"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2014. szeptember 1., hétfő

Horthy már 1920-ban jókora keleti területeket csatolt vissza - Lengyelországhoz...


Legalábbis a lengyel köztudatba mostanában egyre inkább bekerülő (belevitt) narratíva szerint - ha nem legenda, illetve ügyes országimázs az egész...

Ma már a II. Világháború kirobbanásának van az évfordulója, de érdemes foglalkozni az eggyel korábbi lengyel évforduló egy magyar vonatkozásával. A minap, aug. 15-én volt az egykori Visztulai Csodát, a bolsevik hadsereg 1920-ban Varsó előtt történt legyőzését megörökítő ünnep, mely a hadsereg napja is egyúttal. Az ünnep kapcsán több helyen megemlékeztek a győzelemhez nyújtott nélkülözhetetlen magyar hadianyagszállításokról is.

Megy a gőzös, megy a gőzös Skierniewicébe 1920. augusztusában. Viszi a teljes magyar lőszerkészletet. Kár, hogy a Szentkoronát lefújta a szél! (kép forrása)

Alekszej Fenyenkó, az Orosz Tudományos Akadémia tagja, vezető biztonságpolitikai kutató friss geopolitikai elemzése pedig egyike azon szirénhangoknak, melyek Magyarországnak az oroszbarát politikáért cserébe területrevízió, "Új Bécsi Döntések" lehetőségét lengetik meg.

Mi kapcsolja össze ezt a két ügyet? A Romániához fűződő geopolitikai viszonyunk.
A lengyel PR-piacon izmosodó legenda alaposabb körüljárása pedig a Trianon-revízió máig is ható kérdése fényében újra felveti Horthy szerepének kritikus vizsgálatát.


A minapi lengyel nemzeti ünnep idején (aug. 15.), mellyel az ország függetlenségének közel másfél évszázadnyi felosztottság utáni visszanyerését ünneplik, az utóbbi években meggyökeresedő szokásnak megfelelően újra felidézték az állam újjászületése szempontjából döntő csata megnyeréséhez nagyban hozzájáruló magyar hadianyagszállításokat. Helyi szinten lengyel-magyar baráti társaságok, az országos nyilvánosságban pedig például Tadeusz Isakowicz-Zaleski atya, az ismert tökös katolikus pap-publicista, egy markáns jobboldali véleményvezér emlékezett meg a különös történetről.

Tadeusz Isakowicz-Zaleski: A magyar testvérek lőszere megmentette Varsót

 (A harcias pap közszereplésének szakterületei: a katolikus egyházon belüli homoszexuális-maffia leleplezése, a szocializmus korának ügynökpapjai és az utóbbi időben főleg a banderista ukrán nacionalisták által a II. világháború idején elkövetett volhíniai és kelet-kislengyelországi többszázezres lengyelirtások. Ez utóbbi okán a Majdan-ellenes, a jelenlegi kijevi kormányt Moszkvánál veszélyesebbnek tartó lengyel hazafias körök egyik fő szószólója. Utóbbi álláspontja miatt kitaszították korábbi politikai hátországából, Jarosław Kaczyński PiS ( Törvény és Igazság) pártja médiaholdudvarából, ahol oroszpárti fordulata óta hirtelen megszűnt Orbán Viktor korábbi tisztelete is. Új politikai hátországa a Jobbikkal szoros szövetségesi és baráti viszonyt fenntartó, arra példaképként tekintő, a lengyel kormány ukránbarát politikáját támadó, de egyelőre szejmen kívüli, a legutóbbi választáson. 2%-os támogatottságú Nemzetiek (Narodowcy) párt holdudvara. Ez az irányzat nagyon népszerű a fiatalok körében, tehát feltételezhetően van jövője.)

A sztori

Az alábbi nem Isakowicz-Zaleski cikke, de egy nagyon hasonló tartalmú megemlékezés ugyanekkor egy vidéki lengyel-magyar baráti társaság részéről, jellemzően ugyanezt a szöveget variálják minden ilyen megemlékezésen:
"Magyarország: Minden készletet Lengyelországnak !
Az anyagi segítséget, melyet a szövetséges országok, köztük Franciaország Lengyelország számára szándékozott nyújtani a lengyel-bolsevik háború idején, sikerrel feltartóztatták. A csehek nem járultak hozzá az ekkor Lengyelország felé küldött szálítmányok átengedéséhez. A lengyelek sorsát eldőltnek tekintették és megszállták Cieszyn-i Sziléziát. (Teschen). Szintén így jártak el a németek és osztrákok is. Szintén bojkottot hirdetett a Lengyelország felé irányuló szállítmányokra a bolsevikokat támogató II Szocialista Internacionálé, mely a tengerészeket és kikötői munkásokat a gdański kikötőben is a szállítmányok kirakodásának megakadályozására uszította. A segítségre az egyetlen esélyt a Románián át Magyarországról küldött szállítmányok jelentették. Ennek keretében 1920. júliusa elején a magyar kormány utasította Weiss Manfréd lőszergyárát az összes fegyverkészlet Lengyelország számára történő átadására, és hogy a következő hetek során kizárólag a harcoló lengyelek számára gyártsanak fegyvert. A magyar segítség annál inkább szimbólumértékű volt, hogy az előző évben a magyarok Kun Béla véres forradalmával és az általa létrehozott Magyar Tanácsköztársasággal kűzdöttek. A Szovjet-Oroszországgal folyó háború döntő időszakában térítésmentesen adtak át a lengyeleknek és juttattak el saját költségen 48 millió Mauser típusú karabélylőszert, 13 milió Mannlicher típusú lőszert, nehéz lenne megbecsülni, milyen mennyiségű különféle kaliberű tüzérségi lőszert, 30 ezer Mauser karabélyt és többmillió cserealkatrészt, 440 tábori konyhát, 80 tábori tűzhelyet. A Toruńi Mikołaj Kopernik Egyetemen tanító dr. Krzysztof Ćwikliński szerint a magyarok 1920-as segítsége nélkül Varsó alatt nem lett volna mivel lőni a bolsevikokra."

Zakatol a történelem-PR

Az egész sztori csak az utóbbi évek során kezd alaposabban bekerülni a lengyel köztudatba, de annál energikusabban, profi PR-szakemberhátteret sejtető módon. A magyar politikai-történeti köztudatban érzékelhetően még nem jelent meg, pedig kapott egy emléktáblát Csepelen, a lőszerszállítmányok berakodási helyén is:

Komorowski lengyel elnök a csepeli tábla avatásán, 2012.márc.22.  (forrás)
Schmitt Pál magyar köztársasági elnök ugyanott (fidesz.hu)

A csepeli tábla megjelenésében nem, de szövegében replikája az egy évvel korábban Varsóban ugyancsak általuk felavatott táblának:

(forrás

„Tisztelettel adózva a magyar nemzetnek,
amely baráti segítséget nyújtott a bolsevik agresszió által halálosan fenyegetett Lengyel Köztársaságnak. Sorsdöntő jelentőségű küzdelmeink időszakában 1920. augusztus 12-én 22 millió lövedéket tartalmazó szállítmány érkezett Skierniewicébe Budapestről, a csepeli Weiss Manfréd Művektől. A Magyar Királyság kormánya 1919–1921 között közel 100 millió karabély töltényt, nagy mennyiségű tüzérségi lőszert és katonai felszerelést küldött Lengyelországnak.
A hálás lengyel nemzet”
Tehát egy tábla 2011-ben Varsóban, egy 2012-ben Csepelen, majd 2013-ban már szinte menetrendszerűen két táblát is avattak a magyar segítség emlékére. Az egyiket Ossówban, itt a magyar felet Csepel polgármestere, Németh Szilárd képviselte. Ossów egy Varsó keleti előterében fekvő falu, ahol a Varsói Csata egyik részütközete zajlott a lengyel hadsereg egyik legkorábbi helyi győzelmével az addig előrenyomuló Vörös Hadsereg felett.


Az avatásról készült filmfelvételen is elhangzik és egy internetes  beszámolóban (Lengyelország és Magyarország megmentette Európát a bolsevik támadástól) olvasható is (lengyelül) az a hajmeresztő információ, hogy a magyar fél a lőszerszállítmányokon kívül 30 ezer magyar katonát is szándékozott küldeni a bolsevikok elleni harcba, de sajnos a csehek és a románok nem engedték át területükön a magyar csapatokat!!! Ennek értékelésére térjünk vissza később.

A másik emléktáblát Skierniewicében, a lőszerszállítmányok kirakodásának helyszínén, a pályaudvar falán avatták fel a miniszteri rangú Jan Stanisław Ciechanowski, a lengyel Veteránok és Üldözöttek Hivatala elnöke és Hende Csaba magyar honvédelmi miniszter részvételével.Skierniewicében egy külön társadalmi szervezet, az emléktábla elhelyezését is kezdeményező Liberatis Társaság ápolja egyéb hasonló történelmi események mellett főleg e magyar segítség emlékét. A 2013-as emlékünnepség logója látható e bejegyzés első képén a gőzőssel, amire érthetetlen, vagy talán nagyon is érthető módon anakronisztikusan Kossuth-címer került. (A magyar-lengyel barátság kultusza mai formájában az 1831-1848-as lengyel és magyar felkelők barátságából és szövetségéből származik és a kultuszt ma magyar részről szervezők sejthetően a magyar történelem Habsburg-démonizáló és a Habsburg-ellenes "szabadságharcosokat" istenítő fősodrát képviselik. A koronátlan Kossuth címer a Károlyi-kormány címere volt 1918-19-ben, a szóbanforgó 1920-as események idején Horthy rendszerének címerében ott volt a Szentkorona.)

A történelmi esemény kultuszának kialakításában való magyar részvétel és (a lengyel tábláktól sokkal eldugottabb) csepeli emléktábla ellenére az ügy a magyar köztudatban még nincs igazából jelen, pedig az évfordulókra megjelent már róla néhány cikk, pl. egy a Demokratában, egy komolyabb pedig a Múlt-Kor történelmi portálon, de ha jól látom, a nyomtatott magazinban nem:

Múlt-Kor: Tábla emlékeztet a visztulai csodára
" Varsó ebben a küzdelemben meglehetősen magára maradt: csak Franciaország igyekezett - bár késve - segíteni. Párizs végül még ahhoz is hozzájárult, hogy a világháborúban vesztes Magyarország siessen a lengyelek segítségére. Csehszlovákia azonban augusztus 9-én kinyilvánította semlegességét a lengyel-bolsevik konfliktusban, és kereken megtagadta, hogy a lengyelek által kért és a magyar kormány által megígért honvédség átvonuljon területén.
Még a lőszerszállítmányok vonatszerelvényét is visszatartották. Sem Maurice Paleologue francia külügyminiszternek, sem Lloyd George angol miniszterelnöknek nem sikerült jobb belátásra bírnia Edvard Benes csehszlovák külügyminisztert. Az egyetlen kerülőút Románián át vezetett, amelynek silány vasúti hálózata volt, és amely megbízhatatlan szövetséges hírében állt. Magyarország mégis vállalta, hogy Románián keresztül juttatja el a magyar és francia lőszerszállítmányokat."

"A függetlenségét alig visszaszerzett lengyel állam végveszélybe került. Az oroszok augusztus 12-re tervezték a főváros elfoglalását. A lengyelek hősiesen védekeztek, így a Vörös Hadsereg csak augusztus 14-én érte el Varsó külvárosát. A még júliusban elindított 80 vagonnyi, 22 millió darabos, karabélyokhoz és tüzérségi fegyverekhez való magyar lőszerszállítmány végül Románián keresztül augusztus 15-én érkezett meg a Varsó melletti Skierniewice vasútállomására, onnan vitték egyenesen a harcoló egységekhez."

"Az újjászülető Lengyelország hadserege nagy győzelmet aratott, és ebben a sikerben a magyar lőszerszállítmányoknak is szerepük volt, ha a varsói csatát - amely "visztulai csoda" néven vonult be a történelembe - nem is döntötték el. Magyarország ezzel nem tekintette befejezettnek a segítséget. Folytatódtak a segélyszállítmányok, és a két ország 1920. szeptember 13-án egyezményt kötött, melynek alapján a magyar fél kötelezte magát arra, hogy 400 vagon külföldi - elsősorban francia - és 200 vagon saját gyártmányú lőszert és egyéb katonai felszerelést küld Lengyelországnak. Nyolc hónap leforgása alatt Magyarország saját készleteiből összesen 48 millió darab Mauser karabélyhoz való lőszert, 13 millió Mannlicher típusú lőszert, jelentős mennyiségű, különböző kaliberű tüzérségi lőszert, 30 ezer Mauser karabélyt több millió alkatrésszel, 440 tábori konyhát, 80 tábori kemencét és sok egyéb felszerelést, hadianyagot szállított.
A győztes varsói csata nyomán Lengyelország Szovjet-Oroszországgal 1921-ben megkötötte a rigai békét, melynek eredményeként területe 388 900 négyzetkilométer lett, jóval nagyobb, mint korábban remélték. Lakossága 26,8 millió volt, ennek kétharmada volt lengyel."
 Barátságunk kultusza önmagában és általában hasznos

Mielőtt az eseményeket (és ilyen ismertetésük hitelességét!) értékelnénk, érdemes megdicsérni a magyar országimázs-teremtés egyetlen sikerterületét, mely ráadásul módszeres munkán alapul, és ez épp a magyar országimázs a lengyelországi "piacon". A szorgos aprómunkát még Kovács István akkori krakkói főkonzul kezdte el a konzulátus területén levő települések magyar emlékeinek felelevenítésével és emléktáblákkal való megörökítésével. (Nem e bejegyzés tárgya, de kapcsolódik hozzá, hogy a máig uralkodó kánonban a közös hősök nem kis része magyar konzervatív, "labanc" szemmel nézve álhős, az okkult hátterű felforgató mozgalmak kádere volt. Kurucok, 48-as forradalmárok, stb. Lásd a logó-mozdony Kossuth-címerét. Viszont ezek keverednek konzervatív mércével mérve valódi hősökkel is.) Az utóbbi években pedig a Lengyel-Magyar Barátság Napjához, március 22-éhez kötődően, melyet felváltva rendeznek egy-egy magyar és lengyel városban, gomba módjára nőnek ki a magyar-lengyel kapcsolatok emlékművei. Ehhez kapcsolódnak az e bejegyzés tárgyát képező emlékművek és a második világháborús lengyel menekültek magyar befogadásának emlékművei. Ez utóbbi téma már nagyon is benne van a magyar köztudatban is és a lőszerszállítási üggyel ellentétben semmilyen kérdőjelet nem vet fel. A két nép barátságát e kultusz friss keletű ikonográfiája keretében elsősorban jelképező kettős tölgy és szerzője talán külön bejegyzést igényel majd, mert elszomorítóan méltatlan forrás. (kommunista)

Alapvetően a történelmi lengyel-magyar barátság kultusza és ennek keretében a jó magyar országimázs egy hasznos és értékes dolog, akkor is, ha a kultusz tárgyául szolgáló hősök, vagy események egy része a konformizmuson túlmmenő reális történelemismeret alapján konzervatív magyar hazafias világnézettel nézve nem érdemel tiszteletet. De ettől még érdemes megvizsgálnunk, hogy a konkrét 1920-as segélyszállítmányok ügye hogy értékelendő ilyen világnézettel, mert a kérdés összefüggései máig befolyásolják Magyarország geopolitikai helyzetét és emiatt is már megint kezdünk nem egészen "egy táborban lenni", ahogy Trianon időszakában, vagy a második világháború alatt is. Épp arra is nagyon jó a történelmi barátság kultusza, hogy segít a két ország és nép viszonyában átvészelni az olyan válságidőszakokat, amikor ellentétes szövetségi rendszerhez tartozunk. Ennek volt köszönhető, hogy Magyarország megtagadta Hitler és Tiso Lengyelországra támadó csapatainak átengedését a magyar területen és hogy befogadtuk a lengyel menekülteket. Az 1920 körüli helyzetre mindjárt rátérünk, a jelen ukrajnai válság kapcsán viszont csak a magyar és a lengyel kormány Moszkvához fűződő viszonya tér el, mert a lengyel közvélemény nemzeti radikális tábora  a Veszedelmes Ellenfél szerepét ez ügyben a kijevi kormány banderista elemeinek, emiatt az egész majdanista rezsimnek osztotta ki és nem hajlandó Moszkvát tekinteni "ősellenségnek", nem hajlandó az USA szolgálatában ágyútöltelék szerepére vállalkozni. E körök legfőbb vádja a varsói kormánnyal szemben, hogy bűnösen szőnyeg alá sepri kijevi szövetségese banderista elődeinek második világháborús többszázezres lengyelirtását.

Páran kételkednek a sztoriban

Érdekes, hogy a barátságkultusz e fegyverszállítási elemének hirtelen a köztudatba robbanása (a mögötte álló PR-munka) mindkét országban gyanút keltett történelem iránt érdeklődő amatőrökben. Mindkét nyelven akadt internetes vitafórumon olyan cikkíró, illetve hozzászóló, aki szerint a sztori hamis, vagy torzított, de jelentősége a lengyel győzelemben mindenképpen felfújt. Nem rendelkezek ismeretekkel ahhoz, hogy ezt a felvetést igazolhassam, vagy cáfolhassam, de a dolog valóban gyanús és érdemes utánajárni, miközben a cél nem a lengyel-magyar barátság kultuszának lerombolása, csak a racionálisabb és történelmileg korrektebb alapokra helyezése. Addig is nézzünk két példát a szkeptikus hangokra:

Mítosz az egész???

dobroni.pl (fegyvertörténelem-rajongók portálja),
Wojciech Dziełak:  "Magyar segítség" - tények és mítoszok
Augusztus 14-én Ossówban ünnepélyesen leleplezik a Magyar Nemzet 1920-as segítségét megörökítő emléktáblát. De egyáltalán volt ilyen segítség? Átnéztem az 1920-as újságokat és sehol semmi, még egy szó sincs a magyar segítségről, kerestem az akkori könyvekben és semmi, sehol nem említik. Valami nem stimmel, kétségtelen tény, hogy Lengyelországba egész vasuti szerelvények érkeztek egyenesen Magyarországról tele fegyverrel és lőszerrel, hát akkor miért nem is említi ezt senki 1920-ban? A válasz talán a trianoni szerződésben rejlik.  1920 június 4-én Magyarország aláírta a győztes Antanttal a Trianoni Békeszerződést, amely az első világháború végét jelentette. A dokumentum több, mint 2350 cikkelyből áll és 13 fejezetre oszlik. A szerződés fő határozata a háború befejezése és Magyarország új határainak megállapítása volt. 
E szerződés következtében Magyarország elvesztette korábbi területe 70%-át és 13 millió lakosát. A területrablók egyike Lengyelország volt, mely Magyarország felosztása után megkapta Árva és Szepes egy részét. Magyarországot kötelezték fegyveres erőinek leépítésére is és azt 35 ezer katonában és tisztben maximalizálták. Ezen túl a hadsereget megfosztották a nehéztüzérségtől, harckocsiktól és légierőtől. A magyaroknak nem lehetett hadiipara sem. A fegyvergyárak berendezéseit átadták a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak éppúgy, ahogy az összes harckocsi, repülőgép és nehéztüzérség az Antant kezére jutott. A teljes hadfelszerelés, puskák, lőszer, mely Magyarország birtokában volt és mely a 35 ezres hadsereg szükségletét meghaladta, átadásra került a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak. Ezen túl Magyarországnak még háborús jóvétételt is kellett fizetnie.
Érdekesség, hogy még a magyar vasútvonalak is csak egyvágányúak lehettek. Röviden: Magyarországot megfosztották teljes katonai felszerelésétől.  És éppen ez a felszerelés, melyet a franciák elkoboztak, jutott Magyarországról egyenesen Lengyelországba, de nem ingyen. 1919-20 során  a Lengyel Fegyvervásárló Misszió  923.605.930 francia frank értékben vásárolt hadianyagot hitelbe és 128.091.794 frank értékben készpénzért. A fegyvervásárló misszió 1919-20 során Franciaországban kb. 750 ezer teljesen működőképes karabint és gépfegyvert vásárolt, valamint több tízezer hiányos és javítandót ócskavasáron. Vásároltak 650 millió töltényt is. Tehát tévednek azok, akik úgy vélik, hogy minden, amit egyenesen Magyarországról kaptunk, testvéri segítség volt. A magyarok, még ha nagyon akarták volna, se tudtak nekünk mit ajándékozni 1920. június 4. után.
Egy magyar szkeptikus "?!" nick alatt pedig a csepel.info: "Csepelen járt a lengyel és a magyar államfő" című cikkének fórumán szólt hozzá hasonló szellemben:
"Önmagában már a lengyel agresszió elhallgatása is durva történelemhamisításnak minősül, de az ehhez az időszakhoz kapcsolódó magyar szerep hitelességét is beárnyékolják az alább ismertetett magyar történelmi tények: A román megszálló csapatok 1919 végén úgy vonultak ki Budapestről, hogy a csepeli Weiss Manfréd Művekben található összes termelőeszközt és anyagot magukkal vitték. Ezen kívül a háborút lezáró béke-egyezmény arra kötelezte a Weiss Manfréd Műveket, hogy a hadiipari termékek előállítását szüntesse meg, és térjen át polgári termékek előállítására. Tehát 1920 júliusában a WM Művek nem rendelkezett sem jelentős lőszerkészlettel, sem jelentős termelő kapacitással. 
1920. június 4.-én írták alá a Magyarországra vonatkozó trianoni diktátumot, ezért a haderővel nem rendelkező akkori magyar kormánynak a legkisebb gondja is nagyobb volt annál mint, hogy a lengyeleket 80 vagon lőszerrel lássa el."
"Ami pedig a katonai helyzetet befolyásoló állítólagos magyar fegyverszállítást illeti, tényként állapítható meg az, hogy Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 27.-i lengyelországi látogatása előtt, sem a magyar, sem a lengyel történetírásban nem esett szó arról, hogy a Magyarországot sújtó trianoni diktátum 1920. június 4.-én történt aláírása után néhány héttel, az 1920. július 19-én lemondott Simonyi-Semadan Sándor miniszterelnöknek és kormányának a lemondás napjaiban az lett volna a legfőbb gondja, hogy a megcsonkított országunkkal közös határral nem rendelkező Lengyelországba 80 vagon lőszert küldjön a csepeli Weiss Manfréd Művekből."
Értékeljük tehát a mítoszt szélesebb összefüggéseiben, de magyar szemmel, tekintettel arra, hogy a trianoni határok megváltoztatásának lehetőségét a jelenlegi, egyre válságosabb európai helyzetben is beveti a nagyhatalmi diplomácia és erre a (nagyon lepusztult, az 1920-asnál is hasonlíthatatlanul kisebb harci potenciállal rendelkező) magyar társadalomban van is pozitív reakció!


1920-ban Horthynak nem elsősorban Lengyelország területét kellett volna gyarapítania

Egyelőre a forrásanyag ismerete híján nem eldöntve, hogy az emléktábla-sorozatgyártással megörökített sztori hiteles, teljesen mítosz, vagy nagyban torzított valóság, nézzük, hogy értékelhetjük a dolgot abban az esetben, ha elfogadjuk valóságosnak. Elég rosszul...

Nyilvánvaló, hogy a határokat átszabó és nem utolsósorban a Balfour-nyilatkozattal fémjelzett I. Világháború utáni helyzetben a magyarok és a lengyelek szövetségi rendszer tekintetében ellentétes oldalon álltak, de szerencsére egymásnak nem voltak ellenségei, egyébként éppúgy, mint a II. Világháború során. (És elvileg most is sodródunk egy ilyen felállás felé, bár ez most nem eldőlt tény, mert erősödik a lengyel társadalom ellenállása kormánya elvakult NATO(Antant...)-ügynöki irányvonalával szemben.) 1918-ban azonban a Magyarországra (magyar ügynökkormányára, ötödik hadoszlopára) a trianoni határokat előrevetítő demarkációs vonalakat kényszerítő Antant hozta létre az új Lengyelországot, éppúgy, ahogy Csehszlovákiát, a leendő Jugoszláviát és Nagy-Romániát is. Ugyanez az Antant tervezte szánalmas csökevénnyé zsugorítani még a birodalmi tartományaitól megfosztott szűken vett Törökországot is.

Hazafias köreinkben a korszakkal kapcsolatos ábrándozások során szokás sóhajtozni, hogy Horthy miért nem állt egy Atatürkéhez, vagy Piłsudskiéhoz hasonló területvédő háború élére. Itt most sem a törökök eltérő földrajzi-geopolitikai lehetőségeire, sem pedig Kemál és Piłsudski kapcsolati-származási-titkostársasági hátterére nem térek ki, bár ezekre érdemes lesz máskor sort keríteni, mert sok mindent megmagyaráznak. Annak ellenére, hogy az új Lengyelország az Antant projektje volt, míg Magyarország és Törökország az Antant megcsonkításra szánt ellenségei voltak, egy közös vonást mégis találunk a három állam ekkori helyzetében: az Antant mindhárom területi igényeit nagyhatalmi diktátumokkal igyekezett korlátozni. Érdekes módon a lengyelekét is, mert nem a lengyelek voltak az egyetlen szövetségesük, illetve elég izgalmas a bolsevik kormányzathoz, illetve a lengyel-orosz határövezetben élő hatalmas zsidó tömegekhez fűződő Antant-tervek kérdése is. A törökökre és magyarokra kényszerített demarkációs-, illetve tervezett határvonalakhoz egy irányban hasonló korlátozásnak érezte a Piłsudski-vezetés a Londonban, a Balfour-nyilatkozat születési helyén megrajzolt Curzon-vonalat.


Mint látható, a Curzon-vonal lényegében megegyezik a II. Világháború után Lengyelországra kényszerített keleti határral, ami lengyel milliók tragédiájával járt együtt, más kérdés, hogy Lengyelországot legalább "kárpótólták". (németek millióinak tragédiáját okozva ezzel...)  1919-20 folyamán azonban Piłsudski még nem hajlandó elfogadni a Curzon-vonalat és lemondani a mögötte élő lengyel milliókról. (Amitől nem válik egy Grál-lovaggá, lásd például bolsevik bankrabló múltját, ahogy Kemál sem.)

A három vezető közül Horthy az egyetlen, aki ebben az időszakban nem folytat fegyveres harcot az Antant-Kisantant határvonal-diktátumai ellen.


Ezt Horthy hatalomra kerülésének és uralma első korszakának alaposabb, a legendák-mítoszok-önpropaganda kulisszái mögé tekintő kritikus vizsgálata egyértelműen megmagyarázza.

Horthy Magyarország Antant által kinevezett helytartója volt. 

Horthy és tiszti különítményei az Antant/Kisantant által megszállt Szegeden gyülekeznek és állomásoznak, itt kapják fegyvereiket a románoktól és szerbektől. Ezek után nem meglepő és Horthy hatalmáért cserébe adott titkos háttérígéretét sejthetjük mögötte, hogy e fegyvereket akkor és még elég hosszú éveken át nem fordította e megbízói, Gazdái ellen. Türelmesen kivárta Siófokon, míg a román megszállók önként kivonulnak Budapestről, a hadizsákmányal együtt. Az antanttól kapott fegyverekkel csak a Kommün baloldali kiszolgálói, szimpatizánsai, illetve annak vélt emberek, alapvetően civilek ellen "vitézkedtek", még ha meg is érthetjük a rendteremtés igényét és a vörös terror által kiváltott bosszúvágy elkerülhetetlenségét. Egy dologra nem volt fegyverhasználati engedélyük: a történelmi magyar állam területi integritásának teljes, vagy részleges helyreállítására, annak megkísérlésére sem. Sőt, Horthynak nyilvánvalóan az Antanttól/Kisantanttól kapott harci feladata volt a történelmi Magyar Állam területi egységét személyében, "hivatalával" szimbolizáló törvényes magyar király visszatérésének megakadályozása, ERRE használták fegyvereiket. Valamit valamiért, ez volt a DEAL, te kormányozhatsz, de csak az általunk kijelölt határokon belüli csonkaországban, melytől a királyát távol kell tartanod.

Nagyon jellemző és nem cáfolja, hanem alátámasztja ezt a képletet, hogy a rezsim számára az Antant által kijelölt e szabályokat két ponton is megszegő Prónayt (fegyveres harcot folytat Sopronért és nem hajlandó a király csapataira lőni) kitaszítják a Horthy-elitklubból, az Etelköz Szövetségből ("EX"), a "fehér szabadkőművességből".

Amennyiben az emléktáblák sorával igazolt lőszerszállítási sztorit  igaznak feltételezzük, az megintcsak tökéletesen beleillene, illetve illik a képbe, sőt a sztori történészi igazolása esetén nem túlzás Horthyt hazaárulással vádolni. Tehát, legalább egy gondolatkísérlet erejéig feltételezve, hogy az emléktáblák a színtiszta igazságot hirdetik, a történetből ilyen kép tárul elénk:

Az Antant által megcsonkított ország Antant által kinevezett helytartója, Horthy egy olyan katonai helyzetben, melyhez hasonlóban Atatürk és Piłsudski a harcot választja a jobb határokért, az ország teljes lőszerkészletét és más fontos hadianyagok tömkelegét többszáz vagonnyi mennyiségben átadja az országot legnagyobb mértékben megrabló, Budapestet is megszálló és kirabló Romániának, a Kisantant vezérállamának. Amely azt a szintén Antant-védenc lengyeleknek továbbítja, akikkel semmi bajunk és jó, hogy megvédték országukat a bolsevikoktól, de érthető, mennyire röhög a markába a román vezetés: "Ezt a lőszert a magyarok ellenünk már nem fogják felhasználni!!!"

Itt pedig máris kilépve a gondolatkísérletből, melynek keretében feltettük, hogy a magyar segély sztorija teljesen hiteles, nézzük az emlegetett 30 ezer fős segédhadat, melyet hazánk küldött volna Varsó alá a bolsevikok ellen harcolni. Bármennyire is lehet, hogy tényleg felmerült az ötlet (az ossówi táblaavatón korabeli magyar újság cikkére is hivatkoznak, nyilván nem hazudva) egyrészt hihetetlenül hangzik, hogy a Magyarországnak 35 ezer fős hadsereget engedélyező trianoni szerződés után az ország 30 ezer katonát tudott volna a lengyelekhez küldeni, másrészt megintcsak lett volna jobb felhasználási lehetősége 30 ezer rendesen felfegyverzett reguláris katonának azokban az évekven a Kárpát-medencében is. Vessük össze a dolgot csak a nem véletlenül így elnevezett Rongyos Gárda szedett-vedett felszerelésével, ha ekkora erők lettek volna egy őszintén hazafias magyar vezetés kezében, Ausztriának ma nincs Burgenlandja. De persze Prónaynak már Sopron visszaszerzéséért is rossz pont, majd kitaszítás járt. Jellemző a mai magyar hazafias tábor tudathasadására, hogy a Rongyos Gárda hősi halottjáról megemlékező, a nyugat-magyarországi felkelés szakértőjének számító Kosaras Péter Ákos egyúttal a Horthy Miklós Társaság elnöke is... (kuruc.info:Újraavatták és megáldották Vámossy Tibor rongyos gárdista sírszobrát a Farkasréti temetőben)

Az utóbbi években Raffay Ernő (egyébként nem is elég messzire menően bátor!) művei nyomán áttörés következett be a Trianont belülről előkészítő ötödik hadoszlop történelmi államunkat szétrohasztó tevékenysége dokumentálásában. Nem kérdéses, hogy a baloldali-liberális-nihilista tudatos, gátlástalan ügynökök és a nem tudatos hasznos idiótáik lényegében az Antant és az amögött álló világszintű romboló háttérerők eszközei voltak. Azt azonban kevesen merik meglátni, hogy a tudatosan, színházszerűen, profi szakemberek bevonásával megrendezett látszat ellenére Horthy nem az ellenfele volt az ellenséget belülről kiszolgáló ügynökök munkájának, hanem (legalábbis uralma első szakaszában mindenképpen) FOLYTATÓJA más külsőségek alatt. A Cion Bölcsei Jegyzőkönyveiben olvasható cinikus manipulációs szakértelem alkalmazásával a háttérhatalom képes volt a balos-nihilista bábjait úgy megutáltatni a közvéleménnyel, hogy az felszabadítóként fogadja ugyanezen ellenség, ugyanezen Antant ezúttal nemzeti színekbe és darutollakba öltöztetett, mellesleg a belpolitikában őszintén rendpárti ügynök-rezsimjét. Amely szabad kezet kapott a balos-nihilista elemekkel való leszámolásra, a fő harci feladata a történelmi magyar állam megóvásának további akadályozása volt.

Tehát akár teljesen igaz a magyar és főleg lengyel emléktáblákon szereplő történet, akár nagyban torzított, magyar szemmel nincs sok ünnepelnivaló azon, ha Horthy Magyarországon gondosan végrehajtotta az Antant által rábízott feladatot, hogy az ország "merjen kicsi lenni", ugyanakkor lőszerszállításokkal támogatta és 30 ezer emberrel volt kész támogatni annak a Lengyelországnak a hatalmas keleti területnagyobbodását, melynek döntő varsói csatájánál olyan francia Antant-tisztek voltak az összekötők, tanácsadók, felügyelők, akik nevét a magyar országcsonkítás folyamatából is ismerjük. Ilyen volt például Foch marsall, akiről Varsóban és sok más lengyel városban fontos utcák vannak elnevezve.

Támpontok a TÉNYEK feltárásához

 Az 1920-as lengyel fegyverszállításokban játszott tényleges magyar szerep feltárása túlmutat e bejegyzésen, de ha már felmerült a lengyel függetlenség máig megbecsült hőse, nézzünk két kiragadott jegyzőkönyvet, amik jelzik, hogy a szkeptikusoknak lehet igaza (de ez nem érvényteleníti Horthy Antant-helytartói szerepét!):

Ádám Magda, Ormos Mária, Barabás József: Francia diplomáciai iratok 2. Trianon 1919.1920

FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, HOOVER, MACUI ÉS FOCH MARSALL MEGBESZÉLÉSÉRŐL

iratszám: 6[17]
irat típusa: H.D. 23. sz. irat. Szigorúan bizalmas - Titkos
keltezési hely: Párizs,
keltezési idő: 1919. augusztus 4.
FOCH marsall - A legelső tennivaló Magyarország lefegyverzése. A lefegyverzés végrehajtásának egyetlen biztosítéka az ország megszállása. A megszállást pedig a rendelkezésre álló erőkkel kell végrehajtani.
CLEMENCEAU - Melyek ezek a rendelkezésre álló erők?
FOCH marsall - A román vagy a cseh csapatok.

FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, MACUIFOCH MARSALL ÉS WEYGAND TÁBORNOK MEGBESZÉLÉSÉRŐL

iratszám: 8[27]
irat típusa: HD. 24. sz. följegyzés. Szigorúan bizalmas - Titkos
keltezési hely: Párizs,
keltezési idő: 1919. augusztus 5.

FOCH marsall - Egyetértek az utasítások szövegével, ám hozzá kívánok tenni néhány, a fegyverszünetre vonatkozó kiegészítést. A magyaroknak nem maradhat hatnál több hadosztályuk. Rá kell szorítani őket arra, hogy átadják a birtokukban lévő hadianyagot, és nemcsak a sajátjukat, hanem azt is, amit Mackensen marsall hadserege hagyott hátra.
A Budapestre küldendő, szövetséges tábornokokból fölállított bizottságot a szövetséges kormányok Legfelsőbb Tanácsa nevében megbízzuk azzal, hogy

1° fölügyelje az 1918. november 13-án a szövetséges parancsnokság és a magyar kormány között megkötött fegyverszüneti katonai egyezmény, valamint az alanti kiegészítő rendelkezések végrehajtását:
határozza meg a magyar hadsereg fegyverben tartandó erőinek - kizárólag a belső rend fönntartásához elengedhetetlenül szükséges - legmagasabb létszámát;

gondoskodjon az összes leszerelt egység lefegyverzéséről, valamint a katonai raktárak és mozgósítási központok fölszámolásáról;

fölügyelje a fegyverben tartható egységek számára a szükségesen kívül fönnmaradó fegyverzet, lőszer és hadianyag átadását a szövetségeseknek, beleértve azt, ami a Mackensen-féle hadseregtől származik;

a szövetséges parancsnokságokkal egyetértésben rendelkezzen e különféle hadianyagok szétosztásáról az érdekelt szövetséges hatalmak között, figyelembe véve katonai teljesítményüket és a jelenlegi hadi helyzetet;
intézkedjék a fegyvergyárakban, egyéb hadiipari üzemekben folyó termelés azonnali leállításáról.
Hogy ez csak a mérleg egyik oldalán van és a magyar vezetés igenis tervezgette a lengyelek támogatását a bolsevikok ellen, arra most szintén csak egyetlen kiragadott elem:

HALMOS ÉS PATEK LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER TÁRGYALÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

keltezési hely: Párizs,
keltezési idő: 1920. május 3.
Egy Lengyelország és Magyarország közötti egyezmény létrehozását célzó tárgyalásokon a következő szempontokat lehetne megvizsgálni:
(...)
4. Magyarország katonai egyezményt írhatna alá Lengyelországgal, és rendelkezésére bocsáthatná katonai erejét általában a bolsevik veszéllyel és nevezetesen a szovjet-orosz hadsereggel szemben folytatott harc támogatására.
(...)
4. Lengyelország indítványozhatná, előmozdíthatná és megkönnyíthetné Magyarország fölfegyverzését, legalábbis annak megfelelő mértékben, amelyben támaszkodni kíván Magyarországra az aláírandó katonai egyezmény keretében.
Csakhogy ilyen újrafelfegyverzésre 1920 májusa és augusztusa között természetesen nem került sor, közben aláírták a trianoni békeszerződést és abban nem szerepelt magyar-lengyel határ, melynek kérdését szintén megvitatta dr Halmos Károly ügyvéd, a magyar kormány megbízottja a lengyel  külügyminiszterrel. Tehát a Románián át Lengyelországba küldött hadianyag magyar eredetű része minden bizonnyal a magyar fegyverzet Foch marsall által emlegetett szövetségesek (Antant) közötti szétosztása keretében történt, ahogy mondta, "a hadihelyzet figyelembevételével", az pedig diktálta a készletek jókora részének a lengyelek számára történő átadását.

Nincsenek "örökre változtathatatlan határok"

Most pedig térjünk vissza a bevezetőben említett orosz mézesmadzagra, vagy szirénhangra, mely által Moszkva újabb "Bécsi döntések" lehetőségével kecsegteti a magyarokat:

Alekszej Fenyenkó, az Orosz Tudományos Akadémia tagja, vezető biztonságpolitikai kutató cikke:

"Egy összehangolt kelet-európai revízió"
Budapest nagyon puha álláspontot foglalt el Oroszország lépései kapcsán. Orbán Viktor kormánya Ukrajnát egy hasznos precedensnek tekinti a teljes körű magyar autonómiák elismertetéséhez Kárpátalján, Erdélyben és valószínűleg Dél-Szlovákiában. A magyar társadalomban jelen levő ilyen álláspontok megalapoznak egy orosz-magyar partnerséget. Moszkva és Budapest 2005 óta intenzív párbeszédet folytat. Oroszország változó hozzáállása Kelet-Európa határaihoz egy új realitást teremthet. Moszkva a Nagy-Magyarország projektet egy természetes ellensúlynak tekintheti Varsó és Washington a Visegrádi Csoport megszilárdítására vonatkozó terveivel szemben.
Hogy a határok sehol nem változtathatatlanok, soha nem "örökösek", a mi térségünkben sem, azt ma már nem kell bizonygatni. A korábbi illúziók , illetve felelőtlenség keretében végrehajtott magyar honvédelem-leépítéssel összevetve azt is tudomásul kell venni, hogy Csonkamagyarország határai még BEFELÉ is változhatnak, elég itt csak a pozsonyi hídfő Rajka felé történő kiszélesedésére, vagy a gyulai Saguna-szobor körüli botrányra gondolni. Vagy általános magyar demográfiai helyzetünkre.

Nyilvánvaló, hogy Magyarország legfőbb geopolitikai riválisa az utóbbi 150 évben Románia. Az oroszok számára kb. ugyanennyi idő óta egy kisebb, de fontos ellenfél. Horthy Oroszország-politikájában a mindenkori rezsimek berendezkedését félretéve akár három nagy mulasztást is találhatunk az alapvető magyar geopolitikai érdek ügyetlenség, ideológiai elvakultság, balfácánság, vagy árulás miatti nem-képviselete terén. Az első, hogy a Romániával területi vitában álló Oroszországot még bolsevik vezetésével sem volt érdekünk minél keletebbre visszavetni, ezt magyar katonákkal támogatni akarni 1920-ban. A második, amikor a szovjet vezetés az 1848-as honvédzászlók visszadása gesztusa mellé jelezte, hogy ha Horthy megül a fenekén, támogatják Észak-Erdély magyar megőrzését. A harmadik, hogy amikor a románok megint időben át tudtak állni, Horthy nem tudott. A szomszédos Kisantant-országok a társadalmi rendszerek változásától függetlenül soha nem vesztették szem elől geopolitikai érdeküket a magyar revízió megakadályozására. Nálunk viszont dilettantizmusból kifolyólag alárendelték ezt a tartós geopolitikai érdeket (a revízióra) az ideológiai rokonszenv-ellenszenv kérdésének.

Az oroszokkal való potenciális érdekközösség valóban ma is fennáll, jellemző viszont, hogy az orosz elemző nyíltan a (mai) lengyel kormány ellensúlyozására is felhasználhatónak tartja a revízió csábításával megnyerhetőnek vélt magyarokat. Ha az egész emléktábla-kampány mögött tartós geopolitikai-taktikai megfontolások állnának (nem merem remélni...), elvileg pont arra lehetne jó a lengyel-magyar barátság kultuszának e fenntartása akár hamis legendák alapján is, hogy a részben eltérő szövetségi hovatartozásunkat ellensúlyozza. Természetesen egy másik, ezzel nem ellentétes lehetőség azoknak a lengyel tényezőknek az erősítése, melyek az ukrán válság kapcsán józan, pragmatikus lengyel nemzeti-geopolitikai érdekképviseletet és a bejáratott (orosz) ellenségkép-sztereotípiák elvetését követelik a kormánytól. De ez már azt veti fel, hogy nemcsak 1919 táján és nemcsak Magyarországon volt Antant-helytartói kormány, hanem per pillanat a mai Lengyelországban is hasonló van...


61 megjegyzés:

Mikka írta...

Ez igazán érdekes volt, köszi!

Névtelen írta...

Csaba,
Érdekes a cikked, köszönöm.
Feltettem a TOldi trilógia harmadik részét is az oldalamra. Matemetikailag igazolva a NAP-HOLD-VÉNUSZ hármasság a trilógia egyes részeinél. Talán a készülő Benedek Elek írásokdhoz hasznos adalék lehet. Üdv Cs
http://www.naput.hupont.hu/66/toldi-szerelme-nap

Bobkó Csaba írta...

Az biztos, hogy nagyon érdekes, persze mivel én inkább visszahőkölök a számoktól, az én konteós agyamnak más tűnik fel. :-)
Arany az "elveszett őseposz" kutatója volt még teoretikusan is, tehát ismerte a teljes európai népi- és nem népi eposz- és ősmonda-irodalmat. A Nibelungokat is biztosan, de gondolom, az Orfeusz-sztorit is. Elvileg felmerülhet, hogy már ezen előmintáiban benne van a csillagösvényes-szimbolika és ezeket követve jelenik meg nála is, vagy teljesentudatosan külön is figyelt erre. Tudjuk, hogy legjobb BArátja, Petőfi műveit is figyelik már ilyen szempontból fősodor irodalomtörténészek is. Lehet, hogy van olyan titkos ismerete még a fősodornak is a romnatika irodalmának rejtett oldaláról, amit nem igazán akarnak megsoztani a széles közönséggel? Kerestél már utána, honnan lehetett pl. Aranynak (és Petőfinek) ilyen típusú műveltsége?

Névtelen írta...

igen. Nézegettem a levelezésüket is, de egyenlőre semmi érdekesre nem akadtam. Talán a levéltárosok szorgos igyekezete gyomlálta ki ezen leveleket a neten elérhető készletből.
A nibelungokkal kapcsolatban még az év elején a Tóth Gyula honlapján volt egy érdekes felpörgés. A napokban majd összefoglalom a lényeget és megküldöm neked. Ez kapcsolódik a manicheizmus területi elhelyezkedéséhez is. cs

Bobkó Csaba írta...

A 19. századi forradalmár írók (köztük Arany!) műveiben egyértelműen ott vannak rejtve olyan dolgok, amikneknincs nyoma levelezésekben, mert az ilyet csak szóban adták át. Vagy ki tudja, szeretnék már látni valami jó kis dokumentumot e körök okkultizmusáról. A művek azonban magukért beszélnek, pl. Petőfinél Sade, Marx és más sátánisták egyértelmű hatása. A Toldi szerelmében egy az egyben benne van a Nibelung-sztori több fontos eleme. Ez nem zárja ki a csillagmítoszi alapú szerkesztést. Arany mániája volt az ossziáni mintára történő nemzeti (ál)ősmítoszteremtés. A nibelung-sztori is ezt a kultúrkört képviseli, egyébként hazai hun-eredetmondáink is nagyrészt nyugati forrásúak.

Névtelen írta...

"hun-eredetmondáink is nagyrészt nyugati forrásúak."

Csaba, nem lehet, hogy inkább fordítva van?

Bobkó Csaba írta...

Hát lehetni éppen lehet, de nekem most ez az intuícióm. A kuruc-misztikus tábor kedvenc mániái általában egy-kétszáz évvel korábban megvoltak Nyugaton, az ottani misztikus-gnosztikus újpogány mozgalmaknál, pl. a rovásíráskultusz is ilyen. Attiláról a legtöbbet germán vidékek korai keresztény eposzaiból, mondáiból tudhatunk.

Névtelen írta...

Egy kusza Kósza megjegyzése, mielőtt végigolvasta volna a cikket és hozzászólásait: nem hívom fel a figyelmet a szláv nyelv kialakulásának egyházi vonzataira. Ha török-altáj típusú nyelvből alakítanak ki egy ún. szláv térítő-egyházi nyelvet, ami alapján a hódítók SLAVE-SZLÁV ... nem si bonyolódnék bele e bábeli-zűr-zavar ki-ki is a szláv népek vitába. Ochokrácia, Mocsokuralom, tévedések és tévesztések a té-vé (médiumok) miatt. Közelebbi szólás hüzzá tömörebb, TOMORIBB lesz. Bocsi

Névtelen írta...

Előző névtelen vagyok
Varga Csaba: A magyar nyelv eredete c. munkájába feledkeztem bele /PÜski kiadó/ mostanában.
Egészen megdöbbentő következtetésekre vezet az u.n. nyugattal való kapcsolatunkat illetően.
Ajánlom figyelmedbe.
MN

Bobkó Csaba írta...

Nem látom az összefüggést e bejegyzéssel és Varga Csabát szélhámosnak tartottam. De ha tudsz valami érdekes és LOGIKUS, RACIONÁLIS állítást idézni tőle, az lehet vitatéma.

Névtelen írta...

Valóban nem a bejegyzésedre reagáltam, hanem a hozzászólások között egy fél mondatra.
Bocs.
Nem vagyok annyira felkészült, hogy a témáról vitatkozzam. Vargától ez az első mű, ami a kezembe akadt, tehát róla sem tudok véleményt mondani.
N.M.

Bobkó Csaba írta...

Semmi gond, kötetlen a vita. Varga szerintem tudatos szálhámos volt, pár dologban akár igaza is lehetett. Szerinte aó ógörög, a szlovák és az angol az ősmagyar nyelv leszármazottai voltak, illetve a szlovák a nem is olyan ősié. Ezt úgy írta, hogy tán egyik nyelven se beszélt ezek közül, szlovákul biztosan nem.

Névtelen írta...

Csaba,
Az oldalamon feltettem egy újabb irományt a Nibelung énekekről és Burgundiáról. Az ajánlás kifejezetten neked szól. Pár gondolat biztosan tetszeni fog neked is.
Üdv Cs

Névtelen írta...

Az oldal címe:

http://www.naput.hupont.hu/68/nibelung-enek-es-burgundia-i

Névtelen írta...

Kun Béláné : Kun Béla Magvető, Bp., 1966 oldalszám nélküli idézet az aradi Gömbös Gyula és Horthy féle eláruljuk az erdély visszafoglalásának tervét. 30.000 halott. A hatalmat megszerezte egy tetovált ember. Fele mellkasa Széchenyihez hasonlóan kígyóval tekerőzve.

Névtelen írta...

Pontosítás : Komlós ügynök útján, K. Béláné : K. bÉla 221. oldal ill- 222. old. teteje

MN írta...

Kicsit sajnálom, hogy a hozzászólások nem a bejegyzés témájához kapcsolódnak...

A napokban, ha lesz időm, kicsit bővebben utánaolvasok ennek a témának. Elöljáróban csak annyit:

1. Prónay Pál és a Rongyos Gárda a "szedett-vedett felszerelésével" visszafoglalta az egész elszakított nyugat-magyarországi területet, és rövid időre kikiáltotta a Lajtabánságot, amit ma Novorossiával lehetne párhuzamba állítani.

2. Magasabb francia körökben is voltak royalisták, akik diplomáciai vonalon is segítették IV. Károly visszatérését, hogy nem jött össze, annak több összetevője és olvasata is lehetséges.

3. Az általad is felhozott, Ádám Magda, Ormos Mária által közzétett, 1920-21-es francia diplomáciai iratokat tartalmazó kötetben szó van arról, hogy katonákat ajánl fel a magyar vezetés, de ezt, több lehetséges hátsó szándékra való gyanakvás miatt is elutasítják. Ha érdekel, írok róla bővebben.

Bobkó Csaba írta...

Ez a tetovált árulás passzol a következő bejegyzésemhez.

MN írta...

2014. szeptember 6. 21:51-es Névtelen

Te is jó forrást találtál... :-) Kun Bélának még véletlenül sem Erdély visszafoglalása lebegett a szeme előtt, hanem annak reménye, hogy a Szovjetuniót elérve (tudom, akkor még nem így hívták, de ez most mindegy) a Tanácsköztársasággal összeköttetést létesíthessen. Egyébként, amikor a felvidék egy részét visszafoglalta a dicső Vörös Hadsereg, és szegény felvidéki magyar első örömében felhúzta a magyar zászlót, Kun Béláék levetették, és felhúzatták a vöröset, majd bevezették ott is a proletárdiktatúrát...

Névtelen írta...

Még, ha beleszólhatok akkor vitéz nárai Náray Antal : Visszaemlékezése 1945.Feljegyzéseim
Magyarország
Hadbalépéséről
(: 1941.ápr. 12.-től :)

"Politikai rabságomban, az alsó ausztriai Melken való átszállításom alatt,
én, bizalmas emberemtől ...

Névtelen írta...

26. old " A fegyveres fellépés sürgetése tehát mind sűrűbben hangzott el el társaságban, gyűléseken és nyílt vagy titkos társulások összejövetelein."

Névtelen írta...

Ezek szerint mindenki tisztában van a vaktölténnyel lövöldöző Magyar Honvédséggel? Eszerint a Sámuell y féle hadvezetés hagyta a Tiszán való átkelést a bepálinkázott román hds. ellen. "Nem akarok katonát látni" Ill. nem robbantjuk fel a szolnoki hidat ... stb. De horthymiklós esküszegő bizonyított a budaörsi csatában, hogy felesküdvén a mindenkori királySzentkoronára. Rá mer támsdni sereggel. Esküszegő!

Névtelen írta...

Bocsi, de Kun Béla magántanára Ady Endre volt.

Névtelen írta...

Valóban lehet valóságtartalma a kijelentésnek, hiszen nem nyerhetett volna irodalmi díjjat Béla, ha azt nem Ady E. írja meg helyette. Ez ellen szól Béla bécsi- , Bandi francia kőmíves tagsága.

Bobkó Csaba írta...

Ez nem kizáró ok. Vannak eltérő szk irányzatok közötti páholyszövetségek, lásd pl. az Orbán-Makovecz békülést.

Bobkó Csaba írta...

Kedves Csanád! Amit a Nibelungok-Homérosz-Atilla kapcsolatáról írsz, annak a nagyjában én elveszek, de az eleje nagyon fontos. A történelemgyártás és a korábbi irodalmi fikciók kölcsönös egymásrahatása egy fontos elem. Ismert elmélet, hogy az egész Arthur-mondakör a Kaukázusból került Britanniába a szarmata lovasokkal. De ajánlom Norman Cohn könyvét is a misztikus millenarista forradalmárokról, akik ószövetségi próféciákat igyekszenek forgatókönyvként használni.
Van egy érdekes magyar példám erre, de kellene egy görög sztorikban járatos segítség. Talán tudod, ki és hol írta a görög-perzsa háborúk idején a perzsák oldalán harcoló kisázsiai jón városok lakosságáról, hogy elpuhultak, köntösük alól drága kenőcsök illatát hozza szél, stb, ezért nem harcolnak a szabadságukért. Beugrik?

Névtelen írta...

Kedves Csaba, pár napig nem voltam gép közelében igy csak most akadtam a válaszodra. Még nem olvastam Norman Cohn könyvét, de szívesen megtenném. Ha van internetes elérhetősége, légy szi küld meg.

A rejtvényedre a válaszom:
„Lydia szomszéd-népeitől lesték el a pompát,
még mielőtt a nyakuk zsarnok igájába hajolt,
bíborszínű köpennyel pöffeszkedtek a téren,
együtt nem kevesebb, mint legalábbis ezer
nyegle divat-ficsúrok lám, még a hajukban is
ékszer, s árad a drága kenőcs illata ingük alól.”
Xenophanész: A fényűző Kolophón (Franyó Zoltán fordítása)

de érdemes hozzánézni Arany Szondi két arpódjának sorát is:
„Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fûszer, és drága kenõcs...
Ali gyõzelem-ünnepe van ma!”

De kimondok, egy döbbenetesebbet is pár pontba szedve:

1. Az ókori görög művek közül az Antigoné, Iliász és Odüsszeia követ Napút, zodiákus szerkesztési elvet. Ami meglepő, hogy az általam átnézett további Szophoklész művekben ennek a gondolkodásnak nyoma sincs, azaz nem ugyanaz a szerzőjük.

2. Az Antigoné eredeti kézirata állítólag X. századi bizánci irat, ami majd pár száz évvel később Itáliába kerül publikálásra...

3. Ugyanannál a „cégnél”, ahol az Iliász és Odüsszeia is. Melyek szintén X-XI. Századi kézíratnak minősülnek.

4. Mindhárom műben az alábbi sajátosságok fedezhetők fel: NAP-HOLD-VÉNUSZ (SZÉL) hármasság, ami csak a szkíta, magyar népmesék, templomi festészet sajátossága! Mindhárom műben nem a nyugati 4 elemű zodiákus gondolkodás van központban, hanem a szkíta 5 elemű rendszer, melynek központjában az életfa, a tejút áll és ehhez rendeződik minden. Ez a legfőbb rendező elem, a SZER-ELEM, melyet Luc Besson is oly szívesen használt Az Ötödik Elem filmében. Ezt a rendszert Pap Gábor a manicheizmushoz közel álló szkíta rendszernek tekint.
folyt köv

Névtelen írta...

5. És itt van a Képes Krónika, melynek zodiákus gondolkodása meglepő módon egyezik az Odüsszeia zodiákus beosztásával. Itt érdemes elolvasni az elemzésem, mert csak így érthető igazán. Olyan sajátosságokat használ Homérosz ami, tudtommal csak a Képes krónikában van jelen: párhuzamos jegyhatás, 4 eltérő idő és kép stuktura, melyek a zodiákus Fix kereszt négy elemével áll kapcsolatba...

6. Az Odüsszeia vélhetően azonos zodiákus iskola terméke, mint az Iliász, hisz ennek több nyoma is van. Pl 108-as szám, amiről hamarosan írok majd az oldalomon. Ez viszont a magyar krónikás hagyományban Hunor és Magorhoz kapcsolódik, szinte szájbarágósan.

7. Odüsszeia és Nibelung, Nibelung és Arthur, Arthur és... döbbenetes kapcsolódások, és mindig valahogy a X-XI. Század környékére lyukadunk ki. A magyar krónikák esetében némi csúszás van... De biztosan? Hiszen az Itáliai publikálások csak a Képes Krónika évszázadát követően indulnak be.
És nem beszélve, hogy a szóbakerült műveknél sokszor felvetődik, hogy későbbi korok terméke...

8. És ott a Manicheizmus. Attila csapatainak mozgását követően azokon a területeken erősödött meg, ahol a hunok jártak, vonultak, esetleg letelepedtek. És ez érvényes a dél Fro területekre is (pl Provance). Ezért is javasoltam a Nibelung ének fejtegetésem neked. Manicheista zodiákus rendszerről is írtam már... Arthur mondakört Tóth Gyula igazolta és kötötte Attilához... Lassan az az érzésem, hogy ezek mind kapcsolódnak valami módon az 532 éves fantom korszakhoz is. De hogyan, miért...?

Bobkó Csaba írta...

Kösözönöm, több nagyon érdekes dolgot is felvet, amit írsz, bár nem tagadom, és talán nem lep meg, hogy ahol belelendülsz, ott nekem kezd hihetetlenné válni... DE remélem, ez nem akadályozza a további együttgondolkodást. Nagyon érdekes, amit az antigonéról írsz, eszerint nem feltétlenül eredeti ógörög mű??? Végsősoron a hermetikus iratanyag is valahogy így került Itáliába...
Oldalt linkelem Cohn művét, remélem, még fent van, ha nem, e-mailben tudnám küldeni.

De addig még egy találós kérdés: a magyar történelem melyik drámai eseményével kapcsolatban puskáztak a korabeli krónikások Xenophanész művéből? Rávilágít a politikai propaganda és az irodalmi minták közötti kapcsolatra...

Névtelen írta...

Page: 187 Appendix 3. The transmission ot the text:

http://books.google.gr/books?id=hvLmBFcYoUwC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=antigone+original+manuscript&source=bl&ots=5uw5Shhk-I&sig=ScIS4cR1uOdetv-jhVSD0pRqP3k&hl=el&sa=X&ei=hL8MVNS1O-jXyQPEnIK4Aw&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=antigone%20original%20manuscript&f=false

A találós kérdésre a tippem: Rákóczi vagy 1848.

Bobkó Csaba írta...

Hát így könnyű... :-)
A tipped egész jó, de kicsit korábbi kuruckodás "igaz krónikája" "plagizálta" a motívumot:

„Lydia szomszéd-népeitől lesték el a pompát,
még mielőtt a nyakuk zsarnok igájába hajolt,
bíborszínű köpennyel pöffeszkedtek a téren,
együtt nem kevesebb, mint legalábbis ezer
nyegle divat-ficsúrok lám, még a hajukban is
ékszer, s árad a drága kenőcs illata ingük alól.”
Xenophanész: A fényűző Kolophón

vessük össze ezzel:

" Nagy vala Róma, e föld hódolt neki hajdan egészen,
gazdag a patricius, de nevét szerzette szegény kor.
Szántott Serranus diktátor a görbe ekével;
cséphadarót markolt Fabius meg a Fabricius törzs,
csépeltek kérges tenyerükkel; ugyan lecsepülték
azt, aki párnázott kerevetre feküdt le pihenni:
nem nemes emberhez volt az méltó. Derekuknak
nádgyékény kellett, s amikor korgott a hasuk már,
tölgymakkot szedtek s hörpöltek a tiszta patakból.
Úri barom nép most csak szórja, fecsérli a pénzét,
más ember kárán nem rösteli lesni a hasznát
és a saját kárát nem bánja: fizetteti mással.
Festett kép, fésült hajzat, pirosítva az ajka,
napkeleten termett illattal a teste kenőcsös,
szaglik a hajzata is, piperés valamint a leánykák,
minden kéjt kitanul, próbál minden puhaságot,
cifra ruhája piros, lánc, násfa fityeg kebelére."


Névtelen írta...

Csaba,
Feltettem a 108-as számjeggyel kapcsolatos írásom is az oldalamra.

"A magyar krónikák Hunor és Magor kapcsán rendre hangsúlyozzák a 108-as számot. “Száznyolc tartomány, száz és nyolc nemzetség”. De miért pont 108, mi lehet a jelentése ennek a varázslatos számnak? A válasz meglepő módon a homéroszi eposzokban rejlik, melyekek eredeti kéziratai nem is az ókorból, hanem csak X. századból származnak. Sőt, ezen eposzok napút szerkezete inkább szkíta-magyar asztrológiai elveket követ, sem mint a mediterán, nyugati elvet. Ezért is érdemes az Odüsszeia és az Iliász idevágó sorait segítségül hívni a krónikás hagyományunk 108-as számjegyének a megértéséhez."

http://www.naput.hupont.hu/43

Bobkó Csaba írta...

Megnézem, izgalmasan hangzik, ha persze némileg kételkedve közelítek is a kérdéshez. Milyen forrásod van arra, hogy a homéroszi eposzok és más ógörögnek tekintett iratok esetleg jóval későbbiek, X. századiak?
Mit szólsz Dózsa ceglédi beszédéhez? Nem az igazihoz, mely a valóságban nagy eséllyel nem hangzott el, hanem az idézett kortársi "beszámolóhoz". Az irodalomtörténet számnára régi közhely, hogy a mű tele van antik minták utánzataival, maga a szerző sem titkolta ezt.

Névtelen írta...

Kedves Csaba, küldöm a forrásokat, bár erről egyszer bővebben is szeretnék írni, kicsit a Te és Tóth Gyula gondolataidra támaszkodva:

Indításképpen legyen ez az idézet, bár az oldal biztos, nem a kedvenced:
http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.115

1902-ben Robert Baldauf a HISTORIE UND KRITIK c. művének összegzésében (98-99. l.) a következőt: "a görögök és rómaiak papiruszra és pergamenre írt története kivétel nélkül, – az ércre, kőre és egyebekre írottak pedig nagy részben az olasz humanizmus zseniális hamisításai... „Az égen és földön több dolog létezik, mint ahogyan azt az iskolában szerzett tudásotok elképzeli; Horatius!”

Érdemes a kipontozott részt is elolvasni. És ezzel kapcsolatban megint Tóth Gyula felismerését említeném – a nagy naptár hamisítást, mely szintén ide sorolható.

De a wikin Baldaufról angolul is olvasható: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baldauf

folyt köv

Névtelen írta...

Antigonéról már írtam, miszerint nincs eredetije, csak “bizánci” forrásai:

Page: 187 Appendix 3. The transmission ot the text:
http://books.google.gr/books?id=hvLmBFcYoUwC&pg=PA187&lpg=PA187&dq=antigone+original+manuscript&source=bl&ots=5uw5Shhk-I&sig=ScIS4cR1uOdetv-jhVSD0pRqP3k&hl=el&sa=X&ei=hL8MVNS1O-jXyQPEnIK4Aw&ved=0CDYQ6AEwAw#v=onepage&q=antigone%20original%20manuscript&f=false

Antigoné, több Szophokész műhöz hasonlóan, X-XV. Századi bizánci kézíratban maradt fenn. Az első nyomtatott kiadás megjelenése a VENETIAN printig house (Aldo Manuzio) 1502-es kiadása.

De máshol még ellentmondóbb infora akadtam...

A folytatás előtt érdemes egy tényt leszögezni:
A Konsztantinapoli eleste és a balkánon a török előrenyomulásával esik egybe a reneszánsz térhóditása. Sok görög menekült ekkor Itáliába, ahol számukra a reneszánsz új szellemisége, nagyon kényelmes megélhetést nyújtott. Ha volt ókori régészeti emlék, esetleg írásos anyag, akkor volt pénz, megélhetés. Ahogy az igény nőt, úgy az ebben rejlő lehetőség is. Külön iparág alakult a régiségek gyártására..)

http://archive.org/stream/sophoclestextof00sophiala/sophoclestextof00sophiala_djvu.txt

Ez (is?) tartalmazza az eredeti Szophoklész műveket, melyről mégegyszer szó lesz majd. A század eleji egyetemi kiadvány X-XV. századinak tekinti az eredeti kézirat egyes részeit. Egyes részeit későbbi betoldásnak tekinti, a logikai kapcsolódások miatt.

És mit lehet tudni az Iliászról?
Baldauf nemcsak az Antinogéról igazolta nyelvészetileg, hogy reneszánsz hamísitvány, hanem a homéroszi eposzokról is. De nézzük az általunk ismert kéziratok eredetét:

Az Iliász legrégibb általánosan ismert kéziratát, a „Venetus A Z 454”-et, (mely alapul szolgált a Napút elemzésemnek is) a hivatalos tudomány csak a X. századra datálja, azaz közel 2500 évvel későbbre, mint a trójai háborút!

Venetus A, is the most famous manuscript of the Homeric Iliad; it is regarded by some as the best text of the epic.
http://en.wikipedia.org/wiki/Venetus_A

Itt érdemes elolvasni a történetét, azaz inkább a feltételezett történetét ennek a kézíratnak. Ami biztosnak tűnik, hogy csak 1421-ben, jelenik meg bizonyítható formában:

Aurispa already owned the "two volumes" in 1421; this suggests that he may have brought them back from a trip to Greece in 1413.
I think Aristarchus was the author of that, as well as of the one on the Odyssey that our friend Niccolò Niccoli got from me.

folyt köv


Névtelen írta...

De egy másik oldal ezt írja:

On 15 December 1423 Aurispa arrived in Venice, with the largest and finest collection of Greek texts to reach the west prior to those brought by Bessarion. In reply to a letter from the Camaldolese prior and scholar, St. Ambrose Traversari, he says that he brought back 238 manuscripts. These contained all of Plato, all of Plotinus, all of Proclus, much ofIamblichus, many of the Greek poets, including Pindar, and a great deal of Greek history, including volumes of Procopius and Xenophon which had been given to him by the emperor.[3] Also the poems of Callimachus and Oppian, and the Orphic verses; the historical works of Dio Cassius, Diodorus Siculus, and Arrian. Most of the works were hitherto unknown in the West.[4]
Further items included the oldest manuscript of Athenaeus; a 10th-century codex containing 7 plays by Sophocles, 6 by Aeschylus -- the only manuscript in the world of these, plus the Argonautica of Apollonius of Rhodes;[5] the Iliad, works by Demosthenes, and many more.[6] A work by Herodotus was also among the collection; also theGeography of Strabo. The texts are all listed in the letter to Traversari.[7]Azaz 1423-ban Velencében akad a Athenaeus kézírartra, mely 7 Szophoklész művet is tartalmaz (erre utaltam az Antigoné kapcsán!).

Ha ez igaz, akkor miért nem publikálták Antigonét és társait közel 80 éven át, miközben vagyonokat adtak egy egy ókori műért ?
Ez hatalmas üzlet volt, hogyan nem vették észre a Szophoklészi művek értékét?

És a további ellentmondások:
Ez a bizonyos Athenaeus, milyen korból származik? Tényleg a X. Századból, vagy esetleg korábbról, vagy a XV. Századból?

Athenaeus of Naucratis (/ˌæθəˈniːəs/; Ancient Greek: Ἀθήναιος Nαυκρατίτης or Nαυκράτιος, Athēnaios Naukratitēs or Naukratios; Latin: Athenaeus Naucratita) was aGreek rhetorician and grammarian, flourishing about the end of the 2nd and beginning of the 3rd century AD.

http://en.wikipedia.org/wiki/Athenaeus

És itt megint gondban vagyunk. Marcus Aurelius (mint utolsó római császár) Tóth Gyula feltételezése alapján a fantom korszak kezdete.
És kit szolgált az idézet görög szerző? Marcus Auréliusz fiát, azaz az apját...

Itt bőven lehetne írni Marcus Aurelius nevéről, mely szinte minden őt követő császár nevében megbújik. Az római kori érmék meglepő azonosságokról. Ránézésre látszik, hogy azonos stílus jellemzi óket (Véleményem szerint ez olyan mint az Euro vagy a dollár érmék helyzete, ahol a tagállamok azonos időben vert, de eltérő érméit időszak érmékinek tekintik) Lehetne beszélni Marcus Aurélius szemproblámájáról, ami más őt követő uralkodó nemély ábrázolásán is oly látványosan megfigyelheztő (kép a honlapom Róma fejelzetében)... És itt megint a hunokhoz és Attilához érkeztünk!

A sok bába közt elveszett a gyermek: Valahogy az Antigoné, Iliász és Odüsszeia kéziratai, bár hivatalosan X.századinak minősülnek, mégis úgy tűnik inkább az érett renenszánsz termékei. Baldaufra utaltam már. A magyar Képes Krónika egyezőségére az Odüsszeiával pár napja tettem meg. És a további felvetésem érdemes újra elolvasni...


folyt köv

Névtelen írta...

Bár sok mindennel nem értek egyet az az indításként idézett cikk gondolataiból, mégis ezek (a korábban kimaradt sorok nagyon is telitalálóak:


"Ez viszont csak az egyik oldala a humanizmusnak. A másik nagy alkotása: a Biblia lejegyzése, azaz az ó- és újtestamentumnak meghamisítása – és e két hamisítvány egy harmadikat tett szükségessé, a teljes kora középkori forrásirodalomnak a manipulálását. Tervszerűen és szisztematikusan költötték, kitalálták az európai népek egész történetét a kezdetektől a 13. sz.-ig, meghamisítva azt egészen a reformáció időszakáig. Az olasz humanizmus ajándékozta az emberiségnek az antik világ írásba foglalt életét és a Bibliát, és más országok humanistáival szövetkezve a kora középkor történetét. A humanizmus nem összegző tudósok fogékony korszaka volt, hanem a legeredetibb, legtermékenyebb, legiszonyatosabb szellemi termékenységnek a világa, mely fél évezreden át azon a pályán haladt, amelyet magának kijelölt. A kereszténység a 13. sz. végéig csak tradícióban maradt fenn, abban a tradícióban, melyet a germán istenhit mélyen befolyásolt, és ebből a pogány-germán elemektől átszőtt keresztény tradícióból merítettek az olasz bibliaírók. Ezek az állítások kalandosnak, több mint különösnek tűnnek. De ezek igazolhatóak. Néhány bizonyítás e könyvben megtalálható. A többiek pedig ezután jönnek. Addig követjük őket, míg a humanizmus belső lényege fel nem tárul. Balgaság lenne a szóban forgó tétel fölött elsiklani.

Na mit gondolsz ezekről?
cs

Bobkó Csaba írta...

Durva lenne, ha pont én pont ezen a blogon kétségbe vonnám, hogy hamisítják a történelmet! :-)
Viszont nem arról an itt szó, hogy az ókori adathordozók romlékonysága maitt csak későbbii másolatban maradhattak fenn a művek, tehát a mű ókori, csak a fennmaradt legrégebbi adathordozója középkori???
Az tény, hogy pl. a Corpus Hermeticum anyagát is ősibbnek álljtották a tekintély kedvéért épp a reneszánszban az Itáliába menekült görögök és az új olvasók, de ez általános módszer. De honnan tudtak volna kései hamisítók annyit a homérosz-kori görög-trójai viszonyokról???

Bobkó Csaba írta...

Hogy a Bibliát a reneszánsz korban írták volna, az helyből marhaságnak tűnik. De ettől még a szerzőnek lehet igaza ebben-abban, viszonyt ezt alaposabban meg kéne nézni. Konteó-műfaja mindenesetre azonos Illigével.

Bobkó Csaba írta...

Az a kincsesláda oldal valóban szemetesláda és Meszlényi cikke is hemzseg a marhaságoktól. Viszont ha kifejtetted az oldaladon a Képes Krónika és a homéroszi eposzok összefüggését, az érdekel. A bibliai zsidó történelem jókora részét is irodalmi , sőt meseirodalmi műnek tekintik a kutatók.

Bobkó Csaba írta...

Érdekes, amit a wiki tud Baldaufról, annak alapján ezt a szerzőt is simán hamisították... :-) Viszont a felvetésedért hálás vagyok. Kapásból nekem is terveim vannak több ilyen meredek hamisítás körüljárására. Az egyik a kuruc költőnő, Losárdy Zsuzsánna kitalálója, a leghírhedtebb magyar hamisító. Egy másik a magyar népmeséket hamisító Benedek Elek. De ott a népszerű, és bizonyítottan hamis "Kassai Kódex" is. És persze kedvencem, a Lönnrot által pl. a Bibliából is lopott Kalevala. Valóban érdekes a mygar őstörténet is, a Képes Krónikából is, a Névtelen Mestertől is, és jópár hasonló dolog. Vagy ott vannak Thaly Kálmán kuruc versei. Az egész hamis kuruckultusz.

Névtelen írta...

„Az ókori adathordozók romlékonysága” Ez azért elég felszínes válasz. Az agyagba nyomás, majd kiégetés elég jó megoldásnak bizonyult akár 4000 évre is. Ehhez F16-os sivatagi szönyegbombázások kellettek, hogy elpusztuljanak...

Az ókori görögök is ismerték és használták a cserepeket. Elég legyen csak a cserépszavazásra utalni! Bőven van belőlük, amit még neked is kellett tanulnod az általános iskolában... de pont ezen művekből semmi sem található...

Trója és görög kapcsolat. Ez jó felvetés.
Idéznék magamtól:
http://www.naput.hupont.hu/12/iliasz-naput-elemzes-i-alapelv Lusta vagyok leirni újra.
1. Heinrich Schliemann ásatásai erősen megkérdőjelezhetőek. Több városi legenda terjengett Athénba száz éve még, hogy mely iparos melyik feltárt kincset kalapálta...
2. Iphigénia Aurisz dráma. Görög hadak miért a Krim félszigeten gyűlnek össze Trója megtámadásához. Ehhez két, könnyen védhető szoroson is át kellett jutniuk.
3. A feltárt trója mérete alapján egy átlagos helyőrség mérete és nem egy hatalmas, gazdag városé. Ilyen nagyságú várat egy hét alatt illik bevenni, nem tíz évet kell rászánni! De ezt nem szeretik megemlíteni.
4. A hettita-trója-szkíta- hun eredetről már többen írtak. Hettita hattuszaszi levéltár ékírásos levelezésében található Tavagalavasz és Manapa-Tarhuntasz levelekre utaltam az írásomban. Ez alapján a Tórja-szkíta-Hettita kapcsolat nagyon is elgondolkoztató.
Én is ezt igazolom a napút elemzésemmel. Trója örökség egy tradición alapuló népnél erősebben megmarad, mint az írásos műveket alapnak tekintő népnél.

Erre szoktam példaként mondani, nálunk 10 évente átírják a tankönyveket, mi meg abból szerezzük a történelem ismereteinket! Ez gáz!
Tóth Gyula több helyen idéz különféle népcsoportokat, akik még ma is emlékeznek arra, hogy Attila leszármazottai észak Afrikában. Azok a beduhinok, akik sem az iskolában, sem a tv-ben (mert még akkor nem volt)nem hallottak Attiláról, magyarokról... csak a nagyapjuktól...

A történelmet mindenki a saját kedve alapján hamisítja, de ehhez média és oktatási rendszer kell. Ez alól senki sem kivétel. A durva, hogy még el is fogadjuk. Auszráliát állítólag Cook fedezte fel, és nem a bennszülöttek, sem az a Tasmán Abel, akiről ráadásul egy hatalmas szigetet is elneveztek... Amerika történetét ismerjük, de az igazság senkit sem érdekel.

És ez vonatkozik a naptár hamisításra is, ami alapja lehet mindegyikünk kutatási alapjának...

Cs

Bobkó Csaba írta...

Azt simán elhiszem neked, Baldaufnak, Toppernek és másoknak, hogy a reneszánsz kori "humanisták" szívbaj nélkül hamisítottak és az egész "Újkor" atyáiként nagy gazfickók voltak. Viszont a konkrétumokról alaposabb ismeretek híján most nem tudnék sokat vitatkozni. Az biztos, hogy hasznosak a felvetéseid, inspirálóak , még ha fárasztó is, ha mindig a hun származáshoz lyukadsz ki végül. Nekem ez divatirányzatnak tűnik, de ne vedd sértésnek, mert mondom, nem tudok eleget e dolgokról. A finnugor nyelvcsalád sztorijáról kicsit már írtam és a hamis Kalevala kapcsán még tervezek is. Észbontó sztori, ahogy a legújabb korban svéd uriemberek legyártották a finn nemzetet és minket kitöröltek a világ emlékezetéből, ellopva tőlünk a magyar nyelvcsaládot... Illuminátus profimunka a javából.

Bobkó Csaba írta...

Ez kétségkívül egy jó példa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Annio_da_Viterbo

Névtelen írta...


„még ha fárasztó is, ha mindig a hun származáshoz lyukadsz ki végül. Nekem ez divatirányzatnak tűnik, de ne vedd sértésnek, mert mondom, nem tudok eleget e dolgokról.”

Én megfordítanám a mondatod. Meglepő, hogy másoknak még eszükbe se jut a szkíták-parthusok-hunok megemlítése. Inkább ez a meglepő. A XX.század történelméről lehet-e úgy beszélni, hogy meg sem említett az Egyesült Államokat? Nehezen. De úgy igen, hogy Kináról viszont nem beszélsz. Hasonlóan az Ókorban három nagy birodalom létezett. A római, a kinai és a szkíta-parthus. Az első kettőt tanítják az iskolákban, de a harmadikról szó sem esik, pedig nagyobb volt a másik kettőnél! De az újszövetségi térképekről is lefelejtik a parthus birodalmat, ahogy a római birodalmi térképekről, mintha sosem létezett volna
Ez olyan szemetszúró, ahogy az is, hogy Attilát mennyire letagadják, hogy köze van a magyarsághoz. Pedig az útlevelünkbe az van beírva, hogy HUN.
És az egyéb érdekességek, melyek Jézushoz kapcsolódnak –Mária párthus királyi származása, Hiero Solyma neve, Három királyok története és a párthus királyi beavatás, a solyóm szerepe nálunk és ugyanezen térségben, sőt még MERLIN nevében is, ahogy a TEST-VÉR szavunk is. A népdalaink, a népmeséink és a nyelvünk gazdagsága, amit például az a (nem magyar felelségem) is csodál, ki öt nyelven beszél az anyanyelvén kivül. Es ez fel sem tűnik nekünk, amig külföldön nem kezdünk élni...

Továbbá, atombombát tud e csinálni a beduhin egyedül? Soha, de az állítólagos magot gyűjtögető, makogó, nyulakra vadászgató magyarok akkor honnan voltak képesek erre? Ez azért elég fontos kérdés! Nemcsak elkészítették az akkori kor legyőzhetetlen fegyverét- az íjjaikat, hanem úgy fel tudták íjazni, amit más nemzet sem volt képes... Legföljebb a középső ujjukat bukták egy rossz kísérlettel (ezért is mutogatták előszeretettel egymásnak a nyugati ijjászok ezt az ujjukat)
Ki miért akarja ezeket a tényeket elhallgattatni... És itt van a fantom időszak, ami újra Attila seregeihez kapcsolódik. Sajnálom, hogy még nem szántál időt Tóth Gyula soraira, pedig nagyon megérné... Talán egy óra átfutni, de alapjaiban másképp látnál sok mindent.
Ha már történelem hamisításról van szó, akkor lehet e nagyobb tröténelem hamisítás, mint,hogy 532 fantom időszakot kreálnak minden nép történetébe... Kinek poziítvan, kinek épp fordítva... Szerintem ennek megértése alap kéne, hogy legyen számunkra, mert így érthetjük meg a többi hamisítást is, hiszen hazugság hazugságot szül.

Ezért fontos tisztán látni mi is játszódott le a gójok földjén és a szomszédos szamáriában, mik a mi, magyarok valódi eredete és a hunok szerepe a történelemben. Miért oly fontos valakiknek ennek kiiktatása, akár ilyen nagyszabású csalás révén is...

Sose voltam divat követő, de a kérdések kamaszkorom óta gyűltek bennem. És ezekre lassan összeáll a válasz, amiben a hunoknak-szkítáknak-parthusoknak igen is fontos szerep jut, még akkor is ha nem magyar lennék. Ez nem nemzeti fellángolás és nem divathobort. Ha az lenne, akkor rá se nyitnék az oldaladra...

Csaba, félre ne értsd ez nem felháborodás, csak vélemény nyilvánítás. Sokra tartom az írásaidat és izgatottan várom mindig az újabb gondolatokat tőled.
Cs

Bobkó Csaba írta...

A blogom elnevezése annak idején egyfajta gúnyos célzás is akart lenni a kitalált középkor-elméletre, de ezzel nem akarom azt mondani, hogy valah ais foglalkoztam volna a kérdéssel. A reneszánsz hermetisták hamisításainakfelemlítésével, főleg látva Viterbói Annius ügyét, szöget ütöttél a fejembe, ezért hálás vagyok, de úgy tűnik, valamelyik idézett forrásod jócskán elvetette a sulykot, amikor a Bibliát is reneszánsz hamisításnak nevezte.

A hun-szittya dologról pedig az a véleményem, hogy bár sok részigazság rejlik sok hordalék között az e téren mindenfelé látott internetes forrásokban, azért a leginkább a judaizmushoz köthető etnocentrikus világszemlélet egy változatásnak, szellemi importjának tűnik mindent a magunk dicső őseiből levezetni. Legyen az dák-román, vagy hunszittya-elmélet, vagy a "svéd az ősnyelv" elmélet. (van ilyen!) Amikor átlépsz egy ilyen vonalat, megszűnik a meggyőző erőd, egyes részletekre fókuszálva sokkal racionálisabb és abban meggyőző tud lenni, amit felvetsz. Csak egy baráti észrevétel. Én a nagy "mi vagyunk a világ közepe" érzés kábítószerére öszötönösen nem vagyok vevő, ezt már M.Géza barátomnak is mondtam a Magyar a Teremtés Nyelve-eszme kapcsán. De ha valaki tényekkel igazolja vagy a nagy elméletet, vagy annak valamely elemét, mindig nyitott vagyok a bizonyításra... Talán lesz ilyen bejegyzés is, kár, hogy a Trianon-körüli geopolitika fősodor szemléletének ütköztetése egy meghökkentő alternatív szemléletmóddal nem vonzott több hozzászólást...

Névtelen írta...

Csaba, a Bibliára vonatkozó rész, nekem is meredek (ilyen formában), biztos megvan ennek is az oka, miért gondolta Baldauf ezt is.
Ami viszont tény: az ószövetségi rész, ahogy már utaltam korábban rá babiloni, sumér mitológiának egy kis népcsoport érdekében történt átgyúrása, és a többséggel elfogadtatása. De az Újszövetségből is több részt ki lehetne emelni, ami azt igazolja, hogy még a XX. században is erősen módosítják („a kor igényeihez igazítják”) a Szentírást. A pünkösd történetét lehetne példaként említeni, ahol Mátyás apostollá választását követően a szentlélek tűzoszlop formában megjelenik az apostolok feje felett, és mindenki elkezd más nyelven beszélni.
És ez megint a Te területed lehet, hogy a Károlyi fordításban miért azok a sorok szerepelnek, amik... aztán ezeket miért változtatták meg és miért úgy mutatják, mintha az lett volna az eredeti... Továbbá az egyéb, a nem károlyi bibliákban ezen sorok, is hogyan alakultak csak az elmúlt évtizedekben... Végül miért vágták ki a legfontosabb keresztény ünnep alapjául szolgáló esemény nagy részét...
Mivel a Károlyi biblia református irat ezért ez illene a profilodhoz, hiszen lehet, hogy Károlyi tért el a kanonizált változattól. Ha igen, akkor miért nem tapasztalható hasonló eltérés a többi (pl német) református biblia fordításokban? De a katolikus kiadványokban is miért írják át és gyomlálják oly intenzíven ezeket a sorokat?

Apostolok csel. 1:26 Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostól közé számláltaték. 2:3 És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 2:4 És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

A Gond, hogy A 2:4 fejezet jóval hosszabb volt. Öt éve, még elérhetőek voltak a neten ez eredeti Károlyi sorok, de ma már hiányoznak, teljes mértékben kicserélték a file-kat, ahol levágták ezeket a hiányolt sorokat.
Az orweli 1984 tendencia tapasztalható, ahol utólag visszamenőleg átírják még az évtizedekkel korábbi újságokat is.
Bár az eredetieket valahova lementettem hajdanán, ha megtalálom akkor pontosítva átküldöm majd. Addig is összefoglalva bemutatnám a szentírás módosítás folyamat „ábráját”.

E sorok sorsa röviden:
1. Minden apostol elkezd a saját nyelvén beszélni: Szkíta, méd....
2. Minden apostol elkezd a saját nyelvén beszélni: Szkíta, méd.... zsidó.
3. Minden apostol elkezd a különböző nyelven beszélni: Szkíta, méd.... zsidó
4. Minden apostol elkezd a különböző nyelven beszélni.

A tendencia magáért beszél. A saját anyanyelből már csak egy akármilyen nyelv lett. Míg egyes változatokban nem is szerepelt a zsidó jelző, addig az is hirtelen belépet (pedig a Judás-Judea elég szemetszúró kapcsolat, és ő már nem szerepelt ekkor az Apostolkok között), végül már kényes volt a szkíta, méd és a többi népcsoport nevének felsorolása. Hátha elkezdenek gondolkodni az emberek, hogy a galileai (gój-föld) gójok milyen népcsoportokhoz is tartozhatnak, főleg ha gójok és nem zsidó! De miért van erre szükség? Kiknek érdeke?
És nem csak ezt az egy példát lehetne felhozni az újragyártott evangéliumokra.

Csaba, a Trianon témához nem tudok érdemben hozzászólni, főleg nem a Te megközelítésed alapján. Nagy eséllyel igazad van, döbbentem olvasom soraid és érzem igazad van.

Viszont kérném, hogy ha tudsz küldj át forrásokat:
- Baldauf hamisítására vonatkozót - és az általad említett Cohn mű elérhetőségét. Köszi

A Benedek Elek írást továbbra is nagyon várom. Cs

Bobkó Csaba írta...

Cohn FANTASZTIKUS könyve:

http://pl.scribd.com/doc/113324159/The-Pursuit-of-the-Millenium

Benedek Elekről többszor is tervezek írni, de egy rövid lehet a következő, csak egy példa.

Hogy a Bibliát az újabb kiadásokban akár herélhetik is, azt eltudom képzelni. Nem jobb a helyzet a Talmud nyilvános kiadásaival sem... :-)
A katolikus liturgia is egészen furcsa változásokon ment keresztül, de ez közismert. Vaghy ott a modernista, sőt nem ritkán sátánista keresztény, katolikus templomok témája, erről az Ördögűzőn esett több szó. Az Ószövetség sumér, babiloni forrásai és az Újszövetség (de az Ó is) egyiptomi, perzsa, stb. forrásai egy elég közismert téma, nem mellesleg elég ismert a Biblia, az Újszövetség csillagmítoszi magyarázata is, ez a te területed. Nekem az pont nem hihetetlen...

Baldaufról a wiki-cikke írja, hogy egy fantom, egy írói álnév, a könyve megvan, ismert és érdekes, de a szerzőnek ilyen néven élő személyként nyoma sincs, ami nem jelenti, hogy a könyvét nem meggyőződésből írta valaki, és hogy ne lehetne sok igazsága, de jobbnak látta elrejtőzni egy álnév mögé:

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Baldauf

" Mentioning him as lecturer at Bale University cannot be confirmed so far, as his name occurs nowhere in the annales and documents of this institution; nor does the University printer give any clue as to the personality of Baldauf. Nobody seems to know where he was born, received his Ph.D. or died. Registration or address books of the years around 1900 do not include his name. He may have used a pseudonym being well aware that his revolutionary ideas could cost him his job and reputation. It is not until the early 1990s that he was restored out of oblivion by recent German history analysis (see books on chronology criticisme by Uwe Topper)."

Elég furcsa...

Névtelen írta...

„Talán lesz ilyen bejegyzés is, kár, hogy a Trianon-körüli geopolitika fősodor szemléletének ütköztetése egy meghökkentő alternatív szemléletmóddal nem vonzott több hozzászólást...”

most vmi olyasmire gondolsz pl. hogy lehetne egy katolikus-közép-európai államszövetség, egy olyan királlyal, mely személye minden nacionalizmus felett van. és egy ilyen állam jobban bírja érvényesíteni erejét Oroszországgal, Franciaországgal és Angliával szemben, mint egymással civakodó, gyenge érdekérvényesítő képességű nacionalista kicsiny útódállamokként?

sztem még a katolikus bajorok és osztrákok is csatlakozhatnának. vmi jó kis Monarchia egy külön közös nyelvvel, az Adriától a Balti-tengerig.

z

Bobkó Csaba írta...

Nem erre gondoltam. Csak arra, hogy a geopolitikában vannak olyan könyörtelen érdekkövetők, mint (az egyébként hétpróbás gazember)Piłsudski, aki átmenetileg simán tudta a bolsevikokat támogatni és a fehérek vereségét elősegíteni, mert ezt követelték saját maga és országa hatalmi érdekei. És hogy BIZONYOS HELYZTEKBEN tudnunk kellene tanulnunk az ilyenektől, (akik körébe a román elit hagyományosan beletartozik), nem pedig könnyes szemmel ünnepelni, hogy milyen szépen kitartottunk pl. Hitler a cionista báb mellet, aki Berlin romjai alá temetkezett, magyar kiszolgálói pedig a budai váré és az országéi alá, ezzel veszni hagyva a nagy áldozat árán kivívott revíziót. És hogy már 1920-ban tudni kellett volna a vörös ördögöt a román államban látni, Szovjet-Oroszországban pedig a befogott orral elviselendő partnert az előbbi ellen. Csak egy példa arra, hogy történelmi köztudatunk közhelyei gyakran hamisak, balfácánság kritika nélkül továbbadni őket.

Névtelen írta...

"Parthia: The Forgotten Ancient Superpower"
by Steven M. Collins
http://www.bibleblessings.net/products/Parthia-The-Forgotten-Ancient-Superpower-And-Its-Role-In-Biblical-History.html

Névtelen írta...

És a bécsi döntéseket az antantos Horthy értelmében hogy kell felfogni? Elfogadta a bécsi döntéseket, mert látta, hogy az antantot sem érdekli, ugyanúgy tudott a németek embere lenni, mint 18 évvel azelőtt az antanté? Vagy ha az antant embere, mondhatta volna, hogy köszi, németek, de ez most így nem kell nekünk.

Gyakori érv még, hogy nekünk nem fegyveres revízió kell (tehát nem az Atatürk-féle), hanem békés (mint a bécsi). Miközben a történelem azt bizonyítja, hogy a békés revízió eltüntethető (hiszen 1949-ben senkit nem érdekeltek a bécsi döntések), és a fegyveres tart tovább. Nehéz kérdés ez.

Bobkó Csaba írta...

A helyzet és a nagyhatalmi tervek változnak, Horthy is próbált alkalmazkodni, az Antant abban a formában széthullott 1938-ra. Az egészből annyi a tanulság, hogy
- a határok soha nem örökösek, a játszmák örökké tartanak.
- a határok meghúzásában semmiféle "igazság" nem értelmezhető, önáltatás a nyomát is keresni
- a határok kijjebb tolásához bármilyen eszközt igénybe vesznek az érdekeltek, háborúsat és "békéset" egyaránt.
- Az államok sem örökösek, Magyarország meg is szűnhet. Van is rá elképzelés.
- A II. vh utáni határok se véglegesek, tőlünk akár még elvenni is lehet. Elvileg fordítva is... Az etnikai megoszlás korábban se volt szempont, a jövőben sem lesz. És miért is lenne???

Névtelen írta...

Egyébként a románok azért tartják árulónak Hitlert, mert bár egymás szövetségesei voltak, mégis nekünk adta Észak-Erdélyt.

A te tanulságod talán ott hibádzik, hogy 1699-ben miért állt vissza "Nagymagyarország"? 1526, de csak 1541 óta is 158 év telt el, ami legalább 5 generáció, "régi mércével" számolva 7-8, tehát lehetetlen, hogy élő emberek mesélhettek volna egymásnak a Kárpát-medence egységéről. Akár mondhatták volna azt is, hogy eltekintenek bizonyos régióktól, netán álljanak egymagukban, ahogy az elmúlt 150 évben, Erdély legyen Havasalföldhöz hasonló kis állam, a déli határ megerősítése érdekében adjunk a szerbeknek valamit az Alföldből, cserébe a végvárrendszer kiépítéséért, stb., akármire hivatkozhattak volna. Mindezek ellenére mégis tudták, hogy mi az igaz, mi az, ami már akkor is 700 éves volt. Amikor egy románnak mondod, hogy a határok nem örökösek, azt mondja, igen, ezt 1920 mutatta meg. :)
A skizofrén dolog az egészben, hogy most a nacionalizmus van letűnőben, ami a régi értékek őrzőjének tartja magát, miközben ők tehetnek Trianonról, tehát nem támadhatod őket, mert akkor te vagy a bomlasztó.
Azzal mélységesen egyetértek, hogy a II. vh. utáni határok sem a status quo, elég erre megnézni a Balkán rövid történetét. 10 éve még ült a vicc, hogy Szerbia olyan, mint a Nokia, minden évben egy új modell, és egyre kisebbek, ezt a mai generáció, a növekvő telefonok mérete miatt nem értené. :) De mindig eszembe jut Koszovó, de akár Szerbia-Montenegró, ha valaki azt mondja, ami megtörtént, azon nem lehet változtatni.
Etnikai szempontról csak annyit, hogy miközben a román nacionalizmust a nemzetállam táplálja, addig ugyanerre a jogra hivatkozva simán visszakérhetnénk Dél-Szlovákiát.
Egyébként az 1848-as erdélyi unió a jó példa arra, hogy amikor bizonyos nemzeti vezetők "jót" akarnak, abból mekkora tömeggyilkosság lesz.

Bobkó Csaba írta...

A 19-20. századi európai tömeggyilkosságok jó részének receptje a forradalmi eszme és az etnikai hovatartozás misztifikálásának elegye volt. Amikor a Nemzeteszme lépett a korábbi Isten helyébe.

Névtelen írta...

Igen. Mondjuk egy ilyen mondat ezen a blogon már közhelynek számít. :)

De ha ma elkezdenél egy nacionalistának magyarázni a világ állásáról, biztos, hogy lezsidózna, hogy te a kis nemzetállamát bírálod.

Egyébként kisvárosomban (ahonnan 1945-ben az összes zsidót elvitték, és a zsidó temetőn kívül nyomuk sem maradt, épületi szinten sem) a gimnáziumba az izraeli nagykövet érkezett, és előadást tartott angolul Izrael kialakulásáról, meg hogy legyünk elfogadóak. Feltételezem, mivel annyira el van nálunk törölve a zsidó múlt, hogy talán még arról sem szóltak neki, hogy itt ilyesmi volt. Persze arról nem tudok, miért pont hozzánk jött az úr. Az újság nem szólt a zsidó temető koszorúzásáról, mondjuk ott 1944 előtti sírok vannak, tehát "idegeneket" csak nem akart koszorúzni a nagykövet.

Bobkó Csaba írta...

Nehogy félreértés legyen, egyáltalán nem keveslem a népirtás áldozatait, sokszor írtam, hogy elítélem, de csak a tények kedvéért: az olyan mesékben, hogy egy kisvárosból minden zsidó eltűnt, utoljára olyan 15 évvel ezelőttig voltam képes hinni. Ma már tudom, hogy a nagyközségekben is mindig maradt zsidó származású és ezt valamilyen szinten magában számontartó lakos. Isten áldja, jó, hogy valakik túlélték ezt is, de ez a tény, sehonnan nem tűnt el minden zsidó. (Biztos lehet találni néhány egészen kis települést, ahonnan mégis...)Megint nem célozgatás miatt, de ha nem találod őket ew népben, nézz szét a helyi, akár falusi elitben, ott lesznek... Természetesen vidéken nem úgy szokás a zsidóságot megélni, mint Pesten, 89-ig én is úgy éltem egy egykor talán harmadrészben zsidó kisvárosban, hogy azt hittem, 2-3 ilyen lakos lehet. Amikor felment a vidéki, helyi közép- és felsőosztálybeli család gyereke Pestre egyetemre, ott tanították meg a többiek, hogy ezzel büszkélkedni is lehet... De továbbra sem igazán a kisvárosban... Egy teszt: ha valakik ismerőseid körében feltűnően hangosan zsidóznak, néha ok nélkül is, kezdhetsz gyanakodni... :-) A nagykövetet se véletlenül hívták pont oda. Akik hívták, azoknak fontos. Engem persze hogy zsidóztak már. Nem tudok róla, de nincs a kezemben az őseim listája, azt egyszerűen SENKI nem tudhatja... Szőke kékszeműek sem. :-) A mentalitás, a társadalmi program a lényeg. Akarsz-e másokat helyből minimum nemkedvelni, mert "gojok". Ez nem származás kérdése. Van, aki származású, de nem törzsi szemléletű, ez kiszabadult a rontás alól.

Névtelen írta...

Ha nem értesz egyet az öngyilkos háborúkkal, csatákkal (1945 - kitörés), akkor miért gondolod, hogy lett volna esélye a fegyveres területi revíziónak a 20-as években (amit Horthy akadályozott)? A kisantant fenyegetése; a Habsburgok visszatérése esetén a cseh és jugoszláv támadások megindulása talán nem lett volna öngyilkos? Ha a török kiűzése után Rákóczi akadályozta az újjáépítést, akkor 1918-1920 összeomlása után az újjáépítés helyett egy terület-visszaszerző háború nem lett volna hasonlóan öngyilkos akció? Persze sosem tudjuk meg, hogy tényleg támadt-e volna a kisantant, de azért egy Felvidék megszállása/visszaszerzése (ahol pl. csak a csehek támadtak volna) nem ugyanaz egy Erdély visszaszerzésére indult támadáshoz képest, mert ott az erdélyi románoknak jelentős támogatása lett volna a Kárpátokon túli románoktól.

Egyébként van a Tórában/Talmudban valahol egy olyan mondat, hogy "menj utolsóként csatába, hogy elsőként térhess haza", ez kicsit hasonlít a te elméletedhez, bár a visszavonulás, megadás mint erőgyűjtés mindig is létezett a történelemben, szemben az "inkább meghalok, minthogy szolgaként éljek" tényleg megkérdőjelezhető álláspontjával. De a mai antiszemiták pont a "menj utolsóként csatába" miatt is támadják a zsidókat, hogy ezzel mutassák ki a kultúrák közti különbséget.

FL

Bobkó Csaba írta...

Normális körülmények, helyén levő magyar államirányító elit esetén a király visszatérése fel sem merült volna, mert el sem zavarjuk. De akkor nem lett volna szabad hamis kuruckultuszt kiépíteni és Kossuthot pompával újratemetni, stb. A románok ellen reális lett volna egy összefogás az oroszokkal, bár belátom, hogy egész elméletem korlátiozott horizontú, hisz a szovjet rezsim is a Wall Street műve volt. Viszont tény, hogy rendszerváltások ide, vagy oda, a Kisantant államok közel 100 év alatt urbanizációs politikával megváltoztatták az etnikai helyzetet. Viszont nem gondolom, hogy az államok határait etnikai alapon kellene húzni, ha már Trianonban sem úgy húzták. Jó kérdés, hogy miért eszmény nekünk a történelmi Magyarország, lehet itt is kifejteni, kinek miért. Nyilvánvaló, hogy Horthy propagandája elfedte a valódi tényeket.

Névtelen írta...

A horizontodról annyit, hogy a történészek szempontja ott hibádzik, hogy Horthy minden rossz döntésére (oldaltól függ, hogy mit neveznek rossznak, sokan ugye a zsidótörvények miatt támadják az egész Horthy-korszakot, és oldaltól függ, hogy miben védik Horthy-t) azt válaszolják, hogy Horthynek ebbe és ebbe, meg abba és amabba nem volt beleszólása (vagyis nem is Horthy döntéséről beszélnek), hanem volt miniszterelnök, miniszterek és Parlament, és ők irányították az országot. Hogy Horthy csak ült a "trónszéken", mikor felfedezték az esztergomi vármaradványokat, akkor elsétált oda egyenruhájában, fogadta az olasz királyt a Várban (...), egyenruhában ülve nézett teniszmeccset a Margitszigeten, és sok tekintetben kiveszik a felelősséget Horthy alól.

A történelmi Magyarország azért eszményi(bb, mint mondjuk a bécsi döntések), mert sok magyar él szlovákokkal/románokkal sűrűn lakta területen, ahova nem érne el a nacionalizmus revíziós keze, így róluk végképp lemondanánk, ha csak a magyarlakta területek lennének visszacsatolva. (Viszont a csángókra ez nem vonatkozik, mert ők meg nem a történelmi Magyarországon laknak, tehát ez sem egy támadhatatlan érv.) Persze a magyarosítás miatt magyarul is tudó (ma már nem tudnak, de 100 éve még tudtak) szlovákok identitása kérdőjeles, vagy nem tisztázott. A kisantant utódállamai számára a Monarchia magyarosítása az igazi ütőkártya a kezükben, meg lehet nézni, a Magyaris(z)ation címke alatt milyen szép kis cikkelyt összehoztak a wikin, és még magyarra is lefordították, és erre mutogatnak. Én nem egy nacionalista közegből jövök, emiatt is volt számomra évekig érthetetlen a Szent Korona-eszme, mert kisajátítottnak gondoltam, és talán gondolom ma is, míg a valóság az, hogy a szlovák- és romángyűlölő magyar nacionalisták akarnak Nagymagyarország akár holnapi visszaállításával egy országban élni több millió szlovákkal és románnal, a horvátokról nem is beszélve. Ez az a része az egész revizónak, ami valahol nagyon hibádzik, és pont ettől nem fogják a környező népek sem úgy gondolni, hogy nekik érdemes visszatérni.

Továbbá a mai magyar nacionalista autonómiatörekvések is teljesen vállalhatatlanok, mert a megoldást várják a székelyföldi autonómiától, miközben pl. a Vajdaságnak is van autonómiája, mégsem lett jobb tőle a helyzet. Ráadásul a székelyföldi autonómia még nem gyógyír pl. a nem székelyföldi magyaroknak. Viszont az külön esettanulmányt megérne, hogy a szlovák/román liberálisok, baloldaliak is nacionalista beállítottságúak. Még a vad szlovák anarchisták sem mondanak olyat, hogy vesszen a szlovák állam, polgárpukkasztásból se.

De hiába játszik nekünk a román népességfogyás (évente 40000 ember tűnik el náluk, nagyon durva szám), ha mi meg 30000-rel fogyunk. Túl sok itt a probléma, túl kacifántos a sztori, mindenki mást akar, szektásodott a nemzeti oldal, pont úgy, mint a protestantizmus 500 év alatt. És mivel a szektásodás nem ma kezdődött, hanem a kettős királyválasztással 500 éve, hát nem is lesz rá egykönnyen megoldás.

FL

Lilian Nikky írta...

A nevem lilian N. Ez nagyon örömteli nap az életemben, mert Dr.Saguru segítséget nyújtott nekem, hogy segítsen nekem visszaszerezni az ex férjemet varázslatával és szerelmi varázsával. 6 éven át házas voltam, és olyan szörnyű volt, mert a férjem valóban csaló volt rám, és keresett egy válást, de amikor Dr.saguru e-mailt kaptam az interneten arról, hogyan segített olyan sok embernek, és segít a kapcsolatok rögzítésében, és az emberek boldogságát a kapcsolatukban. elmagyaráztam a helyzetemet neki, majd keresem a segítségét, de a legnagyobb meglepetésemre elmondta, hogy segíteni fog az ügyemmel, és itt ünnepelnek, mert a férjem teljesen megváltozott. Mindig szeretne lenni, és nem tehet semmit a jelenem nélkül. Nagyon élvezem a házasságomat, milyen nagy ünneplés. én továbbra is bizonyságot teszek az interneten, mert Dr.saguru valóban egy igazi varázslat. SZÜKSÉG A SEGÍTSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN CONTACT DOCTOR SAGURU MÁR EMAILBAN: drsagurusolutions@gmail.com vagy whatsapp +2349037545183 Ő az egyetlen válasz a problémájára, és boldoggá válik a kapcsolatodban.
1 LOVE SPELL
2 VONATKOZIK VISSZA
3 A NÖVÉNY GYÜMÖLCSÉGE
4 PROMOTION SPELL
5 PROTECTION SPELL
6 BUSINESS SPELL
7 JOBB JOB SPELL
8 LOTTERY SPELL és COURT CASE SPELL.