"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. augusztus 30., péntek

Dobó, a várkapitány - Nemeskürty és Várkonyi, 1968 Alföldije és Szörényije


A deheroizált Dobó

A gyarmati uralom nagyhatalmú képviselője volt a magyarság számára
 
Ha Varga Csabának igaza volt és a magyar az ősnyelv, akkor a deheroizálás csakis kiherélést jelenthet, nézzük tehát, kik, milyen világnézeti-spirituális-szervezeti háttérrel herélték ki Dobó István Gárdonyi-féle hősi imázsát!

Ezt a blogot gyakran "vádolják" deheroizálással, de ez az alcím "hamis hősök"-je ismeretében kb. annyira felesleges, mint amikor egyes dühös kritikusok a lebolsevikozásom érdekében szlávosítani szokták eleve szláv eredetű családi nevemet...
Csakhogy a blogot bevezető irányadó idézetek között nem véletlenül szerepel László Andrástól (nem jelentve automatikusan az ő teljes életművének helyeslését, sőt ismeretét sem):
"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."
Vagyis az én célom  László Andráséval megegyezően nem öncélú deheroizálás, hősherélés, hanem a világnézetem, történelemképem értékrendje szerinti "gonosz" figurák szerintem hamis hőskultuszának szembesítése a tényekkel, valamint az ezek hősi imázsát felépítő körök által démonizált, vagy feledésre ítélt (szerintem) valódi hősök hősiességének bemutatása. A látszattal és váddal ellentétben többnyire a most pl. Alföldi Róberttel fémjelzett körök sem "öncélúan" és mindenre kiterjedően hőstelenítenek, hiszen a korábbi nemzedékeik, illetve egyes irányzataik máig a rombolás ügynökeinek hősképét építgették és tartják fenn (Kossuth és hasonlók), illetve az Alföldi féle típusuk képviselői, akik pozitív képet valóban nem szoktak semmiről festeni, nagyon is tudják, hogy mik a tabuk, kiknek, miknek a tekintélyébe tilos belerúgniuk. (Azért akadnak kivételes fenegyerekek, pl. Georg Tabori a Hitlert zsidónak és Herzlt "testvérének" bemutató "Mein Kampf"-darabjával és ha zavar támad az erőben, akkor ezt elő is adják, akár a Nemzetiben...)

A Múlt-Kor történelmi ismeretterjesztő magazin nyári száma többek között az Egri csillagok 1968-as filmváltozatának készítésével foglalkozik, egy külön filmmelléklettel is a ma élő alkotók, egykori statiszták, színészek részvételével. Véletlenül ennek olvasása és megtekintése idején sikerült újra látnom a TV-ben a filmet. A film már gyermekkoromban is elég nagy csalódást okozott, hiszen nyilvánvalóan nem tudta visszaadni a regény nyújtotta élményt, a filmkészítés egyes kulisszatitkait bemutató cikkek és film ismeretében és főleg a gyermekkorom óta a hamis történelemkép kialakításáról összegyűjtött ismereteim fényében a kontraszt már egyenesen felháborító, bár sajnos nem meglepő.

A bejegyzés folytatása.


A film nem(csak) szakmai ügyetlenség, és főleg nem pénzhiány miatt nem adja vissza Gárdonyi nemes (és sikeresen elért) céllal írt regénye szellemiségét, most már teljesen nyilvánvaló, hogy teljesen tudatosan hamisítja meg a regényt is és a történelmet is. A rekord költségvetés mellett  a színészeken sem múlt a siker, a magyar színjátszás krémje szerepelt benne, de a produkciót irányító két kulcsfigura tudatos szabotázsát a színvonalas játék nem semlegesíthette. Természetesen eltekintve a szereposztás néhány  botrányos képviselőjétől, konkrétan például Gobbi Hildától, akinek színészi tehetségtől való teljes mentessége ellenére bérelt helyet biztosított a filmiparban és színpadon a származásából, illegális kommunista múltjából és talán magánéletéből eredő kivételes kapcsolatrendszere (Major Tamás elvtársa esete némileg halványabban analóg ezzel, ő ért valamit színészként, ha nem is túl sokat).  Pécsi Ildikónak a regényben nem létező szerepét egyrészt azért tupírozták fel aránytalanul, mert akkoriban ő volt a magyar filmgyártás ügyeletes szexbombája, másrészt nem akármilyen almafától esett messzire tehetség dolgában.
A legbotrányosabb színészi alakítás azonban vitán felül magáé Várkonyi Zoltáné, nem a színészi teljesítmény szempontjából (bár minden filmszerepben ugyanazt a figurát játszotta, ezt az egyet begyakorolta, mást nem tudott), hanem a történelemhamisítás miatt, de erre visszatérek.

Nos, a László Andrástól idézett célkitűzésnek tökéletesen megfelel Dobó István hőskultusza, amit ebben a formában lényegében teljes mértékben Gárdonyinak köszönhetünk. Végre egy elismert magyar történelmi hős, akit eszem ágában sincs kilőni! :-) (Természetesen akad még néhány.)
Már korában felmerült bennem a gondolat, hogy (öntudatlanul) milyen "hazafias célú szabotázst" követett el Gárdonyi, úgy képzelem, az épp az ő korában dominánssá tett kuruckultuszt gyártó és az agyakba mosó tudatipari banda leplezett fogcsikorgatását kiváltva: előállította egy királypárti, Habsburg-párti magyar hős kultuszát!

Nem mellékes, hogy régi eszmémnek is szép korai példáját nyújtja az eset, mivel egy ideje azon töröm a fejem, hogy ahogy a Thaly Kálmánok kuruc  vers- és nóta-hamisításai nyomán jobb-rosszabb ponyvaszerzők sora ontotta a kurucok hazafiasságáról és a labancok hazaárulásáról szóló tanmeséket, amiket máig újra kiadnak (pl. a Jászi Oszkárral közös páholyban vakoló szabadkőműves Benedek Elektől, a nagy magyar népmesehamisítótól, a későbbi nagypáholy-nagymester apjától), úgy az ellentétes tudatformálásban is támaszkodnunk kell mai, kortárs "labanc érzelmű" populárisabb szerzők, nevezzük úgy, ponyvaírók (ezután megírandó) műveire. Melyekben a királypárti, többnyire katolikus, konzervatív magyarok a jófejek, a Nyugatról vezérelt, Sztambulból pórázon tartott rózsakeresztes-okkultista országháborítók a rosszak... Regény, képregény, rajzfilm, legókocka...

Nos, Gárdonyi tipikusan az olcsó, populáris műfajban szerezte rutinját, ami után nem is várt tőle senki komolyabb művet, királypárti hőssel meg végképp nem!

Ezt a tűrhetetlen csorbát, hogy királypárti lett az egyik legismertebb magyar regény hőse, miközben ilyen átütő sikerű regényt se Rákócziról, se Kossuthról nem írtak, a Kőszívű ember fiai hősei meg fiktívek, akik nevét épp a forradalom áldozataitól lopta Jókai, tehát ezt a csorbát a filmkorszakban egyből ki is igyekezett köszörülni a tudatipar, mely ekkor már természetesen résen volt és tette a dolgát, meghamisította Gárdonyit, Dobót, Ferdinándot és általában a történelmet. A kuruckultusz, "szabadságharcos" kultusz legyártóinak harmadik-negyedik nemzedéke volt döntő befolyással a film készítésére, ez a kultusz pedig a szocialista korszak három T-jéből maximálisan a támogatott kategóriába esett, Rákóczi hadnagyával és a Tenkes kapitányával, a Kőszívű ember fiaival és sajnos a kiherélt Dobóval.

A regény és a történelem meghamisítása két kulcsfigurájának szerepe a Múlt-Kor idei nyári cikkéből (Varga Nóra: A film fogadtatása) is kiderül, 68. old.:
"Várkonyi Zoltán tapasztalata miatt is - és mert politikailag köztudottan közel állt a tűzhöz - elnyerte az állami megbízást. (...) Várkonyi romantikus szemléletét, amit a korábban rendezett Jókai-adaptációkban is fellelhetünk, tökéletesen kiegészítette Nemeskürty István forgatókönyve, ami inkább deheroizáló stílusával állította egyenesbe a filmet (...)"
A "romantikus" természetesen "kurucosat" jelent, annak évszázados hazugságával, az "egyenesbe állítás" pedig a történelemhamisító tudatipar szempontjából értendő, a beavatatlan Gárdonyi partizánkodása hatásának tompításaként. (Gárdonyi ezotérikus tanok rabjaként halt meg, de ennek romboló politikai közösségi tudatformálási következményeihez nem volt köze, abba maradt beavatatlan.) Nyilvánvaló, hogy a film más műfaj, mint a történelmi regény és történelmi regényt nehéz jól megfilmesíteni (de ismerünk ilyenre példákat, pl. a lengyel Tűzzel-vassal), de egy egészséges hazafiság, egészséges társadalmi tudat kialakítása, továbbadása szempontjából Gárdonyi szellemiségét, amivel a hősöket bemutatja, "szentírásként" kellett volna kezelni. Ez lényegében így történt Sienkiewicz Trilógiájának legutóbb elkészült darabjával is. (A szocializmus idején, nagyjából az Egri csillagok forgatása idején készült két korábbi részt a lengyel filmiparral is torzíttatta a rezsim egy kis antifeudális beütéssel, semmirekellő nemesurak kihangsúlyozásával.)

A film hamisító jellege két fő ponton nyilvánul meg.
Az első, hogy kiheréli Dobó, a rendíthetetlen, igazában végig biztos, sziklaszilárd eltökéltségű várkapitány imázsát, ezzel mind Gárdonyi ábrázolását, mind pedig (feltételezhetően) a történelmi valóságot meghazudtolva. A filmbeli Dobó egy vívódó, a saját katonáit lövető, majd ezután a belső meghasonlottságtól kínjában a földön fetrengő szerencsétlenként jelenik meg. Nem minden jelenetben ilyen, de ez a feltűnő a regényhez képest. Alföldi Róbert ebben sem lehetett már eredeti... Természetesen 1968-ban ez a közeg még nem merészelhetett olyan alpári stípusban deheroizálni, mint mai képviselői tehetik. A bomlasztás is csak fokozatos lehet.
Ide lőjetek !
Hát akkor lőjünk...
Jaj, mit tettem..."Már a saját várát is löveti? Mi vérünket ontja?


Ezt nem lehet józanul kibírni!
Kellett a búfelejtés. Még jó, hogy éjjel nem rohamoz a török.
Ilyen helyzetbe elvileg kerülhet egy hadvezér, baráti tűz a legtöbb háborúban előfordul, azonban ez a Nemeskürty és Várkonyi által a sztoriba erőszakolt, a regényben nem szereplő elem olyan hangsúlyosan szerepel a filmben, hogy teljesen háttérbe szorítja az olyan jeleneteket, amelyekben Dobó eltökélt és rendíthetetlen képviselője, szeplőtlen hőse a haza ügyének. Ez volt a cél.

A másik botrányos hamisítás, a regény és a történelmi tények megerőszakolása az a jelenet, amiben Ferdinánd magyar király (maga Várkonyi) távoli, hedonisztikus udvarában labdajátékot nézve unottan, nyeglén hessegeti el Dobó segítséget kérő követét (Latinovits) azal, hogy ha a magyaroknak fontos Eger, akkor védjék meg maguk. Mindezt egy bizarr kettős tolmácsolási játékkal fűszerezve, amiből "megtudhatta" a néző, hogy a hazánkra fütyülő rohadék idegen király, a gaz gyarmatosító Habsburg nemhogy magyarul nem tudott, (amit nem is várna a közönség), hanem még saját németül sem!

Egerben élethalálharcot vívnak, a Habsburg meg ráér szórakozni.

Csak az élvezeteivel törődik, hazánkra meg rá se hederít...
 "Szóval mondjak valamit. (...) (Őfelségének) azon felül pedig az a véleménye, hogy a magyar föld védelme a magyar nemesek ügye. Elég vagyonuk van, gondoskodjanak az országukról!"
A történelmi valóság ezzel szemben az, hogy I. Ferdinánd, aki valóban a spanyol udvarban nevelkedett, mert eredetileg spanyol királynak szánták, természetesen nemcsak németül tudott, hanem, amikor a mohácsi csata következtében magyar és cseh király lett, a legmagától értetődőbb módon megtanult csehül és magyarul is. Természetesen sem Eger várát, sem magyar királyságából a pártütők és a török által (kénytelenségből) a kezén hagyott részt nem hagyta sorsára, hiszen a három részre szakadás egész időszakára igaz, hogy a Habsburg kormányzat végig többet fordított a végvári rendszer fenntartására, mint amennyi bevétele a magyarországi területről a kincstárba befolyt. (Nyilvánvalóan a többi tartományuk védelmében is.) A regény pedig még csak nem is sugallt ezzel ellentétes dolgot.

Hogy Gárdonyi filmbeli "kurucosítását", a történelemhamisítók e "kármentő" akcióját miért épp e két káderre bízták, az életrajzaik ismeretében nem meglepő.

Várkonyi Zoltán életrajzát most nem részletezném, elég ide annyi, amit fentebb idéztem, hogy politikailag közel állt a tűzhöz és hogy szerepe, közte a Színművészeti Akadémia rektori tisztsége jól illik a képbe, hogy a hazai kultúra, azon belül a színház és a film irányjtása nálunk már a Reformkortól kezdve rohamosan a szervezett zsidó körök kezébe került. (A filmé természetesen csak később, viszont a színházhoz hasonlóan ez a zsidó dominancia világjelenség.)

Itt izgalmasabb Nemeskürty szerepe, aki forgatókönyvíróként elsőszámú elkövetője volt Dobó deheroizálásának, bár a párhuzamos Ferdinánd-besározás legalább annyira lehetett Várkonyi szívügye is, ha még a szerep eljátszására is lecsapott.

A wikipédia cikke magáért beszél:
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia növendéke volt, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar–olasz-művészettörténet szakon végzett 1950-ben. 1950-1956 között Budapesten tanárként dolgozott. 1956-1959 között a Magvető Könyvkiadóban szerkesztőként működött. 1959-1963 között a Budapest Filmstúdiót vezette. 1959-től 1987-es nyugdíjazásáig a Mafilm vezetője volt. 1961 óta a Színház- és Filmművészeti Főiskola filmtörténeti előadója. Kutatási területe a 16-17. századi magyar irodalomtörténet és a 20. század első felének magyar filmtörténete. 1957-ben az irodalomtudomány kandidátusa, 1966 óta akadémiai doktora, 1979-től egyetemi tanár. 1984-1986 között a Magyar Filmintézet igazgatója. 1988-1989 között a Hazafias Népfront művelődés-politikai bizottságának elnöke, 1989-ben az ügyvezető elnökség tagja volt. 1990 januárja és áprilisa között a Magyar Televízió, 1991-1996 között a Magyar Egyetemi és Főiskolai Oktatók Kamarája elnöke. 1992-1996 között az Ösztöndíj Bizottság és a Magyar Könyv Alapítvány, 1993-1995 között a Magyar Írókamarának az elnöke volt. 1993-tól művelődéstörténetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 1994 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 1995 óta a Jel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke. 1996 óta a Magyar Újságírók Közösségének tiszteletbeli elnöke. 1998-tól 2000-ig kormánybiztosként a millenniumi ünnepségek szervezője és irányítója volt.
Ránézésre is feltűnő életrajz! A Ludovikás előélet a szocializmusban köztudottan enyhén szólva nem volt egy ideális ajánlólevél, beugró egy ilyen karrierhez, kimondottan nem a hatalom által nagyon fontosnak tartott tudatformálás, közte nem utolsósorban a film területén! Ráadásul ez a pálya töretlenül ível át több rendszerváltáson is! Milyen kapcsolatrendszer, protekció lehet ehhez szükséges? A Ludovikás múlt ellenére sikeres szocialista (majd 89 utáni "demokratikus") karrier másik ismert példája Boross Péteré,  ami máris körvonalazza az előző kérdésre adható választ, talán két területen is. Az egyik a belbiztonsági együttműködés, a másik potenciálisan az okkult alvilághoz tartozás.

Nemeskürty személye először a Requiem-könyv elolvasásakor vált ellenszenvessé, mert nem tűnt hihetőnek fő tézise, hogy a Horthy-rezsim a 2. Magyar Hadsereget eleve pusztulásra szánta és ezért telerakta a rezsim számára nemkívánatos elemekkel. Nem a szívem csücske Horthy, az Antant és Kisantant embere, akinek harci feladata Trianon elfogadtatása és a király visszatérésének megakadályozása volt, és akinek elitje a "Fehér Szabadkőművesség" ("Ex") keretében pojácáskodott Ku-Klux-Klán-szerű fehér köpenyekben, mint a kizárása után csalódott Prónaytól is tudjuk (erről többet talán később ), de ez a tézis nem meggyőző és nagyon a kor szocialista ideológiájához, propagandájához igazodott.

Szintén lelkes kommunista ideológusként és propagandistaként írta meg "Kik érted haltak, szent Világszabadság" - A negyvennyolcas honvéd hadsereg katonaforradalmárai c. könyvét, amiért viszont hálás vagyok neki, mert teljesen korrektül egy nemzetközi, internacionalista forradalmi mozgalom konspiráló képviselőiként, a későbbi bolsevizmus előfutáraiként mutatja be az 1848-as "Népek Tavasza" hazai katonakádereit.
"Olyan hősök előtt szeretnék tisztelegni, akik a világ első internacionalista hadseregének (vagy, óvatosabban: egy ilyen hadsereg csírájának, palántájának) harcosaiként a magyar függetlenség ügye mellett a világszabadság eszméiért is kűzdöttek." (6. old., dőltbetűs kiemelés az eredetiben)
Itt csak felvillantom, mert másik bejegyzés-vonulat tárgya, hogy milyen izgalmas leleplezés tőle ez is, bizonyítva, mennyire marhaság a történelmi köztudat hivatalos fősodrában a bécsi udvar ilyen, vagy olyan lépéseinek tulajdonítani a 48-49-es felkelés eszkalálódását, fegyveres harccá válását:
"Az első pillantásra meghökkentő jelenségnek, hogy tudniillik a forradalmi honvéd hadsereg magját hivatásos cs. kir. tisztek adták, rövid magyarázata, hogy egyrészt jónéhány haladó érzületű ifjú szándékosan jelentkezett 1848 előtt katonának, hogy szakmailag kiképeztesse magát egy majdani forradalmi harcra (hihetetlen, de például Perczel Móric esete bizonyság, hogy így igaz (...)"  (kiemelés tőlem, BCS)
A testvérblogon, az Ördögűzőn pedig szintén nagyon érdekes összefüggésben bukkant fel Nemeskürty neve. A "Menóra, szefirák, sitra ahra - a kabbalista Makovecz" c. bejegyzésben a Makovecz okkultizmusát, sőt sátánizmusát leleplező blog vádját alátámasztó egyik leg"ütősebb" eredeti szövegből idézek: "AZ ÉLETFA - Nemeskürty István beszélgetése Makovecz Imrével" (eredeti forrása a Makovecz és társai, illetve nagy eséllyel imázsának felépítői által létrehozott Országépítő folyóirat 92-2. száma)
Makovecz e teljesen nyílt, sőt utólag meggondolatlanul önleleplezőnek bizonyult vallomása (kikotyogása) elárulja számunkra, hogy az Életfa-motívum számára a Menórával való azonossága miatt érdekes, hogy a felfelé és lefelé szimmetrikus változatában az ismert kabbalista (a Lauder Javne iskola logójában is szereplő) jelképpel azonos és hogy ez mennyire fontos neki, annyira, hogy ezt tette meg a sevillai világkiállítás magyar pavilonja központi jelképének is. Elfecsegi, hogy "Számomra a sötétség, amivel kommunikálni kell tudni, legalább olyan fontos volt mindig, mint a fény."
Tehát Makovecz e vallomása az egyik legfontosabb dokumentum, amire leleplezésemet alapozhatom. Értő, beavatott beszélgetőpartnere pedig Nemeskürty István! Nem képzelhetjük el, hogy egy ilyen nyílt vallomást akárkinek megtett volna, illetve láthatjuk, hogy Nemeskürtynek ilyen kemény, a Sátánhoz, a Sötétséghez imádkozással dicsekvő vallomásra a szeme sem rebben, nem kédez vissza, hogy "Tessék?, az Életfa a Menórával azonos?", nem lepődik meg azon, hogy Makovecz a Pokollal kommunikál, tehát láthatóan közös okkult műveltségük van és nyilvánvalóan rég jól ismerik egymást ilyen téren, gondolom, szervezetileg is jó a kapcsolat, azonos a páholy, vagy ilyesmi.

Ez a feltételezés pedig mindjárt megvilágítja a Ludovikától a kommunista kultúrkomisszárságon át a Magyar Köztársaság nyugalmazott dandártábornokságáig ívelő páratlan életutat. Egyúttal egy kicsit bevilágít a sötétségbe azon régi kérdésem kapcsán, hogy mit csinált, hol volt az okkult alvilág a szocializmus alatt.
Ez utóbbi kérdést még érdemes lesz alaposabban megvizsgálni, egy szálon máris el lehet indulni...

A kurucos áltörténelem, szabadságharcos történelemkép legyártása, ezzel összefüggésben az országunkat a teljes romlás állapotából restauráló dinasztia démonizálása és így az országépítést szolgáló valódi magyar hősöknek a köztudatból való ellopása, elsikkasztása a kezdetektől napjainkig az okkult alvilág köreinek műve.

94 megjegyzés:

gyuri55 írta...

Örülök az új, aktuális témának, várom a folytatást, lesznek hozzászólásaim. Alapállásom Várkonyival, Alföldivel, Szörényivel (a háttér-szellemiséggel) megegyezik a Tiéddel, Csaba. Nemeskürtyről, de a többiekről is szeretnék többet megtudni.

Névtelen írta...

Végre egy őszinte, a realitás talaján álló kritika az Egri csillagokról!

Névtelen írta...

Ami az Egri csillagok szerzőjét illeti, nos, Gárdonyi is erősen a "protkur" szellemi irányzathoz tartozott. Nem tudnám megmondani, hogy pontosan hol szerepel a regényben (elnézést, régen olvastam), hogy valakit, aki katolikus volt, - úgy mond - gyorsan meggyőztek az "egy igaz hitről", ami alatt a legtermészetesebb módon, Gárdonyi a református vallást érti, sugallva ezzel, hogy a katolikus vallás hamis. Emlékszem, ezen én már gyermekként meglepődtem, de akkor még nem tulajdonítottam neki jelentőséget.
Jó, hogy említetted Alföldit! Mert itt egy kultúrtörténeti párhuzamot figyelhetünk meg az Egri csillagok és az Alföldi által most színpadra vitt István a király között. 1968-ban Várkonyi filmet csinált egy olyan regényből, ami ugyan - szerintem - irodalmilag remekmű, látszólag nemzeti, de bele van csöpögtetve a protkur-méreg. Ezt a mérgezett képet Várkonyi tovább mérgezte, kurucos Habsburg-gyűlöletével, maximálisan követve a hatalom elvárásait.
Az 1983-ban bemutatott István a király rockopera egy nagy hiányosságba, a nemzeti irodalmi és színpadi művek hiányába talált bele. Akkor ezt sokan a szabadság előszelének érezték. Csakhogy Nemeskürthy ebbe is belecsepegtette a mérget: a zenemű ellenszenvet sugall államalapító nagy királyunk, István és utódai iránt és szimpátiát kelt a hatalom ellen lázadó Koppány vezér irányába. Már a címe is furcsa, mi ez, hogy István a király? - miért nem István király? Mikor volt a magyaroknál olyan szokásjog, hogy az elhunyt testvére az özvegyet vegye feleségül? (Ahogy Géza fejedelem halála után Koppány megkéri Sarolta kezét.) Hol volt ilyen? Az ószövetségi zsidóknál! De ott is csak abban az esetben, ha az elhunyt testvérnek nem született utóda. Ez a rockopera Szent Istvánt egy idegenbérencnek állítja be, holott a legtermészetesebb dolog, hogy ha valaki bajban van, a rokonság segít. Ettől Magyarország nem lett hűbérbirtok. István és Koppány harca egy belpolitikai trónviszály volt, nem olyan jelentős, helyi konfliktus, ami kis túlzással normálisnak mondható a középkori feudális anarchia idejében. A somogyi Koppány vezér bizony csak 1983 óta lett "nemzeti szabadságharcos hős"...
Azzal, hogy Alföldi rendezésében ebből a hamis történelmi képet festő zeneműből egy minősíthetetlen gyalázat lett, "nemzeti rockoperánk" megkapta a maga pofonját a történelemtől.

Tihamérffy

Tom írta...

Az is jellemző momentuma volt a rockopera 1983-as bemutatójának ,hogy a sámán a döntő harc előtt milyen fényes jövőképet vázol fel a lázadók és Koppány számára a győzelem esetén a később slágerré vált énekben:Ha Istvánt legyőződ hatalmas nagy lesz itt a nép........Persze az akkori döntés levét isszuk ma is.Ott és akkor romlott el minden harsogta a propaganda......Amúgy érdekes kérdés az is ,hogy a pártállami idők utolsó évtizedében miért születhetett meg ez a mű, miért mutathatták be amikor még az aczéli-cenzúra működött.Ami pedig a valós történelmet és rockopera viszonyát illeti helyzet még rosszabb lett mint volt...De hát ezen nem kell csodálkozni mert már régi és új, örök Virág elvtárs is megmondta annak idején,felérhet-e bármi is nagy elvekkel mint amit az ember a süket fülével hall a vaksi szemével lát és a tompa agyával fel fog?Igen, nem kell sajnálni a művet azt kapta amit megérdemelt.Névtelen írta...

„... Mikor volt a magyaroknál olyan szokásjog, hogy az elhunyt testvére az özvegyet vegye feleségül? (Ahogy Géza fejedelem halála után Koppány megkéri Sarolta kezét.) Hol volt ilyen? Az ószövetségi zsidóknál! De ott is csak abban az esetben, ha az elhunyt testvérnek nem született utóda. ...”

sztem ez pl. az indiánoknál és a magyar népi hagyományban is megmaradt, az asszony sógora = „kisebb uram”, ha jól emlékszem.

Bobkó Csaba írta...

A fenti folytatásban felvillantottam egy keveset Nemeskürtyről, érdekes lenne ezt a témát Czike Lászlóval megvitatni, Makoveczről és Zelnikről elég sokat közölt már, mintha Nemeskürty nem bukkant volna fel írásaiban.

Bobkó Csaba írta...

Nem mondanám protkurnak, élete vége felé okkultkodott, a regényből egyetlen ilyen elem ugrik be (jó rég olvastam), de az csak illusztrálja a szereplő elfogult felfogását: a pap, aki Gergő segítségével megkísérli felrobbantani a szultánt (ez meg egy Gárdonyi-féle "hamisítás"... :-) ) veti fel Gergely kérdésére, hogy "újhitű?" hogy "Ez az igazi régi hit, fiam". Ha jól rémlik, a két egri várbéli pap meg tán katolikus, de mintha erre nem helyezne nagyobb hangsúlyt Gárdonyi. Egy protkur szerző helyezne.

Bobkó Csaba írta...

Van benne valami, de én azért sajnálom. Mindig rossz látni, hogy a világot tovább züllesztik...

Bobkó Csaba írta...

Ha valakinek, aki az első napon látta, nem tűnne fel: a bejegyzést bővítettem!

Bobkó Csaba írta...

Jó, hogy mondod, csak most tudatosodott bennem, hogy Nemeskürtynek az István a királyhoz is volt köze. Gondolom, a filmváltozathoz, mint filmes fejesnek:

""Szent István dalra fakad? Ez akkora képtelenség, hogy csak zseniális lehet!" - kiáltott fel Nemeskürty István, a Mafilm Budapest Stúdió vezetője, amikor kerek húsz éve az István, a király alkotói megkeresték az első magyar rockopera ötletével. "
http://hetivalasz.hu/itthon/istvan-kiraly-szupersztar-7910/

kételkedő írta...

Emlékszem, volt egy olyan értelmezése is az István a királynak az eredeti bemutatókor, hogy a Kádár-rendszert legitimálja. A lázadó Koppány jelképezi a szimpatikus 56-os forradalmárokat, István pedig Kádárt, a pragmatikus politikust, aki tudja, hogy be kell tagozódni a nemzetközi rendszerbe, másképp nem megy. Megalkuvás, de szükséges. Talán ezért is támogatták a pártállami rendszerben. Amiről senki sem beszélt akkor - és igazából azóta sem, kivéve talán ezt a blogot - a mögöttes ideológia, a romboló agymosás. Ilyen szempontból az Alföldi-rendezés tényleg csak továbbviszi ezt az egész gondolatvilágot. Ma már nem kell annyira álcázni, úgy látszik.
Az írás nagyon jó! És igen, érdemes lenne Nemeskürtiről is kutakodni, hiszen ő is egy Makoveczhez hasonló nemzeti ikon.

kételkedő írta...

Jó, hogy mondod, Csaba, köszi a Nemeskürtyről szóló, megvilágító kiegészítést.
Nemeskürty írta a Koltai-filmek forgatókönyvét is, úgy tudom. Amellett, hogy Koltai élvezhetetlen filmeket rendezett (a Honfoglalás volt valahol a mélypont), borzasztóan zavaróak a hosszú, moralizáló szövegek, mintha valóban egy Nemeskürty műből származnának:)
N. életútját olvasva, még egy olyan párhuzam jutott eszembe, hogy olyan nem történész végzettségű emberek, pl irodalomtudósok (akiknek felső körei tudvalevőleg majdnem 100%-ig zsidók) vagy művészettörténészek (önmagában persze nem lenne baj, hogy valaki nem azt tanulta hivatalosan, amivel foglalkozik), amilyen Nemeskürty, de a most rendkívül népszerű, szélhámos Pap Gábor is, határozzák meg a "nemzeti gondolkodást" különböző "magyar sorskérdésekben". Feltételezhető, hogy ezek ugyanannak az okkult körnek a tagjai. Pap Gábor odáig megy már, hogy a manicheizmusról tart előadást, és nyíltan bátorítja a hallgatóit, hogy kövessék ezt az utat.
http://www.youtube.com/watch?v=ZQyOzxqUMhA

kételkedő írta...

Mindig is hiányoltam a jó, élvezhető, magyar történelmi témákra épülő filmeket. A Várkonyi-filmeket általában legalább filmművészeti szempontból élvezhetőnek tartja a nagyközönség, de sajnos úgy tűnik, épp a hosszú agymosás miatt itthon nem is lehetne már normális filmet alkotni magyar történelmi témából.
Hogy a törököknek mennyire fontos például Mohács, azt bizonyítja, hogy a Mühtesem yüzyil (magyarul Szulejmán) c. török szappanoperának lényegében a teljes 26. része a mohácsi csatáról szól.
http://www.youtube.com/watch?v=DV0oGcmgOXk
Végig előbukkan II.Lajos királyunk (török ábrázolásban), persze közben a szappanoperának megfelelően, a háremben zajló intrikák is bőven szerepelnek, aki ezt kibírja, érdemes megnézni:-) De konkrétan a mohácsi csata kb 1 óra 13-tól.
Ez csak onnan jutott eszembe, hogy ehhez hasonló történelmi eseményeket mi miért nem dolgoztunk vajon fel. Vagy ha igen, miért ilyen torz formában.

kételkedő írta...

Mondjuk, nekem érdekes, hogy a magyarok olyan páncélzatot viselnek, mint a spanyol lovagok, és a zászlójuk a kétfejű sast ábrázolja - szerintem ez nem így volt, nem tudom, honnan vették a törökök. Lajos király is idősebb, mint valójban volt.
De azért érdemes összevetni pl az Egri csillagok film képeivel.

Bobkó Csaba írta...

Valóban, a hazai zsidó tudatipar terveibe nem fért bele egy nagyszabású, "minden pénzt megér" film arról, ahogy Mátyás serege beveszi Bécset... (nem mintha az eset történelmileg túl hasznos lett volna) A lényeg, hogy Acél elvtárs és protezsáltjai számára a magyar (goj) a legpocsékabb nemzet. Boldogan lenyúltak olyan sztorikat, mint a Két félidő a pokolban, (ukrán sztori), rohantak Hideg napokat rendezni (kellett is, de nem ilyen egyoldalúan), de már az Egri csillagokat is muszáj volt megerőszakolni. Érdekes kérdés lenne Acél nemzetközi és okkult kapcsolatrendszere is. Van könyv Okkultizmus Szovjet-Oroszországban, vagy hasonló címmel.

Névtelen írta...

http://www.regnumportal.hu/node/651

kételkedő írta...

Erről van szó: a magyar (valójában goj) a legpocsékabb nemzet, ezért úgy is kell ábrázolni.
Érdekes összevetni a mi képünket a törökökével az általam belinkelt film alapján. A következő (27.) részbe is belenéztem, itt Szulejmán már Buda várában van, szemrevételezi, mondhatni, városnézésre indul. A magyarokat végig igazi nyugati, keresztény civilizációnak ábrázolja ez a török film, magaskultúrával, a legmodernebb páncélok, művészeti alkotások stb. És még bátrak is, az ő legkomolyabb ellenfeleik (még a hárembe is küldenek egy orgyilkos lányt a szultán meggyilkolására)...
Érdekes látni, mások hogyan néznek minket kívülről, ahhoz képest, ahogy belülről láttatnak bennünket a zsidó tudatipar képviselői.

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nagyon témánkba vág Parsifal hozzászólásából, hogy a Milleniumi szoborcsoporton a kidobott királypárti emlékművek között ott volt Eger ostroma is, amit "Magyar hajdúk és császári zsoldosok csatájával" helyettesítettek, anak ellenére, hogy akkor az egri hősök kultusza Gárdonyinak köszönhetően már kiirthatatlan volt! Ez alátámasztja, hogy intuícióm helyes volt és a rendszerváltásokon átnyúló kurucos-magyarellenes történelemhamisító trend képviselői a fogukat csikorgathatták Gárdonyi műve miatt és tudatosan hamisították meg a filmben. Ragyogó adalék!

Névtelen írta...

Nemeskürty (akárcsak Schmidt Pál és Koltay) politikai „rugalmasságát” az I. Orbán kormány alatt is számonkérték a balliberális bértolnokok – kivételesen jogosan.

Amúgy 10 éve nagyon eltünt Nemeskürty a közéletből, gondolom a kora miatt.

z

Névtelen írta...

fikciós szöveg, de jó. : ) lehet, hogy a Te nagybani hatásod:

http://monarchista.blogspot.hu/2013/06/trianon-eloszobaja_3.html

z

Névtelen írta...

„Hozzáteszem, hogy ez a nemzetkoncepció a közoktatáson keresztül a XIX. században általános lett. Ahogy Pezenhoffer Antal leírja. Mikor ő boldog békeévek végén, a XX. század elején a keszthelyi premontrei gimnáziumba járt, egyenesen hülyének nézték a szerzetestanárok is, hogy elutasítja ezt a nemzeteszmét, és katolikusként a legitim királyokért rajong. Mindez a "legkatolikusabb megyében", Zalában, a Dunántúlon történt!
Így nem Mód Aladár találta ki ezt "creatio ex nihilo", hanem a liberális nemzeteszmét marxistává fejlesztette tovább "dialektikusan".”

z

10-es huszárezred írta...

Na, végre lehullott a lepel!!!

a szerző nem tudós, soha nem is volt az. a fogalmazásmódjából, ahogy a "megérzései" rángatják dróton, egyértelműen kiderül, hogy MŰVÉSZ.

Tragédiája, hogy nincs tehetsége a festészethez-szobrászathoz-építészethez (hiszen akkor azokban tevékenykedne), helyette különböző leleplezések álcája alatt a saját visszafojtott tudattartalmát zúdítja a reménybeli palimadarakra.

"Már korában felmerült bennem a gondolat, hogy (öntudatlanul) milyen "hazafias célú szabotázst" követett el Gárdonyi, úgy képzelem, az épp az ő korában dominánssá tett kuruckultuszt gyártó és az agyakba mosó tudatipari banda leplezett fogcsikorgatását kiváltva: előállította egy királypárti, Habsburg-párti magyar hős kultuszát!"

Íme a kétségtelen bizonyíték, egyben a cikk tételmondata.
Egy MEGÉRZÉSBŐL indul ki, és ahelyett hogy tudományos eszközökkel megvizsgálná, pro és kontra _forrásokat_ hoz, ami pedig nem bizonyíték, nem érv.

Érvnek azt nevezzük, amikor konkrétan megcáfoljuk vagy bebizonyítjk az adott tézisről, hogy igaz/nem igaz.

Legtöbbször úgy jutunk el az igazsághoz, hogy _minden_egyebet_ kizárunk.

Esetünkben: előfordulhat-e, hogy a kommunista (!) kultúrpolitika akarta deheroizálni Dobót, azon megfontolásból, hogy a nacionalizmust visszaszorítsa/kordában tartsa? Persze hogy lehet.

A film készítése idején a kommunisták, vagy a "protestáns-kurucok" voltak hatalmon? nyilván a kommunisták.

Ez a TUDOMÁNYOS MÓDSZER. Megvizsgáljuk a lehetőségeket, feltesszük a kérdést, hogy vajon Dobót protestáns-kuruc, vagy pedig komcsi célból deheroizálták, (nyilván a kettő együtt ki van zárva, a kommunizmusban sem a "protestáns", sem a "kuruc" eszmét nem lehetett terjeszteni, volt egy hivatalos foximaxi _kánon_ aki kicsikét is eltért az ottani történelemszemlélettől, az mehetett krumplit kapálni, és akkor még örülhetett)?

Roppant egyszerű a válasz: nyilván a kommunista kultúrpolitika céljai képeződtek le, nem pedig a kuruc-protestánsok, vagy akár a kicsi zöld emberkék történelemszemlélete.

Ennyi. elnézést ha belerontottam a jóságos középkori homályba - persze ezzel nem akarom megsérteni a skolasztikusokat, akiknek egy cikkelyében több józan ész van, mint itt némelyik hozzászóló egész életművében.

Nem tartozik a szorosan vett tárgyhoz, de beszéljünk Nemeskürtyről, Várkonyiról: mindketten elég középszerű alakok, Nemeskürtynek régebben olvastam könyveit, akkor megfogott, aztán elkezdtem járni egyetemre. Várkonyit mint filmrendezőt nem ismerem, az egri csillagokat régeben láttam, nem fogott meg túlságosan. Nekem nincs szükségem bálványokra, -legyenek hamisak vagy igaziak(!)- ahhoz hogy magyarnak érezzem magam.

10-es huszárezred írta...

Az meg nagyon jellemző, hogy Gárdonyinak olyan dolgokat is elnéz a szerző (mert a "mieink közé tartozott"), aminek töredékéért autodafét rendezett volna bárki másnak.

Gárdonyi véleménye a dualista, szarburg-aranykorról:

http://mek.oszk.hu/01800/01820/01820.htm#2

Érdemes elolvasni.

Aurél írta...

"Ez a TUDOMÁNYOS MÓDSZER. Megvizsgáljuk a lehetőségeket, feltesszük a kérdést, hogy vajon Dobót protestáns-kuruc, vagy pedig komcsi célból deheroizálták, (nyilván a kettő együtt ki van zárva, a kommunizmusban sem a "protestáns", sem a "kuruc" eszmét nem lehetett terjeszteni, volt egy hivatalos foximaxi _kánon_ aki kicsikét is eltért az ottani történelemszemlélettől, az mehetett krumplit kapálni, és akkor még örülhetett)?"

Ehhh... mint ahogy nem készültek el ezek a filmek: Tenkes kapitánya, Rákóczi hadnagya, Kard és kocka stb.. Gondolom a nagyon TUDOMÁNYOS szemléletbe ezek már nem férnek bele. Azzal nincs baj, ha nem tetszik ez a blog vagy az írója, de legalább ne a magas lóról tessék ekk
orát zakózni.

Bobkó Csaba írta...

10-es huszárezred, már írtam, hogy nyugodtan ölhetjük egymást a vitában, főleg érvekkel, de érdemes ragaszkodni az úriemberi stílushoz. Természetesen nem úriember esetén tehetek engedményt! :-)

Bobkó Csaba írta...

Valóban érdemes. Gárdonyi hitelesen mutatta be a pusztulása felé sodródó országot és emberiséget. Ha te ebbe Habsburg-ellenességet látsz bele, az orvosért kiált. Kimondottan a két 48-as veterán egyike szájába adja (a vagyonát józanul megőrzőébe...), hogy a Habsburg-ház az ország fenntartója.

Névtelen írta...

Az Erzsébet híd megmaradhatott, a Ferenc József híd meg nem.

Bobkó Csaba írta...

Ott a pont. Idéztem, hogy Erzsébet liberális volt és nemcsak a szeretőjét, a Grand Orientes Andrássyt segítette a Monarchia legfőbb tisztségeibe, hanem az ő nyomására lehetett Rudolf trónörökös magyar történelem tanára az a Rónay Jácint, aki száműzött 48-as forradalmár papként Kossuth gyermekeinek nevelője is volt és ő intézte, hogy a nála gyakran felolvasásokat tartó Horváth Mihály, a Szemere-kormány vadul antiklerikális (!) minisztere, "érdemeiért" akkor már újra püspök vizsgáztathatta magyar történelemből Rudolfot. Ennyit ért az atyai terv, hogy a liberalizmustól rettegő Ferenc József nem engedte fiát egyetemen tanulni...
Ezzel együtt nem tekintem Erzsébetett gonosznak, rosszindulatúnak, csak sajnálatos, hogy tiszteletreméltó hozzáállása, magyarbarátsága , a Kiegyezéshez hozzájárulása mellett milyen naív volt a politikában, a világrombolás ügyeiben. Vakságával hozzájárult saját családja és önmaga sírjának megásásához is...
A zsidóból és protkurból lett kommunista ideológusok tökéletesen tudták, kinek mit köszönhetnek, ki volt világnézeti ellenfelük, ezt a szobrok, utca-, híd- stb nevek selejtezésével tökéletesen kifejezték.

Emma írta...

Na ezt nem szeretem ebben a blogban, megjelenik a bejegyzés, elolvasom, aztán esetleg hónapok múlva visszanézek, és látom, hogy mindenféle fontos újdonsággal bővült. :)

10-es huszárezred írta...

Jaj a szegény megvezetettt nő akiknek annyi gonoszságost sugdostak a fülébe....


Ha ilyen buta liba volt, akkor minek ő volt a királynő? Vagy: mennyit ért hogy ő volt a királynő?

Bobkó Csaba írta...

Hát igen, olyan vagyok, mint az építész, aki benne lakik a 40 éve tervezett házában, amit azóta műemlékké nyilvánítottak, ő meg szívbaj nélkül átépítgeti, amikor a család igényei megkívánják... :-) (megtörtént eset, sajnos a modernizmus egy csodájával) Még lesz egy pár sor, aztán leöntöm az egészet valami áttetsző műgyantával! :-)

Bobkó Csaba írta...

Pap Gábor, a manicheizmus és a felforgató mozgalmak gnosztikus gyökerei mind szerepelnek a terveimben. Ráadásul most nagyon jó támpontokra bukkantam Nemeskürty egy könyvében! Csak annyit egyelőre, hogy a három részre szakadáshoz a huszitáknak, tehát a vakolás egy korai láncszemének (a teplomosok, katárok és a leendő rózsakeresztesek között) alapvető köze volt, több, mint eddig sejtettem! A huszitáknak pedig a Bogumilok, a katárok és Wycliffe közvetítésével egyik fontos szellemi-spirituális forrása a manicheizmus is. Tehát a török érkezése idejére nem utolsósorban a manicheus gyökerű felforgató mozgalmak gyengítették meg a magyar államot. A Pap Gáborok hóhéraink kultuszát keltik és védelmezőinket démonizálják, Nemeskürty is e csapat tagja.

10-es huszárezred írta...

Aurél: lehet a nyugatellenesség megnyilvánulása is. Ausztria akkor már a nyugati tábor tagja volt, még ha "el nem kötelezettnek" is álcázta magát, lényeg hogy a vasfüggöny másik oldalán.

Csabi:
a csabikázást kérted ki, amit abba is hagytam. Feleségül ne vegyelek?
:)

Lényeg hogy rájöttem mi vagy. Nekem az archetipikus, magányos festőművész jut eszembe, aki az erdők mélyén elvonulva siratja a régi világot. Annyi a különbség, hogy író vagy, nem pedig festő. Lényeg hogy művész.
Egy vandée-i művész.

Innentől bejön a képbe a művészi (túl)érzékenység, ami az esetben az eszetlen nosztalgiában merül ki.
Olyasmi után vágysz, ami sosem létezett.

a magadfajtáknak az legnagyobb fájdalma hogy minek kellett a parasztot megtanítani olvasni, hisz a sok bötű elrontja az egészséges ösztönös gondolkozását, az agitátorok megrontják szegény angyali tisztaságú lelkecskéjét. Az angyali tisztaságú paraszt, vele szemben az ördögi agitátorsereg. Fehér-fekete.

Azt se fogod fel, hogy az ilyen beállításokkal valójában a parasztot alázod meg. Akit ilyen könnyen meg lehet vezetni, az nem angyali tisztaságú, hanem ostoba palimadár.

Ugyanez igaz Erzsébet királynőre. Akit ilyen könnyen be lehet csapni, az valahol meg is érdemli (vagy tudat alatt: vágyik rá) hogy becsapják. Mindkét esetben megérdemelte, amit kapott. Mindezt akkor, ha valóban akkora ördögi összeesküvés lett volna, ami persze megint csak légbőlkapott feltételezés.

10-es huszárezred írta...

a másik 48-as pedig (az Abendblatt-árus) ennek ellnkezőjét bizonyítja.

10-es huszárezred írta...

a katárok és a rózsakeresztesek tanai ha jól tudom abban egyeztek hogy mindkettő ezoterikus volt. egyiknek sincs sok köze a huszitákhoz, amely a nemzeti nyelven misézést és két szín alatti áldozást vetette fel, a katolikus egyházon belül, majd azon kívül. Mindegy: Lipánynál szétverték őket, ezzel a hatalmuk végetért.

Az említett csoportokat az kötötte össze, ha már valami, hogy változó mértékben, de Róma ellenségei voltak. Ami nem szép dolog, de nem kell rögtön egy antikatolikus egységfrontot vizionálni. Időben és térben egymástól elválasztva éltek.

Magát a szóbanforgó csoportok _tanításait_ érdemes megvizsgálni, persze pont itt, az elfogulatlan és független bemutatásnál vall kudarcot a szerző valószínűleg, helyette látjuk majd az árnyék-tőrt, amint a békésen alvó kisgyerekre készül lesújtani:)

Egyébként nem bántásból mondom, kíváncsi vagyok a mitsemsejtő gyerekeknek ördögi vigyorral cukorkát osztogató cukrosbácsi mikor úszik be szelíden a képbe.:))))))))

Komolyan mondom, ketten írhatnák egy drámát. Egy forgatókönyv mindenképp benne van pakliban. Kreatív lenne.

Csinálni kéne egy jó kis fogatókönyvet (majd filmet)a Solymosi kislány történetéből is. Azonnal feketelistára kerülnénk mindenhol, viszont hatalmas kultfilm lenne belőle. Na ennek lenne értelme.

óriisi jelenetek vannak a képzeletemben, csak sajnos nem vagyok elég rigorózus, keményen dolgozó.

Bobkó Csaba írta...

Egy érdekes adalék lehet a témánkhoz egy interjú, amely Nemeskürty Wiki-cikkéhez van linkelve, de már nem érhető el:

"Akadémiai beszélgetések, Makovecz Imre interjú Nemeskürty Istvánnal"

HA valaki be tudná szerezni, érdekes lenne! A MAkovecz-Zelnik féle vakolóakadémia több ilyen érdekes, szabadkőműves témákat is érintő beszélgetése eltűnt az utóbbi időben. Az egyikben pl. felvetették, hogy Selmecen, az ősi vakoló fészekben épp abban az évben lepleztek le egy titkos, illegális szabadkőműves páholy-szervezést, amikor petőfi ott tanult...

Tom írta...

A pártállami rendszer mindig is előnybe részesítette a protestáns-kuruc történelem felfogást.Nézzük már meg az elmúlt évtizedekben megszületett művek közül a marxista osztályharcos szemlélet mellett milyen felfogásban lehetett írni.Tud-e bárki is mondani olyan mennyiségű,és olyan minőségű műveket mondani mely alapjául szolgálhatott a tankönyveknek és más szellemiségű volt?

Bobkó Csaba írta...

Ha jól gondolom, úgy a 70-es évek derekától, kizárólag szűk szakmai körben olvasott szaktörténészi munkák, részterületeken, ezek hatása mondjuk történelemtanárokat képző helyek tankönyveiben megjelentek úgy a módszerváltás táján. Lehet, hogy egy picit hamarabb, de inkább részterületeken. Engem a 90-es évek elején lepett meg, amikor felvételire készültem történelemből, hogy egy tanárképző főiskolai tankönyv az athéni demokrácia tárgyalását az én pár évvel azelőtti gimnáziumi tankönyvemhez képest úgy "bővítette", hogy lényegében az ellenkezőjét írta róla. Mint az ismert akkori kabarétréfában: "Milyen volt? Jó. Bővebben! Nem jó." :-)
A Históriában lehetett bírálni Thökölyt a 80-as években, a török kiűzéséről akkoriban kiadott könyvben lehetett ugyanezt, stb. Azóta pedig kinőttek a prot-kur legendákat cáfoló szakirányú kutatások leginkább R. Várkonyi Ágnes és Péter Katalin körül, (miközben R. Várkonyi kuruckultuszos művekkel kezdte pályáját!) De a széles köztudathoz ez még nincs közvetítve, illetve maguk a történészek sem írtak meg még átfogó szintéziseket ebből az anyagból, nyilván óvatosságból is, csak folytatják az anyaggyűjtést. Ez egyrészt helyes, mert bőven van még feltárnivaló, másrészt ezek a józan szakemberek nyilván úgy szimatolják, hogy a jelenlegi politikai közeg sem nyitottabb a nem-prot-kur egyenes beszédre a történettudomány részéről, mint a kommunista volt. Vegyük észre, hogy pl. a prot-kur-gnosztikus áltörténelemképpel szorosan összefüggő hazai okkult alvilágot fémjelző Makovecz temetési beszédét maga OV mondta...

Tom írta...

Úgy tűnik a 10-es huszárunk számára ezek a művek nem léteznek ......

Bobkó Csaba írta...

Ne legyünk türelmetlenek, a rossz hír tudomásul vételének stációi közül mintha már be-belépne huszárunk az alkudozásiba... :-)

Névtelen írta...

a falusi főutcahálózat Kossuth-Petőfi-Dózsa „szentháromság” elnevezése a Horthy rendszerben történt meg, vagy a szocializmusban?

ha már Dózsa: Derkovits Gyula illegális kommunista festő és grafikus leghíresebb műve a szocializmusban a „Dózsa” c. sorozat volt (expresszionista fametszetek). Nála vszeg Dózsa = kommunista hős.

z

Névtelen írta...

„... 1928-ban a kommunista párt megbízásából elkészítette a korabeli magyar grafikai művészet egyik jelentős alkotását, a 12 fametszetből álló Dózsa György-sorozatot. ... A Dózsa-fametszetekben rikít a politikai mondanivaló.”

z

Bobkó Csaba írta...

VAlami azt súgja nekem, hogy Dózsa csak a szocializmusban került be a szentháromságba, de világos, hogy a Horthy-rendszerben már eképpen kultivált petőfi is dicsőítette Dózsát, tehát akik Petőfiről neveztek el utcát, azok résre nyitották az ajtót Dózsa lába előtt is... :-)
A Dózsa-felkeléssel természetesen fogunk itt foglalkozni, kihagyhatatlan.

10-es huszárezred írta...

:) R. Várkonyi és Péter konkrétan melyik műveik kéne (fejből) ismernem?

Régebben vitatkoztam egy habsburgistával, aszonta hogy itt a cáfolat és hozzámvágta Pezenhoffer 10 kötetes művét (megadta az oszk-s linket). Ami ékesen bizonyítja hogy ő sem olvasta el, hiszen akkor pontos cáfolatot tudott volna mondani.

Ezt kéne már észrevenni, hogy a szentírásidézgetések (számunkra kedves, szívünkhöz közelálló írások) kora lejárt. Az külön pikáns hogy ez igazából _talmudista_ hagyomány, de most inkább azzal foglalkoznék, hogy ez érvelésileg _elégtelen_.

Hadd magyarázzam el! Íme itt az eligazodásunkat segítő térkép érvelésügyben
http://en.wikipedia.org/wiki/Argumentum_ad_hominem

a cím félrevezető, nemcsak a személyeskedést tárgyalja, hanem egy kicsit összefoglalja a hibás érvelések fajtáit is. Különösen az érvelési piramis bizonyulhat számunkra érdekesnek.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Graham%27s_Hierarchy_of_Disagreement1.svg

nézzük meg hogy mit tartalmaz, alulról fölfele haladva.
name-calling- szidalmazás

arguentum ad hominem -az illető személyével foglalkozunk annak érvei helyett

responding to tone -az illető stílusával foglalkozunk (annak érvei helyett)

contradiction - azt mondani hogy "nincs igazad/nem így van", zéró vagy kevés bizonyíték mellet

counterargument -ellentmondás, majd bizonyítékok hozása

refutation -megtalálja a hibát, majd forrásokat hoz fel igazát bizonytandó

refuting the central point -kifejezetten megcáfolja a központi tézist-egedül ez a hibátlan érvelés, az összes többibe bele lehet kötni, azok hiányosságai okán.

Tehát. Mostmár tudjuk, ismerjük a helyes érvelés szabályait, így elkerülhetjük a jövőben a hibázást.

Játsszunk nyílt lapokkal. Az én tételmondatom: Lehet hogy a magyarság részéről a habsburg-gyarmati sors elkerülhetetlen volt történelmileg, de ettől még gyarmati sors (erőforrás-szivattyúzás, majd egy csekély részének visszaosztása) volt.

Abban egyetérthetünk hogy elkerülhetetlen volt, ezt nyilván szükségtelen bizonyítani.

a gyarmati sorsra szeretném újra mindenki figyelmébe idézni: a magyarországi össze bányát kivették a Magyar Kamara kezeléséből, és az Udvari Kamara alá rendelték. Az Udvari Kamarában fennállása alatt egyetlen magyar ember nem dolgozott. mindkettő Szekfű Gyula (már ismertetett nevű) könyvéből vett adat. a pontos oldalszámot ha kell megadom. Még egy dolog: a rendi alkotmány értelmébn bármilyen származású király csakis a magyar rendekkel együtt kormányozhatott volna. Szekfű Gyula, im. 70-71. old.

A magyar rendi országgyűlésnek _egy_ feladatkört hagytak meg, az adók kivetését, amely adók aztán persze a az osztrák államkincstárt gyarapították.

Vagyis: az összes pénzügyi forrás Bécsbe menti, még az is, amit a magyar rendek vetettek ki. Totális pénzügyi, anyagi kiszivattyúzás: ez a gyarmatiság meghatározása.

Aztán persze nyilván visszaosztottak pénzt, a gyarmati helytartó személyzetet (főméltóságok, tanácsosok, egyéb segítők) valahogy ki kellett fizetni, ez mindenhol így van.

a helyzetet az teszi különlegessé, hogy nem tehették meg hogy egy tengerentúli gyarmat szintjén tartsanak minket, mivel viszonylag közel voltunk/vagyunk Európa szívéhez. De azért a lehetőségekhez képest mindent megtettek.

Metternich mondása: "Ázsia a bécsi városkapun túl kezdődik". Na hát így is kezeltek minket.

Ez az én központi tézisem, és mindaddig előnyben leszek, amíg Bobkó Csaba nem állít fel szintén egy központi tézist. Ennek hiányában csak találgathatnék, hogy ő "mire gondolhat" ezt azonban nem fogom megtenni, mivel egy tudományos vita vagy őszintén zajlik, vagy sehogy. Semmi sejtetés, sugalmazás, csakis nyílt érvelés.

Aurél írta...

Lehetni lehet, de a lehetni nem TUDOMÁNYOS ;) Természetesen belefér a németellenesség a kultúrpolitikába, de ha elfogadjuk Csaba felvetését, akkor a kuruc ívre is ráépíthetjük ezeket a filmeket.

kételkedő írta...

Megjelent Lipusz Zsolt István királyos cikkének a második része!
http://kuruc.info/r/9/117195/

Bobkó Csaba írta...

Ha az ilyen hamis oklevelekre boldogan ráharapók nem lennének tipikus szektatagok, akkor elgondolkozhatnának azon, hogy vajon igaz ügyet képvisel-e az, aki a beetetésükre oklevelet, vagy néha komplett kódexeket hamisít (Kassai kódex). Ha hamisít, akkor tökéletesen tudja, hogy a tények nem az ő propagandáját támasztják alá. Vagyis a gondolkozni képes áldozatok rájöhetnének, hogy amennyiben ez egy kétszereplős antagonisztikus harc (szerintem lényegében az), akkor a hamisítók éppen az "ellenség" ügynökei, azé a táboré, amelyik ellen szavakban uszítják áldozataiakat. A vakolók újpogány projektjére ráharapókra is igaz, nem győzöm ismételni:

"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

kételkedő írta...

Ez így van. Ezért látjuk ma egyre több helyen, hogy nemzeti retorikával villognak olyan emberek, akiknek a szájából ez - enyhén szólva - nem odaillően hangzik. Kérdés csak, hogy mi a a bizonyos cél, amiről nincs tudomásunk.

kételkedő írta...

Nekem tetszik, ahogy Lipusz szembeszáll a neotáltos idióták hagymázas elméleteivel. Régebben, felületes szemlélőként azt hittem, Lipusz csak egy neonáci történelemtanár, de ahogy olvasom, egyre jobban tetszik. Ne ítélj elsőre - ez a következtetésem:-)

Bobkó Csaba írta...

Pontosan így vagyok ezzel én is! :-)

10-es huszárezred írta...

"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk."

Ezzel a helyzet, hogy "milyen" emberek tömegét hozzák mozgásba: a saját embereiket, vagy a nagy tömegeket. Mert minél inkább tömegeket akarnak mozgásba hozni, szükségképpen annál kevésbé titkosak, hiszen annál nyíltabban, vagyis kevésbé "kulisszák mögött" ténykednek.

Van egy könyv: http://www.libri.hu/konyv/hahner_peter.ujabb-100-tortenelmi-tevhit.html

szeretném ha a 63. tévhitet (valóban olyan összetartók a szabadkőművesek?) Elolvasnád! cikket is írhatsz róla, minden!

A könyvesboltokban elérhető, meg se kell venned, csak üsd fel és olvasd! Pár oldal!

Kételkedő:

"Kérdés csak, hogy mi a a bizonyos cél, amiről nincs tudomásunk."

Egyszerű: spirituális _űrt_ tölt be
Arisztotelész mondása: "A természet utálja a vákuumot", vagyis: ahol űr van, az előbb-utóbb 'betöltődik'. :)

Tudom, tudom, kevésbé tetszetős, mint a gyertyák fényénél összeesküvő, kezüket dörzsölő, démoni kacjjal fölnevető, kecskeszakállas (-horgasorrú, lógó fülű) vakolók feketemiséje, de át ez van :)

Mondjuk a középkori zsidó vérmágia az érdekelne egyébként. Állítólag a tiszaeszlári eset is hasonló szempontok alapján ment végbe.

A római főrabbi fia írt erről egy könyvet, aztán persze a zsidók veszett kutyák módjára nekitámadtak, és kihúzatták a könyvéből a legdurvább részleteket, amelyek ennek a történelmi valóságát bizonyították.

Anonim írta...

Ne keverjük az abszolutizmust a gyarmatosítással......Ráadásul a Magyar királyság esetében az abszolutizmus jóval enyhébb formában nyilvánult meg mint a birodalom más részeinek az esetében, viszont rendi monarchiáról sem beszélhetünk.A két ország viszonyát az 1711-ben megkötött szatmári béke szabályozta.

Akik a nyilvánosság elé lépnek azok sohasem a végső célt ismertetik a tömegekkel.Csak az odavezető utat állítják be úgy a siker érdekében mint célt.Általában akik a nyilvánosság elé lépnek azok is irányítottak anélkül ,hogy tudnának róla.Aztán amikor már nincs szükség rájuk megszabadulnak tőlük.

gyuri55 írta...

Ma felolvasott jegyzet, igazságtartalmakkal:

http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&m_op=viewmusor&id=320046&ado=1&adonev=bud

Köszönöm a Lipusz írásokat, remélem, alaposak...

Bobkó Csaba írta...

Köszönöm, nem is sejtettem, hogy ilyen színvonalas, kicsit sem mellébeszélő, intelligensen "harcoló" szövegek hangzanak el a magyar katolikus rádióban! Ez nem a képzeletemben élő, a megszűnés felé sodródó, a közéletben kenetes mellébeszélésekkel jelentkező unalmas magyar egyház.

Bobkó Csaba írta...

Metternich nagyon is barátságosan kezelt minket, a leázsiázásunk terén sokkal durvább a magyar Petőfi és Ady teljesítménye, Metternich valóban nyugatabbra élt tőlünk és nem volt hazánkfia. Természetesen esztelenül démonizálják, miközben a felforgatással szállt szembe - bár kapcsolatai a Rotschildokkal és Palmerstonnal persze őt se hagyják meg makulátlan konzervatív hősnek. Lásd: Ady: "Menjünk vissza Ázsiába" c cikkét (fent van a neten) és Petőfitől mondjuk az Okatootáia c. verset. Ezek magyargyalázások a javából.
A magyarság gyarmatosítása terén ragaszkodj a saját tudományossági követelményedhez. Prezentáld a magyar költségvetéseket a szóbanforgó időszakról, a kormányzat bevételei és kiadásai az ország területén, plusz a gazdasági növekedés statisztikája, összevetve a többi tartománnyal. A tőkemozgások irányai a birodalom egyes tartományai között, stb. Annyit előre súgok, a bécsi sajtó a Monarchia utolsó fél évszázadában eleget visongott a Magyarország felől működő tőkeszivattyú miatt, mert a tőke felénk jött. HA megnézed a teljes Habsburg-kor bevétel-kiadási és tőkemozgási mérlegét, ugyanezt fogod látni. (ez csak tippem, most nincsenek adatok a kezemben, bár a Reformkor utáni időszakról van egy könyvem, John Komlos: Az Osztrák-Magyar Monarchia, mint Közös Piac.) Ráadásul definiálnod kell a gyarmatosítás fogalmát, de előre szólok, nem teheted önkényesen, mert ez létező fogalom, tehát mutass olyan definíciót, amely illik mondjuk Kongó, Uganda, Algéria, India, vagy a paraguaji indiánok gyarmatosítására, netán az írek angolok általi gyarmatosítására, vagy Kjna,, Korea japánok általi gyarmatosítására, de ugyanakkor leírja a Habsburg-kori Magyarország viszonyait is. Ez tudatosan képtelen retorikai felszólítás részemről, bizonyítandó a felvetésed és az ismert prot-kur propagandaszólam irracionalitását.

10-es huszárezred írta...

Aurél,
pont erről beszéltem, igen. A tudományos módszer lényege, hogy az összes lehetőséget megvizsgáljuk, és ha egymást kizáróak, akkor választunk közülük. Esetünkben azért szükséges választani, mert nem lehet valaki egyszerre protestáns-kuruc meg kommunista is.

a főbb komcsi apparatcsikok (Gobbi, várkonyi) jelenléte a filmben és a film körül sem a protkur irányvonalat erősítik.

De visszatérve: Csabi már ott nagyot hibázott, amikor rögtön az első lehetőségre rávetette magát, meg sem fordult (vagy: vajmi kevéssé fordult meg) a fejében, hogy az összes lehetőséget megvizsgálja.

Persze ez kognitív disszonanciát váltott volna ki, a 'sima' kommunista irányvonal lerombolta volna a protkur irányvonalat, így hát a kényelmesebbik utat választotta. Ezt mint művész megteheti, mint tudós NEM. Ha pedig mint művész teszi, akkor nem tarthat igényt tudományos elismertségre. Ha pedig mint művész teszi, akkor ennyi erővel írhat róla, hogy a gyíkemberek, vagy a kicsi zöld emberkék irányítsák a világot. Írhat szerepjátékot is, írhat szájenszfiksönt is, írhat alternatív középkorról szóló (medieval fantasy stb) könyveket, vagy a 'valós' események lapján (mint pl. Szentmihályi könyvei, "Avarok gyűrűje" meg hasonlók), egy dolgot nem tehet: tudományos érvényességre nem törekedhet. Mert a művész és a tudós kizárja egymást.
Per definitionem.

ennél még az is értelmesebb lenne, ha (internetes) olvasónaplót vezetne vag bemutatót írna, a kedvenc szerzőjéről/kedvenc művéről-műveiről, ehhez -érzésem szerint- kifejezetten van tehetsége.

Ami a vakolókat illeti: szerintem be kéne vállalnia, hogy utálja őket, mint a szart. Ehhez minden joga megvan egyébként, még csak meg sincs tiltva. Ennyi.

10-es huszárezred írta...

Olyan költségvetés, amely évre pontosan (értsd: minden egyes évre, 1526-1920 között) nézve tárgyalja az adott habsburg-magyar költségvetés egyensúlyát, minden évhez konkrét adatokat hozzárendelve, tudomásom szerint nem létezik. Ezzel valószínűleg te is tisztában vagy.

Ami kétségtelen, hogy a királyi Magyarország összes anyagi forrása fölött a habsburgok rendelkeztek. a török veszély vagy jó ügyként/ürügyként szolgált hogy a magyar gazdasági források (bányák, vámjövedelmek) döntő része habsburg-kézben összpontosuljon.

Azonkívül a kettős vámrendszer szerepére hívnám itt föl a figyelmet, mely Magyarországot ipari nyersanyagforrássá tette, magát az ipart nem hagyta kifejlődni.

"definiáld a gyarmatosítás fogalmát" -hirteken csak ennyit bírtam találni:
http://lexikon.katolikus.hu/R/R%C3%A1k%C3%B3czi-szabads%C3%A1gharc.html

legelső mondat, de a többi is érdekes, pl. a kollonics-idézetek, meg úgy az egész cikk magában

Bobkó Csaba írta...

Nem vagyok kutató, de azt gondolom, hogy nagyon is léteznek adatok az éves költségvetésekről, a vámkamarák bevételeiről és kiadásairól, stb. A ketttős vámrendszer hatásával foglalkozik J. Komlós általam hivatkozott könyve, pontos statisztikai adatokkal dolgozik (gazdaságtörténész), szerinte a kettős vámrendszer a magyar gazdaságnak alapvetően jó volt, valószínűleg lényegesen ártott viszont a nyugati örökös tartományoknak, legalábbis az eltörlése előtti évtizedekben. A török kiűzése után a lepusztult Magyarország fokozatosan felzárkózott a birodalom fejlettebb, 150 évi állandó háborútól nem sújtott részeihez. Ez nem egy gyarmatosítás eredménye, hanem egy korrekt kormányzásé.

kételkedő írta...

Szerintetek mire jött rá, amikor a cikk végén azt mondja: "Én már rájöttem"? Én arra jöttem rá, hogy Szörényi eladta a lelkét.

Aurél írta...

A "lehetni" nem tudományos, hanem ugyanaz amit számon kérsz Csabán, magyarán ugyanazt csinálod amit ő csak te ezt még magas lórol is teszed. Az elméleted szerint eljárva (tények) kérnék pártutasításokat melyben leírják, hogy azért kell kuruc filmeket forgatni, mert abban nagyfokú német ellenesség van. Levéltári anyagokban találtál ilyet? Ez lenne a tudományos, tényekre épülő állítás. A lehet az nem az.
Engem nem zavar, ha neked vagy neki van igaza, érdeklődve olvasom a párbeszédet, cikkeket mivel olyan valódi problémákat vetnek fel, amiket pl. ELTE történelem szakon erőst kihagytak (kuruc mondák hamisítása, kurucok viselt dolgai, Rákóczi magánvagyonának eredete stb.). Ezekkel a mítoszokkal a hivatalos oktatásban nem foglalkoznak, néha egy-egy tanár kitér rá az előadásokon, szemináriumokon, de nem tartoznak a fősodorba. Ezért értékes és fontos ennek a blognak a működése. Az összeesküvés elméleteket meg vagy valaki elhiszi vagy nem, ezt majd mindenki eldönti maga.

gyuri55 írta...

Egyetértve Veled - kihoztad belőlem, hogy megosszam Veletek első reakciómat az Alföldi-Szörényi együttműködésre (08.21-én írtam):

Először egy figyelemreméltó írás Alföldi "István a királyáról", majd az én reakcíóm:
http://vilagma.hu/nemzet/elkesett-a-bekevagy-alfoldi-terapia1/
A kritikát (méltatást) "Luczifer" jegyzi (korábban fénylő csillag)…
Alföldi Róbert annakidején Lucifer szerepében zseniális volt. Most is az, rendezőként... Alulnézetben a magyar történelem és annak (szerinte) gonosz alapja...
Lucifer biztos elrugaszkodási pontja: keresztény-ellenessége, gyűlölete. Korábban a Mennyei Atya helyébe, most Krisztus helyébe akar lépni. A létező kereszténységet és keresztényeket, a létező uralkodókat (politikusokat) és a létező egyházat antikrisztusiként bemutatni, ill. azzá tenni. A mindenkori népet, így a magyarságot primitívnek, gyökértelennek ábrázolni, végül bezárni a „szentkorona” börtönébe...
Hogy merre van szerinte az előre? - Luczifer írja: "Nézzék ezt a torzót, ismerjenek magukra és hallják meg a múlt egyetlen értelmes üzenetét – változtasd meg élted! Ezt kéri Szörényi Levente! A holnap nevében. Ő szeret patetikus lenni." - Amit Szörényi kér, Luczifer, Lucifer és Alföldi ajánl, nem más, mint a New Age, az új világvallás megoldás-ígérete, hite. Kívül a gonosz világ, gonosz kereszténység, gonosz ideológiák, gonosz egyházi és világi hatalmak és háttérhatalmak... - belül, lelked mélyén ott van Isten, akivé az önmegvalósítás útján válhatsz, a Mesterek útmutatása szerint. Nem Krisztus, nem Szent István király, nem boldog Gizella, nem az egyház, nem a kereszténység, nem Koppány, nem a Szentkorona... – hanem: "Felkelt a napunk..." majd "Isten áldd meg a magyart..." - belülről, magadból, Alföldi, Szörényi, Bródy és más mesterek által - hiszen te vagy az isten. Ki is állította ezt először meghazudtolva az Istent? - És a szegedi Dóm-téren az Alföldi rendezés végén - így olvastam valahol - a közönség állva énekelte a Himnuszt...
Idézem Albert Pike mester 1871. augusztus 15-én Giuseppe Mazzinihoz írt gondolatait:
"A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve." – Illeszkedik-e ez a majdnem augusztus 15-i színdarab-jelenség ebbe a jóslatba?
Tanuljunk, okoljunk Luczifer rész-igazságaiból, így ebből az Alföldi István a királyból és méltatásból is, de forduljunk meg, keressük az Isten Országát! Egyedül Jézus Krisztusnak higgyünk! Az „Alföldi-terápia” helyett és ellen kérjük a Vígasztalót, Ő vezessen el minden igazságra!

Bobkó Csaba írta...

Gyakran idézem ezt a nagynevű "keresztény" kabbalistától, Pico della Mirandolától:

„Ki ne vágyna arra, hogy nem törődve a földi dolgokkal, megvetve a szerencsét és semmibe véve a testet az istenek vendége legyen még földi életében, és megrészegülvén az örökkévalóság nektárjától halandó voltában is részesüljön a halhatatlanság adományából? … Végül, kimondhatatlan szerelemtől égetve felemelkedünk s mint lángoló Szeráfok elszakadunk önmagunktól, s isteni erővel töltekezvén többé nem mi leszünk, hanem Ő Maga, aki teremtett minket.”

(Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate – Az ember méltóságáról, 16. szakasz)

A középkori és későbbi felforgató, forradalmi eretnekmozgalmak, kiemelten pl. a "Free Spirit" eretnekség, a flagellánsok mozgalma, de lényegében az összes ilyenféle mozgalom központi eszméje az volt, hogy a szekta tagjai, a KIVÁLASZTOTTAK, már életükben üdvözültek (Istennel eggyé váltak), már "bennük lakozik a Szentlélek", ezért ők nem követhetnek el bűnt. Rájuk másféle erkölcsi szabályok vonatkoznak, mint a nem üdvözült plebsre, pontosabban rájuk már semmilyen erkölcsi szabály nem érvényes. Hogy nem követhetnek el bűnt, azt kimondottann szerették azzal demonstrálni, hogy a legválogatottabb gaztetteket követték el, ami az átlagos halandók számára bűnnek számított, gyilkosság, vérfertőzés, az utóbbik kimondottan pereferálták. Lásd Norman Cohn: The pursuit of the Millennium

Ennek a felfogásnak a későbbi képviselője volt a mondás: "Mi, kommunisták különleges emberek vagyunk". Cohn egy "amorális szupermenekből álló elit"-ről ír fantasztikus könyvében. Minden forradalmat ilyenek vezettek, vezetnek. A mai, elvileg szekularizáltabb kiadásaikban is megjelenik a New Age-es csomagolásban a kábító tudat, hogy ők már "Istenek", a porban gázolókhoz képest.

gyuri55 írta...

– Csaba, köszönöm az idézetet, én is idemásolok egyet:
Az ember méltóságáról (1485)
De Dignitate Hominis (1485)
Azért helyeztelek a világ közepébe, hogy annál könnyebben láthasd meg azt, ami benne van. Nem teremtettelek sem mennyei, sem földi, sem halandó, sem halhatatlan lénynek, úgyhogy mint saját magad szobrásza, magad vésheted ki vonásaidat. Állattá fajulhatsz, de szellemed szabad akaratából Istenhez hasonló lénnyé is újjászülheted magad.
(Ford.: Vas István)
Mirandola valószínűleg jószándékú, isten-kereső, nagy tudású művész-ember volt. Sajnos, túl komolyan vette a bizonytalan forrásokat: kabbala, hermetika, zsidó-arab misztika - egy szintre helyezte őket a Bibliával. Szinkretizmusa átvitte az ellenség táborába. Élete vége felé Savonarola tanítványa lett, majdnem domonkos szerzetessé válva (valószínűleg megmérgezték):
1492-ben Lorenzo de’ Medici halála után Ferrarába költözött, de továbbra is megmaradt kapcsolata Firenzével, ahol a könyv- és festményégető Savonarola, a reneszánsz stílus és gondolat konzervatív ellenzője egyre nagyobb befolyásra tett szert. Pico Savonarola követőjévé vált, olyannyira, hogy maga vetette tűzre verseit és eladta vagyonát azzal a céllal, hogy felvegye a szerzetesi kámzsát, mely törekvését végül nem váltotta valóra.
Pico 1494-ben halt meg gyanús körülmények között. A firenzei Szent Márk székesegyházban helyezték örök nyugalomra, temetési szertartásán Savonarola prédikált. A földi maradványainak 2007-es exhumálását végző kutatócsoport megállapította, hogy csontjaiban rendkívül magas volt az arzénkoncentráció, így nagy valószínűség szerint Polizianóval együtt arzénnal megmérgezték, feltehetően Piero de’ Medici parancsára.[2]

És idézem a megoldást is, hiszen nem elég bizonyítani a New Age hazugságát, az Igazságot is meg kell mutatni:
János 1,9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
13. A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
14. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
15. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
16. És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
17. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Névtelen írta...

igen, a gnosztikus tanokban (és így a New Age-ben is) is benne van az, hogy az ember maga Isten (ld. még reneszánsz humanizmus) és a tökéletesség, ami még az életében megvalósulhat. ez ellentétes a (katolikus) kereszténységgel.

az ember nem lehet tökéletes és Istennel egyenlő soha, de egész életében törekedni kell a jóra, Krisztusnak tetsző életet élni. ill. a kereszténység nem igér, evilági, földi Mennyországot. ellentétben a gnoszticizmussal.

z

Bobkó Csaba írta...

Közben Lipusz Zsolt megemlékezett egy újabb kuruc-cikkben Buda visszavívásáról. A cikk kicsit kevésbé konfrontatív a prot-kur-újpogánykodó szektával, de elgondolkodhatunk rajta, hogy e szektának a tudatiparral való összefonódása miatt micsoda gyalázatos rablást szenved el kollektív történelmi tudatunk folyamatosan. Vessük össze, hogy a prot-kur ideológia által meghatározott nemzeti emlékezetben milyen súllyal szoktunk megemlékezni a török kiűzéséről, ami nem kevesebbet tett lehetővé, hogy a Mohács után megsemmisült történelmi magyar állam még bő kétszáz évre helyreállhasson, újjászülethessen. (Vagy, ha Rákóczi gigantikus magyarpusztulást okozó lázadását figyelembe vesszük, akkor sajnos két szűk évszázadra - itt is az állam helyreállítása ellen harcoltak a prot-kur csapat által megtévesztett magyarok.)
A fősodor történelemszemléletben még ebből az örvendetes eseményből is, ami történelmi örömünnepeink egyik legnagyobbja lehetne, sikerült GYÁSZNAPOT hamisítani, hisz "leigázott a Habsburg"!!! Szerintem a protestáns hátterű közönség számára máig sokkal nagyobb hős mondjuk Bocskai, mint a törököt kiűző királyok és hadvezérek. Az a Bocskai, aki először a véres farsang idején magyarként sokkal brutálisabb és igazságtalanabb székelyirtást rendezett, mint a tragikus (prot-kur ügynökök általi!) megtévesztés miatt megtörtént, máig agyonemlegetett madéfalvi veszedelem (egy újabb nemzeti önsorsrontás), majd hadait a gaz HAbsburg ellen vezetve jól feldúlta a magyar királyság területét. Egy ilyen belső pusztító lehet nagy hős a köztudatban, a másfél évszázados állandó belső pusztításnak véget vető dinasztia meg nem...

Bobkó Csaba írta...

http://kuruc.info/r/9/117278/

Bobkó Csaba írta...

Itt is felvetették már többen, hogy a Habsburgok telepítései sok nemzetiségit hoztak az országba, csak azt felejtik el, hogy a mai Csonkamagyarország jókora területein, ahol ma magyar többség van (per pillanat...) a török kiűzésekor nem volt az, illetve lényegében lakatlanok voltak. A török kiűzése nélkül még a mai magyar állam se létezhetne ott, ahol most létezik.

Névtelen írta...

a történetírásban mindig emlegetik, hogy a Habsburgok nem először szerették a magyar rendeket a nemzetiségekkel zsarolni, ha azok ellenáltak. Pl. szerbek: Cserni Jován kavarása Mohács után, a Rákóczi harcokban, 48-49-es harcok, ill. a dualizmus ideje alatt.

ezzel mi a helyzet?

z

Bobkó Csaba írta...

Azt gondolom, hogy e vádak egyes esetekben megalapozottak. Egyszerűen ez része a hatalomgyakorlás technikájának. Konkrétan simán megalapozottnak tűnik a dolog a Horea-Closca felkelés idején és 1848-49-ben. Rákóczi idején a szerbek érthető érdekközösségben álltak az udvarral, de például feltűnően nem játszottak ki nemzetiségi kártyát a madéfalvi veszedelem idején, pedig megtehették volna, amikor a román ezredek már boldogan felvették a fegyvert, a székelyeket pedig magyarul beszélő magyargyűlölők arra uszjtották, hogy ők ne vegyék fel. HA valóban olyan pokolian gonosz magyargyúlölő kormányzat lett volna Bécsben, megoldhatta volna az oláh haderővel az erdélyi székelykérdést... A kurucok szívbaj nélkül működtek együtt a törökkel és kiemelten felháborítóan a tatárral, meg a hazánk gyengeségében érdekelt francia királlyal, a dinasztiának meg azt is felróják, hogy az ország egybentartása érdekében alkalmazta néha az oszd meg és uralkodj technikáját. Gyakorlatilag a Horea-Closka ügy tűnik egy durva bűntettnek meg az eperjesi vésztörvényszék. Bár ez utóbbira garantáltan nem legfőbb kormányzati jóváhagyással került sor. A Habsburgok összmérlege e kihágásokkal együtt is sokkal pozitívabb a magyar nemzeti érdek szemszögéből, mint a legtöbb dinasztiáé saját országában.

kételkedő írta...

Lipusznak ezt a cikkét láttátok már?
http://labancinfo.neq3.com/lipusz-zsolt-magyarorszag-nem-volt-ausztria-gyarmata/
Kemény Zsigmondot idézi benne, aki egyértelműen Kossuthot blamálja a '49-es tragédiáért, amiért importált és elhitetett a magyar néppel egy ártalmas,külföldi ideológiát:

"Kemény szerint a nemzeti tragédia legfőbb előidézője a radikalizmus volt. Ezen a szerző a trónfosztást és a republikánus ideológia térhódítását érti. ... Kemény véleménye szerint a radikalizmus a maga ’49-es formájában a magyar néplélekre ártalmas külföldi méreg volt, amelyet a megfertőzött nemzeti test rögtön a krízis után kivetett magából. A magyar nép nem köztársasági érzelmű, hanem ezer év óta hű royalista, nem demokrata, s az egalitárius, egyenlőségi tan idegen tőle, továbbá nem forradalmár és összeesküvő, anarchia és forradalom kirobbantása idegen nemzeti karakterétől. Ezek után teszi fel a következő kérdést: hogyan lehetséges az, hogy e királyhű nemzet 1849-ben mégis demokrata köztársaságot alapított magának. (Valójában detronizációról van szó, amelyet a szerző azonosít a republikánus ideológiával.) Ennek ódiumát Kemény egyértelműen Kossuthra hárítja. Szerinte ugyanis a magyar nemzet nem gondolt trónfosztásra, de vakon követte Kossuthot, épp ezért nem józan racionalitással, hanem emocionálisan cselekedett, amely a politikában halálos veszedelem, s ez vezetett 1849-ben a magyarság tragédiájához. "

gyuri55 írta...

Hála a Habsburgok betelepítésének: feleségem dédnagyanyja betelepített sváb, dédnagyapja Erdélyből a Duna-kanyarba érkezett szász... A szavakban is kifejezett magyarság-tudatomat éppen apósom erősítette bennem...
Ez a Lipusz írás is hiányt pótló, tényleg nagyon másképp tanítottak a történelemórákon... Kossuth szerepét magamtól is felismertem, - II. Rákóczi Ferencről pozitív képet hordok (édesapám sokat foglalkozott vele, szerette) - most kezdem másként látni...

Bobkó Csaba írta...

Ez kevésbé radikális cikk, azonban a kurucon nagyon beindult, a friss cikke is hasznos: http://kuruc.info/r/9/117433/
'A Habsburgok és Róma viszonyának egy különös epizódja: a "sacco di Roma" '

E mondata, zárógóndolata azonban garantáltan téves:
"A „sacco di Roma” egyebek mellett azzal a fontos történelmi tanulsággal is szolgál, hogy a nagyhatalmi politikában soha nem léteztek értékek, morális, spirituális jellegű megfontolások, hanem csak és kizárólag a rideg evilági – éppen aktuális – érdekek."

Erről szó sincs, amellett, hogy a legtöbb nagypolitikai lépés mögött valóban ilyen evilági érdekek állnak, a spirituális megfontolások nagyon is léteztek, mind a "jó oldalon" állóknál, mind pedig, sajnos úgy tűnik, sokkal nagyobb hatásfokkal, a misztikus nihilista, sátánista erőknél.

10-es huszárezred írta...

"A ketttős vámrendszer hatásával foglalkozik J. Komlós általam hivatkozott könyve"

Azzal biztos nem, az osztrák-magyar Monarchiával foglalkozik, vagyis 1867 utánnal. Osztrák Magyar monarchia mint közös Piac, a kiegyezés utánról van szó.

10-es huszárezred írta...

"A cikk kicsit kevésbé konfrontatív a prot-kur-újpogánykodó szektával"

Az tök jó, mert semmi újpoggányság nincs benne. ennyi erővel lehetne protestáns-kuruc-sátánista-szabadkőműves-kommunista-nihilista-vérivó-gyermekvévbenfürdő- stb.

Megint elszállt az agyad.

"Vagy, ha Rákóczi gigantikus magyarpusztulást okozó lázadását figyelembe vesszük"

Az Jó, mert Lipusznak van egy cikke Rákóczi Ferencről, nem is egy de kettő. Semmi ilyen nincs benne.

A lehető legaljasabb pravda-propagandát követed: ha az illető hasznos akkor fölhasználjuk, egyébként meg simán elhallgatjuk.

"A török kiűzése nélkül még a mai magyar állam se létezhetne ott, ahol most létezik. "

Ennyi az érved? Ez lószar. Ettől még rengeteg betelepülő jött az országba, aminek egyenes következménye volt trianon.
A Temesközbe 1780-ig egyenesen tilos volt magyarnak betennie a lábát. Ez okozta hogy amagyar ott sosem tudott elszaporodni. a habsburgok a románok, nak-szlovákoknak-szerbeknek tettek szívességet, velünk szemben.

Egyébként meg itt propagandázol, fekete-fehér alapon démonizálsz, másszor meg játszod az elfogulatlan mérlegelő szerepét ("ha mindent összevetünk akkor...") skizofrén vagy, öreg? a kettő kizárja egymást. Vagy beleőrültél a gyűlöletbe, de próbálod fönntartani a látszatot?

Addig semmi vagy érvelésileg, amíg nem olvasod Szekfű Gyula könyvét, a Magyar Állam Életrajzát.

Nyilván nem kérek lehetetlent, 200 oldal, bármely nagyobb könyvesboltban elérhető. Megszerezhető, amennyiben Magyaroszágon élsz, nem pedig egy idegen országból szólsz bele az ügyeinkbe, mert fölmerült bennem ez a lehetőség is.

Névtelen írta...

kedves 10-es

azt tudnod kell, hogy csomó magyar falu nem is a 150 éves török hódoltság alatt pusztult ki, hanem a Rákóczi-harcok alatt.

z

Bobkó Csaba írta...

Te elméleti huszár, nekem megvan az a könyv, csak tudom, hogy mi van benne... Majd idézek a kettős vámrendszerről, egy külön erről szóló bejegyzésben. A magyaroknak inkább használt, a csehek, osztrákok követelték az eltörlését, mert nekik nagyon nyűgös volt.

Aurél írta...

10-es: az internet homályában miért kell primitívnek lenni? Ezt én sosem értettem. Szekfű németellenes volt, a könyvében (könyveiből) is ez olvasható ki. Az egyik propaganda a másik propaganda ellen. Mellesleg mindig nagyon jól tudott helyezkedni, éppen ahonnan a szél fújt. Mit akarsz ezzel mondani? Hogyha ő mondott valamit, akkor az úgy van és csak úgy van?

Bobkó Csaba írta...

Nem akarom ezzel "agyoncsapni" Szekfű történészi életművét, de pl. a szovjet megszállás alatt a magyar koalíciós bábkormány moszkvai nagykövete lett. Miközben szerzőtársát, Hóman Bálintot börtönben anyargatták halálra kinevezői. A wiki szerint Szekfű kiállt mellette perében, de akkor is...
Természetesen történészi megállapításainak értékelésekor ez nem lehet szempont. Ha ráérek, előszedem a könyvet, valahol itt kell lennie a polcon...

gyuri55 írta...

Kedves 10-es! Szerintem vegyél vissza, és inkább higgadtan érvelj, ne sértegess - nemcsak Csabát, minket is.

gyuri55 írta...

Sajnos, a pápák sokáig szerep-tévesztésben éltek, azt hitték, hogy e'világ ura nem Sátán, így lettek időnként az ő eszközei. (Az Isten Országa a második eljövetelig azokban és csak azok között működik, akik befogadják a Megváltót...) A spirituális megfontolások mindemellett nagyon is léteztek és léteznek, mindkét oldalon.

Bobkó Csaba írta...

Nagy hasznát vehetnénk itt a kuruc álláspontot kulturáltan, értelmesen képviselő vitapartnereknek. Ilyenek hiányában egyelőre kénytelek vagyok úgy értékelni az időnként feltűnő dühöngőket, hogy azt az álláspontot a tények ismeretében, tisztességes hozzáállással , kulturáltan nem lehet képviselni, mert ilyen adottságú fórumtagok számára nem vállalható az ÜGY...

Névtelen írta...

Lipusz ismét publikált és ismét megtámadták az ezósok. Köztük az amerika kuruc-szponzor is. Ill. már páran hőbörögtek, hogy merészel ilyen Szent István „mosdató” cikket kirakni a kuruc.

z

Bobkó Csaba írta...

Melyik az amerikai szponzor? Csak átfutottam. Visszaüt, hogy "kuruc" infó a nevük, a név elvileg kötelezne, erre labanckodnak... :-)

Névtelen írta...

Varga Béla egy, az USA-ba kivándorolt magyar vállalkozó, őt leplezték le, hogy szervezi, menedzseli a kuruc USA szervereit/bannereit.

z

kételkedő írta...

Írja is egy kommentelő mérgesen:
"Már bizonytalan vagyok, biztos a kurucinfót olvasom, vagy ez inkább a labancinfo." :-)
Varga Béla nem tudom, mennyire tényleg tulajdonos, vagy csak alibiből vette a nevére, mindenesetre nagy szívességet tett a k infonak. Lehet, hogy Lipusz nemsokára repül onnan?
De ne vicceljünk már! Hiszen a kuruc úgyis mindenestül a moszat tulajdona.:)

Névtelen írta...

Melyik gnosztikus tanokban van ez így, hogy az ember maga Isten? Mert például a Nag Hammadi leletekben tudtommal ilyenről szó nincs.

MN

Névtelen írta...

Most jutott eszembe egy érdekes momentum Nemeskürtyvel, ill. a Sacra Corona c. filmmel kapcsolatban: Abban a jelenetben, ahol István király sírját nyitják fel, a háttérben a szerzetesek folyamatosan mondják a Miatyánkat, latinul. Keveseknek tűnt fel, hogy valami nincs rendben az ima szövegével, ugyanis az "et dimitte nobis debita nostra" után rögtön az "et ne nos inducas in tentationem"... etc. - sor következik, tehát kihagyják a szövegből a "sicut et nos dimittimus debitoribus nostris"-t "(miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek"). Lehetséges, hogy a forgatókönyíró nem nézett volna utána az ima latin szövegének? Nem hinném, ekkora baki csak szándékos lehet. Kíváncsi lennék, hogy ennek a sornak a kihagyása milyen üzenetet hordoz, és kinek?
Tihamérffy

Névtelen írta...

http://www.pannonfront.hu/34/06laszlo1.htm

Hogy Dobó Habsburg-hű lett volna:
"Meg kell említeni, hogy Dobó István, aki Eger várát hősiesen és sikeresen megvédte, a későbbiekben börtönbe került. Természetesen nem szokták elmondani – mert a magyar történelemtanítás olyan, hogy az összefüggéseket nem tárják fel a gyerekek és az ifjak előtt –, hogy miért került börtönbe. Általában úgy tanítják, hogy ő azért volt börtönben, mert hűségesen védte a királyát. Dobó nem ezért került börtönbe, hanem azért, mert a teljesen törvénytelen alapokon álló János Zsigmond erdélyi fejedelmet a magyar trónhoz való eljuttatásában próbálta összeesküvés révén segíteni."

Bobkó Csaba írta...

Sajnos ez igaz, hogy vén fejjel... de nem ezért szeretjük. :-)

Névtelen írta...

Pezenhoffer szerint Ferdinánd nem tudott magyarul. Igaz, nem csinál belőle nagy ügyet, legjobb védekezés a támadás: Mátyás is latinul írta a leveleit, ill. Ferdinánd vetélytársnője, Izabella királyné sem tudott magyarul, még szidta is Erdélyt, ráadásul külföldi szolgákkal vette magát körül.

FL

Bobkó Csaba írta...

Egy régi Históriában olvastam, hogy Ferdinánd magyar és cseh király korában kötelességtudóan megtanulta valamennyire e két nyelvet, viszont máshol azt írják, hogy elég rosszul beszélt németül, mert eredetileg spanyol királynak szánták és Madridban nőtt fel. Nem tudom most elenőrizni ezek igazságtartalmát, (a nyelvtudásról) de messze nem ez a legfontosabb kérdés.

Névtelen írta...

13:40-től Dobó végzete... :)

https://www.youtube.com/watch?v=earEouncgcA

FL

Pálos Trend írta...

TORMAY CÉCILE, A MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT LÉLEKKOVÁSZA

A „BUJDOSÓ KÖNYV” ELEVEN KÖNNY-CUNAMI…- AMI MA ÉPPÚGY SZÍVÖRVÉNYT TEKER, MINT 100 ÉVE, AMIKOR MAGYARORSZÁGOT KÖRBEMETÉLTE A FENEVAD VÉRONTÓ ÉS VÉRRONTÓ DEGENERÁLT, GYILKOS FAJTÁJA!!!

HÁLA A TEREMTŐNEK MA IS OLYAN KOPOGÓ LÚGOS ESŐ A KEGYETLEN, LELKETLEN CION-BOLSEVIK SZŰZLEÁNY VÉRT SZÜRCSÖLŐ, ANYAGYILKOS VÉGLÉNYEKRE, AMIBEN SIMÁN OLDÓDIK MINDEN, AMI HAMIS, TALMI, HITVÁNY ÉS SEMMITÉRŐ!!!

EZ AZ A REMÉNY REGÉNY, AMINEK MINDEN MAGYAR CSALÁDNÁL A HÁZI OLTÁRON VAN A HELYE, HOGY ILYENKOR MIKOR ÖNJELÖLT JORDÁN POZITÍV DIKTÁTOROK CSOMÓZNAK HÓHÉR KÖTELEKET ÉS EBRD DIKTÁTUMOKAT RÁNK ÉS GYERMEKEINKRE…- AKKOR FEL ÜSSÜK, ÉS BELEOLVASVÁN KIOLVASSUK BELŐLE A NAPI TENNI VALÓNKAT: MAGUNKÉRT MAGYAR 20:20 = 1 s ÉGÜNKÉRT!!!

…MERT AZ IDŐ ITT VAN!!! – ÉS SOHASEM JŐ.

SZERREL ÉS TETTEL: PLS

Névtelen írta...

Na, ide figyelj, te idióta. Tormay pár hónappal a komcsidúlás után leírta, hogy a komcsik tették. Mi ebben a csoda? Tényleg erre kellene leborulnunk? Ha akkora könyv Tormayé, és tegyük fel, igazad van, akkor a reformáció pusztítása Magyarországon a XVI. századtól 10x ekkora könyv lehetne, csak ezt senki nem írta meg. Észre sem veszed, hogy Tormayt a komcsik tették naggyá azzal, hogy betiltották 1989-ig, így dupla szemüvegen át nézed felnagyítva. Feltételezem, hogy a 20-as években senki nem törődött ekkora fölénnyel az írásaival, legalább 1950-ig, ha nem tovább, mert mindenki tisztában volt vele, hogy a komcsik rosszak. Itt is tudja ezt mindenki, de visszajöttök ezerszer leírni, hogy Tormay hatalmas zseni, ami igaz is, de ezt mindenki tudja, nincs szükség ismétlésre. Viszont játsszátok az elkényeztetett gyereket a vízparton, aki addig kiabálja kamuból, hogy jön a farkas, míg ha tényleg jön, senki nem fog neki hinni: valaki megírná e blog vagy Pezenhoffer alapján a reformáció vésztörvényszékét regényben, észre se vennétek, hogy mekkorát írt.
Leszbikus könyve a házi oltáron? Gondold át még egyszer.

FL