"A történelem előre „meg van írva”. A legnagyobb ellentmondás, hogy akik a valós történel­met csi­nálják – a királycsinálók -, egyidejűleg írnak egy fik­tív történelmet, afféle össztársadalmi igazságpótlék (vö. „kultúra”) gya­nánt. És ne­ked ki kell bogoznod, mit, miért csináltak „úgy” a múltban, hogy ma és holnap ugyanaz történjék, miközben félreve­zetnek egy folyamatosan újraírt ál-történelemmel, aminek kö­ze nincs az igazsághoz." (Czike László)

"Egy népnek, egy nemzetnek kellenek eszményképek, de ezek ne hamis és méltatlan eszményképek legyenek. (...) Nem csupán az a célom, hogy ledöntsek személyeket a piedesztálról, úgy, hogy oda ne kerüljön senki más. Az is célom, hogy meglássam és megláttassam azokat az alakokat is, akik valóban megérdemlik, hogy a piedesztálon álljanak."(Dr László András)


"Függetlenül attól, hogy a végső cél politikai, társadalmi, vagy vallási, a titkos társaságok működési elve ugyanaz: mozgásba hozni emberek tömegét és felhasználni őket egy olyan ügy érdekében, amiről nincs tudomásuk." (Nesta Webster: Titkos társaságok és felforgató mozgalmak )

2013. szeptember 12., csütörtök

A spanyol atom - az igazi Guernicák és az antimodernista építészet utolsó végvára

Ez csak egy reklám a társblogon, az Ördögűzőn megjelent bejegyzésnek!

A spanyol polgárháború minden mesterséges, főpróba-jellegű megrendezettsége mellett a sátánista-misztikus gyökerű Világrombolás forradalmár harcosai és a velük hősiesen szembeszálló konzervatív, keresztény-nemzeti erők összecsapása volt. A háborút nemcsak a harctér fegyvereivel és a világsajtó és irodalom, festészet, stb. propagandafegyvereivel vívták, hanem az értékek létrehozásának-megőrzésének-pusztításának egy másik döntő frontján, az építészet és várostervezés, az urbanisztika frontján is.

A Vörös Sarokban: A KöztársaságA Fehér Sarokban: A Fasizmus


Ilyen jövőt terveznek a harcoló felek urbanisztikai hadtestei a Nagy Összecsapás túlélőinek:

A Köztársaság/Forradalom:


A Fasizmus/Régi Rend:Valakinek holnap le kell győznie a Sötétséget!


Mondd, te kit választanál?


A tényleges bejegyzéshez az Ördögűzőn lehet hozzászólni.

21 megjegyzés:

Bobkó Csaba írta...

Észbontóak az (Orwellt is soraiban tudó) anarchista POUM plakátján a befüvezett/hipnotizált, teljesen eltorzult arcó, magukból kifordult melósok! Ez egy befurakodott ügynök-grafikus szabotázsa, vagy csak egy lelkes hívő művész cinizmusa, aki direkt tudta és megmutatta, hogy a melósokat el kell kábítani az Ügy szolgálatához???

kételkedő írta...

Csaba, ez itt off, de nem tudom, hova írhatnám. Nem tudom, ismered-e ezt a cikket a manicheizmus és a kereszténység kapcsolatáról, de ajánlom neked. Déri Balázs:Mani a "baptisták" között. Déri Balázs megbízható tudós, vallástörténész és nyelvész, bár feltételezéseim szerint ő is ezerrel vakol.
http://www.zskf.hu/uploaded_bookshelf/5b5251c2ee4c5d13.pdf

Bobkó Csaba írta...

Köszönön, már olvasgatok a manóról, ezt is elolvasom. Hogy vakol-e a szerző, azt nem tudom, de korrektnek tűnik, egyrészt azt írja, hogy a korábbi vádakkal ellentétben, hogy az egyházatyák eltorzították az általuk démonizált gnosztikusok tanítását, a megtalált eredeti manicheus szövegek alapján pl. Ágoston megbízhatóan ismertette nézeteiket. A másik ez:

"Az ősmagyar történelem és a szent korona értelmezésében is – erősen vitatható – szerepet kapott a manicheizmus. Végső soron Mani is „párthus herceg” volt…!)"

Ez szép tőle... :-)

kételkedő írta...

Nézd, én is úgy látom, hogy ő egy nagyon korrekt, és tudományos módszerekkel dolgozó ember, egyszóval: tudós:-) Ráadásul nagyon sokoldalú, és mindig abszolút a szövegekre támaszkodik, filológus alapossággal.
De az is igaz, hogy az ő pozíciójában ki kell nyalni a zs. s...eket ahhoz, hogy megmaradjon valaki a helyén. Érdekes lenne tudni, milyen mértékben vakolnak ezek a professzorok, de tartok tőle, hogy sosem tudjuk meg.

kételkedő írta...

Érdekesség képpen: hogy ennek az ideológiának mennyire definíció szerűen a rombolás a lényege, arra állandóan, szinte véletlenül újabb bizonyítékokat találunk. Éppen olvasom Tormay Cecile Bújdosó könyvét. Nagyon tanulságos, hiszen szemtanúként írja le a tapasztalatait és szubjektív érzéseit. Arra sem rossz, hogy átéljük vele, hogyan alakulnak a dolgok, amikor felborul a rend, meg az egész Trianon-körüli és vörös terror alatti hangulatot. Egy idézet az interneten is fellelhető könyvből (153-154.oldal):

„Ritoók Emma ma végtelenül szomorú volt. Mióta utolszor
találkoztunk, hiszékeny, ősmagyar természete rettentő belső
katasztrófán ment át. Kétségbeesés és lázadás érzett minden
szavából. Mikor évek előtt egy szemesztert a berlini egyetemen hallgatott, megismerkedett Lukács-Löwinger Györggyel és Balázs-Bauer Bélával. Filozófiájában találkozott velük.
Fiatalsága barátai voltak és most ugyanezek az emberek
csinálták meg Hazája ellen az Asztória-beli forradalmat. -
Mondták, panaszolta Ritoók Emma, - hogy még azt se tudtuk
magunk elvégezni, még Magyarország függetlenségét is a
zsidóknak kellett a magyarok számára megcsinálniuk. Azt
feleltem: - Nem csináltuk, mert felesleges volt, a függetlenséget a történelem magától meghozta volna…”

[és most jön a lényeg:]

„…de Lukács György kijelentette, hogy az emberiség beteg és csak akkor gyógyulhat meg, ha egy világforradalom eltünteti a földről az utolsó gépet,az utolsó könyvet, az utolsó szobrot, az utolsó hegedűt is. Ennek a forradalomnak el kell mindent söpörnie, hogy ne
maradjon más, csak az ember és a föld, mert az emberiségnek
új lélekre van szüksége, hogy elölről lehessen kezdeni az
egészet.”

„- Mondd meg neki a nevemben, [mondja Tormany Cecile]- hogy egy elöregedett faj beszél belőle, amelyik érzi vénségét és újra szeretne megszületni. Mi fiatalok vagyunk, mi nem éltük még ki magunkat, számunkra még végtelenek a lehetőségek. Csak egy degenerált fajiság keresheti a megújulást a pusztuláson át. Különben pedig, ha így akarják újra teremteni a múltjától elszakított világot, akkor nem elég, hogy megsemmisítsék az utolsó szobrot, az utolsó könyvet, az utolsó hegedűt, de el kell
pusztítaniuk az utolsó embert is, aki emlékezik.
- Nem fogom neki megmondani, - felelte Ritoók Emma, - mert
nem érintkezem többe vele! Most már nem filozófiáról, hanem
a magyarságomról van szó. És az elválaszt tőlük."

Ez a lázas végképp eltörölni vágy, mindent kitörölni, hogy tiszta lappal kezdhessünk, ez nem csak a kommunista eszmében volt benne, hanem szerintem sokkal ősibb törekvés, és természetesen a rendszerváltást is túlélte.

Bobkó Csaba írta...

Nyilvánvaló. Ez a tendencia jelenik meg a Nesta Webster által említett középkori sátánistákban és utódaikban, az illuminátusokban, ez de Sade világpusztító kijelentésében és Marx hasonló verseiben, ez Heine itt is idézett cikkeiben és nyomában Petőfi verseiben. Szegény naív Tormai Cecilia meg maga is 48-at dicsőítő sztorikat írt, mert odáig nem látott át a szitán, hogy felismerje a romboló Világforradalom elődeit a számára is nagy hazafiként tanítottakban. Petőfi kedvence, Heine írta 1842-ben:

"Mi lehet a vége ennek a mozgalomnak (Kommunizmus), amelyhez, mint mindig, Párizs adta meg a jelet? Ez egy háború lesz, a legszörnyűbb rombolás háborúja, amely - ó jaj! - a civilizáció legnemesebb nemzeteit fogja a porondra hívni, hogy együtt pusztuljanak el. Németországra és Franciaországra gondolok. " A cikk fordulatai visszaköszönnek Petőfi verseiben.

Ezek a misztikus nihilisták álltak a középkor és koraújkor vallásháborúi és eretnekmozgalmai mögött is, róluk írt Norman Cohn.

És szegény naív Tormay nem tudhatta, hogy az általa dicsőített első világháborús német fegyvertársak hősies áldozatait is e körök pocsékolták el gonosz céljaikra. Erről külön tervezek írni, de a világháború hazafias propagandája is csak porhintés volt. Nahum Goldmann, a Zsidó Világkongresszus alapító elnöke ("már cionistának születtem") a zsidó kézben levő német hadiipar protekciójának köszönhetően a világháborús német külügyminisztérium propagandaosztályára került, (orosz zsidó létére!), ahol a német győzelem elősegítéséért írt művében ilyen őszintén elkotyogta az ő köreinek célját, hogy ez hogy nem tűnt fel senkinek a tisztikarban:

"Korunk történelmi küldetése az emberiség új kultúrájának kialakítása, amely felváltja az előző uralkodó rendszert. Ezen újjárendezésnek két lényeges eleme van: a régi rend lerombolása és az új felépítése. Kezdetként minden fizikai határállomást, erkölcsi korlátot és a régi rendszer társadalmi definícióját meg kell szüntetni és az új rendszer elemeivel kell helyettesíteni. Tehát korunk fő feladata a ROMBOLÁS! A régi rendszer által teremtett minden társadalmi réteget és társadalmi képződményt le kell rombolni, minden egyént gyökerestől ki kell tépni környezetéből, melybe beleszületett, többé semmilyen hagyományt nem tekinthetünk szentnek, a Régi csak betegségtünet, és az új hitvallás ez: Ami volt, annak meg kell szűnnie! És bár az első szakaszban minden embert egyenlőnek nyilvánítunk, a következő és végső szakaszban újra meg kell őket osztani és differenciálni kell őket, és egy új piramisszerű hierarchikus rendszernek kell kiemelkednie."

Nahum Goldmann, A militarizmus szelleme, 37.old., Berlin / Stuttgart, 1915"

Tehát Tormay rövidlátó volt, amikor csak a Rendet leromboló bolsevik zsidókat látta meg és dicsőítette pl. Mackensent. Nem vette észre, hogy Mackensent és derék katonáit is a világromboló nihilizmus zsidó káderei küldték a frontra!!! Meg a brit katonákat, meg a többit az egyes országok hasonló ügynökökkel teli elitjei. Pokoli, megkoreografált színjáték volt sokmilliós rituális emberáldozattal.

kételkedő írta...

Nem látta, mert nem láthatta. Addigra már a magyar középosztály bőven agymosott volt, 1848 (vagy még régebb) óta.
Ennek az ideológiának a jegyében zajlott a kínai kulturális forradalom is: megsemmisíteni mindent, ami a múlté. Érdekes, pedig egy egészen más kultúra (ismerem az elméletedet a kínai marranókról:-)).
De Hollywood is imádja lerombolni a városait. Sok-sok amerikai katasztrófa- vagy terrorizmus-filmben áll New York vagy a többi nagyváros romokban, különös tekintettel a szimbolikus épületekre, pl Szabadságszobor stb. Miért is jut nekem eszembe erről 9/11? Olyan "amerikai" (=hollywoodi) gondolat a szimbolikus értékú ikertornyok leomlása, semmi arab vagy muszlim nincs benne.
Persze magyarok között is voltak, akik tobzódtak a rombolásban, a mi Vörösmartynk sem semmi: " S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl"
- és lehetne folytatni a sort. Ezt az átlagember nem veszi észre, ha pedig igen, neki az már konteo.Egyszerűen túl sok a deheroizálás nekik. Ezt tapasztalom a környezetemben és mindenhol, blogokon stb.

Bobkó Csaba írta...

Valóban, a piros pirula nem túl kelendő áru...

Bobkó Csaba írta...

Csak mellesleg: Nahum Goldmann kb. akkor tanult filozófiát a berlini egyetemen, amikor Lukács és Balázs...

Névtelen írta...

Ami még érdekesség, hogy kik alkották galileisták körét?

Azt tudni lehet, hogy a dualizmus-korabeli zsidóság
1. generációja szerezte meg a földet, a gyárat és a bankot (s kapott bárói rangot), a
2. generációból lett az orvos, az újságíró, a mérnök, a jogász és a művész, míg a
3., (fiatal) generációnak nem maradt a „koncból” és ez dühítette őket... ezek _szegény(ebb)_, nagyrészt vidékről származó, nélkülöző, koleszos, néhol egyetemista diákok, értelmiségek voltak. sokan közülük már akkor szocdem tagok, ill. ezekből lettek a Galilei Kör tagsága is. A Galilei Kör előadásai arról szólnak, hogy hogyan lehet a „félfeudális” dualista Magyarország társadalmi igazságtalanságait megszüntetni... elég fura, hogy a csóró galileisták ezt a mucsai magyarra, vagy még a katolikus politikai elitre kenik. Pedig inkább a saját burzsoájukat kellett volna vizsgálniuk, hogy miért van ezen sok igazságtalanság Magyarországon. de ennek ellenére az ország egyik leggazdagabb újbárója a szponzoruk és lelki-szellemi támogatást kapnak Adytól és Jászi Oszkártól. Az újgazdag bankárcsemete Lukács nem mindenben ért azért velük együtt a 10-es évek elején. Bezzeg a Tanácsköztársaságban nagyon hamar egymásra találtak Lukács és a galileisták. : )

csóró falusi zsidó galilesták pl.: Rákosi és Varga Jenő népbiztosok. sok kommünös elsőgenerációs kitért, általában gyerekkorukban reformátusként kikeresztelkedettek (Jászi és Kun stb.)

Névtelen írta...

Ja, és kimaradt a szintén asszimiláns Szabó Ervin, melynek első publicisztikája a magyar jakobinusokról szólt. Egyértelmű szabadkőműves-jakobinus-marxista kapcsolat. : )

http://mtdaportal.extra.hu/books/a_magyar_jakobinusok.pdf

z

Bobkó Csaba írta...

Nem látok ellentétet a két generáció között. Épp Lukács és Hatvani jó példák erre, de Rákosi apja is jómódú kereskedő volt, ahogy a hírhedt politikai szélhámos és kém Trebitsché. (Hitler tanácsadója is!) Inkább munkamegosztás van a gazdag frankista zsidó tőkések fiai és a kispolgári veszett Kun Bélák között. Vesd össze a cionistának született Nahum Goldmann életrajzával. E körök döntik meg azokat a monarchiákat, melyek gazdaságát, politikáját, kultúráját, sőt hadseregét már addig is ők irányították.

Névtelen írta...

persze, pont ez a fura, hogy ahol elméletileg ellentét van, ott gyakorlatilag nincs ellentét ezügyben.

z

Bobkó Csaba írta...

Dialektika... :-)

kételkedő írta...

Sokat gondolkodtam azon, Szabó István: A napfény íze c filmjében vajon hiteles-e az az ábrázolás, amelyben egy zsidó családon belül a 3 gyerek közül az egyik teljesen asszimilált, Ferenc József császár híve, a másik pedig a patkányforradalom kirobbantója, Szamuelyhez hasonló népbiztos típus. A lánygyerek pedig egyik sem, ő csak létezni akar egy országban, a saját identitásával, először asszimilált zsidóként, majd a körülmények miatt visszazsidósítva. Egy időben azt gondoltam, ez hamisítás vagy legalábbis művészi fogás, egy családban ez nem lehetett, mert itt a bevándorolt zsidóság különböző generációiról van szó. De most már nem vagyok ebben annyira biztos.

Névtelen írta...

arra gondoltam, hogy Rákosi falusi környezetből jött, semmint városi értelmiségi lett volna.

- - -

Jó cikk, mely részben arról szól, hogy az Egyházról a legtöbb hazugság, felivágosodás-szabadkőműves(gnoszicista)-szocialista(marxista)-propaganda a XVIII-XIX. századból.

A kommenteket is érdemes elolvasni, felbukkanak benne a katharok, meg pl. az erőszakosan egyenlősítő anabaptisták (mint a komcsik által is elismert proto-komcsik). Vmi nagyon durva dolgot csináltak 1 éven át ezek a gnosztikusok Münsterben...

http://mandiner.blog.hu/2013/09/05/kozepkorozni_nem_meno

z

Anonim írta...

Az első világháború valóban az egyik legsikeresebb vállalkozása volt a romboló erőknek,mert nemcsak kirobbantották azt hanem sikeresen megakadályozták a kompromisszumos béke lehetőségét is.Az idő előre haladtával a szemben álló felek ahogy nőttek a veszteségek egyre inkább a totális győzelemre törekedtek-valamit valamiért,és hát egy totális győzelemmel elejét akarták venni egy újabb háborúnak és hosszú időre biztosítani maguk számára kedvező helyzetet-ez a felfogás természetesen totális vereség rémét is előre vetítette a mindnyájuk számukra.Menekülés nem volt ebből a győzelem vagy halál csapdából.Pedig 1915 végén látszott a konfliktusnak nincs katonai megoldása.Ilyenkor szokott színre lépni a diplomácia.Csakhogy nem lépett-az évszázados gyakorlat mely a a kontinentális egyensúly helyre állításán fáradozott nem működött....Mert nem ez volt a cél hanem a rombolás a még nagyobb rombolás érdekében ami majd például 1939-ben egy újabb háborút robbant ki és Oroszországban 1917-ben a bolsevizmust a hatalomba emelte.A háborút lezáró békerendszer célja sem az volt hogy békét teremtsen -ellenkezőleg előkészítette az újabb háborút.A világ azóta is ezen a pályán mozog a romboló erők által diktált módon.

kételkedő írta...

Itt van egy tanulmány az amerikai Tea Party-ról:
http://www.kul-vilag.hu/2013/01/paar.pdf
Azért ide írom, mert ennek a posztnak a kommentjei már úgyis egy "egyebek" gyűjtőterület lett :-)
A cikk persze semmit sem szól arról, hogy ezt a szerveződést valójában zsidó nagytőkések támogatták.

kételkedő írta...

Láttam, hogy Tibor bánál beszélgettetek Káslerről. Nem ide illik, de ott én nem regisztráltam, de elmondom neked, amit tudok. Na egy közeli ismerősöm, aki benne volt ezekben a dolgokban valamennyire, ő mesélte, hogy ezt az elit ellenességet, meg az arany középutat tudatosan, néhány emberrel közösen találja ki Kásler. A tagsága és a vezetősége nagy része normális, egyszerű ember, de a valóban döntéseket hozók között ugyanolyan megélhetési politikusok vannak, mint az ismertek,csak ezek harmadosztályúak. Van, akinek ez a negyedik párt. Merthogy párttá alakult már Kásler mozgalma, csak ez nem annyira köztudott. Most minden a választásokért folyik, ez már rég nem a devizahitelesekről szól. Ebben a megvilágításban soha nem is szólt arról, vagy egy ponton kásler rájött, hogy az veszett fejsze nyele, és a cél: pár embernek - ő és a közvetlen környezete- bejutni a következő választásokon. A tagság és a vezetőség nagy része kész tényeket kap, az egész politikát az a pár ember találja ki. A másik fontos, amit hallottam az, hogy valószínűleg a moszat is nyüzsög már kásler körül, legalábbis a közvetlen környezetében a fontos emberek zsidók. De persze, nemzeti, anticionista jelszavakat hangoztatnak (sokan okkultistát is), ami persze nem meglepő a számomra.
Hogy mennyire a háttérhatalom embere, nem lehet tudni. De mindez a tudtával zajlik, és ő egy kőkemény karrierista. Maga az, amit mond, a retorikája, nagyon elfogadható lenne, ha ezek a "zavaró" tényezők nem lennének közben. Jó ideig eltitkolta a média, de augusztusban produkált egy ilyen puha dolgot, rendőri engedély nélküli felvonulást, ülősztrájkot vagy mit, az Astoriánál. Ekkor bevitték a rendőrök Káslert, de csak 1 éjszakára, közben a csúcsvezetők megtiltották a tagságnak, hogy bármit csináljanak , pont úgy, mintha ez el lett volna tervezve. Aztán kiengedték és persze kapott média visszhangot, tehát úgy tűnik, megtört a jég sajtó-téren, de csak nagyon finoman adagolják, mintha vigyáznának arra, nehogy átlátszó legyen. Ismerősöm részt vett valamilyen felvonulásán, de hirtelen támadt egy olyan érzése, hogy felhasználják valamire - így mesélte nekem.
Nekem, személy szerint a zsidó-vonal az, ami nagyon gyanús.
Ez csak egy kis adalék, mert láttam, beszélgettetek róla.

Bobkó Csaba írta...

Kösz az infót, beleillik a képbe. Gondolom, ha te meg én ketten alapítanánk egy okkult alvilág-ellenes pártot, ugyanezek a körök jelennének meg mögöttünk, és esetleg látnának fantáziát benne, hogy a hónunk alá nyúljanak... :-)

kételkedő írta...

Nem hiszem, hogy egy ilyennek a hóna alá nyúlnának :-) Legfeljebb, ha nagyon népszerűvé válna az anti-okkult (ehhez még dolgoznod kell kicsit :-). A másik, hogy ha megjelennének, akkor három dolog lehetséges: 1. nem engedjük, de erre adott esetben rámenne az egész vállalkozásunk, 2. naívan nem vennénk észre, mire megy ki a játék, és kikkel - nem valószínű, hiszen nem most jöttük le a falvédőről, 3. belemennénk, az meg azt jelenti, eladtuk nekik a lelkünket.
Tartok tőle, hogy Káslernél a harmadik eset áll fenn, bárhogy is indult a dolog.
De az elég elszomorító lenne, hogy a népi kezdeményezések csak háttérhatalmi indíttatásúak lehetnek, vagy ha nem, akkor menet közben teszik rájuk a kezüket, és nincs ellenállás. Mert ez azt jelenti, hogy definíció szerűen nem győzhet más, csak a háttérhatalom.
(Az tény, hogy a kásler mozgalomban a naív tagság nem veszi észre ezt, és még a zsidót sem ismeri fel, mint a társadalom többsége általában)