"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2011. február 16., szerda

Ostrołęka véres (ötágú) csillaga

Józef Bem ("Bem Apó")  hazai életrajzai nagyon szépítőek, de lengyelül még a Wikipédia is tudja róla, hogy 1822-ben azért zárják ki a lengyel királyi hadseregből, (ekkor a cár a "lengyel király"), azért fokozzák le, csukják le (rövid időre), mert kiderül, hogy tagja az ekkor a tisztikarban leleplezett ún. "Nemzeti Szabadkőműves" szervezetnek, ami egy illuminátus fedőszervezet volt.
Az illegális szervezet tevékenysége nemsokkal később más néven (Nemzeti Hazafias Társaság) folytatódik  és szoros kapcsolatban áll az orosz (illuminátus) dekabristákkal.

Bár Bem fiatalon részt vett a napóleoni háborúkban, katonai hírnevét igazából az 1830-31-es lengyel nemzeti felkelésben szerzi, ekkor lesz "Ostrołęka véres csillaga". 

Mi ne gyõznénk? hisz Bem a vezérünk,
A szabadság régi bajnoka!
Bosszuálló fénnyel jár elõttünk
Osztrolenka véres csillaga!
(Petőfi Sándor, Az erdélyi hadsereg, Bánfihunyad, 1849. március 26–27.)
Máshol inkább úgy fogalmaznak, hogy Bem heves ágyúzása lehetővé tette a lengyel seregnek a "rendezett visszavonulást", nélküle a veszteségek jóval nagyobbak lettek volna...

Petőfi-bejegyzésemben már idéztem, hogy a Mazzini-féle illuminátus/terrorista/forradalomexportőr Ifjú Európa lengyel tagszervezete, az Ifjú Lengyelország egyik vezetője Joachim Lelewel, az 1830-31-es felkelő kormány minisztere. A felkelés legvége felé az ő javaslatára és az ő formai projektjét jóváhagyva szavazza meg a Szejm egy érdemrend alapítását a leghősiesebb, a reménytelen helyzetben végsőkig kitartó felkelők számára a "Kitartás Csillaga" néven. A kitüntetést a bukás miatt már nem adományozzák senkinek, először a felkelés 50-edik évfordulóján kapja meg az emigrációban öt, még életben levő agg veterán, de nem az eredeti projekt szerinti formában.

A rendjelet 1981-ben újították fel és kezdték újra adományozni, nagyrészt posztumusz és főleg oroszellenes nemzeti hősök számára. Ha jól értelmezem a szórványos internetes forrásokat, az adományozó ekkor, kb. egy hónapal a katonai hatalomátvétel előtt egy, a katolikus egyházhoz kötődő ellenzéki szervezet, nem  a Jaruzelski-féle hatalom, bár a fityegőn található jelkép alapján a felkelők szellemi és politikai örökösei ők is...


Azóta adományozták pl. a második világháborús Honi Hadsereg hőseinek is, de kapott egyet Piłsudski is (illik hozzá, erről talán később írok...).
A 80-as évekbeli felújításkor nyilván a nemzeti hős Nagy Elődök hagyományai tiszteletének jegyében visszatértek a kitüntetés eredeti projektjéhez: 


Az érdemrend formáját megjelenítő fenti csillag a lengyel és litván címerrel a közepén az 1830-31 és felkelő kormány belügy- és pénzügyminiszterének párizsi sírján található (baloldalt elöl):


A felújított érdemrend:
Az előlap felirata: USQUE POLONIA LITVANIA AD FINEM, 29 NOVEMBUS, a lengyel és litván címerrel.
A hátlapé: 1831, A nemzeti felkelésben kitartásért, Zakroczymi Szejm (a felkelő szejm utoljára a Varsó közeli Zakroczymban ülésezett)

Például a néhai Witold Pilecki, a Honi hadsereg mártírja 1986-ban kapta meg a kitüntetést (személyével kapcsolatban nem akarok semmi rosszat sugallni, csak az övét lehet az interneten megtalálni):Különösen groteszk a kabbalisztikus-illuminátus-kommunista pentagram a lengyel címer sasának koronájával együtt, amit a kor (1986) hivatalos (kommunista) koronátlan állami címerétől megkülönböztetésül a hazafias adományozók visszahelyeztek...
(a módszerváltás óta újra része a korona a hivatalos címernek)
Az ötágú csillaggal büszkélkedő, Párizsból irányított forradalmárok a koronák megveszekedett ellenfelei voltak, hiszen a Bemet (hadtörténészek szakmai álláspontjával nem éppen egyezően) zseniális hadvezérként istenítő Petőfi is ezt írja "Osztrolenka véres csillagát" dicsőítő versében:
Küldd elénk, te koronás haramja,
Légiónként bérszolgáidat,
Hogy számodra innen a pokolba
Holttestökbül épitsünk hidat.
Jellegzetes, hogy az összeesküvő tisztek által felelőtlenül, a győzelem legkisebb esélye nélkül kirobbantott felkelés szejmje működését a cár trónfosztásával kezdte. Miközben a lengyelek tömegeit csakis azért küldték vágóhídra a konspiráció nyugati irányítói és lengyel kiszolgálóik, hogy lekössék a cár seregét és tervével ellentétben ne avatkozhasson be a párizsi és belgiumi forradalmakba, ne verhesse le azokat!
Az ország óriási árat fizetett ezért a mulatságért, addig a birodalmon belül fennállt számottevő szabadságát, autnómiáját veszítette el a nagy semmiért, a nyugati világrombolókért, miközben az öngyilkos akcióba beugrasztó forradalmárok a borítékolható bukás bekövetkezte után leléptek nyugati emigrációba, hogy máshol folytassák hivatásos felforgatói karrierjüket, nem utolsósorban Magyraországon is. (ez a trónfosztósdi is ismerős motívum, ahogy Lamberg csőcselék általi legyilkolásának is megvan az 1830-as varsói előképe, ilyen a profi forradalomexport)

Feltűnő, hogy a Kitartás Csillagát bemutató lengyel wikipédia szócikkben elég egyedülálló módon nem szerepel az érdemrend képe! Viszont a cikkből megtudhatjuk, hogy eddig a legérdemdúsabb lengyel nemzeti hősök közül épp 33-an kapták meg... (célzás a szabadkőművesség 33 fokozatára?) A szórványos lengyel forrásokban, ahol szóbakerül a nemegy országban tiltott önkényuralmi jelképnek számító forma, szemérmesen "az USA-beli seriffek jelvényére emlékeztető"-nek szokták emlegetni. Eltekintve attól, hogy vannak kézenfekvőbb közeli hasonló alkalmazások is, ez sem meglepő, tudva, hogy az Egyesült Államok Alapító Atyái, az Amerikai Forradalom vezérei szinte kivétel nélkül szabadkőművesek voltak, Jeffersont kimondottan illuminátusnak szokás tartani. Itt egy fontos kapcsot jelent ezen Amerikai (Szabadkőműves) Forradalom hőse, egyúttal az első lengyel felkelés vezetője, Tadeusz Kościuszko, aki "Hirám Szentélyét" (!!!) ábrázoló fővezéri nagypecsétjét csak vezértársai követelésére cserélte le a lengyel fehér sast és a litván "Pogoń"-t ábrázolóra...
 Az összes lengyel hazafias nemzeti felkelés minden hősének életrajzában megtalálhatjuk az eufémikus kifejezést, hogy az általuk alapított konspiratív szabadságharcos szervezetek "szabadkőműves mintára" szerveződtek. Ez egy monotonul ismétlődő elem a tapintatosan öncenzúrázott forrásokban.

A külföldi Lengyel Légiók, közte Bem szereplései és "eredeti" elképzelései egy további téma, ahol még a cenzúrázott üdvtörténetek tényei is magukért beszélnek, erről talán később...

7 megjegyzés:

Névtelen írta...

Bem,minden hibája ellenére,mégis kiált és harcolt a magyarok szabadsaágáért. Petőfi költő volt,hol heroizáló,hol tárgyilagos. Még Japánban isnagy költőnek számit.Kár lejáratni a magyar eszményeket.

Bobkó Csaba írta...

Bem egyáltalán nem a magyarok szabadságáért harcolt (egyébként hadörténészek szerint rosszul, az erdélyi sereget dilettánsként elpazarolva, a temesvári utolsó csatában pedig a fősereget is értelmetlenül harcba küldve). a 48-49-es forradalom és fegyveres harcok a magyar nemzeti érdekkel abszolút ellentétesek voltak, a magyarokat saját érdekük ellen vitték vágóhídra a világforradalom propagandistái és ügynökei.
A magyar eszményeket szerintem is nagy kár lejáratni, ezért mutatok rá a hamis eszmények magyarellenes jellegére.
Szegény japánoknak van elég saját baja a modernizációval, világrombolással Petőfi nélkül is...

Annonymus Panonius írta...

Sajnos egy csata, ütközet néha nagy hazárdirozás...... A jappánok például jobban tették volna ha Sun Chu mester tanitásait nem csajk felületesen tanulták volna meg a császári iskolákban vagy templomokban, közössögekben. Ben, logikus és következtetö ember volt, sokat épitve a hösiességre és az emberi akarat felulmulhatatlan képességeire..... Tudta hogy a rabszolgasorsban tartott, eröszakkal besorozott és hadrafogott császári hadsereget csak ez állithatja meg.. Azért odafigyelhetett volna hogy Erdélyben kihasználva a természeti adottságokat kerüli a nagy csatákat szemtöl szemben. Inkább az ellenség eröi felmorsolására-aprozására, utánpotlási vonalak megsemisitésére akadájozására fordit figyelmet. Röviden partizánháborut folytat. A magyaroknak is lora kelett volna szálniuk és a majd 1000 éve elfelejtett sztyeppe taktikát felvenni a Magyar pusztákon.. Kerülve a császári hadat.....A Hegyláncokban viszont elzárni az utánpotlást... Az Osztrákok és Oroszok nem a Törökök voltak akik délröl támadták az országot a nyitott pusztárol követve a Dunát és a Tiszát. A Törökökkel szövetségre kellett volna lépni, legalábbis arra az idöre mig rendezzük a problémákat kedves szomszédainkal. Az ellenségem ellensége a barátom, több személyiség megjegyezte ezt, Kinaiak, Görögök, Romaiak..... Szoval én mindkettötöknek igazat adok: Csalodását jellemzi hogy késöbb hitet váltott, muzulmán lett, igy is lett eltemetve..............

Névtelen írta...

Szerintem a blog szerzoje el van szallva, mint minden fanatikus osszeeskuveshivo. Termeszetesen o az igazsag egyeduli birtokosa, mi mind aljasul felre vagyunk vezetve, de o majd felvilagosit.
Szanalmas.

Robi írta...

Végig olvasva a cikket és többi bejegyzésed, csak egy-két kérdésem lenne.
Te mindenhez értesz?
Nem szenvedsz üldözési mániában?

Lehetnek igazságok az írásokban, de olyan szinten fanatizálsz mindent, hogy már az teszi hiteltelenné...

Bobkó Csaba írta...

Mint itt is látszik, rendszeresen kapok ilyen hozzászólásokat, melyek szerzői semmi konkrétummal nem tudják vitatni megállapításaimat, csak kifejezik amiatti frusztrációjukat, hogy valaki az agyukba mosott, indoktrinált világképnek ellentmondó tényeket mert bemutatni.

Névtelen írta...

Bobkó Úr Ön megadta számomra a hiányzó kockákat! :)

Amellett hogy már már túlzásokba esve fogalmazza meg mondandóját, olyan dolgokat tett helyre a fejemben, amik eddig nem voltak meg. Tény volt sok minden, talán elég ha annyit mondok a következőkben felsorolt személyek teljes munkásságát jól ismerem: Raffay Ernő, Jordan Maxwell, Pap Gábor, Molnár V József, Drábik János, Alex Jones, Udo Ufkotte, Cathy O'Brian ...

Képben vagyok a New Age-el, Baphomettel meg a Lilith kultusszal, a Bilderbergekkel, a chemtrail-el, a szubliminális üzenetekkel, a sátánistákkal, a kabbalistákal, tényleg mindent alaposan kikutattam az elmúlt 5-6 évben, de ez és Petőfi, Kossuth még nem volt tiszta. És igen. Minden világos. Minden. Ez úton is köszönöm, és még biztosan beszélünk ;)

(2 napja ezt a blogot olvasom, amit csak most találtam meg. Nekem is 2011-2012-ben történt az ébredés és azóta is tart, és biztosan állíthatom Szabolcs megyéből, hogy a Magyar népiHagyomány kulcskérdés az emberek lelkének megtartása, és a Sátán tervének megfúrása érdekében ;) )


Üdv: J