogság" annak aki megtapasztalja, annál is inkább mivel a keleti filozófiák egybehangzóan állítják hogy az "élet szenvedés".

Amit Safarevics ír a "kis népről" ír, egyértelmű hogy minden szocialista mozgalomban van a "kiválasztottak" egy kicsiny csoportja, az ókori társadalmakban ezek a papok voltak, a katharoknál a "perfektek", Münzernél például volt '12 apostol" akiket szétküldött téríteni (lázítani a népet), ők az "élcsapat", őket kell követni.

A zsidósághoz alkatánál fogva illik úgy a szocializmus, mint az élcsapat -mondanivaló, természetes hát hogy a modernkori szocialista mozgalmakban sok a zsidó, néhol 90%-ot is meghaladóan.

Nekem az tetszik Safarevics munkájában, hogy a kirakós minden darabja a helyére kerül, ahogy az ember olvassa. Egy hatalmas nagy "aha"-élmény, amit az ember eddig egzotikus furcsaságként tartott számon az adott mozgalommal kapcsolatban, mint szervező elem válik érthetővé.

MINDEN ISKOLÁBAN, EGYETEMEN KÖTELEZŐ ANYAGKÉNT KÉNE TANÍTANI E KÖNYVET.

Külön érdekesség az olvasmányos stílusa. Én nehezen olvasok hosszabb szöveget angolul, mindig elfáradok, de ezt 3 nap alatt olvastam végig.

Valahogy le kéne fordítani magyarra. Össze kéne fogni pár angolosnak, fölosztani a könyv fejezeteit, erre gondoltam.

gyuri55 írta...

http://bookline.hu/product/home.action?id=11990&type=22&_v=Igor_R_Safarevics_A_szocializmus_mint_vilagtortenelmi_jelenseg_Ket_ut_egy_szakadekba

Remélem, ez az említett alapmű - megrendeltem.

Névtelen írta...

http://index.hu/kultur/2013/12/27/jurtalakok_itt_a_taltosos_sci-fi/

z

Hírhozó írta...

Ez az.
1400 Forint? Erősen gondolkodóba ejtett hogy megrendeljem.
Azt hiszem megejtem a vásárlást.

Bobkó Csaba írta...

Vegyük észre, hogy pontosan ilyen irodalmi divatként (de komolyabb politikai program kiszolgálójaként) burjánzott el robbanásszerűen a kuruc-témájú "fantasy"-irodalom a 19. század vége felé! És ennek elődjeként rendelte meg a Kisfaludy Társaság pl. a Toldyt és hasonlót és ennek keretében igyekeztek legyártani a magyar Ossziánt, illetve Kalevalát.
Régebb óta dédelgetett tervem egy olyan "labanc" irodalmi társaság (illetve a mai újabb műfajokkal is foglalkozó) gesztor-szponzor-szervező intézmény léátrehozása, mely bábskodik a labanc-regények,, képregények, számítógépes játékok, lego-figurák, netán filmek megszületése felett...

Bobkó Csaba írta...

Az is lehet, hogy Toldit... :-)

Bobkó Csaba írta...

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CE4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fepa.oszk.hu%2F01400%2F01433%2F00008%2Fpdf%2F03-3-039-Safarevics_Baracsi.pdf&ei=iu69UsKdG-ag7AbfgoCADQ&usg=AFQjCNE00z8hB5wtjMdL_GSgUmL4weX65g&sig2=bD6qCQWMOMWellDVsF936A&bvm=bv.58187178,d.bGE

"A szocializmus célja az emberiség halála -állapítja meg. Ez az önpusztító törekvés az egész emberiség lelki motívumának tekinthető. 'A szocializmus az emberiség egyik önpusztító, a Semmi felé irányuló törekvése, éspedig a társadalom szerkezetében megnyilvánuló önpusztítás."

Sok szempontból egybecseng az én sejtésemmel, de a recenzió szerint nem jut el a gnoszticizmusig, mint okig és ha jól látom, nem érinti a marxista és náci rezsim amerikai bankárok általi létrehozását és irányítását. Nem gondolom, hogy "az egész emberiség" egyik ösztönös vágya lenne az önpusztítás, ez egy kétségkívül sikeres mém, de láthatóan az emberek többségére diktatúrával, összeesküvéssel kell rákényszeríteni az akaratlan részvételt. A könyv természetesen hasznos lehet, ennyit nekem is megérne.

Hírhozó írta...

Ez egy tudományos mű, a gnosztikus mozgalmakat pedig a kereszténységre adott reakcióként magyarázza.

gnoszticizmus-öntudatlan halálvágy: csirke-tojás probléma. A halálvágy okozza a gnoszticizmust, vagy a gnoszticizmus okozza ill. erősíti a tömegekben a halálvágyat?

egyébként könyv mint már említettem, foglalkozik a megvalósult szocializmusok közül a kínai, egyiptomi, mezopotámiai,és inka kultúrákkal, megdöbbentő párhuzamokat feltárva. Ott pedig nem voltak "gnosztikus" mozgalmak még, Kínában és D-Amerikában semmiképp sem.

A szocializmust mindenhol - még eme ősi társadalmakban is- erőszakkal kényszerítették rá az emberekre. A gnoszticizmus ahogy mi ismerjük, az ősi szocializmus vagyis halálvágy öntudatlan megnyilvánulása, továbbélése a keresztény korban.

Tehát a könyv _foglalkozik_ a gnosztikusokkal, ami nekem tetszik, hogy TUDOMÁNYOS SZEMPONTBÓL , mindenki számára érthetően magyarázza el. A logika eszközével.

Én egyébként készen állok vitára bárkivel kapcsolatban, ha érvekről van szó, de amikor egyoldalas recenziókból próbáljuk kitalálni hogy miről szól egy 400+ oldalas könyv, azzal egyszerűen nem tudok mit kezdeni.
(azóta egyébként megrendeltem a könyvet)

Továbbra is kitartok Safarevics tézise mellett, hogy a szocializmus és a gnoszticizmus a halálvágy manifesztációi, a spirituális-társadalmi-emberi viszonyok lerombolására törekszenek.

Most nem írom le újra mit az első hozzászólásomban megtettem, hogy mennyire makulátlanul jelenik meg lényegét tekintve szóról-szóra ugyanaz a filozófusoknál, a szektáknál, a régi a szocialista társadalmakban, mikor pedig ezen mozgalmak-emberek-társadalmak egymástól gyökeresen különböző helyeken és időkben működtek. Egyszerűen annyi példát hoz hogy nem tudom hol kezdeni.

Talán mégiscsak el kéne olvasni a könyvet, mert ugyan a távolbalátás hasznos dolog tud lenni, de 400+ oldal elolvasását mégsem váltja ki szerintem.

Hírhozó írta...

Még egy dolog, amit elfelejtettem említeni: a Könyvet 1975-ben írta, nyugatra csempészték, és ott a YMCA fordította le 1980-ban. A SZU-ban szamizdatban terjesztették.

Olyan szamizdatban, hogy kemény évekre börtönbe varrtak érte, ha megtalálták valakinél.
Így kell e könyvet olvasni.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmünket a könyvre, el fogom olvasni.

Hírhozó írta...

Köszönöm, várom az ezzel kapcsolatos benyomásaidat észrevételeidet.

még egy dolog, most vettem észre igazán:
"Nem gondolom, hogy "az egész emberiség" egyik ösztönös vágya lenne az önpusztítás"

az egész emberiség ösztönös vágy, mint ahogy az emberiség is csak emberekből áll, a halálvágy-pusztításvágy pedig (nyilván nagyon különböző mértékben) mindannyiunkban benne van.

itt arról van szó, hogy a szocialista mozgalmak élcsapatában sűrűsödik össze és jelenik meg, ölt testet a halálvágy. Ők a "bacillus", ők terjesztik a kórt.

Meg másik dolog, ami közhely: Münzer meg a korabeli prédikátorok is oda küldték főleg az apostolaikat, ahol éhínség volt (pl. rossz termés miatt) vagy nagyfokú szegénység, a valóban túlzó földesúri követelésekkel szembeni elégedetlenség, vagy pedig ugye egyszerűen a reformáció korában megnőtt az általános elégedetlenség, ahogy futótűzszerűen terjedtek a protestáns eretnekségek, egyfajta forradalmi hangulat lett úrrá az embereken. Hasonlóan a bolsevikok is a végsőkig kimerült és elégedetlen Oroszországban tudták átvenni a hatalmat.

Oda mentek, ahol ki lehetett használni az emberek sanyarú helyzetét izgatásra.

Látszik tehát hogy ezek a mozgalmak akkor és ott tudtak sikert elérni, ahol a fennálló világrendbe vetett hitt valami miatt komolyan megrendült, tehát markentingnyelven szólva egy "piaci űrt" töltöttek be.

Én tehát mindig azt mondom és képviselem, hogy a nagy szocialista és egyéb sátánista áttörések idején mindig először magunkat kell megvizsgálni, szembe kell nézni azzal hogy mit rontottunk el, hogy idejutott a helyzet, és egy józan elemzést készíteni, hogy legalább legközelebb ez elkerülhető legyen. Ahogy Lisieux-i Szt. Teréz mondta: "Hideg fejjel odaállni önmagunk ítélőszéke elé."

Ez talán néhol közhelyesen hangozhat amit leírtam, mégis, nagyon sokan elfelejtik és a könnyebb utat választják. Könnyebb másokra ujjal mutatni, amikor a hibát magunkban kéne keresni.

Ezért fontos az önvizsgálat és ha kell, bűnbánat, amiben a Katolikus Hagyományban külön szentsége van, a Bűnbánat szentsége. Ezt akarják most a sátáni erők magunknak kisajátítani, és politikai fegyverként fölhasználni, hogy a "bűnbánat" szóról mindenkinek a zsidók szenvedése jusson az eszébe a II. VH idején.

Egy sátáni korban élünk, valóban.

gyuri55 írta...

Dr. László András - Szempontok 1848-hoz

http://czl.gportal.hu/gindex.php?pg=6097662&nid=4748687

Névtelen írta...

Kedves Csaba!

Elnézést a nem a bejegyzéshez tartozó hozzászólásért, de nem tudsz véletlenül valamit az Order of the Golden Fleece nevű rendről, melynek Habsburg Károly a nagymestere? Köze van a szabadkőművesekhez?

Bobkó Csaba írta...

Kapásból sose foglalkoztam vele, de az ilyen uralkodóházi lovagrendeknek más funkciója volt, nagy presztízzsel járt tagnak lenni, diplomáciai aktus volt a megadás és természetesen e lehető legnyilvánosabb volt a tagság, hisz a befutottság jele volt. A valódi szabadkőművességgel volt érintkezése a Habsburgoknak, többjüknek is, de ezt nem érdemes hisztérikusan kezelni. Összefüggéseiben a dinasztia magyar nemzeti szempontból szinte száz százalékban hasznos volt és a szabadkőművesség számára az alkalmi kapcsolatok ellenére inkább megsemmisítendő célpontot jelentett.

Unknown írta...

Ha már könyvajánló... :) Rendkívül érdekes és alapos munka James Billingtontól a Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith c. könyv. "Érdekes" módon itt Magyarországon - tudomásom szerint - soha semmilyen visszhangja nem volt, pedig még a wikipédiában is külön szócikk (http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_in_the_Minds_of_Men:_Origins_of_the_Revolutionary_Faith).

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nagyon fontos mű, pár napja be is toldottam belőle a fenti bejegyzésbe egy idézetet:
--------------------

James H. Billington: Tűz az emberek elméjében - a Forradalomvallás eredete
" Amikor a legfontosabb Napóleon-ellenes összeesküvést azzal gúnyolták, hogy "egy gyufaszálat akartak emelőnek használni", az összeesküvés vezetője úgy válaszolt, hogy
'Akinek gyufaszála van, annak nincs szüksége emelőre, nem felemeli a világot, hanem felgyújtja.' "

Bobkó Csaba írta...

Több más fontos mű mellett ez is világosan bizonyítja, mekkora tévedés azt hinni, hogy a 48-as forradalmárok még valami tiszta ügyben hittek, és semmi közük pl. a "későbbi" kommuniták forradalmaihoz. A könyvből is kiderül, mennyire nem volt Európának két csőcseléke (forradalmár-felforgató alvilága), csak egy. Marx és Kossuth kapcsolatával itt is szeretnék még foglalkozni, sokkal intenzíveb volt, mint a legtöbben hinnék és szerintem már 48-ban is. (mert az emigrációs kapcsolatokról írnak)

Anonim írta...

Az előző pápa XVII.Benedek egyértelműen elítélte az ún: felszabadítás teológiáját ezért furcsa és megdöbbentő ,zavaró az új Ferenc pápa támogató és bátorító politikája, viselkedése a mozgalommal és annak képviselőivel szemben.Ám annyi haszna mindenesetre volt ennek is (?)-személy szerint számára-és az egyháznak is (?),hogy elnémultak azok a hangok melyek az ő személyét támadták az argentin katonai junta idején játszott szerepe miatt és nem beszélve az egyházat megrázó szexuális-pénzügyi botrányokról.Ja ,most már nem baj semmi sem ha a mi emberünk vagy?Az ún felszabadítás teológiája mint keresztény mázba burkolt rejtett szocialista -utópista ideológia- leginkább-nem véletlenül(!)-a magyar emigráns jezsuiták által kiadott Mérleg című újságban volt magyar nyelven ismertetve majd propagálva......Akárcsak a Bulányi- féle Bokor közösség is.Az már csak hab a tortán hogy a szabadkőművességet egy jezsuita Nagy Töhötöm próbálja az egyháziak számára eladni -még Gál Péter is kénytelen volt foglalkozni vele a könyvében.......

Bobkó Csaba írta...

Hogy Ferenc pápa az Év Embere lehet mindenféle liberális véleményformáló körökben, az mindent elmond róla. Kb. ő az egyház "Gorbija", egyfajta vatikáni peresztrojkát valósít meg, a nyugati médiavilág éppúgy a tenyerén hordozza érte, mint Gorbit és talán éppúgy a rábízott szervezet szétverése a cél, mint Gorbinál. (tehát nem a megjavítása)
Czike is írja, hogy vakoló beszervezése megkísérlése során Zelnikék erőltették, hogy olvassa el Nagy Töhötöm könyvét. Érdemes lenne elolvasni.
A jezsuiták egy érdekes, többrétegű sztori, démonizálják is őket a prot-kur-vakoló-felforgató közegben, ami elvileg felértékeli őket, másrészt különféle korokban akadnak valóban sötét elemek a történetükben, kezdve mindjárt az alapító alumbrado-marranó voltával és az első generációs marranó dominanciával a rendben, amit egy durva ellencsapás követett az antimarranó következő generáció részéről. Nem utolsósorban a Gonosz erők ellen harcoló szervezetek régi dilemmája is meglapulhat a jezsuita ellentmondások mögött, miszerint egy gátlástalan ellenfél elen csak a saját eszközeivel lehet felvenni a harcot, de eközben törvényszerűen a harcot felvevő valahol azonossá válik ellenfelével. Titkostársaság ellen csak titkostársaság harcolhat eséllyel, de ez a hatásosság túl sokba kerülhet...
Ugyanez van a kábítószermaffiákba beépülő rendőri és titkosszolgálati szervezetek esetén. Bár ott eleve kétséges, hogy a fő gazdasági-politikai hatalom birtokosai egy percig is komolyan gondolnák, hogy saját szolgálataiknak le kellene győznie saját maffiáikat...

MN írta...

Aki még nem olvasta a Nagy Töhötöm könyvét, annak mindenképpen ajánlott pótolni. Egyrészt azért, mert abból láthatja micsoda minőségi különbség van a jezsuiták és a szabadkőművesek között, másrészt foghatja a fejét azokon, akik Nagy Töhötömöt Weishaupthoz akarják hasonlítani...

Egy kérdést engedjetek meg nekem: Ti hívő római katolikusok vagytok?

Bobkó Csaba írta...

Kiknek szól a kérdés? A magam részéről eredetileg görögkatolikus vagyok, de errefelé csak római katolikus templom akad, tehát most római katolikus vagyok... :-) Hjvő? Hiszek abban, hogy az embernek jónak kell lennie és nem rossznak. A katolikus tanítás - amennyire ismerem - nem utolsósorban az itt dokumentált történelmi ismeretszerzések során eddig egész jól igazolódik, a démonizálása pedig egyre inkább lelepleződik. Viszont a vallást szimbolikus nyelvezetet használó emberi terméknek tartom, melynek létrejöttében azonban értelmezhető fogalom az "isteni sugallat". Természetesen vannak, akik a Gonoszhoz fordulnak sugallatért, ha megszemélyesített erőként tekintenek rá, ha nem.

anonim írta...

Nagy Töhötöm Gál Péter által irt könyv szerint és más egyházi szerzők által is egyértelműen nem mint apologéta -hitvédő jelenik meg, hanem mint szabadkőműves hitehagyott van megemlítve, mint aki megpróbálta becsempészni a szabadkőműves tanokat az egyházba.........A világ egyetem nagy építő mestere nem az Isten.Egy olyan szervezetet nem lehet összekapcsolni a kereszténységgel annak szellemiséggel amelyben himnuszt írok a sátánnak és meg mindenki olyan istenben hisz amilyenbe akar sőt hinni sem kell benne........Az egyház katekizmusa mindenki számára meg ismerhető ha tag valaki ha nem, szeretném ugyanezt a nyíltságot meglátni a szabadkőműveseknél is.

Aurél írta...

Mai érdekes:

http://index.hu/kulfold/2014/01/07/satanista_szobrot_szeretnenek_a_parlamentbe/

Bobkó Csaba írta...

Drukkolok! :-) Jellemző, hogy a szabadkőművességről író hazai történészek és irodalomtörténészek zöme is nyíltan, vagy felismerhetően vakoló. Például Miskolczy Ambrus egyes értékelhetőbb tanulmányai mellett máshol állandóan a "titkostársasági demokratikus kultúra" kifejezést ismételgeti, a vakolók, mint a hazai polgári demokratikus közélet szálláscsinálói értelemben. Miközben a dolog ránézésre ordító fából vaskarika, ha egyszer titkos, akkor nem lehet demokratikus, nem a titkos választójog értelmében, hanem például a Martinovics által MLM-rendszerben beszervezett összeesküvők értelmében, akik néha a vérpadon jöhettek rá, mibe is szervezték be őket nagy "demokratikusan". Alapismeret a vakoló hierarchiákról, hogy csak a legmagasabb beavatási szinteken fedik fel az odáig eljuttatott gátlástalanoknak, (akik megérdemlik, meg eleve sejtették) hogy az alsó szintek számára hirdetett elveknek épp az ellenkezőjét képviselik...

Bobkó Csaba írta...

Jellemző, hogy Bafometet a TOLERANCIA "istenének" állítják be ezek a sátámnisták, a Sátán Felszabadít, Jahve az Elnyomó, ez a már jól ismert mantrájuk. Emljtik a boszorkánypereket: kevéssé ismert, hogy a boszorkányüldözések csúcsidőszaka a "reneszánsz" után, a reformáció korában következett be, nem utolsósorban a hermetikus-kabbalista körök szent protestánsai által elkövetve. (tudom, hogy a katolikusok se maradtak ki, de a kezdeményezést a felforgató tábornak tulajdonítom)

MN írta...

Én azért mégis azt ajánlom, hogy aki nem olvasta, azért ezt tegye meg mielőtt ítélkeznék. Azzal nem értek egyet hogy hitehagyott lett volna, inkább megtört benne valami, amikor Dél-Amerikába "száműzték", és ezt nem tudta kiheverni.

Ami nekem feltűnt, hogy (vagy naívan vagy sem..) nem tudta összekapcsolni a szk. páholy folyosóját díszítő nagy rendszerváltó szabadkőműves elődök portréit ennek a szervezetnek a hatalmával és befolyásával, bár az is igaz, hogy amikor belépett, azok a kulcsfontosságú események rég lezajlottak amik miatt életre hívták magát a szabadkőművességet.

A könyvének nem is a szabadkőművességről szóló része az érdekes, mert azokat már több helyről is ismerni lehetett, inkább a jezsuitákról és a történelmi eseményekről szóló fejezetek azok amik miatt egy igazi kincs az a könyv.

Bobkó Csaba írta...

Nincs fent valahol a neten? (csak azért kérdem, hogy tudjuk, mire nem szabad kattintani a szerzői jog miatt... :-) )
Nem hiszem, hogy a vakolás számára kulcsfontosságú események már végetértek volna. Ez egy infrastruktúra, amit folyamatosan használnak romboló célok érdekében.

MN írta...

Neked és a kommentelő társaknak is szól a kérdés. Csak azért kérdem, mert én ezt az egészet kissé kívülről szemlélem, meg sem vagyok keresztelve, ettől függetlenül szívesen olvasom a katolikusok és más keresztény felekezetek hitmagyarázatait, de hazudnék ha azt mondanám, hogy mindent el tudok fogadni. Istent keresem és úgy érzem ehhez szükséges az, hogy lehetőleg minden irányból meg tudjuk közelíteni ezt a kérdést, nem szabad kikiáltani valakiket az igaz hit védelmezőjének, főleg akkor nem, ha amúgy egyáltalán nem is értünk velük egyet sok mindenben, csak éppen most azon az oldalon állnak ahol "mi".

A másik amiért kérdeztem, hogy ezt a blogot olvasva az tűnik fel a magamfajta olvasónak, hogy inkább hisztek a Gonoszban mint Istenben.

MN írta...

Nincs sajnos (legalábbis én sehol sem találtam), én is sokat kajtattam utána antikváriumokban. :-(

Bobkó Csaba írta...

E pillanatban a Bookline-on megrendelhető 1500 Ft-ért, vagy a Holló Antikváriumban megvehető.

Bobkó Csaba írta...

Erről szó sincs, bár ez az egyes számú vád pl. az ördögűzőkkel szemben, hogy túl nagy reklámot csapnak a Gonosznak. Szó sincs róla, de vannak sátánisták, tehát valakiknek erre is fel kell hívnia a figyelmet. Természetesen nem hiszek abban, hogy bárki elkárhozna, ha nem tartozik valamilyen egyedül üdvözítő egyházhoz.

MN írta...

Nekem megvan, még anno kerestem sokat.

"Nem hiszem, hogy a vakolás számára kulcsfontosságú események már végetértek volna."

Lehet hogy valamilyen szinten szüksége van rá a hatalomnak, talán tagtoborzás miatt, de a piramisban valahol nagyon alacsonyan helyezkedhetnek el. Azért írtam hogy már véget értek, mert az egy visszatérő elem a könyvben, hogy bizonygatja, ott a páholyban semmiféle világ-összeesküvésről nincs szó, inkább csak apró-cseprő ügyekről folyik a diskurzus. Én ezt elhiszem, a forradalmak már lezajlottak, nincs szükség arra, hogy még egyet szervezzenek, ezért nem is lehetett olyan aktivitás mint amikről Raffay könyvei szólnak.

Bobkó Csaba írta...

Ez félreértés. A Raffay könyveiben feldolgozott korszak páholyainak jókora részében sem folyt világ-összeesküvés, voltak beavatottabbak és szinte semmi komolyba be nem avatottak. Ez ma is éppígy van, akadhatnak titkostársaságok, ahol csak bohóckodnak és olyanok is, ahol komoly dolgok dőlnek el.

MN írta...

Akkor úgy mondom, hogy aktív politikai agitáció nem folyt, és semmi olyan amivel a hatalmat befolyásolták volna. Ezzel akarta bizonyítani azt, hogy félreismerik őket.
A világ-összeesküvést gondolom azért hozta fel, mert az egyházi szerzők, könyveikben általában ezzel és sátánista fekete mágiával vádolják a szabadkőműveseket.

Ezt a könyvet elsősorban a pápának és a volt rendtársainak írta, és én elhiszem neki, hogy amit tapasztalt, azt írta le.

Anonim írta...

A szabadkőművesség nem egyeztethető össze a kereszténységgel.Ez a lényeg.Nem kell elítélni senkit sem ö saját magát ítélte el.
Amit ö megismertet vagy mások megismertettek a vakolókkal kapcsolatban csupán ismeretterjesztés céljából is az is pontosan elég ennek eldöntéséhez,mindenfajta rágalmak,összeesküvések nélkül is, ha azt elhisszük amit magukról propagálnak a nyilvánvalóan pozitív képet mint a humanizmus?........Különben meg egy szervezet ha tagjai az élet sok területén meghatározó vagy fontos szerepet töltenek be nem lehet jelentéktelen valami és ha mellette ezt titkolják akkor pedig jogos a kérdés miért teszik ezt ha nincs takargatnivalójuk.....Ha pedig mégis kilépnek a nyilvánosság elé annak oka van amit ők tudnak csak igazán.Lehet hogy ez annak a jele ,hogy már nem ők viszik a vezető szerepet így aztán nincs is kockázata már számukra vagy csak megtévesztés az egész vagy konteók elméletek alól akarják kihúzni talajt és lejáratni azokat és persze az egyházat is mely megint a gaz szerepbe helyeződik aki már megint boszorkányüldözést rendezett az ártatlanok ellen akik csak az emberiségért küzdenek.

Jó lenne tudni egy milyen szerepet játszottak a marranók az egyház történetben,reformációban,a 19 századi megújulási -ébredési mozgalmakban ami sok neoprotestáns gyülekezet kialakulásához vezetett,ez utóbbi esetében a származásuk eredete sok esetben gyanús másrészt pedig a belőlük kialakult giga-mega gyülekezetek észak -amerikai területeken,államokban napjainkban egyre inkább a romboló erők trójai falovai melyeket vakoló nagymesterek vezetnek már ha hihetünk a sok árulkodó jeleknek.........

Mikka írta...

Csaba!

Lenne egy off kérdésem: mi a véleményed Báthory Erzsébetről? Melyik verziót találod hihetőnek/igaznak; a vérivós sátánistásat, vagy azt, hogy ártatlan volt?

Mikka

Bobkó Csaba írta...

Ártatlan volt. Ha megvágom az ujjam, 2-3 perc alatt megalvad a vér. Nem lehet egy kádat, vagy dézsát több megölt leány vérével megtölteni és abban fürödni. Nem tűnhetnek el a kor viszonyai között százával leányok egy várba, az egész sztori komplett képtelenség, ezt ma semmilyen komoly történész, vagy orvosszakértő nem vitatja.

Mikka írta...

Köszi a gyors választ. Igen, ezeket olvastam, csak kíváncsi voltam a véleményedre, hogy lehetett-e akár egy kis valóságalapja az egésznek, amit aztán felfújtak.

Bobkó Csaba írta...

Tippem szerint semmi, egyetlen gyilkosság sem. Márcsak azért sem, mert a korból ismerünk más, teljesen hajmeresztő bírósági legendagyártásokat politikai okból, véletlenül, vagy sem ugyanezen család ellen.

http://moly.hu/konyvek/nagy-laszlo-erdelyi-boszorkanyperek

"Bethlen Gábornak a Báthory-rokonság három „villó tündére” ellen indított boszorkánypere feltehetően fiskális per volt, céljuk pedig a nagy fejedelem birtokszerzési vágya, szinte bizonyosan államérdekből. "

Névtelen írta...

Atombomba???

Nemrég az amerikai hadseregtől kikerült egy tananyag, amelyet a nukleáris hadviselés terén dolgozó katonáknak adnak le a kötelező „Nukleáris etika és nukleáris hadviselés” elnevezésű tantárgy keretén belül. Ebben a tananyagban a Bibliára alapozva igyekeznek levezetni a katonák számára, hogy miért is teljesíthetik nyugodt lelkiismerettel a parancsot akkor, ha arra kerülne sor, hogy atombombát kell ledobniuk egy népre.

Az anyag hivatkozik Szent Ágoston keresztény „igazságos háború” tanára
http://catholicism.about.com/od/beliefsteachings/p/Just_War_Theory.htm
majd pedig bibliai példákat idéz arra, amikor Isten emberei háborúban vettek részt, öltek és mészároltak – akár kifejezetten Isten parancsára. Mint tudjuk valóban sok ilyen példát lehet idézni a Bibliából.
Aztán olyan újszövetségi igéket is idéznek, amelyek arra mutatnak rá, hogy Jézusnak/Istennek semmi problémája nem volt a katonáskodással és a háborúzással. Például, hogy a Lukács 7:10-től elmesélt történetben Jézus pozitív példaként állítja a római századost, vagy hogy a Lukács 3:14-ben Keresztelő János nem mondja a megtérni kívánó katonáknak, hogy megtérésük után el kell hagyniuk a hadsereget és le kell tenniük a fegyvert. Vagy felemlegetik, hogy a 2 Timótheus 2:3-ban Pál apostol a jó keresztény viselkedést a katona példáján keresztül mutatja be.
Íme a szóban forgó bemutató amely az oktatás alapját képezi:
http://truthout.org/files/nuclear_ethics.pdf

Forrás:
http://www.sott.net/article/232562-US-Air-Force-Cites-New-Testament-Ex-Nazi-to-Train-Officers-on-Ethics-of-Launching-Nuclear-Weapons

Furcsa dolog ez a nukleáris hadviselés, pláne hogy annak idején pont Nagasaki-t és Hirosima-t választották célpontnak, miközben állítólag ebben a két városban élt Japánban a két legnagyobb keresztény közösség!

Üdv:
VME

gyuri55 írta...

Érdekes és tanulságos bejegyzés, köszönöm! - Mint kereszténynek, a következők jutnak eszembe: elvileg van igazságos háború, a "hon-védő" - ami persze különösen ma nehezen értelmezhető. - Az idézett Újszövetségi ige-helyek teljesen rendben vannak. Az Ószövetségi hivatkozások számomra csak szimbolikusan értelmezhetők: harcolnunk kell a belül és kívül támadó sötétség erőivel szemben abban a hitben, hogy Jézus Krisztus győzött, úgy ahogy Ő tette. - Éppen Hirosima és Nagaszaki választása, amennyiben úgy volt, ahogy írod, elgondolkodtató... Szó szerinti holokauszt keletkezett: http://www.freedom.hu/IIvh/Fegyverek/Jenki/Atombomba.htm

Mikka írta...

Megint egy off, de hátha érdekel:
http://magyarhajnal.com/interjut-adott-vona-volt-akademistaja/

A metafizikai tradíción keresztül jutottak erre az álláspontra.

Bobkó Csaba írta...

Ez itt nagyon nem off!

Vysotsky írta...

"Ez itt nagyon nem off!"

Kérhetnénk akkor egy gyors szakértői véleményt a kialakult szituációról? :)
Ha a Jobbik egy része labanc, maga a párt akkor is állhat külső befolyás alatt?

gyuri55 írta...

Szerintem: igen! A dialektika, mint filozófiai módszer jegyében... (Pl. Angliában - állítólag - napok óta Vona Gábor előadásával riogatnak.)

Bobkó Csaba írta...

Bármilyen szervezet bármikor állhat valamiféle külső befolyás alatt. Érdemes lenne alaposabban tanulmányozni a titkosszolgálatok és módszereik történetét. E blogon is érintettem már többször a háttérhatalmi titkostársaságok dialektikus módszerét, hogy forradalmakat indítanak, pl. hogy legyen mit leverni (56) és hasonlók. Hamis zászlós támadások, saját maguk ellen létrehozott ellenzéki szervezetek, stb.
De mindezzel nem áll szándékomban a Vona-akadémia irányvonalát úgy általában bírálni. A Jobbik és a manipuláció ügyében fenntartom a Morvai sztárságának okairól írtakat és a mostani angliai démonizálás is lehet irányjtott akció. Nyugaton is megismerik Vona nevét, aki ellensége a hatalmi elitnek (sajtót beleértve), tehát mindazok számára, akik ezt utálják, hős lesz. Ehhez Vonának nem kell eladnia magát.
A tradícionalistákéval újkori történelmünk értékelése úgy 90%-ban egybeeshet, de valószjnűleg nem azonos világnézeti alapokról kiindulva és itt diplomatikusan fogalmazok. El kellene olvasnom a hajnaléknál linkelt László- és más cikkeket és akkor meg tudnék valamit fogalmazni. Szerintem e kör nemigen szokta az általa helyesen felismert felforgatások mögött fő háttérként a gnoszticizmust felmutatni, mert gyanúsan gnosztikus hátterűek maguk is. De ez csak olyan munkahipotézis.

MN írta...

Gnosztikus sátánista tradícionalisták a jobbik mögött? :-)

Bobkó Csaba írta...

Nem, a sátánistát én nem mondtam! :-)
És csak munkahipotézis felületes benyomások alapján, hogy a tradícionalisták alapvetően gnosztikusok, e téren még tájékozódnom kell. HA azok is, semmiképpen nem a rosszabb fajtából, például újkori történelmünket képesek helyesebben értékelni, mint a kurucos fősodor.

Mikka írta...

Csak a bejegyzés témája miatt gondoltam off-nak. Amúgy engem is a véleményed érdekelt, mert érdekes helyzet állt elő: a zsidókkal terhelt, magát kereszténynek hirdető Jobbik vezetősége, akik nyíltan tradícionalistának vallják magukat, "labanc álláspontra" helyezkednek.
A kuruc.infón ezekről szó sem esik.

Ha valakit érdekel, itt olvasható egy tradíciót a kereszténységgel összehasonlító írás:

http://kitartas.net/2014/01/22/metafizikai-tradicio-es-keresztenyseg

Még friss, de vannak régebbi keltezésű, hosszabb írások is.

Unknown írta...

A kitartas.net-en lévő cikk nagyon gyenge. A metafizikai tradicionalitás eleve nem vallás, hanem filozófia és létszemlélet... a kereszténység és a tradicionalitás összehasonlítása (sarkítva) olyan, mintha valaki az iszlám dogmatikát vetné össze a hegelianizmussal, példának okáért.
Az Attila Akadémia, amitől a hajnalosok kiütést kapnak, hangsúlyozottan "labanc" történelmet oktat, de ezt nem is titkolták soha. Én üdvözölném, ha a Jobbik ebbe az irányba fordulna. (Kicsit off: úgy gondolom egyébként, hogy a Jobbik vezetőségében akadhat néhány ügynök, beépített ember - a Morvai-féle "vonal" például nagyon gyanús. A Magyar Hajnalban viszont ezzel szemben a súlyos, mélysötét butaság a jellemző - van egy kifejezetten "soviniszta nacionalizmus"-feliratú betonfal az orruk előtt, ami többek között megakadályozza a perspektivikus történelmi látást.)

Bobkó Csaba írta...

Igazából, ha valaki csak felületesen is figyelt, régóta lehet tudni, hogy Vona tradícionalista, főleg, amióta folyóiratot is ad ki ez ügyben. Ami pedig a kurucinfót illeti, évek óta rendszeresen vannak a történelmi cikkeik között labanc beállítottságúak, pl. jó régen volt benne nagyon kemény Petőfi-szidalmazás is. Ugyanakkor magukra erőltetik a kurucos dumákat a közönség nem beavatott része kedvéért.

Bobkó Csaba írta...

Szép lenne, ha a Jobbik vezetése felvállalhatná nyjltan a labancos felfogását, de szerintem ez nem esélyes, mert az aktivisták jókora része tipikus prot-kur neveltetésű (ebbe mi magyarok lényegében beleszületünk!) és nem kockáztathatják a szavazatvesztést, sőt párton belüli meghasonlást ideológiai kérdésért, ami szavazatot nem hozhat, de vihet. Mivel gondolom, a labanc érzelmű közönség mérete statisztikailag nem is nagyon mérhető, a hibahatáron belül van...

MN írta...

Valóban szép lenne, hiszen bőven elég volt már az olyan pártokból, amik ezt mondják és amazt gondolják! Olyanokra meg pláne nincs szükség, akik az aradi kivégzettekre koccintanak...

Kicsit utánaolvasva ennek a tradícionalizmusnak, tényleg igaz amit Pap Gábor mondott róla. Hogy mi a lényeg az rendesen homályban van tartva, de elég baj ha nem jössz rá magadtól. Aztán a keresztény tradíciót ilyen hinduista felfogással levezetni külön művészet.

Kíváncsi lennék, hogy a Habsburgok mit szólnának ehhez...

Bobkó Csaba írta...

Remélem, rágalom, hogy a főiskolán koccintottak az aradi kivégzések napján, ahogy tudtommal az is csak rágalom, hogy Haynauék annak idején koccintottak volna. Nem lenne ízléses, ha megtörténne, harcolni kell a kurucos történelemkép hazugságai ellen, de ettől még tudni kell, hogy az áldozatok többsége megtévesztett volt és Arad is tragikus, ahogy a Damjanics és társai által kivégeztetett kontzervatjv magyarok halála is az. Viszont arra máig "koccintanak", kapásból találhatunk hazafias honlapokat, ahol büszkén idézgeti Petőfi versét Lamberg és Latour meglincseléséről, meg a korabeli plakátot, amin Zichy Ödön (Jenő?) lóg a bitón. Magam idéztem itt Tarpa honlapját, amin máig dicsekszenek vele, hogy űzték ki a bitang pápistákat a faluból és hogy erre milyen büszkék voltak, vagy azok máig. Szóval mi ne koccintsunk ilyenre, de akkor ők se!

MN írta...

Ez így rendben van. Hogy akkoriban ennek örültek az lehetséges, de ma ennek nem látom sehol jelét. Ahogy annak sem, hogy például valaki a Habsburg ház trónfosztását ünnepelné.

Hogy mennyire nem fekete vagy fehér ez a történet, azt jól szemlélteti Maderspach Viktor " Élményeim a Nyugat-Magyarországi szabadságharcból" című könyvében leírt gondolatai a királykérdésről. Azt tudni kell róla, hogy Haynau az anyját nyilvánosan, félmeztelenül megvesszőzteti, mert segítette Beméket a szabadságharcban, az apja emiatt öngyilkos lesz, ő mégis IV. Károly oldalán harcol a budaörsi csatában. Ha érdekel bemásolom az idevonatkozó részt.

Mikka írta...

HOTM:
Tényleg kicsit sarkított. A cikk azért született, mert a tradícionalisták szerint aki tradícionalista, lehet katolikus (is akár). Itt pedig leírták katolikusként erről a véleményüket, sorra véve az eltérő pontokat. Egyébként teljesen logikus: vagy elfogadod Jézus Krisztust megváltónak, vagy csak egy gurunak tartod a sok közül.
És ez igaz a Jobbikra is. Persze értem én, hogy a tradícióval mégsem állhatnak a népek elé.

BCS:
"Ugyanakkor magukra erőltetik a kurucos dumákat a közönség nem beavatott része kedvéért."
De mire jó ez a bort iszok, vizet prédikálok hozzáállás? (Vagy ha kiderül, hogy zsidó van közöttünk, elintézzük egy "Hányan tudnak róla?"-val és lapítunk tovább.)

Bobkó Csaba írta...

Többek között ezért sem kedvelem a kurucinfót. Bár valahol meg tudom érteni az őrlődésüket a jobb meggyőződésük között (már akinek olyan van és nem rasszista gyűlöletkeltésben utazik, niggerezik, digózik, stb!) és aközött, hogy szeretnének népszerűek lenni. És tudják, közönségük egy része nem vevő a nyjlt "labanc" színvallásra. Mondom, a történelmi-esztétikai tanulmányok között voltak nyjltak is és ma is vannak, de azt a bunkóbb kommentelők ki se nyitják.

Bobkó Csaba írta...

Tudtommal a bitók alatti koccintás olyan legenda, mint Haynau kapcsán több minden, a boncasztalon ugráló agyával bezárólag. Abban tévedsz, hogy a Habsburgok trónfosztását ne ünnepelnék. Máig tipikus a primitív agymosott hörgés a hazafias közeg jókora részeében, ha a Habsburg név csak felmerül, netes fórumokon is, az újratemetéses bejegyzésben idéztem GELSEI BÍRÓ ZOLTÁN: A HABSBURG HÁZ BŰNEI c. könyvét, amiben örömtánccal ünnepli Trianont, "beteljesülésnek" nevezi a Habsburgoktól megszabadulást és hopgy ezt a könyvet máig kiadják és hazafias (református) március 15-i ünnepen büszkén idézik.

MN írta...

Akinek Trianon kapcsán ez jut eszébe, azt pláne nem érdemes komolyan venni. A hazafias körökben sok érdekes vélemény lát napvilágot, Szent Istvánt is mendemondákra hivatkozva köpködik, és ez a gyűlöletszeánsz minden év augusztus 20-án újrakezdődik.

Bobkó Csaba írta...

Kénytelenek vagyunk komolyan venni, hogy ez az őrült felfogás a magyar népességben nem marginális.

MN írta...

Most vagy én nem tudom értelmezni az általad írottakat, vagy sehol sem találom a neten fellelhető Gelsei írások közt a Trianoni diktátum iránt érzett örömöt. Hogy a Habsburgoktól megszabadult az ország, azt igen, de azt a Habsburg nemzetiségi politika nyakába varrja, nem is minden alap nélkül.

MN írta...

Mármint Trianont varrja a nemzetiségi politika nyakába.

Bobkó Csaba írta...

Örömtánccal ünnepli a Monarchia felbomlását, vagyis Trianont, és ehhez szó szerint bagatellizálja a területi veszteség formában fizetett árat. A Habsburgok nemzetiségi politikája kimondottan példás volt és a felosztásnak nem volt oka, hogy Magyarország soknemzetiségű ország volt, hiszen az Antant létrehozta a soknemzetiségű Csehszlovákiát és Jugoszláviát, vagyis ez nem volt nekik tényleges szempont.

MN írta...

Annyira azért nem volt példás, mert ettől az írástól eltekintve elmondható, hogy mi sajnáltuk legjobban a Monarchia felbomlását, a többi nemzetiség kapva kapott az alkalmon, hogy kiváljon belőle. Még az osztrákoknál sem kellettek a Habsburgok! Amúgy meg Te ne tudnád, hogy az oszd meg és uralkodj hatalomtechnikai megoldás milyen jól működik, pont ők ne alkalmazták volna?

Bobkó Csaba írta...

A szeparatista mozgalmak oka a nacionalista uszítás volt, de pl. a szlovák tömegeket meg is lepte, hogy mostantól Csehország részei, nem volt erre tömegigény. A Habsburgok végképp nem felelősek a nacionalista uszításért, amit pl. ellenük vetettek be. Nemzetiségi politikájuk jó volt, nem nyomtak el senkit, a császár minden népének atyja volt. Sajnos a magyar királyságon belül a vakoló elit eléggé vak volt a szeparatizmus ügyben és szerintem hibázott, hogy nem adott arányos képviseletet a nemzetiségeknek. De ez nem a király akarata volt. A megosztás háború idején elkerülhetetlen, ha én lennék az uralkodó, vagy kormányfő, vagy katonai parancsnok, én alkalmaznám. A kérdés nem ez, hanem hogy a monarchia egységének megőrzése Habsburg érdek és magyar nemzeti érdek volt, ezt nem vették észre a vakoló ideológiákkal indoktrinált protestáns elitcsoportjaink és hozzájuk csapódva a hülyébb katolikusok, akik a páholyokban szövetségre léptek a nihilista zsidókkal saját államuk szétveréséért. A normálisabb zsidókat is felháborjtva ezzel, mármint utólag, amelyiknek kinyjlt erre a szeme. Az ilyenek kiirtása volt a cionisták egyik fő hadicélja...

Névtelen írta...

..." melynek keretében többé már nem tiltották a zsidó ifjaknak a Talmudon kívüli világi tudományok tanulmányozását, nem véletlenül vezetett oda, hogy gyakorlatilag két nemzedék alatt a zsidó tehetségek elárasztották az egyetemek ezirányú szakjait és rövidesen kifejlesztették az atombombát."

Én ebben nem vagyok olyan biztos. Tételezzük fel, hogy kivételesen nem a globalista háttérhatalom akarja a III. Birodalom nyakába varrni Hirosima, Nagasaki és a hidegháború rettenetét, hanem van valami alapja annak a nünbergi vádpontnak, miszerint a németek atombombát dobtak zsidókra, - a hivatalos verzió szerint ezt az állítást annyira képtelenségnek tartották, hogy még a per megkezdése előtt törölték. Vagy más okból törölték. Szálasi Ferenc kihallgatása során azt vallotta, hogy a németeknek megvolt az atomfegyverük, de nem tudtak bevetésre alklmas változatot gyártani, nem volt már rá idejük, és inkább átjátszották az amerikaiaknak, hogy ne ekrüljön a kommunisták kezébe (erről később Rosenbergék gondoskodtak).
Amik tények:
A III. Borodalomban két tudóscsoport dolgozot az atomfegyver kifejlesztésén, a Heisenberg-féle csapat és Diebner-ék. Utóbbiak építettek egy kezdetleges reaktort München mellett, ami egy üzempróba során megszaladt. Mivel akkor még nem volt tapasztalatuk egy ilyen baleset kezelésében, betemették. A háború után a megszálló csapatok kiásták, majd diszkréten hallgattak róla. A másik csapat vezetője, Heisenberg nem volt feltétlen híve Hitlernek, de a tudására szükség volt. Az is tény, hogy Heisenberg és Teller Ede ismerték egymást, sőt, korábban dolgoztak is együtt. Talán itt érhető tetten a kapcsolódási pont! Heisenbergék előbbre jutottak az új fegyver kifejlesztésében, szemtanúi beszámolók szerint a türingiai Arnstadt mellett, a Wachsenburg alatti lakatlan területen felrobbantottak egy nukleáris töltetet (érdekes, hogy ez ma is katonai gyakorlóterep). A közelben lévő Buchenwald-i táborból valószínűleg voltak ott foglyok, akik segítkeztek a kísérlet előkészítésében, vagy eltakarításában, s az is lehet, hogy néhányuk meghalt, vagy károsodást szenvedett közben. Egy berlini egyetemi fizikus 2000 körül végzett méréseket és talajminta-elemzést a területen, miután nem zárta ki egy hatvan évvel korábbi termonukleáris robbanás lehetőségét. A másik kisérleti robbantást a Bug-félszigeten hajtották végre, ezt ma már nem ezzel a névvel jelölik a térképek, de közel van Peenemünde-hez.
Máig nem derült ki, hogy valójában mi is lett volna az a "csodafegyver", amit Hitler emlegetett? Az atombomba logikus válasznak tűnik. Közben az USA-ban is gőzerővel folytak a kutatások, de Oppenheimeréknek csak 1945 elején sikerült eredményt elérniük, az állítólagos atomtitok-átadás után.

http://www.mult-kor.hu/20050808_a_nemet_atombomba_titkai

Tihamérffy

Névtelen írta...

A Kisfaludy Társaságnak volt labanc tagja is.
Lásd: gróf Dessewffy Aurél
De ettől függetlenül még jó ötlet terjeszteni az 'igét' egy >>"labanc" irodalmi tásaságban<<
Sok sikert! (-:

gyuri55 írta...

http://www.freedom.hu/IIvh/Fegyverek/Jenki/Atombomba.htm

Emma írta...

Atomrobbanás közelről.

Az előtérben a gomolygás: elpárolgó telefonpóznák.

Bobkó Csaba írta...

A kamera hogy nem párolgott el? Vagy elküldte a felvételt online, mielőtt tönkrement? Vészjósló, hogy a Gaga-klipek és egyebek tanúsága szerint a világ legfőbb hatalma olyanok kezében van, akiket az ilyen látvány boldoggá tesz. És a gondolat, hogy egy szép napon az egész emberiség így végzi.

Emma írta...

Szerintem TV-közvetítés lehetett, amit rögzítettek. A kamera tönkrement abban a pillanatban, amikor a felvételnek vége szakad.

Vysotsky írta...

Találtam egy blogot, érdekesen összecseng a tiéddel több helyen, de egy ponton túl nekem már nagyon zavaros az egész. A lényeg, hogy itt is a katolikus egyház vs. gnosztikusok a kiindulópont. Voegelinről is ír pl.

http://ujkozepkor.blogspot.hu/2013/05/a-termeszeti-vallasok-es-filozofiak.html

Bobkó Csaba írta...

Ugyanez a benyomásom.

Vysotsky írta...

Huh, átküzdöttem magam rajta...

A kiindulópont: Vannak a gnosztikus, pogány és a keleti panteista filozófiák, amik valamilyen szellemi fejlődést ígérnek, és ehhez mindenféle rituálékat használnak. Ezek mögött olyan testtelen lények állnak, amik a kvantumvilágban élnek, és az emberi tudatalattin keresztül akarnak testet nyerni maguknak (démoni megszállás vs exorcizmus, stb.), legközvetlenebb módon az előbbi technikák segítségével.
A második szint a cionizmus, a nacionalizmusok és minden olyan gazdasági-társadalmi berendezkedés, ami "véget akar vetni a történelemnek", vagyis a lineáris történeti szellem helyett vissza akarja hozni a ciklikusságot, mint ami az ősi kultúráknál volt (az információs kor is efelé halad). A szerző szerint ez megakasztaná a technológiai fejlődést, ami ellentétes Isten akaratával, mert egyrészt az az ő célja, hogy az emberiség segítségével "meghaladja magát", tehát az emberek egyre nagyobb, egyre fejlettebb dolgokat hozzanak létre, másrészt a ciklikussághoz az említett erők kötődnek a kvantumvilágból, és ez újra megerősítené őket.
A harmadik szint a szabadkőművesek, amihez nemcsak gnosztikusok tartoznak, hanem pl. katolikusok is. Ők sem direkt erősítik feltétlenül a gonosz erőket, viszont így is ezt a hatást érik el a szimbólumaikkal, amiket minél több helyre be akarnak erőltetni (még ha
a többségük nem is tudja, hogy mi ennek a valódi célja).
Szerinte a "jófiúk" az Egyházon kívül a neokonzervatívok (mivel fontosnak tartják a keresztény értékeket és a fejlődést), akik csak azért támogatják Izraelt, mert félnek az araboktól.

Európával kapcsolatban pedig azt írja, hogy létre kell hozni egy "új középkort", amit egy új, keresztény erkölcsiségen alapuló munkamorál és gazdasági rendszer (pl. szociális rendszer helyett a jótékonyság visszahozása) segítségével lehetne megvalósítani.
Az az alapja, hogy csak az a fajta munkavégzés lehet hosszabb távon produktív, ami a munkát tartja a célnak, nem a minél több megtermelt javat, de kell bele a hálás hozzáállás és a szabad piac is, különben az egész kiüresedett és erőltetett lesz, mint a szocializmusban. Azt írja, hogy vissza kell hozni a munkaalapú társadalmat, ahol az ember kreatívan alkothat ("a munka szabaddá tesz"-alapon). Lényegében Marxot nevezi (szimbolikusan) Jézus 2. megtestesülésének (függetlenül attól, hogy keresztényellenes volt), mert megteremtette a lehetőségét, hogy a technológiát és a gépesítést össze lehessen kötni a keresztény erkölccsel.
Szerinte államosítás helyett különböző, országokon átívelő "hivatásköröket" kell létrehozni, amik felett persze őrködik az állam, de ők választják meg, milyen célokat akarnak beteljesíteni. Szóval így lehet elkerülni a ciklikus társadalmi szellemből adódó "punnyadást", és a lineáris, de nem keresztény társadalomból adódó elhidegülést.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm! Te sokkal több viszontagságot vállalsz egy kalandért, mint én! :-)
Jó tudni. Veszedelmes agyakban rakódnak össza így a dolgok. Biztos nem egy ember mondta már ezt az én blogomra is... :-)

Névtelen írta...

a munka szabaddá tesz, vagy legalábbis boldogá, az ilyen William Morris-os dolog.

z

Bobkó Csaba írta...

Morrist szeretjük. Sok jót tett, az ideológiai dolgait a szocializmussal magam részéről elnézem neki. De mutassanak valami szépet Marx munkásságából...

Vysotsky írta...

Köszönöm a dicséretet, valóban elég viszontagságos volt. :)

Marx alatt amúgy azt értette, hogy közvetetten ő hozta el azt a filozófiát, amivel egyesíteni lehet az erkölcsöt az anyaggal. Más szóval az anyag segítségével tud az erkölcs kiteljesedni azzal, hogy képes lesz felülemelkedni a természeten, és így az ember teljesíteni tudja a küldetését:

"Csak az erkölcs és az anyag egyesüléséből valósulhat meg Isten országa, vagyis Krisztus uralma a földön, ahol az erkölcs a menny, az anyag pedig a föld. Bármennyire is gyűlölte Marx a kereszténységet, azt kell, hogy mondjam nagy szolgálatot tett neki azzal, hogy a szellemet az anyagba emelte fel."

"Továbbá mindenben támogatni kell a technikai fejlődés arra irányuló tendenciáit, hogy az ember irányítása alá vonja az egész kozmoszt, ahogy az a bibliában is le van írva, hogy Isten az ember kezébe adta a világot, hogy ezáltal az ember kapcsolatba kerülhessen a végtelennel, és teljesíthesse a bibliában leírt hivatását. A végítélet, az ember üdvözülése pedig Fjodorov szerint akkor fog eljönni, amikor az ember valóban irányítása alá vonta az egész kozmoszt, vagyis teljesítette a bibliában leírt hivatását, és megvalósult a teljes szabadság. Tehát a Fjodorovi eszkatalógikus elképzelésben össze lett kapcsolva a technikai és a keresztény eszkatalógia."

"A technológia létrejötte tehát a keresztény hivatás kiteljesedésének második szintje. Első szinten vallási értelemben szabadította meg az embert a természet démonaitól azzal, hogy a természetfelettibe helyezte Istent, második szinten pedig fizikai értelemben szabadította meg az embert a természet démonaitól azzal, hogy felszabadította a földműves munka alól. Ahhoz pedig hogy jövőbeli hivatását teljesítse, az kell, hogy kivegye a technikát a gnózis kezéből, és a világ művelését segítse elő vele, ahogy az a bibliában le van írva. Korunkban már ennek a hivatásnak a teljesítése nehézségbe ütközik, mert eljött az információs kor, ami sok tekintetben technikaellenesnek tekinthető. Az embert vissza akarja vezetni a régi tellurikus, földközpontú világba."

... Amúgy azt is írja, hogy a FIDESZ éppen ezt az isteni küldetést akarja teljesíteni, de ennél a pontnál már feladtam.

niknak írta...

átolvasva ezen blogot:
a következö dolgok jutottak eszembe.
- Katolikus vagyok, sajnos, de nem tehetek róla, de nem is vagyok rá büszke.
- a jezsuita esküt kelled még hozni.
- szerintem a jezsuitákat a protestánsok, tehát: pro - testament, ellen hozták az egyházba, zsidó vezetés (generál) alatt, mint fekete pápa.
- a romaiak mikor rájöttek, hogy egy hivatalos nyelvvel és egy egységpénzzel a birodalmat nem tudják összetertani háboruskodás nélkül, kitalálták, hogy egy "állam"vallásra van szükség. Itt esett a választás a kereszténységre. Tehát semmi isteni nincs benne.
Dr. Veith elöadásait hallgassátok.

A leges legnagyobb baklövés meg itten, hogy nem értelmezitek, hogy a törökök miért jöttek a Habsburgok ellen.
Ha a hülye Habsburgok nem kezdik el a spanyol koronáért harcolni, akkor a franciák soha nem hozták volna ide a törököket, a töröknek meg nem lett volna kedve a hideg Európába jönni.
Tehát csakis a Habsburgok viselkedése, kapzsisága hozta Európára és a világra ezen háborukat.
De ezt nem felismerni?
Itt mindig annak következményeiröl vitatkoztok és a kiindulópontot soha nem emlegetitek.
Mint máshol irtam, nézzétek meg a pápák igazi megjelölését, cimüket. Nem a levélcimet értem alatta.

Máskülönben, nem is tudtam, hogy Napoleon korában már ismerték volna a gyufát? Itt hoztatok egy idézetet a gyufáról vele kapcsolatban.

Einstein: http://www.gtodoroff.de/lt-null.htm#Einstein%20teilt%20durch%20Null

osztás nullával!
olvassátok el mikor az egyik egyetemista nem értette az einsteini elméletet, arra a prof. azt mondta neki: semmi baj, minél többet hallja, majd annál jobban elhiszi.
Ha jól tudom, Einstein kikölcsönözte örökre Bojai könyvét. Az igazgatónéni mutatta Einstein aláirását a kikölcsönzésre a listán.
Einstein mindent lopott mint kis firkász a szabadalmi hivatalban, semmi több! De ezt se tudni?

Drábikról meg szeretném tudni, hogy hol vannak a szülei eltemetve? Jókat ir meg mond, de a végén mégse mondja ki azt, amivel a dolog érthetö lenne.
Üdv egy kuructól.

niknak írta...

http://www.kritik-relativitaetstheorie.de/2011/07/der-gigantische-betrug-mit-einstein/

Der gigantische Betrug mit Einstein
Historisch und mathematisch
Gotthard Barth
Wissen im Werden, 1987 – Sonderband 8
A hatalmas becsapás Einsteinnel
Történelmi és matematikai Gotthard Barth

niknak írta...

http://www.ekkehard-friebe.de/Welt-betrogen.pdf
Einsteinnek fogalma nem volt arról ami lopott /plagiátolt.
Wurde die Welt betrogen?
A világ be lett csapva?

niknak írta...

http://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/henry-ford/

egy nagyon érdekes oldalacska.

Die meisten Menschen erkennen nicht, dass die Ford Motorengesellschaft eine Tochtergesellschaft der Standard Oil Company war, die sich im Besitz Rockefellers befand”. (2) Bei Eustace Mullins in seinem Buch „Secrets of the Federal Reserve”

Ford nem volt antiszemita, épp az ellenkezöje volt mint 33 foku szabadkömüves. A Ford müvek az Oil Companinak a leányválalata volt, igy a Rockefellerekhez tartozott. Olvassátok tovább:„Secrets of the Federal Reserve”

niknak írta...

http://www.secret-politics.com/Logen/Strucktur-Welth.htm

hogy ezen oldallal itt segittek?

niknak írta...

http://nwo-satanismus.blogspot.de/2009/12/irrtumer-der-freimaurerei.html

Ha nem tévedek, akkor a korábbi pápáknak minden nap egy jezsuitánál kellett meggyónnia.

http://nuoviso.tv/category/politik-wirtschaft/page/2/

ja, mindig akartam tudni, hogy tudjátok-e, miért nevezik a nácikat barnáknak?

niknak írta...

http://homodivinans.files.wordpress.com/2014/01/teufel-satan-luzifer.pdf

ezen könyvecskét még csak véletlenül se akarom eltitkolni.

http://www.amazon.de/Teufel-Satan-Luzifer-Universalgeschichte-B%C3%B6sen/dp/3423307307

itt megvehetö, de ingyen le is tölthetö az egyik oldalról mint pdf
Teufel, Satan, Luzifer. Universalgeschichte des Bösen

Ördög, Sátán, Lucifer univerzális története a rossznak/gonosznak

Vysotsky írta...

Gedeon: Képzeld, ma egy hitgyülis rokonomnál voltam, és mesélte, hogy Németh Sándor a New Age-ről és az utóbbit mozgató nihilista motivációkról beszélt az egyik rendezvényükön. Gyakorlatilag ugyanazokat mondta el, mint te:
Szeretnék (a mozgalom mögött állók), ha minél kevesebb ember élne a földön, illetve Istent gonosznak tartják, az anyagi létet pedig átoknak. Az élet tiszteletétől elfordulnak, ezért a materializmus erősödését pártolják. A dualista felfogásról is volt szó, hogy a zsidó/keresztény és iszlám világot akarják összeugrasztani.

Ezek gyakorlatilag összecsengenek az általad írtakkal. Mit gondolsz, N.S. talán anti-gnosztikus lehet?
Mert a gyülekezeteikben Isten szeretetéről, és az univerzális erkölcsi igazságokról prédikálnak. Ha az új-protestáns egyházak mögött is gnosztikusok állnak, nekik miért érdekük, hogy egyre több ember találjon békére? Másrészt a befolyásosabb gyülekezeti vezetők (például N.S.) hogyan tudják magukban összeegyeztetni a keresztény tanításokat a világromboló ideológiákkal? Mi egyáltalán az egyéni céljuk?

Bobkó Csaba írta...

Ez egy perverz személyiségtípus. Tisztában van vele, mi a jó és mi a rossz, hirdeti is a jót, de azért játszik a gonosszal. Zelnik is ilyen. NS Izrael-politikája helyből leleplezi, hogy nem teljesen őszinte. Viszont ilyen szövegei alapján azt kizárhatjuk, hogy naív lenne, vagy tévedne. Tudja, hogy gonosz ügyet szolgál. Mi az egyéni célja? Nem tudom, nem vagyok ilyen típusú. Perverz, az biztos.

Vysotsky írta...

Nincs olyan opció, hogy maga is hisz abban, amit (a nyilvánosság előtt) mond? Az Izrael-politikájának a mozgatója az (a külvilág felé legalábbis), hogy egy zsidó vezetésű Izraelben fog Jézus eljövetele megtörténni, ezért támogatni kell a cionizmust, ami semmi rosszat nem akar. Ami mégis annak tűnik, az Isten akarata, amit el kell fogadni.

Távol álljon, hogy mentegetni akarjam, csak nehéz elhinni, hogy valaki képes egy ennyire hasadt tudatállapotban élni. A kognitív disszonancia kevésbé tűnik meredeknek.

Bobkó Csaba írta...

Simán el tudom képzelni, hogy értelmes, intelligens emberek is hihetnek néha olyan eszmékben, amik másoknak nem jönnek be. De a konkrét esetben annyira ordítóak az Izraelt irányító körök bűnei, politikájuk kereszténység-ellenessége, és NS annyira nem tűnik fanatikus őrültnek, hogy szerintem itt nem feltételezhetünk naívságot, vagy egy eszme rabjakénti szemellenzősséget. A fősodor keresztény irányzatok mind rég kizárják, hogy pl. a Jelenséek Könyvét vagy más próféciákat a földi történelem részeként értelmezzenek. A felforgató irányzatok épp ellenkezőleg és ezek gondolják kabbalai alapon, hogy a történelmet a próféciák emberkéz általi megvalósításának eszközévé kell tenni. Szerintem ez kereszténységellenes.

niknak írta...

Mindig arra megy ki a dolog, tehát az a cél/céljuk: "Mások munkáját vagy munkájuk eredményét valami "jogon" részben vagy teljessen elsajátittani". Tehát valami "jogot" formálnak arra, hogy nekik ne kelljen dolgozni. Erre kitalálnak inkább formálnak jogokat.
Ezt részben születési alapon pl. a nemesség. Vallási alapon, társadalmi alapon, a többség akaratja alapján. Midig azér megy ki a játék, hogy milyen jogon tudják a mások által megtermelt, megdolgozott javakat elvenni, ugy hogy azért ezek nem tesznek semmit.
Ha ezt megértitek, akkor nincs titok. Sok "felekezet" magát begerjeszti, hogy nekik joguk van másoktól dolgokat elvenni, vagy azok gondolatait, tetteit megparancsolni/ meghatározni.
Én még soha nem találtam (rajtam kivül) olyan hülyét, aki dolgozni akart és a javait megtarthatja magának és majd ö maga dönti el, hogy abból ki kap. Ha valaki igy gondolgkodik, akkor azt vagy hülyének nézik vagy lenácizzák. Velem is igy van. Pedig mi lenne ha mindenki dolgozna. Akkor szerintem ez élethez való szükségletet mindenki meg tudná 2-3-4 órai napi munkából teremteni és akkor nem kellene másoktól semmit se elvenni. De ezt rajtam kivül senki se akarja.
Mert az életben ez nem igy van, azért van a világ igy ahogy van.

niknak írta...

http://www.reformation.org/page2.html

Ford bezeugte Freundschaft zu jüdischen Menschen – zu beiden, den jüdischen osteuropäischen Immigrantenarbeitern, denen er Gleichbehandlung gewährte, und seinen jüdischen Freunden, wie seinem Nachbarn Rabbi Leo M. Franklin, der jedes Jahr ein kostenloses nach Wunsch gebautes Auto als Geburtstagsgeschenk bekam.“ (1) Gemäß Wikipedia war Rabbi Franklin ein Mitglied der „Anti-Defamation-League“, welche wiederum nur eine Unterorganisation der B’nai B’rith Loge und somit der B`nai-B`rith Hochgradfreimaurerei ist.
http://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/henry-ford/

Ford barátja volt a zsidóknak és a zsidó barátjához/ szomszédjához is, akinek évenként a kivánsága után egy autót ajándékozott a születésnapjára. Itt irják, hogy milyen szervezeteknek volt tagja ez a zsidó.
A Ford csak játszotta a zsidóellenességet, ez volt a szerepe. A skot ritusnak volt a 33. fokában.
"... die Ford Motorengesellschaft eine Tochtergesellschaft der Standard Oil Company war, die sich im Besitz Rockefellers befand”

A Ford Motormüvek meg egy leányvallata volt Standard Oil Company -nak, ami meg a Rockefellereké volt.
Igy kell félrevezetni az embereket.

Bobkó Csaba írta...

Ez sem zárható ki, de szerintem inkább őszintén hitt a zsidó világuralom elleni harc jogosságában, amivel párosult nála, hogy nem volt rasszista ezért lehettek zsidó származású barátai. Eddig felfogása teljesen korrekt lenne, ha tényleg így volt. Persze még életében a fejébe verték elitrétegének befolyásos körei, hogy ha nem akar kiesni a magas státuszából, a zsidókat nem szidhatja. Szerintem direkt hagyták egy ideig kiőrjöngeni magát ( mármint fősodor szempontból őrjöngeni), hisz az antiszemitizmus létét és gonoszságát e körök szeretik állandóan felmutatni. Ford ezt igazolhatta, aztán leállították. Ford naív volt, nem értette, hogy saját karrierje is része a világromboló kapitalizmus felforgató rendszerének és ha nem is tudott róla, ez a zsidó világuralommal, ami nem jelenti minden zsidó uralmát, összefügg.

niknak írta...

http://heiwaco.tripod.com/bomb.htm

Tegyük fel, hogy a palinak igaza van. Okos érvei vannak:
- 95 %-a házaknak Nagaszakiban a földrengések veszélye végett fából volt épitve. Ezért a napalm bombáktól teljessen leégett minden, azon épületekig, amik köböl vagy téglákból voltak épitve.
- A hidak is épen maradtak.
- Azon házak amik fennmaradtak a vélt "atombomba" robbantás után, ujrapucolták, tetöt huztak fel és a mai napig is használják öket. Hol maradt a sugárzás? Miért nem mállottak porrá?

Ezek olyan alapvetö kérdések, amik a robbantást megkérdöjelezik.

Bobkó Csaba írta...

És az atomerőművek miből termelnek áramot? Vagy az atomtengeralattjárók?

niknak írta...

"És az atomerőművek miből termelnek áramot? Vagy az atomtengeralattjárók? "

Olvass utánna, pontossan le van az is irva, azon elv ellen semmi ellenvetés. Olvasd el amit ott irnak róla.
A robbantás nem lehetséges, olvasd el az elveket.

niknak írta...

Ja mégvalamit, egy atomerömü még soha és sehol nem termelt több áramot, mint abba energiát más forrásokkal/ból beletettek. Igy pl. az épittésébe, az uránközet megtörésébe, centrifugálásába s.t.b.
Holger Strohm -ot hallgatni, angolul is megvan.
Standart könyvet irt már a 70-es években az atomerömüvekröl, amit azonnal megtiltotak. Szakmai tilalmat kapott, végül el kellette hagynia az országot, annyit ér a demokrácia.

Bobkó Csaba írta...

Ez utóbbi simán lehet igaz is. Sajnos még inkább igaz ez a nap- és szélerőművekre.

Andi írta...

Kedves Csaba,
ha esetleg terveznél bejegyzést a foci okkult felhasználásáról is, örömmel olvasnám. :)

Bobkó Csaba írta...

Kedves Andi, sajnos a focihoz nem értek (éppúgy, mint Dávid Ibolya), viszont a felcsúti rituális fociszentélyt már többször emlegettem az Ördögűző társblogon.

http://ordoguzo.blogspot.com/2014/05/ut-piramisok-varosaba.html

'A köznyelvben és I. Orbán Ramszesz (netán Hórusz?) udvarában Makovecz-stadionnak nevezett létesítményt Schmitt Pál szívbaj nélkül nevezte Szentélynek a megnyitóbeszédben, de ha még kevésbé lettek volna gátlásosak, a stadiont "spirituálisan megtervező" Makovecz szellemében igazán piramis formájúra is építhették volna! Nem lett volna történelmi precedens nélküli, hogy egy szentély funkciójú piramis tövében rituális labdajátékot játszanak, gondoljunk például a maják hasonló létesítményeire és szent sportjára.'

Bobkó Csaba írta...

Igaz, hogy amerikai foci, de a Super Bowl marketinggépezete tele van okkultizmussal, amit a Vigilant Citizen rendszeresen elemez:

http://vigilantcitizen.com/latestnews/the-2013-mercedes-super-bowl-commercial/

http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/madonnas-superbowl-halftime-show-a-celebration-of-the-grand-priestess-of-the-music-industry/

Madonna díszlete erősen emlékeztet Makoveczére.

Andi írta...

Köszönöm a linkeket!

niknak írta...

http://www.deagel.com/country/United-States-of-America_c0001.aspx

Tegyük fel, hogy ez egy terv, akkor gyorsan kell müködnie.
USA lakossága 316 millióról 69-re fogy le 11 év alatt. Valahova el kellenek tünni, de hova? Ez 11 éven bellül?
Magyraországra nem ilyen drasztikus a kilátás vagy a terev, de nem lehet tudni, hogy a magyar lakosság esetleg másokkal lesz helyettesitve?
http://www.deagel.com/country/forecast.aspx?pag=1&sort=PPP&ord=DESC

niknak írta...

http://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/satanismus/

A két usa zászlót megfigyelni. Az egyik nem véletlenül van aranyszegéllyel körbevonva. (az oldal közepe felé)
Ez egy vállalat cimere ami a FED-nek a pénzt nyomtatja. (Columbia) Senkinek nem tünik fel a külömbség (idáig).
Különben az egész oldalt tudnám ajánlani, a sátánizmussal foglalkozik.

niknak írta...

http://tvthek.orf.at/program/Am-Schauplatz/1239

Na itt vannak a Habsburgjaid. Néger csajt vett el, ez ellen nem is lennék, mert toleráns vagyok, de a fiait ne nevezte volna, Lászlónak meg Mátyásnak. Na ezek ha magyar trónra kerülnének, még vakon is leadnék egy lövést. Talál akit talál.
Utálom a Habsburgokat, meg akik önekik a fejükre a Szent Kornát akarják tenni.
Hogy most igazam van vagy se, azon ne filozzunk, de nekem és hasonszörüenknek a természetes jogunk, öket kihajtani vagy magunktól öket távol tartani.

Bobkó Csaba írta...

A Habsburgok esélye a magyar trónra manapság nulla körüli, ellenben egy sokkal esélyesebb illetőnek erősen negrid vonásai vanak és ambícionálja is az ülőalkalmatosságot... :-) De hogy hogy raktad ezt pont az atomrakétához???

Névtelen írta...

más téma, de gondoltam megosztom
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11764484/Satanic-statue-unveiled-in-Detroit.html

Detroit is egyre jobban teljesít

Névtelen írta...

atombomba nem létezik! hoax filmtrükk és egy trollhadsereg munkája 70 éve!

Névtelen írta...

Ennyi marhaságot rég olvastam! Egyetlen dolog bizonyos,a mai liberális bandát ki kell irtani a közéletből, ha kell erőszakkal is! Különben 10 vagy 100 milliók halnak meg miattuk. A mostaniak azonosak a komcsikkal,nyájas gyilkosok!